Studentizine

Studentizine 101

Kompas is het noorden kwijt.

De Hobokense basisschool “Het Kompas” houdt er bedenkelijke pedagogische principes op na. Als er eentje van de leerlingen “stout” is, dan straf je ze toch gewoon alle 150, is er het werkzame credo. De achterliggende gedachte is verbijsterend eenvoudig. Wie ondeugende ambities heeft zal wel –desnoods manu militare – door de andere gevangenen (sorry, dat moest zijn leerlingen) tot de orde worden geroepen.
Een aantal ouders vonden dit toch wel een beetje over de rooie gaan, en dienden klacht in.
Volkomen terecht menen deskundigen terzake, die de kwalificaties onethisch en pedagogische onzin niet schuwden om deze praktijken aan de kaak te stellen. Op interpellatie van de Antwerpse onderwijsschepen, Robert Voorhamme, gaf de directie van “Het Kompas” toe dat een bijsturing nodig is. De collectieve straf zou in de toekomst niet meer worden toegepast, en men wil – in overleg met de ouders – op zoek gaan naar een alternatief.
Een zaak om met argusogen te volgen, want voor je het weet staat boven de schoolpoort: “Studium macht frei” te lezen.

Steekpartij aan het Koninklijk Lyceum.

Bij een schermutseling om een flesje water, vlakbij de schoolpoort, raakten vier studenten van het Koninklijk Lyceum van Antwerpen gewond. Een van hen had veel geluk, hij werd neergestoken, waarbij het mes net z’n hart miste. Een paar centimeter uit de richting, en zelfs de spoedoperatie die hij onderging had hem niet meer kunnen redden. De twee daders (15 en 16 jaar heetgebakerd talent) werden opgepakt, van school gestuurd en kregen huisarrest. Voor een opsluiting in een jeugdinstelling als Everberg was naar verluidt geen plaats meer.
Wat moet je trouwens eigenlijk uitvreten om in zo’n instelling binnen te raken?
De ouders en studiegenoten van de gewonden begrijpen het ook niet goed meer. De steeklustige dader had al eerder iemand met z’n Zwitsers zakmes bedreigd, terwijl beide protagonisten constant voor heibel zorgden en iedereen tot last waren.
De medeleerlingen zijn in elk geval alles behalve gelukkig met de manier waarop de directie het hele voorval en de voorgeschiedenis ervan initieel trachtte te vergoelijken en te minimaliseren.

Fatale sprong van Cap Blanc Nez.

Clémence (14) en Noémie (15) hadden een morbide fascinatie voor de dood. Op internet uitten ze hun doodswens, maar niemand nam dat ernstig. Tot het tweetal de internationale pers haalde met een doodssprong van de klippen van Cap Blanc Nez, nabij Calais. Hun schooltas, gsm en kleren werden teruggevonden op de klif, en het lichaam van de oudste van de twee aan de voet van de rotsen.
Tot op dit ogenblik, zo’n anderhalve week na hun sprong, is er nog geen spoor van Clémence. Haar ouders hopen nog dat hun dochter zich bedacht en ergens verstopt houdt, maar de hoop op een goede afloop verzwakt natuurlijk met de dag. Waarschijnlijk is haar lichaam verder afgedreven.
Meteen werd het onderzoek van enkele weken geleden opnieuw bijzonder actueel. Uit dat onderzoek bleek dat het aantal zelfmoorden onder Franse jongeren (meisjes in het bijzonder) onrustbarend gestegen is. Liefst 14 procent van de meisjes tussen 14 en 17 probeerden ooit een einde aan hun leven te maken. Ook in ons land is zelfmoord trouwens de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren.
Een negatief wereldbeeld en een negatief zelfbeeld laten zwartgallige jongeren niet veel opties. Jongeren die op die manier tegen zichzelf en de wereld aankijken sluiten zich vaak op in isolement, vaak enkel doorbroken door boodschappen op het internet. Maar daar wordt zoveel nonsens verkocht, en is elk contact zo verschrikkelijk oppervlakkig en vrijblijvend dat de ernst van de situatie niet wordt opgemerkt.
Pas als het te laat is, wordt er aandacht aan de uitgezonden noodkreten besteed.
Jongeren (en ouderen) die het écht niet meer zien zitten kunnen maar beter contact opnemen met het Centrum ter preventie van zelfmoord www.zelfmoordpreventie.be .

Oxfordstudent zwaar toegetakeld.

Twee tweedejaarsstudenten van Exeter college werden vorige week brutaal aangevallen, waarbij een van hen zwaar gewond werd in het gelaat, in die mate dat hij er voor de rest van zijn leven de littekens van zal dragen.
Zij wandelden vrijdagnacht naar een populaire studentendiscotheek, en stopten bij een erg smerige rode bestelwagen. In het slijk op de achterruit schreef Josh Lowe : “Jezus loves to rave”. Terwijl hij dat deed, kwam de eigenaar van de wagen achter hem aansluipen, en zonder enige verwittiging beukte die met bruut geweld de student met zijn hoofd door de autoruit.
Het gevolg was een bijzonder bloederige bedoening, want een gezicht schijnt niet berekend te zijn op de aanvaring met ruiten en autoruiten in het bijzonder.
De bijzonder weinig fijnbesnaarde autobezitter begon daarop de studenten uit te schelden en te beschuldigen van vandalisme op z’n westerse heilige koe. Voor de zaak verder kon escaleren daagde de politie op, die de man prompt de nor indraaide op beschuldiging van opzettelijke slagen en toebrengen van zware verwondingen. Josh, van zijn kant, belandde op de afdeling snit en naad van het dichtstbijzijnde ziekenhuis, waar men redelijk wat hechtwerk had aan zijn neus, rechterwang en voorhoofd.
Op 26 februari weet de 25-jarige dader wat z’n “opvoedkundige interventie” hem uiteindelijk zal kosten.

Politie in Oxford controleert drinkende studenten.

In een strijd tegen klachten ten gevolge van ongemakken veroorzaakt door drankmisbruik (nachtlawaai, ruzies, vechtpartijen, vandalisme…) is de Thames Valley Police begonnen met een strengere controle op het consumptiegedrag van de studentenpopulatie.
Zo wordt bijvoorbeeld nauw toegezien op het schenken van alcoholische dranken aan minderjarigen, waar de Schotse studenten nogal eens bij betrokken zijn. In Schotland eindigt de middelbare schoolcarrière immers op 17 jaar. Zij belanden bijgevolg nog voor hun 18e aan de universiteit, met de verlokkingen van een bruisend studentenleven op een zilveren dienblaadje.
Tevens gaat de politie toezien op de overmatige drankverstrekking. Net als bij ons heeft een kroegbaas de burgerlijke plicht geen alcohol meer te verstrekken aan personen die reeds zichtbaar of vermoedelijk een neut te veel op hebben.
Nogal wat bars hebben “happy hours” om klanten weg te lokken bij hun “concullega’s”, en voor nogal wat enthousiaste jonge drankorgels zijn die uren de perfecte gelegenheid om zich apelazarus te zabberen.
Kroegbazen die het niet te nauw nemen met de wet lopen nu het risico op een boete van 2000 £ per inbreuk, en kunnen hun licentie kwijtraken.
Wie in Oxford op de lappen wil gaan en er nog vrij jong uitziet, kan maar beter een rijbewijs of identiteitskaart meenemen, anders wordt het een avondje gedwongen Bobdom.

Laboproeven opvolgen in de kroeg.

Chemiestudenten aan de universiteit van Southampton zullen binnenkort hun lopende laboproeven kunnen opvolgen aan de toog van hun stamkroeg. De universiteitstechneuten zijn bezig met de ontwikkeling van de technologie die het moet mogelijk maken dat de labocomputers via een smart phone worden opgevolgd. Tevens zal in de mogelijkheid worden voorzien om via die telefoon de laboratoriumtoestellen van op afstand te bedienen.
Volgens een woordvoerder van de universiteit heeft het systeem z’n doeltreffendheid al bewezen. Een van de postgraduaatstudenten was op een conferentie in Parijs aan het spreken over dit monitoringproject.
Hij toonde het publiek een live webdemo van het systeem, en merkte bij de gegevens dat de temperatuur in het laboratorium vijf graden hoger was dan normaal. Daarop belde hij naar de univ, waar de technische dienst hem wist te vertellen dat er een probleem was met de airco.
De techniekers vragen zich waarschijnlijk nog steeds af hoe hij dat van in Parijs kon weten.

Hanen pikken er de mooiste vrouwen uit.

Zonder enige twijfel het leukste populair-wetenschappelijke boek van het voorbije jaar is 'Why chickens prefer beautiful humans' van Marc Abrahams, een anthologie van de Ig Nobelprijzen, die jaarlijks aan de Harvard-universiteit worden uitgedeeld voor bizar onderzoek.
Het onderzoek waarnaar de titel van het boek verwijst, werd uitgevoerd door twee Zweden en een Italiaan. Het drietal vroeg zich af of menselijke schoonheid alleen voor mensen herkenbaar is of dat het begrip schoonheid wellicht over de soort heen reikt. Voor dit doel trainden zij zes kippen in gezichtsherkenning. De hennen moesten naar het scherm pikken als ze een mannelijk gezicht zagen en kregen daarvoor een kleine beloning. De hanen werden getraind om vrouwen eruit te pikken.
Daarna kregen de kippen steeds zeven gezichten voorgeschoteld, waarvan ze er eentje moesten uitpikken. Dezelfde keuze werd voorgelegd aan studenten met het verzoek het mooiste gezicht eruit te halen. En jawel, de voorkeur van studenten en kippen bleek sterk overeen te komen. De hanen hadden vrij consequent de mooiste vrouwen uit de verzameling gepikt, de hennen de mooiste mannen. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 'Human Nature' en werd in 2003 bekroond met een Ig Nobelprijs.
De Ig Nobel prijzen zijn in 1991 ingesteld door het tijdschrift 'Annals of Improbable Research', dat gespecialiseerd is in wetenschappelijke humor. Het officiële criterium om een prijs te winnen is dat het onderzoek je in eerste instantie aan het lachen moet maken en daarna aan het denken zetten.
In de reeks absurdistische prijswinnaars misstaan Jack en Rexella van Impe, televisiedominees te Rochester Hills, Michigan, beslist niet. Zij vogelden door nauwkeurige bestudering van de jongste wetenschappelijke feiten uit dat de hemel zich in het sterrenbeeld Orion moet bevinden. In zwarte gaten daarentegen heersen precies de juiste condities voor de hel.
Auteur Marc Abrahams, tevens bedenker van de prijzen, schrijft de reeks van anekdotes op met onderkoelde humor die zijn herkomst verraadt in de grote traditie van de Britse absurdistische humor.
'Why chickens prefer beautiful humans' is heerlijk ontspannende lectuur en een goudmijn voor sterke verhalen, over de invloed van nat ondergoed op het gevoel van comfort in extreme kou, over een methode om de kracht van een tornado te meten door te kijken hoeveel veren een kip erdoor verliest, over homoseksuele necrofilie bij de wilde eend, over de gevolgen van een te hoge hypotheek voor de staat van het gebit, over het onderzoek van 107 antieke beelden van blote mannen, waarbij de eindconclusie was dat de oude beeldhouwers op grote schaal de ballen verkeerd hadden opgehangen…
Met dit boek heb je 256 pagina’s heerlijk leesvoer bij de hand ingeval je tijdens je krokusverlof zou ingesneeuwd raken.

Alumnikampioen.

De Universiteit van Utrecht heeft het meest ontwikkelde en uitgebreide alumnibeleid van alle Nederlandse en Vlaamse universiteiten. Dat blijkt uit onderzoek van het communicatiebureau FORMEDIA.
Het onderzoek is gepresenteerd tijdens een symposium over alumnibeleid op 28 januari 2005. Volgens het rapport ’Alumnibeleid: de stand van zaken’ loopt de Universiteit Utrecht voorop: ‘Deze universiteit doet er veel aan om van alumni de correcte adresgegevens te achterhalen, bouwt een goede band op met haar alumni en organiseert regelmatig activiteiten’.
Het rapport is gebaseerd op een internetonderzoek van universiteiten, interviews met ‘alumniofficers’ en een enquête onder alumnicoördinatoren. Meer dan 120 alumniofficers en beleidsmakers hebben aan het onderzoek deelgenomen.
AH

Cookiemonster.

Wie op het internet actief is, laat vaak onbewust allerlei sporen achter. Sites traceren en analyseren internetgebruikers via kleine bestandjes die op pc's worden geplaatst. De gegevens die via deze 'cookies' worden verzameld, zijn uitzonderlijk slecht beveiligd en blijven soms decennia lang in omloop.
Dat blijkt uit de scriptie “Cookies: Sweeties, Smarties of Monsters?” van de Groningse studente informatiekunde Nicoline Braat. Zij analyseerde 53.000 cookies om te bepalen wat voor gegevens er precies worden verzameld en hoe er vervolgens met die informatie wordt omgesprongen.
Cookies doen het prima als marketinginstrument: ze maken een goede analyse van het klantgedrag en een beter gerichte service mogelijk.
Keerzijde is echter dat het cookiemechanisme nauwelijks rekening houdt met de privacy. Zo wordt er doorgaans niet aan internetgebruikers gemeld dat er privé gegevens worden opgeslagen waar door slechte beveiliging ook derde partijen gebruik van kunnen maken.
HOP

Ramsteinschool legt strikte kledingregels op.

Ramstein High School, de secundaire school van het Amerikaanse leger op de luchtmachtbasis van Ramstein is het ongedisciplineerde gedrag van z’n leerlingen beu. Eerder werden al diverse maatregelen genomen zoals het totaal verbieden van roken op school of in de omgeving, een verbod op walkman en andere jengeltoestelletjes, het zwaar bestraffen van vuilbekkerij en meer van die dingen.
Nu wil de schooldirectie ook iets doen aan het vestimentaire luik van de schooldiscipline. Neen, er worden geen uniformen ingevoerd, maar broeken moeten op decente hoogte gedragen worden. Een broekkruis dient niet tussen de knieën te hangen om een mud aardappelen mee te kunnen smokkelen, maar hoort behoorlijk opgetakeld te worden. Bij afwijkende verzakking krijgt de overtreder meteen een set verplichte bretellen aan zijn of haar broek.
Topjes en T-shirts die te veel bloot vlees reveleren zijn ook in de ban geslagen. Overtreders krijgen een weinig flatteuze extraruime versie van een T-shirt aangepast, die alle erotische of sensuele uitstraling uiterst efficiënt de nek omwringt. Een aardappelzak zou naar verluidt hipper zijn.

Koreaanse studenten leiden aan slaaptekort.

Lee Min-ju is een 18-jarige studente hoger middelbaar onderwijs, en zij is een typisch voorbeeld van het slaaptekort dat vrij algemeen is bij Koreaanse scholieren en studenten.
Op een gemiddelde schooldag staat ze op om 5.00 uur, wil ze tijdig (om 6.50 u) op school raken. De lessen gaan door tot 21 u 30, waarna ze meteen naar de bijlessen Engels en wiskunde kan. Die lessen duren gemiddeld 2 uur, zodat het ruim 1 uur in de nacht is voor ze thuiskomt.
Nog wat eten, douchen en om ongeveer twee uur in de morgen ligt ze in haar bed. Drie uur later begint de volgende schooldag al.
Medisch onderzoek wijst op een chronisch slaaptekort bij vrijwel alle studenten, die zelden meer dan vijf uur slaap per nacht genieten. (stevig studentikoos op de lappen gaan zit er natuurlijk al helemaal niet in)
De meeste Koreaanse studenten volgen bijlessen in gespecialiseerde scholen “hagwon” in het Koreaans. Veel van die scholen geven les tot na middernacht.
Het uiterst competitieve klimaat in het Koreaanse onderwijs is de grote boosdoener. Wie een academische opleiding wil genieten moet maar zien toe te komen met bitter weinig slaap, wie meer wil slapen moet maar andere vaardigheden gaan aanleren en tevreden zijn met minder riante toekomstperspectieven.
Binnenkort wordt de druk op de studenten zelfs nog verhoogd, nu de regering beslist heeft opnieuw tussentijdse examens in te voeren (die acht jaar geleden bij het verzwaren van het leerprogramma werden afgeschaft).
Ook bij ons zijn er studenten die leiden aan een chronisch slaaptekort, maar dat is zelden te wijten aan het leerprogramma, tenzij je bedsport en tooghangen rekent tot de academische disciplines.
;o)

Student buiten de piste...

Een Nederlands student zal zich in de toekomst wel tweemaal bezinnen vooraleer nog eens een keertje buiten de pistes te gaan snowboarden...
In Salzburg veroorzaakte hij een lawine, die hem zo'n 500 meter meesleurde bergaf. Mazzelpik zijnde, overleefde hij zelfs ongedeerd deze "ultieme kick", maar toch houdt hij aan z'n avontuur een stevige kater over.
Hij werd met de reddingshelikopter opgepikt, en mag nu de rekening daarvoor zelf betalen (om en nabij de 2000 euro). Reddingsoperaties buiten de pistes worden immers in de meeste skigebieden doorberekend aan de geredden (of de nalatenschap van de geborgen slachtoffers).
Ook de reisverzekering zal in de meeste gevallen niet tussenkomen, men heeft het gevaar immers zelf opgezocht, en bijgevolg gaat het niet om een ongeval! Als je zo'n verlokkende maagdelijke welving ziet, denk dan ook even aan de mogelijke consequenties!

Nultolerantie op Britse scholen!

In de Britse scholen wordt binnenkort een absolute nultolerantie ingevoerd voor oproerkraaiers op school.
De nieuwe bevoegde minister (36 en moeder van 4) wil zelfs het gebruik van gsm en sms op school aan banden leggen.
Scholen die te kampen hadden met balorige studenten zullen op het einde van het jaar inspecteurs van Onderwijs mogen verwachten, en ouders zullen indien nodig opleidingen moeten volgen om hun kinderen een betere opvoeding te geven.
Zonder Kompas(sie)!

On line landenportaal.

Leerlingen stofferen er hun spreekbeurt mee of docenten gebruiken de gegevens als achtergrondinformatie bij hun lessen: de website 'Het Landenportaal' bundelt gegevens en cijfers over 224 landen en streken. Voor elk land vindt je statistische informatie, bevolkingsgegevens, economische en financiële informatie, gezondheidsstatistieken, informatie over geografie, politiek en godsdienst, rapporten over leefmilieu, veiligheid en mensenrechten . Daarnaast staan ook verkiezingsuitslagen, informatie over de geschiedenis en de gesproken talen on line en bij de meeste landen kan je de nationale hymne beluisteren.
'Het Landenportaal' is een website van het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS). Je kan zoeken per continent of alfabetisch per land. http://statbel.fgov.be/port/cou_nl.asp
Wil je meer informatie of een ander perspectief, dan kan je ook bij de CIA terecht op http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html , waar je bijvoorbeeld ook de relevante info over de Cartier eilanden en de Mc Donald eilanden kan terugvinden (en die missen we bij het NIS). De CIA heeft informatie over 271 geografische entiteiten.

Leuvense Alma 2 heropent!

Op 15 december 2004 ging studentenrestaurant Alma 2 in de Van Evenstraat in Leuven toe voor verbouwingswerken. Op maandag 14 februari 2005 is het dan zover: na een grondige interieuropfrissing en vernieuwing van het concept heropent Alma 2 op Valentijnsdag zijn deuren. Iedereen is van harte welkom op de feestelijkheden!
De inhuldiging start om 18 uur met een uitgebreide, gratis receptie die muzikaal omkaderd wordt door de groep “Rencontrez l’Amour”. Om 19.30 uur openen de buffetten, met een keuze uit het valentijnsmenu of de dagschotel. In de loop van de avond organiseert Alma 2 een wedstrijd voor studenten. De winnaar mag een semester lang gratis eten in Alma 2. Rector Oosterlinck van de K.U.Leuven zal om 21 uur in Alma 2 de winnaar bekend maken en de prijs overhandigen.
Zowel het interieur als het concept achter Alma 2 werden in een nieuw kleedje gestoken. Alma 2 wil een trendy ontmoetingsplaats voor studenten zijn. Er werd gekozen voor een ‘soft industrial look’ in warme, rode kleuren. Een ingrijpende verandering is de lancering van een aparte broodjeszaak. Ook nieuw is het wokbuffet, dat apart zal bestaan naast de dagelijkse keuze tussen een 6 à 7-tal warme gerechten. Verder is het uitkijken naar de sfeervolle koffiehoek, het terras, en de aparte ruimte om te lezen, te studeren en draadloos te internetten.
De eerste Alma studentenrestaurant ging van start in 1954 op de Bondgenotenlaan in Leuven. Door het enorme succes, rees de vraag naar een tweede, groter studentenrestaurant. Alma 2, met een capaciteit van een 1000-tal zitplaatsen, opende op 26 oktober 1964 zijn deuren in de Van Evenstraat. In de zomer van 1984 kreeg Alma 2 al een eerste grote verjongingskuur.
Vanaf dinsdag 15 februari 2005 is Alma 2 terug open volgens de normale openingsuren.

Eerste GAST-vergadering.

Hoewel de Associatie Universiteit Gent (AUGent - die de Universiteit Gent o.a. met Vlaanders grootste hogescholen, Hogeschool Gent en Arteveldehogeschool associeert) voorlopig amper iets naar zich toetrekt, zal op woensdag 23 februari 2005 een eerste vergadering van de GAST, de volgens het participatiedecreet opgerichte studentenraad van de Associatie, plaatsvinden. De organisatie van de eerste vergadering in de Arteveldehogeschool wordt gedragen door Valentina Gatti, voorzitster van de ASR en studente in de Raad van Bestuur van de Associatie.
Volledig volgens de Gentse traditie is het de bedoeling de studenten in de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur van de Associatie hun rol te laten spelen, maar de GAST (Gentse Associatie Studentenraad) wil het overleg tussen die studenten wel bevorderen. In de GAST komen 6 studenten van de universiteit en 2 studenten van elke hogeschool (degene in de Algemene Vergadering van de AUGent) terecht.
De GAST zal op die manier de studentenraden van de hogescholen (HGSR, ASR en de Howest-Studentenraad) en van de universiteit (GSR, hoewel het medebestuur door rechtstreeks verkozen studenten centraal staat) overkoepelen. Zelf heb ik al enkele malen contact gehad met VVS-voorzitter Ton van Weel, Jr., die het hele oprichtingsproces met veel interesse volgt, wat eerder logisch is gezien de liefde van VVS voor de associaties groot is.
Hopelijk wordt 23 februari het begin van een lange, boeiende geschiedenis.

Renovatie van een duizendtal Brusselse koten.

Vanaf 2006 start de Vrije Universiteit Brussel met een grootschalige renovatie van haar studentenkamers. Zowel op de Campus in Etterbeek (748 kamers) als op de Campus in Jette (246 kamers) worden in totaal 994 kamers onder handen genomen. In Etterbeek zal het studentenhuis in de Nieuwelaan (368 kamers), vlakbij de Campus, volledig gerenoveerd worden. Het studentenhuis wordt heringericht naar leefeenheden van 8 studenten met totaal vernieuwde kamers, keukens en badkamers.
De renovatie van studentenkamers op de Campus zelf (zowel in Etterbeek als Jette) is minder ingrijpend. De structuur van de studentenhuizen blijft ongewijzigd maar alle noodzakelijke renovaties aan kamers, keukens en sanitair zijn voorzien. Op de Campus Jette starten de werkzaamheden al in januari 2006 en duren tot juli 2007. De werken in de Nieuwelaan beginnen vanaf juli 2007 en moeten voltooid zijn tegen september 2008. De totale kostprijs van de werken wordt geschat op 10,75 miljoen euro. Een bedrag dat volledig door de Vrije Universiteit Brussel bekostigd zal worden.
Als gevolg van de werkzaamheden aan de studentenkamers zal het aanbod aan kamers, zowel op de Campus Etterbeek als op de Campus Jette, tijdens de werkzaamheden lager liggen. Om het aanbod toch voldoende groot te houden zoekt de dienst Huisvesting onder andere met de vzw "Quartier Latin - Student in Brussel" naar alternatieven.
Qua huisvesting krijgt iedere student van de Vrije Universiteit Brussel die zich voor het eerst inschrijft in een eerste Bachelorjaar een kamer van de universiteit op de campus of in de buurt van de campus. Eerstejaarsstudenten worden dus niet geconfronteerd met een zoektocht naar privé-kamers tegen marktprijzen. Daarnaast kunnen studenten aan de Vrije Universiteit Brussel ook rekenen op andere sociale voordelen zoals betaalbare maaltijden en gratis cursussen voor eerstejaarsstudenten. De Vrije Universiteit Brussel subsidieert reeds dertig jaar de maaltijden van studenten én personeel. Daardoor betaalt een student met een maaltijdkaart slechts 3,15 euro en geen 8,50 euro, de reële kostprijs. In juni 2003 werd het studentenrestaurant trouwens nog volledig vernieuwd.
De Vrije Universiteit Brussel beschikt momenteel over bijna 1300 eigen kamers waaronder een 50-tal tweepersoonsflats. Alle kamers zijn uitgerust met een kabel- en internetaansluiting. Zes kamers zijn aangepast aan studenten met een handicap. Daarnaast biedt de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking met de vzw Quartier Latin ook privé-kamers aan. Quartier Latin is een uniek samenwerkingsproject waarbij alle Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel een gemeenschappelijk kamerbestand beheren, verspreid over de negentien Brusselse gemeenten. In totaal gaat het om zowat 4000 kamers.

Leraar ook verzekerd tegen geweld?

Waartegen ben je als leraar verzekerd? En komt de verzekering tussenbeide als je door toedoen van een leerling schade oploopt?
Scholen hebben namelijk geen volledige verzekeringsplicht. Toch hebben ze in de praktijk meestal een gecombineerde polis, waarbij burgerlijke aansprakelijkheid, ongevallen en rechtsbijstand van leraren en leerlingen verzekerd zijn. De burgerlijke aansprakelijkheid geldt voor leraren en leerlingen en dekt materiële en lichamelijke schade. De maximumbedragen verschillen van polis tot polis, maar zijn meestal ruim voldoende. Voor lichamelijke ongevallen komt de wettelijk verplichte ongevallenverzekering tussenbeide.
In het kader van de recente golf van geweldplegingen op school zijn er heel wat vragen gerezen betreffende in het bijzonder de verzekeringstechnische kant van de zaak.
Veel nuttige informatie kan je vinden op de website van lerarendirect .

Nepalees leger schiet op studenten.

De Nepalese koning Gyanendra heeft de macht gegrepen, en dat zullen ze daar geweten hebben. Er verschijnen steeds meer berichten over ernstige maatregelen tegen elke vorm van dissidentie.
In de stad Pokhra hebben militaire helicopters het vuur geopend op betogende studenten, kort nadat de koning z’n regering wandelen stuurde. Bij het incident raakten minstens vijftien studenten gewond, waarna ze werden “overgebracht” naar gebouwen van het leger.
Over hun verdere toestand is geen informatie beschikbaar. Blijkbaar hebben ze in Nepal nu een nepdemocratische nepmonarchie. Nep alom!