Studentizine

Studentizine 111

Scholen moeten uitgesloten leerlingen helpen in een andere school te raken.

De Vlaamse regering heeft onder impuls van onderwijsminister Frank Vandenbroucke enkele aanpassingen doorgevoerd. Daardoor zullen de scholen zelf kunnen beslissen over het wettigen van schoolverlet van leerlingen van het secundair onderwijs. Voorheen moest dat door het departement onderwijs gebeuren, waar jaarlijks een 1200 aanvragen binnen kwamen.
Meest ingrijpende aanpassing is die in verband met de uitsluiting van leerlingen, de zwaarste tuchtsanctie die het onderwijs kent. Vanaf nu kan de school de sanctie uitspreken, maar de uitsluiting uitstellen tot het einde van het schooljaar. Gebeurt dat niet, dan blijft de uitgesloten leerling ingeschreven in de school, en moet de school die leerling desnoods opvangen tot hij in een andere school is ingeschreven. De motivatie is dat op die manier wordt voorkomen dat de uitgesloten leerling maandenlang op straat kan ronddolen.
Het probleem waar de minister echter gemakshalve aan voorbijgaat, is de praktische implementatie van de opvang van die leerlingen die omwille van geweldsdelicten en andere ernstige feiten uitgesloten worden. In het geval van het Brusselse atheneum Madeleine Jacquemotte, waar we in vorige edities reeds uitgebreid over berichtten, zou de directie dan moeten voorzien in de opvang van een honderdtal baldadige randcriminelen, tot ze elders onderdak zouden gevonden hebben. Men kan zich voorstellen dat dergelijke concentratie “zware gevallen” bij mekaar een zeer explosieve cocktail zouden opleveren.
Uiteraard doet een dergelijk geval zich hoogst uitzonderlijk voor, maar voor bijzondere gevallen zou toch minstens een aparte regeling voorzien moeten zijn.
Het lager onderwijs krijgt dan weer acht miljoen euro extra voor de verbetering van de lessen lichamelijke opvoeding. Op die manier zouden 245 extra leerkrachten moeten kunnen worden ingezet voor LO, wat de globale werkdruk op onderwijzers zou moeten verlagen en eveneens zou moeten leiden tot een betere basisconditie voor de leerlingen.

Studenten mogen meer verdienen.

Studenten mogen dit jaar meer bijverdienen. De eerste schijf van 2.120 euro (indexeerbaar) telt niet meer mee voor de berekening van het inkomen. Die mag bijgevolg meer verdienen vooraleer dit gevolgen heeft op de fiscaliteit van de ouders en hij zelf een aangifte moet indienen. Een student mag nu bruto maximum 5.290 euro verdienen (6.710 bij éénoudergezinnen). Eerder werd ook al bekend gemaakt dat studenten 23 dagen mogen werken tijdens de zomermaanden, en 23 dagen buiten die zomermaanden, wat de facto een verdubbeling van het toegelaten aantal werkdagen voor de studenten betekent.

KUB wil los van KUL.

De Katholieke Universiteit Brussel wil voortaan samenwerken met de Vrije universiteit Brussel, en niet meer met de KU Leuven. Daarom zal de KUB zich eerst moeten terugtrekken uit de associatie rond de KUL, waar ze sinds vorig jaar deel van uitmaakt. Vraag is nog maar of Oosterlinck, de vorige rector van de KUL, die voorzitter is van de associatie, dat zomaar zal laten gebeuren.
De oprichting van de associaties had tot doel regionale samenwerkingsverbanden te creëren, maar de katholieke onderwijsinstellingen gaven daar een aparte invulling aan. Zo is er in Antwerpen één hogeschool die in de Leuvense associatie gestapt is, net als de Brusselse Katholieke universiteit. De rector van de KUB, Mark Van Hoecke, wil nu zo snel mogelijk af van die confessionele binding, en op termijn mee streven naar een koepel van het hoger onderwijs in Brussel, wat uiteindelijk het basisidee van de associaties was.

VUB begint volgend jaar met opleiding “Meertaligheid en Onderwijs”.

Vanaf volgend academiejaar kunnen studenten aan de VUB een masteropleiding na master volgen rond Meertaligheid en Onderwijs. De studie, die in het Engels zal worden aangeboden, is bedoeld voor kandidaat-leraren die het principe van meertaligheid willen toepassen, of willen omgaan met een divers klaspubliek. De VUB coördineert de opleiding, die in samenwerking met KUL, UGent en UAntwerpen zal worden ingericht.

Britse school bant rokjes.

Leerlingen van de Broadstone Middle School in Poole mogen volgend schooljaar niet meer in rokje naar school komen. De school doet dat omdat “de eerbaarheid van de meisjes onmogelijk in stand kan worden gehouden” als die al te expressief of te energiek deelnemen aan toneelklassen of spelactiviteiten als radslag en dergelijke. Daarom moeten de 9 tot 14-jarige meisjes in de toekomst de lange broek als standaard vestimentair onderdeel dragen. Lang niet alle ouders en leerlingen zijn even gelukkig met de maatregel, maar het departement onderwijs heeft al laten weten dat de school alle recht heeft om uniformaanpassingen op te leggen.

Examenblunder op Lessius.

Voor een vierhonderdtal eerstejaars studenten psychologie aan de Antwerpse Lessius hogeschool is de examenperiode bepaald een “bumpy ride” geworden.
Vorige week maandag hadden ze examen over een bok van vier vakken, goed voor om en nabij de zeshonderd bladzijden cursus. Wie geloofde in z’n kansen had zwaar geblokt om de stevige boterham van psychologische deelgebieden en psychopedagogie onder de knie te krijgen. Tijdens het examen liep er echter iets grondig mis, sommigen kregen eerst twee vakken, anderen kregen meteen de vier vakken, waar het gepland was dat eerst twee vakken zouden aan bod komen, en na een pauze de twee andere vakken. Hoeft het enige toelichting dat tijdens de pauze druk vragen werden uitgewisseld, maar van zodra de directie daar lucht van kreeg, werd het examen opgeschort.
De afgelegde examens zouden meetellen, de andere moesten op een later tijdstip afgelegd worden. Uiteraard waren de studenten het daar niet mee eens, als de directie vindt dat de studenten vier examens op één dag moeten kunnen afleggen, dan moet zij er minstens voor kunnen zorgen dat die examens op een ordentelijke manier georganiseerd kunnen worden. De studenten startten gelijk ook met een petitie, zij willen alle examens opnieuw afleggen, maar met open boek. Vroeger waren de betreffende vakken trouwens steeds open boek examens. Tijdens een vergadering met de studenten stelde Directrice Carrijn een “gentlemen’s agreement” voor, dat de studenten zou verzekeren van een beoordeling “met veel consideratie”, maar erg gelukkig zijn de studenten alvast niet met dat voorstel.

Nieuw studentikoos cabarettalent opgestaan!

Het Groninger Studenten Cabaret Festival bestaat inmiddels al weer 19 jaar! In deze tijd is het festival uitgegroeid tot een van de vier grootste cabaretfestivals van Nederland.
In 1986 besloot de studerende Michiel van Mens iets te doen voor het culturele leven van de Groningse student. Hij liep al een tijdje rond met het idee een cabaretfestival op te zetten. Samen met een aantal andere studenten zorgde Michiel ervoor dat het Groninger Studenten Cabaret Festival geboren werd. Het doel van het festival was, en is nog steeds, het organiseren van een cabaretfestival voor en door studenten. De deelnemers werd een open podium geboden waar zij speelervaring op konden doen. Onder begeleiding van een professionele regisseur werkten de deelnemers aan hun programma. Op 2 en 3 oktober 1987 was het dan eindelijk zover: De 1e editie van het Groninger Studenten Cabaret Festival was een feit! Het publiek in de Oosterpoort was laaiend enthousiast en daarom werd besloten het tot een jaar terugkerend evenement te maken. Een volgend bestuur werd aangesteld en dit bestuur besloot het festival een landelijk karakter te geven om zo het succes uit te breiden. vanaf dat moment waren alle studenten uit het hele land welkom bij de selecties.
In 1990 werd besloten het festival uit te breiden met try-outs. de geselecteerde deelnemers konden zo hun act oefenen voor publiek en op die manier hun act steeds verder perfectioneren. Inmiddels worden er vier try-outs per jaar georganiseerd. Dit jaar vinden zij plaats in Amsterdam, Den Haag, Nijmegen en Maastricht. In hetzelfde jaar werd er een derde finaledag toegevoegd aan het festival. De drie beste deelnemers streden nu op de derde avond tegen elkaar, waaruit de uiteindelijke winnaar werd gekozen. Het succes van het festival nam elk jaar weer toe. In 1993 bleek de Oosterpoort te klein geworden en werd de stadsschouwburg de nieuwe lokatie. Deze schouwburg heeft een geweldige sfeer en het publiek werd door Joep van 't Hek als een van de warmste en enthousiaste van Nederland bestempeld. "Spelen voor het Groningse publiek voelt als een warm bad".
Al sinds enkele jaren kunnen ook Belgische studenten meedoen aan het festival. Het 17e festival werd zelfs gewonnen door het Belgische trio Neveneffecten. Vorig jaar was het voor het eerst mogelijk voor de Belgen om in eigen land selecties te doen. Dit jaar is er een try-out gepland in België waardoor Vlaanderen nog sterker betrokken wordt bij het Groninger Studenten Festival!
De deelnemers van het 19e Groninger Studenten Cabaret Festival zijn nu bekend! Zowel in Groningen als in Amsterdam zijn selectierondes gehouden waar studenten uit België en Nederland de uitdaging van het GSCF aangingen. De jury heeft uit de kandidaten zes getalenteerde deelnemers uitgekozen:
- Martijn Koning
- Jetje & de Kleine
- Anne-Jan Toonstra
- Merijn Scholten
- Borleffs, Logman & de Waard
- Johnny Ruisch
Margôt Ros zal de komende maanden workshops geven en de deelnemers krijgen de kans tijdens try-outs hun programma te verbeteren en te ontdekken wat de mogelijkheden zijn van op het podium staan.
Deze try-outs vinden dit jaar plaats in de verschillende steden:
- Amsterdam: Betty Asfalt; 9, 10 & 11 september
- Rotterdam: Nighttown; 22 & 23 september
- Den Haag: Pepijn; 5 & 6 oktober
- Gent: Tinnenpot; 12 & 13 oktober
- Nijmegen: de Lindenberg; 21 & 22 oktober
Vanaf heden is het mogelijk om je via de website aan te melden als ‘vriend van het festival’. Dit is een leuke manier om het festival te steunen en op de hoogte te blijven van alle in’s en out’s. Bovendien bestaat op deze manier de mogelijkheid nu al kaarten voor het festival te bestellen! Word vriend van het festival en/of kom kijken bij de try-outs!
Kijk voor meer informatie op de website www.gscf.nl

Guerillaland III

Op zaterdag 9 en zondag 10 juli organiseert vzw Guerilla in het kader van Straatlaweit, een initiatief van het District Antwerpen, voor de derde keer het Guerillaland straatfeest. Plaats van het gebeuren is opnieuw het Muntplein (al heeft dat onlangs een heuse naam gekregen en heet nu officieel “Munthof”), in het hartje van Antwerpen.
9 juli
Naast optredens van o.a. Sint-Andries MC’s, Buurman, AC/DJ, The Hydrosonics en Guerilla Grooves, is er zaterdag ook weer een rommelmarkt (inschrijven is gratis en kan via info@guerilla.be). Verder is er een nieuwigheid: in plaats van de gebruikelijke kinderanimatie wordt dat alles gebundeld in “De strijd tegen de dictatuur van Overal Alles Hetzelfde”.
Natuurlijk kan het beroemde, voorpagina’s halende Belgisch Kampioenschap PC-Werpen niet ontbreken. Dat wordt georganiseerd i.s.m. PUC, een bedrijfje dat oude computers opkoopt van bedrijven, die oplapt en weer verkoopt aan studenten en andere mensen die centen voorrang –moeten- geven aan chique reclame en flashy gadgets. De organisatoren zijn met het PC-werpen alweer aan de derde editie toe en de vraag is natuurlijk of tweevoudig winnaar Jan Naats erin zal slagen een hattrick te placeren. Het is aan de rest van de bevolking om dat te verhinderen. Inschrijven is gratis en kan via www.puc.be.
Eten en drinken is natuurlijk ook voorzien ; naast de klassieke toog zijn Bar Tabac cocktailbar en de Pastabar opnieuw present.
10 juli
Op zondag staat Pacman centraal. Of beter: de eigen versie vàn. In de VS werd het beroemd onder de naam PacManhattan, hier wordt het onder de naam Pucman gelanceerd (PacmAntwerpen lag net iets té erg voor de hand). Een en ander wordt opnieuw georganiseerd i.s.m. PUC. Hoe het allemaal precies in zijn werk zal gaan, is nog onduidelijk maar het wordt ongetwijfeld de moeite. Verder is er zondag opnieuw muziek en natuurlijk eten & drinken.
En ook nog…
Beide dagen starten om 14u, en zijn gratis toegankelijk.
De vorige edities konden rekenen op veel belangstelling van de pers en het grote publiek ; de organisatoren rekenen voor de derde editie op zo’n 1000 bezoekers (meer volk kan er niet op het plein).
Meer info via de Guerilla hotline 0485/151.195 of op deze sites:
www.straatlaweit.be
www.guerilla.be
www.puc.be

Nederlands kamerlid wil scheppingsverhaal uit de biologieles.

D66-Kamerlid Bert Bakker is van mening dat het scheppingsverhaal niet thuishoort in een biologieles. Dat zegt hij in een interview met het Nederlands Dagblad. Bakker vindt dat het scheppingsverhaal eerder bij geschiedenis of godsdienst aan de orde zou moeten komen. Biologie zou echter een weergave moeten zijn van wat de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek is.
Bakker reageert hiermee op een pleidooi van CDA-minister Maria van der Hoeven (Onderwijs), die een debat wil tussen aanhangers van de evolutietheorie, de scheppingsgedachte en de Intelligent Design theorie. Zij is daarbij van mening dat erkend moet worden 'dat de evolutietheorie niet compleet is, dat we nog steeds nieuwe dingen ontdekken'.
"Een debat over de waarde van de evolutietheorie is op zich goed, maar dat is een taak van de wetenschap. Met het inbrengen van de ID-theorie en de vraag of de wetenschap wel volledige antwoorden geeft, stuurt de minister het debat in een bepaalde richting. En die positie mag de overheid niet innemen", zegt Bakker. Hij vindt dat schepping en evolutie niet op één lijn mogen worden gesteld.
Het bevreemde Bakker dat sinds eind jaren negentig in de eindtermen van het biologieonderwijs de scheppingsleer is opgenomen. "Velen weten dat niet en wellicht is het in een onbewaakt ogenblik gebeurd. Ik ga nu proberen een Kamermeerderheid te krijgen om dat weer terug te draaien." De D66'er vindt dat je geen theorieën met een dubieuze wetenschappelijke status van bovenaf het onderwijs moet opleggen. "We gaan toch ook niet vertellen dat kinderen door de ooievaar worden gebracht of opeens het kookpunt van water ter discussie stellen?"

Albertus verbiedt ontgroeningrituelen

De Groningse studentenvereniging Albertus Magnus gaat klassieke ontgroeningrituelen verbieden. Alle opdrachten aan (aankomende) leden waarbij “overmaat” in het spel is, worden afgeschaft.
De maatregel is door het verenigingsbestuur aangekondigd nadat begin deze maand een Albertuslid anderhalve dag in coma geweest is na het drinken van zes liter water. Het betrof een nieuw lid van de interne kroegcommissie. In zijn inwerkperiode moest hij in een quiz zijn kennis tonen. Bij elk fout antwoord moest hij een glas water leegdrinken. Dit veroorzaakte een watervergiftiging wat resulteerde in een epileptische aanval.
“We willen zoveel mogelijk dit soort spelletjes uitbannen”, zegt vice-praeses Afke Hemmes. Overmatig gebruik van drank en voedsel wordt verboden, evenals het overmatig uitputten van mensen. Hemmes: “We willen geen rottige dingen meer. Er zijn genoeg andere dingen waarmee je een band kunt creëren.”
Rector Frans Zwarts juicht de maatregel toe. Zwarts wil met alle gezelligheids- en studieverenigingen bespreken hoe excessief gedrag aan banden kan worden gelegd, vanuit het besef dat de universiteit niets kan controleren. “Ze moeten zelf de verantwoordelijkheid nemen. Het zijn volwassen mensen. Punt uit.”

Toch record met bierbakkenbrug

De beoogde overspanning van zestien meter werd weliswaar niet gehaald, maar met 12,6 meter hebben Eindhovense Bouwkundestudenten met hun bierbakkenbrug toch ruimschoots een nieuw wereldrecord gevestigd. (zie het vorige Studentizine) De brug zou eigenlijk op woensdag 15 juni helemaal worden losgemaakt van zijn ondersteunende stellage, maar een klein gat tussen de twee tegen elkaar leunende brughelften gooide roet in het eten. Bij het weghalen van de eerste steunbalken begon de brug al wat in te zakken, waardoor heel omzichtig te werk moest worden gegaan. Daardoor duurde de ‘bevrijdingsactie’ uiteindelijk bijna een etmaal langer dan gepland - hoewel radiozender SBS6 woensdagavond al vrolijk meldde dat het eerder gevestigde Twentse record in Eindhoven verbroken was.
Media-aandacht kreeg de bierkrattenbrugbouwactie al met al volop. Ook cabaretier Dolf Jansen haalde de recordpoging meermalen aan tijdens zijn voorstelling in de Eindhovense Stadsschouwburg op vrijdag 17 juni, en hij deed dat maandagochtend op de radio nog eens dunnetjes over. “Ons gemeenschapsgeld wordt gelukkig goed besteed hier in Eindhoven”, aldus de cabaretier in de schouwburg, intussen wapperend met een fotoreportage van de instortende krattenbrug uit het Eindhovens Dagblad.
Het bouwwerk begaf het uiteindelijk op donderdagmiddag. De studenten waren in het midden van de brug begonnen met het weghalen van de ondersteunende balken en werkten van daaruit naar buiten. Bij een overspanning van 12,6 meter stond de brug nog op -eigen- poten; niet lang daarna stortte ie, onder gejuich van bouwers en toeschouwers, in elkaar. Dit onder toeziend oog van rector prof.dr.ir. Hans van Duijn, universiteitssecretaris ir. Harry Roumen en jurist mr. Andy van Eggelen die het record konden bevestigen. “We hebben ook nog wat mensen in het publiek om hun handtekening gevraagd, bij wijze van getuigenis”, aldus initiatiefnemer Suma.
De ‘hoofduitvoerder’ blikt terug op een leerzame ervaring, die volgens hem vooral weer eens duidelijk maakte dat niet alles helemaal te plannen is. Van een volgend krattenstapelproject is vooralsnog geen sprake.

Student doet minder bestuurswerk

Studenten ontplooien minder nevenactiviteiten dan in het verleden. Ook tijdrovende stages zijn minder populair als gevolg van de verhoogde druk om sneller af te studeren. Werkgevers signaleren daardoor minder 'sociale vaardigheden' bij pas afgestudeerden.
Dat staat te lezen in een onderzoek dat de Nederlandse Landelijke Kamer van Verenigingen - de koepelorganisatie voor studentengezelligheidsverenigingen - vorige week presenteerde over nevenactiviteiten van studenten. Het eerste probleem waarop de onderzoekers stuitten is dat het begrip nevenactiviteiten nogal verschillend gebruikt wordt. Zo blijken de grote gezelligheidsverenigingen leden sneller als 'actief' te bestempelen dan kleine. De constatering dat bijna de helft van de studenten in de gezelligheidsverenigingen bestuurlijke activiteiten ontplooit, lijkt eerder bizar.
De opstellers van het rapport stellen vast dat toekomstige werkgevers vrij snel in de gaten hebben wanneer afgestudeerden hun nevenactiviteiten opblazen. Bedrijven wensen een concrete omschrijving van inhoud en duur van bestuurs- of commissiewerk. Bovendien zijn ze erg benieuwd naar de concrete resultaten ervan. "Het percentage studenten dat actief is binnen een vereniging op een manier die hen interessant maakt voor een bedrijf, ligt niet erg hoog", concluderen de schrijvers.
Uit het onderzoek blijkt ook dat bedrijven als Price Waterhouse Coopers, Rabobank en Heineken, vooral veel belang hechten aan de persoonlijke ontwikkeling die studenten, dankzij nevenactiviteiten, doormaken.
Vaker dan zowat tien jaar geleden hebben sollicitatiecommissies te maken met jonge afgestudeerden met geringe bestuurservaring. Omdat bedrijven steeds meer selecteren op zaken als sociale vaardigheden lijkt de kloof tussen sollicitant en potentiële werkgever gegroeid. Des te opvallender is het dat het merendeel van de ondervraagde bedrijven geen moeite zegt te hebben met overheidsmaatregelen die studenten sneller doen studeren.
De LKvV heeft het onderzoek omwille van de tijd beperkt tot 47 gezelligheidsverenigingen. Daarnaast werden 92 bedrijven geraadpleegd. Om een completer beeld te krijgen van de nevenactiviteiten, is uitgebreider onderzoek gewenst, aldus het LKvV-rapport.
www.lkvv.nl
HOP

Babbelbox als voorbereiding wet op hoger onderwijs.

De Nederlandse staatssecretaris Rutte kan nog wel wat hulp gebruiken bij de voorbereiding van de nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek. Hij heeft daarom een discussieplatform op internet gelanceerd (www.onderwijsdebat.nl/whw/) met stellingen waarop iedereen kan reageren.
Rutte zegt zich niet alleen te willen baseren op het overleg met universiteiten- en hogescholenkoepels, werkgeversorganisaties en studentenbonden. Daarom roept hij individuele studenten, docenten, medewerkers, hoogleraren, directeuren en bestuurders op ook hun mening te geven. Bijvoorbeeld over zijn plan om het onderwijs niet meer in opleidingen, maar in brede domeinen als ‘talen’, ‘economie’ en ‘zorg’ te organiseren. De discussies per stelling lopen zo’n vijf weken. Na afloop zal de staatssecretaris aangeven welke standpunten hij wel en niet kan overnemen. Voorzitter Madelein Hofmijster van studentenbond ISO juicht alvast het initiatief van Rutte toe. “Het zou vooral aardig zijn als meer docenten hun mening kenbaar maakten, want die mengen zich niet zo vaak in de discussie.”
HOP

Miljoenenschade door vandalisme op campus Twente.

Een uitgebrande IT-shop, een brand in een kapsalon, ingegooide ruiten en 66 lek gestoken autobanden. De afgelopen week was het Twentse campusterrein veelvuldig doelwit van vandalisme. Van de dader(s) ontbreekt ieder spoor. De schade wordt nu al geschat op meer dan twee miljoen euro.
Slechts zeven minuten had de brandweer in de nacht van donderdag 16 op vrijdag 17 juni nodig om - na brandmelding van de UT-bewakingsdienst - bij de Bastille te komen. De politie arriveerde twee minuten eerder. Het was rond half vier. De brandweer had het vuur snel onder de controle, maar kreeg een paar minuten later te maken met een beginnende brand in het winkelcentrum aan de Calslaan. Bij Tombo Sports was het inbraakalarm afgegaan door de klap waarmee een ruit bij kapsalon De Barreboks was ingegooid. In de kapperszaak stond een wasmand in brand.
Hoewel de brandweer de brand in de Bastille snel onder controle had bleek de roet- en rookschade in het hele gebouw enorm. Alle aanwezige apparatuur kan als verloren worden beschouwd. De IT-shop ligt pal aan de noordgevel van het gebouw, waar net als in het winkelcentrum een grote ruit was ingegooid. De technische recherche heeft een onderzoek ingesteld.
De gevolgschade aan de Bastille is aanzienlijk en bedraagt volgens de UT nu al twee miljoen euro. Niet alleen ging de totale voorraad aan apparatuur verloren, maar er ontstond ook schade aan het ventilatiesysteem door het hele gebouw. Alle inboedel van de IT-shop was verzekerd, stelde de voorlichter, inclusief de te repareren apparatuur van medewerkers en studenten.

Wie een rondje pizza/stront?

Op hoge poten kwamen ze verhaal halen, de cheerleaders van de Keller High School uit Texas die op sportkamp waren om de edele kunst van het cheerleaden beter onder de knie te krijgen. Ze hadden namelijk een pizza besmeurd met menselijke stront ontvangen van de cheerleaders van de Fossil Ridge High school, ook uit Keller, die eveneens op dat sportkamp waren.
De dames van het cheerleaderteam van Fossil Ridge High ontkenden echter in alle toonaarden een pizza met menselijke uitwerpselen naar hun rivalen te hebben gestuurd. Ja, ze hadden wel een pizza gezonden, maar gewoon een normale, als vriendschappelijke attentie. Uit onderzoek bleek al snel dat vier "dames" van de Keller High School de ontvangen pizza zelf hadden besmeurd, om op die manier hun collega's van de Fossil Ridge High School "te kakken" te kunnen zetten.
De schuldige lieverdjes hebben inmiddels een excuusbrief gezonden naar hun rivalen. Ze zijn ook geschorst en er volgen nog andere sancties. Laat de scatofiele huppelkutjes misschien hun eigen pizzacreatie eens nuttigen?

Radicalisme op Amsterdamse scholen.

Het Nederlandse Kamerlid Geert Wilders wil dat de regering harde maatregelen neemt om de problemen tussen allochtone en autochtone leerlingen in het Amsterdamse onderwijs te voorkomen. Eind vorige week bleek uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam onder meer dat er op bepaalde scholen een groeiend aantal meldingen is van wangedrag door gefrustreerde Marokkaanse en Turkse leerlingen. Veel scholen zien de sfeer verruwen, en een toenemend aantal docenten raakt gedemotiveerd, vindt het schoolklimaat onveilig en voelt een groeiende kloof tussen hen en leerlingen.
Wilders vindt dat het Openbaar Ministerie in moet grijpen, door leerlingen te vervolgen bij grof gedrag ten opzichte van medeleerlingen en docenten. Op dit moment wordt er volgens hem niet hard genoeg opgetreden tegen wat hij omschrijft als 'radicaal en anti-westers gedrag'. Wat het Kamerlid betreft worden ook ouders van dergelijke leerlingen aangepakt, tot desnoods het afpakken van het Nederlands paspoort toe.
Amsterdams burgemeester Job Cohen zei na de openbaring van het rapport de bevindingen verontrustend te vinden. Het onderzoeksrapport in pdf

Vervolgd wegens kotsen op docent.

In Olathe, Kansas, wordt een 17-jarige leerling van de Olathe Northwest High School vervolgd wegens slagen en verwondigen toegebracht aan zijn docent Spaans.
De tiener kotste de leraar onder tijdens een examen. Volgens de dader was dat het gevolg van de examenstress, maar de district attorney vond genoeg stof voor een vervolging voor de rechtbank. De school diende de klacht in, en verschillende getuigen verklaarden dat het braakpartijtje beslist opzettelijk was.
De dader buisde uiteraard voor Spaans, werd van school gestuurd en is volgend jaar niet meer welkom. Zowel de openbare aanklager als de school en de getroffen leraar willen een duidelijk signaal uitsturen dat dergelijke fratsen in elk geval uitgesloten zijn en zwaar bestraft zullen worden.

Schooljongens filmen verkrachting 11-jarige.

Een bende Britse schooljongens heeft een 11-jarig meisje verkracht en hun “heldendaad” gefilmd met hun gsm. Beelden van de verkrachting werden doorgestuurd naar de klasgenootjes van het meisje. In een tijdsbestek van 24 uur hadden honderden scholieren de schokkende beelden ontvangen. Leraars die werden ingelicht meldden het voorval aan de politie. Die kon ondertussen drie 14-jarigen arresteren voor de feitelijke verkrachting.
Dit voorval is een nieuw walgelijk exponent van het fenomeen van de “happy slapping” waarbij bendes jongeren een lukraak gekozen slachtoffer aftuigen en de aanval filmen met hun gsm om indruk te maken op hun vriendjes.
Wordt het niet stilaan tijd om opnieuw castraten te creëren?