Studentizine

Studentizine 127

Cantorenconvent, zanglustigen present!

Op maandag 20 februari, vanaf 20.00 uur gaat er weer een cantorenconvent door in de Wagetol, aan de Antwerpse Stadswaag.
Niet gewoon een andere vorm van cantus, maar wel de gelegenheid bij uitstek voor alle liefhebbers van het beter gezongen studentenlied om ook eens andere liederen aan te leren, vertrouwd te raken met de juiste zangwijze, en iets bij te leren over minder bekende liederen.
Bij deze editie staan een aantal liederen van Albrecht Rodenbach centraal, wat echter niet betekent dat het alleen daarover zal gaan. Er wordt – zoals gebruikelijk - weer voor gezorgd dat de deelnemers hun liederenschat kunnen uitbreiden en verrijken.
Uiteraard is er ook weer de gelegenheid voorzien om vragen over liederen en hun zangwijze voor te leggen aan het Cantorenconvent, de ideale manier om twijfel uit de wereld te helpen.

Een valentijnroos voor 500 medestudentes.

Als sommige studentes van de Cypress Bay High School in Weston nog niet doorhadden dat een zekere Paul Kim op hun school zat, dan is daar op 14 februari beslist verandering in gekomen. De 17-jarige romanticus bestelde 500 rode rozen en schonk er op valentijnsdag een aan elk meisje van zijn school.
"Alle mooie vrouwen van 2007 wens ik een gelukkige Valentijn, vriendelijke groeten, Paul Kim", stond er op het bijhorende kaartje te lezen.
Sinds december was de jonge Casanova al aan het sparen om zijn stunt, die hem uiteindelijk 750 euro lichter zou maken, te verwezenlijken. "Valentijn is voor mij een speciale dag. Ik dacht dat vele meisjes droevig zouden zijn omdat ze op zo'n dag niets zouden krijgen, dus nam ik zelf het initiatief om een lach op hun gezicht te toveren."
De 16-jarige Sara Farinelli kreeg haar roos tijdens de les wiskunde. "Ik weet niet wie die kerel is, maar vind het wel een leuke geste", luidde haar reactie. Toch één klein minpuntje: er zitten ongeveer 600 meisjes op die school, een honderdtal kreeg dus geen roos. Of wist de grote charmeur uit betrouwbare bron dat die toch al bloemen zouden krijgen?

Vandenbroucke pakt spijbelen hard aan met actieplan.

Vlaams onderwijsminister Frank Vandenbroucke wil dat vanaf het schooljaar 2007-2008 alle inschrijvingen van leerlingen aan scholen geregistreerd worden op de derde schooldag.
Tot nu toe gebeurt die registratie op 1 oktober. "Heel wat ouders wachten tot half september om hun kinderen in te schrijven, terwijl leerlingen eigenlijk op 1 september al ingeschreven moeten zijn", stelt Vandenbroucke. De vroegere registratie van de inschrijving is één van twaalf acties die de minister voorstelt in een gedetailleerd actieplan over spijbelen en schoolverzuim dat hij zal voorleggen aan het Vlaams parlement. De minister stelde zijn actieplan vrijdagnamiddag voor op een persconferentie in Brussel.
Concreet gaat het onder meer over: Gerichte informatiecampagnes over spijbelen
Betere registratie van de afwezigheden op school
Creëren van een positief - lees beter - schoolklimaat
Leerlingen en ouders van dichtbij betrekken bij de opvolging van de leerplicht
Doelgroepenbeleid
Correctere medische attesten
Een federaal vervolginsbeleid
Totale en snelle controle op leerplicht

Voor ouders van hardnekkige spijbelaars kan het nieuwe beleid - als het door het parlement wordt bekrachtigd - zelfs een maand gevangenisstraf opleveren. De minister wil de parketten opdracht geven de nalatige ouders effectief te vervolgen, naar voorbeeld van het beleid in Groot-Brttannië.
Zie ook www.spijbelen.be

Ex-lerares van prins Harry passeert langs de kassa!

Wegens het ongerechtvaardigd ontslag door de Engelse eliteschool Eton krijgt een voormalige lerares van prins Harry 45.000 Britse pond (circa 66.000 euro) schadevergoeding. De 31-jarige lerares Sarah Forsyth had beweerd de jongste zoon van prins Charles en prinses Diana in de zomer van 2003 met enkele trucs door het kunstexamen geholpen te hebben. Daarop werd ze door de eliteschool ontslagen. De arbeidsrechtbank oordeelde dat haar klacht tegen haar ontslag gegrond was en gaf haar gelijk. De rechtbank had vastgesteld dat de school bij het ontslag in strijd met de voorschriften handelde.
Het bedrag van de schadevergoeding werd door de school en de voormalige lerares onderhands bepaald. Dat deelden beide partijen mee. Niettemin blijft het onduidelijk of prins Harry bij zijn eindexamen daadwerkelijk heeft gesjoemeld. De 21-jarige Harry - de nummer drie in de lijn van troonopvolgers - is aan de laatste weken bezig van zijn opleiding als officier.

Meer middelbare scholieren moeten een studiebeurs krijgen.

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil de toekenningscriteria voor een studiebeurs in het secundair onderwijs afstemmen op die van het hoger onderwijs. Daardoor zouden meer kinderen van een beurs kunnen genieten. Meteen zouden de bedragen ook iets omhoog gaan.
Het aantal gezinnen dat kan genieten van een studiebeurs in het secundair onderwijs is de afgelopen jaren fel geslonken. Reden is dat de parameters voor de toekenning al die tijd niet werden aangepast. Zo bedraagt de inkomensgrens voor iemand met twee personen ten laste om in aanmerking te komen voor een beurs in het secundair onderwijs 16.535,63 euro. In het hoger onderwijs is dat 25.718,39 euro.
Vandenbroucke wil de toekenningscriteria daarom op die van het hoger onderwijs afstemmen. Daar namen de toelagen en het totaal bedrag sinds 2000 fors toe. Hij wil de operatie tegen het schooljaar 2007-2008 afgerond hebben. De minister verwacht dat daarvoor maximaal tien miljoen euro zal nodig zijn.
Vanaf volgend academiejaar komt er een vereenvoudiging van het aanvraagformulier voor hoger onderwijs. De tijd om een formulier in te vullen, zal daardoor afnemen van vroeger drie uur en half naar 25 minuten.
In een later stadium zal het mogelijk zijn één aanvraagformulier in te vullen wanneer in een gezin één kind in het hoger onderwijs en één in het secundair studeert.

VVS is op zoek naar studenten.

Om te zetelen in de externe visitatiecommissies.
De visitatiecommissies worden samengesteld om de onderwijskwaliteit van een bepaalde opleiding te beoordelen. Na een bezoek aan de opleiding in de universiteit of hogeschool, wordt een eindrapport geschreven over de kwaliteit van de opleiding.
Als student in de visitatiecommissie ga je mee de opleiding bezoeken aan 1 of meerdere instellingen. Word je graag gehoord? En vind je onderwijskwaliteit belangrijk? Stel je dan kandidaat!
MEER TE WETEN KOMEN over de visitatiecommissies, de selectieprocedure, de timing, de verloning enzoverder? Surf dan naar www.vvs.ac/visitaties. Voor bijkomende vragen kan je steeds terecht op selectiepanel@vvs.ac of via Tel: 02/502 01 22. Graag zelf DEELNEMEN? Stuur dan je CV en een visietekst over hoe jij de kwaliteit van jouw opleiding ziet voor 13 maart 2006 naar selectiepanel@vvs.ac
Voor volgende opleidingen worden nog kandidaten gezocht:
…aan de hogescholen - Biomedische laboratoriumtechnologie - Voedings- en dieetkunde - Chemie - Milieuzorg
…aan de universiteiten - Communicatiewetenschappen - Manama Milieu - Manama Rechten (anderstalig) - Manama Geneeskunde

Zatte Vrienden goes Guinness World Records voor het goede doel.

Op vrijdag 21 april 2005 zal ZatteVrienden.be een gooi doen naar het wereldrecord ad fundums drinken. Dit record is momenteel in Waalse handen en dit willen we graag anders zien. Daarom rekenen wij massaal op jullie steun en aanwezigheid!!!
Met deze actie willen we niet enkel een record vestigen maar ook geld inzamelen voor de Peter Pan Sinterklaas-aktie (www.sinterklaasaktie.be).
Wat is de Sinterklaasaktie?
Peter Pan is een initiatief ten voordele van Antwerpse wijk- en buurtwerkingen. Meer dan 100 vrijwilligers werken mee aan een grote Sinterklaas-actie. Dit houdt o.a. in; het verzamelen van oud en nieuw speelgoed en snoepgoed. De Sint en zijn Pieten bezoeken ook scholen, jeugdverenigingen, sportclubs, families en groepen. De inkomsten die we daarmee verwerven worden integraal besteed aan de vierde wereld projecten die we steunen.
Deze recordpoging zal doorgaan in Antwerpen. De locatie is nog niet bekend maar daarover kun je de komende weken alles lezen op www.zattevrienden.be . Er mag slechts één ad fundum p.p. gedronken worden dus zoveel mogelijk mensen bij elkaar krijgen is van kapitaal belang. Momenteel staat het record op 1128 stuks.
Elke deelnemer zal een gratis T-shirt ontvangen met daarop alle sponsors en uiteraard een gratis biertje!
Om sfeer te brengen tijdens deze actie doen we beroep op de bekende groep ‘Katastroof’.
Het is enorm belangrijk dat er veel geld wordt ingezameld voor deze actie. Er zijn sponsorpakketten in alle prijsklassen. Indien je graag je steentje wil bijdragen kan je contact opnemen via domi@zattevrienden.be .
Stuur deze oproep door naar al je vrienden en kennissen zodat we deze actie geslaagd kunnen afronden! Studentenclubs, sportverenigingen, jeugdbewegingen, … verenig jullie en haal dat record naar Antwerpen!

96 crisissen in Waalse scholen.

,,Onaanvaardbaar!" Dat is de mening van minister voor Onderwijs in de Franse gemeenschapsregering, Marie Arena (PS). Vorig jaar waren er net geen honderd 'kleine crisissen' in Waalse scholen.
Het kabinet van Arena beschikt momenteel over een veertigtal bemiddelaars die bij problemen op school tussenbeide komen. Dat is te weinig en daarom wordt hun aantal tegen 2007 opgetrokken naar 85. Vorig jaar kreeg het kabinet van Marie Arena 1.548 hulpaanvragen binnen van scholen. De problemen zijn uiteenlopend, maar het gros zijn wel klachten over verbale agressie.
Daarnaast waren er ook nog eens 96 kleine crisissen. Over een van die "kleine crisissen" gaat het volgende bericht.

Leerlingen vergiftigen lerares.

Het geweld tegenover leerkrachten kent een nieuw dieptepunt: twee meisjes van 15 en 17 jaar uit Charleroi mengden uit wraak voor twee uren strafstudie een overdosis pijnstiller in de cappuccino van hun lerares haartooi. De vrouw is vijftien dagen werkonbekwaam. "Dit doet meer pijn dan een vuistslag in mijn gezicht. Mijn eigen leerlingen hebben me in mijn diepste ziel getroffen", zegt Donate Pasquali.
Zes leerlingen liepen twee uren strafstudie op en dat zat twee meisjes van 15 en 17 heel hoog. "De meisjes waren duidelijk uit op wraak", vertelt jeugdmagistrate Laurence Lebeau. ,,De jongste van de twee zorgde voor de medicijnen Contramal. De dokter had het voor haar tandpijn voorgeschreven. Het meisje herinnerde zich van die druppeltjes vooral dat ze er heel moe van was geworden. De volgende dag mengden ze samen de medicijnen in de cappuccino van de juf."
Een collega van de lerares maakte een einde aan het drinken. "Hij was getipt door een medeleerling van de meisjes. Wat daarna gebeurde, herinner ik me maar in flarden. Ik voelde me alvast zwakker worden. Mijn benen waren slap en mijn zicht ging fel achteruit. Ik kreeg het echt moeilijk en verloor net niet mijn bewustzijn."
De twee meisjes werden vrij snel opgepakt en bekenden pas toen ze tegen elkaar werden uitgespeeld hoe de vork precies in de steel zat. Ze houden echter vol dat ze de leerkracht niet wilden kwetsen.
In elk geval heeft de lerares er een oogprobleem en een verlamming aan de kaak van over gehouden, een arts verklaarde dat zij zeker in coma zou zijn gegaan als ze de hele koffie had leeggedronken.
De getroffen lerares staat al 24 jaar voor de klas. "De leerlingen slingeren de leraars vaak verwijten naar het hoofd. Ik verzeker je: het zijn geen dingen die je graag hoort. Ik heb me daar altijd proberen over te zetten, maar dit kan ik echt niet aan."
Het meisje van 15 jaar werd intussen al overgebracht naar een jeugdinstelling. De oudste zal haar daar binnen twee weken gezelschap gaan houden, maar voorlopig is er geen plaats. De meisjes zijn voorlopig ook niet langer welkom op de school. Directeur Denis Dehon: "Zolang het onderzoek loopt zijn de meisjes geschorst. De hele klas (15 leerlingen, nvdr.) is overigens ook gestraft, want ze waren op de hoogte van de plannen. Voor onbepaalde tijd zijn alle buitenschoolse activiteiten geschrapt."
En nog: "Ik weet niet hoe we dit geweld kunnen stoppen. Helaas niet."

Artsen Zonder Vakantie gaan door, tot ze overbodig worden.

In 2005 ging Artsen Zonder Vakantie 95 keer naar Afrika om er tijdens haar vakantie gratis te opereren. Kinderen, vrouwen en mannen krijgen dé operatie waar ze anders nooit durfden van dromen.
2006 is nog maar net begonnen of de eerste 150 gratis operaties zijn al uitgevoerd. Dit jaar willen ze maar liefst 130 zendingen ondernemen. Dat zijn er 35 meer dan vorig jaar en 45 meer dan in 2004. Dat wil zeggen dat er wekelijks 2 à 3 teams zullen meedraaien in ziekenhuizen in Congo, Rwanda, Burundi, Benin, Burkina Faso, Tanzania, Kameroen en Ivoorkust. Tijdens de 130 zendingen zullen er 2.340 operaties en 9.100, vaak levensreddende, medische behandelingen uitgevoerd worden.
Het leeuwendeel van hun operaties voeren ze uit in ziekenhuizen en gehandicaptencentra waar ze al jaren mee samenwerken, die ze goed kennen en die betrouwbaar zijn. Naar sommige ziekenhuizen keren ze 2, 3 keer per jaar terug om niet-alledaagse operaties en behandelingen uit te voeren.
In vijf van hun partnerlanden trekken ze naar negen nieuwe bestemmingen (de ‘tamtam’ werkt er super). Bovendien gaan ze met enkele ziekenhuizen samenwerken in een 9de, nieuw partnerland, Zambia, waar de nood in de gezondheidszorg torenhoog is (vergelijkbaar met de grote nood in Congo).
De lokale dokters leren bovendien bij elke operatie bij. Hun opleiding in gespecialiseerde technieken is één van de essentiële onderdelen in het programma van Artsen Zonder Vakantie. Zo kunnen ze een volgende patiënt zélf behandelen.
Artsen Zonder Vakantie is naar jou op zoek als fondsenwerver. Gebruik je talent om leden te winnen voor Artsen Zonder Vakantie! En dank zij jou zullen die 130 zendingen dit jaar verzekerd zijn.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die gedreven en communicatievaardig zijn, lef hebben, over een goede dosis doorzettingsvermogen beschikken en vooral achter de doelstellingen van Artsen Zonder Vakantie staan.
Als werver informeer je mensen en motiveer je hen om AZV te steunen. Met een team van twee tot vier mensen werk je in winkelstraten en op evenementen in Vlaanderen. Je werkt zoveel mogelijk in je eigen regio.
Ben je 18 of ouder en ben je één of meerdere dagen per week beschikbaar, stel je dan nu kandidaat!
Ben je geïnteresseerd, surf dan naar de site www.ddf.be en vul het sollicitatieformulier in onder ‘werken voor DDF’. Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Artsen Zonder Vakantie wilt werken. Via deze site kan je ook doorklikken naar de site van Artsen Zonder Vakantie.

Jojo'ers moeten geweld op school voorkomen.

Binnenkort kunnen 200 extra voltijdse Jojo'ers voor een jaar in scholen aan de slag. Jojo'ers - afkorting voor Jongeren voor Scholen, Scholen voor jongeren - zijn jongeren zonder of met een laag diploma. Door hun brugfunctie tussen leerlingen en leerkrachten moeten ze proberen geweld en andere problemen te voorkomen.
Vandaag zijn er al 150 Jojo'ers in scholen tewerkgesteld. Er komen er nog eens 200 bij. Ook leerlingen uit het deeltijds onderwijs kunnen voortaan als Jojo'er werken maar dan voor praktische taken zoals onderhoud en renovatie.
Ook wil de minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, de time-out projecten die al enige tijd bij wijze van experiment lopen, een vaste basis geven. Time-out projecten bieden leerlingen die een verziekte relatie met de school hebben de kans voor een bepaalde tijd buiten de school te leren.
Vandenbroucke pleitte recentelijk op een congres over geweld en jongeren voor veilige, warme scholen die enerzijds duidelijke lijnen uittekenen maar kinderen anderzijds ook positieve feedback geven.
De dienst Arbeidsongevallen van het departement onderwijs krijgt jaarlijks zo'n 50 aangiftes van arbeidsongevallen waarbij leerkrachten letsel opliepen door agressie van leerlingen, ouders of andere personen. "Op 150.000 leerkrachten is dat zeer weinig", zegt Vandenbroucke. "Sommige verzekeringen wakkeren het onveiligheidsgevoel aan om leerkrachten een extra polis te laten nemen tegen agressie terwijl ze daar al tegen verzekerd zijn."
Het aantal oproepen bij het Steunpunt Grensoverschrijdend Gedrag op School is in vijf jaar van 30 naar 300 gestegen maar daalde vorig jaar naar 214 oproepen. De meeste klachten (119) gaan over pestgedrag onder personeel van scholen en CLB's. Dan volgen ongewenst gedrag van leerkrachten naar leerlingen toe (61) en grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen (34). Het betreft vooral verbaal geweld.

Gentse studenten pikken te veel verkeersborden.

In Gent verdwijnen elk jaar steeds meer verkeersborden en signalisatielichten. Vooral studenten blijken er een sport van te maken om een licht of bord te veroveren om als trofee op kot te kunnen uitstallen. Maar wat begon als grap, loopt ondertussen danig uit de hand. Schepen van Openbare Werken Geert Versnick gewaagt van een plaag en wil paal en perk stellen aan het vandalisme. Zo denkt Versnick eraan om vanaf volgend schooljaar oude lichten en borden te koop aan te bieden.
Het budget dat voor verkeerssignalisatie wordt uitgetrokken, is dit jaar opgetrokken tot 300.000 euro. "De helft van dat bedrag is bedoeld om gestolen en vernielde verkeerslichten en -borden te vervangen. We stellen vast dat het probleem elk jaar toeneemt. Het is zelfs zo erg dat de technische dienst iedere vrijdagochtend een ploeg op pad stuurt om in de studentenbuurt herstellingen uit te voeren", zegt schepen van openbare werken Geert Versnick. Die ploeg trekt soms grote ogen. "Het is ongelooflijk wat ze allemaal tegen komen. De vandalen vijzen borden af of lampen los. Soms laten ze alleen de paal van een verkeerslicht staan. De oranje knipperende signalisatielichten op hekken worden afgebroken en de hekken weggeslingerd. Dit is totaal onaanvaardbaar."
"De ene keer gaat het om puur vandalisme, de andere keer om diefstal. Ook reddingsboeien blijken overigens erg in trek te zijn. We hebben er zestig in de stad hangen. Twee keer per jaar moeten alle bakken opnieuw gevuld worden omdat de boeien allemaal gestolen zijn", aldus Versnick. De daders staan volgens de schepen onvoldoende stil bij de gevolgen van hun daden.
Met de diefstallen en vernielingen brengen ze andere mensen in gevaar. Wat als een drenkeling een reddingsboei nodig heeft?
De stad heeft nu een plan opgesteld om het probleem aan te pakken. "Ik ga de politie vragen om een speciale acties rond verkeerssignalisatie te voeren. Op 7 maart plan ik ook een gesprek met de studenten tijdens de officiële opening van het Stalhof in de uitgaansbuurt. En ik ga bekijken of het vanaf volgend schooljaar mogelijk is om verkeerslichten en borden aan studenten te verkopen. Dan hebben ze geen reden meer om ze te stelen."

Margorama

Er was eens...
Ik zucht en staar ontevreden naar mijn computerscherm. Ik wil een sprookje schrijven. Ik wil een boek op mijn naam hebben; ‘De magische sprookjes van Margot’ en als ik dood ben word ik beroemder als die Shakespeare-knul of zoiets. Maar mijn probleem is dat ik zuig in sprookjes schrijven.
Bewijs:
Lang, lang geleden, was er een een groot land. Sinds oeroude tijden werd het geregeerd door wijze koninginnen met prachtig lang haar, zo rood als vuur. En steeds als er een koningin oud werd en moe, groeide er ergens in het land een meisje op met een gouden hart en 6 tenen...
Lees verder op www.margorama.be