Studentizine

Studentizine 115

Maximaal vijf beledigingen per les!

Een middelbare school in de buurt van Londen geeft haar leerlingen toestemming hun leraren te beledigen. Ze mogen dit wel maximaal vijf keer per les doen. Als de leerkracht tijdens de les meer dan vijf maal het woord ‘Fuck’ (of een ander scheldwoord) hoort, krijgt de klas een vorm van straf.
De leerkrachten houden op het bord een ‘score’ bij van het aantal keren dat het F-woord gebruikt wordt. Het oudercomité van de school én parlementsleden reageren geschokt op het voorstel van de school. Het schoolbestuur is echter van mening dat het gedrag van hun leerlingen er door de regeling op vooruit zal gaan.
“De regel is vooral bestemd voor twee klassen van 15- en 16-jarigen, die bekend staan als herrieschoppers. De leraren in kwestie zullen niet meer dan vijf beledigingen per les toestaan. Als de klas over het quota gaat, mag de leraar de leerlingen op de vingers tikken en een straf geven,” legt assistent-directeur Richard White uit.

Politie waarschuwt Amsterdamse studenten.

Hoofdcommissaris Bernard Welten van Amsterdam heeft bij de start van het academisch jaar de nieuwe lichting studenten aan de Vrije Universiteit toegesproken. Daarbij heeft hij de studenten vooral op het hart gedrukt om geen fietsen te gaan stelen en helen: ''Want dan komen wij elkaar tegen. Als je een fiets heelt en je wordt gepakt, krijg je een strafblad. Dan kun je je carrière wel vergeten.
En heb nou niet de illusie dat je een fiets voor vijftien euro kunt kopen. Als u denkt dat dit kan, hebt u niet genoeg verstand om hier te studeren.'' Welten vertelde de eerstejaars dat er per jaar 80.000 fietsen in de Nederlandse hoofdstad worden gejat. En als ze worden doorverkocht komen daar nog eens 80.000 misdaden bij; namelijk heling.
''Wie van jullie heeft een fiets?'', vroeg de hoofdcommissaris daarop. Ongeveer de helft van de groep stak een hand op. ''Wie van jullie heeft morgen nog een fiets?'' Hierop waren een stuk minder handen te tellen. ''Doe me een lol, steek nu allemaal uw hand op.'' Niemand reageerde echter. ''Ik hoop dat u straks in de collegebanken meer antwoorden geeft'', zei Welten daarop.
De Amsterdamse hoofdcommissaris, zelf ex-VU-student, had ook een paar tips voor de studenten. Buiten het niet stelen en helen waren dat de aanschaf van goede sloten en het altijd doen van aangifte bij diefstal. Welten besloot met: ''Spreek elkaar aan op elkaars gedrag. Als je je afvraagt: ben ik mijn broeders hoeder, dan kan ik hier met een gerust hart zeggen: ja.''
De toespraak van Welten past binnen het beleid van de Amsterdamse politie. Fietsendiefstal heeft er sinds enige tijd namelijk een verhoogde prioriteit.

Recordaantal studenten heeft te veel bijverdiend.

Ongeveer 9000 Nederlandse studenten moeten een deel van hun studiefinanciering terugbetalen omdat ze te veel hebben bijverdiend. Nooit eerder kregen zoveel studenten een terugvordering aan hun broek.
Een bijbaantje levert gewoonlijk geen problemen op, maar als studenten meer dan 10.000 euro per jaar verdienen, wordt het uitkijken. De belastingdienst controleert achteraf of iedere student zich aan die regel houdt. Wie te veel bijverdient, moet soms zijn volledige beurs terugbetalen, inclusief de studentenkaart voor het openbaar vervoer.
Beurzenverstrekker IB-Groep heeft geen sluitende verklaring voor het hoge aantal ’te rijke’ studenten. Met ’februaristakers’ wil het wel eens misgaan, weet een woordvoerder. "Beginnende studenten die de verkeerde opleiding kiezen en hun opleiding voor 1 februari staken, hoeven hun prestatiebeurs niet terug te geven. Ze gaan de rest van het jaar vaak werken. Als ze dan in september opnieuw aan een opleiding beginnen, is de kans groot dat ze te veel hebben bijverdiend. De belastingdienst controleert namelijk op kalenderjaar en niet op studiejaar." Overigens is nog niet bekend hoeveel geld de studenten samen moeten terugbetalen. HOP

11.11.11, vecht mee tegen onrecht!

Millenniumdoelstellingen? Onbekend bij meer dan 95% van de bevolking! En als er geen kat van wakker ligt, dan is de kans klein dat de beleidsverantwoordelijken er hun nek voor uitsteken. De inzet van de volgende 11.11.11-campagne is dus meteen duidelijk: een draagvlak opbouwen voor de Millenniumdoelstellingen:

1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. En dat geldt ook voor het aantal mensen dat honger heeft.
2. In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen.
3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen in 2005 voor jongens en meisjes in basis- en middelbaar onderwijs.
4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimum tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.
5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.
6. Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van aids, malaria en andere ziektes.
7. Het waarborgen van de duurzaamheid van het leefmilieu tegen 2015. Dat gaat onder meer over de toegang tot veilig drinkwater en de verbetering van de levensomstandigheden in sloppenwijken.
8. Het opzetten van een wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling. Elementen daarvan zijn onder meer handel, het financieel systeem, het schuldenprobleem en de toegang tot nieuwe technologieën.

Onder het motto “2015 – De tijd loopt” bundelt de Vlaamse Noord-Zuidbeweging haar krachten en zet ze haar volle gewicht achter de Millenniumdoelstellingen. En dat voor de volgende 10 jaar.

Wat de Kyoto-normen zijn voor de milieubeweging, moeten de Millenniumdoelstellingen worden voor de Noord-Zuidbeweging. Maar pas als de naambekendheid er is, kan de interesse groeien en kan het publieke debat gevoerd worden. Daarom heeft de 11.11.11-campagne als opdracht aan het brede publiek duidelijk te maken waar dat onmogelijk lange woord voor staat.
Sensibiliseren is de eerste stap, mensen voor onze kar spannen is de volgende. We willen duurzame oplossingen voor het armoedeprobleem. Geen oplapwerk, maar fundamentele veranderingen in de relaties tussen Noord en Zuid. En de armoede moet helemaal de wereld uit. Met halvering kunnen we uiteraard geen vrede nemen.

Zoek je een (studenten)job en wil ook jij een verschil maken? Solliciteer dan voor de job als werver bij Direct Dialogue Fundraising (DDF). Via DDF kan je deel uitmaken van een 11.11.11-promoteam. Samen met enkele collega’s ga je in jouw streek deur aan deur mensen enthousiast maken om op de kar van 11.11.11 te springen en 11.11.11 duurzaam te steunen.
Interesse? Surf dan naar www.ddfundraising.be en vecht met ons mee tegen onrecht!

Scholieren wilden docente vermoorden

In de Amerikaanse staat Tennessee zijn drie tieners aangeklaagd wegens het beramen van een moord op een docente. De vrouw had één van de jongens een paar dagen eerder gestraft. Dit was reden voor de leerlingen om een geladen pistool mee naar school te nemen. De drie, twee 12-jarigen en een 14-jarige, moeten eind september voor een jeugdrechter verschijnen.
De drie jeugdigen vielen door de mand, doordat het pistool plotseling afging terwijl ze het in een toilet aan het bestuderen waren. De kogel ging door een deur en raakte een scholier in het been. Overigens was de lerares van de Maury Middle School in het stadje Dandridge die dag sowieso al niet op school, omdat ze ziek thuisgebleven was, zo meldde sheriff David Davenport.

Antwerpen opent school voor dolende leerlingen.

Antwerpen start op 1 januari 2006 met een netoverschrijdend opvangproject voor probleemleerlingen. Na een specifieke begeleiding moeten de jongeren opnieuw naar een normale school kunnen. De aanpak is uniek in Vlaanderen. “Vorig schooljaar waren er in Antwerpen zestig ‘dolende’ leerlingen”, zegt onderwijsschepen Robert Voorhamme (sp.a). “Ze werden uit hun school gezet en konden nergens meer terecht. Eigenlijk gaf de maatschappij die leerlingen op.”
De opvangstructuur - geen internaat - moet de ‘tijdelijk niet-schoolbare jongeren’ opnieuw op het rechte pad brengen. Het Centraal Meldpunt, een samenwerkingsverband van de Antwerpse CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding), stuurt de jongere door naar de nieuwe structuur. Die opvang is niet permanent: na het specifieke leertraject moet de leerling opnieuw naar school.
Met stedelijke, Vlaamse en federale middelen en een inspanning van de verschillende Antwerpse onderwijsnetten kan een team van tien mensen uit de onderwijs- en welzijnswereld aan de slag. De komende maanden wordt de aanpak besproken en wordt een locatie gekozen.
Vanaf 1 januari 2006 kunnen dertig jongeren worden opgevangen. Die capaciteit kan op termijn uitgebreid worden. De Antwerpse scholen waren vragende partij voor dit vangnet.

Redactioneel.

Met verbijstering volg ik de gebeurtenissen in New Orleans, een stad die me na aan het hart ligt, al was het maar voor de “spicy” keuken, de muziek, de Franse slag, mardi gras, de herinneringen aan “les temps d’antan” van een veel te kort (maar lekker decadent intens) verblijf!
De aankondiging van Katrina was er best eentje die kon tellen, er werd niet meer gevraagd dan de hele stad te ontruimen, maar ook niets minder. Velen hielden echter aan have en goed, en besloten weliswaar maatregelen te nemen, maar toch de storm uit te zitten, zoals ze er al zovele getrotseerd hadden in het verleden. Helaas bleek deze orkaan net iets anders dan de anderen. De kern week iets af van de berekende koers, en de kracht nam beduidend af op de waardeschaal, maar toch ontketende deze storm een –al veel langer- dreigend gevaar. Een sluimerende dreiging die al veel langer op de agenda stond, maar die ten behoeve van “de staatsveiligheid” al jaren op de lange baan werd geschoven.
Ja hoor! Deze stad wordt bedreigd, ligt meters onder de zeespiegel (zoals overigens een groot deel van Nederland), de dijken zijn krakkemikkig, maar de budgetten om de stad en z’n inwoners beter te beveiligen moeten nu even geïnvesteerd worden in onze oorlogskas.
Komt uiteindelijk de storm, al héél lang verwacht en gevreesd, en krijgt de stad –en bij uitbreiding héél de streek- een stevige rammeling, breekt toch wel die pokkedam! Hoe kan dat nu?
Nou ja, kleine tsunamiramp, maar hey, dit is toch het land waar alles kan? Accident de parcours, maar verder geen probleem!
Vergeet het!
Het incompetente geklungel van de “hogere overheid” bleek meer doelmatig terrorisme dan de natste droom van de meest fervente al-quadist (of hoe noem je die soort debielen?)
Het dunne laagje beschavingsvernis hield amper een dag stand, en vanaf dat moment ziet de stad, en bij uitbreiding heel het getroffen gebied (vele malen groter dan België) eruit als een oorlogszone, een wrange parodie op zovele actiefilms die de chaotische strijd na een cataclysme weergaven.
Mad Max? Slap gelul!
Waterworld? Een lauw afkooksel!
Plundering, overvallen op ternauwernood doorwerkende ziekenhuizen, brandstichtingen, verkrachtingen…
Mens toch, moet dit een voorafschaduwing zijn van de “ultieme verdediging van onze beschaving”?
Het rampgebied is een slagveld geworden, waar de tornado alleen het voorspel was, de mensen zelf, en in het bijzonder de falende overheid, maken er een apocalyptisch gebeuren van, veel meer dan het natuurgeweld, god, allah, jahweh, boeddha, satan of welk ander aanbeden en vereerd icoon in z’n meest perfide nachtmerrie kan gedroomd hebben. Pure Kafka, zoals zelfs onze eigenste –ter zake toch wel uitzonderlijk getalenteerde- ambetantenaren het niet eens zouden kunnen verzinnen, hulpkonvooien die worden teruggestuurd omdat ze geen officiële vraag voor hulp kunnen voorleggen. Internationale hulp van de VN, zelfs van het -zelf door de tsunami van tweede kerstdag geteisterde- straatarme Sri Lanka, die doelloos blijft trappelen buiten de States, omdat niemand van de bevoegde personen terzake de internationale gemeenschap vraagt om ter hulp te komen. Heeft dat misschien ook te maken met de nationale veiligheid?
Hoe dan ook, de USA blijkt nu zwaarder aangeslagen dan na de beruchte aanslagen op het Pentagon en de Twin towers, en de auteur van dit drama is de falende overheid zelf. Katrina gaf de voorzet…
Budgetten die bedoeld waren om de oubollige dammen -die de stad moe(s)ten beschermen tegen natuurgeweld- te verstevigen, werden goeddeels afgeleid ten behoeve van de militaire inspanningen in Irak. Reservisten, die mee de boel onder controle zouden kunnen houden, bleken elders ingezet, hun beschikbare materiaal gereduceerd tot “peanuts”. Mensen én overheden bleven én blijven talmen om aangeboden hulp te vragen, of zelfs enkel toe te laten. Ondertussen vreten ratten aan de lijken die overal in de stad liggen, zitten er alligators en gifslangen tussen de buildings, zwemt er een haai door de straten, en regeren bendes van drugverslaafden en ander crapuul de ruines van wat eens een zalige stad was om in te wonen, misschien wel de aangenaamste van alle grote Amerikaanse steden. The Big Easy is no more!. Sic transit gloria mundi!

Meer en meer rugproblemen bij jongeren.

Het aantal gevallen van rugpijn bij kinderen neemt toe met de leeftijd. Bij kinderen jonger dan 7 komt het zelden voor, maar op 10-jarige leeftijd heeft 6 procent al eens last van rugpijn en bij 14-jarigen stijgt het naar 18 procent. Vooral rond de puberteit, als jongeren snel groeien, is er een toename. Bij meisjes is dat het geval op 12- en 13-jarige leeftijd, bij jongens op 13 en 14 jaar. Dat zegt Koen Peers van het Departement Revalidatiewetenschappen van de KU Leuven.
Het dragen van te zware boekentassen kan zeker voor jongere kinderen met een onvolgroeid gestel de oorzaak zijn, maar het is zeker niet de enige bron van alle kwaad. Peers pleit terzake voor gezond verstand. Overmatig zware boekentassen moeten alleszins vermeden worden.
Er zijn echter tal van andere risicofactoren voor rugpijn. Dat is bijvoorbeeld het geval met een slechte, algemene fysieke conditie. Dan is volgens Peers elke boekentas te zwaar. Ook een zittende levensstijl en een te groot lichaamsgewicht houden risico's in, maar anderzijds kunnen ook zware fysieke inspanningen (en competitiesport) tot rugpijn leiden. Andere risicofactoren zijn een vroeger rugletsel en een familiegeschiedenis van rugpijn.
Wat scholen betreft wijst Peers op het feit dat ook langdurig stilzitten en weinig lichaamsbeweging risico's inhouden. Ook zijn veel schoolbanken niet aangepast aan de lengte van het kind. "Scholen zijn niet noodzakelijk van slechte wil, maar hebben wel een gebrek aan bewustzijn en misschien ook aan middelen of inzet. Directies worden ook niet gestimuleerd om er iets aan te doen", aldus Peers. (belga)

Studenten tevreden over VUB.

De studenten van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn zeer tevreden over hun docenten en hun lessen. Dat blijkt uit de jaarlijkse elektronische docentenevaluatie en meting van de studietijdervaring aan de VUB. 97 procent van de geldig geëvalueerde opleidingsonderdelen kreeg van de student een score van goed tot zeer goed.
Dat betekent dat de studenten tevreden waren over de kwaliteit van het hoorcollege en de docent, het beschikbare studiemateriaal, de wijze van examinering en de gehanteerde werkvormen. Wat de studietijdervaring betreft, vinden de bevraagde studenten dat de in de collegeroosters voorziene studietijd grotendeels overeenkwam met de realiteit.
Na de evaluatie van 2004 kregen slechts negen docenten, op een totaal van 550, een negatieve beoordeling, zijnde hoogstens één à twee docenten op honderd. In het geval van een "slechte" evaluatie wordt de betrokken docent door de decaan uitgenodigd voor een opvolgings- en remediëringsgesprek. De resultaten van de enquête komen terecht in het academische dossier van elke docent, dat aangewend wordt bij eventuele bevordering en/of evaluatie van de onderwijs- en onderzoeksopdrachten van de docent.
De VUB evalueert al vijftien jaar haar docenten en de studietijdervaring van de studenten. Sinds 1998 gebeurt dit elektronisch, waardoor de studentendeelname steeg van 20 procent naar 80 procent. (belga)

Woensdag wasdag?

Afgaande op de omvang van rugzakken en reistassen waarmee duizenden studenten elke vrijdag huiswaarts sporen zijn er weinig Belgische studenten die door de week hun eigen was doen in een wassalon.
Niet zo in de Verenigde Staten. Daar heeft een bedrijf een systeem ontwikkeld waarmee studenten online kunnen checken welke machines in de wasserette vrij zijn en wanneer hun was klaar is. Het systeem houdt ook een historiek bij zodat de student kan uitzoeken op welk tijdstip hij de meeste kans heeft om een vrije wasmachine te vinden.
http://www.laundryview.com

Franse scholieren moeten volkslied kennen!

In Frankrijk is het voortaan verplichte leerstof in het lager onderwijs: het volkslied, 'la Marseillaise' met zijn krijgshaftige verzen, en zijn geschiedenis. De beslissing stuit op protest van sommige Franse leraren.
In België zijn de scholen niet verplicht leerlingen de 'Brabançonne', 'De Vlaamse Leeuw' of 'Le Chant des Wallons', aan te leren.
De Franse scholieren moesten de symbolen van 'la République', zoals de vlag en de nationale feestdag, kennen sinds 2002. Maar de tekst van het volkslied werd niet systematisch aangeleerd. Vanaf het schooljaar 2005-2006 is de 'Marseillaise' en zijn geschiedenis wel verplichte leerstof in het lager onderwijs in Frankrijk.
Bij de onderwijsbonden is niet iedereen wild van het idee. Een vakbondsman noemde de beslissing "ideologisch en niet pedagogisch". Voorstanders denken dan weer dat het zingen van het volkslied een legitiem middel is om "de kinderen een gevoel te geven dat ze toebehoren aan een gemeenschap".
Kapitein Claude Rouget de Lisle componeerde het 'oorlogslied voor het Rijnleger' ("chant de guerre pour l'Armée du Rhin") in 1792, na de oorlogsverklaring van Frankrijk aan Pruisen en Oostenrijk. Later werd het lied herdoopt tot 'la Marseillaise'.
Het krijgslied werd pas in 1879 het Franse volkslied. Generaties Fransen zongen het lied dat vol staat met oorlogszuchtige verzen zoals "te wapen, burgers" ("aux armes, citoyens") of "moge het onreine bloed onze sporen doordrenken" ("qu'un sang impur abreuve nos sillons").
De nationale hymne is ook verplichte leerstof in andere Europese landen, onder andere in Griekenland, Servië, Oostenrijk en Polen.
In België, Groot-Brittannië ("God Save the Queen"), Nederland ("Het Wilhelmus") en Spanje ("Marcha Real" - Koninklijke Mars) zijn de scholen vrij om het hun scholieren al dan niet aan te leren.

Premie van 250 euro voor knelpuntberoepen.

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke voorziet in 2005 en 2006 een premie van 250 euro per leerling die een opleiding volgt voor een knelpuntberoep voor de kosten die hij daarbij zelf maakt.
Voor de nijverheidsscholen komt er een tussenkomst van 200 euro per leerling om de basisuitrusting te verbeteren.
De sp.a-minister zette woensdag op een persconferentie een aantal nieuwigheden voor het volgende schooljaar op een rijtje. Naast beide ingrepen kondigde de minister een initiatief aan om het probleem van de kosten van het medisch onderzoek van stagiairs op te lossen. Voorts komt er een maatregel waardoor het voor scholen mogelijk wordt leerkrachten te vervangen die op bedrijfsstage gaan. Vandenbroucke stond stil bij de uitdagingen en prioriteiten voor zijn beleid. Hij wees daarbij op enkele belangrijke vaststellingen. Zo blijken scholen met leerlingen met dezelfde sociale, economische en culturele achtergrond toch zeer verschillend te presteren. Voor wat betreft kinderen met een andere thuistaal is de onderwijsprestatie ondermaats.

Zorro voor de klas!

Als het aan Vlaamse scholieren lag was het gedaan met suffe leraren en stond Zorro voor de klas. De koene held heeft namelijk alle kwaliteiten die een goede docent moet bezitten: hij is moedig, slim en hoffelijk, komt op voor de zwakkeren en heeft ook nog eens stijl.
De uitslag kwam er na de online enquête onder 7000 scholieren tussen de tien en twaalf jaar die werd uitgevoerd door het Vlaamse onderwijsblad Yeti. Hoofdredacteur Leo Bormans geeft aan dat de uitslag verrassend was: "Ondanks alle technologische innovaties blijft de eenvoudige held op zijn paard het heel goed doen. Er zit blijkbaar een Zorro in elke goede leerkracht en de leerlingen hebben dat door." De gemaskerde wreker kreeg liefst 1538 voorkeurstemmen.
Britney Spears scoorde als derde nog 606 stemmen, hoewel ze niet bepaald verdacht kan worden van enige beschikbare intelligentie. Vermoedelijk gaat het hier hoofdzakelijk om esthetisch of hormonaal gestuurde voorkeur.
Ook Mr. Bean wist nog 480 voorkeurstemmen in de wacht te slepen, mogelijk herkenden de kiezers bepaalde karakteristieken van hun leraren in deze warhoofdige neuroot.

Brand blijkt stoombad!

De bewoner van een studentenflat in Wageningen trof na een weekendje weg een wel heel vochtige kamer aan. Afdelingsgenoten belden maandagavond 29 augustus de brandweer omdat ze dachten dat er rook onder de afgesloten kamerdeur door kwam.
Brandweermannen die de deur forceerden, concludeerden vervolgens dat er niet hoefde te worden geblust. Ze konden volstaan met het dichtdraaien van de warmwaterkraan op de wastafel. De kraan heeft waarschijnlijk het hele weekend opengestaan. Het water liep weliswaar weg in de wasbak, maar de kamer kwam wel vol stoom te staan, wat natuurlijk voor heel wat condensatie zorgde.

Verjaardag in het bedrijf!

Vandaag ben ik jarig, MargOrama gaat van start, en mijn internet ligt plat.
Verdommerds.
In volle stress haast ik mezelf naar het bedrijf van mijn mama en ik zet daar de pc op, zodat ik er wat columns kan opzwieren. Ik zit in volle concentratie verjaardagsmailtjes te lezen en te schrijven als ik plots drie vrolijke gezichtjes opmerk bij het raam. Ze kijken verdwaasd en zoeken naar een potentiële ingang. Hysterisch ren ik naar buiten, en ik zie Sofie, Sarah en Stefanie staan. "NU!" gillen ze. "Lang.." start Sarah "Lang.." vult Sofie aan en met een derde "Lang" eindigt de intro. op een spoedtempo beginnen ze te zingen. "Lang-zal-ze-leven-lang-zal-ze-leven..." Wat een geinkonijnen zijn het toch.
Ze hebben een heerlijke aardbeientaart met slagroom meegenomen, die we verslinden met lepels. Vorken hebben we niet, en taartscheppers ook niet, dus het opscheppen gebeurt handmatig.
"Het pwlet toch inw je mwondj, djus het vewrschil proewf ik nie hoowr" verkondigt Sofie bloedserieus.
We kopiëren onze gezichten, rennen het magazijn rond en zingen uit volle borst, tot mijn moeder in de deuropening verschijnt. "Margot, ik had je al lang thuis verwacht! Mensen komen bloemen brengen, bellen en jij bent er niet!"
"Sorry mama" en ik haal mijn gezicht van het kopieerapparaat. Ik flam nog snel dit stukje op het internet (terwijl Stefanie me bestempelt met 'CASH BETAALD'-stempels) en we snellen naar huis.

www.Margorama.be

Toiletschool voor Singapore.

Toiletten schoonmaken is in Singapore niet langer een simpel baantje. Vanaf oktober is het namelijk mogelijk om een opleiding te volgen aan het eerste 'Toilet College' ter wereld. Doel van de lessen is het imago van het wc's schrobben op te vijzelen. Het baantje moet erkend raken als een functie met verantwoordelijkheden en hoge salarissen.
Jack Sim, de oprichter van de World Toilet Organization, hoopt dat het salaris van 500 Singaporese dollar (ongeveer 250 euro) per maand omhoog gaat naar 1000 dollar. Maar om het beoogde niveau te bereiken moet er wel hard gestudeerd worden. "We zullen schoonmakers leren het gehele toilet onder handen te nemen, inclusief het verwisselen van lampen, het repareren van sloten, het verhelpen van lekkages, een periodieke grote schoonmaak, technisch reinigen en het adviseren van veranderingen met betrekking tot de lay-out van het toilet", aldus Sim.
De eerste 30 cursisten zijn ondertussen ingeschreven. www.worldtoilet.org