Studentizine

Studentizine 135

Maak eens een opstel over wie je wil vermoorden!

Wie zou je willen vermoorden en hoe zou je het doen? Daarover moesten Amerikaanse scholieren een opstel maken. Michael Maxwell, leraar techniek aan een school voor voortgezet onderwijs St. Joseph in de staat Missouri, gaf de ongewone opstelopdracht. Een van de ouders klom in de pen en klaagde erover bij de schoolleiding.
Docent Maxwell gaf toe een vreselijke blunder te hebben gemaakt en bood zijn excuses aan.
De schoolleiding houdt het bij een uitbrander. ,,Hij is een voorbeeldig persoon. Dit is helemaal niet zoals hij is,’’ zei directeur Barton Albright daarover.
Los van het bijzondere perspectief van de moorden in Antwerpen (en herhaaldelijk vooraf in de States) blijft het toch maar zeer de vraag of een docent die dergelijk achterlijk idee tot zijn educatieve korf van creativiteit mag rekenen, eigenlijk wel geschikt is om zijn verantwoordelijkheden als onderwijzer ten volle waar te maken. In dit geval is het uitgekomen, maar wat heeft de man nog allemaal uit z'n malle koker geschud?

Studenten trakteren ministerie op spaghetti.

De politie heeft even zeven Deense studenten aangehouden. Ze hadden de trappen van het ministerie van financiën in Kopenhagen bedolven onder tweehonderd kilo spaghetti met tomatensaus. Het ging om een ludieke protestactie.
Volgens de studenten zal het ministerie voedsel moeten uitdelen als een regeringsvoorstel doorgaat om de studiefinanciering te verlagen en studenten zo aan te sporen haast te maken met hun opleiding. In Denemarken krijgen studenten maximaal 633 euro per maand. De zeven studenten werden aangeklaagd voor vandalisme en vervolgens vrijgelaten, aldus de politie.

Student geschorst wegens seks bij vriendin thuis.

Ryan Biggar (16) is voor de rest van het schooljaar geschorst aan de Middle Creek High School, nadat hij betrapt werd op seks in het huis van zijn 17-jarige vriendin. De twee hadden toestemming om de school te verlaten voor een buitenschoolse activiteit. Uiteindelijk ging het geplande event niet door en de twee gingen naar het huis van het meisje. Daar werden ze betrapt terwijl ze seks hadden. Omdat het tijdens de schooluren gebeurde, is die daad een overtreding van de schoolregels ondanks het feit dat ze zich niet op eigendom van de school bevonden.
Biggar’s ouders gaan hier niet mee akkoord en slepen de school voor de rechtbank. In hun klacht zeggen ze dat de schorsing voor het volledige schooljaar niet grondwettelijk is. Biggar verklaarde geen weet te hebben van het feit dat seks in een privé-woning met onderlinge toestemming hem een schorsing konden opleveren.
Ook de leerlingen reageren. Velen noemen de schoolregels onduidelijk en vinden de schorsing overdreven. “Wat iemand doet in zijn huis, moet daar blijven. Waar gaat het leiden als dingen die je thuis doet, kunnen leiden tot een schorsing?”
Maar de moeders denken er anders over. “De regels gelden tijdens de schooluren, of dat nu tijdens de lunchpauze is of buiten het eigendom van de school.” “zelfs lunchen buiten de school is een privilege. Zowel ouders als leerlingen moeten een formulier ondertekenen voor dat toegestaan wordt. Het was dus met toestemming en kennis van de regels, dat de twee van bil gingen. Ze weten ook dat wanneer er regels gebroken worden, er disciplinaire maatregelen volgen.”
Zowel Biggar als een van zijn ouders ondertekenden het formulier, waarop duidelijk staat dat ook studenten die lunchen buiten de school tijdens de uren onder de schoolregels vallen. Het is onduidelijk of de vriendin van Biggar ook geschorst werd. Zij startte in elk geval geen rechtszaak.
Voor de overheid is er alvast niks aan de hand, in North Carolina is seks met onderlinge toestemming toegestaan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Studenten in hun blootje gezet!

Vorige dinsdag voerden een tiental schaars geklede studenten actie voor het departement onderwijs om een financiering van de instellingen hoger onderwijs te vragen op basis van studentenkenmerken. De studenten – en vooral de doelgroepstudenten- voelen zich door de financieringsvoorstellen van de minister in de kou gezet.
Met de slogan “gij zult de student kleden” riepen ze minister van onderwijs Frank Vandenbroucke op om studentenkenmerken structureel in te bouwen in zijn nieuwe financieringsvoorstel dat eerstdaags verschijnt. Dat was ook de eis van de verschillende betogingen die in Brussel, Antwerpen en Gent in totaal 15 000 mensen op de been brachten. De studenten waren schaars gekleed om zo de onderlinge verschillen beter tot hun recht te laten komen. Er waren studenten met een BSO-achtergrond, van Marokkaanse origine, een rolwagengebruiker, een dokterszoon… Daarbij hadden ze bordjes om waarop de slaagkansen stonden van de (doel)groep waartoe ze behoren.
In een outputfinanciering krijgt een instelling immers evenveel middelen voor een allochtone student met een verkeerde vooropleiding en laaggeschoolde ouders, die zes jaar doet over een vierjarige opleiding, dan voor de doktersdochter uit een sterke ASO-richting die haar opleiding binnen de vooropgestelde vier jaar probleemloos afwerkt. Het gevaar bestaat dat instellingen gericht op zoek zullen gaan naar de sterkere studenten met hogere slaagkansen en de zwakker doorstromende groepen sneller zullen laten vallen omdat ze anders toch alleen maar geld kosten. De outputfinanciering die net de doorstroom van kansengroepen wil bevorderen, dreigt zo haar doel voorbij te schieten.
Het alternatief dat VVS voorstelt is een financiering van de instellingen hoger onderwijs op basis van studentenkenmerken. Om de doorstroom in het hoger onderwijs te verbeteren moeten instellingen immers gerichte maatregelen nemen en extra inspanningen leveren naar studenten die een groter risico lopen op studievertraging en uitval. Om deze te stimuleren, moet de overheid de instellingen voor deze studenten extra middelen toekennen. VVS pleit daarom voor een inputfinanciering met een extra weging van studenten met functiebeperkingen, allochtone studenten, studenten met een verkeerde vooropleiding, studenten met laaggeschoolde ouders… Op die manier worden de slaagcijfers in de toekomst minder sociaal vertekend, én worden de instellingen ook gestimuleerd om actief op zoek te gaan naar deze doelgroepen van de tweede democratiseringsgolf.
Enkele percentages die aantonen hoe slaagpercentages bepaald worden door studentenkenmerken:
- Een allochtone student heeft in het eerste jaar hoger onderwijs immers maar half zoveel kans op slagen dan een gewone student. Een student van Marokkaanse of Turkse origine heeft slechts 15% slaagkansen in het eerste jaar. Ook in de hogere jaren hebben deze studenten minder slaagkansen.
- Een student met functiebeperkingen doet gemiddeld 20% langer over zijn studietraject. Iemand met dyslexie, chronische vermoeidheidklachten of psychische klachten… kan bijvoorbeeld niet aan hetzelfde tempo blokken als de doorsneestudent.
- Het scholingsniveau van de ouders is een erg bepalende factor voor een student zijn kans op slagen in het hoger onderwijs.
- Iemand die uit een TSO-richting komt, heeft slechts 22% kans op slagen in het eerste jaar hoger onderwijs, tegenover 77% voor iemand met een ASO-vooropleiding. Wie een zevende jaar BSO heeft gevolgd en zo toegang gekregen tot het hoger onderwijs, heeft slechts 7% slaagkansen.

Islamitische universiteit in Gent?

De Islamitische Universiteit van Europa uit Schiedam wil vanaf volgend academiejaar met een afdeling in Gent starten. De Islamitische Universiteit wil studenten opleiden tot imam, islamleraar of islamitisch maatschappelijk werker. De universiteit is toegankelijk voor iedereen, maar er is wel een goede kennis van het Arabisch vereist.
Het inschrijvingsgeld voor een bacheloropleiding zal 850 euro bedragen, voor een master 900 euro.
De officiële erkenning van de universiteit is wel nog niet rond. Zo'n procedure neemt normaal vijf jaar in beslag. Voor een erkenning als universiteit is normaliter ook wetenschappelijk onderzoek vereist. De initiatiefnemers stellen dat het onderzoek er mettertijd wel zal komen, maar niet als hogeschool van start te willen gaan: “in islamitische landen wordt dit soort opleidingen altijd op universitair niveau aangeboden en bovendien zullen deze studies veel te moeilijk zijn voor hogeschoolstudenten”(sic).
Toch maakt de universiteit zich sterk dat iedereen die afstudeert aan de universiteit ook aan de slag zal kunnen gaan omdat de school naar eigen zeggen erkend zal zijn door de Moslimexecutieve, het officiële beleidsorgaan van de Belgische moslims.
De Gentse schepen van Onderwijs, Rudy Coddens (SP.A), reageert niet echt enthousiast op het initiatief. ‘We hebben een tekort aan goede islamleerkrachten, maar ik had de opleiding liever ingebed in een groter geheel.’ Ook het centrum voor Islam in Europa (CIE) van de Universiteit Gent heeft zijn twijfels daarover. ‘Men gebruikt de term universiteit, maar je mag dit project zeker niet zien als een universiteit.’
Ook op het kabinet van onderwijsminister Vandenbroucke heeft men twijfels over het project. De IUE zou wel een dossier willen indienen, maar kan de 5.000 euro die moet betaald worden voor een onderzoek door het accreditatieorgaan niet ophoesten. Zonder dat onderzoek kan echter van erkenning geen sprake zijn.
Los van de vraag of een aparte universiteit voor islamstudies überhaupt beantwoordt aan een maatschappelijke behoefte, stellen wij ons vragen bij uitspraken als: “behalve de vergunningen is alles in kannen en kruiken, voorlopig hebben we twee lokalen en een rector…” en de eerder geciteerde badinerende uitspraak over hogeschoolstudenten.
De initiatiefnemers lijken zich niet bijzonder te bekreunen om de wettelijke regelgeving inzake onderwijs, vegen hun voeten aan procedures, en verslijten hogeschoolstudenten voor minderwaardig materiaal, terwijl hun “universiteit” wel voor iedereen toegankelijk is (dus ook voor mensen die hun humaniora niet met vrucht beëindigden). Straffe kost!

Klas gearresteerd op schooluitstap.

Een leraar, die met zijn klas de St. Michael’s Kathedraal in Bratislava bezocht, werd gearresteerd omdat hij, zonder vergunning, de kinderen uitleg gaf bij de bezienswaardigheden. De leerlingen werd gearresteerd wegens luisteren naar de leraar.
De klas uit Hongarije was op schoolreis in Slovakije. Volgens de Slovaakse politie had de leraar de wet geschonden door zonder vergunning te gidsen. Enkele uren na hun arrestatie werd de volledige klas plus leraar terug vrijgelaten.
Het ijzeren gordijn mag dan allang op de schroothoop beland zijn, er is blijkbaar nog een kaste van ambetantenaren en sabelslepers die alleen kunnen denken in regeltjes en dogma's. Enig gezond verstand werd indertijd immers ten sterkste afgeraden. Een troost, dit soort regelneven zal ooit wel eens uitsterven...

Zatte student de boom in!

Een Britse student, die in een dronken bui een boom inklom, ontwaakte er de volgende morgen met zijn armen rond een tak. Hij belde de brandweer op met zijn gsm om hem uit zijn penibele situatie te redden.
De zatlap klom dertig meter hoog in de gigantische Douglasspar op de universiteitscampus in Cheltenham, in het westen van Engeland. Om kwart voor zes ’s morgens waren de acht opgeroepen brandweerlui in de weer om de schoenloze jongeman uit de boom te redden. Met touwen en katrollen duurde het toch nog zo’n 90 minuten voor de jongen weer voet aan de grond kon zetten.
“Hij had een glaasje teveel op, en in zijn staat van dronkenschap besloot hij naar boven te klimmen. Hoe het hem gelukt is, geen idee. Maar hij werd geschokt wakker met zijn armen rond een tak” wist brandweerman Nigel Lambrick. “Maar goed dat hij zijn gsm bij zich had. Maar alle gekheid op een stokje: drinken en klimmen gaan niet samen. Hij had evengoed kunnen vallen en dan was het game over geweest.”
Waarmee weer maar eens bewezen is dat de mens (of toch deze Britse student) van de apen afstamt... Een dutje doen op een boomtak, faut le faire!

Dodentocht voor het goede doel!

vzw Tumbador, zet zich in voor personen met een handicap in Latijns Amerika. We zijn gegroeid uit een groep vrienden (nu allemaal late 20'ers-beginnende 30'ers) op initiatief van kinesiste Kim Caluwé die in 2001 voor één jaar als vrijwilligster in het dorpje El Tumbador (Guatemala) ging werken.
Sinds 17 januari 2003 is Tumbador officieel een vzw en vanaf 1 januari 2006 hebben we fiscale aftrekbaarheid verkregen voor giften vanaf 30 euro.
Jaarlijks vertrekken er voor onze organisatie vanuit België kinesisten die op volledig vrijwillige basis revalidatie voorzien in die streken waar personen met een handicap anders in de kou blijven staan. Momenteel spitsen we ons toe op Guatemala en Peru (Ayacucho en Lima). Het uiteindelijke doel is dat deze projecten door de plaatselijke bevolking zelf kunnen gedragen worden, maar vooraleer het zover is, zijn we steeds op zoek naar nieuwe initiatieven en manieren om geld in te zamelen.
Zo nemen we reeds voor de derde keer deel aan de Dodentocht® in Bornem, die dit jaar plaatsvindt op 11 en 12 augustus. De bedoeling is om zoveel mogelijk stappers bijeen te krijgen die elk hun duit in het zakje doen door zich financieel te laten sponsoren per gestapte kilometer. Misschien zien jullie het wel zitten om dit met je studentenclub te doen?! De stappers worden extra ondersteund door vzw Tumbador. We voorzien immers extra bevoorrading en massage door onze kinesisten op vier verschillende punten die over de totale 100 km verspreid zijn.
Daarbij komt nog dat we het inschrijvingsgeld voor de Dodentocht® (24 euro) aan de stapper betalen indien deze minstens 120 euro aan sponsorgeld kan binnen brengen. Dat is toch interessant voor geëngageerde studenten die echter wat krap bij kas zitten hé? We hebben het allemaal zelf ook nog meegemaakt!
Door deelname aan de Dodentocht® willen we niet enkel geld inzamelen voor onze revalidatieprojecten maar ook onze groep van sympathisanten uitbreiden. Als je het al voelt kriebelen, neem dan alvast eens een kijkje op onze website www.tumbador.be voor meer info en foto's van de vorige deelnames! Op www.dodentocht.be vind je meer info over de wandeltocht zelf.
Wie graag mee wilt stappen ten voordele van onze organisatie kan naam en e-mail adres doorsturen naar dodentocht@tumbador.be. Indien je op een andere manier een handje wilt toesteken of gewoon een stapper wilt sponsoren, dan mag je ook via dat adres met ons contact opnemen.
Sportieve groeten!

Britse universiteiten doceren “maagd blijven”.

Een religieuze organisatie gaat volgend academiejaar aan een groot aantal universiteiten starten met een cursus –vooral voor eerstejaars – “hoe blijf ik maagd”.
Het is de bedoeling dat de kersverse studenten in zes weken tijd hun seksuele lusten leren bedwingen, om de universiteit “ongeschonden” te kunnen verlaten. In zes lesuren krijgen de deelnemers tips om aan de verleiding te weerstaan, door het lezen van bijbelteksten moeten ze worden afgeleid van hun “kwade gedachten”.
Het initiatief gaat uit van “University and College Christian Fellowship” een religieuze studentenbeweging, die actief is op zo’n 800 universiteiten en hogescholen. Ook in België is er een organisatie die de maagdelijkheid promoot: “echte liefde wacht”, een initiatief van “Pro Vita”. Twee keer per jaar organiseren zij een dag voor jongeren die geen voorhuwelijkse seks willen.
Ons lijkt het maar vreemd, je koopt toch ook geen wagen zonder proefrit?

Vandenbroucke belooft aandacht voor holebileraars.

Scholen mogen leerkrachten niet discrimineren op basis van hun seksuele geaardheid. Onderwijspersoneel moet beoordeeld worden op professionaliteit, niet op geaardheid. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke geantwoord op een vraag van Vlaams parlementslid Jan Roegiers (Spirit).
Volgens Roegiers zijn holebileerkrachten in sommige Vlaamse scholen nog altijd niet welkom. Hij verwijst naar een aantal getuigenissen die werden verzameld door Hommeles, een werkgroep voor holebileerkrachten: "Een man verloor plots zijn promotie tot directeur toen hij de inrichtende macht vertelde dat hij een relatie heeft met een andere man, een turnlerares die aan haar directie vertelde dat ze lesbisch is, werd gevraagd om uit de buurt te blijven van "de jonge meisjes", een solliciterende homoleraar moest afdruipen nadat hij van de directeur de ene na de andere beledigende opmerking had gekregen, enzovoort".

Roegiers noemt het opvallend dat de meest recente verhalen zich afspeelden in het katholieke net. Topvrouw Mieke Van Hecke stelde eerder volgens Roegers al dat ze "geen actie kan ondernemen omdat dit binnen de autonomie van de inrichtende machten van scholen valt".

Maar volgens minister Vandenbroucke mag men zich niet verschuilen achter de autonomie van de inrichtende macht. "De verplichting om niet te discrimineren op basis van seksuele geaardheid geldt ook in arbeidsverhoudingen. Derhalve kan autonomie niet ingeroepen worden als rechtvaardigingsgrond", aldus de sp.a-minister. Een schooldirectie moet haar onderwijspersoneel volgens Vandenbroucke beoordelen op professionaliteit. "Die professionaliteit verandert niet volgens seksuele geaardheid, of voor en na de openheid daarover", luidt het.
Vandenbroucke plant in de toekomst extra sensibiliseringscampagnes om het veld te overtuigen ook effectief alle rechten toe te kennen aan leerkrachten met een holebirelatie, zeker en vooral met betrekking tot. personeelsstatuut, ouderschapsverlof, loopbaanonderbrekingsstelsels, enzovoort.

Moeder en dochter bakken laxerende koekjes voor leraar.

Een 43-jarige mama hielp haar dochter en diens twee vriendinnetjes koekjes bakken die een laxeermiddel bevatten. De koekjes waren bestemd voor een leerkracht. Julie Hunt verscheen maandag voor de rechter in Skowhegan in de Amerikaanse staat Maine en pleit onschuldig op de haar ten laste gelegde feiten.
De koekjes bevatten het laxeermiddel Ex-Lax en werden op 10 april op het bureau van de leerkracht gezet. Er zat ook een briefje bij, waarop stond: "We hebben deze koekjes speciaal voor u gebakken. Smakelijk!" Niet de leerkracht, maar wel vier leerlingen, met een leeftijd variërend tussen de twaalf en de vijftien, werden ziek na het eten van de koekjes.
Hunt werd recentelijk opgepakt. Ze adviseerde haar dochter en haar vriendinnetjes hoe ze de laxeerpillen moesten fijnmalen en gaf hen nog andere kooktips. Volgens het politieonderzoek gebruikten de meisjes een heel doosje laxeerpillen. De tieners zullen niet vervolgd worden, maar zijn wel tijdelijk geschorst.

Kontgrabbelende leraar mag ophoepelen.

De 55-jarige Sterling Johnson (foto) uit St. Louis in de Verenigde Staten heeft deze week een abrupt einde zien komen aan een 22-jarige loopbaan als leraar. De man verscheen maandagochtend stomdronken in de klas. Terwijl hij obscene opmerkingen maakte tegen een leerlinge, greep hij een ander bij de kont en probeerde hij met zijn hand tussen de benen te komen van de 13-jarige.

Vervolgens droeg hij een derde leerling op om een fles cognac op te halen die hij in zijn auto had laten liggen. Een gealarmeerde moeder van één van de leerlingen arriveerde korte tijd later in de klas. "Toen ik binnenkwam zag ik dat de man nauwelijks op zijn benen kon staan en zichzelf onderzeek. Hij was stomdronken", verklaarde de moeder tegenover de media.

Het hoofd van de school stuurde Johnson vervolgens het schoolgebouw uit. De leraar gaf hieraan gehoor maar keerde even later weer terug, waarop hij werd gearresteerd door de inmiddels opgetrommelde politie. Volgens een moeder was het niet de eerste keer dat Johnson dronken was. Hij zou een voorwaardelijke veroordeling hebben. Na het incident werd in het klaslokaal nog een fles drank gevonden. Johnson is inmiddels geschorst, en zal vrijwel zeker worden ontslagen. Hij zal tevens worden aangeklaagd voor aanranding.

Inleefreis naar Zuid-Afrika.

In november 2006 trekt MJA in samenwerking met het FOS opnieuw naar Zuid-Afrika.
Zuid-Afrika lijkt een wereld in één land met zijn indrukwekkende geografische diversiteit en het gevarieerde dieren- en plantenleven. In het Addo Elepphant National Park loop je vast en zeker de “big five” tegen het lijf. En naast de adembenemende landschappen kent Zuid-Afrika een rijke cultuur en bijzondere tradities.
MAAR… Zuid-Afrika is ook het land waar meer dan 1 op 5 volwassenen besmet zijn met HIV. 6 miljoen van de 40 miljoen inwoners zijn seropositief. Het angstaanjagende HIV-virus en AIDS blijven als een zwaard boven het hoofd van de Zuid-Afrikaan hangen. De aids-remmers bereiken slechts een klein deel van de bevolking.
De 15-daagse inleefreis biedt je de unieke kans om deze twee werelden te leren kennen. Door een boeiende afwisseling van avontuur, cultuur, bezoeken aan organisaties, scholen, … krijg je een realistisch beeld van Zuid-Afrika en ontdek je de gevolgen van aids op het Zuid-Afrikaanse leven.
Voor Wie?
Jongeren (18-30 jaar) die benieuwd zijn naar andere culturen, voor wie westers comfort geen must is en die na de inleefreis meewerken aan het verspreiden van het educatief pakket.
Wanneer?
27 oktober tot en met 12 november 2006
prijs?
€ 1400
Inbegrepen in de prijs
- deelname aan het voorbereidingsweekend op 4-6 augustus 2006
- vliegtuigticket heen en terug (Brussel/Johannesburg/Durban/Kaapstad/Brussel)
- alle overnachtingen
- alle maaltijden
- transport ter plaatse
- toeristische activiteiten
- reisverzekering
- MJA begeleiding
Niet inbegrepen
- dranken en persoonlijke uitgaven
Info en inschrijvingen?
02/515.02.53 of sofie.debisschop@mja.be

Margorama.

De onverbiddellijke deadline!
Werd niet gehaald...