Studentizine

Studentizine 113

lerares te aantrekkelijk voor de gevangenis.

De 24-jarige Debra LaFave, een lerares die van ontucht met een minderjarige wordt verdacht, is 'te sexy' om naar de gevangenis te gaan. Dat stelt haar advocaat. "Een aantrekkelijke vrouw als Debbie in een gevangenis opsluiten is te riskant. Het is net een stuk rauw vlees naar de leeuwen gooien", zegt raadsman John Fitzgibbons.
Tijdens een voorbereidende rechtszitting werd besloten eerst onderzoek te doen naar de geestelijke gesteldheid van de jonge vrouw. Volgens Fitzgibbons was LaFave niet toerekeningsvatbaar toen ze met een 14-jarige leerling meerdere keren de koffer in dook. "Welke stabiele leerkracht doet zoiets?", vroeg Fitzgibbons zich voor de rechter af. Hij stelt dat LaFave leed aan emotionele stress. De vrouw zal nu pas in december terecht staan. Voor de aanklachten van ontucht en wellustig gedrag kan ze in totaal maximaal dertig jaar celstraf krijgen.
Het 14-jarige 'slachtoffer' in de zedenzaak heeft de politie verklaard dat hij en LaFave de liefde bedreven in een klaslokaal, in het huis van de lerares, en op de achterbank van een auto terwijl zijn 15-jarige neef de auto bestuurde. LaFave zou hem verteld hebben dat ze huwelijksproblemen had, en dat ze opgewonden werd van het feit dat seks met de minderjarige leerling illegaal was.

Leraar vraagt om steekpenningen voor hogere cijfers.

Een rechtbank in Tsjechië heeft vrijdag een leraar van een middelbare school tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar veroordeeld omdat hij zijn leerlingen om steekpenningen had gevraagd.
Leraar Zbynek Rebicr beloofde zijn leerlingen hogere cijfers als ze iets leuks voor hem meenamen. Zeker 28 leerlingen gaven Rebicr, volgens de aanklagers, tussen 1997 en 2002 sterke drank, koffie en verschillende sommen geld in ruil voor een goed punt. Naast de voorwaardelijke celstraf kreeg Rebicr een boete van tienduizend kroon (330 euro), daarnaast mag hij twee jaar niet voor de klas staan. Rebicr kondigde aan in hoger beroep te gaan.

Student vraagt vriendin ten huwelijk tijdens examen

Een Kroatische student rechten heeft tijdens zijn schriftelijk eindexamen voor opschudding gezorgd. De 29-jarige Edin Smailovic vroeg aan de toezichters eerst de toestemming om zich tot de rest van de studenten te richten tijdens een examen over economisch recht in de Bijelo Polje universiteit in Montenegro. De toezichters gingen akkoord met de vraag, in de veronderstelling dat zijn opmerking voor de andere studenten ook wel eens belangrijk kon zijn. Maar toen hij naar voren stapte in de aula, stopte Edin plots bij zijn vriendin, de 26-jarige Edita Bikic. Smailovic ging op één knie zitten en vroeg Edita om met hem te trouwen.
"Ik had met Edita al een vakantie gepland naar Egypte na onze examens", zegt Smailovic. "Daar zou ik haar ten huwelijk vragen. Maar tijdens het examen raakte ik zo verveeld dat ik me niet meer kon inhouden. Ik moest en zou het haar hier en nu vragen." Het antwoord van Edita luidde 'ja'. Het koppel stapt zeer binnenkort in het huwelijksbootje.

Studenten plegen ongestraft plagiaat

Bijna 60 procent van de studenten aan de Universiteit Utrecht pleegt via internet plagiaat bij het maken van een werkstuk. Dat komt naar voren uit een onderzoek van de Stichting Onderwijs Evaluatie Rapport, verbonden aan de Universiteit Utrecht. De meeste studenten nemen nog wel de moeite om woorden aan te passen of te verschuiven.
Bijna een op de twaalf studenten zegt in de enquête dat ze letterlijk internetstukken overneemt zonder bronvermelding. Er werden in totaal 888 studenten geïnterviewd. Het is voor het eerst dat een zo grootschalig onderzoek is gedaan naar het plegen van plagiaat.
De plagiërende student zegt bijna nooit tegen de lamp te lopen. Slechts 3,6 procent zegt wel eens door een docent te zijn aangesproken op het vermoeden van plagiaat. Volgens de regels zouden deze gevallen moeten worden voorgelegd aan de examencommissie. Deze commissie kan na twee bewezen gevallen van plagiaat de student voor een jaar van onderwijs uitsluiten. In de praktijk blijkt dat echter zelden te gebeuren.
In het onderzoek wordt een docent aangehaald die zegt dat onderzoek naar plagiaat veel tijd kost. "Als het een kleine overtreding is, heb je niet altijd zin om een heel dossier aan te leggen en naar de examencommissie te stappen. De opdracht opnieuw laten maken is dan wel eens een optie."
Met name de eerstejaars nemen het letterlijk overnemen van andere bronnen niet zo nauw. Zo zegt een kwart zo het werk van een ander in te dienen als eigen werk. Onderzoekster Lieke Brenters meent dat veel eerstejaars niet weten dat dit niet mag. "Op de middelbare school gebeurt dit volop, en ze hebben geen informatie gekregen dat het op de universiteit niet mag."
Plagiëren wordt door de meeste studenten niet gezien als een probleem. Zeker niet als de student het in zijn eigen woorden overneemt. Ook veel docenten zien daar weinig kwaad in. Slechts een krappe meerderheid van 52 procent vindt dit 'zeer' of 'redelijk onaanvaardbaar'.

Loonwijzer.be is meer dan een website

Loonwijzer is een tool, een hulp - en actiemiddel om lonen transparanter te maken en de loon - en genderkloof tussen vrouwen en mannen te dichten. Volgens het laatste rapport van het World Economic Forum staat België op de 20ste plaats inzake genderkloof. Het moet alle Scandinavische landen laten voorgaan, zelfs Costa-Rica staat voor België genoteerd. Loonwijzer.be is dus nodig.
Loonwijzer.be is een Belgisch initiatief binnen het Europese WOLIWEB project. Dit project werd opgestart door de Nederlandse Stichting Loonwijzer en het instituut voor arbeidsstudies van de Universiteit Amsterdam. Na de succesvolle opstart in Nederland krijgt de loonwijzerfamilie er 10 Europese leden bij. Voor België ligt het initiatief bij het ACV en het HIVA. Het HIVA verwerkt de onderzoeksgegevens op wetenschappelijke basis. Het ACV is verantwoordelijk voor het totale project loonwijzer.be

afstudeerrichting Multimedia

De opleiding Bachelor in deToegepaste Informatica afstudeerrichting Multimedia van het Departement IWT aan de Erasmushogeschool Brussel organiseert voor studenten die een studie in het hoger onderwijs ambiëren een initiatiedag computeranimatie. Er zijn twee initiatiedagen gepland op woensdag 21 en donderdag 22 september 2005. Inschrijvingen zijn beperkt en gratis! Verdere info en inschrijving op: www.ehb.be/iwt

Oegandese maagden gratis naar universiteit...

Een Oegandese politicus wil jonge vrouwen die ervoor kiezen maagd te blijven belonen door de studiekosten te betalen. Sulaiman Madada deed het aanbod aan scholieres in zijn kiesdistrict. Hij hoopt met zijn aanbod de meisjes bewust te maken van de gevaren van vroege en onbeschermde seks.
Meisjes die belangstelling hebben dienen zich te laten onderzoeken of ze inderdaad maagd zijn. Oeganda gold ooit als het epicentrum van de aids-epidemie in Afrika. Maar door een intensieve regeringscampagne daalde het infectiepercentage fors. Overigens deed Madada geen vergelijkbaar aanbod aan jonge mannen.

5 jaar LAT-relatie: het CASC!

Nee, het CASC (spreek uit: kask) is niet de naam voor de opvolger van de KGB in Rusland, noch voor de in de Londense metro’s uit het niets opduikende terreurbeweging. Het heeft een veel edelmoediger doel: communicatieplatform zijn voor de Antwerpse student!
Voluit heet het Convent voor de Antwerpse Studentenclubs. Studentenclubs komen hier samen om te communiceren, wat voorheen te zelden gebeurde. Door die ruggespraak leren studentenclubs elkaar kennen, worden veel misverstanden verholpen en voorkomen en verdwijnt de rivaliteit tussen sommige clubs (hetzij slechts gedeeltelijk, maar de desbetreffenden werken eraan, werd ons toegefluisterd...), wat het studentenleven alleen maar ten goede komt.
Het Casc gaat in tegen de trend van commercialisering. Een studentenactiviteit moet volgens het Casc studentikoos zijn met dus schamele drank- en toegangsprijzen. Er wordt nu al vijf jaar aan gewerkt. Een jubileum zowaar! Al vijf jaar een LAT-relatie tussen de studentenclubs. Komt dat zien, komt dat zien!

Niet alleen horizontaal (of lateraal zo je wil) is er zo’n Living Apart Together, ook vertikaal met het stadsbestuur via het Studentenoverleg. Jansens en de studenten beginnen elkaar te vinden. Wij hem vooral...

Om slechts enkele voorbeelden te geven wat die vertikale en horizontale LAT-relaties hebben opgeleverd: het Casc heeft gezorgd voor toenadering tussen de clubs en de voorheen commerciële Nacht van de Student.
Volgend academiejaar gaan beide partijen écht samenwerken mét studentikoziteit als prioriteit. In oktober heeft de tweede editie van Stu.Day plaats. Het Casc stond mee aan de wieg en heeft mee in de hand gewerkt dat op die dag ten minste een halve lesdag geschrapt werd om Stu.Day te laten uitgroeien tot de trots van het Antwerpse studentenleven.Het Casc ondersteunt ook tradities als cantussen. Vandaar de oproep om allen naar de Openluchtcantus op de Stadswaag te komen op vrijdag 5 augustus. Pinten aan €1...

Je ziet het. Het Casc doet zijn best. Via dit Studentizine-medium houden we u elke editie op de hoogte. De student krijgt immers – vaak terecht – het gevoel dat zich te veel boven zijn hoofd afspeelt, waar het overbekende adagium over het bos en de bomen vaak gebezigd wordt.
Dit poogt het Casc voorgoed te voorkomen. Ziehier onze poging.

Scholen moeten inzagerecht tuchtdossiers leerlingen respecteren.

De Privacycommissie meent dat scholen bepaalde regels moeten naleven bij het aanleggen van tuchtdossiers over leerlingen. Een Franstalige oudervereniging had hierover klacht ingediend bij de commissie.
De oudervereniging nam het niet dat tuchtdossiers, leerlingen van school tot school bleven achtervolgen. En dat terwijl de ouders er vaak geen inzage in krijgen, behalve als de leerling weggestuurd wordt van de school.
De commissie stelt dat de leerling het recht heeft kennis te nemen van de gegevens die over hem verzameld worden, dat het dossier niet aan derden mag worden doorgegegeven en dat persoonlijke gegevens niet te lang bewaard mogen worden.

Gebroken deklat doodt juichende leerling...

Een veertienjarige jongen uit Maleisië is donderdag gedood door een gebroken deklat nadat hij het winnende doelpunt had gescoord tijdens een partijtje schoolvoetbal. Dat staat te lezen in de krant 'Star Daily'. Teoh Chao Sheng had net het winnende doelpunt gescoord en ging uit vreugde aan de deklat van het doel hangen en begon heen en weer te slingeren. De deklat brak echter en kwam, voor de ogen van heel wat verontruste medestudenten en leerkrachten, op het hoofd van Sheng terecht. De jongen werd onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij tien uur later aan zijn verwondingen bezweek. De school had het stadion voor een paar uurtjes gehuurd van de stad.