Studentizine

Studentizine 134

Waarom, Hans?

Ons land is andermaal een illusie armer na de nachtmerrie die Hans Van Themsche, een 18-jarige student, op klaarlichte dag in de straten van het Antwerpse stadscentrum aanrichtte. Met een geweer dat hij even eerder gewoon aankocht in een wapenwinkel nabij de politietoren, schoot hij drie mensen neer op straat. Kleuter Luna Drowart en haar Malinese au pair Oulemata Oudibo (24) lieten daarbij het leven. De 46-jarige Turkse Songul Koç, die op een bank aan de voet van het beeld van Paul Van Ostaeyen zat te lezen overleefde het bloedbad, maar zal de rest van haar leven de lichamelijke en geestelijke littekens met zich meedragen.

Wat bezielde Hans Van Temsche? Dat hij racistische ideeën liet spelen in het uitzoeken van zijn slachtoffers is overduidelijk. Iedereen - op zijn school, in zijn omgeving – is verbijsterd en stelt dat hij een brave, doorsnee tiener was die zelfs graag met kinderen omging en zetelde in de schoolraad van het Agro Biotechnisch Instituut van Roeselare. Hij was dol op dieren, en droomde ervan dierenarts te worden. Hij werkte in de vakantie in de dierentuin. Een modeljongen zo te horen, maar wat deed zijn stoppen dan zo fataal doorslaan?
Woensdagavond werd hij op zijn kamer in het internaat waar hij les volgde betrapt op roken. In het Agro Biotechnisch Instituut van Roeselare staat daar een strenge straf op: verwijdering uit het internaat. Daarop zou hij gedreigd hebben zelfmoord te plegen en daarbij "een paar makakken mee te nemen".
Het kan echter bijna niet zijn dat enkel en alleen dat gegeven van een voorbeeldig student een hersenloze moordmachine maakt.
Een andere vraag die nu ook weer gesteld wordt: waarom is het nog steeds zo makkelijk om in ons land op een legale manier aan een dodelijk vuurwapen te komen? Had een veel strengere wapenwet dit drama kunnen voorkomen? En ligt daar misschien niet de fundamentele verantwoordelijkheid van dit drama? Of kan je dan meteen ook de verkoop van keukenmessen gaan verbieden?
Wie de bewijzenkamers van een gerechtsgebouw bezoekt vindt daar veel meer hakmessen, kandelaars, voorhamers en ander alaam bij de overtuigingsstukken in moordzaken dan vuurwapens. Ook auto’s en andere alledaagse producten worden gehanteerd om mensen het hoekje om te helpen, en van vrij verkrijgbare producten kunnen zeer gevaarlijke afgeleidde producten worden gemaakt. Wie vastbesloten is te doden, zal dat helaas ook vrijwel steeds kunnen doen.
We moeten ons wel bezinnen over ons strafsysteem, want voor hij dertig is loopt deze dader opnieuw door de Antwerpse binnenstad, en die zekerheid verontrust nu al erg veel stedelingen.

Studay on stage!

Antwerpen Studentenstad sluit academiejaar 05-06 af met een groot feest: Studay on Stage!
Op 17 mei strijden 5 groepen in muziekclub Petrol voor een plek op het hoofdpodium van StuDay 2006 op de Gedempte Zuiderdokken, bij de opening van het volgende academiejaar.
De jury selecteerde volgende groepen (in willekeurige volgorde):
°Fait D'anvers
°Koala
°Psy'Aviah
°Squeezable Future
°The Tabasco Collective
De avond zelf kan ook jij ook mee de winnaar kiezen!
Daarnaast kan je de champions league finale live volgen op het terras van Petrol (Barcelona - Arsenal: op een groot scherm natuurlijk!)
Merdan Taplak opent de avond en Starski & Tonic sluiten af. Toegang = gratis
Meer info: www.studay.be of student@stad.antwerpen.be
Studay on Stage is een organisatie van stad Antwerpen in samenwerking met Petrol, de diensten studentenvoorzieningen van de Antwerpse hogescholen & universiteit en het Antwerps Studentenoverleg.

Wat hobbelt daar naast het struikgewas?

Leuven is in de ban van de lustige parkwippers. Neen, dat zijn geen exotisch springende derwishen, geen speeltuigfanaten met een voorkeur voor het populaire balanceertoestel, maar een bijzonder vrijmoedig koppeltje studenten, die het “foebelen” maar saai vonden, de hormonenspiegel in het zenit bespeurden, en het weer net van snee oordeelden om eens lekker (weinig) discreet op het frisse gras van bil te gaan.
Hoe het voorspel (of was het een voorzet?) zich voltrok is niet op monitor vereeuwigd, maar na enige tijd werden de baltrappende studenten in het park zich bewust van enig stomend gehobbel aan de rand van hun “pelousse”. Het “heen en weer” van Drs.P. was ingeruild voor een meer wereldlijk “op en neer”. Gniffelend werd het gestoei sluiks gevolgd, tot een camera ten velde verscheen, en de bedienaar de esbattementen vereeuwigde ten behoeve van het voor- en nageslacht.
Hier gaat het betere hobbelwerk nog lustig zijn gangetje, maar bij deze is de fotograaf in beeld gekomen.
Niet dat zulks als extreem storend werd beschouwd, want het koppeltje (naar verluidt Deense Erasmusstudenten) nam nog rustig de tijd om zich vestimentair opnieuw in regel te stellen met de geldende normen inzake de openbare orde en goede zeden.
De fotograaf had echter wel ongewild de tot dan nietsvermoedende parkbezoekers attent gemaakt op de sportieve prestaties aan de rand van de voetbalwei, en dat leverde de protagonisten voorwaar zelfs een ovatie op voor hun vertoning van de liggende wip.
Wordt dit de nieuwe Leuvense trend? Wij volgen het met argusogen!

Brits leraar filmt meisjes op toilet.

Een Britse leraar is aangehouden voor het filmen van schoolmeisjes op het toilet. Een leerlinge ontdekte het rode lichtje van zijn camera. Paul Bodley had een camcorder tussen wat boeken verstopt. De muziekleraar aan de Redhillschool in het Engelse Stourbridge is wel voorlopig vrijgelaten op borgtocht.
Bodley werd alvast van school gestuurd en alle ouders kregen een brief met uitleg over het lopende onderzoek. "We zijn geschokt. Hij zou volgende maand met het schoolkoor naar Philadelphia gaan. Bodley koesterde ook plannen om alleen nog thuis les te geven", zegt een collega die anoniem blijven wil in de Britse krant The Sun.
Het is al het tweede schandaal op korte tijd in de school. In juli werd James Roberts er van school gestuurd en opgesloten voor het downloaden van kinderporno.

WWF zoekt jobstudenten.

In 1988 startte WWF een project op om het Nationale Park Virunga te beschermen. Dit Milieuprogramma voor Virunga ontstond uit de behoefte om de belangen van het park en de naburige gemeenschappen zoveel mogelijk te verzoenen.
Een van de grote problemen van het Nationale Park Virunga is de toevloed aan vluchtelingen die zich rond en soms zelfs in het Park komen vestigen. Zij sloegen op de vlucht voor de gewapende conflicten in de regio, maar vormen nu zelf een bedreiging voor het Park en zijn bewoners (ze dringen het Park binnen, kappen er hout, sommigen stropen,…).
WWF wil tegelijk…
• het unieke Nationale Park Virunga en zijn natuurlijke rijkdommen - waaronder de berggorilla en zijn boshabitat - beschermen
• de ontwikkeling van de lokale gemeenschappen bevorderen
WWF werkt aan deze doelstellingen door
• de menselijke druk op het park te verlichten, die vandaag leidt tot ontbossing, stroperij,…. . WWF spoort mensen die zich binnen de parkgrenzen gevestigd hebben op een vreedzame manier aan het Park te verlaten, en helpt hen bij dit proces.
• het milieubewustzijn van de lokale bevolking aan te wakkeren.
• de lokale bevolking te helpen hun natuurlijke rijkdommen duurzaam te beheren, en hen nieuwe bronnen van inkomsten te helpen ontwikkelen.
• educatieve projecten en vormingen op te zetten.
Vind ook jij het belangrijk dat WWF dit kan doen? Sta je volledig achter de doelstellingen van WWF? En ben je op zoek naar een leerzame (studenten)job? Word dan werver voor WWF!
DDF is het bedrijf dat de persoonlijke ledenwerving verzorgt voor WWF. We zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste mensen die 1 of meerdere dagen per week of in de zomervakantie de straat willen op trekken voor WWF. Je motiveert in teamverband zo veel mogelijk mensen om lid te worden van WWF. Dit doe je in winkelstraten (11u-17u30) of van deur tot deur (week: 14u-20u30, zaterdag: 11u-17u30). In ruil bieden we je een competitief uurloon, flexibiliteit, trainingen en bovenal de kans om een verschil te maken voor WWF! Surf naar www.ddf.be, klik op ‘Vacatures wervers’ en solliciteer voor de job van je dromen!

Chinese studenten klussen voor de gokmaffia.

In de marge van het onderzoek naar de gokchinees Zheyun Ye ontdekten de speurders dat de Aziatische gokmaffia in ons land ook Chinese studenten twerk stelt. De maffia stuurt hen naar die voetbalmatchen in België waar in Azië op gegokt kan worden. Tijdens die matchen staan de studenten met hun gsm bijna permanent in contact met hun opdrachtgevers in Azië. Bij Aziatische gokbedrijven kan er immers nog tijdens de wedstrijd zelf gegokt worden op het eindresultaat en op het doelpuntenverschil. Voor de studenten is het een mooi meegenomen bijverdienste.
De zaak kwam aan het licht in de nasleep van de zaak-Ye. Clubs waren toen extra waakzaam telkens er tijdens de wedstrijden Aziaten opdoken in hun stadions. De politie onderschepte drie "verdachten". Zij bekenden dat ze in opdracht van de gokmaffia de voetbalwedstrijden bijwoonden en dat ze het aanbod voor de bijverdienste ontdekten op het internet. Het federale parket bevestigt de zaak. Voor zover kon worden vastgesteld hebben de Chinese studenten niets te maken met de zaak-Ye en de omkoping in het Belgische voetbal.

Leerling die leraar aftuigde nu toch naar instelling.

De leerling van het atheneum Serge Creuz in Molenbeek die woensdag een leraar afranselde, wordt begin volgende week opgenomen in de overheidsinstelling voor jeugdbescherming (IPPJ). Dat heeft Catherine Fonck, binnen de Franse gemeenschap bevoegd voor Hulpverlening aan de Jeugd, vandaag, zondag, laten weten.
De zestienjarige jongen viel woensdag een van zijn leraren aan in het metrostation Ossegem, vlakbij het atheneum Serge Creuz. De vermoedelijke dader werd vrijdag pas opgepakt. Volgens de politie bekende hij de feiten.
Zaterdag raakte dan bekend dat de zestienjarige jongen weer was vrijgelaten bij gebrek aan plaats in de instelling in Woutersbrakel.
De jeugdrechter beval dat de jongen geplaatst moest worden en nam contact op met de jeugdinstelling, maar niet met de administratie van het kabinet van minister Fonck, dat verantwoordelijk is voor jeugdbescherming. Minister Fonck nam daarom onmiddellijk contact op met haar administratie om een oplossing te zoeken. De jongen zou nu begin volgende week worden opgenomen in de jeugdinstelling.
De minister benadrukte dat het onaanvaardbaar is dat een sanctie, uitgesproken door een rechter voor een jongere, niet onmiddellijk zou worden uitgevoerd bij gebrek aan plaats in de jeugdinstellingen. De gebeurtenissen stellen nog maar eens op schrijnende wijze het plaatstekort en de nood aan bijkomende middelen in deze sector aan de kaak, meent Fonck.

Vandenbroucke schaft tweede kans op diploma hoger onderwijs af!

Vorige donderdag werd het zogenoemde “minidecreet” besproken en gestemd in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Dat “ontwerp van decreet tot instelling van een aantal maatregelen tot herstructurering en flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen” holt de mogelijkheden van examen- en creditcontracten verder uit. Op die manier maakt minister Frank Vandenbroucke het onmogelijk om via een examencontract toch nog een diploma hoger onderwijs te behalen als het via de gewone weg niet is gelukt. Zo werkt hij de drop out, dit is de ongekwalificeerde uitstroom uit het hoger onderwijs, in de hand. VVS roept de parlementsleden van de commissie onderwijs op om deze uitholling ongedaan te maken en zo de mogelijkheid van een tweede kans op een diploma te vrijwaren.
Studenten die een examencontract afsluiten, mogen in de regel enkel aan de examens deelnemen maar hebben niet het recht om les te volgen of gebruik te maken van onderwijs- en studentenvoorzieningen. Deze examencontracten zijn de moderne en nieuwe invulling die het Flexibiliseringsdecreet van 30 april 2004 aan de vroegere examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap heeft gegeven. Deze laatste was eigenlijk een soort van middenjury voor het hoger onderwijs. Die werd evenwel decentraal, binnen de instellingen hoger onderwijs georganiseerd. Deze examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap was bedoeld voor mensen die werken en niet als regelmatig student de lessen konden bijwonen. De examencommissie was ook de laatste strohalm voor een grote groep studenten die om één of andere reden niet waren geslaagd, maar toch nog een diploma probeerden te behalen. Instellingen kunnen immers een nieuwe inschrijving weigeren van studenten die al twee keer zijn ingeschreven voor een bepaald opleidingsonderdeel zonder dat ze ervoor slaagden. De examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap en de examencontracten waren dan vaak de laatste manier om toch nog af te studeren.
Het minidecreet laat nu toe dat instellingen het onmogelijk maken voor een student om bepaalde opleidingsonderdelen nog af te leggen met een examen-, of een creditcontract. Officieel gaat het vooral om stages en labo’s, maar de praktijk wijst uit dat instellingen ook nu al ganse opleidingen uitsluiten van het recht op een credit- of examencontract. Instellingen vinden die examencontracten en creditcontracten omslachtig. Nochtans werd het inschrijvingsgeld voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap door het structuurdecreet van 2003 nog verdubbeld om tegemoet te komen aan hun verzuchtingen.
Werkstudenten kunnen in principe nog terecht in de flexibelere trajecten (zoals deeltijdse inschrijvingen) die het flexibiliseringsdecreet mogelijk maakt – hoewel instellingen helemaal niet verplicht zijn om deze in te richten. Maar voor de niet-geslaagde bissers die toch nog willen afstuderen is er nu helemaal geen alternatief meer. Deze studenten zullen dus het hoger onderwijs zonder diploma moeten verlaten. En al de inspanningen die zijzelf, hun ouders en de samenleving tot dan toe al in hen hebben gestoken, zullen nooit worden gevaloriseerd.
Terwijl de minister zegt met zijn nieuwe financieringsplannen voor het hoger onderwijs net een hoger rendement na te willen streven en meer studenten wil die slagen en afstuderen, zal zijn minidecreet de ongekwalificeerde uitstroom uit het hoger onderwijs net bevorderen!!
VVS - Vlaamse Vereniging van Studenten http://www.vvs.ac

MargOrama.

Lintenavond
Studiant organiseert een lintenavond. Wouter (mijn broer), Peter en ik zijn uitgenodigd om de avant-première van Silent Hill mee te maken. Toen ik aan Wouter vertelde dat we Silent Hill gratis mochten gaan bezichtigen als eersten, was hij meteen razend enthousiast. Blijkt dat hij al een serieus lange tijd het spel speelt waar de film op gebaseerd is. Hij verzekerde me wel dat het geen film is om relaxt mee weg te dromen, maar echt pure horror.
Joepie!
Ik sta voor het Metropolisgebouw, en overal staan studenten met een soort van lint rond hun schouder geslagen, wat me doet denken aan linten die Missen Belgium dragen, en meneer de Burgemeester van Samson en Gert. Oh nee!
Misschien geraken we alleen binnen met zo’n ding! In mijn hoofd ben ik al een plan aan het bedenken om een paar studenten neer te knuppelen en hun lint af te pakken, tot ik Michiel zie voorbijflitsen, mijn Big Boss van MargOrama. Lees verder op www.MargOrama.be!