Studentizine

Studentizine 126

Destexhe wil cursussen Chinees op school

MR-senator Alain Destexhe wil dat er binnenkort op school Chinees wordt onderwezen. Hij heeft een ontwerp van resolutie klaar waardoor er in de scholen van de Franse gemeenschap cursussen Chinees zouden worden georganiseerd.
Destexhe, naast senator tevens parlementslid van de Franse Gemeenschap, wil dat er in het middelbaar onderwijs minstens een cursus Chinees komt in elke provincie. Voor het basisonderwijs vraagt hij aan de regering van Marie Arena om "financieel en pedagogisch" alle initiatieven van scholen terzake te ondersteunen. De economie in China heeft de laatste jaren een steile opgang gemaakt, en daar wil de senator nu op inspelen.

Gepeste tiener krijgt smak schadevergoeding.

Een gepeste scholier uit de Amerikaanse staat Kansas krijgt 440.000 dollar schadevergoeding van een instantie die toezicht moet uitoefenen op het onderwijs. De inmiddels 18-jarige Dylan Theno zou jarenlang zijn uitgescholden voor 'homo' en 'mietje', en zegt daardoor psychologisch getraumatiseerd te zijn. Een jaar voor het afronden van zijn opleiding verliet hij de school.
De onderwijsautoriteiten erkennen dat Keno jarenlang gepest is zonder dat de leiding van zijn school ingreep. Weliswaar heeft de jongen op een andere school inmiddels wel zijn diploma gehaald, maar volgens psychologen blijft hij emotioneel beschadigd door de jarenlange pesterijen.
De schadevergoeding kwam tot stand na onderhandelingen tussen de advocaten van Theno en die van het Tonganoxie School District. "Ik verwacht dat deze zaak vergaande gevolgen zal hebben voor het toezicht dat scholen gaan uitoefenen als ze signalen krijgen dat leerlingen ernstig gepest worden", verklaarde Theno's advocaat Gregory Benson.

Leerlingen leren docenten veilig internetten...

Surf op Safe, een Nederlandse landelijke campagne voor veilig internetten, nodigt docenten en leerlingen uit om op 7 februari een lesuur aandacht te besteden aan veilig internetten. Op deze dag is het voor de derde maal Europese Dag voor Internetveiligheid en worden in meer dan twintig landen activiteiten georganiseerd om bewustwording rond veilig gebruik van internet te vergroten. Er is speciale aandacht voor kinderen.
Surf op Safe roept scholen op de traditionele opvoedrollen om te draaien: leerlingen geven les over hun activiteiten op internet aan docenten, (groot)ouders, politici etc. Op ikzaljeleren.surfopsafe.nl staan praktische handleidingen voor leerlingen en docenten (ook voor VO). Aan het initiatief is ook een wedstrijd voor individuele leerlingen en klassen verbonden. De les kan op allerlei manieren worden ingevuld: van een eenvoudig, klassikaal gesprek tot presentaties van leerlingen met gebruik van PowerPoint, filmpjes, collages of wat al niet meer. Docenten en leerlingen zijn vrij om de vorm te kiezen waarin ze de les willen gieten.
Meer informatie via: http://ikzaljeleren.surfopsafe.nl

Universitair koor Antwerpen zoekt nieuwe stemmen.

Naar aanleiding van de start van het nieuwe academiejaar wil het Universitair Koor Antwerpen, kortweg UKA, met een open repetitie nieuwe leden rekruteren. Iedereen is welkom, of je nu student, assistent, docent of buitenstaander bent. Specifieke vooropleiding of ervaring zijn niet vereist.
De repetitie zal plaatshebben op 20 februari 2006 in het “Hof van Liere” om 17u45. Je kan het makkelijk vinden: de poort door, het deurtje in de rechterhoek van het plein en daar de trap op. Op die dag kan je vrijblijvend kennismaken met het UKA als koor en als vriendengroep. Geen stemtest, enkel meezingen.
Voor meer informatie kan je terecht op: http://webhost.ua.ac.be.

Aanvullende ’puistjespolis’ voor Delftse studenten.

Studenten uit Delft en wijde omgeving kunnen vanaf nu een speciale aanvullende verzekering afsluiten waarmee zo’n beetje alle medische problemen waar een doorsnee jongere tegenaan loopt, voor een maandpremie van 9 euro 95 zijn vergoed. Zo kunnen pokdalige eerstejaars jaarlijks maximaal 140 euro declareren als ze een acnébehandeling ondergaan. Jongedames met overdadig gezichtshaar kunnen 455 euro van hun elektrische epilatie of lasertherapie vergoed krijgen.
De polis is een initiatief van de Vereniging voor Studie- en Studentenbelangen te Delft (VSSD), die in zee is gegaan met de zorgverzekeraar DSW. Volgens de Delftse studentenbond had het weinig zin om ook een speciale basisverzekering voor studenten op te zetten, omdat die door diverse opleidingsinstituten en door de landelijke studentenvakbonden al worden aangeboden.
Addertje onder het gras is wel dat wie wil profiteren van deze aanvullende verzekering tevens een basisverzekering moet afsluiten bij DSW.
De aanvullende polis vergoedt de tandarts, alternatieve geneeskunde, anticonceptie - inclusief morning after pil - en fysiotherapie. Ook geldt de polis als doorlopende ziektekostenverzekering in het buitenland. Andere opvallende vergoedingen zijn er voor steunzolen, homeopathie, orthodontie, psychologische hulp, een second opinion en een sportmedisch onderzoek via Studentengezondheidszorg Delft.
Hoewel de polis is bedoeld voor Delftse studenten, kan iedereen zich aanmelden, mits de onderwijsinstelling een overeenkomst heeft met DSW. Sommige onderdelen van de aanvullende polis, zoals vaccinaties voor reislustige studenten, worden aangeboden door Studentengezondheidszorg Delft. Daarvoor moeten de aangesloten studenten dan uiteraard wel naar Delft komen.

Studenten willen mee besturen!

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, stelde recentelijk haar onderzoek voor dat peilde naar de invoering van wat in studentenjargon het participatiedecreet heet. De bevraging onder alle studentenraden van hogescholen, universiteiten en associaties in Vlaanderen toont aan dat de nieuwe regeling op nogal wat plaatsen kampt met kinderziektes. De bepalingen van het decreet schieten duidelijk tekort wat betreft de ondersteuning van de participatie.
VVS vindt het moment ook gekomen om komaf te maken met het omslachtige medezeggenschapsmodel voor studentenparticipatie. Het medebestuursmodel dat studenten stemrecht geeft in de bestuursorganen van de instellingen is een efficiëntere inspraakvorm.
Officieel trad het participatiedecreet dit academiejaar ook voor de laatste instellingen in werking. Uit de bevraging blijkt dat meer dan 65% van de instellingen gekozen heeft voor het medebestuursmodel. In de raad van bestuur van de instelling zetelen gemiddeld 13% stemgerechtigde studenten. 4 van de 5 instellingen die kozen voor medezeggenschap, zijn van katholieke signatuur. In slechts één van deze instellingen vond het jaarlijks verplichte overleg plaats tussen bestuur en studentenraad. Bij minstens 3 van de 22 instellingen met medebestuur werden bevoegdheden gedelegeerd naar de academische raad om te vermijden dat studenten werden opgenomen in de hoogste bestuursorganen. Effectief én volwaardig medebestuur van studenten is voor VVS zonder meer de beste garantie op een kwaliteitsvolle studenteninspraak.
Medezeggenschap is daarentegen bureaucratisch, tijdrovend en omslachtig, ook voor de instelling. VVS wijst erop dat het klassieke bezwaar van de gesubsidieerde instellingen is weggevallen nu het Arbitragehof een arrest heeft geveld dat studentenmedebestuur perfect valt te verzoenen met de grondwettelijke vrijheid van onderwijs en vereniging. VVS eist daarom dat het medebestuursmodel voor studentenparticipatie, wordt veralgemeend en opgelegd aan alle instellingen hoger onderwijs.
Aan bijna 22% van de instellingen is er echter nog steeds geen participatiereglement opgesteld. Nochtans vormt dit document de basis voor de uitoefening van de participatierechten aan de instelling. Ook wat de studentenstembusgang betreft, blijkt er nog heel wat fout te gaan. Twee instellingen hebben nog steeds geen verkiezingsprocedure, aan andere instellingen worden er soms zelfs geen verkiezingen gehouden of gebeuren ze bij handopsteking en onvoldoende gespreid. De organisatie van de verkiezingen is in handen van het instellingsbestuur. Maar een slechte organisatie kan wel leiden tot een te lage opkomst bij de verkiezingen, waardoor de studentenraad haar bevoegdheden dreigt te verliezen.
VVS vraagt daarom een tweede ronde als de 10% opkomst niet wordt gehaald en een strengere controle op de verkiezingsorganisatie.
Tenslotte komt uit het onderzoek duidelijk naar voor dat een dikke 40% van alle studentenraden nog steeds niet autonoom kan beschikken over een eigen budget. Veel instellingen nemen het niet zo nauw met de verplichte financiële, logistieke en administratieve ondersteuning van de studentenraad. Nochtans zijn die een kritische succesfactor voor een goeddraaiende werking. Hoog tijd dus om deze vage financiële verplichting concreter in te vullen met minimumbedragen en een personeelslid voor de studentenraad! VVS eist meer financiële slagkracht voor studentenparticipatie in Vlaanderen.
Contactpersonen: Jan Fabry 0484/ 03 89 15
Nele Spaas 0476/ 25 74 84

Million Dollar Homepage krijgt opvolgers en vervolgers.

De succesvolle Million Dollar Homepage, waarmee de Britse student Alex Tew in korte tijd miljonair werd door per pixel advertentieruimte te verkopen, krijgt zoals verwacht opvolgers. De varianten op deze webpagina schieten als paddestoelen uit de grond.
Een opmerkelijke nieuwkomer is de volledig zwarte internetpagina die de 32-jarige softwaretester Koen Kastermans uit het Nederlandse Beverwijk deze week heeft gelanceerd. De inhoud van de site wordt pas zichtbaar wanneer bezoekers met de muis over de pagina bewegen.
"De meeste mensen worden bij het zien van de pagina nieuwsgierig en bekijken vervolgens de hele site", vertelt Kastermans. "Ik liep al jaren rond met het idee om een onzichtbare site te maken, vooral vanwege de grote aantrekkingskracht die ervan uitgaat. Toen ik hoorde van de Million Dollar Homepage besloot ik deze dingen te combineren."
Hoewel hij hoopt er rijk mee te worden, is Kastermans zijn site Hiddenmillioneuro.com ook gestart om te kijken wat de reacties op zijn idee voor verborgen content zullen zijn. "Feit is dat ik de eerste ben die een site met verborgen content heeft gelanceerd", aldus de maker.
Een kort bezoek aan zijn site leert dat er, in tegenstelling tot de uitverkochte Million Dollar Homepage, op de zwarte site nog advertentieruimte genoeg beschikbaar is.

De Britse student die miljonair is geworden door advertenties te plaatsen op zijn site Milliondollarhomepage.com, dreigt voor de rechter gesleept te worden omdat zijn site dagenlang uit de lucht was. Dat meldde The Financial Times.
Milliondollarweightloss.com, het bedrijf dat de laatste duizend pixels via eBay kocht voor ruim 38.000 dollar, overweegt een rechtszaak te starten tegen Tew omdat de site dagenlang onbereikbaar was.
Milliondollarhomepage.com was zeker zes dagen offline omdat de site onder vuur werd genomen door afpersers. Onbekenden eisten 50.000 dollar van Tew. Omdat hij weigerde te betalen, voerden ze een denial-of-service-aanval (DOS-aanval) op de server uit zodat de site onbereikbaar werd.
Tew heeft inmiddels uitgebreid zijn excuses aangeboden aan Eliger Kliger van Milliondollarweightloss.com en de andere adverteerders. Of Kliger hiermee genoegen neemt, is nog onbekend.

Professor vijf dagen dood op Wikipedia

Op Wikipedia stond vijf dagen vermeld dat de Zwitserse professor Bertrand Meyer op 24 december zou zijn overleden. De onjuiste informatie over de springlevende prof werd geplaatst door een anonieme gebruiker van Wikipedia.
Meyer werd waarschijnlijk het slachtoffer werd van een studentengrap, zo schrijft Der Spiegel op zijn site. "Bertrand Meyer overleed volgens de laatste berichten op 24 december 2005 in Zürich", stond op 28 december online. Een dag eerder had hij de examenresultaten bekendgemaakt. "Een verband tussen deze bekendmaking en zijn dood kon niet worden aangetoond", aldus het Wikipedia-bericht.
Het is niet de eerste keer dat Wikipedia wordt misbruikt door grappenmakers. Op 19 december werd op Nederlandse versie van Wikipedia de voormalige premier Dries van Agt doodverklaard. Dit onjuiste bericht werd even na twaalf uur 's nachts geplaatst en binnen zeven minuten weer verwijderd.

Solidariteit als alternatief! Draag je steentje bij als werver...

In een tijdperk waarin de internationale betrekkingen hoofdzakelijk bepaald worden door economische criteria, willen wij de wereld benaderen vanuit een standpunt van solidariteit. Met deze waarde als uitgangspunt, willen wij een alternatief voorstellen voor de huidige ontwikkelingssamenwerking : wij stellen de mensen opnieuw centraal en verdedigen een andere vorm van ‘mondialisering’. Kortom: in de naam Oxfam-Solidariteit zit onze belangrijkste doelstelling vervat : solidariteit.
In het Zuiden heeft Oxfam-Solidariteit een uitgebreid netwerk van partners opgebouwd. Samen met hen analyseren wij de maatschappelijke en politieke realiteit en realiseren we projecten die het recht op een waardig leven moeten waarborgen. In het Noorden staat Oxfam-Solidariteit voor een hechte vereniging, die in de loop van bijna 35 jaar is uitgegroeid tot een omvangrijk netwerk van mensen, organisaties, solidariteitscomités, enz...
Belangrijk om weten: ‘geluk is niet te koop ...’
Bij grote natuurrampen komt Oxfam-Solidariteit meteen in actie om de slachtoffers bij te staan. Voor 25 euro krijgt 1 persoon voorlopig onderdak, inclusief kookgerei en toiletbenodigdheden.
Geweld tegen vrouwen blijft een groot probleem, ook in Zuidelijk Afrika. Cruciaal daarbij is de rol van de politie. Voor 62 euro krijgt een politieagent in Mozambique een specifieke opleiding over geweld tegen vrouwen, met ruime aandacht voor preventie en handhaving.
West-Afrika kampt met een grote voedselcrisis, veroorzaakt door droogte, een sprinkhanenplaag en een grondig verstoorde economie. Voor 156 euro krijgt 1 familie in Mali een melkkoe. De melk en afgeleide producten zorgen jarenlang voor extra voedingsstoffen en voor extra inkomsten voor het hele gezin.
Een goed opgeleide ‘gezondheidspromotor’ in Nicaragua telt ongeveer 25 verschillende medicijnen in z’n apotheek, meestal goedkope generische producten. Zo’n dorpsapotheek kost 250 euro. Ze maakt basiszorg toegankelijk voor 500 tot 3.000 personen.
Hierboven ziet u enkele voorbeelden van wat een Solidarity Partner samen met Oxfam-Solidariteit kan realiseren. Wilt je zelf nog meer realiseren samen met Oxfam-Solidariteit? Heb je zelf zin om tot actie over te gaan? Spreekt onze aanpak en filosofie je aan? Ben je toevallig ook nog op zoek naar een (studenten)job en wil ook jij een verschil maken?
Schrijf je dan vandaag nog in als werver bij DDF (Direct Dialogue Fundraising). Als Oxfam-Solidariteit werver informeer je mensen op straat (winkelstraten, evenementen,…) en motiveer je hen om Solidarity Partner te worden. Op die manier worden acties gesteund met een doorlopende opdracht en wordt men trouwe partner van ons werk met de bevolkingen in het Zuiden. Of nog: het tonen van solidariteit op een concrete en doeltreffende manier.
Wat moet een Oxfam-werver kunnen?
- bestand zijn tegen plensbuien en hittegolven
- de verschillende Oxfam-thema’s, -campagnes en projecten in het Noorden en het Zuiden op een boeiende en vlotte manier voorstellen
- kandidaat Solidarity Partners met een stralende glimlach overtuigen een doorlopende opdracht aan te gaan
- na 6,5 uur op straat staan nog steeds even enthousiast zijn
Ben je geïnteresseerd, surf dan NU naar www.ddf.be en vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’. Vergeet zeker niet jouw telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Oxfam-Solidariteit wilt werken.

Jongen van 17 mag weer in rokje naar school...

Het is de Amerikaanse scholier Michael Coviello voortaan toegelaten om in een rok naar school te komen. Dit is besloten na een gesprek tussen burgerrechtenorganisatie ACLU en de school van Coviello. De 17-jarige scholier draagt de rokken als protest omdat hij geen korte broek aan mag doen naar school.
Het reglement van de school in New Jersey verbiedt het dragen van korte broeken tussen 1 oktober en 15 april. Rokken en jurken zijn echter wel toegestaan, hetgeen volgens Coviello discriminerend is. Uit protest was hij eerst in een soort klederdracht naar school gegaan, waarna hij naar huis gestuurd werd. Hem werd geadviseerd meer alledaagse jurken en rokken te kopen.
Coviello volgde dit advies op, maar enkele dagen later werd hij toch weer naar huis gestuurd. De directeur meldde hem dat als hij nog eens in een jurk, rok of kilt op zou komen dagen, hij niet langer welkom zou zijn op de school. Vervolgens nam zijn moeder contact op met de ACLU, die tussenbeide kwam en een akkoord met het schoolbestuur bereikte.
Coviello was verheugd over de uitslag van het gesprek. "Ik ben blij dat ik weer rokken mag dragen en het feit onder aandacht kan brengen dat het nergens op slaat om korte broeken te verbieden."

Seks voor examen verbetert prestaties...

Een nummertje maken voor een examen geeft een relaxed en voldaan gevoel waardoor mensen over het algemeen beter presteren. Orale seks en zelfbevrediging zijn veel minder doeltreffend, zo blijkt uit een studie van Britse onderzoekers. Dat meldde het Britse wetenschappelijke tijdschrift New Scientist vorige week zaterdag.
Psychologen van de Universiteit van Paisley (Schotland) hebben de invloed van verscheidene seksuele activiteiten op de bloeddruk tijdens en na een examen vergeleken. Een testgroep van 24 vrouwen en 22 mannen moest twee weken lang een dagboek bijhouden over hun seksuele esbattementen.
De proefpersonen werden in die periode aan een aantal examens onderworpen, in de vorm van bijvoorbeeld het houden van een toespraak of hoofdrekenen. De proefpersonen die regelmatig geslachtsgemeenschap hadden, vertoonden duidelijk minder stress, ook na een langere periode. Verder bleek hun bloeddruk na een examen veel sneller weer normaal dan bij anderen.
De onderzoekers denken dat de stressvermindering te maken heeft met de aanmaak van oxytocin, het hormoon dat een rol speelt bij het gevoel van verbondenheid in relaties, het orgasme en voortplanting. Het vermoeden bestaat dat dit hormoon vooral wordt aangemaakt als geliefden elkaar veel aanraken.

Deense lerares toonde porno in de klas

Een Deense lerares uit het lagere middelbaar is aangegeven bij de politie, nadat de vrouw haar leerlingen een tien minuten durende video van een koppel toonde dat orale seks had. De lerares, die zo een les seksuele opvoeding dacht te verrijken, is niet aan haar proefstuk toe. Volgens het dagblad Frederiksborg Amts Avis toonde zij in het verleden al foto's uit pornografische boekjes in haar lessen.
De lerares, wiens naam niet openbaar werd gemaakt, is voorlopig geschorst. Maar daar willen de ouders van de leerlingen het niet bij laten. Zij willen haar definitief uit de school, omdat hun kinderen regelmatig klagen over de seksueel getinte opmerkingen die ze ook maakt als ze andere vakken doceert. De directeur van de school heeft de lerares meteen na het incident bestraft. Niet omdat ze de porno toonde, wel omdat ze de rechten op het copyright verbrak...

Verzekering tegen geweld op school populair bij leraars.

Steeds meer leerkrachten verzekeren zich tegen geweld op school. Ruim 26.000 onderwijzers en leraars, of een op de zeven, sloten dit schooljaar zo'n polis af. In 1999 waren dat er nauwelijks tienduizend. Dat schrijven Het laatste nieuws, Het Nieuwsblad en De Standaard vrijdag.
Bij verzekeraar Ethias zit sinds 1999 een waarborg tegen agressie in de polis beroepsverzekering voor leerkrachten. Sindsdien is het aantal leerkrachten dat zo'n verzekering afsluit, bijna verdriedubbeld tot 26.214. "De leerkrachten betalen 25 euro per jaar en zijn niet alleen verzekerd tegen agressie op school, maar ook daarbuiten, wanneer ze opgewacht worden door leerlingen", zegt Ethiaswoordvoerder Edwin Hoeven. Volgens het anti-pest-team-op-school wordt een derde van de leerkrachten geconfronteerd met geweld op school.
De toename is het sterkst in het kleuter- en lager onderwijs, maar ook in het middelbaar onderwijs tekent zich een duidelijke stijging af.

Verkeerd nummer stuurt katholieke studenten op sekslijn...

Buitenlandse studenten die verder wilden studeren op de Amerikaanse katholieke universiteit Seton Hall, kregen wel een heel vreemd telefoonnummer op hun officieel aanvraagformulier.
Studenten die het nummer belden, kwamen niet op het secretariaat van World Education Services (het bedrijf dat de aanvragen doorneemt) terecht, maar wel op een sekslijn. Ze kregen er te horen dat ze konden bellen "met hete meiden."
Een woordvoerder van de Seton Hall-universiteit in New Jersey, opgericht in 1856, vreest dat het sekslijnnummer mogelijk naar meer dan tienduizend studenten is gestuurd. Als je het nummer belt, kom je op een antwoordapparaat terecht, dat je het nummer geeft van een sekslijn waar je "met hete studentes, huisvrouwen en secretaresses kunt bellen vanaf 99 dollarcent per minuut."
"Ik ben verbaasd dat we het euvel nu pas opmerken. Het is een spijtige zaak, en we willen ons uitvoerig verontschuldigen voor elke student die mogelijke hinder heeft opgelopen. We hebben het telefoonnummer op onze aanvraagformulieren aangepast."

Spermafacteur op ronde in Leiden.

Een aantal studentes uit Leiden heeft last van een ongewenste 'postbezorger'. De man komt alleen 's nachts langs en post geen brieven maar sperma in de bussen van de studentes.
Volgens één van de studentes is alleen haar brievenbus al vijf keer ondergespoten. Van de exhibitionistische 'postbode' is een summier signalement bekend: een blanke man met een onbesneden eikel. Gezien het feit dat de brievenbussen vrij hoog zitten, wordt verondersteld dat de man redelijk lang is, tenzij hij op z'n ronde een tabouretje meezeult natuurlijk.
De Leidse politie zegt de afgelopen maanden zeven meldingen te hebben binnengekregen van vijf verschillende huizen. Studentes wordt opgeroepen vooral aangifte te blijven doen en niet meteen alles schoon te maken. Dan laatste in verband met het nemen van een dna-monster.
Een strategisch opgestelde muizenklem zou anders ook best verhelderend kunnen werken... :o)

Schoolmeisjes strippen voor eindbal

Een groepje Duitse schoolmeisjes heeft een kalender met pikante foto's uitgegeven om geld in te zamelen voor hun eindbal. De meisjes, tussen 17 en 19 jaar oud, kwamen met het idee toen de school aankondigde dat er geen geld meer is voor het jaarlijkse eindexamenbal. De kalender, die is uitgegeven in een oplage van 500 stuks, is te koop voor tien euro.
De foto's zijn gemaakt door twee professionele fotografen. ,,Wij zijn erg trots dat we ons idee doorgezet hebben", zegt de 19-jarige Kim. "In het begin waren we wel zenuwachtig, maar gedurende de sessie hebben we veel plezier beleefd".
De schoolleiding was minder geamuseerd. ,,Onze school wil liever niet met een erotische kalender in verband worden gebracht. De meisjes mogen zich wat mij betreft uitkleden, maar niet namens de school", verklaarde schooldirecteur.

Nederlandse scholieren vinden USB-stick met staatsgeheimen.

Twee scholieren uit het Zuid-Hollandse Valkenburg hebben de hand weten te leggen op een USB-stick met daarop staatsgeheime informatie van Defensie over onder meer de huidige missie in Afghanistan. De vader van één van de jongens vond de stick in een huurauto en gaf deze aan zijn zoon. Deze plugde hem in zijn computer en zag tot zijn verbazing compleet uitgewerkte plannen voor operaties in het oorlogsgebied. De jongen en een vriend van hem hebben de informatie op de stick doorgegeven aan RTL Nieuws.
De stick is kwijtgeraakt door een kapitein van de Landmacht die vijf maanden gediend heeft in Afghanistan, zo meldt RTL Nieuws. De man liet de stick twee weken geleden liggen in een huurauto. Er staat informatie op over de verdediging van minister van Defensie Henk Kamp tijdens zijn bezoek aan het Nederlandse kamp in Afghanistan, evenals satellietfoto's met daarop uitgewerkte plannen, presentaties, persoonlijke correspondentie van de persoon die de stick is verloren en wat "pittig amusement" in de vorm van seksfilms. De informatie op de stick was niet gecodeerd, hetgeen in strijd is met de voorschriften. Ook het feit dat er zowel privé- als zakelijke gegevens op staan, is tegen de regels.
De jongens gaven de stick al eerder terug aan Defensie, waarna ze een cadeaubon kregen en er niets meer over hoorden. "Geen brief met 'dankjewel' dat je er niets over hebt losgelaten, Of een zwijgbrief, dat je er niets over mag zeggen. Gewoon een waardebonnetje en daar is het mee afgedaan", aldus een van de jongens. De twee hadden de informatie op de stick voor de teruggave gekopieerd en hebben deze inmiddels aan RTL gegeven.
Het is niet de eerste keer dat buitenstaanders geheime informatie van de overheid vinden. Zo heeft Peter R. de Vries al eens een computer, die was afgedankt en bij het grof vuil gezet, gevonden. Enkele weken geleden werd het bericht naar buiten gebracht dat Defensie een USB-stick met gevoelige informatie kwijt was. De stick die de jongens hebben gevonden, is echter weer een ander.

Korting maakt treinen voor studenten duurder.

De gedeeltelijke terugbetaling van de treinabonnementen voor studenten, die woensdag inging, draait voor sommige studenten uit op een duurdere factuur. De NMBS erkent dat sommige studenten van de terugbetaling weinig of niks merken en mogelijks zelfs wat meer betalen.
Volgens woordvoerder Jochem Goovaerts gaat het echter om een minderheid, "namelijk die studenten die een trein- en busabonnement combineren, of zij die geen nieuw jaarabonnement aangaan maar slechts voor enkele maanden een abonnement nemen." Uit de praktijk blijkt echter dat een pak studenten die dit schooljaar afstuderen, begin februari geen abonnement meer willen voor een volledig jaar.

Margorama

De rit naar huis
Als je je depri voelt, dan moet je chocolade eten. Tenzij je niet van chocolade houdt. Maar als je er dus van houdt, en je eet het, dan voel je je meteen stukken beter. Dat is gewoonweg een feit.
Ik zat daarstraks op de bus, en ik voelde een depri kriebel naarboven kronkelen toen ik naar buiten keek. Ik kon niet echt goed naar buiten kijken, want de zon scheen recht in mijn gezicht en mijn ogen begonnen een beetje te tranen, maar voor zover ik kon zien zag ik alleen maar auto’s en boze mensen en grijze huizen. En in mijn hoofd speelde er droevige vioolmuziek, terwijl ik viool haat.
Ik beukte mijn hoofd zachtjes tegen de kopsteun van de busstoel om de valse viool te temmen, maar ik besefte – tijdens het beuken – dat het zich dus daadwerkelijk afspeelde in mijn hoofd, en mensen schoven subtiel een metertje van me weg. Dus dan kneep ik mijn ogen toe, omdat ik me wilde concentreren op Gabriel-Riosmuziek en ook omdat de zon mij echt stekeblind maakte. En het hielp dus niet. Er was ook geen chocolade in de buurt. En wat doe je dan? Je kijkt naar de mensen rondom je.
Een oude vrouw zat recht over mij en keek me aan met grote angstige ogen, tot zover haar kleine verimpelde gezichtje dat toeliet. En naast haar lagen een hoop winkelzakken. Ze legde angstig haar hand op haar verse aankopen alsof ik ze elk moment kon wegroven dus ik keek snel een andere kant op. Lees verder op www.margorama.be