Studentizine

Studentizine 104

Leraars Atheneum Bruxelles 2 staken tegen onveiligheid.

Wat is er toch aan de hand met de Brusselse athenea?
De leraren en opvoeders van het Koninklijk Atheneum Bruxelles 2 in Laken staakten vorige week uit protest tegen het gebrek aan veiligheid in de school. Volgens de vakbonden is de veiligheid van het personeel niet langer gegarandeerd in het atheneum. De laatste tijd is het aantal gevallen van fysiek geweld tegen leerlingen en personeel dan ook opmerkelijk gestegen. Bedreigingen, beledigingen en intimidatie zijn schering en inslag, stellen de vakbonden in een persbericht. "Onlangs heeft een leerling een opvoedster aangevallen. De vrouw liep daarbij een hersenschudding op. Een honderdtal leerlingen was aanwezig bij de feiten, maar niemand kwam tussen", vertelt een leraar.
Minstens tien leerlingen waren er getuige van hoe drie schoelies een meisje in elkaar sloegen, maar een enkele getuige kon of durfde de daders identificeren, omerta op school?
Twee weken geleden nog, heeft een leerling geprobeerd om de school binnen te komen met een wapen om een medeleerling een lesje te leren. Voor de leraren en de opvoeders is de situatie niet langer houdbaar. Ze eisen "versterking van het personeel dat voor discipline kan zorgen".
Volgens de vakbonden weigert Marie Arena, minister-president van de Franse Gemeenschap, om die concrete hulp te verschaffen, "uit angst dat de vraag zich als een olievlek zou uitbreiden naar andere scholen in moeilijkheden".
De prefect maakt er geen geheim van dat er een probleem is met geweld en vandalisme in het atheneum. Per jaar belanden er 2.500 klachten over gebrek aan discipline op z’n bureau, zowat het tienvoudige van het gemiddelde. Hij stelt echter dat het onbegonnen werk is de probleemleerlingen van school te schoppen:”dan verliezen we de helft van de groep”.
Dit schooljaar werden al wel een vijftiental leerlingen van school gestuurd, terwijl nog eens hetzelfde aantal een schorsing riskeert. Er zijn in Laken wel 9 van de Elsense verschoppelingen ingeschreven.
In Elsene, in het Koninklijk Atheneum Madeleine Jacquemotte, is het ondertussen heel wat rustiger op school. Er wordt nog wel gespijbeld dat het een lieve lust is, maar sedert de 125 ergste relschoppers uit de school werden gezet is de sfeer merkbaar verbeterd.

Voor je een vakantiejob gaat zoeken...

Sommigen zijn al actief op zoek, maar binnenkort gaan nog veel meer studenten en scholieren op zoek naar een vakantiejob om de zakcentjes aan te vullen. Wanneer mag je gaan werken, hoeveel moet je verdienen, hoe lang mag je werken, wat moet er allemaal in je contract staan, er zijn zovele vragen die je kan hebben, dat het goed is om al die info verzameld te vinden bij een onverdachte bron. http://vdab.be/campus/vakantiejobs.shtml De grootste concentratie Studentenjobs kan je trouwens naar goede gewoonte steeds vinden op www.studentenjobs.be

Studenten verkiezen cocoonen boven tooghangen

Studenten leven steeds minder op café en steeds meer op kot. Dat meldt De Standaard. Eén van de hoofdoorzaken van deze verschuiving is het semestersysteem, een gevolg van de bama-hervormingen.
Het semestersysteem drukt studenten sneller met hun neus op de feiten. Slechte resultaten bij de kerstexamens sporen aan om tijdens het tweede semester meer te studeren en dus minder op café te zitten.
Maar het probleem ligt niet alleen bij de hoge studielast. Ook de leefstijl van studenten is het laatste decennium erg veranderd. Op kot een filmpje bekijken, gezelschapsspelletjes spelen of voor elkaar koken zijn in. Pyjamaparty’s en kotfeestjes trekken studenten weg uit de cafés. De Gentse jongerenradio Urgent.fm speelt hier handig op met hun “Superkotfuif”-concept. Wie een fuif organiseert kan voor weinig geld drank krijgen, als hij de hele nacht op de zender afstemt. Die draait dan aangepaste partymuziek.
Cafés hebben het steeds moeilijker om hier tegenop te kunnen. Studenten zijn steeds minder geïnteresseerd in een eenvoudige frisse pint en een vriendelijke babbel aan de toog. Thema-avonden, rechtstreekse uitzendingen van sportwedstrijden of andere televisieprogramma’s en speciale acties moeten de studenten naar de kroeg lokken.
Vroeger moest je wel op café om je vrienden te ontmoeten. Dat is al lang niet meer het geval. Zowat iedere kotstudent heeft een gsm en velen hebben internet op kot: eventjes rondbellen of wat chatten zorgt voor de dagelijkse dosis sociaal contact.
Daarbij komt het kleine budget waarmee de meeste kotstudenten moeten rondkomen. Een avondje tooghangen kan een diepe krater slaan in je weekbudget. Voor de prijs van een cocktail of enkele pinten op café, kan je een fles sterke drank kopen in de nachtwinkel en die gezellig op kot met vrienden leegdrinken. Studenten zijn slimme consumenten en op café gaan past hoe langer hoe minder in hun patroon van zoveel mogelijk doen met zo weinig mogelijk geld.
Liesbet Corthout

Vooral voldoende jobs na één cyclus hoger onderwijs.

Voor wie een diploma hoger onderwijs heeft, zijn er voldoende kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit een onderzoek van de VDAB, die 31 493 afgestudeerden in het hoger onderwijs een jaar lang volgde. Vooral het hoger onderwijs van één cyclus (het vroegere korte type en de toekomstige professionele bachelor) doet het goed. Slechts één op tien afgestudeerden is na een jaar nog werkloos. De studiegebieden onderwijs en gezondheidszorg scoren het best op de arbeidsmarkt. Alleen architectuur en artistieke richtingen bieden weinig kansen op werk.
In het hoger onderwijs van twee cycli heeft één op zeven afgestudeerden na een jaar nog geen job. Ook hier bieden de artistieke opleidingen, met uitzondering van 'Productdesign' weinig toekomstperspectief. Van de universitairen is één op acht na een jaar nog op zoek naar werk. Opleidingen in de gezondheidszorg doen het heel goed, behalve dierengeneeskunde. Eén op vier studenten met een diploma archeologie, kunstwetenschappen, wijsbegeerte, moraalwetenschappen of geschiedenis wacht nog op een baan. Verwacht wordt dat de universitairen weer vlugger werk zullen vinden als de economische conjunctuur verbetert.
http://vdab.be/trends/schoolverlaters.shtml

Slimme studenten worden afgestraft aan de universiteit.

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) heeft op de Academische Raad van de K.U.Leuven zijn ongerustheid geuit over de verhoging van de inschrijvingsgelden. Deze week bepalen de rectoren in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) hoe hoog de inschrijvingsgelden zullen worden.
Volgens het flexibiliseringdecreet worden de inschrijvingsgelden berekend aan de hand van een vaste sokkel (maximaal 55 euro) en een vast bedrag per studiepunt (7,5 euro). Voor een student die 60 studiepunten opneemt, komt dit neer op 505 euro. Dit betekent een stijging van drie euro, aangezien een voltijdse student momenteel 502 euro betaalt. Hierover doen de studenten niet moeilijk, omdat het positief is dat studenten die minder dan 54 studiepunten opnemen (heel vaak bij bissers het geval) veel minder zullen betalen.
De studenten hebben echter wel problemen met de regeling voor slimme studenten. Studenten die nu twee opleidingen tegelijk willen volgen of naast hun voltijdse opleiding een deeltijdse willen bijvolgen, worden flink afgestraft. Studenten die een extra voltijdse opleiding willen volgen, zullen 287 euro meer betalen dan ze tot nu toe deden. Studenten die een deeltijdse studie extra willen aanvatten, betalen 62 euro meer. Een laatste opmerking is dat iedere student zijn inschrijvingsgeld zal zien variëren volgens het aantal studiepunten dat hij opneemt. Voor de meeste studenten varieert het studieprogramma tussen de 54 en de 66 studiepunten. Hun inschrijvingsgeld varieert vanaf nu dus tussen 460 euro en 550 euro. De studenten vinden het logischer en administratief een stuk eenvoudiger zou zijn, moest er een vast bedrag komen voor studenten met een volledig programma.
De Leuvense studenten roepen de rectoren en de minister van Onderwijs op een duidelijk en transparant systeem van inschrijvingsgelden te hanteren. Het flexibiliseringdecreet mag geen reden zijn om de inschrijvingsgelden te verhogen, voor niemand.

Heb jij aanleg voor cabaret?

Het 19e Groninger Studenten Cabaret Festival is weer begonnen met de wervingscampagne, dit jaar met het thema “Wanna play”?
In verscheidene studentensteden worden spandoeken opgehangen en stickers en posters verspreid, waarmee we met een speelse en lokkende knipoog studenten uitdagen zich in te schrijven. Tot 13 mei kun je je opgeven voor de selectierondes, die gehouden worden in Groningen en Amsterdam op respectievelijk 21, 22 en 28, 29 mei.
Na deze selecties zijn de deelnemers, oftewel de halve finalisten van het 19e festival, bekend en zullen deze onder regie van Margôt Ros een traject met verschillende workshops en try-outs doorlopen. De try-outs vinden dit jaar plaats in theaters in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Nijmegen en voor België in Gent.
Het festival vindt plaats op 26, 27 & 28 oktober in de Stadsschouwburg te Groningen; op woensdag en donderdag worden de halve finales gehouden, waarna de finalisten op vrijdag in de schouwburg gaan strijden om zo de eeuwige roem te verwerven.
‘Do you wanna play’ en wil je in de voetsporen treden van onder andere Theo Maassen? Meld je dan aan voor deze onvergetelijke kans!
Zit je liever tussen het publiek en wil je graag betrokken zijn bij het festival? Word dan vriend van het festival en je wordt op de hoogte gehouden van alle activiteiten en nieuwtjes.
Zowel voor de selecties als voor vriend van het festival kun je je nu aanmelden via www.gscf.nl, hier kun je ook alle informatie vinden.

Universiteitsserver gehackt

Een hacker heeft zich de afgelopen week illegaal toegang verschaft tot een server van de Utrechtse universiteit. Deze hack leidde tot de onbruikbaarheid van ruim duizend werkplekken. De UT heeft bij de politie aangifte gedaan. De inbraak in een van de servers werd vrijdag door de universiteit ontdekt. "Uit veiligheidsoverweging zijn toen ook de andere servers van de universiteit onmiddellijk buiten bedrijf gesteld", aldus een woordvoerder. De hack heeft geen schade aan de server aangericht. Ook alle gegevens op de server zijn gespaard gebleven. Bij de Universiteit Twente is zoals op de meeste universiteiten continue bewaking om te voorkomen dat hackers op de server kunnen inbreken. "Maar 100 procent beveiligen kun je natuurlijk nooit." De universiteit zal de inbraak onderzoeken en kijken hoe de beveiliging van het computernetwerk nog kan worden verbeterd om soortgelijke problemen te voorkomen.

Blowen in de les, ja gezellig!

Een leraar uit Fresno, Californië, is door de politie aangehouden op verdenking van het roken van marihuana in de klas en het aanzetten tot marihuanagebruik van de minderjarige leerlingen in z'n klas. De 22-jarige leraar Christopher Bochin vroeg midden in een lesuur aan twee leerlingen om even een hasjpijp en wat marihuana uit zijn auto te halen. De twee deden wat hen was gevraagd en bij hun terugkomst stak Bochin in het gezelschap van tien minderjarige leerlingen zijn hasjpijp op.
Een ouder die later die dag constateerde dat zijn kind stoned als een kruk uit school kwam, bracht daarop de zaak aan het rollen. Een collega-docent kreeg later nog een sms-bericht te lezen op het mobieltje van een leerling, waarin werd opgeschept over het marihuanagebruik in de klas. Bochin is door de schoolleiding inmiddels op staande voet ontslagen. Op basis van de aanklachten riskeert hij bovendien een gevangenisstraf. Voorlopig is hij wel weer op borgtocht vrij, maar hij moet later deze maand voorkomen. Sommige van zijn leerlingen zijn geschorst voor het druggebruik onder schooltijd.

Europees student beursgerechtigd in hele Gemeenschap!

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft geoordeeld dat studenten uit de Europese Unie die in een andere lidstaat gaan studeren, in beginsel recht hebben op studiefinanciering van dat laatste land. Als enige voorwaarde mag gelden dat de student een 'zekere mate van integratie' bezit.
Aanleiding voor deze uitspraak was de zaak Bidar. Fransman Danny Bidar verhuisde in 1998 met zijn moeder naar Groot-Brittannië waar hij zijn middelbare schoolopleiding voltooide en economie ging studeren. De Britse overheid vergoedde wel zijn collegegeld, maar een studiebeurs werd hem geweigerd. Daarop konden namelijk alleen Britse studenten aanspraak maken. Bidar was van mening dat er sprake was van ongeoorloofde discriminatie en legde de zaak voor aan een Britse rechter. Deze legde de kwestie voor aan het Luxemburgse Hof.

JLO in thesis

Elke afstuderende student is nu stressvol bezig met het vervolledigen van zijn eindwerk of thesis. Ikzelf ben een onderzoek aan het uitvoeren over ‘Celebrity endorsement’, beroemdheden die een product aanprijzen, en de effectiviteit daarvan. Dit gebeurt aan de hand van een online- enquête. De survey duurt ongeveer 10 minuutjes tot een kwartier. Om mijn jaar succesvol te kunnen beëindigen heb ik een groot aantal respondenten nodig (+- 600).
Bij aanvang van de enquête krijgt u een advertentie te zien van een fictief product en daar wordt u dan over bevraagd. Ook wordt er gepeild of jullie naar iemand opkijken (een idool), jullie mediagebruik wordt aan de hand van een paar korte vraagjes nagegaan en tenslotte zijn er nog enkele persoonlijke gegevens die we van jullie willen weten. De gegevens blijven uiteraard anoniem en worden enkel gebruikt in kader van dit onderzoek.
Jullie kunnen deelnemen - en hierdoor een studente Communicatiewetenschappen een grote dienst bewijzen – door eenvoudigweg te klikken op onderstaande link. http://artemis.ugent.be/questserv/index.jsp , Klik daar celebrity endorsement aan en je kan beginnen. Mag ik alvast bedanken voor jullie tijd en inzet!
Sarah Beyens

Vilvordia 50 jaar…

In het academiejaar 2005-2006 bestaat studentenclub Vilvordia 50 jaar. Momenteel zijn wij druk bezig met de voorbereidingen van diverse festiviteiten. Ook wensen we een boekje samen te stellen met onze clubgeschiedenis. Dit is echter geen gemakkelijke onderneming. Wij proberen zo veel mogelijk oud-leden te contacteren en zoveel mogelijk materiaal uit 50 jaar clubwerking te verzamelen (foto’s, teksten, anekdotes…) Studentenclub Vilvordia 50 jaar: mathiasdebeucker@vilvordia.com

Bokkerijders gezocht…

In 1956 werd in Antwerpen studentenclub de Bokkerijders opgericht, een Regionale club voor studenten uit Limburg en de Antwerpse Kempen. De club verdween enkele jaren geleden, maar er bleef blijkbaar toch een vonkje doorsmeulen. Enkele studenten willen nu graag de club opnieuw uit z’n as laten herrijzen, en zoeken contact met oudgedienden.
redactie@studentizine.be

Heropstart jeugdraad Wilrijk.

Alice Cambier loopt stage op de jeugddienst van Wilrijk en heeft als stageopdracht het heropstarten van de lokale jeugdraad. Zij zoekt contact met mensen en organisaties die haar daarbij willen helpen. alice.cambier@gmail.com

VAB stelt vernieuwde rijopleiding voor

De VAB (Vlaamse Automobielbond) stelt een hervorming van de rijopleiding voor. In het nieuwe gefaseerde plan, kan iedereen voor 250 euro leren rijden, met een combinatie van professionele ondersteuning en vrije begeleiding.
Het nieuwe plan van de VAB bestaat uit twee stappen. In een eerste stap krijgt de kandidaat-chauffeur zes uur les van een erkende instructeur (of twee uur op een simulator en vier uur met een instructeur). Dan mag hij zes maanden onder begeleiding rondrijden, bijvoorbeeld met een ouder. Na een examen krijgt de leerling een voorlopig rijbewijs. Hij moet dan al wel 18 jaar zijn. In de volgende fase mag hij een jaar rijden zonder begeleiding. Na dat jaar krijgt hij een definitief rijbewijs. Elke fout die de leerling maakt, stelt de uitreiking van het definitieve rijbewijs uit.
Het grootste verschil met de huidige rijopleidingen, is de prijs. Voor 250 euro kan de kandidaat-chauffeur in het nieuwe systeem zijn rijbewijs behalen. Hoe zit het nu dan?
Momenteel zijn er vier mogelijke manieren om het rijbewijs te behalen. Bij model 1 moet de leerling minstens acht uur praktijklessen volgen. Dan mag hij zes maanden rijden met een begeleider, bijvoorbeeld een ouder. Vlak voor het examen volgt hij nog twee uur praktijkles. Kostprijs: minimum 400 euro. In model 2 kan de leerling zijn rijbewijs al behalen na drie maanden. Hij volgt 18 uur praktijkles, rijdt dan drie maanden alleen en volgt vlak voor het examen nog 2 uur praktijkles. Dit is de duurste manier: minimaal 800 euro. Model 3 is de methode met de vrije begeleiding. De leerling rijdt maximum 12 maanden met een begeleider en legt dan examen af. Kostprijs: nul euro. Een vierde mogelijkheid is de “vervroegde rijopleiding”. Iedereen die 16 jaar en negen maand is, kan hieraan beginnen. 12 uur theorielessen zijn verplicht (minimaal 50 euro), evenals 12 uur praktijklessen en minimaal 2 uur praktijklessen met de instructeur en de begeleider. Dat is de persoon, meestal een ouder, die de leerling de daaropvolgende 12 maanden gaat begeleiden. Na dat jaar is er het examen. Kost: minimaal 610 euro.
Deze vier verschillende systemen maken dat de kandidaat-chauffeur soms door het bos de boven niet meer ziet. De VAB stelt een eenvormig en bijgevolg ook duidelijker systeem voor. Minister van Mobiliteit, Renaat Landuyt (SP.A) is 100% pro. Hij vindt dit plan een goede basis voor verder overleg.
Maar niet iedereen is fan van het nieuwe voorstel. De Federatie van Beroepsautorijscholen van België heeft al afkeurend gereageerd. In het nieuwe plan is er namelijk van rijscholen geen sprake meer, enkel van individuele rij-instructeurs. Als men deze opleiding voor “slechts” 250 euro wil aanbieden, gaat de overheid ook een grote bijdragen moeten leveren, zegt de Federatie. Ook automobilistenvereniging Touring is tegen. Touring vindt niet de prijs, maar de kwaliteit van een opleiding het belangrijkste.
Tenslotte is ook de KWB niet te vinden voor het plan. De Christelijke Werknemersbond organiseert lokaal opleidingen. In het nieuwe systeem is er voor hen geen plaats meer. Zij zien een groot deel van hun inkomsten verdwijnen.
We mogen niet vergeten dat het hier maar om een voorstel gaat. Het is absoluut niet zeker dat deze nieuwe regeling ook effectief gebruikt gaat worden. Maar het is in elk geval wel een teken dat er iets gaat veranderen aan de rijopleidingen. In welke richting de veranderingen gaan, moeten we nog afwachten.
Liesbet Corthout

Fuifbegeleidingsteam om ergernis te voorkomen

De Vlaamse federatie van Jeugdhuizen en Jongerencentra (VFJ) wil dat vrijwilligers van jeugdhuizen een degelijke opleiding krijgen rond veilig fuiven. Het jongerencentrum Bouckenborgh wil graag zijn ervaringen hieromtrent delen. VFJ reageert daarmee op het voorstel van een nieuw fuifreglement van Antwerps provinciegouverneur Paulus. ”Het reglement plaatst fuiven in een negatief daglicht”, aldus de VFJ. ”Er wordt alleen gesproken over onveiligheid, vandalisme en overlast. Het maakt ook geen onderscheid in doel of grootte van de fuif. Het fuifreglement dreigt de spontaniteit van het jeugdwerk weg te nemen. Het is meer een instrument voor buurtbewoners met weinig begrip voor het jeugdwerk om fuiven te laten stilleggen, dan dat het op een constructieve manier bijdraagt aan de verbetering van het fuiflandschap.” Volgens VFJ is een fuifbegeleidingsteam een veel beter alternatief. Vrijwilligers krijgen een opleiding rond het organiseren van veilige en overlastvrije fuiven. Het team bewees zijn nut al in het jongerencentrum Bouckenborgh. Initieel hebben al zeven jeugdhuizen zich voor het project ingeschreven.
Het voorgestelde fuifreglement wordt trouwens over het algemeen op veel kritiek onthaald, het wordt aanzien als nog maar eens een extra stap in de overreglementering van onze Kafkaiaanse bestuursorganisatie.

Informaticastudenten lichten ADSL- abonnees op.

Het gerecht heeft een aantal informaticastudenten in de kraag gepakt die middels een ingenieus systeem konden inbreken in eender welke internetverbinding. Op die manier konden zij illegaal, en op kosten van de gedupeerde abonnee, films, games en muziekbestanden downloaden. Een paar van de Skynetklanten die gedupeerd werden, bekeken hun facturen iets beter dan Jan Modaal gewoonlijk doet, en realiseerden zich wat er aan de hand was.
Ondertussen werden huiszoekingen uitgevoerd over zowat het hele land, en werden vooral computers in beslag genomen, onder andere in Charleroi, Hasselt en Luik.
In totaal zouden zo’n 400 Belgacom klanten opgelicht zijn.

Student om zombieverhaal in de cel.

Of het paranoia is naar aanleiding van de Columbine-tragedie is nog maar de vraag, maar het feit is wel dat de 18-jarige student William Poole, laatstejaars student aan de George Rogers Clark High School in Winchester, Clark County, werd gearresteerd op verdenking van het plannen van een terroristische aanslag op z'n eigen high-school. De aanleiding daartoe lag in een horrorverhaal dat de jongen geschreven had voor het vak Engels.
Poole schreef een horrorverhaal over een groep zombies, die de school overvallen. Toen zijn grootouders, waarbij hij inwoont, dit manuscript echter vonden en lazen, vreesden zij het ergste en schakelden vervolgens de politie in. Die nam geen risico en agenten doorzochten zijn kamer, waar zij volgens het officiële rapport "gedetailleerd uitgewerkte plannen vonden om gewelddadige acties te ondernemen tegen medestudenten, docenten en politie." De jonge student beweert echter niets kwaads in de zin te hebben: "Dit is een verhaal, pure fictie. Volledig verzonnen. Het is een van de vele korte verhalen die ik geschreven heb en juist het horrorverhaal over de zombies is datgene waar ze nu over vallen."
Ondanks dit verweer meent de politie echter dat de jongen zich schuldig heeft gemaakt aan het plannen van een misdaad, wat op zich al strafbaar is: "Iedere keer dat er een dreigement wordt geuit richting een publieke school of publieke functie, is de facto een misdaad tegen de staat Kentucky." De jongen reageerde hierop door te stellen dat hij niets of niemand in het verhaal heeft genoemd die te identificeren zijn als bestaande instellingen of personen. De mensen hier kennen me. Zo gek ben ik echt niet."
Niettemin neemt justitie de zaak nog steeds bloedernstig. Een rechter verhoogde op verzoek van de aanklager de borgsom zelfs van duizend naar vijfduizend dollar, zodat de jongen voorlopig nog achter de tralies moet blijven zitten.

10-jarige jongetjes steken school in brand

Twee jongens van tien hebben zaterdag de voormalige Biologische school in het Nederlandse Weert in brand gestoken. Het tweetal heeft tegenover de politie toegegeven met vuur te hebben gespeeld in het leegstaande schoolgebouw.
De houten gebouwen van de school werden grotendeels in as gelegd. De naastgelegen basisschool bleef voor de vlammen gespaard. De politie had al direct het vermoeden dat er sprake was van brandstichting en startte een onderzoek. Hierbij kwamen de twee kinderen al snel in beeld. Ze bekenden oude kranten en wc-papier in brand te hebben gestoken.
De brandweer had ruim een uur nodig om de brand onder controle te krijgen. Om het vuur in bedwang te krijgen, werden er 35 brandweermannen ingezet. De Officier van Justitie zal later nog bepalen hoe de zaak verder afgehandeld wordt.
Net niet in Mortsel
In de school Gevaert in Mortsel is het gelukkig net niet zover gekomen. In de loop van de namiddag zag een juf dat de gordijnen in een klasje in de fik stonden. Samen met een collega slaagde ze erin om de beginnende brand te blussen, nog voor de brandweer ter plaatse kwam. Bij de gordijnen bleken lucifers te liggen, het ging dus ook in dit geval wel degelijk om brandstichting, maar voorlopig is het daar nog gissen naar de dader(s).

Schriftelijke toestemming voor gsm op school

De leerlingen op scholen in de Australische deelstaat New South Wales moeten voortaan een schriftelijke toestemming van ouders of verzorgers hebben als zij een mobiele telefoon mee naar school willen nemen. Dat besluit is onlangs door de plaatselijke autoriteiten genomen.
Reden voor deze regel is dat het pesten van medeleerlingen per sms te grote vormen aanneemt. Op deze manier hoopt men de pesterijen te verbannen van de scholen.
Talrijke kinderen worden op Australische scholen dagelijks geconfronteerd met pesterijen die ze via een sms onder ogen krijgen. De leraren van de scholen zeggen "blij te zijn met de poging tot het aanpakken van het probleem." Wel denken zij dat de controle van het mobiele verkeer op scholen nog een stevige kluif zal blijken.

14-jarige schiet op leerkracht.

Een 14-jarige leerling heeft vorige week maandag in het Beierse stadje Rötz, in de Beierse Oberpfalz, op één van zijn leerkrachten geschoten. De man werd echter niet geraakt. "Er raakte niemand gewond", aldus de politie. De leraar heeft de leerling zelf kunnen overmeesteren.
De jongen had de revolver bij hem thuis uit de wapenkast gehaald. Zijn vader is jager en bijgevolg in het bezit van vuurwapens, zei de Beierse minister van Binnenlandse Zaken, Günther Beckstein (CSU), in München.
Omstreeks 08.30 uur schoot de 14-jarige jongen tijdens de les, in het bijzijn van zijn klasgenoten, op zijn leraar. De leerkracht in kwestie en de directeur slaagden er in de jongen te overmeesteren en hem vast te houden tot de politie arriveerde, die de leerling arresteerde.
Nadien werd de gehele school afgesloten en werden alle leerlingen naar buiten gebracht. Medewerkers van het Rode kruis stonden klaar om de leerlingen, leerkrachten en ouders psychologisch te begeleiden.
De Beierse minister van Cultuur, Monika Hohlmeier, reageerde "ontzet" op deze gewelddaad. "Het is schokkend vast te stellen dat scholen niet beschermd zijn tegen dergelijke aanvallen", zei de CSU-politica.

Even uit de blok in Brugge.

Op 24 maart 2005 is het weer zo ver! Dag van de Student West-Vlaanderen is volledig terug, om de studenten een onvergetelijke dag te bezorgen. Voor de vierde keer op rij is het aanbod een dag vol met ontspanning, interactie, show, muziek en nog veel meer…
In een verwarmd tentendorp, naast het station in de Brugse binnenstad is het voor een dag een studentenparadijs!
West-Vlaamse Massacantus op Dag van de Student 2005 Onder begeleiding van S.K. West-Vlaanderen wordt de 4de West-Vlaamse massacantus ingezet. Vorig jaar werd er vooral gezongen. Dit jaar zal er meer ruimte gemaakt worden voor spel en een aantal varianten van gekende liedjes. Tijdens de massacantus worden de West-Vlaamse Supercommilitoon, de superschacht en de cafébaas van het jaar gekozen.
www.dagvandestudent.be

13-jarige verkrachter krijgt levenslang!

Een dertienjarige heetzak heeft in Londen levenslange celstraf op z’n boterham gesmeerd gekregen. Uiteraard mag z’n identiteit niet worden vrijgegeven, maar op de “rijpe” leeftijd van 12 jaar verkrachtte T. Estosteron (zullen we hem gemakshalve maar zo noemen?) een lerares tijdens een bijles.
Daarop vluchtte hij met de auto van z’n slachtoffer om pas na een dolle rit van zowat 50 kilometer in z’n vettig schabbernakske te worden gegrabbeld. De rechtbank oordeelde dat levenslange opsluiting de enige treffelijke garantie was om dit jeugdige talent te beletten nog meer verkrachtingen te plegen.

Wereldrecord kussengevecht in Leuven?

Op 3 mei aanstaande is het Leuvense Ladeuzeplein het slagveld bij uitstek voor een studentikussologisch wereldrecord. Het wereldrecord, 2.773 kussens in één gigantische veldslag zou op 3.500 kussens moeten gebracht worden.
Op 15 mei riskeren de Petermanse studenten hun - nog te vestigen - record alweer kwijt te raken, want op die dag doet VVKS Sint Aloysius opnieuw een gooi naar het record.
In augustus 2004 organiseerden studenten van de Universiteit Twente en Saxion Hogeschool nog een recordkussengevecht met 1487 deelnemers. Als iedere deelnemer slechts één kussen mag hanteren, gaat het wel heel erg snel in die sector!

Studentikoos nachtje in Leuven, twee zwaargewonden…

Vorige week maandag was niet bepaald een goede dag om een stapje in de Leuvense wereld te zetten. Een 19-jarige studente wou een studentenhuis in de Vlamingenstraat verlaten via de nooduitgang. Ze totterde echter twee verdiepingen diep door de schacht van de brandladder, genoeg om haar zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen te weten.
Een 21-jarige confrater wou diezelfde nacht aan de Lei nog even een saffie opsteken op het terras op de tweede verdieping bij zijn vriendin op kot. De gladde terrastegels verrasten hem echter, en hij maakte een zware val van een meter of zes diep. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar Gasthuisberg.

Racistisch geweld bij Franse scholieren…

In Frankrijk is een behoorlijke moot van de onderwijzende gemeenschap en de ouders van schoolgaande kinderen op dit ogenblik behoorlijk in shock over uitspraken en feiten uit allochtone hoek.
Bendes allochtone scholieren zakken er namelijk af naar de onderwijsbetogingen en manifestaties met als belangrijkste doel de autochtone scholieren te molesteren en af te persen. Jongeren uit achtergestelde wijken “wreken” zich op deze dubieuze wijze op schoolgenoten uit rijkere buurten. “Casser les blancs” is de populaire term die bitter weinig aan de verbeelding overlaat. Een modaal marginaal exemplaar van de “integrerende jonge Fransen” verwoordde het simpel, maar raak: “blanke scholieren vragen gewoon om afgetuigd te worden”.
Blanke scholieren “kunnen niet vechten”, “zijn niet in bendes georganiseerd”, of “komen uit een klein gezin, zodat er waarschijnlijk geen grotere broer is om achter de daders van geweld of afpersing aan te gaan”, enkele meesterwerkjes proza van het tuig op de Parijse straat. Door de vrees voor geweldplegingen dagen ondertussen wel steeds minder scholieren op voor de betogingen. Het fenomeen verziekt in elk geval behoorlijk elk integratiegesprek.