Studentizine

Studentizine 129

De 7e Superkotfuif: eerste nationale editie!

Urgent.fm organiseert reeds voor de zevende keer de Superkotfuif, de grootste kotfuif van het jaar! Dit jaar wordt deze zelfs nóg groter, de Superkotfuif wordt immers voor de allereerste keer een nationaal gebeuren!
Woensdagavond 15 maart 2006 zullen niet enkel de Gentse studenten hun kot op stelten zetten maar ook de ‘collega’s’ uit Antwerpen (O radio), Leuven (Radio Scorpio) en Brussel (FM Brussel) doen mee! Het wordt één groot feest in de vier grootste studentensteden van Vlaanderen.

De Superkotfuif is gebaseerd op een eenvoudig concept: nodig vrienden en vriendinnen uit voor een kotfuif op dé bewuste avond, schrijf je kot tijdig in en.. beloof plechtig je kotradio af te stemmen op de juiste frequentie (Gent, Urgent.fm: 105.3fm; Antwerpen, O radio: 107fm ; Leuven, Radio Scorpio: 106fm; of Brussel, FM Brussel: 98.8fm). Je lokale radiozender voorziet je feestvarkens dan van gratis drank en muziek!

Fototeams van Studiant stropen de kotfuiven in de diverse steden af om de tofste, mafste, leutigste esbattementen vast te leggen voor het nageslacht. De resultaten van deze foto-expeditie in duister studentenland kunnen de volgende dag al bekeken worden op www.studiant.be .

Wie wil deelnemen aan de Superkotfuif, kan zich als de gesmeerde bliksem inschrijven via de site www.superkotfuif.be. Een hele avond feestplezier gegarandeerd en dit helemaal gratis en voor niets.. snel inschrijven dus!

De zevende Superkotfuif wordt georganiseerd i.s.m. BudLight, Frisk, Shark Energy Drink, Xebra Media, Martini Fiero, Joker, Jim, De Morgen & Arena51.

Stop het plan VDB!

BETOGING op 16 MAART 2006
VOOR EEN KWALITATIEF EN DEMOCRATISCH ONDERWIJS
11:15 / Centraal Station, Brussel
www.vvs.ac/axie

Een gezamenlijke actie van de studentenraden van EHSAL, Erasmushogeschool Brussel, Katholieke Universiteit Brussel, Vrije Universiteit Brussel, Brusselse StudentenGenootschap, Brussels Senioren Konvent, Studiekring Vrij Onderzoek, Vlaamse Vereniging van Studenten, ACOD-ABVV, COC-ACV & VSOA-ACLVB.

De plannen voor de hervorming van de financiering van ons hoger onderwijs kunnen bij de studenten niet door de beugel.
Daarom komen de studenten op 16 maart in Brussel op straat met de volgende eisen:

1. Meer geld voor onderwijs!
Ondanks alle retoriek over de kenniseconomie en onderwijsdemocratisering, besteedt Vlaanderen minder aan onderwijs dan in de jaren zeventig. Dat terwijl de overheid jaar na jaar gigantische begrotingsoverschotten boekt.
Wij eisen dat Vlaanderen terug 7% van het BRP aan onderwijs besteedt. Een nieuw financieringssysteem moet eerst en vooral een einde maken aan de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs en het hogescholenonderwijs in het bijzonder. Gelijke verwachtingen qua prestaties verdienen ook een gelijke financiering.

2. Neen aan het outputmodel!
Een overheid die instellingen enkel geld geeft voor de geslaagde studenten is asociaal en werkt kwaliteitsbedreigend. Instellingen zullen onder druk komen te staan om studenten er sneller door te laten en de zwakkere student zo snel mogelijk af te stoten.

3. Financiering naar behoeften!
Het nieuwe financieringssysteem moet rekening houden met de volledige studentenpopulatie en met de aanwezige diversiteit. Er moeten meer middelen komen voor studenten met specifieke onderwijsbehoeften.

4. Geen hogere inschrijvingsgelden voor aanvullende opleidingen, bissers en trissers!
Nadat de jokerbeurs en het beurstarief voor aanvullende opleidingen al werden afgeschaft, wil de overheid in de toekomst de manama’s in de regel niet meer financieren. Astronomische studiegelden van 5.000 tot 25.000 euro zijn absoluut ondemocratisch.

5. Meer geld voor onderzoek, maar niet ten koste van onderwijs!
De laatste voorstellen van de minister laten het aandeel voor onderzoek oplopen tot meer dan de helft van het universiteitsbudget! Op die manier wordt het onderwijsbudget nog verder uitgehold.
Geen transfer van onderwijs naar onderzoek!

met de steun van: ALS, Animo, Jong CD&V, Jong Groen, Jong VLD Brussel; Agogic@, BM, BTS, Campina, Commin@, De Moeial, Farma, Folklore Academie, GK, Hesbania, HOT, Infogroep, IVERTO, KBS, Keps, Kinneke Baba, LWK, Manu Juvanta, Mesacosa, Moeder Gevaar, Normalia, Omega, OSB, Perskring, PK, Polytechnic, PPK, Promeco, Solvay, Studiant, Technica, ‘t Vat, Vilvordia, VRG, Westland, WK, WUK,...

Bedrijfsleven ontevreden over afgestudeerden!

Terwijl acht op de tien jongeren zich goed tot zeer goed voorbereid voelen op hun professionele toekomst, vindt 72 procent van de professionals dat pas afgestudeerden slecht tot zeer slecht voorbereid zijn.
Dat blijkt uit twee enquêtes die werden afgenomen bij 1.100 jongeren uit het vijfde, zesde en zevende jaar secundair onderwijs en bij 442 Human Resources-managers/recruteerders en ondernemers.
De competenties waar jongeren over beschikken (ambitie, team spirit, toepassing van schoolse kennis en flexibiliteit) stemmen slechts gedeeltelijk overeen met wat ze nodig hebben volgens de professionals (doorzettingsvermogen, flexibiliteit, team spirit, communicatievaardigheid en talenkennis). Volgens de professionals moeten jongeren vooral hun doorzettingsvermogen en talenkennis bijschaven.

Jongeren kiezen na het middelbaar onderwijs een studierichting in functie van het beroep dat ze later willen uitoefenen. Opvallend is dat ze hun beroep kiezen uit pragmatisme en passie. Het uitoefenen van een beroep is voor hen in eerste instantie een manier om geld te verdienen en om elke dag met hun passies bezig te zijn. Werkzekerheid staat slechts op de vijfde plaats.

Eén op de drie jongeren kiest voor het statuut van zelfstandige voor het uitoefenen van zijn of haar beroep. De verhouding manuele/intellectuele arbeid is relatief in evenwicht: 43,7 procent van de jongeren verkiest manuele arbeid terwijl 56,3 procent intellectuele arbeid nastreeft. Eenderde van de jongeren vreest dat ze geen privé-leven meer zullen hebben eens ze het professionele leven binnenstappen.
Zes op de tien geven aan dat ze niet willen inboeten op een gezinsleven ten voordele van een job. Een kwart maakt zich ook zorgen over de werkloosheid.

De professionals zijn er dan weer van overtuigd dat meer informatie over beroepen kan bijdragen tot minder foute studiekeuzes bij jongeren. Dat kan volgens hen onder andere via stages en vakantiejobs. Ook moet de ondernemingszin van jongsaf aan gestimuleerd worden, zo luidt het nog.

De onderzoeken werden uitgevoerd door DREAM, een nationaal project van de hogescholen ICHEC en EHSAL, en het VBO. De jongeren werden ondervraagd over de redenen en motieven voor hun studie- of beroepskeuze.
In 2002 gebeurde een gelijkaardig onderzoek. Bovendien gaven professionals hun mening over de voorbereiding van de jongeren op het beroepsleven.