Studentizine

Studentizine 124

Beste wensen lieve lezer!

Laat ons er eens van uitgaan dat je kater ondertussen het veld heeft geruimd, dat het slagveld van je decadente sylvesterfeestje nu ongeveer is ontmijnd en ontdaan van verborgen lijken en rondslingerende lichaamsdelen, dat de verzekeringen onderhand werk maken van de stoelen die door je schilderijen zijn gekukeld, dat de zorgzame hand van de restaurateur zich onderhand heeft ontfermd over je gesneuvelde concertgitaar, dat - met andere woorden - de boel weer stilaan in z'n vertrouwde plooien begint te verzinken.
Dan ben je toch weer helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging, het verkennen van nieuwe horizonten, de stoutmoedige sprong in het onbekende?
Het nieuwe jaar, gelardeerd met goede voornemens, gemarineerd in hoop op beterschap met schitterende plannen als garnituur, het ligt op onze snijplank, gereed om geconsumeerd te worden. Zullen we het dit jaar eens niet laten wegkwijnen in onze zuinigheid om sop en kool te sparen?
Laten we de bezem halen door de stofnesten, oude draken verjagen en nieuwe smaken toevoegen aan onze sausjes?
Het kan allemaal, onze eigen overtuiging moet de doorslag geven!
Daarom, lieve lezer, maak dit jaar tot jouw gloriejaar, ga voor je droom! Doe wel en zie niet om!

Medestichter VUB overleden.

Frans De Pauw, een van de oprichters van de Vrije Universiteit Brussel (VUB), is zondag in Brussel overleden. De voormalige professor werd 76 jaar. Hij was ook medeoprichter van het Academisch Ziekenhuis in Jette, waar hij ook overleed.
De Pauw was ook een tijd decaan van de faculteit rechten aan de VUB. Hij was de echtgenoot van sp.a-politica Lydia De Veen. De Pauw kreeg in 2004 de Albert De Cuyper-penning van het Vlaams Komitee voor Brussel. Hij kreeg de onderscheiding voor zijn verdediging van de taalwetgeving. Hij vocht vooral voor de toepassing ervan in de Brusselse rechtszalen. Hij eiste onder meer dat tweederde van de Brusselse magistraten tweetalig was. Frans De Pauw wordt vrijdag in Ukkel gecremeerd.

Uit de boot gevallen kinesisten willen schadevergoeding.

De Raad van State spreekt zich eerstdaags uit over de vraag om het koninklijk besluit van het examen voor kinesitherapeuten te schorsen. Het examen bepaalt welke afgestudeerden een zelfstandige praktijk mogen uitbouwen en een RIZIV-nummer krijgen.
De studenten van de universiteiten van Leuven en Gent deden het in het examen merkwaardig beter dan die van de Antwerpse en Limburgse hogescholen en van de VUB. De profs van de Leuvense en Gentse universiteiten geven dan ook toe dat ze de cd-rom met de te kennen leerstof (uitgegeven door Selor, het selectiebureau van de overheid) voor hun studenten vertaalden tot een studeerbaar geheel.
Het ongenoegen van de kinesisten was ook zeer groot toen bleek dat tijdens het examen overwegend vragen werden gesteld over de juridische aspecten van het beroep, waar een kinesist in z’n praktijk patiënten moet behandelen en inzicht moet hebben in de medische toestand van de patiënt.
Verscheidene ouders van studenten hebben een burgerlijke procedure opgestart. Als de Raad van State overgaat tot schorsing van het examen, dan hebben de kinesisten zonder nummer recht op een schadevergoeding, omdat zij sedert 1 januari hun beroep niet meer kunnen uitvoeren.

Studentenleven in mineur.

Gazet van Antwerpen besteedde op 29 december uitgebreid aandacht aan de terugloop van het sociale studentenleven in Antwerpen, wat bij uitbreiding kan veralgemeend worden naar alle studentensteden.
Als gevolg van die dip zitten de studentenkroegen steeds minder vol, worden de activiteiten van studentenclubs steeds minder gefrequenteerd, sluiten eetgelegenheden die leefden van de studenten in arren moede de deuren. De verslaggever, Jan Martynowski, probeerde ook de oorzaken van de bloedarmoede in het Antwerpse studentenleven te achterhalen, en er blijken nogal wat factoren een rol te spelen.
Internet, een constante studiedruk, en een toenemende individualisering (lees egoïstische instelling) eisen een prominente plaats op, maar ook drugs en agressie worden met de vinger gewezen. Een belangrijke factor is naar ons gevoel echter ontsnapt aan de aandacht, met name het schrijnende gebrek aan creativiteit inzake studentenactiviteiten bij de Antwerpse clubs. Het organiseren van Td’s is verworden tot een parallel discotheekcircuit, waarbij de clubs hun leden en vrienden naar de clubs lokken op dagen dat de danstenten normaal gesloten zijn. Gelikte organisatie, dat wel, maar waar zit de studentikoze invalshoek?
Bovendien wordt als startuur ook veelal een typisch nachtclubuur gekozen, deuren open om 23.00 uur is niet ongebruikelijk. Goed voor de nachtraven, maar behoorlijk wat thuiswonende studenten hebben een opgelegd uur om de ouderlijke woning binnen te dreutelen. Als het feestje pas goed op gang komt om middernacht, je laatste bus om 12.30 gaat, en de ouderlijke oekaze 2.00 uur als drempel instelde, wat heb je dan te zoeken op zo’n Td? Waarom denk je dat in het internationale uitgaanscircuit zoveel zaken goedkopere prijzen hanteren op een vroeger uur? Juist ja, als de tent om 21.00 uur al propvol zit met fuifnummers, dan komen de late fuifbeesten binnen in een dolle boel, en krijg je een heel ander beeld van de avond en nacht.
Voor wat betreft andere initiatieven is het helemaal armoe troef, de studentenfanfare toetert niet meer (de instrumenten liggen stof te verzamelen), een studentenrevue, grootse acties voor het goede doel, een studentencarnaval, het wordt niet meer georganiseerd. Laat dat nu precies de motoren zijn van een rijk verenigingsleven, dus zeker ook van het studentenleven.
Als Red Bull z’n “Flugtag” organiseert in de Antwerpse haven, dan stromen de jongeren –studenten en scholieren – in grote drommen toe. Logisch toch? Dat zie je niet elke dag, het is ludiek, origineel en het motiveert een pak mensen om de meest krankjorume vliegende kratten in elkaar te prutsen om de show te stelen.
Als studentenclubs eens de koppen bij elkaar steken, dan moeten er toch heus wel ideetjes komen bovenborrelen?
Studentenkroegen zien zwarte sneeuw

Discriminatie gestript.

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen (dienst Minderheden), vzw Intercultureel Netwerk Gent (ING), Odice vzw – Oost-Vlaams Diversiteitcentrum en Wereldcentrum- Steunpunt voor Mondiale vorming in Oost-Vlaanderen organiseerde onlangs de cartoonwedstrijd "Discriminatie Gestript".
De initiatiefnemers willen met deze wedstrijd een antidiscriminerende, maar humoristische boodschap uitdragen en laten circuleren om zo mensen er bewust van te maken hoe absurd en gevaarlijk racisme en discriminatie zijn. De wedstrijd ging van start op de internationale dag van de vrede (21 september 2005). De inzendingen moesten binnen zijn ten laatste op de internationale dag voor tolerantie (16 november 2005).
De cartoonwedstrijd kan als een succes worden beschouwd, want er werden 652 cartoons ingezonden. Ook verscheidene scholen uit het middelbaar onderwijs en verscheidene kunstacademies hebben aan deze wedstrijd deelgenomen. Uit de inzendingen werden twaalf cartoons geselecteerd. Deze cartoons werden voorgesteld op de dag van de rechten van de mens. De drie beste cartoonisten kregen een geldprijs (500 EUR, 250 EUR en 125 EUR).
De eerste prijs ging naar Frederik Buyckx uit Mortsel, met zijn cartoon "koeien en Giraf bij het slachthuis" . Deze cartoon slaat de nagel op de kop: personen die wat anders zijn, zijn vaak het slachtoffer van discriminatie. Door de absurditeit van de cartoon (Giraf tussen een heleboel koeien) wordt dit probleem op een zeer originele en humoristische manier in beeld gebracht. Bovendien kan deze cartoon de discriminatie van verschillende minderheidsgroepen symboliseren.
De cartoons kan je bekijken op www.discriminatiegestript.be

Oudste lerares gaat op pensioen.

Albina Cruces, een Mexicaanse onderwijzeres, moest niets weten van brugpensioen of andere vervroegde uitstapregelingen. De kranige dame heeft, nu ze 102 jaar is, eindelijk besloten om met pensioen te gaan. Ze heeft er een carrière van maar liefste 87 jaar opzitten. “Ik heb mij heel erg makkelijk kunnen aanpassen aan alle veranderingen in de maatschappij,” vertelde Cruces aan de Britse krant The Guardian. Er is haar talloze keren gevraagd of ze niet met pensioen wou gaan, maar dat wilde ze niet. Dan kan, want in Mexico is er geen verplichte leeftijd om op pensioen te gaan. Al houden de meeste leraars het na een jaar of dertig wel bekeken. Niet zo Cruces dus.
Ze werd geboren in 1903 in een behoorlijk welstellend gezin. De familie verloor al haar bezittingen ten tijde van de revolutie in 1910. toen Cruces in 1918 haar lagere school afrondde, begon ze onmiddellijk les te geven in diezelfde school. Later kreeg ze nog de kans om middelbare en universitaire studies te doen. Tussendoor werkte ze even als reporter, maar ze keerde al gauw terug naar haar grote liefde: het onderwijs. In 1949 werd Cruces directrice van een schooltje in Mexico City. Daar bleef ze werken tot de dag van haar pensioen. Nu vindt ze het welletjes. Ze heeft wat ademhalingsproblemen en door een slechte heup is het moeilijk stappen geworden.

Amerikaans rechter verbiedt intelligent design als leerstof.

Een federale Amerikaanse rechtbank heeft een openbare school in de staat Pennsylvania verboden nog langer de leer van het zogenoemde Intelligent Design (ID) te onderwijzen. ID is een alternatief voor de evolutieleer en gaat ervan uit dat een bewust ontwerp schuil gaat achter het leven op aarde. De aanhangers van ID beweren dat er op cel- en moleculair niveau zoveel ingewikkelde mechanismen zijn die perfect op elkaar afgestemd zijn, dat dit niet door toevallige evolutie 'ontstaan' kan zijn. Een school in Dover had de omstreden theorie opgenomen in het lesprogramma bij biologie.
Volgens de rechtbank is het lesgeven in de ID-theorie ongrondwettelijk. De theorie heeft geen enkele wetenschappelijke basis, het is een kwestie van geloof. Daarmee komt volgens de rechters de scheiding tussen kerk en staat in het gedrang.
De uitspraak komt hard aan in conservatief christelijke kringen die juist bezig waren om ID te introduceren in het onderwijs.

Nederlandse tweede kamer geschokt door drughandel op scholen.

De Nederlandse Tweede Kamer reageerde geschrokken op de drugshandel in het voortgezet onderwijs. Scholen zouden dealers en gebruikers op school eerder moeten aanpakken, ouders moeten informeren en naar de politie stappen.
"Dit is stuitend'', reageert VVD-Kamerlid Balemans. "Scholen moeten keihard ingrijpen.'' Zijn CDA-collega Joldersma noemt de cijfers die jongerenmagazine Spunk.nl boven water kreeg "ongelofelijk hoog''. Zij heeft inmiddels de ministers van Onderwijs, Volksgezondheid en Justitie gevraagd om een leidraad alcohol en drugs voor scholen. PvdA-Kamerlid Hamer spreekt van schokkende cijfers. Zij wil dan ook dat scholen hun verantwoordelijkheid opnemen.
Jongerenmagazine Spunk deed namelijk onderzoek naar de verkrijgbaarheid van drugs op middelbare scholen, en wat blijkt? Op bijna alle scholen wordt binnen de hekken van het schoolplein gedeald. Op 89% van de middelbare scholen wordt drugs gedeald door leerlingen. Op vrijwel alle middelbare scholen is wiet en hasj te krijgen. Verder is er op 61% van de scholen XTC te krijgen en op 40% cocaïne en op 19% speed te koop. Andere vaak verhandelde drugs binnen de schoolhekken zijn paddo's, LSD en GHB. Als je harddrugs wilt kopen, moet je de juiste mensen kennen, maar als je een jointje zoekt, moet je moeite doen om het níet te vinden. Dit is hoe het er voorstaat op de middelbare scholen in Nederland. Het Spunk-onderzoek is gehouden onder leerlingen van 80 verschillende vestingen van middelbare scholen en richt zich zowel op VMBO's als VWO's, zwarte en witte scholen. Bijna overal zijn er drugs op het schoolplein te krijgen. Wel heeft elke schoolsoort zijn eigen kenmerken als het om drugs dealen gaat. Op HAVO/VWO-scholen is het makkelijker om aan harddrugs als cocaïne en XTC te komen...
Joldersma weet dat scholen drugsgebruik onder leerlingen stil kunnen houden. Ze kent het verhaal van een moeder die erachter kwam dat haar kind drugs gebruikte. Toen ze het bij de school aankaartte, bleek deze dat al veel langer te weten.
Ze wil nu dat meer scholen mee gaan doen aan het project "De gezonde school en genotmiddelen" van het Trimbos-instituut. Dit loopt al vijftien jaar. In het voortgezet onderwijs doet de helft van de scholen al mee, in het basisonderwijs is dit bijna een kwart (22 procent). Bij elkaar bereikt het project tussen de 400.000 en 550.000 leerlingen per jaar.
Maar scholen kunnen het niet alleen. Het CDA vraagt de regering om gemeentes achter de broek te zitten om coffeeshops in de buurt van scholen niet langer te gedogen. Ook de politie moet meewerken. PvdA'er Hamer kent een school in haar woonplaats Maassluis die dealers actief weerde van het schoolplein maar met lede ogen moest aanzien dat ze hun handeltje twee blokken verderop voortzetten. "De school mopperde dat ze de politie maar niet aan de gang kregen.''... (kregen misschien gratis snoep?)

Heethoofden in de afkoelklas!

In Groot-Brittannië hebben schoolautoriteiten een nieuw middel gevonden om lastige leerlingen het zwijgen op te leggen: de afkoelklas. Tijdens de kerstvakantie zullen honderden secundaire scholen uitgerust worden met ‘koeleenheden’, waar rebellen zo nodig twee dagen zullen moeten doorbrengen tijdens de schooluren om ‘af te koelen’ na wangedrag in de klas.
Het ministerie van Onderwijs gelooft dat ze nuttig kunnen zijn voor leerkrachten die te maken krijgen met voortdurende ordeverstoring. Tot dusver zat er dikwijls niets anders op dan de relschoppers naar huis te sturen, waardoor ze op straat terecht kwamen en ook daar voor heibel zorgden, of waar hun gedrag van kwaad tot erger ging.
De afkoelklassen moeten nu soelaas brengen. Begin januari worden ze ingevoerd in 389 scholen, die in 39 verschillende regio’s intens met elkaar zullen samenwerken. Als het pilootproject succesvol is, dan zullen de afkoelklassen mettertijd in heel het land worden ingevoerd.

Amaai Amaai...

Geen gejeremieer, maar de naam van het eerste 1 eurocafé van België, in Antwerpen aan de Schoenmakerstraat. Studiant promoot al geruime tijd z’n Biero, de enige munteenheid die ten volle gedekt is door zijn tegenwaarde in goud(gele lafenis), brouwers en kroegbazen houden vol dat 1 euro voor een pint niet doenbaar is, in Nederland bestonden er echter al veel langer 1 eurocafés (in Amsterdam al zeker 4) en nu brengen de noorderburen hun concept ook naar Antwerpen.
Geen kattenpis in bierglas, nope, de gewone degelijke Jup, maar ook straffere kost is prijselijk. Hoeft het enig betoog dat de uitbaters mikken op een studentikoos publiek? Clubs kunnen steeds terecht met hun initiatieven, tijdig contact opnemen is echter wel aanbevolen!
Samen met zustercafé ‘Café Angels’ aan de Grote Markt 31 bied ‘Amaai Amaai’ diverse mogelijkheden. Door de directe doorgang van het ene naar het andere café, is er een totaal vloeroppervlak van 250 m2 beschikbaar voor diverse doeleinden. (tot 300 personen !!!)
Cantus / TD’s / Fuiven etc. alles is mogelijk en bespreekbaar.
In Aalst blijkt er echter ook al langer een café met bier aan één euro te bestaan. Die was ons initieel ontgaan.
Zie ook op hun website http://www.eurokroeg.be/

Volle petrol voor studenten…

Vanaf dit academiejaar stelt de stad Antwerpen 15 dagen per jaar de infrastructuur van Petrol beschikbaar. Studenten- en jeugdverenigingen kunnen tegen een voordelig tarief de Petrol huren.
De jeugddienst bepaalt samen met het studentenoverleg welke activiteiten kunnen plaatsvinden. Voor meer info kan je terecht bij de studentenambtenaar van stad Antwerpen: Tom Ollivier, 03 217 24 58, student@stad.antwerpen.be

Fietsje geel...

Vanaf dit academiejaar kunnen studenten in Antwerpen voor een prikje een knalgele fiets huren. De Fietshaven verhuurt fietsen aan studenten van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Als je studeert aan Karel de Grote-Hogeschool, de Hogeschool Antwerpen, de Plantijnhogeschool, de Hogere Zeevaartschool Antwerpen of de Universiteit Antwerpen, dan kan je bij de Fietshaven een fiets huren.
Dankzij de tussenkomst van de verschillende Sovo's van de Antwerpse Associatie kan de prijs zeer laag worden gehouden. Studenten kunnen voor 50 € een gans academiejaar een knalgele fiets huren. Een half jaar kost de student 30€, 3 maanden 20€.. Een herstelkit, 2 sloten en verplicht nazicht zijn inbegrepen.
Aarzel niet om naar www.Fietshaven.be te surfen, contacteer hen op 03/326.99.68 of informeer je bij je studentensecretariaat.

Solidariteit als alternatief, draag je steentje bij als werver!!

In een tijdperk waarin de internationale betrekkingen hoofdzakelijk bepaald worden door economische criteria, willen wij de wereld benaderen vanuit een standpunt van solidariteit. Met deze waarde als uitgangspunt, willen wij een alternatief voorstellen voor de huidige ontwikkelingssamenwerking : wij stellen de mensen opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’. Kortom: in de naam OXFAM-Solidariteit zit onze belangrijkste doelstelling vervat : solidariteit.
In het Zuiden heeft OXFAM-Solidariteit een uitgebreid netwerk van partners opgebouwd. Samen met hen analyseren wij de maatschappelijke en politieke realiteit en realiseren we projecten die het recht op een waardig leven moeten waarborgen. In het Noorden staat OXFAM-Solidariteit voor een hechte vereniging, die in de loop van bijna 35 jaar is uitgegroeid tot een omvangrijk netwerk van mensen, organisaties, solidariteitscomités, enz...
Drie hoofdassen bepalen grotendeels onze activiteiten :
Ten eerste: initiatieven ondersteunen die uitgaan van verschillende plaatselijke partners. Deze acties worden op volgende terreinen ondernomen : voedselveiligheid, arbeid en tewerkstelling en sociale basisvoorzieningen. Wij concretiseren onze steunacties via de financiering van projecten.
Ten tweede: de Belgische en Europese publieke opinie informeren, sensibiliseren en mobiliseren en de verschillende beleidsinstanties interpelleren over arbeid en tewerkstelling, geopolitieke belangen, het economische eenheidsmodel, het ontwikkelingsbeleid en de rol van de NGO’s. Deze thema's worden aangepakt vanuit onze aanwezigheid in het Zuiden, maar ook via onze banden met andere organisaties in het Noorden.
Ten derde: de versterking van de integratie van OXFAM-in-België als beweging.
Heb je zelf zin om tot actie over te gaan? Spreekt onze aanpak en filosofie je aan? Ben je toevallig ook nog op zoek naar een (studenten)job en wil ook jij een verschil maken? Schrijf je dan vandaag nog in als werver bij DDF (Direct Dialogue Fundraising). Als Oxfam Solidariteit werver informeer je mensen op straat (winkelstraten, evenementen,…) en motiveer je hen om Solidarity Partner te worden. Op die manier worden acties gesteund met een doorlopende opdracht en wordt men trouwe partner van ons werk met de bevolkingen in het Zuiden. Of nog: het tonen van solidariteit op een concrete en doeltreffende manier.
Wat moet een Oxfam-werver kunnen?
bestand zijn tegen plensbuien en hittegolven
de verschillende Oxfam-thema’s, -campagnes en projecten in het Noorden en het Zuiden op een boeiende en vlotte manier voorstellen
kandidaat Solidarity Partners met een stralende glimlach overtuigen een doorlopende opdracht aan te gaan
na 6,5 uur op straat staan nog steeds even enthousiast zijn
Ben je geïnteresseerd, surf dan NU naar www.ddf.be en vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’. Vergeet zeker niet jouw telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Oxfam Solidariteit wilt werken.

Studiant installeert gratis hotspots!

De toekomst behoort toe aan GRATIS internet toegang... door GRATIS HotSpots! Een HotSpot is iedere plaats waar mensen met hun portable of PDA draadloos (WiFi) toegang tot het internet krijgen. Ze kunnen surfen op het web of hun e-mail opvragen, en dit terwijl ze eten, drinken, relaxen of genieten van andere diensten en producten aangeboden door de HotSpot houder.
In tegenstelling tot de meeste HotSpots waar mensen per uur of minuut moeten betalen voor het gebruik van de draadloze internettoegang, zijn onze HotSpots volledig gratis in gebruik. Dit systeem wordt financieel volledig gedragen door de reclamepartners.
Studiant was in België de eerste studentenorganisatie die zich zwaar toelegde op het internetgebeuren, en staat ook nu weer op de barricaden voor de ontwikkeling van gratis internetgebruik. Wij streven ernaar om in ons land een community op te zetten, waardoor studenten (en docenten) op de hogescholen, universiteiten, in de alma’s, maar ook in de studentencafés gratis toegang kunnen krijgen tot het internet.
Het leuke aan het systeem is dat ook de houder van de Hotspot geen bijzondere investering of kosten moet voorzien.
Meer informatie? herman@studiant.be !

Margorama

It's a new day...
Sorry dat het zo lang geleden is dat ik nog heb geschreven. Alles goed met jullie? Goed zo. Met mij niet. IK MOET NAMELIJK VAN SCHOOL VERANDEREN! Even om te laten weten dat ik momenteel heel boos naar mijn computerscherm kijk.
Ik dacht dus dat ik mijn exaampjes heel goed had gedaan, ik had hard geleerd, mijn opperste best gedaan etc. Blijkt dus dat het allemaal niet al te best was. Waarschijnlijk heb ik het IQ van een plant.
Ik heb dus voor de miljardste keer een dikke vette buis voor economie, dat zo toevallig een beetje mijn hoofdvak blijkt te zijn.
Vorig rapport was ik al aan't twijfelen of ik dit wel verder wilde doen, want ik zag het allemaal niet zo zitten. Want elke keer buizen op mijn hoofdvak is niet echt aan te raden. Ik wilde graag Humane Wetenschappen doen, wat niet op mijn huidige school beschikbaar is.
MAAR GOED, ik kwam dus terug van Sarah, we hadden een zoveelste Friends-marathon achter de rug, belt mijn mama me op…
Lees verder margorama.be