Studentizine

Studentizine 140

De studentenfanfare: revisited

Soms hebben wij, het CASC, zulke weemoedige buien dat we voor de verandering Willem Kloos van onder het stof halen: “De zee, de zee klotst voort in eindeloze deining”. En gelijk dat hij had. Mijmeren... vorige week hadden we er last van toen we in de vorige editie van dit blad het initiatief namen om de studentenfanfare opnieuw op te richten.Wel, deze week... doen we het weer.
Eind jaren tachtig werd de studentenfanfare – een fanfare die op een cantus, galabal, fuif of een andere feestelijke gelegenheid kwam optreden – na een lang beschoren leven opgedoekt. Een goeie vijftien jaar later neemt het CASC, dat altijd al een neus heeft gehad voor de diepste zielsroerselen van de Antwerpse student, de handschoen op en wil die studentenactiviteiten weer dat tikkeltje extra bieden: de kroon op het werk, de kers op de taart, het schuim op de pint.
Dus, bij dezen een oproep: ben je student en ben je muzikant? Wil je twee hobby’s (musiceren en het beest uithangen op feestjes) combineren? Voel je er met andere woorden wel iets voor om je bij de studentenfanfare aan te sluiten, of nog beter: zin om je te bemoeien met de heroprichting? Mail dan naar info@casc.be en de studentenfanfare in 2006-2007 wordt weer dat monument dat ze ooit is geweest.

VVS laakt het gebrek aan transparantie in de erkenningscommissie!

Deze week kreeg de geplande rechtenopleiding aan de Universiteit Hasselt rood licht van de Erkenningscommissie Hoger Onderwijs. Dit is niet het eerste dossier van de erkenningscommissie dat commotie oplevert. Zonder ons uit te spreken over de inhoud van het concrete dossier, stellen wij ons ernstige vragen bij de onafhankelijke en transparante werking van deze commissie. VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, eist een meer democratische samenstelling met een studentendeskundige.
Opdrachtbepaling: De erkenningscommissie werd als onafhankelijk orgaan met adviserende bevoegdheid opgericht n.a.v. het structuurdecreet uit 2003. Aanvankelijk bestond haar hoofdtaak erin verplicht advies te geven over de omvormingdossiers van opleidingen naar de nieuwe bachelor- en masterstructuur.
Ten tweede moest ze ook advies verstrekken over de tijdelijke erkenning van opleidingen (in afwachting van accreditatie of als herkansingsmogelijkheid voor negatief geaccrediteerde opleidingen).
Een laatste belangrijke taak was de Regering te adviseren over de macrodoelmatigheid van nieuwe opleidingen. Deze macrodoelmatigheidstest maakt een afweging van de nood aan de nieuwe opleiding t.o.v. het bestaande onderwijsaanbod, het aantal studenten in deze opleidingen, de vraag naar afgestudeerden en de maatschappelijke relevantie.
Samenstelling en leden: De commissie mag maximaal 11 leden tellen. In oktober 2003 kregen uiteindelijk 7 leden een (zij het verlengbaar) mandaat voor 3 jaar. Uit de opdrachtbepaling van de erkenningscommissie vloeit voort dat haar leden deskundig en onafhankelijk moeten zijn. Dat wil zeggen dat commissieleden geen personeelslid mogen zijn van een instelling of associatie, noch onder het gezag mogen staan van de Vlaamse Regering. VVS dacht dat dit geschreven was op maat van een studentenprofiel, maar niets blijkt minder waar. Er zetelen drie Nederlandse deskundigen in en één Franstalige, naast drie oud-personeelsleden van Vlaamse hoger onderwijsinstellingen, maar geen enkele student. Het perspectief van de uiteindelijke doelgroep, de studenten, komt door nog een andere zaak niet aan bod in de werkzaamheden van de erkenningscommissie. Deze vraagt wel systematisch adviezen aan de Vlir (de Vlaamse Interuniversitaire Raad) en de Vlhora (de Vlaamse Hogescholenraad), maar nooit aan VVS.
Bevoegdheidsuitbreiding: Ondanks haar minimale samenstelling, werden de bevoegdheden van de erkenningscommissie gevoelig uitgebreid. Onlangs nog kende het zogenoemde minidecreet , aan deze erkenningscommissie ook de behandeling toe van alle aanvragen voor wijzigingen in de benaming, onderwijstaal of aard van opleidingen. Helemaal nieuw is dat ze hier niet slechts adviserende rol heeft ten aanzien van de Vlaamse Regering, maar ook eindbeslissingsrecht krijgt!
VVS-eisen:
1. VVS laakt deze sluipende bevoegheidsuitbreidingen van een orgaan waarrond veel mist hangt. Ook in het Vlaamse Parlement werden onlangs vragen gesteld bij de transparantie van de erkenningscommissie. VVS eist een betere afbakening van de bevoegdheden, een duidelijkere democratische controle en een transparantere werking.
2. VVS eist de opname van een student in de erkenningscommissie. Een reële studentenparticipatie brengt een meer doelgroepgerichte deskundigheid in en zal het draagvlak van de adviezen verhogen. Bovendien kan een student de onafhankelijkheid van de commissie in de macrodoelmatigheidsdossiers opkrikken.
3. VVS eist dat de eerste termijn van de erkenningscommissie grondig wordt geëvalueerd. Haar mandaat kan op 1 oktober 2006 niet zonder meer worden verlengd omdat er alleszins een deskundige en onafhankelijke student moet worden opgenomen in de nieuwe commissie.

Leuvense koten blijven leegstaan.

Wat een contrast met enkele jaren geleden! Er blijven tegenwoordig steeds meer Leuvense studentenkoten leegstaan. Twee weken geleden telde de dienst Huisvesting van de KUL nog 1.400 onverhuurde kamers, een stijging met 200 tegenover dag op dag een jaar geleden. Twee jaar geleden moesten studenten zelfs nog op kamers gaan bij universiteitspersoneel omdat er een tekort aan kamers beschikbaar was.
Het zijn dezer dagen vooral de duurdere koten die met leegstand kampen, de goedkoopste (en kleinste) exemplaren zijn nog steeds snel verhuurd.
In Gent blijft de vraag naar studio's voor studenten toenemen en ook in andere universiteitssteden blijkt een groeiende hang naar comfort, schreven Het Nieuwsblad en Het Volk daarover. Studenten huren steeds vaker samen een appartement met alle comfort of zelfs een volledige woning, en betalen grif meer dan duizend euro maandhuur voor hun stek nabij de universiteit. De kapitaalkracht van de ouders speelt daarbij uiteraard een niet te onderschatten rol.
In Brussel lijken de prijzen ontradend te werken voor het huren van grotere woonsten, aldus Bart Moerman in zijn artikel in het Nieuwsblad. De studenten beperken zich noodgedwongen tot traditionele studentenkoten, maar stellen tegenwoordig ook wel hogere eisen aan comfort en hygiëne. Een badkamer delen met zes kotgenoten geraakt helemaal uit de gratie, twee à drie sanitairdelers lijkt het acceptabele gemiddelde.
In Leuven doen studentenwoningen met een zestal kamers, en wat gemeenschappelijke faciliteiten het dan weer wel uitstekend, steeds met dien verstande dat het comfort verzekerd dient te zijn.
In Brussel gaat op de kleine ring aan de Kruidtuin overigens een studentenhotel open voor uitwisselingsstudenten die voor een korte periode naar Brussel komen. Voor dergelijke studenten is het vaak bijzonder moeilijk een passend logement te vinden. Een kamer zou 20 euro per nacht gaan kosten, noch niet bepaald een habbekrats, maar toch beduidend schappelijker dan de huur van een studio of appartement.

Libanese student opgepakt wegens mislukte bomaanslagen in Duitsland.

De man die zaterdagvoormiddag is opgepakt in het noord-Duitse Kiel, is zeker een van de twee vermoedelijke daders van de mislukte aanslag op regionale treinen in Duitsland. Dat wordt bevestigd op basis van dna-sporen en vingerafdrukken, zo heeft openbaar aanklager Monika Harms zaterdagnamiddag gezegd tijdens een persconferentie. De 21-jarige Libanese student stond op het punt uit Duitsland te vluchten.
Volgens Harms komen dna-sporen en vingerafdrukken die gevonden werden op een koffer met springstoffen overeen met de gegevens van de student, Jussuf Mohammed. Hij is dus definitief een van de twee verdachten, zo luidde het. De man werd een dag na de publicatie van foto's van beelden van veiligheidscamera's opgepakt.
De openbaar aanklager zei nog dat de twee verdachten deel uitmaken van een groep met een sterke structuur. Naar de tweede verdachte wordt nog gezocht. Informatie die leidt tot de arrestatie, is de Duitse federale politie 50.000 euro waard.
De verdachte student kwam volgens gegevens van het ministerie van Binnenlandse Zaken in 2004 het land binnen en verbleef sinds februari 2005 in Kiel.
Eind juli werden op twee treinen in de stations van Koblenz en Dortmund kofferbommen ontdekt. Wegens een constructiefout explodeerden de koffers niet. Volgens de autoriteiten ontsnapte het land op die manier aan een grootschalige terreuraanslag.
Het is lang niet de eerste keer dat daders van terroristische aanslagen misbruik maken van de mogelijkheden die onze westerse cultuur biedt aan studenten van allerlei pluimage om vrijwel ongehinderd hun ding te komen doen. In de USA zijn ze bijvoorbeeld nog altijd een stel Egyptische studenten "kwijt" die wel het land binnenkwamen, maar nooit op een cursus verschenen.

Studeren in Maastricht, gratis voor bollebozen.

Slimme studenten kunnen het komend studiejaar gratis studeren aan de Universiteit Maastricht (UM). De instelling beloont de beste drie procent studenten met een kosteloze studie. De prijsblokbeesten besparen jaarlijks ongeveer vijftienhonderd euro aan collegegeld. Niet Europese studenten doen nog veel meer profijt, tot 10.000 euro.
De UM wil met het initiatief jaarlijks vijf procent meer studenten trekken. De universiteit, die nu ruim twaalfduizend studenten telt, verwacht vooral meer aanmeldingen uit het buitenland.
Het initiatief is niet bepaald op applaus ontvangen bij de Vlaamse universiteiten. Niet alleen zou op deze manier een schaamteloos opbod tussen universitaire instellingen ontstaan om de meest getalenteerde studenten van elkaar af te snoepen, maar de Vlaamse rectoren vinden het ook een alles behalve sociale maatregel. Zij benadrukken dat in België alles in het werk wordt gesteld om het hoger onderwijs te democratiseren, onder meer door afspraken omtrent inschrijvingsgelden (500 euro). Door superstudenten hun inschrijvingsgeld terug te geven loop je de kans dat getalenteerde kinderen van welstellende ouders gedeeltelijk op de kosten van de weinig bemiddelde studenten hun studies kunnen afmaken.
Door de actie van de UM vrezen de andere universiteiten nu ook eenzelfde soort wervingscampagnes te moeten gaan voeren.
Het hoger onderwijs op het spoor van de wasmiddelenreclames?

Ook schoolpremie voor hoger onderwijs gewenst.

CD&V-kamerlid Greta D'Hondt pleit ervoor dat de federale regering ook geld moet vrijmaken voor een schoolpremie voor studenten hoger onderwijs.
D'Hondt liet eerder al weten het onbegrijpelijk te vinden dat de schoolpremie zich beperkt tot leerlingen en studenten uit het lager en secundair onderwijs. Studenten uit het hoger onderwijs worden immers geconfronteerd met hogere kosten en niet iedereen kan rekenen op een studiebeurs. Dat nu blijkt dat er te weinig goedkope studentenkamers zijn, bewijst dit volgens haar nog eens. "Voor gezinnen met één of twee hogeschoolstudenten valt dit moeilijk te verklaren", zegt D'Hondt.
Het kamerlid geeft toe dat ook Vlaanderen inspanningen moet leveren om het probleem op te lossen. Maar, in afwachting van een kosteloos onderwijs kan de federale overheid ook zijn steentje bijdragen. En dan mag dat niet alleen voor het lager en secundair onderwijs zijn, meent D'Hondt.
Het standpunt van D'Hondt is des te opvallender vermits haar partij de schoolpremie steeds verketterde tot electoraal stuntwerk van de federale meerderheid. Mensen met een slecht karakter zouden in dit geval kunnen denken aan electoraal opbod.

Margorama

Festivalheid
Ik ben superzenuwachtig. Ik beef een klein beetje en de oogstuiptrekkingen zijn amper van mijn gezicht te meppen. Evenals de nerveuze glimlach. Mijn schoenen zijn nog niet droog van Marktrock, en morgen vertrek ik naar de laatste dag van Pukkelpop. Hoewel de regenbuien niet altijd welkom waren, heeft het weer de leuke sfeer niet kunnen verpesten. Integendeel, het heeft ervoor gezorgd dat ik metéén na thuiskomst weer zin had in een festival. Hoewel dat eigenlijk niet echt 100% logisch is. Kijk, ik ben een persoontje dat liever in de zetel hangt bij een vriendenfeestje thuis, dan één dat tussen honderden onbekende mensen staat te springen. Waarvan één derde je achterste dan nog eens grondig wil betasten... www.Margorama.be