Studentizine

Studentizine 13

Redactioneel.

Oktober, het nieuwe academiejaar is van start gegaan, tijd voor een nieuwe regelmaat en discipline. Het Studentizine zal weer om de veertien dagen verschijnen, de cursussen zullen weer eindeloos lang lijken, de vakanties veel te ver weg, en veel te kort , en het studentikoze leven zal weer bruisen als vanouds, en meer dan stof genoeg opleveren om de volgende achttien Studentizines rijkelijk te stofferen. Wij, van de redactie, zullen weer berichten sprokkelen en jullie op de hoogte houden van het vroede én het ludieke gebeuren op en rond onze hogescholen. Wij kijken uiteraard ook rond, over de grenzen heen, en houden ons warm aanbevolen voor alle tips en nuttige of prettige berichten die jullie meldenswaard vinden. Stuur gerust een berichtje naar redactie@studentizine.be en houd de vele duizenden Studentizine-lezers op de hoogte van het reilen en zeilen in het “rijk van de student”.
Geniet allemaal van een bijzonder aangenaam academiejaar, en probeer een goede balans te vinden tussen studeren en feesten. Het diploma is belangrijk, zéér belangrijk, maar de herinneringen aan een bruisende studententijd worden vaak gekoesterd als de dierbaarste memento’s van de jonge jaren, zoals blijkt uit de prominente plaats die daarvoor steeds weer wordt ingeruimd in gepubliceerde memoires. Zorg er tenminste voor dat je dit hoofdstuk van je toekomstige, finale, CV rijkelijk stoffeert en documenteert!

De “e-persmuskieten”.

Alles over studentenjobs.

Nog veel te vaak worden jobstudenten uitgebuit en bij de bok gezet als het erop aankomt de meest elementaire rechten van een werknemer te respecteren. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen, én we zullen er blijven de aandacht op vestigen dat je op de site van Jobwerking vzw héél veel nuttige informatie kan vinden: www.jobwerking.be. Heb je toch problemen, of gewoon nog meer vragen, stuur dan een mailtje naar jobwerking@jeugdwerknet.be.

Cafégebrabbel online ?

Eén van de dingen die een ongelooflijke bekendheid hebben onder het internetpubliek zijn o.a. de zogenaamde chatboxen. Alhoewel de redactie het véél te druk heeft om úúren door te brengen met online babbelen (zij doen dat veel liever in de nabijheid van een frisse pint), kan zij enkel een initiatief als een chat speciaal voor studenten volledig ondersteunen en zelfs toejuichen. Bart Van den Berghe (aka Bicky) heeft zo'n kanaal al enige tijd openstaan en je kan nu ook op deze chatbox aanloggen via http://www.studiant.be/chat . Of je vervoegt de ICQ Students Active List.
Keuze te over ! Heb je dus een vitale cursus per ongeluk verbrand, spaghettisaus over je nieuwe kleren geklooid, mensen nodig om een pint mee te gaan pakken, of sores rond de gebeurtenissen des levens ..., zoek dan je studerende medemens op bij deze chatbox. De redactie stak haar hoofd al eens binnen, en zag dat het goed was.
Technische gegevens:
Chatbox: #students op server diemen.nl.eu.undernet.org (of gewoon via http://www.studiant.be/chat ActiveList: nummer 78907879 naam STUDENTS)

Student M/V gelanceerd!

Bij middel van een nulnummer in het Antwerpse, stelde dé gratis studentenkrant zich alvast voor bij het einde van het vorige academiejaar, maar nu is het écht zover! Het eerste nummer van dit gratis studentenblad is overal in het Vlaamse land te vinden in regionale edities. Wie er niet in geslaagd is een exemplaar op de kop te tikken, kan altijd nog op het internet genieten van de inhoud www.studentmv.be . Wie absoluut zeker wil zijn een exemplaar te kunnen bemachtigen, kan ook een postabonnement nemen. Je krijgt er dan nog een uniek T-shirt bij! Voor meer inlichtingen stuur een mailtje naar info@studentmv.be of consulteer de site.

Vergroot je slaagkansen!

Nu de examens nog ver af zijn is het ideaal om jongeren te helpen vaardiger en weerbaarder worden. Slagen in het secundair of hoger onderwijs hangt namelijk niet enkel af van intelligentie, maar ook van je studiemethode, je mate van zelfsturing (leer je voldoende of heb je ’t moeilijk om je eraan te zetten) en de mate van stress door faalangst of sociale geremdheid. Op deze terreinen biedt de vzw CHEOBS sinds januari ook in Antwerpen hulp.
Jongeren vanaf 12 jaar kunnen er terecht voor individuele coaching en therapie. In oktober starten er voor het eerst ook te Antwerpen 3 groepstrainingen : een training studievaardigheden en een assertiviteitstraining voor de 15-17 jarigen en een faalangsttraining voor +18 jarigen.
Te Leuven is dit aanbod er (al bijna 10 jaar) voor alle leeftijdsgroepen.
Info en inschrijving tel. 03/475.27.82 of 016/20.76.55 of via het web : http://www.cheobs.be

Fuiven voortaan duurder!

De kogel is door de kerk (klinkt wel een beetje luguber in acht genomen de ontwikkelingen van de laatste uren in Afghanistan), maar er is eindelijk duidelijkheid over de zogenaamde billijke vergoeding voor organisatoren van fuiven voor studenten en jongeren. Wie muziek draait buiten een familiale of schoolse context, op publieke plaatsen dus, moet sinds november 1999 behalve auteursrechten (Sabam) ook een billijke vergoeding betalen. Deze is bedoeld als tegemoetkoming voor de uitvoerende artiesten, muziekproducenten en platenmaatschappijen. In de horeca werd zo in 1999 en 2000 al 410 miljoen Bef. opgehaald, voor winkels 154 miljoen. Oorspronkelijk was een tarief bedongen van 2.500 frank per 100 vierkante meter. Daartegen rees het nodige verzet uit de verenigingswereld. Het impact van de heffing zou een uitermate nefast effect hebben op de resultaten van de evenementen die jongerenverenigingen en culturele centra organiseren om de kas te spijzen. Daar is nu een regeling voor getroffen. Polyvalente zalen, waaronder parochiezalen en lokalen uitgebaat door de gemeente, betalen een jaartarief, en kunnen daarmee een onbepaald aantal activiteiten organiseren. De uitbater betaalt het tarief, en verrekent aan de betrokken huurders/organisatoren. Een polyvalente zaal van 500 m2 betaalt zo jaarlijks 318,42 euro. Is er geen billijke vergoeding betaald door de zaalhouder, dan moeten de organisatoren de “honneurs” waarnemen. Wie een fuif organiseert in een zaal van 500 vierkante meter, betaalt 3.700 frank wanneer de entreeprijs lager ligt dan 4 euro. Voor een inkomprijs van 4 tot 8 euro wordt dat voor dezelfde zaal 6.400 frank, en bij een entreeprijs van meer dan 8 euro 8.800 frank. Voor tijdelijke of eenmalige buitenactiviteiten bestaan drie tarieven, een tarief dans, een tarief drank, en een resttarief. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 december aanstaande voor de tijdelijke binnen- en buitenactiviteiten en vanaf 1 januari 2002 voor de polyvalente zalen. Er komt nog een uitgebreide informatiecampagne, maar wie na 1 december een fuif organiseert mag zich dus ook aan een controleur billijke vergoeding verwachten, naast eentje voor Sabam.

Graffiti in aula AP2, KUL…

Sara Bosmans mag zich sedert de voorbije zomer licentiate in de communicatiewetenschappen noemen. Zij promoveerde op een thesis over het verschijnsel graffiti, en meer bepaald die door studenten geschreven op, of gekrast in, de banken van aula AP2 van de KUL. Zij concludeerde onder meer dat de ijverigste, én braafste studenten op de banken van de voorste vijf rijen zitten (daar stond geen, of zo goed als geen krabbels), terwijl de achterste tien rijen wel héél rijkelijk “gedecoreerd” waren. De oogst in deze aula bedroeg 2.842 schrijfsels, een gemiddelde van 14 per bank (196 van de 392 plaatsen waren “gedecoreerd”). De toppers qua frequentie bleken voetbal, namen van DJ’s en dancings, en gewone eigennamen. Seks, racisme en politiek scoren opvallend slecht. De namen van profs (en de daaraan verbonden “dienstmededelingen” waren evenmin opvallend prominent. De oudste krabbels waren van 1992, maar dat heeft dan weer te maken met het feit dat vroeger de banken elk jaar afgeschuurd en gevernist werden. Volgens Sara zou het principe van de graffiti pas echt gemeengoed geworden zijn na de studentenrevolte van mei ’68. (in de studentengevangenissen in Duitsland en de zweetkamertjes in de universitaire instellingen van verschillende landen kan je nochtans ook ontelbare inscripties aantreffen, dat terwijl die lokalen respectievelijk in het eerste decennium van de twintigste eeuw, en in de jaren vijftig in onbruik raakten…)

Student(en) lied.

Bij Studiant wordt er ook stevig doorgewerkt aan het studentenlied. De bedoeling is om zoveel mogelijk informatie bijeen te brengen én beschikbaar te maken om de rijke cantustraditie in ere te herstellen. De samenstellers van www.studentenlied.bezijn echter wel benieuwd naar de voorkeuren van jullie studenten en oud-studenten. Op de Studiant-homepage, onder de rubriek “in de kijker” staat “kies je lied”. Daar kan iedereen zijn of haar persoonlijke top tien van studentenliederen invullen. Aan de hand van de resultaten van deze enquête zal dan de verdere uitbouw van de liederensite worden gestuurd, én ook een ander project mee vorm worden gegeven! Wie actief wil meewerken aan de revaluatie van het studentenlied is steeds welkom! Mail to info@studiant.be

Meer dan 4.000 jokerbeurzen verwacht.

Tot en met het vorige academiejaar was het zo dat je geen recht meer had op een studiebeurs wanneer je een jaartje moest bissen. Het bisjaar, of een bijkomend specialisatiejaar wogen dan ook zwaar door op het gezinsbudget. Universiteiten en hogescholen stelden reeds lang vast dat de studenten die zich inschreven voor de extra opleidingen vrijwel uitsluitend uit rijkere milieus kwamen. Nu is de vraag naar extra vormingen op de arbeidsmarkt hoe langer hoe groter, zodat er dringend een initiatief moest komen om in een behoefte te voorzien. Vanaf dit academiejaar heb je als student recht op één jokerbeurs (natuurlijk op voorwaarde dat je in aanmerking komt voor een gewone studietoelage). Die beurs kan je inzetten wanneer je wil. Kom je na het eerste jaar tot de vaststelling dat je een verkeerde richting hebt gekozen, dan kan je toch een beurs krijgen voor een ander eerste jaar. Heb je eens een keertje pech, en moet je bissen, dan kan je daar de joker uitspelen. Ben je afgestudeerd, en wil je een doctoraatsjaar, of een bijkomende specialisatiejaar doen, dan kan je daar de jokerbeurs voor gebruiken. Uiteraard kan je die joker maar één keer inzetten! Wanneer je in overweging neemt dat één op vijf studenten in het hoger onderwijs met een studiebeurs studeert (zo’n dertigduizend in totaal), dan is het belang van deze extra kansbeurs meteen duidelijk. Voor dit eerste jaar worden minimaal 4.000 aanvragen verwacht, maar het aantal zou kunnen oplopen tot meer dan 10.000. De kaap van de vierduizend wordt alvast gerond door degenen die toch een studiebeurs aanvroegen voor een bisjaar. Zij wisten blijkbaar niet dat je dan normaal niet meer in aanmerking komt, maar zullen nu als eersten kunnen genieten van dit nieuwe systeem.

Zet ‘m op KUL!

Al meerdere jaren krijgen de nieuwe studenten bij hun inschrijving aan de KU Leuven een zogenaamde “kotkit” overhandigd. Hierin informatiebrochures, en een aantal nuttige dingen, die de student op weg moeten helpen voor het eerste jaar aan de unif. Deze “kotkit” is oorspronkelijk een initiatief van de Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie (LOKO), maar werd dit jaar overgenomen door de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) die het initiatief meteen ook uitbreidde naar alle Vlaamse universiteiten. Er werd geoordeeld dat hoognodig een brochure over ongewenste zwangerschap en SOA’s moest worden toegevoegd, én een condoom. En daar liep het in Leuven op mis. Een vertegenwoordiger van VVS kreeg bij de KUL te horen dat er aparte sets moesten zijn voor jongens en meisjes, want was het niet verantwoord meisjes condooms te geven(?). Vermits dat niet haalbaar bleek, volgde de weigering het “item” in de Leuvense kits te steken. (het woord condoom wordt door de universiteit niet graag gebruikt, alsof het een vieze bijsmaak heeft…). De coördinator van het studentenbeleid van de KUL ontkent ooit de vraag te hebben gekregen, maar wenste zich niet uit te spreken over het eventuele antwoord.

Antwerpse universiteit en hogescholen gaan samen het academiejaar in.

Op 4 oktober zorgden de Universiteit Antwerpen, de Hogeschool Antwerpen, de Karel de Grote-hogeschool, de Plantijnhogeschool en de Hogere Zeevaartschool voor een Belgische primeur. Zij tekenden als eersten een associatieverdrag, zoals opgelegd door de overheid. Antwerpen neemt het voortouw, en is er verbazingwekkend snel in geslaagd een associatieverdrag te onderhandelen, waardoor samenwerking tussen de verschillende instellingen de regel geworden is. Zo ontstaat meteen een kenniscentrum van 25.000 mensen, ten dienste van de hele regio (rector Van Loon). Minister van Onderwijs, Marleen Vanderpoorten, nam het eerste ondertekende exemplaar van de associatie in ontvangst, en beloofde te zorgen voor een snelle invulling van de nieuwe wetten en financieringen.

Burgerlijk ingenieur: boomstudie!

Het aantal inschrijvingen burgerlijk ingenieur aan de Belgische universiteiten kent een ongekende “boom”, er is sprake van een exponentiële groei. In Gent is er sprake van een verdubbeling van het aantal inschrijvingen in eerste kan, en ook Leuven kent een fenomenale groei. Als allerbelangrijkste factoren kunnen geciteerd worden het vernieuwde ingangsexamen, en het verlagen van de drempel qua voorkennis. De stijging van het aantal inschrijvingen aan de universiteiten gaat wel ten dele ten koste van de hogescholen. Daar rapporteert men dalingen van 10 en 20 procent. Ingewijden vrezen wel dat het gemiddelde van de richtingen burgerlijk en industrieel ingenieur niet of nauwelijks zal stijgen, er zou dus eerder sprake zijn van een belangrijke verschuiving dan van een werkelijke terreinwinst. De vraag uit de industrie naar ingenieurs blijft echter nog steeds zeer groot!

Studentenleven, wat heb dat nou voor zin?

Wie dezer dagen door een universiteitsstad wandelt, wordt er bijna onontkoombaar mee geconfronteerd. Processies van vreemd uitgedoste studenten, “chaingangs”, bedelende studenten, adolescenten in allerhande staat van ontkleding, verloedering of verkleuring, het betere gooi en smijtwerk en diverse staten van roes en intoxicatie als gevolg van schromelijke zelfoverschatting of onredelijke dwang. Wie zelf nooit heeft deelgenomen aan de tradities van het bruisende studentenleven is vrijwel steeds onvoorwaardelijk tegen dergelijke “excessen”, wie eenmaal is opgenomen geweest in de besloten kring van een toffe club koestert de herinneringen en bekijkt de straattaferelen met een welwillend oog, en enig heimwee.
Om uit te vissen waar het nu allemaal feitelijk om gaat, en hoever de wortels teruggaan in het verleden is niet altijd even simpel….alhoewel..! In Antwerpen heb je het Studentenmuseum, en mits voorafgaande afspraak, kan je daar haarfijn uitvissen waar het begon, en waar het allemaal over gaat. Praesidia die een leerrijke uitstap willen plannen voor hun club, kunnen altijd een afspraak maken door een telefoontje naar 03/225.18.22, of een mailtje te sturen naar info@mota.org.
Je krijgt meteen ook een rondleiding en de gelegenheid om vragen te stellen.
In Leuven is er ook een Archief en Museum van het Vlaamse Studentenleven, ondergebracht bij de Leuvense Universiteitsbibliotheek. Het gaat hier om de collectie van wijlen Mon de Goeyse, een begrip onder insiders en oudgedienden.

VUB lokt meer studenten.

In Brussel kan de Vrije Universiteit liefst dertien procent meer inschrijvingen van eerstejaarsstudenten melden. De populairste opleidingen zijn psychologie en pedagogische wetenschappen, communicatiewetenschappen, rechten, criminologie en burgerlijk ingenieur. Opvallend is wel de, overal terugkerende, vaststelling van het aantal studenten in de exacte wetenschappen. Voor informatica zijn er liefst 23% minder inschrijvingen.

Prof. Decorte (KUL) komt om bij verkeersongeval.

Op 2 oktober ll. Is professor Jos Decorte, docent wijsbegeerte aan de KUL aangereden door een wagen. De specialist middeleeuwen en antieke wijsbegeerte stierf vrijwel onmiddellijk. Zowel bij zijn collega’s als bij de studenten was de verslagenheid groot, want behalve een eminent wetenschapper, was deze hoogleraar ook bijzonder gewaardeerd als een bijzonder hartelijk en warm persoon. Ook aan diverse buitenlandse universiteiten, waar prof. Decorte als gastdocent actief was, zal zijn verscheiden pijnlijk worden ervaren.

Informatica krijgt een klap!

In tegenstelling tot Leuven, Gent en Brussel, verliest de Antwerpse Universiteit blijkbaar van haar aantrekkingskracht. Ook de Antwerpse hogescholen trappelen ter plaatse, of tellen minder inschrijvingen. Enkel de Plantijn Hogeschool scoorde zéér goed, met respectabele stijgingen van het aantal eerstejaars in communicatiebeheer, management assistant, rechtspraktijk en electromechanica. Vernieuwde opleidingen, frisse campus en een jong imago schijnen dus werkelijk te werken als lokkers voor studenten…. De terugloop in de andere instellingen komt vooral op rekening van informatica en biomedische wetenschappen. Ook rechten en communicatiewetenschappen scoren door de band slechter dan vorige jaren. Aan de Hogeschool Antwerpen is wel een duidelijke stijging merkbaar bij de lerarenopleiding; staken tot 58 jaar lijkt dus toch aanlokkelijk ;-)

Rector Oosterlinck pleit Leuven vrij van monopolisme en verzuilingsdrang.

Tijdens de vakantieperiode was er nogal wat sprake van de associaties die door de overheid worden opgelegd aan universiteiten en hogescholen. Zowat overal zou een regionale associatie ontstaan (cfr. Antwerpen) behalve rond Leuven, dat een associatie aangaat met gelijkgestemde hogescholen uit zowat heel Vlaanderen. Gelijkgestemd betekent concreet Katholiek, maar toch beweert de rector dat enkel praktische overwegingen een vrij samenwerkingsverband hebben gesmeed tussen de instellingen met een gelijksoortig opvoedingsideaal, vergelijkbare werkklimaten en soortgelijke bestuursstructuren. Tegelijkertijd vroeg de rector op korte termijn zowat 10 miljard extra voor nieuwe gebouwen. Ook voor nieuwe medewerkers en wetenschappelijke uitrusting zou extra geld nodig zijn…. Hij benadrukte dat de nood groot is en dringend dient ingevuld, om verder te kunnen overleven. (het leven in Leuven is inderdaad duur….) Hopelijk heeft de rector alvast rekening gehouden met de toename van de verplaatsingskosten binnen de grote associatie van Katholiek Vlaanderen.

Youth For Understanding viert feest

Op zaterdag 13 oktober viert YFU feest. Ze blazen 50 kaarsen uit en vieren dit met een grote infobeurs. Iedere jongere die eraan denkt om even naar het buitenland te trekken en er te werken of te studeren is op dit evenement aan het goede adres. Je kunt er vooral praten met tal van jongeren die het je voorgedaan hebben. Via cyberspace kun je bovendien praten met YFU-ers die momenteel aan de andere kant van de wereld verblijven. De gesproken en geschreven info wordt doorspekt met een flinke teug muziek. Plaats van gebeuren: UIA in Wilrijk, gebouw G, welkom vanaf 13 uur. Meer info op www.yfu.be
Bron: Wegwijzer Reisinfo

Politici chatten weer met jongeren en studenten

Politici wordt vaak verweten dat ze te veel praten en te weinig doen. Te veel blabla en te weinig boemboem dus (deze uitspraak wordt stilletjesaan oude kaas, maar smaakt nog steeds). Of dit echt zo is kan je hen zelf weer vragen. In navolging van de eerste reeks chatsessies rond de verkiezingen van oktober vorig jaar, organiseert JVD, de Jonge Vlaamse Democraten, nu een tweede reeks. Voor degenen die Jean-Marie Dedecker hadden willen vloeren is het spijtig genoeg reeds te laat. Hij heeft zijn opwachting reeds gemaakt op 4 oktober. Andere heer- en damesschappen komen echter nog aan bod. Log in via de Studiant-site www.studiant.be/politieken kies "Chatsessies" uit het menu.
Het voorlopig programma ziet er als volgt uit:
12/10 Jos Geysels (AGALEV)
16/10 Vincent van Quickenborne (VU-ID21)
31/10 Filip De Winter (VB)
07/11 Yves Leterme (CD&V)
22/11 Bruno Tobback (SP)
05/12 Jef Tavernier (AGALEV)
12/12 Margriet Hermans (VU-ID21)
20/12 Johan Behets (VIVANT)

Io Vivat of Gaudeamus ?

Elke cantus is verschillend en elke club of kring heeft wel zijn eigen traditionele horde aan liederen die telkens weer hun opwachting maken. Maar welk lied valt de, misschien twijfelachtige, eer te beurt om "primus inter pares" genoemd te worden ? Krijgt Armand Preud'homme een postume vermelding als "de dichter die het meest populaire studentenlied geschreven heeft" ? Of hij dit nu leuk vindt of niet. Dit zijn vragen die ons net iets meer bezighouden dan of "het eten al gereed is". Zo'n vraag oplossen vergt echter een serieuze poll onder het studentenheir en wij vragen de lezende student én oud-student dan ook vol overtuiging zijn of haar Top Ten of All Times and Times Still To Come op te geven. Surf daarvoor naar www.studiant.been klik op "Kies je Lied !" in het IN DE KIJKER vakje.
Moge de beste winnen !