Studentizine

Studentizine 120

Casc stelt voor: studentenliedwedstrijd

Het studentenlied wordt heruitgevonden! Dat lees je goed, want dit academiejaar wordt er een wedstrijd uitgeschreven voor de beste twee nieuwe studentenliederen. Elke Vlaamse provincie mag twee gloednieuwe studentenliederen naar de grote finale sturen, waar er dan twee winnaars uitgepikt worden.
Maar zover zijn we nog niet. Eerst moeten er nog twee geselecteerd worden uit de provincie Antwerpen. En die organisatie heeft het Casc op zich genomen. Wat is nu de bedoeling? Elke Antwerpse studentenclub mag één lied inzenden. Hiervoor mag de club zelf een clubwedstrijd organiseren of hiervoor iemand aanduiden. Het lied mág gebaseerd zijn op een bestaande melodie, maar hoeft niet. De tekst moet gaan over het studentenleven. Scabreuze liederen en liederen vol eigenlof gaan onherroepelijk de prullenmand in.
En als het even mee zit, dan ga je naar de “grote Vlaamse finale” voor nieuwe studentenliederen in het voorjaar van 2006. Als dat geen promotie is voor je studentenclub!
Later deze maand krijg je van het Casc de gedetailleerde informatie omtrent dit hele gebeuren. Het Casc steekt op dit moment de organisatie in elkaar voor de provincie Antwerpen. Je hoort dus nog van het Casc, zoals gewoonlijk!

Modale kotschotelvod bevat miljarden bacteriën.

Een vaatdoekje in een Nederlands studentenhuis bevat gemiddeld 7,9 miljard bacteriën. Dat blijkt uit een onderzoek van de Consumentenbond voor het maandblad de Gezondheidsgids. De helft van de studenten heeft geen idee hoelang een doekje al in gebruik is. De andere helft denkt een week of zegt simpelweg 'lang'.
In het onderzoek werd van tien gezinnen, tien studentenhuizen en elf 65-plushuishoudens een vaatdoekje onder de loep genomen. Hieruit bleek dat de schotelvodden van kotstudenten meer dan 2500 maal zoveel bacteriën bevatten dan die van gezinnen, die gemiddeld tot 3,1 miljoen minuscule bewoners kwamen. Bij de 65-plussers werden er vijftig miljoen geteld.
Het blijkt niet uit te maken of een vaatdoek van microvezel of badstof is, of dat een schuursponsje wordt gebruikt. Na één dag bevatten alle doeken al veel bacteriën, al maakt dat nog niet zo veel uit indien het doekje alleen wordt gebruikt voor het schoonmaken van het aanrecht. Het wassen van de doekjes op zestig graden rekent af met alle bacteriën. Het verdient wel aanbeveling de schotelvod tijdig te wassen voor ze op eigen kracht wegkruipt.

Lintenavond en vademecumbedeling.

Naar loffelijke gewoonte stelt Studiant vzw weerom een vademecum van de studentenclubs samen, het ultieme naslagwerk voor praesides. Normaal gezien zou ieder praesidium ondertussen moeten uitgenodigd zijn op de voorstelling van dit compendium, op 14 november aanstaande in de Cinema in Antwerpen. De lintenavond is enkel voor praesidiumleden toegankelijk, er zijn gratis vaten, verder bier en fris tegen 1 euro, pakken ambiance en massa's praesidia om mee kennis te maken.
Voor clubs die op dat evenement niet aanwezig kunnen zijn, bestaat er toch nog de mogelijkheid om het vademecum af te halen. Studiant zal namelijk present zijn op de nacht van de verwende student, op 17 november in de Grenslandhallen in Hasselt, op 21 november op het Cantorenconvent van het SK Ghendt in de Salamander, op 15 november in de Rector in Leuven en op 28 november in Brussel.

In badpak naar school.

Leerlingen van een Duitse basisschool in Linden werden toegestaan om zwemkleding aan te trekken, nadat het ventilatiesysteem op volle kracht bleef draaien. Zelfs met de ramen open bleef de temperatuur rond de 30 graden Celsius hangen.
Door deze enorm warme situatie heeft het personeel toegestaan dat de kinderen zwemkleding in het klaslokaal aan mochten trekken, waaronder bikini's en zwemshorts, totdat het ventilatiesysteem weer normaal zou functioneren. De Anne Frank basisschool in Linden heeft recent een hypermodern digitaal verwarmingssysteem laten installeren, maar totnogtoe zijn experts er echter niet in geslaagd het probleem op te lossen. Volgens de directeur van de school zijn er al problemen sinds de installatie van het systeem.
Klein foutje in het programma? Als energiebesparing het doel was van deze moderniseringsronde, heeft men de bal wel héél erg misgeslagen.

Nacht van de Verwende Student.

Op donderdag 17 november 2005 organiseren de Stad Hasselt, de vzw Grenslandhallen en het LOSO de Nacht van de Verwende Student in de Grenslandhallen te Hasselt. Vóór en dóór studenten worden twee studentvriendelijke feestformules uitgewerkt: All you can eat en All you can party. Deze happening kadert tezelfdertijd binnen de festiviteiten van 175 jaar België doordat in alle onderdelen van het concept typisch Belgische elementen doorschemeren.
Beginnen doen ze met All you can eat. Een smakelijk en verrassend buffet wordt door Bibitor vakkundig geserveerd in de Brasserie van de Grenslandhallen vanaf zeven uur ‘s avonds. Tot de klok van negen kunnen 500 personen hier onbeperkt genieten van een typisch Belgische feestdis. Muzikaal wordt het buffet opgeluisterd door Buscemi.
Vanaf negen uur hopen de organisatoren met de All you can party-formule behalve de reeds 500 aanwezigen nog eens 4500 personen extra te mogen verwelkomen zodat tot één uur ‘s nachts een spetterend feest kan worden gebouwd op de platen van o.a. de Belgische danspioniers Discobar Galaxie. Twee Maal Fout verzorgt de after-party tot drie uur.
Op 1 augustus 2005 werd door het Schepencollege van de Stad Hasselt gevraagd om van de Nacht van de Verwende Student een jaarlijks terugkerend evenement te maken aan de start van het academiejaar. De mogelijkheden van een privaatpublieke samenwerking hieromtrent worden onderzocht na evaluatie van de eerste editie die uitzonderlijk midden november zal doorgaan.
Bij een eventuele tweede editie willen de organisatoren streven naar een eventuele uitbreiding van het concept met een kookboek voor studenten en een vrij podium voor Limburgse livegroepen. Tezelfdertijd is het de bedoeling het huidige concept te ontdoen van haar Belgische jasje. Hoe dan ook verhuist Nacht van de Verwende Student vanaf haar tweede editie naar de eerste donderdag van het academiejaar (eind september).

Gravensteenfeesten.

Ja, ja, het is weer bijna zover: de herdenking van de grootste studentengrap aller tijden.
Ieder SK-lid kent de datum van woensdag 16 november 1949 : de dag dat de Slag om 't Gravensteen gestreden werd. Ieder jaar wordt deze schitterende studentengrap dan ook op passende wijze herdacht middels een symbolische herbezetting van de burcht op woensdagnamiddag, dit jaar toevalligerwijze ook de zestiende, gevolgd door een ludieke optocht door de straten van Gent. 's Avonds schenkt het SK een honderdtal gratis vaten Rodenbach in een tent aan de Overpoortstraat. Afspraak op het Kramersplein!

St V!

W ie na de Gravensteenfeesten in Gent nog een legendarische studentikoze uitspatting wil meemaken moet z’n verwaterende kater naar Brussel brengen voor nog een herdenking! Jaarlijks wordt aan de VU Brussel Pierre Theodore Verhaegen herdacht ( 1796-1862 ), vooraanstaand liberaal politicus, logemeester en de voornaamste promotor van de Vrije Universiteit. Deze vrijmetselaar kreeg tegen alle logica in toch een kerkelijke begrafenis, waarna zijn bijnaam gauw was gevormd : “ Saint-Verhaegen “. De studentikoze feestelijkheden die onder zijn naam plaats vinden zijn in de loop der jaren beroemd en berucht geworden. Wie zich in het feestgewoel wenst te storten, kan maar beter niet zijn beste goed aantrekken… St.V wordt traditioneel gevierd op 20 november. De dag voordien is er gewoonlijk al een stevige avant-St Vé, maar op 20 november stroomt de Sablon vol studenten en praalwagens, die dan onder oorverdovend kabaal, en in een grandioze sfeer afzakken naar het standbeeld van Verhaegen. Wat vooral opvalt is de grote hoeveelheid “oudgedienden” die nog present geven. Hier blijkt pas echt overduidelijk dat je nooit te oud bent om je onder te dompelen in studentikoos jolijt! Elk jaar wordt de stoet georganiseerd rond een bepaald thema.
Ook dit jaar weer zal de Sablon het toneel zijn van onwaarschijnlijke studentikoze ambiance.
St V: vrijdag 18 november, 15.30 uur, verzamelen aan de Grote Zavel, in vol studentikoos ornaat!

Studentenzangfeest.

Schrijf het alvast vetjes én gemarkeerd met fluostift in je agenda!
Op 1 december aanstaande gaat de volgende editie van het Antwerpse studentenzangfeest door in Zaal Jacob. Door de wol geverfde commilitones zullen hun hartje kunnen ophalen, schuchtere debutanten zullen heel veel kunnen leren zonder uit de toon te vallen, en ouwe rakkers zullen nog eens een lekker potje nostalgisch kwelen “en masse” kunnen beleven. De Hasseltse studentenfanfare komt ambiance in de tent blazen, en geoefende stemmen zetten de zanglustigen op het juiste toonspoor. We gaan voor een écht feest, een zangfeest, met voor de liefhebbers een spetterende afterparty in dezelfde zaal Jacob.

Festival van de Sociale Film

In Antwerpen gaat van 9 november tot 9 december het festival van de sociale film door. Met voorstellingen op verschillende locaties, tegen studentvriendelijke prijzen is dit een bijzonder festival, waar je “andere” films kan ontdekken.
Een organisatie van het Centrum voor Filmcultuur, Wereldsolidariteit en de Universiteit Antwerpen. Alle info op www.filmfestivalantwerpen.be/ .

Studenten gezocht voor visitatiecommissies.

De VVS is op zoek naar studenten die zich kandidaat willen stellen voor de externe visitatiecommissies en dit voor verschillende opleidingen. Sinds vorig jaar is VVS verantwoordelijk voor de selectie en begeleiding van deze studenten die actief meewerken aan de kwaliteitscontrole van hun respectievelijke opleidingen. Wie zijn eerlijke mening wil ventileren, mee wil helpen aan de verbetering van de vorming van collegae-studenten, en tegelijkertijd een centje wil bijverdienen, kan meer informatie vinden op www.vvs.ac/visitaties/

KI-NEE tegen examen!

Op 14 november 2005 is het zover! Dan wordt voor de eerste maal een selectie-examen voor ons, pas afgestudeerde kinesitherapeuten, georganiseerd. Een examen dat over de toekomst van 374 jonge mensen zal beslissen. Nog steeds kunnen we ons hier niet mee verzoenen!!
Dit examen is door Minister Demotte (Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid) en Minister Vandenbroucke (Minister van Onderwijs) in het leven geroepen om het aantal afstuderende kinesitherapeuten die recht hebben op een RIZIV-nummer, te beperken.
374 Vlaamse, dit jaar afgestudeerde kinesitherapeuten hebben zich voor dit selectie-examen ingeschreven. 270 van hen hebben recht op een nummer. Concreet betekent dit dat na 14 november 104 kinesitherapeuten zonder werk zullen vallen… . Zelfstandigen sowieso, want geen nummer betekent voor hen werken zonder terugbetaling. Welke patiënt staat daar nu op te wachten? Maar wat de ministers ook beweren (“enkel zelfstandigen hebben een RIZIV-nummer nodig”), dáár stopt het niet! Een RIZIV-nummer laat ons toe onder de M-nomenclatuur te werken. Dit betekent dat de behandelingen die we aan een patiënt geven, onder onze eigen naam aangerekend kunnen worden. Zelfstandigen werken onder deze nomenclatuur. Maar in (alle) ziekenhuizen, revalidatiecentra, RVT’s worden er naast de behandelingen onder de K-nomenclatuur (aanrekening gebeurt in groep met o.a. ergotherapeuten, logopedisten, …) ook behandelingen onder de M-nomenclatuur aangerekend. Dit omwille van het financiële voordeel. Volgens onze 2 Ministers is daar niets van aan. Theoretisch kan dit niet. In de praktijk loopt het echter wel anders… . En dit is nog niet alles! Zo wat de helft onder ons afgestudeerden werkt al enkele maanden (dit dankzij een geste van de overheid: voorlopige nummers) (en ja, IEDEREEN VINDT WERK). Niet bij de eerste 270 eindigen, betekent dan van de ene op andere dag zonder werk vallen, vele patiënten in de kou moeten laten staan en - voor de meesten - een collega alleen achter laten. Om na dit alles nog maar te zwijgen over de inhoud van het examen. Wetteksten, geschiedenis van de sociale zekerheid, … . Kon men ons niet beter een cursus Spaans laten leren?
Druist dit alles niet in tegen elke vorm van rechtvaardigheid? Is het niet totaal onverantwoord om mensen, nadat ze eerst 4 tot 5 jaar gestudeerd hebben, nogmaals aan een examen te onderwerpen? 79 examens, het 80ste beslist? En botst dit examen niet grandioos met de doelstelling van deze regering “meer werk creëren, meer jonge actieven voor een steeds grotere groep passieven”? Wij nemen dit niet! Rudy en Frank, jullie horen nog van ons!!
http://www.driekussenvoordemotte.be/

Verouderende schoolcomputers.

Twee op de drie schoolcomputers zijn gemiddeld ouder dan drie jaar, één op vier is ouder dan vijf jaar. Daarmee kan de schoolpc het ritme van het bedrijfsleven (driejaarlijks vernieuwen) duidelijk niet volgen. In het basisonderwijs is het verouderingsproces het meest zichtbaar. Daar is amper 19 procent van de pc's jonger dan drie jaar; in het secundair onderwijs is dat nog bijna de helft. Het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in komt. Gevraagd naar hun aankoopplannen voor dit schooljaar geven de scholen aan dat ze vooral willen investeren in software.
Computerleveranciers mogen ruim een derde minder bestellingen van nieuwe computers en andere hardware verwachten dan vorig schooljaar. Een en ander blijkt uit de jaarlijkse bevraging van Digikids bij duizend Vlaamse scholen. Als antwoord op de stijgende vraag naar software kondigt de organisatie aan dat scholen via de speciale e-shop nu ook Adobesoftware kunnen aankopen tegen een fractie van de winkelprijs. Bovendien kan elke school nog tot 19 januari inschrijven voor de Digikit, een doos vol gratis programma's. Nog één opvaller uit de bevraging: drie vierde van de schoolpc's is vandaag aangesloten op het web (85 % in het secundair onderwijs, 68 % in het basisonderwijs). Dat is een (voorlopig) record.

Topstudenten bekritiseren BaMa

Er is niet één Europese universiteit van de toekomst, het zijn er meerdere. Dat is de weinig verrassende conclusie van de eerste Europese studententop in Maastricht van 2 tot en met 4 november. De ‘topstudenten’, afkomstig van tien Noord-Europese universiteiten, wisselden ideeën uit over de Europese universiteit van de toekomst. De studententop moet jaarlijks gaan plaatsvinden met een toenemend aantal universiteiten. De aanbevelingen die uit de eerste top rolden, voegen weinig toe aan wat vóór de top al veelvuldig is gezegd en geschreven. Diversiteit van zowel onderwijsprogramma’s als onderwijsmethoden vinden de studenten ook in de toekomst noodzakelijk. Juist die diversiteit motiveert studenten immers deel te nemen aan cursussen over de grens. Om deze mobiliteit te vergemakkelijken, dient de organisatie van de universiteiten wel beter gestandaardiseerd te worden.
Het BaMa-systeem zoals dat nu is opgezet, werkt nog niet. Men probeert weliswaar te standaardiseren, maar er zijn nog steeds grote problemen bij het overstappen van een bachelor naar een master. Er moet vooral meer transparantie komen, zodat studenten tijdig kunnen natrekken wat de verschillen zijn tussen de masters als ze willen overstappen.

RITS-studenten betogen.

Een groep RITS ( de audiovisuele opleiding van de Erasmus Hogeschool) -studenten betoogden vorige week op ludieke manier op het Muntplein in Brussel. Concrete aanleiding voor de actie is het nieuws dat ze ongeveer een maand geleden te horen kregen dat de toelage voor productie van hun eindwerk -1.500 euro- afgeschaft wordt. De studenten protesteren tegen de almaar hogere kosten waar ze zelf voor moeten opdraaien. Ook moeten ze een contract tekenen waarin ze de rechten op hun eindwerk afstaan aan de school.
Vooral het schrappen van de financiële steun voor de bewuste eindwerken ligt de studenten zwaar op de maag. Dat geld hebben de studenten namelijk hard nodig om films en reportages te maken. In de plaats van de betoelaging zou de school wel opnamemateriaal ter beschikking stellen.
Maar volgens de studenten komt het nieuwe systeem voor dit academiejaar te laat. Ze vragen daarom minstens een overgangsperiode waarin de financiële steun geleidelijk wordt omgebouwd tot – doelmatige - materiële steun. www.777-rits.tk/

Meer studentennieuws.

Nieuws uit Leuven www.veto.be
Nieuws uit Gent www.schamper.rug.ac.be/
Nieuws uit Antwerpen www. dwars.ua.ac.be/
Eigenzinnig nieuws uit Amsterdam, sedert 1890: http://www.propriacures.nl

Margorama

Londen - deel 1
De jazzmuziek staat luid, er ligt overal engels snoep (Chocolate Bubble Bars!) en ik zit gillend op mijn hotelbed te springen. Mijn papa en ik zitten in Londen, een erg laat communiecadeautje zeg maar. Hij heeft een fijn kamertje voor mij gereserveerd, en hijzelf zit twee kamers verder. Ik heb nog nooit een eigen hotelkamer gemogen, dus ik ben lichtelijk euforisch. Of misschien ben ik gewoon hyperactief van al de Starbucks-cafeïne die ik ondertussen heb binnengeslurpt.
Om mezelf wat te kalmeren neem ik een groot schuimbad en zing wat mee met de jazz die door de badkamerdeur te horen is. Even denken. Wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Hmm.. Allereerst, toen we net in Londen aangekomen waren, namen we de taxi naar Nothing Hill, waar ik mijn eerste bizarre eetervaring opdeed. Papa en ik stierven min of meer van de honger, dus besloten we zo'n worstenbroodje te proberen. Waar dus een halve steak ingemoffeld lag. Daarnaast verorberden we nog een quiche die lichtelijk naar hondenbrokjes geurde, maar daar stellen we even geen vragen bij.
In Nothing Hill gingen we ook wat kleine winkeltjes af, maar halverwege de straat zag ik een rommelmarktje waar ik hysterisch naartoe rende. Tot mijn grote verbazing liepen er geen zwervers, op zoek naar een beetje eten, of oude omaatjes die hun jaarlijkse voorraad antiek insloegen, maar al hét Hip Volk van Londen. …
Lees verder: www.margorama.be