Studentizine

Studentizine 123

Zalig te laat!

Het grote voordeel van deze feestperiode is dat je af en toe enig beroep kan doen op het medeleven van de medemens.
Dit Studentizine hoorde eigenlijk op kerstdag verstuurd te worden, en was ook al voorbereid om vanuit de meest obscure hoek van de Ardennen gelanceerd te worden, maar de informatica heeft anders beschikt. Twee informaticasystemen, die de rest van het jaar wel "on speaking terms" zijn, bleken even in eindejaarsstemming te zijn, en bijgevolg niet bereid tot informatieruil. Het vooraf geredigeerde deel bleek onbeschikbaar, en het kerstdiner te copieus, om de verzending volgens de geplogenheden te realiseren
Daarom, een kerstnummer uit de schemerzone tussen K en N !

Gratis nicotinepleisters voor leerlingen op basisscholen...

Je houdt het niet voor mogelijk, maar zes basisscholen in het Britse district Durham gaan leerlingen, van wie sommigen niet ouder zijn dan 12 jaar, gratis nicotinepleisters geven om hen te helpen om te stoppen met roken. Dat berichtte The Daily Telegraph.
Het gaat om een vier weken durende proef. Verpleegkundigen en jeugdwerkers zien toe op het project, dat bedoeld is voor rokende kinderen van 12 tot 17 jaar die toestemming hebben van hun ouders hieraan mee te doen. Bij een vergelijkbare proef vorig jaar slaagde de helft van de dertig deelnemers erin te stoppen met roken.
Volgens Britse statistieken rookt in de categorie van 11 tot 15 jaar 7 procent van de jongens en 10 procent van de meisjes. Van de 16-jarigen rookt onder jongens 16 procent en onder meisjes ruim een kwart.
Wanneer volgt de eerste drugontwenning in het fröbelonderwijs?

'Seksuele voorlichting vanaf 4 jaar'

De Rutgers Nisso Groep, het Nederlandse landelijk Kenniscentrum Seksualiteit, vindt dat seksuele voorlichting op school al vanaf 4-jarige leeftijd moet worden gegeven. De huidige voorlichting op scholen is volgens het kenniscentrum sterk verouderd. Bovendien zouden onderwijzers niet alleen biologische feiten moeten melden, maar ook discussies moeten aanzwengelen.
De organisatie heeft met onderwijsadviesbureau CPS daarom de website Seksuelevorming.nl gelanceerd. Daarop kunnen scholen en leraren voortaan terecht voor modern lesmateriaal. Een zeer belangrijk advies is volgens Rutgers Nisso dat scholen vroeg moeten beginnen: ''Met vierjarigen moet je al praten over seksuele zaken die hen bezighouden. Het verschil tussen een jongen en een meisje, bijvoorbeeld. Naarmate kinderen ouder worden pas je de onderwerpen aan en start je ook discussies. Bijvoorbeeld of een zomers gekleed meisje dat vriendelijk tegen je doet, gelijk zin heeft in seks?''

'Domme' kostschool wijzigt naam

De leiding van Amerika's oudste onafhankelijke kostschool heeft er genoeg van. Na jaren van grapjes over de 'Governor Dummer Academy' heeft de school besloten de naam te wijzigen in 'The Governor's Academy'. Dummer is niet alleen de naam van de oprichter, maar betekent ook nog eens zoveel als 'stommer'.
"De raad van bestuur is van mening dat op de lange termijn de school het best gediend is met deze naamsverandering", zo wordt het besluit verdedigd. Sommige oud-leerlingen zijn echter woedend en vinden dat hun vroegere school geen respect heeft voor de geschiedenis.
De Governor Dummer Academy werd in 1763 opgericht door gouverneur Dummer. De eliteschool in de staat Massachusetts heeft 370 leerlingen, van wie ongeveer tweederde intern woont. Het jaarlijkse schoolgeld bedraagt voor inwonende scholieren 33.000 dollar; kinderen die alleen onderwijs volgen kosten hun ouders 26.000 dollar per jaar.
Een ferme snee voor ouders die hun spruit "dummer" willen maken!

'Samir A. moet toegelaten worden in Leiden'

De Europese Organisatie ter bescherming van de Rechtspositie van Gedetineerden (EORG) heeft de Hogeschool Leiden een ultimatum gesteld inzake haar beslissing om terreurverdachte Samir A. de toegang voor een periode van maximaal één jaar te ontzeggen. Volgens het schoolbestuur zou de aanwezigheid van A. de continuïteit op de school kunnen verstoren.
Wanneer de Hogeschool Leiden niet uiterlijk 2 december 2005 haar standpunt had gewijzigd, dient EORG een klacht in tegen de school bij het Ministerie van Onderwijs. Volgens EORG is Samir A. ''tot tweemaal toe door de competente rechter vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs en ontneemt het schoolbestuur het recht van Samir A. Op onderwijs.'' Dit getuigt volgens EORG van ''een schending van het recht op onderwijs én van een aperte schending van artikel 11, lid 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin bepaald is dat ieder mens als onschuldig wordt beschouwd tot zijn of haar schuld is bewezen.''
De EORG heeft wél waardering voor de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, die afgelopen week liet weten dat Samir A. daar van harte welkom is, mocht hij uit zijn voorarrest worden vrijgelaten; A. zit namelijk sinds medio oktober vast op verdenking van plannen voor terreur. Eerder klaagde de EORG die arrestatie ook al aan, omdat die te hardhandig zou zijn verlopen.
Euhm, zit hij voorlopig niet in "verzekerde bewaring", en kan hij bijgevolg ook niet de lessen volgen?
Dit academiejaar is hoe dan ook om zeep, wat ook het resultaat van de rechtszaak is, waar maken ze zich dan druk over? Laat de rechtbank zich gewoon eens ten gronde uitspreken alvorens trammelant te maken!

Naaktfoto's lerares gaan school door...

Een jonge lerares van het Cypriotisch Limassollyceum had haar naaktfoto's beter niet in haar telefoon kunnen bewaren. In een onopgemerkt ogenblik is haar mobieltje van haar bureau gestolen. Binnen enkele minuten daaropvolgend had iedereen van het lyceum, zowel docenten als leerlingen, de pikante foto's gezien.
De ouders en docenten nemen de zaak hoog op. De politie is ingeschakeld om het incident te onderzoeken en de mobiele telefoon is in beslag genomen om vingerafdrukken van af te nemen. Ook is er politie op de school afgestuurd om de leerlingen te verhoren. Die wassen hun handen echter in onschuld en zeggen dat de docente zelf verantwoordelijk is voor de verspreiding van de foto's doordat ze niet met bluetooth overweg zou kunnen.
Welk narcistisch meubel stockeert nu eigenlijk de eigen blootposes op het handzame mobieltje?

Leerling die dood Turken toejuichte blijft aangehouden.

De 14-jarige leerling van het Stedelijk Lyceum uit Enschede die een tiental dagen geleden werd opgepakt wegens het racistisch beledigen van twee overleden Turkse medescholieren, blijft in voorlopige hechtenis. De andere scholier die vastzat, een 13-jarig meisje, is na drie dagen cel wel vrijgelaten. Haar rol wordt door de kinderrechter geringer beschouwd. Het ministerie van Justitie wilde haar nog wel vasthouden.
De twee zorgden voor veel commotie in Enschede door op internet racistische uitingen over de twee Turkse medescholieren te verspreiden. Ze maakten een compilatie van de foto's van de overleden jongens gelardeerd met een hakenkruis en de tekst dat het mooi was dat ze dood waren.
Het feit dat de jongen en het meisje hebben vastgezeten in een cel op het politiebureau, is uitzonderlijk. Meestal mogen minderjarigen na de inverzekeringstelling terug naar hun ouders, op voorwaarde dat ze thuis blijven. Gezien de woede onder kennissen nabestaanden van de jongens, leek het de politie en Bureau Jeugdzorg echter aangewezen een ander onderkomen te zoeken.

Papaye, Haïti, 22 oktober 2005.

“Ayibobo?” De 8 Millenniumdoelstellingen klinken hoopvol en belangrijk. In Haïti zouden we zeggen ‘Ayibobo’‘Hip Hip Hoera’ of ‘Hoed af’ voor de minutieuze uitwerking van deze doelstellingen die beantwoorden aan reële en cruciale problemen bij ons en in andere landen in het zuiden.
We zijn nu 2005, en waar staan we? Zullen de objectieven gehaald worden? Het antwoord is nee, helemaal niet. Haïti blijft ver onder het gemiddelde. We zullen in 2015 mogelijks zelfs onder het niveau van 2000 zitten. Waarom blijft Haïti achter in het bereiken van de millenniumdoelstellingen?
De landbouweconomie verarmt steeds verder met de daling van de landbouw en veeteelt. Het beleid van structurele aanpassing dat al 20 jaar lang door de opeenvolgende overheden wordt toegepast, staat geen investeringen toe in de nationale productie. Het land produceert ongeveer de helft van zijn voedingsbehoeften. De gevolgen zijn desastreus.
Meer dan 50% van de bevolking leeft in absolute armoede, 80% lijdt honger. De kindersterfte bedraagt 81 op 1000. Ongeveer de helft van de bevolking heeft geen enkele toegang tot medische verzorging. 6% van de bevolking is seropositief. De grote meerderheid heeft geen toegang tot drinkbaar water of tot water.
De boer die aan zijn lot is overgelaten heeft zelf de bossen gekapt om aan houtskool te geraken. Het land is nog maar voor 2% begroeid. Daardoor komen er makkelijk nattuurrampen zoals Gonaïves, Verrettes, Mapou etc. Het voortbestaan van het land zelf is in gevaar door de vernietiging van het leefmilieu.
De verarmde boer kan zijn kinderen niet naar school sturen ondanks het feit dat de grondwet gratis onderwijs garandeert. De staat biedt te weinig openbare scholen. Zo kan ongeveer 1 miljoen kinderen niet naar school ondanks millenniumdoelstellingen en grondwet.
Wij in het zuiden moeten de moed hebben om interne problemen aan te pakken zoals slecht beheer, corruptie, politieke instabiliteit, dictatoriale neigingen, het ontbreken van een visie tot duurzame ontwikkeling, enz…
In het Noorden is er ook veel werk: de rijke landen moeten hun concept van ontwikkelingshulp herzien. De internationale handel moet geheel worden herdacht.
Als je kijkt naar de belangen die op het spel staan, kan je zeggen dat we dromen. Maar ik denk dat er mensen nodig zijn in noord en zuid die dromen, en die ook proberen om hun droom in werkelijkheid om te zetten.
Al wie de huidige globalisering niet accepteert moet samenwerken om alternatieven uit te werken… We moeten het optimisme en de solidariteit globaliseren. Ik ben ervan overtuigd dat een andere wereld mogelijk is!
Ben je ouder dan 18, zoek je een (studenten)job en wil ook jij een verschil maken? Solliciteer dan voor de job als werver bij Direct Dialogue Fundraising (DDF). Via DDF kan je deel uitmaken van een 11.11.11-promoteam. Samen met enkele collega’s ga je in jouw streek deur aan deur mensen enthousiast maken om op de kar van 11.11.11 te springen en 11.11.11 duurzaam te steunen. Je kiest zelf je werkdagen en krijgt in ruil een competitief loon.
Interesse? Surf dan naar www.ddfundraising.be, vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’ en vecht met ons mee tegen onrecht!

Margorama

Geschiedenis "Ik wil de Revolutie nog méér beïnvloeden" dacht hij. Hij zat in een klein donker kamertje met één miezerig raampje dat ook nog eens met stof bedekt was. Hij beet op de nagel van zijn duim terwijl hij met een lege blik naar de muur staarde die zich pal tegen zijn bureau bevond. In dit kamertje was geen enkele vorm van luxe te vinden.
Hij had geen materialistische behoeften meer, niet meer nadat hij had ondervonden dat zijn nieuwere gedachtengangen werden gewaardeerd.
Privaat bezit lag volgens hem aan de oorsprong van ongelijkheid.
Ook in deze periode, waarin verlichte filosofen de opleggers waren van de zogenaamde 'verbeterde' denkbeelden, begrepen mensen zijn ietwat aparte denkstijl.
Hij schrok op van zijn gedachtengangen toen de deur openvloog en de kamer brutaal verlicht werd. Zijn ogen begonnen te tranen van de plotse lichtovergang.

"Wat doe jij verdomme in mijn hoofdstuk?" brulde een mannenstem. Zijn stem sloeg over van woede.
"Neemt u mij niet kwalijk, maar wat is hier..." probeerde Rousseau, maar de man gaf hem geen kans.
Meer op margorama.be