Studentizine

Studentizine 136

Het is weer zover!

De ellende is weerom niet te overzien, wereldbeker voetbal, afgrijselijk mooi weer, de verlokkingen van een schuimende pint niet-Braziliaans bier en examens op hetzelfde moment! Waarom kan je er toch vergif op innemen dat je stralend weer krijgt in de blok, meestal daarna gevolgd door een kwakkelzomer als troost?
Nou ja, the show must go on, en de voltallige redactie wenst alle blokbeestjes onder het lezersheir veel sterkte, een frisse kop en een vlekkeloos examenparcours toe.

Spiekschoenen technologie.

Docenten zouden wel eens verrast kunnen worden door een nieuw fenomeen. Scholieren die zwoegen op de examens zoeken hun uitweg in schoenen waarmee ze kunnen communiceren.
Zo seinen ze de goede antwoorden door naar elkaar. De schoen die gebruikt wordt, de zogenaamde Stripe Shifter, heeft vijf strepen aan de zijkant van de schoen. Door een schuifsysteem is elke streep van kleur en hoogte te veranderen. Door een unieke betekenis aan een specifieke stand van de strepen te verbinden, hebben de jongeren een nieuwe taal ontwikkeld, een soort van moderne versie van de nautische vlaggentaal.
Uiteraard is het een vrij dure zaak om speciaal schoenen te kopen om te kunnen spieken, maar hé, een jaar studie besparen is ook niet te versmaden!
Andere, ongetwijfeld goedkopere, truuks zijn te vinden op www.studiant.be/tips

Universiteit Bangladesh stelt examens uit tot na WK-eindronde.

De universiteit van Bangladesh stelt alle examens uit tot na afloop van de WK-eindronde in Duitsland.
De maatregel komt er nadat honderden studenten het kantoor van de vice-rector hadden bezet. Eerder had de universiteit de vraag van de studenten om de examens te verplaatsen, nog naast zich neergelegd. "Alle examens worden uitgesteld tot 14 juli", zegt een woordvoerder van de universiteit. De WK-eindronde, waarvoor Bangladesh zich overigens niet wist te plaatsen, duurt van 9 juni tot 9 juli.

Leuvense studenten vliegen tegen de lamp!

De anonieme, nachtelijke patrouilles die de Leuvense politie sinds begin dit academiejaar heeft ingezet ter voorkoming van overlast schreven al 185 gemeentelijke administratieve sancties (GAS) en 71 gerechtelijke pv's. Ook reguliere interventieploegen schreven de afgelopen maanden 157 GAS-pv's uit wegens feiten van overlast.
De anonieme ploegen patrouilleren per twee in burger en viseren vooral lawaaihinder en vandalisme. Ongeveer de helft van de GAS-pv's werd uitgeschreven voor overtredingen op het reglement inzake algemene reinheid (wildplassen, stukgooien glas, stukstampen vuilniszakken, enz).
Feiten van nachtlawaai zijn goed voor een derde. De gerechtelijke pv's slaan vooral op feiten van openbare dronkenschap (61) en weerspannigheid (6).
www.overlastig.be

Geschorst wegens babbel over orale seks.

Drie leerlingen van de lagere school Heritage Elementary School in Bibb County, Georgia, USA, zijn een dag geschorst omdat ze praatten over orale seks. Het gaat om twee negenjarige meisjes en een jongen, die tijdens een klasgesprek hun seksuele fantasieën de vrije loop lieten. Of het de leerkracht of een andere leerling was die zijn beklag ging doen bij de directeur is niet bekend.
Na een kort intern schoolonderzoek werd beslist dat een sanctie op zijn plaats was. "We willen dat de jongens en meisjes lessen trekken uit deze situatie", aldus de ombudsman van de school. "We hebben ook de ouders van de bewuste leerlingen op het matje geroepen, want zo'n gedrag kan niet door de beugel."
De ombudsman benadrukte dat het om een geïsoleerd geval gaat en dat er vroeger nooit problemen geweest zijn met seksualiteit op zijn school. De directrice zelf was niet bereikbaar voor commentaar.
Studeerde Monica L. toevallig niet aan deze school? Je weet wel, de dame die carrière maakte in de Oral Office, en naderhand de bestseller schreef "How to suck seed in the White House"...

Verhofstadt wil studentenjobregeling versoepelen.

Premier Verhofstadt maakte bekend dat hij de regeling voor studentenjobs wil uitbreiden zodat jobstudenten 400 uren per jaar mogen werken.
CD&V-Kamerlid Roel Deseyn reageerde sceptisch op de plannen van de Premier. Deseyn pleitte voor het beter bekendmaken van de huidige regeling, alvorens een nieuwe – nog niet ingevoerde – regeling te promoten. Volgens hem dreigt er enkel nog meer verwarring voor studenten.
Vandaag de dag, mogen jobstudenten 23 dagen werken tijdens de zomermaanden en nog eens 23 dagen tijdens de andere maanden aan verminderde sociale bijdragen. Veel studenten blijken echter niet op de hoogte van deze beperking van twee keer 23 dagen, waardoor ze tijdens het academiejaar meer dagen werken dan toegelaten en geen kans meer maken op een voordelige studentenjob in de zomer.
Vooral ook het feit dat elke gewerkte dag meetelt, zelfs al duurde de tewerkstelling maar een uurtje, blijkt in de praktijk weinig geweten te zijn.
Daarom is het ook zo verwonderlijk dat Desyn zich sceptisch opstelt, en pleit voor het voeren van een informatiecampagne over de bestaande regeling, eerder dan toe te juichen dat er een duidelijke rechtlijnige regeling wordt voorgesteld als verheldering.
Vooral voor de studenten zelf kan een regeling van twee maal 200 uur toegelaten arbeid onder het studentenstatuut bijzonder gunstig uitvallen. Wie nu wat pech heeft kan door omstandigheden (slecht weer…) soms gemiddeld amper 4 uurtjes per dag werken, waardoor maar 23 keer 4 werkuren worden uitbetaald. 92 uren effectief bezoldigde arbeid is dan de hele opbrengst van de zomerse jobinzet. Onder een regeling waarbij de uren als criterium gelden, kan de student zelf beslissen of hij/zij een aantal dagen extra gaat werken. Zeker voor jobs in de horeca kan dat nuttig zijn. Veel zaken draaien enkel goed tijdens de middaguren, zodat de vakantiejobs daar vaak neerkomen op prestaties van vier of vijf uur.
Met een toegelaten arbeidsurentotaal, kan de student opteren om twee maanden halftijds te gaan werken tijdens de vakantie, en kan hij/zij bijvoorbeeld nog tijdens het jaar de zondagservice als regelmatige bron van inkomsten meepikken. Ook voor de horeca-uitbaters zou een uurregeling de zaken veel makkelijker maken. De verleiding om mensen in het zwarte circuit te laten werken zou meteen veel kleiner zijn. Ook in andere sectoren zou een dergelijke regeling ongetwijfeld veel bijval vinden. Studenten die op zondagvoormiddag helpen bij bakkers, slagers… Je noemt ze maar, er zijn er legio!
Uit de dagelijkse praktijk van Studentenjobs.be, zou ik zeggen: “zo snel mogelijk werk van maken, de studenten én de economie kunnen er maar wel bij varen!”.

Een (vakantie)job voor het Goede Doel.

Wij zijn op zoek naar ontzettend toffe jongeren, die op zoek zijn naar een boeiende, leerrijke en nuttige (vakantie)job.
Op maandag 3 juli 2006 worden een tiental enthousiastelingen opgeleid voor de job als fondsenwerver voor Artsen Zonder Vakantie.
Artsen Zonder Vakantie zijn dokters en verplegend personeel die vrijwillig en zonder vergoeding hun vakantie opofferen om in Afrika structurele hulp te bieden. Op vraag van de ziekenhuizen in Afrika gaan ze samenwerken met de lokale ploegen, de diensthoofden en de directie. Zo bekomen ze een betere organisatie, een hygiënische en efficiënte werkwijze en een aangenamere en motiverende werkomgeving. Kortom, een betere behandeling van de patiënten door competent en gemotiveerd personeel.
Kleine stapjes vooruit waarmee zij Afrika helpen uit haar schijnbaar uitzichtloze kuil te komen. Maar net als bij de landing op de maan, kan een kleine stap voor een mens, een grote stap voor de mensheid betekenen.
Als Fondsenwerver ga je, in team, de straat op en probeer je mensen te overtuigen om Artsen Zonder Vakantie financieel te steunen.
• Ben je bestand tegen plensbuien en hittegolven?
• Sta je achter de doelstellingen van Artsen Zonder Vakantie?
• Ben je 18 jaar of ouder en nog jong van geest?
• Heb je lef en doorzettingsvermogen?
• Werk je graag in teamverband?
• Ben je niet op je mondje gevallen en kan je het altijd goed uitleggen?
• Heb je zin in een job die iets betekent?
Schrijf je dan als de bliksem in op onze website en solliciteer voor de (vakantie)job van je leven. Op onze site ( www.ddf.be) vind je het sollicitatieformulier onder ‘werken voor DDF’. Vergeet niet je telefoonnummer in te vullen en te vermelden dat je voor Artsen Zonder Vakantie wilt werken. Via onze site kan je ook doorklikken naar de site van Artsen Zonder Vakantie.
Wees er snel bij, want de sollicitatieronde sluit af op dinsdag 27 juni 2006.

Studenten vinden lijk tijdens hun les.

De werkelijkheid overtroeft weer eens de verbeelding!
Leerlingen, die in het kader van een cursus criminologie op de plaats van een nagebootst misdrijf naar sporen zochten, zijn daarbij namelijk een echt lijk gestuit.
De Amerikaanse docente criminologie Sue Messenger organiseert al jaren veldcursussen om haar leerlingen aan den lijve te laten ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het oplossen van een misdaad. Ze kiest een plek uit waar ze van tevoren allerlei bewijsstukken verbergt, zoals bijvoorbeeld een namaakskelet. Dat de 29 scholieren die ze maandag mee had genomen naar het Holiday Park in Fort Lauderdale in de staat Florida een echte dode te zien zouden krijgen was zeker niet haar bedoeling.
"Het eerste wat we dachten was: dat is een goeie dummy die ze daar heeft neergelegd", zei de 15-jarige Juan Cantor, een van de scholieren die de gruwelijke ontdekking deden. De politie stelde vast dat de dode een 45-jarige dakloze man was en dat hij een natuurlijke dood is gestorven.

Minder papierwerk voor jeugdverenigingen.

De regering heeft op voorstel van de staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne, een aantal formaliteiten voor jeugdverenigingen afgeschaft. Zo kunnen zij voortaan gemakkelijker een centje bijverdienen zonder toelating van de overheid. Tot nu toe moesten zij daarvoor een jaarlijkse erkenning aanvragen bij het ministerie van Middenstand en per activiteit een speciale toelating vragen.
In Vlaanderen zijn er zo’n 6.000 erkende jeugdverenigingen. Dat gaat van de scouts over de Chiro tot allerlei jeugdclubs en speelpleinwerkingen. Ongeveer een half miljoen kinderen genieten van deze vorm van jeugdwerk. Om de kas van hun vereniging te spijzen, organiseren zij vaak een wafelbak of verkopen ze bloemen voor moederdag of chocolade eitjes rond Pasen. Wanneer een jeugdvereniging vandaag een dergelijke activiteit van ambulante handel wil uitoefenen, moet zij hiervoor jaarlijks een erkenning aanvragen bij het ministerie van Middenstand. Bovendien moet ze ook voor elke activiteit van ambulante handel een voorafgaande toelating aanvragen.
In de toekomst worden de erkende jeugdbewegingen volledig vrijgesteld van deze administratieve verplichtingen. De enige voorwaarde is dat het om een jeugdvereniging gaat die erkend is en gesubsidieerd wordt door overheden die bevoegd zijn voor jeugdaangelegenheden.
Staatssecretaris Vincent Van Quickenborne: “Een aantal weken geleden was de papierberg waarmee de jeugdverenigingen geconfronteerd worden nog volop in de aandacht. De federale regering voegt de daad bij het woord. Een tijdje geleden heeft de regering reeds de tapvergunning en de vergunning sterke drank voor fuiven en feesten afgeschaft. Nu gaan we nog een stap verder met de afschaffing van zowel de erkenning als de toelating voor ambulante handel.”

Prijzen Leuvense studentenkoten gestabiliseerd.

Nadat de prijzen van de Leuvense studentenkoten de afgelopen jaren enorm waren gestegen, zijn die prijzen nu gestabiliseerd. Uit het jaarverslag van de Katholieke Universiteit Leuven blijkt dat de gemiddelde huur in 2005 235 euro bedroeg, tegenover 230 euro het jaar voordien. De gemiddelde kostprijs op jaarbasis verminderde van 2.790 in 2004 tot 2.775 euro in 2005. Oorzaak daarvan is dat steeds vaker gewerkt wordt met huurcontracten van 10 maanden in plaats van 12 maanden.
De prijsstijging van de afgelopen jaren was onder meer het gevolg van een schaarste. Aan die schaarste kwam een einde door onder andere een aantal nieuwe bouwprojecten van de K.U.Leuven. Het afgelopen academiejaar was er volgens Claude Seyns van de Huisvestingsdienst van de K.U.Leuven zelfs een overschot van 250 tot 300 kamers bij het begin van het academiejaar en 100 tot 150 in de loop van het jaar.
Uit het jaarverslag blijkt dat de K.U.Leuven desondanks nog plannen koestert voor de bouw van nieuwe studentenkamers en dat zowel in Leuven als in Heverlee. "Er is nog niets beslist. Deze projecten hangen ook af van de evolutie van de kotenmarkt. Die evolutie volgen we van dichtbij op. Als er zich nieuwe problemen voordoen, zullen we op korte termijn reageren", stelde hij. Vooral studenten uit gezinnen met lage inkomens ondervinden soms nog problemen om een betaalbare studentenkamer te vinden.

Margorama

In examenreces....