Studentizine

Studentizine 137

Het nieuwe academiejaar is weer begonnen...

Mooie liedjes duren niet lang, en zeker zomers zonnig zotte vakantieliedjes zijn van korte duur, al even kort als vakantieliefdes en goede voornemens bij een vers academiejaar. De diverse zomerfestivals waren weer meer dan okee, en de verlaging van de bierprijs was een schitterende zet van de concurrenten van de Braziliaanse biermelkers. De zomer liet ons dit jaar gelukkig niet in de steek, zodat de nieuwe start in de aula’s extra pijnlijk overkomt!....
Wacht eens even!
Wat bazelt die redacteur hier uit z’n nek? De vakantie is nog niet begonnen en begint die bietekwiet hier al te zwammen over de opening van het nieuwe academiejaar! Helemaal gek geworden?

Diezelfde vraag stelden oplettende lezers van het leuterblad “Royals” zich deze week bij het lezen van hun favoriete portie koninklijke kontlikkerij. In het nieuwe nummer staat immers een reisverslag over het vijfdaagse bezoek dat kroonprins Flipper en zijn Mathilleke brachten aan Rusland. “ Prins Filip leidde de handelsmissie…” en “zoals steeds wist prinses Mathilde moeiteloos te charmeren met haar hartverwarmende glimlach en oprechte interesse en blablabla”.
Niks mee mis toch? Gewone journalistieke dweperij, op maat gesneden en gesmeerd van koningshuisfanaten…, ware het niet dat de handelsmissie die in lovende bewoordingen en met schitterende foto’s werd beschreven en geïllustreerd, op dit eigenste ogenblik nog niet eens vertrokken is. Het vliegtuig naar Rusland stijgt pas maandag op, het verslag is van a tot z uit de duim gezogen, de foto’s zijn montages…
Hebben ze bij de “Royals”-redactie kristallen bollen staan in plaats van beeldschermen, of serveren ze daar gewoon steeds weer opnieuw opgewarmde brokken kant en klaar leesvoer? Hun excuus was dat “de redactie te klein is en er soms al eens iets door de mazen van het net glipt….”
Aan m’n hoela! Er is inderdaad iets door de mazen van het net geglipt, maar het gaat dan wel duidelijk om flagrante valsschrijverij en fotomanipulatie. Valsheid in geschriften dus, pure oplichterij, want de boel wordt wel gesleten voor échte verslaggeving. Als abonnee van “Royals” zou ik klacht indienen, en een royale schadevergoeding eisen! Maar gelukkig ben ik niet geabonneerd…

Ondertussen hebben wij op deze redactie nog geen kristallen beeldschermen, en zijn de esbattementen der examinale ellende nog volop aan de gang. Wel gloort er licht aan het einde van de duistere tunnel der educatieve verlichting, en kan uw redacteur maar één ding met zekerheid voorspellen; we zullen allemaal wreed content zijn dat het weer voorbij is!
De eerste frisse pint zal weer zàààlig smaken, de laatste van het eerste zatsel zal weer afgrijselijk veel venijn in de staart gehad hebben.
Nog even doorbijten, de vakantie lonkt wulps aan den einder!

Vandenbroucke heeft bedenkingen bij federale schoolpremie.

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke (sp.a) heeft kritiek op de plannen van de federale regering om een schoolpremie in te voeren. "Elke federale euro gaat best op de eerste plaats naar een begroting die duurzaam in evenwicht is en naar een potje waarmee in de toekomst de pensioenen worden betaald", verklaarde hij vorige zondag in het VRT-programma De Zevende Dag.
Binnen de federale regering bestaat bijna een consensus over de invoering van de schoolpremie, een tussenkomst voor ouders met schoolgaande kinderen. Het gaat om 75 euro voor kinderen uit het basisonderwijs, 100 voor jongeren uit het secundair onderwijs en 125 voor studenten uit het hoger en universitair onderwijs. De maatregel zou tussen de 130 en 150 miljoen euro kosten. De enige vraag die overblijft, is wanneer de premie uiteindelijk wordt ingevoerd: in september van dit jaar of pas vanaf het daarop volgende schooljaar. Het kernkabinet van de federale regering buigt zich daar in principe vandaag (25 juni) nog over.
Vandenbroucke wil zich naar eigen zeggen niet moeien met het federale huishouden, maar merkte wel op dat de federale regering voor dergelijke voorstellen eigenlijk geen geld meer heeft. Het gaat om een Vlaamse bevoegdheid en de Vlaamse regering heeft wel degelijk geld voor dergelijke dossiers. Ter illustratie verwees hij naar zijn eigen voorstel om de schoolkosten voor ouders fors te beperken en de studiebeurzen op te waarderen. "Ik heb daarvoor geen euro extra moeten vragen aan de minister van Begroting. Men zou beter de Vlaamse regering op haar verantwoordelijkheid wijzen en zeggen: doe daar iets aan. Ik wil hiervoor op het matje worden geroepen", zei de Vlaamse sp.a-minister. Volgens Vandenbroucke doet de federale regering er beter aan om het geld dat ze op overschot heeft te besteden aan een begroting in evenwicht en het Zilverfonds, waarmee de financiële gevolgen van de vergrijzing moeten worden opgevangen. Vandenbrouckes partijgenote en federaal minister van Begroting Freya Van den Bossche is wel te vinden voor de schoolpremie.

Opzettelijk fout antwoorden op examenvragen.

Een Turkse student hoopt het Guiness Book of Records te halen door op zijn ingangsexamen aan de universiteit consequent het verkeerde antwoord te geven. Op die manier wilde Sefa Boyar protesteren tegen de algemeen fel gecontesteerde ingangsexamens van de nationale universiteit in Turkije. Niet dat het nu een gemakkelijke opdracht was: de ingenieursstudent uit Ankarra heeft naar aanleiding van het examen toch nog hard gestudeerd: “Ik moest toch weten welke het juiste was, anders kon ik de foute niet aanduiden.” Maar hij is er gerust op: “Ik denk dat ik een heel goede kans heb om nul goede antwoorden gegeven te hebben.”
Het ingewikkelde examen wordt elk jaar door tienduizenden studenten afgelegd.

Studenten ontwikkelen reisprogramma voor singles.

Zes studenten van de Katholieke Hogeschool Mechelen hebben als afstudeerproject een reisformule ontwikkeld voor singles. TAT of Travelling Alone Together moet sociale contacten bevorderen, een mix van cultuur en avontuur bieden en is bedoeld voor een brede doelgroep van 20 tot 65-jarigen. Reisorganisator Thomas Cook gaat het concept commercialiseren. De studenten stelden TAT voor in de luchthaven van Zaventem.
Opvallend aan TAT is de uitgesproken "no dating"-politiek van het initiatief. "Want de trips zijn niet bedoeld voor wie een partner zoekt", benadrukken de studenten. De doelgroep van de reizen is breed, maar zal variëren naargelang het soort reis. "Voor een uitgesproken avontuurlijke trip met rafting en benjispringen zullen we natuurlijk mikken op een jonger publiek, voor de duurdere reizen komt uiteraard een ouder publiek in aanmerking. Zo mikken we met onze eerste bestemming, Cuba, op 30 tot 55-jarigen."
De eerste brochure van TAT is klaar en zal vanaf midden augustus in de Thomas Cook-reiswinkels liggen. Vanaf november zouden de eerste reizigers kunnen vertrekken. De prijs zou ook moeten meevallen in vergelijking met andere reizen voor singles. TAT hoeft geen supplementen aan te rekenen omdat reizigers tijdens een infoavond op voorhand afspraken kunnen maken, onder meer over het delen van een kamer.
De zes studenten zitten in een bachelor-na-bachelorjaar (Banaba) en moesten een creatief afstudeerproject kiezen waarmee ze leren ondernemen. Het zestal deed eerst een beperkt marktonderzoek en ontdekte dat een initiatief voor singles nog ontbrak bij de grote Belgische touroperatoren, in tegenstelling tot in Nederland. Ze trokken met hun voorstel naar de sector en alle grote spelers wilden het concept overkopen. Het werd uiteindelijk Thomas Cook.
Meer info is te vinden op www.travelalonetogether.be, de website van de organisatie.

Helikopterouders blijven rond studenten cirkelen!

Studeren aan de universiteit en de hogeschool geldt traditioneel als een losmakingritueel. Ook als je niet op kot gaat, deel je je dagen (meestal) zelf in. Al dan niet naar de les gaan, verschrikkelijk crashen in het bruisende studentenleven...: het hoort er allemaal bij. Toch blijkt uit een recente Amerikaanse studie dat niet iedereen zijn ouders zo gemakkelijk loslaat, of door hen wordt losgelaten.

In Amerika is het fenomeen van de zogenaamde "helikopterouders" op dit ogenblik "hot". Het gaat hem ouders die hun kind volgen tot aan de universiteit, meegaan naar de infodagen, lesschema’s uitdokteren en hun studenten driemaal daags bellen. Een op de drie communiceert twee- tot driemaal per dag met zijn student, vier op de tien gaan mee naar de academische adviseur. Slechts een vierde van de studenten vinden dat hun ouders overdrijven en voelen zich beschaamd. “Ach,” merkt een onderzoeker op, “Het is toch nog altijd beter dan het alternatief: niet geïnteresseerd zijn in wat je kind doet.” Een ander academicus stelt dan weer: “deze jongeren studeren weliswaar af, maar ze zijn hoegenaamd niet klaar voor de wereld.”
Daar lijkt wel iets van aan. Patrick Heaton, assistent studentenzaken getuigt. “Studenten vandaag kunnen geen beslissingen maken zonder naar huis te bellen, of het nu gaat over welke lessen ze in hun pakket willen opnemen of ze misschien met hun prof moeten praten over een gemiste les. We weten ook dat ouders van studenten inloggen in het systeem om te zien welke punten ze halen en als het hun niet aanstaat, dan bellen ze wel naar het departementshoofd. Het is niet de meerderheid van de ouders, maar hun aantal groeit wel.”
Een moeder: “Ik hoorde verhalen van ouders die hun kind wakker bellen zodat het op tijd in de les zit of die een examenplanning opstellen. Sommigen logeren de eerste week mee op de campus, “om zeker te weten dat alles vlot verloopt”. Toen ik dat hoorde, wist ik: zo wil ik niet worden. Voor mij is het ook moeilijk, maar ik gun mijn dochter haar vrijheid. Ze is slim en oud genoeg om eigen beslissingen te nemen. Dat moet ik geloven – en als blijkt dat ze het niet kan, dan heb ik alleen mezelf te verwijten.”
De ouders kunnen hun kind maar moeilijk loslaten, maar ze willen ook gewoon graag dat hun kind een goede opleiding verzilvert in een job met een mooi salaris. “Ze zijn zo bang dat hun kind een fout maakt, dat ze alle beslissingen uit handen nemen. Dat is niet gezond, op die manier moedigen ze afhankelijkheid aan.” Fouten maken hoort nochtans bij het leven, je leert uit vallen en opstaan, dat weet iedereen. Het blijkt in praktijk alleen iets moeilijk je kind ook écht te laten vallen en het zelf weer te laten opstaan. En dat is niet alles: “De opleiding zelf kost in de States erg veel geld. Geen wonder dat ouders dan resultaten willen zien.”
Aan de basis van dit fenomeen ligt de moderne communicatietechnologie. “De meeste ouders bellen naar de gsm van hun kind. En ook omgekeerd belt (of mailt) het kind de ouders gemakkelijk. Als er dan iets fout gaat, dan weten ze dat enorm snel.” Het werkt ongerustheid natuurlijk alleen maar in de hand, en het verhoogt de verwachtingen. Ouders zijn bijna beledigd als ze pas na een week horen dat dochter- of zoonlief gevallen is met de fiets. Of misschien willen ze niet voor ‘slechte ouders die niet weten waar hun kind mee bezig is’ versleten worden?

Studentes hebben losse handjes.

Meer dan twee derde van de vrouwelijke studenten vindt dat je de partner moet kunnen beledigen en slaan. Een op drie bekende de partner al mishandeld te hebben door te duwen, te slaan, aan het haar trekken, de arm te draaien of er objecten naar te gooien. Het internationale onderzoek bevroeg 6.500 vrouwen aan meer dan 36 universiteiten over huishoudelijk geweld. De bevindingen werden vorige zondag bekend gemaakt in de Sunday Times en worden volgende maand gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift European Journal of Criminology.
Van alle Europese vrouwelijke studentes zijn de Engelse de gewelddadigste: 41 procent heeft haar partner al geslagen, geknepen of geschopt. Van alle Engelse studenten zijn de Schotse het braafst: slechts vijf procent van de belaagde partners liep verwondingen op. In heel Groot-Brittannië is dat acht procent. Maar de vrouwen uit het Schotse Glasgow vinden geweld wel het meest aanvaardbaar. Zestig procent vindt dat vrouwen hun man mogen mishandelen, de helft daarvan doet dat nog ook. Een kwart vindt dat er ook gelegenheden zijn dat mannen hun vrouw mogen slaan.
Professor Murray Strauss vindt dat gewelddadige vrouwen beter moeten aangepakt worden. “Er moeten evenveel ruchtbaar gegeven worden aan mannen die het slachtoffer worden van partnergeweld, als omgekeerd.” Zijn collega David Smith noemt de resultaten "enigszins verrassend". "Hoewel mannen traditioneel het gewelddadigst zijn, kunnen vrouwen er ook wat van, zo blijkt nu."
Het zal je lief maar wezen, jéjé jéjéééé...

Vandenbroucke rantsoeneert het recht op hoger onderwijs!

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten is niet te spreken over de meest opmerkelijke nieuwigheid aan het laatste financieringsvoorstel van minister Frank Vandenbroucke. Die wil het recht op hoger onderwijs rantsoeneren naar een startkrediet van 140 studiepunten. Studenten die zonder krediet vallen maar toch nog willen verder studeren, zijn niet langer financierbaar en moeten voortaan het dubbele inschrijvingsgeld ophoesten. Als ze tenminste nog een instelling vinden die hen wil inschrijven. VVS vindt dit een asociale, onverantwoorde en overbodige repressieve maatregel. Het studierantsoen betekent bovendien een stevige uitholling van het huidige recht op inschrijving.

VVS begrijpt niet waarom Vandenbroucke opeens een bocht van 180 graden maakt! In februari betoonde hij zich nog een groot tegenstander van het systeem van studierantsoenering dat de hogescholen uit de Leuvense associatie voorstelden.
- De minister verklaarde in februari nog: ‘Dit is voor mij een brug te ver omdat de verantwoordelijkheid hierbij onbillijk veel bij de student wordt gelegd. Een ontsporing aan het begin van het studietraject blijft de student gedurende zijn ganse studieloopbaan met zich meedragen. Omdat we de democratisering van het hoger onderwijs niet realiseren aan de inkom, ben ik ervan overtuigd dat we mensen blijvend redelijke kansen moeten geven…. Studieduur en studievoortgang zijn elementen van het onderwijsproces dat we volgens mij niet mogen herleiden tot een algebraïsche formule ’.
- Ook zijn kabinetschef, Dirk Vandamme schreef in maart: “Bovendien heeft het concept tal van perverse effecten die maatschappelijk noch moreel verdedigbaar zijn… Eigenlijk vind ik het leerrechtenconcept een ethisch onverantwoorde en maatschappelijk weinig productieve verschuiving (minder geslaagde studenten) van de eigen verantwoordelijkheid van de instellingen naar de frêle schouders van studenten .”

Jan Fabry, voorzitter VVS, zegt: ‘De minister heeft ons destijds zelfs gevraagd om sterk te reageren tegen de voorstellen voor studierantsoenering. VVS heeft dat dan ook gedaan. Het was zelfs één van de zaken die we hebben opgenomen in ons betogingspamflet dat in totaal bijna vijftienduizend studenten op straat bracht in Brussel, Antwerpen en Gent. Dat de minister nu toch nog zwicht en een systeem van studierantsoenering voorstelt, is totaal onbegrijpelijk. Dit is een slag in het gezicht van alle studenten die volop aan het blokken zijn om hun examens tot een goed einde te brengen.’
VVS weigert mee te draaien met de wind en blijft tegen studierantsoenering om volgende redenen:
Studierantsoen is een duidelijke financiële en juridische uitholling van het inschrijvingsrecht!
- heroriënteren in het eerste jaar wordt financieel afgestraft: In het huidige systeem is een eerstejaarsstudent drie keer financierbaar op voorwaarde dat hij van studierichting is veranderd. Bissen en heroriënteren is in het eerste jaar immers niet zo ongebruikelijk en vaak te wijten aan aanpassingsproblemen, te weinig voorkennis, gebrekkige studiebegeleiding, foute studiemethode of verkeerde studiekeuze… Toch zijn er veel studenten die zich na een moeilijke start herpakken. Slaagcijfers van studenten die na één of twee jaar overstappen van de unief naar een hogeschool, liggen zelfs gevoelig hoger dan die van generatiestudenten. Het dubbel studiegeld dreigt deze studenten definitief weg te jagen!
- ook hogere studiegelden voor éérste inschrijvingen en voor bissers: Vandaag is het zo dat in de hogere jaren trissers niet meer financierbaar zijn, bissers wel nog. In de toekomst hangt alles af van het studieverleden van de student. Een student die eerder al studiemoeilijkheden heeft ondervonden en door zijn rantsoen heen zit, zal aan dubbel tarief moeten inschrijven. Zelfs voor vakken die hij voor het eerst opneemt! Een student die zich al blauw heeft moeten betalen om zijn eerste jaar te trissen, houdt voor de rest van zijn studieloopbaan nog slechts 60 reservepunten over. Het systeem Vandenbroucke straft niet de luie, maar wel de zwakkere student.
- zelfs juridisch wordt het recht op inschrijving ingeperkt: Als je door je studierantsoen heen zit, heb je niet langer het recht om je in te schrijven voor een opleidingsonderdeel. Zelfs niet als je dat vak voor een tweede of zelfs een éérste keer wil volgen. Vroeger was trissen een gunst die je van de instelling kreeg. Nu zal de student ook voor een eerste of tweede inschrijving de goodwill van de instelling moeten afsmeken. Het studierantsoen is een drastische inperking van het huidige inschrijvingsrecht waarin je elk vak twee keer mag volgen.
Studierantsoenering is sociaal onrechtvaardig en schroeft de democratisering drastisch terug!
(1) Het studierantsoen treft vooral de zwakkere studenten die door hun achterstellingskenmerken minder snel doorstromen in het hoger onderwijs: allochtonen, studenten met functiebeperkingen, studenten met de verkeerde vooropleiding, met laaggeschoolde ouders, met familiale problemen… Het is onrechtvaardig dat het individuele studierantsoen hier geen rekening mee houdt.
(2) Bovendien zal de confrontatie met het dubbele studiegeld, de financieel kwetsbare studenten zodanig afschrikken dat ze het hoger onderwijs ongekwalificeerd verlaten. En dat terwijl rijkeluiszoontjes het zich wel nog kunnen permitteren om een diploma te halen.
(3) Daarbij komt dat het systeem zo complex is, dat het onmogelijk valt te communiceren naar de doelgroepen in kwestie.
(4) Waarschijnlijk heeft het financiële zwaard van Damocles zelfs een averechts effect: in plaats van het studierendement te verbeteren, zou het faalangst weleens in de hand kunnen werken.
(5)Tenslotte straft het systeem Vandenbroucke studenten die op hun achttiende wat hebben zitten aanmodderen, levenslang af. Blijkbaar is het niet langer de bedoeling om herintreders terug naar het hoger onderwijs te halen. Instellingen moeten hun pedagogische en maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen ipv ze door te schuiven naar de student.

VVS pleit niet voor onbeperkte financierbaarheid, want dat is maatschappelijk inderdaad niet betaalbaar. Maar als het fenomeen van de eeuwige studenten al bestaat, dan is dit de verantwoordelijkheid van de instellingen die deze studenten steeds opnieuw laten inschrijven. Instellingen hebben nochtans een hele set van studievoortgangsmaatregelen ter beschikking. Terwijl vroeger het recht op bissen onvoorwaardelijk gold, mogen instellingen nu bindende voorwaarden aan de inschrijving koppelen als de student het vorig academiejaar niet geslaagd was voor de helft van de studiepunten. Een instelling kan de inschrijving van een student weigeren als deze pedagogische maatregelen zonder resultaat blijven. Als er manifest blijkt dat bepaalde studenten niet vatbaar zullen blijken voor deze maatregelen, kan een instelling zelfs al vroeger tot weigering overgaan.
Bijkomende financiële voorwaarden opleggen, is voor VVS onaanvaardbaar zolang de pedagogische mogelijkheden niet zijn uitgeput.
Het studierantsoen geeft het signaal dat de slachting die er jaarlijks plaatsvindt in het eerste jaar hoger onderwijs, niet de verantwoordelijkheid is van de instelling, maar wel op conto van de student moet worden geschreven.
VVS vindt dat kort door de bocht. Problematische studievoortgang is toe te schrijven aan veel te hoge studiedruk, gebrekkige oriëntering en begeleiding, slechte pedagogische omkadering en onderwijskwaliteit.. Zolang deze niet zijn opgelost is het al te goedkoop om de zwakste partij te laten opdraaien voor de systeemfouten. Dat lijkt wel economisch opportunisme!

Studierantsoenering is voor VVS totaal onaanvaardbaar. VVS eist een correcte vertaling van de bestaande financierbaarheidsregels, die niet in strijd is met het recht op inschrijving!

21 studenten in één mini!

21 Maleisische studenten hebben het onmogelijke voor elkaar gebracht: met z'n allen in een Mini Cooper uit 1999 kruipen. Ze hopen zich met die stunt een plaatsje in het Guinness Book of Records, en eeuwige roem verworven te hebben.
De studenten deden er vier minuten over om zichzelf in het autootje te wurmen. Vervolgens werden de deuren gesloten en moesten de deelnemers 20 seconden in hun prangende positie stand houden.
Omdat een nieuwsploeg te laat op de afspraak was, deden ze de stunt nadien nog eens netjes over. Het vorige record staat op naam van 18 Britse vrouwen, die in 2000 een soortgelijk huzarenstukje voor elkaar kregen.
Hier ligt een uitdaging te wachten voor een studentenvereniging met veel "compact" uitgevoerde leden. De redactie komt namelijk al zwaar in de problemen bij het wurmen van vijf reizigers in een lichtelijk ruimer vehikel!

Versoepeling boekhoudkundige VZW-wet.

Laurette Onkelinx (PS), minister van Justitie, versoepelt de boekhoudkundige verplichtingen voor alle "kleine" verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's). Dat wist De Tijd woensdag te berichten.
Zeker acht op de tien vzw's in ons land vallen onder de categorie "kleine vzw's". Het gaat over het gros van de sportclubs, studentenverenigingen of cultuurassociaties.Binnenkort verschijnt in het Belgisch Staatsblad een koninklijk besluit waardoor kleine vzw's nog enkel de boekhouding van hun geldkas moeten bijhouden. Daar moeten geen facturen of provisies meer in vermeld staan, enkel het geld dat een vzw daadwerkelijk heeft ontvangen of betaald.
Om fraude te vermijden zal wel nog elk jaar een inventaris gemaakt moeten worden van de goederen die de vzw's hebben ontvangen of weggegeven. Ook nieuw is dat de kleine vzw's hun boekhouding uitsluitend elektronisch zullen mogen bewaren. Gedaan dus met de schoendozen met bekrabbelde bierviltjes en andere flutnota's!
Nu maar hopen dat financiën volgt...

Studentikoze missies hebben soms zware gevolgen.

Roberto Duron ondervindt nog altijd wat een ludieke kruimeldiefstal, dertig jaar geleden, tot op de dag van vandaag allemaal kan aanrichten. Duron maakt kans op een job als hoofd van het San Antonia School District maar het strafblad dat de diefstal opleverde, strooit roet in het eten.
In 1977 waagde Duron zich aan een stunt voor zijn studentenvereniging. Hij stal enkele biertjes achter de rug van een collega uit de studentenvereniging die in een winkel werkte. Dat leverde hem een strafblad op – iets wat Duron ‘vergat’ te vermelden bij zijn gesprekken met de raad die zich buigt over de kandidaturen. “Ik weet wel dat ik zoiets niet verborgen moet houden, maar in alle eerlijkheid: ik dacht dat iedereen dat allang wist.”
Niet dus. De raad kwam het te weten door de bemoeinissen van een onderzoeksjournalist, die het verleden van Duron terug naar de oppervlakte haalde. De voorzitter van de raad Julian Treviño is voorzichtig. “Ik wil hem niet veroordelen voor we de kans hebben gekregen het verhaal van zijn kant te horen. Al hadden we uiteraard wel graag gehad dat hij het zelf vermeld had.”
Duron had overigens wel een reden om te veronderstellen dat de Raad ingelicht was. “Ze hebben een onderzoeksfirma ingehuurd om alle kandidaten te screenen. Dezelfde firma heeft mij voorheen al eens gescreend, ze wisten dus van die veroordeling.”

Aids- en soatelefoon wordt de "Veilig Vrijenlijn".

Sedert 21 juni vervangt de Veilig Vrijenlijn de aids- en soatelefoon. Op het telefoonnummer 078/15.15.15 kan iedereen terecht met alle persoonlijke vragen over veilig vrijen. Dat meldt de vzw Sensoa.
Vanaf die datum worden niet alleen vragen beantwoord over hiv en seksueel overdraagbare aandoeningen, maar ook over anticonceptie.
Uit een onderzoek bij de Centra voor Algemeen Welzijnswerk bleek dat er nood was aan toegankelijke basisinformatie over anticonceptie en het vermijden van ongeplande zwangerschap. Daarom werd de bestaande lijn veranderd in de Veilig Vrijenlijn. De belangrijkste doelgroep voor de nieuwe lijn zijn de jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar.
Bij de Veilig Vrijenlijn kan de beller in anonimiteit terecht voor een antwoord, maar het nummer blijft een informatielijn en wordt geen hulplijn.

Rellen over diploma-inflatie.

Studenten aan een Chinese hogeschool voor economie, handel en management hebben afgelopen weekeinde amok gemaakt, nadat bekend was geworden dat het diploma dat zij zouden ontvangen veel minder prestigieus zou zijn dan hun aanvankelijk was voorgespiegeld.
Foto's van de rellen op de hogeschool in Shengda in Centraal-China die vorige maandag op het internet verschenen toonden de ravage die werd aangericht. De hele campus was bezaaid met puin en gebroken glas en hier en daar waren brandhaarden te zien.
De studenten verklaarden dat hen initieel was voorgespiegeld dat zij diploma's zouden krijgen van de meer gerennomeerde universiteit van Zhengzhou, waarvan hun opleiding een filiaal is. Toen bleek dat die belofte alleen gold voor degenen die dit jaar afstuderen sloeg de vlam in de pan.
Veel Chinese gezinnen, vaak arme boeren, steken zich diep in de schulden om kun kinderen naar de universiteit te kunnen sturen. De ouders van de studenten aan de hogeschool van Shengda hadden het relatief hoge collegegeld van 10.000 yuan (990 euro) kennelijk voor lief genomen vanwege het beloofde Zhengzhou-diploma.

Margorama

Examenstress
Examenreces...