Studentizine

Studentizine 10

Redactioneel

Voor zowat alle studenten onder ons zijn de examens eindelijk tot een (hopelijk voorspoedig) einde gekomen. Voor degenen die in deze eerste beurt geslaagd zijn; van harte gefeliciteerd! Voor degenen die een rendez-vous hebben met één of meerdere docenten in september; ga ervoor! En voor de anderen die volgend academiejaar opnieuw moeten proberen; een jaar langer student zijn kan ook zijn voordelen hebben!

Bij de Studentizine-redactie hebben we ook een tweede zit "verdiend". Dat verdient enige toelichting: onze nieuwsbrief kent bijzonder veel bijval, en daar zijn we uiteraard bijzonder gelukkig mee! Dat betekent echter dat een aantal methodes moeten worden aangepast aan de écht wel indrukwekkende hoeveelheid e-mails die door onze server dienen te worden verwerkt bij de verzending van het Studentizine. De verzendprocedures zijn onder meer ook verplicht rekening te houden met een aantal beperkende voorschriften vanwege de hosts van een groot aantal gratis adressen. Geen probleem, wij zullen de eersten zijn om ons aan voorschriften aan te passen, dus werd de nodige programmatuur geschreven om de gehele verzending probleemloos te kunnen afhandelen. Maar zowel als er zetduivels of taalfouten ongemerkt kunnen binnensluipen in een tekst, kan dat ook gebeuren in de scripts die een bepaalde handeling moeten besturen. Het resultaat was dan ook, dat een programmaduiveltje op de loer lag om zijn ding te doen. Zei Murphy immers niet in één van zijn roemruchte wetten dat àls er iets mis kàn lopen, het dan ook mis zàl lopen!

Bij de verzending van het vorige Studentizine liep het dus "verduveld" mis! Een aantal van onze abonnenten werden "uitzonderlijk verwend" met soms wel dertig e-zines in hun mailbox. Gelukkig was verzendig allert, en werd snel een einde gemaakt aan deze waterval van Studentizines. Maar sommigen van onze lezers kregen inderdaad een Niagara van nieuwsbrieven over zich heen, waarvoor onze verontschuldigingen! Enkelen onder jullie signaleerden dat ook, met de terechte veronderstelling erbij, dat er waarschijnlijk iets was fout gegaan bij de verzending. Al bij al kwam er maar één onredelijk verontwaardigde reactie, van een lezeres die met een overvloed aan verwijzingen naar haar "vrouwelijkheid" meende ons terecht te moeten wijzen. De redactie voelde zich knap lullig, en zelfs op de pik getrapt, maar achtte het beneden haar waardigheid om op hetzelfde "niveau" te antwoorden. Wie ons mailde om het probleem te melden, en/of om daarover zijn of haar ongenoegen kenbaar te maken zou ondertussen al een persoonlijke reactie moeten hebben ontvangen.

Pas na de verzending van het nummer van 15 juni, en de localisering van dat probleem, bleek dat ergens in "cyberspace" nog een sluimerend probleem zat,dat na veertien dagen nog een keertje Studentizines begon te genereren. Rechtstreeks kunnen we daar niets aan verhelpen, maar onrechtstreeks zullen we wel het nodige doen om deze "fantoomzendingen" onmogelijk te maken.<

Cinemake doen ?

In Antwerpen heeft deze vraag een dubbele betekenis: je vraagt om mee te gaan naar een filmvoorstelling, of om mee uit de bol te gaan in de Cinema, een klassieker in het studentikoze uitgaansleven. Voor de studentenclubs van Antwerpen is er goed nieuws! De Cinema wil de studenten terug op het goede fuifspoor krijgen en neemt terzake resoluut het voortouw! Wie daar meer over wil weten, moet maar eens gaan neuzen op www.decinema.net.

Te onthouden is dat de Cinema vanaf nu ook kan gehuurd worden door studentenclubs voor hun activiteiten!

Student M/V

Is een nieuw tijdschrift dat onder de kop Student M/V, met subtitel "de salamander" werd gelanceerd in de voorbije dagen. Gelanceerd is misschien een groot woord, want pas vanaf september zal héél Vlaanderen kunnen kennis maken met dit nieuwe studentenblad. Het pilootnummer laat in elk geval het beste verhopen. Het nulnummer is in elk geval een fraai staaltje tijdschriftenwerk geworden, en wie het nog niet "lijfelijk" heeft kunnen doornemen, kan het alvast eens consulteren op www.desalamander.be. Vanaf september zullen er ook regionale edities zijn, die het voor iederéén boeiend zullen houden. Student M/V zal gratis worden verdeeld via, uiteraard, studentikoze kanalen. We komen hier zeker nog op terug!

Vademecum van de studentenclubs.

Ook bij het begin van het volgende academiejaar zal Studiant weer een "gouden gids" van de studentenclubs samenstellen. Bedoeling is om een zo volledig mogelijk naslagwerk met de contactgegevens van alle clubs ter beschikking te stellen van de verantwoordelijken daarvan. Een zéér nuttig instrument, zo is in het verleden reeds gebleken. Clubgegevens voor opname kunnen worden doorgestuurd per mail naar Bianca@studiant.be, of rechtstreeks worden ingevuld op http://www.studiant.be/ bij vademecum - log in.

Leuvense fietsen veilig tijdens de vakantie.

Leuvense studenten kunnen tot 6 juli hun fietsen in bewaring geven in een fietsenstalling in Kessel-Lo. Deze gratis, bewaakte, stalling is een initiatief van de stad Leuven, de KUL en de vzw Velo. Vanaf half augustus kunnen de fietsen weer worden opgehaald, en dit tot 30 september. Voorwaar een "Lovens-waardig" initiatief!

Alle jobstudenten gelijk!!!!

De SP heeft voorgesteld het plan voor de hervorming van de personenbelastingen van Minister van Financiën Reynders te wijzigen. De bedoeling is de discriminatie tussen kinderen van gescheiden ouders en gehuwde ouders weg te werken. Jobstudenten mogen afhankelijk van de gezinstoestand 79.666 Bef (gehuwde ouders) of 118.599 (alleenstaande ouder) verdienen om nog als persoon ten laste te kunnen worden beschouwd. Op zich lijkt dat vrij normaal, maar de alimentatie die wordt betaald voor de student, wordt voor 80% meegerekend voor het bepalen van het plafond. Daardoor kunnen kinderen van gescheiden ouders gevoelig minder verdienen alvorens een (zware) fiscale invloed te hebben op het gezinsinkomen. De SP pleit voor het volledig wegwerken van de discriminatie.

Bac-psychose in Frankrijk.

In Frankrijk wordt de traditionele examenstress nog wat aangescherpt door het principe van het nationaal vergelijkend examen, de baccalauréat-sessie. In totaal schreven zich dit jaar 631.429 kandidaten in voor deze "nationale beproeving". Het feit dat de eerste proeven startten op elf juni, en de resultaten pas vrijgegeven worden op 3 juli, maakt het hele gedoe nog véél spannender dan het al is. Frankrijk wordt dan ook in deze periode overspoeld door krantenbijlages, tijdschriftenkaternen en internetsites, die de honderduizenden gestresseerde jongeren "proberen te helpen". De algemene psychose wordt daardoor enkel maar aangewakkerd. Vanaf het exacte moment waarop de laatste kandidaat zijn examenantwoorden diende binnen te leveren, worden op sites als www.France.examen.com de eerste commentaren op het examen gegeven. Vanaf dat moment bestoken professionele correctoren dergelijke sites met hun interpretaties van het examen dat net achter de rug is. Studenten vertrouwen daarom hoe langer hoe meer op dergelijke sites om hun "kansen in te schatten". Geruststellend is het allerminst; hoe langer hoe meer studenten worden betrapt met psychostimulantia en amfetamines. De schrik zit er dus duidelijk in!

De Morgen, 27 juni 2001.

Kinky University Band.

Onder deze naam toeren 110 studenten uit Osaka langs muziekfestivals over de gehele wereld. Op 10 juli aanstaande treden ze op in de Bourlashouwburg in Antwerpen. Dirigenten zijn Jan Van der Roost (gastdocent aan het Shobi-Institute of Music in Tokyo) en Yoshihiro Kimura, één van de bekendste namen in de wereld van symfonische orkesten.

Dinsdag 10 juli, om 20.00 uur (deuren 19.00), in de Bourla, Komedieplaats, Antwerpen. Reserveren op 03/220.82.77. Tickets kosten 350 Bef ( 6,68€).

Studenten krijgen vragen én antwoorden.

Op 15 juni schoot professor Martin Valcke een kemel van formaat bij het examen onderwijskunde voor eerstekanners van psychologie, logopedie en pedagogie aan de universiteit van Gent. In de eerste zaal (er waren in totaal 800 examinandi, verdeeld over vier zalen) deelde de prof examenpapieren uit, met meerkeuzevragen, waarop de juiste antwoorden reeds waren aangekruist. Toen iedereen zijn vragen had gekregen, en de prof aanstalten maakte om naar de volgende zaal te stappen, vroeg een "slimmeke" of het normaal was dat op zijn blad alle antwoorden al waren ingevuld. Waarschijnlijk was niet alleen de prof verbijsterd ! Alle formulieren werden terug opgehaald en de prof vertrok met de melding dat hij binnen twee uurtjes terug zou komen. Natuurlijk werd druk overleg gepleegd, zodat iedereen wel wist wat de juiste antwoorden waren. Na twee uur keerde de prof inderdaad terug, en kondigde aan dat hij wél zo slim was geweest om nieuwe examenvragen te maken. Hij had de volgorde van de vragen veranderd, zodat studenten die het correcte meerkeuzelijstje hadden gezien geen voordeel meer zouden hebben. Het examen werd afgelegd, geen vuiltje meer aan de lucht. Tot een aantal dagen later werd meegedeeld dat na afloop van de examens een nieuw examen onderwijskunde zou moeten worden afgelegd. Dat dit voor de nodige opschudding zorgde, ligt wel voor de hand. Er circuleerde een petitie tegen een tweede examen, waarop ruim de helft van de betrokken studenten tekenden. Een aantal studenten weigerde zelfs gewoon om opnieuw op te draven voor dat examen, en dreigden zelfs met een proces. Na het nodige gepalaver, werd dan uiteindelijk toch ingestemd met een tweede eerste zit. Op 29 juni zweetten 800 studenten opnieuw boven een twintigtal bladzijden meerkeuzevragen. Dat professor Valcke dit incident nog vaak zal horen aangehaald worden, staat wel vast, en hoogstwaarschijnlijk houdt hij er nog een "leuke" bijnaam aan over ook....

Megaschool zo goed als klaar?

Op enkele jaren tijd werd het aantal Vlaamse hogescholen herleid van 160 tot een goede 25. Daar zal het echter niet bij ophouden. Wellicht blijven er binnenkort nog maar vijf mega-instellingen over, vermits alle hogescholen toenadering zoeken tot de bestaande universiteiten. Meteen is ook een slag om studenten, geld en macht ingezet. De bestaande universiteiten, Antwerpen, Brussel, Gent en de transnationale Universiteit Limburg, mikken voornamelijk op de hogescholen uit de eigen regio. Alleen de Katholieke Universiteit Leuven poogt de regionale groeperingen te doorbreken. Zij halen bewust de banden met religieus gelijkgezinde hogescholen uit heel Vlaanderen aan. Daarmee doorkruisen ze bijvoorbeeld de tendens die in Antwerpen al langer bestond om alle hoger onderwijs te groeperen, en nauwer te laten samenwerken. Volgens het weekblad Tertio streeft de Leuvense universiteit naar een mega-associatie, waarvoor alle 15 katholieke hogescholen in Vlaanderen in aanmerking komen. In Antwerpen besliste de Lessius Hogeschool alvast bij de Leuvense associatie aan te sluiten. Ook naar de Katholieke hogescholen Mechelen en Kempen wordt gelonkt.

Gazet van Antwerpen, 12 juni '01.

Sint-Lucas Gent start opleiding striptekenen.

Tot op heden was striptekenen alleen maar een keuzevak, maar vanaf volgend jaar kunnen studenten van Sint-Lucas Beeldende kunst een volwaardige opleiding striptekenen volgen. De aandacht gaat uiteraard uit naar het grafische concept, maar ook het leren opbouwen van een beeldverhaal, scenario, constructie, personages en dergelijke komen aan bod. Het atelier zal worden geleid door Ferry Van Vosselen, al 31 jaar professioneel striptekenaar.

De klassieke dresscode scoort nog altijd best op mondelinge examens.

Ze bestaan best nog wel, de profs die geilen op diepe decolletés en een stevige streep bloot meisjesvlees, maar over het algemeen maken de vrouwelijke studenten daar geen gebruik van. Ze komen, net als hun mannelijke collega's opvallend sober uitgedost opdagen voor hun mondelinge examens. Een enkele prof durft studenten nog wel eens naar huis sturen, als ze niet "fatsoenlijk" genoeg gekleed zijn, zo bleek uit een bevraging bij Leuvense studenten. Niet opvallen, noch in goede, noch in slechte zin lijkt de boodschap. De Morgen wijdde daar op 20 juni een artikel aan.

Universiteiten willen af van politiek benoemde bestuurders.

De universiteit van Gent hoopt het nieuwe academiejaar in oktober te starten met een nieuwe raad van bestuur. Daarbij zullen de tien externe leden worden vervangen door personen die door de universiteit zélf worden gekozen. In de toekomst wil de universiteit bestuurders die een inhoudelijke meerwaarde bieden in plaats van de traditionele politieke verkozenen. Politici kunnen weliswaar nog wel zitting hebben in de raad van bestuur, maar dan enkel om hun wetenschappelijke of maatschappelijke waarde, en niet omwille van hun politiek mandaat. De bestuurders worden immers geacht de universiteit te kennen en de belangen ervan te behartigen.De selectieprocedure werd reeds goedgekeurd.

Dat de Antwerpse en Gentse universiteit nu zelf hun externe raadsleden kunnen kiezen komt door een decreetswijziging in april ll. Voorheen duidde het Vlaamse Parlement vier externe leden aan, en waren er zes verkozenen uit de werkgevers- en werknemersorganisaties voorzien. De politici waren steevast vertegenwoordigers van de vier grootste partijen. In de loop van de zomer wordt het goedgekeurde decreet gepubliceerd in het Staatsblad, waarna de Gentse en Antwerpse universiteiten nog dertig dagen de tijd hebben om een nieuwe raad van bestuur samen te stellen. De externe leden zullen gedurende vier jaar zetelen in de raad. De politieke kruiwagen is dus niet langer het snelste voertuig in een academische carrière!

De Morgen, 21 juni 2001.

Humaniorastudenten in Hoogstraten trainen alvast voor het studentenleven!

Ondanks het feit dat de Hoogstraatse burgemeester Van Aperen een strikt alcoholverbod had uitgevaardigd voor minderjarigen, zijn er door de scholieren na hun laatste examen hele beken bier en sterke drank weggestouwd! Ondanks het verbod (of misschien wel door...) bezatten studenten, die in de cafés niet aan bier geraakten, zich op lekker liederlijke wijze aan flessen "steviger spul", voor hen aangeschaft door meerderjarige kompanen in de winkels in de buurt. Dat sterke drank en aperitieven niet dienen gedronken te worden met eenzelfde debiet als bier, hebben een aantal scholieren aan den lijve mogen ondervinden. Voor drie onder hen diende de MUG zelfs uit te rukken. In het Rozenkranspark gingen twee stomdronken minderjarigen knock-out na het ledigen van een fles sterke drank, en vlakbij het stadhuis ging een meisje van 15 zelfs in coma. Bij een vijftal studenten diende de maag leeggepompt. De burgemeester liet een café verzegelen omdat de kroegbaas zich niet hield aan het verkoopsverbod voor alcohol aan minderjarigen.

Bij de uitreiking van de resultaten, enkele dagen later, was het opvallend stil in Hoogstraten, minder reden om te vieren, nog een stevige kater...?

Opvallend veel Hoogstraatse studenten fietsten na de proclamatie wel in de richting van bepaalde buurgemeenten, waar géén alcoholreglement was uitgevaardigd. Uit die gemeenten echter geen berichten over exhuberante taferelen of incidenten. Waarschijnlijk door ervaring wijs geworden? Eén ding staat alvast als een paal boven water: de Hoogstraatse scholieren blijken uit zeer studentikoos hout gesneden te zijn! Nu alleen nog leren maat houden.......

Studenten werken 48 uur per week.

Uit een onderzoek, uitgevoerd gedurende de laatste zeven jaar door de Dienst Universitair Onderwijs van de KUL is gebleken dat studenten gemiddeld 1.917 uur per jaar besteden aan hun studies (colleges, practica, blokken....). Normaal zouden er dat maar 1.500 tot maximum 1.800 uur moeten zijn. Uit het onderzoek bleek ook dat meer dan tweederde van de opleidingsjaren aan de KUL, boven de decretaal vastgelegde maximumnorm zit inzake studiebelasting. De rest zit binnen de normen, geen enkel studiejaar blijkt onder de norm te scoren. Humane wetenschappen komen als de meest humane, studentvriendelijke studies uit de vergelijking. De studenten besteden gemiddeld 1.829 uur per jaar, of 46 uur per week aan hun studies. Het gemiddelde vertekent echter wel het beeld, zowel de hoogste studieduur (2.575 uur) als de laagste (1.508 uur) komen in deze richting voor. Eveneens gemiddeld genomen zijn de biomedische wetenschappen het meest studie-intensief, met academiejaren van 2.081 uur (52 per week).

Bij uitsplitsing blijkt tweederde van de studietijd te omschrijven als zelfstudie.

www.kuleuven.ac.be/duo/studietijdmeting

VUB en Erasmushogeschool aan elkaar vastgeklonken.

In het kader van de associaties die universiteiten en hogescholen volop aan het opzetten zijn, tekenden de VUB en de Erasmushogeschool op 11 juni een samenwerkingsovereenkomst, die hen nog nauwer aan mekaar koppelt dan tot nu toe al het geval was. Ze werken al sedert 1996 nauw samen, maar in het vooruitzicht van "Bologna" sloten de twee instellingen nu een raamakkoord dat hen toelaat de samenwerking veel verder door te trekken: infrastructuur (bibliotheek, studentenvoorzieningen...) nog meer delen en programma's inhoudelijk op mekaar afstellen. Ze willen ook professoren, assistenten en ander personeel vlot en kosteloos aan elkaar uitlenen en samen navorminsprogramma's en research opzetten. De beide instellingen behouden wel hun eigenheid. De associatie zal zo'n 13.000 studenten tellen, en is daarmee sterk genoeg om te overleven in het veranderende onderwijsbeeld. Rector en directeur betreuren dat de KULeuven de associatievorming versneld heeft, en alle katholieke hogescholen naar zich toe trekt. Veel hogescholen haakten daarom af van het mooie samenwerkingsproject dat in Brussel aan het groeien was. De Standaard, 12 juni 2001.

UIA-rector Van Steenberge boos op bisschoppen en KU Leuven.

De rector van de UIA is niet te spreken over de démarches van de Leuvense universiteit, naar aanleiding van de associatie-methode die deze er, met de hulp van de bisschoppen, op nahoudt. De UA had reeds, in het vooruitzicht van de Europeanisering van het hoger onderwijs (Bologna), een associatie opgebouwd met alle hogescholen uit de provincie, Suhopa. Nu plots rukken de Lessius hogeschool en de Katholieke hogeschool Kempen zich los, zij besluiten hun geld in de toekomst aan het katholieke bastion in Leuven te geven. Waar de Antwerpse Universiteiten hun faculteiten TEW fusioneerden om betere opleidingen te kunnen garanderen, en minder kosten te maken, zal Leuven nu op 500 meter van de faculteit aan het UFSIA , de Lessiushogeschool met veel geld uitbouwen tot een nieuwe faculteit TEW. Meteen zullen de studenten wel weer de dupe worden, vermits de beide hogescholen nu zullen moeten betalen voor alle Suhopa-diensten waarvan ze nog gebruik willen maken. Rector Oosterlinck zegt dan wel dat alleen de k van kwaliteit hem interesseert, maar hij nodigde wel alleen katholieke hogescholen uit, én dan meteen ook àlle katholieke hogescholen. De verzuiling van het hoger onderwijs dreigt zo nog sterker te worden.

Aan de UIA wordt alvast ook de inhoud van de programma's aangepast aan Bologna. Een studieverblijf in het buitenland, en een stage worden verplicht voor alle richtingen aan de UIA. Indien een verblijf in het buitenland niet meteen tot de mogelijkheden zou behoren, dan worden gastdocenten uit het buitenland aangezocht om in Antwerpen te doceren.

Studentenfeest in Hasselt eindigt met schietpartij.

De praesides van Prominos en Gymnastica zullen zich wel een heel ander einde hebben voorgesteld van hun eind-TD. De beide praesidia huurden dancing The Ritz in Hasselt af voor hun viering van het einde van het academiejaar. Vrijdagochtend 29 juni, rond zes uur, waren er nog een twintigtal gasten verzameld aan de ingang van de discotheek. Een grijze Suzuki, waarin twee mannen met een apenmasker op, stopte voor de ingang. Een van de inzittenden richtte een pistool op de groep en probeerde te schieten. Tweemaal weigerde het wapen echter. Eén van de portiers bemerkte dat en waarschuwde iedereen om zich snel uit de voeten te maken. De tweede inzittende had ondertussen een tweeloop bovengehaald en vuurde op de wegstuivende fuifnummers. Drie van hen werden getroffen, waaronder ééntje ernstig in de hartstreek en de longen. Op dit ogenblik (zaterdagochtend) zou alle levensgevaar gelukkig geweken zijn. Naar de reden van deze schietpartij blijft het voorlopig raden, alhoewel er vermoedens bestaan dat twee lastpakken, die eerder op de avond aan de deur werden gezet, er iets mee zouden te maken kunnen hebben. The Ritz blijft nu wel voor onbepaalde tijd gesloten.

Het Laatste Nieuws, 30 juni 2001.

Prijsverlaging Plus4ALL-ADSL abonnement.

Twee maanden na de prijsverlaging van het Go4All-ADSL abonnement, verlaagt Internet Service Provider Net4All (die o.a. deze uitgave mogelijk maken), nu ook de prijs van het Plus4All-ADSL abonnement tot €59,49 of 2400 BEF, inclusief BTW. Inbegrepen zijn zowel het TurboLine-gedeelte als het Internet abonnement.

Het Plus4All-abonnement is hét abonnement voor de kleine onderneming of de thuisgebruiker met een klein netwerk tot maximaal vier computers. Met een downloadsnelheid van 1 Mbit/s en een maandelijks inbegrepen datavolume van 15Gigabyte is het Plus4All-ADSL abonnement ideaal om aan teleworking te doen.

Voor netwerken tot 10 werkstations is er het Pro4All ADSL-abonnement. Indien nog meer capaciteit benodigd is zijn er ook nog de Office4All en Premium4All ADSL-abonnementen.

"De nieuwe kenmerken van het Plus4All-abonnement, gekoppeld aan een goed gepositioneerde prijs maken dit effectief hét abonnement voor de kleinere netwerken. Met deze aangepaste formule krijgt nu eindelijk elk bedrijf de mogelijkheid om met een aantal werkstations permanent verbonden te zijn met het Internet, zonder ineens te moeten kiezen voor een tien werkstation-oplossing. Wij vertrouwen er op dat ook dit abonnement een succesverhaal wordt, omdat de invulling ervan gedaan werd op vraag vanuit de markt zelf", besluiten Herman verschooten en Paul Broothaers, Managing directors van Net For All.

Net For All (Net4All) is een onafhankelijke Internet Service Provider met landelijke dekking, opgericht in maart 1995, en gevestigd in Antwerpen. Net4All is gespecialiseerd in OnLine oplossingen voor zowel de particulier als de gevorderde gebruiker en biedt in eigen beheer een volledig dienstenpakket aan gaande van Analoge Inbelverbindingen over Huurlijnen en Streaming Media tot volledige Co-Location oplossingen. (Zowat de beruchtste client/partner van N4A is Studiant, jullie welbekend.)

Topprodukt van N4A is op het ogenblik "BLAST" hét ultieme ADSL-surfabonnement zonder franjes of addertjes onder het gras; gewoon surfen aan de prijs van het Turboline-abonnement, dus zonder bijkomende Internet-abonnementskosten. De prijs van het BLAST-abonnement mag gerust revolutionair genoemd worden binnen de Belgische Breedbandwereld omdat er gewerkt wordt aan de prijs van 1225 BEF (of €30,37 inclusief), waardoor BLAST meteen de titel verdient van allergoedkoopste ADSL-abonnement op de markt