Studentizine

Studentizine 121

Studentenzangfeest op 1 december!

Nu donderdag vindt in Antwerpen opnieuw het studentenzangfeest plaats.
Tot in het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was het Antwerpse Studentenzangfeest de oudste organisatie van een mooie en bloeiende traditie. De Antwerpse stadsfeestzaal stroomde ieder jaar vol zanglustige studenten en oud-studenten, studentenfanfares zetten er hun beste beentje voor en verschillende artiesten verzorgden er gastoptredens. Die mix stortte zich dan vol overgave op de populaire liederen uit het studentenliederboek om er samen een onvergetelijke avond van te maken.
Jammer genoeg stierf de organisatie een vrij plotse dood en verdween op die manier een van de mooiere en stijlvollere studentikoze tradities uit het Antwerpse studentenleven.
Met de organisatie van het Antwerpse Studentenzangfeest nam Studiant de draad van deze verloren traditie echter weer op.
Het zangfeest zelf wordt zoveel mogelijk opnieuw toevertrouwd aan alle studentenclubs samen en wordt deze keer muzikaal opgeluisterd met pianobegeleiding en het Hasseltse Ambifaarke.
Uiteraard is het Studentenzangfeest er niet enkel voor Antwerpse studenten en oud-studenten. Studiant nodigt immers alle studenten(clubs) van Vlaanderen uit om samen te zingen en te feesten. Het bier om de dorstige kelen te smeren, zal afgerekend kunnen worden in de studentikoze munteenheid bij uitstek: de Biero!
De studenten van de V.U.B. vieren trouwens op 15 december de 20e editie van hun Vrijzinnig Zangfeest en de Gentse studenten vieren op 21 december de dertiende jaargang van hun Massacantus. Ook data om in de agenda aan te kruisen!
Studentenzangfeest, 1 december, 20.00 uur, Zaal Jacob, Sudermanstraat Antwerpen! www.studiant.be/zangfeest .

Oxford student dood gekatapulteerd.

Kostydin Yankov, 19, een student biochemie aan de Oxford Universiteit kwam op hardhandige wijze om het leven, doordat men verzuimd had levensnoodzakelijke tests uit te voeren. De jongeman werd met behulp van een reconstructie van een middeleeuwse katapult afgeschoten naar een vangnet dat op een 35-tal meter van het tuig was opgesteld. Kostydin was als lid van een extreme sportclub niet van een kleintje vervaard, en had er alle vertrouwen in dat hij keurig in het net zou landen. “proefzendingen” met zijn gewicht waren immers allen een schot in de roos.
Men besloot echter om op de dag van de voorstelling om veiligheidsredenen een nieuw katapulttouw te installeren, maar verzuimde tests uit te voeren met dat nieuwe touw. De student vloog weliswaar dertig meter ver, maar landde enkele meters voor het vangnet, waarbij hij zware verwondingen aan borstkas en ingewanden opliep, die naderhand fataal bleken.

80 % van de slachtoffers van roof en inbraak zijn studenten!

Tot deze onthutsende cijfers kwam men bij het bestuderen van de misdaadcijfers in het centrum van Nottingham city (onder andere bekend van Robin Hood). Studenten zijn er de favoriete slachtoffers bij uitstek van allerhande vormen van diefstal. Verschillende factoren spelen daarbij een rol, zoals het bezit van allerhande begerenswaardige en vlot verhandelbare goederen, als laptops, Pda’s, Gsm’s met toeters en bellen en meer van dat soort stereoketens, maar ook een gebrek aan voorzorgen tegen misdaad (door onervarenheid en nonchalance) wegen zwaar door. De lokale politie hernieuwt dan ook de sensibiliseringscampagne die eerder al een positief effect had.
Het mag misschien de ver-van-mijn-bedshow lijken, maar ook in Vlaanderen en Nederland zijn studenten uitmuntende prooien voor allerhande ongure predatoren. In Gent gebeuren bijvoorbeeld een vijfde van alle gepleegde inbraken in studentenkoten, waar even goed dure hebbedingetjes achter krakkemikkige sloten beveiligd worden geacht. Ook in Gent startte de politie recent met een campagne om de studenten erop attent te maken dat ze er alle belang bij hebben hun kot behoorlijk af te sluiten en onbekenden in huis met enige argwaan in de gaten te houden.
Vier politieteams zijn ook op pad om het afsluitgedrag effectief ten velde te controleren, en er de sloddervossen op attent te maken dat zij niet enkel hun eigen risico verhogen, maar ook dat voor hun kotgenoten onnodig verzwaren. Het kan anders, zonder bijzondere kosten, maar door een beetje extra aandacht en goede afspraken tussen de kotbewoners.

Oxfam solidariteit.

Uit een nieuw rapport van Oxfam, "2005: Year of Disasters" blijkt dat het aantal slachtoffers van natuurrampen de voorbije tien jaar enorm is toegenomen, met tientallen miljoenen getroffenen in het voorbije jaar alleen. De reactie van de regeringen op deze noodsituaties was dikwijls niet consequent en laattijdig. Soms was de internationale humanitaire hulpverlening volledig inefficiënt.
Blijkens dit rapport beantwoordt de humanitaire hulpverlening nog steeds niet aan alle noden. Ze komt dikwijls veel te laat aan en factoren zoals de media-aandacht en politieke criteria zijn dikwijls doorslaggevender dan de humanitaire noden zelf. Het rapport besluit dat door deze tekortkomingen duizenden mensen onnodig moeten lijden of zelfs omkomen.
2005 zal de geschiedenis ingaan als een rampenjaar en wij moeten er lessen uit trekken. De regeringen waren heel vrijgevig na de tsunami en het ziet er naar uit dat ze op de aardbeving in Azië ook zo zullen reageren. Maar andere, minder zichtbare crisissen hebben zij vrijwel totaal verwaarloosd! Vergeten crisissen zijn ook de crisissen waarvoor het minste financiële middelen beschikbaar zijn: omdat ze weinig media-aandacht krijgen, omdat ze geen politieke prioriteit zijn, zoals de crisis in de DR Congo bijvoorbeeld of omdat ze al jarenlang aanslepen, zoals het 20-jaar durende conflict in het noorden van Oeganda.
Heb je zelf zin om tot actie over te gaan? Spreekt onze aanpak en filosofie je aan? Ben je toevallig ook nog op zoek naar een (studenten)job en wil ook jij een verschil maken? Schrijf je dan vandaag nog in als werver bij DDF (Direct Dialogue Fundraising). Als Oxfam Solidariteit werver informeer je mensen op straat (winkelstraten, evenementen,…) en motiveer je hen om Solidarity Partner te worden. Op die manier worden acties gesteund met een doorlopende opdracht en wordt men trouwe partner van ons werk met de bevolkingen in het Zuiden. Of nog: het tonen van solidariteit op een concrete en doeltreffende manier.
Wat moet een Oxfam-werver kunnen?
- bestand zijn tegen plensbuien en hittegolven
- de verschillende Oxfam-thema’s, -campagnes en projecten in het Noorden en het Zuiden op een boeiende en vlotte manier voorstellen
- kandidaat Solidarity Partners met een stralende glimlach overtuigen een doorlopende opdracht aan te gaan
- na 6,5 uur op straat staan nog steeds even enthousiast zijn
Ben je geïnteresseerd, surf dan NU naar www.ddfundraising.be en vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’. Vergeet zeker niet jouw telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Oxfam Solidariteit wilt werken.

Scholierenparlement Mechelen presenteert: DEBATtle

Een verbaal steekspel in drie ronden.
Ben jij klaar voor een verbale uppercut?
We gaan op de vuist! Niet letterlijk, maar met woorden! Neem het op tegen de beste debatteurs van Mechelen.
In drie ronden wordt gestreden om de titel van zwaargewicht debatteur!
Thema 's:
- politiek - Mechelen - relaties - jongeren - globalisering - milieu geld - ontwikkelingssamenwerking -
Plaats: Cafe Bousjkammeree
Koning Albertplein 10 2800 Mechelen
Vrijdag 2 december 2005 van17,00u tot 18,00u. Toegang: gratis
Wat valt er te winnen? Een VAT voor jou en je vrienden, onmiddellijk te incasseren!
Meer info:
www.scholierenparlement.be
maarten@hotmail.com

Jonge hackers spitten schandaal bloot!

Twee 15-jarige Britse kostschoolleerlingen verveelden zich stierlijk op internaat, en gingen creatief aan de slag met de computer. Zo’n drie jaar geleden gingen ze aan het hacken, met als doel de paswoorden van hun leraars te bemachtigen om op die manier enig inzicht te verwerven over de manier waarop die docenten tegen hen en hun prestaties aankeken. Ze vonden echter bitter weinig nuttige gegevens, en net toen ze op het punt stonden er de brui aan te geven, vonden ze een leuke wegwijzer: “confidential”, vertrouwelijk! Bij nadere beschouwing bleek het om een dossier te gaan, waarin de financiële vertegenwoordiger van het bestuur de tarieven van gelijkaardige scholen verzameld had, en als een resultaat van die vergelijkende studie contact had opgenomen met de besturen van de andere scholen om prijsafspraken te maken. Op die manier werd het schoolgeld systematisch opgedreven, wat het duo hackers niet bepaald leuk vonden, omdat zij zich terdege bewust waren van de financiële inspanningen die hun ouders zich dienden te getroosten om het schoolgeld elk jaar opnieuw op te hoesten (studeren kost in Groot-Brittannië stukken van mensen), en bewaarden hun illegaal verworven gegevens op een “geheime computer”.
Het tweetal werd uiteindelijk van school geschopt, op verdenking van hacken, maar nu ze beiden aan de universiteit studeren achtten ze het moment aangebroken om hun geheime dossier door te sturen naar de pers.
Vanop “loze” – lees niet-traceerbare – mailaccounts stuurden ze hun dossier door naar de pers, maar ook naar terzake bevoegde overheidsinstanties, en met resultaat.
Bij het onderzoek dat werd ingesteld, werden liefst 51 prestigescholen (waaronder Eton en Westminster) schuldig bevonden aan concurrentievervalsing, met als resultaat dat ze nu minstens 33 miljoen pond aan boetes zullen moeten ophoesten!

VVS tevreden met concreet groeipad sociale toelagen.

Vrijdag 18 november organiseerde VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, samen met de studentenvoorzieningen van de hogescholen, een tweede Staten-Generaal van de studentenvoorzieningen. VVS is zeer opgetogen met het concrete groeipad voor het optrekken van de sociale voorzieningen voor hogeschoolstudenten tot op het universitaire niveau, dat de vertegenwoordiger van de minister bekend maakte. Na meer dan tien jaar studentenvoorzieningen aan de hogescholen, komt het einde van de financiële discriminatie van hogeschoolstudenten eindelijk in zicht!
Vandaag krijgt een hogeschoolstudent ongeveer 165 euro terwijl de sociale toelage voor een universiteitsstudent gemiddeld een 275 euro bedraagt. Vanuit de democratiseringsmissie van studentenvoorzieningen is dat een onbegrijpelijke zaak. De hogescholen tellen in verhouding immers meer beursstudenten dan de universiteiten en hogeschoolstudenten hebben dezelfde huisvestings-, voedings- en begeleidingsnoden als hun universiteitscollega’s. Nu erkent de overheid eindelijk ook dat het niet langer is te rechtvaardigen om per student meer dan 100 euro minder uit te trekken voor de studentenvoorzieningen aan de hogescholen.
VVS is uitermate verheugd dat het kabinet nu eindelijk ook een concreet tijdspad heeft voor de optrekking van de sociale toelagen voor hogeschoolstudenten. Nadat er reeds een concreet groeipad werd uitgetekend voor de academiseringsmiddelen en een tijdschema voor de financiële injectie voor hogescholen, bleef het immers wachten op concrete informatie over deze laatste financiële inhaaloperatie. De huidige kloof in betoelaging bedraagt ongeveer 10 miljoen, en zal in drie fazen worden gedicht. Een eerste inhaalbeweging komt er in 2007, een tweede optrekking volgt in 2008 om in de begroting van 2009 de sociale toelagen van de gemiddelde universiteitsstudent eindelijk te evenaren. De drie financiële injecties zullen even groot zijn.
VVS - voorzitter Jan Fabry hamerde in zijn speech op het schrijnende feit dat de centrale eis van de éérste Staten-Generaal van de sociale voorzieningen aan de hogescholen, meer dan 8 jaar geleden, nog steeds niet is ingewilligd. De belofte om de betoelaging van de studentenvoorzieningen aan de hogescholen tot op het universitaire niveau te tillen, dateert immers al van begin de jaren negentig.
Terwijl de universiteiten al van 1960 sociale toelagen genoten, kregen de sociale voorzieningen voor hogeschoolstudenten, pas vanaf 1994 de eerste karige overheidssteun. De veelvuldige beloftes van regering en parlement bleven al die tijd steken op het niveau van de goede voornemens. Zo ook enkele weken geleden nog, toen Minister van Werk, Onderwijs en Vorming, Frank Vandenbroucke, naar aanleiding van een wijzigingsdecreet voor de studentenvoorzieningen, zich nog steeds niet kon of wou uitspreken over de concrete timing en bedragen van de financiële inhaaloperatie. Lange tijd was het zelfs onzeker of er wel een groeipad zou komen, dan wel of het bij een éénmalige operatie op het einde van de legislatuur zou blijven.
De inhaaloperatie zal weliswaar pas afgerond zijn tegen 2009 en tegen die tijd al meer dan 15 jaar aanslepen. De studenten benadrukken dat de gelijkschakeling dus niets te vroeg komt, maar zijn wel zeer tevreden dat er eindelijk zicht is op de eindstreep! Het beloofde groeipad maakt een einde aan de grote financiële onduidelijkheid, waarin de studentenvoorzieningen van de hogescholen vorige week nog, een beheersovereenkomsten moesten afsluiten met de overheid – een beheersovereenkomst die nota bene ook een meerjarenbegroting en -beleidsplan inhield.
VVS is tevreden dat er vandaag eindelijk een concreet groeipad voorligt om in drie even grote stappen de financiële discriminatie van de studentenvoorzieningen aan de hogescholen ongedaan te maken! De studenten zullen erover waken dat deze belofte deze keer geen dode letter blijft!

Financieringsmodel: geen kwaliteitsgarantie en te complex...

LOKO betreurt het standpunt dat VVS (Vlaamse Vereniging voor Studenten) recentelijk innam met betrekking tot de financiering van het hoger onderwijs. LOKO kan zich vinden in de geest van het standpunt van VVS, maar vindt het nodeloos complex.
De studentenraad benadrukt het belang van een eenvoudig en goed werkend financieringsmodel. Hierin moet de kwaliteit van de afgeleverde diploma’s één van de belangrijkste parameters zijn. In de conceptnota van de minister komt kwaliteit echter niet aan bod. In het standpunt van VVS weliswaar wel, maar temidden van zoveel andere maatstaven dat men door het bos de bomen niet meer ziet.
LOKO waarschuwt dan ook voor de nodeloos ingewikkelde voorstellen die momenteel op tafel liggen. LOKO meent eveneens dat hogescholen en universiteiten over voldoende vrijheid moeten beschikken om een eigen beleid te voeren. Een overaanbod van opgelegde parameters bedreigt de autonomie en eigenheid van de instellingen. Eerder dan kwaliteit in de hand te werken, belemmert deze situatie de uitbouw van onderwijs en onderzoek tot een topniveau.
Het is dan ook onaanvaardbaar dat noch de minister, noch VVS hierin een krachtig signaal durft geven en resoluut durft te kiezen voor kwaliteitsvol hoger onderwijs in Vlaanderen.
Thomas Delaet (voorzitter LOKO): 0497/94.75.50
Sara Vermeylen (ondervoorzitter LOKO): 0496/72.81.11

Unieke ervaring voor de boeg!

"Ik heb vannacht niet goed geslapen. Ik probeerde me het af te leggen traject zo klaar en duidelijk mogelijk voor te stellen. Een slechte gewoonte die ik me eigen heb gemaakt sinds ik schipper ben. Dus eigenlijk al m’n hele leven lang. En ik laat me er dan ook altijd weer aan vangen. De kop warme thee doet me deugd. Hmm…".
Deze gedachten vinden we terug in kapitein Justerini Brooks' logboek. Als doorwinterde Schot zet hij binnenkort zeil naar Burghead, om er een uiterst zeldzame vracht J&B®CAVIAR te gaan ophalen. Vervolgens zal hij met zijn schip 'Scalis' koers zetten richting Brussel, waar hij met zijn mysterieuze cargo voor een eenmalige én unieke Belgische wereldprimeur zal zorgen. Brooks wordt verwacht op 9 december op een geheime locatie in het Brusselse, waar zijn schip omstreeks 00u00 zal aanmeren.
Heeft hij nog voldoende tijd om de klus te klaren? Zal de vracht heelhuids zijn eindbestemming bereiken? Het is belangrijk dat alles tot een goed einde wordt gebracht, want die vrijdag staat immers een exclusief feest op het programma! Het is dan ook de eerste én laatste keer dat de lading J&B®CAVIAR geproefd zal kunnen worden door de aanwezigen. Slechts een selecte groep VIP genodigden krijgt dit privilege.
MAAR ...
Dankzij Studiant kan ook JIJ één van de felbegeerde VIP badges in de wacht slepen. Wij geven er 2 weg aan onze trouwe lezers, zodat ook jullie getuige kunnen zijn van deze éénmalige en unieke gebeurtenis.
Vul op de wedstrijdsite van Studiant snel je persoonlijke gegevens in, én misschien zien we elkaar straks op de allereerste NIGHTOLOGY NIGHT 01 - J&B®CAVIAR!
VIP in een wip!
9 december 2005 schrijft geschiedenis ...
Logboek Justerini Brooks on line op www.jbcaviar.be .

Meer dan een miljard euro voor Vlaamse scholenbouw!

Vanaf nu tot in 2011 wordt er 1,1 miljard euro geïnvesteerd in scholenbouw via publiekprivate samenwerking (PPS). In dat budget zit ook 100 miljoen euro voor energiesparende maatregelen in scholen die geen grote verbouwingen plannen. Er gaan bovendien extra middelen naar reguliere investeringen: 50 miljoen euro in 2006 en 2007, 75 miljoen euro in 2008 en 2009. Op die manier loopt de achterstand in investeringen niet verder op. Daarnaast komt er een inhaaloperatie via alternatieve financiering.
De Vlaamse regering keurde de plannen van onderwijsminister Vandenbroucke daarover goed. Er is nog heel wat voorbereiding nodig, maar vanaf 2008 zullen er elk jaar voor 250 miljoen euro projecten worden opgeleverd.

Poëziewedstrijd voor jongeren.

CC De Kern stelt graag de achtste editie van haar jaarlijkse poëziewedstrijd voor jongeren voor. ACHTSTE druk dames en heren…., jongens en meisjes!
We gaan op zoek naar jong dichttalent in Vlaanderen, omdat we na elke editie voelen dat de interesse van jongeren voor geschreven verzen blijft groeien. In het voorjaar van 2006 eindigen we onze zoektocht symbolisch op Valentijnsdag. Dan bundelen we de beste inzendingen in een bloemlezing, die we willen aanbieden als nieuwe staalkaart van een jong poëzielandschap. De selectie gebeurt door een professionele jury.
Ben je dus tussen de 15 en 25 jaar, schrijf je graag poëzie en wil je aan een professionele poëziewedstrijd deelnemen?
Dan moet je bij De Kern zijn voor ACHTSTE druk. Kruip nu nog in je pen! Tot 14 februari 2006 mag iedereen max. drie Nederlandstalige gedichten inzenden. Misschien betekent die dag wel de start van jouw literaire carrière.
Wees er zeker bij! De vorige editie werd alvast een knaller; aan jou de opdracht om dat te overtreffen.
Lees eerst het (verplichte) wedstrijdreglement op www.antwerpen.be/dekern
En dan maar insturen naar: bram.bernolet@stad.antwerpen.be
of: 8ste DRUK - CC De Kern
Kern 18, 2610 Wilrijk

Margorama

Mentale voorbereiding
11.28 uur. Ik ben rusteloos. En ik verveel me. En dat terwijl er een ton stress boven mijn hoofd hangt aan een héél dun touwtje dat een beetje versleten is, klaar om te springen. Maar ik zit heel kalmpjes rondjes te draaien op mijn bureaustoel en ben me van geen kwaad bewust. Gisteren heb ik mijn rapport teruggekregen, en ik had weinig. Echt, weinig. Als ik zo doorga MOET ik wel van school (en richting) veranderen, en dat terwijl ik zonet had besloten dat ik toch wil blijven. Je zou toch zeggen dat het touwtje ondertussen al gesprongen zou zijn en ik met mijn neus hysterisch in de boeken gedoken ben, maar nee hoor.
Ik zit gewoon kalmpjes een koffie leeg te slurpen, af en toe een cursus open te slagen en te lachen om mijn eigen mopjes die ik in mijn cursussen gekrabbeld heb.
12.03 uur. Heb mama de opdracht gegeven om wat spullen te gaan kopen als voorbereiding voor de Big Tests.
- cursusblokken
- inktpatronen voor mijn printer
- pennen
- rekenmachine!!
- oppepper-vitamientjes, speed is ook oké
- kladblok
- stressbal
Ik vraag me af of ze speed zal meenemen….
Lees verder op www.margorama.be .