Studentizine

Studentizine 141

Sommige studenten zijn allergisch voor examens.

Krijg jij ook pukkels van de examenperiode? Dan ben je misschien wel allergisch voor examens.
Uit recent onderzoek is immers gebleken dat de stress van die periode bij sommige studenten het immuunsysteem op hol doet slaan, wat hen meteen veel vatbaarder maakt voor allerlei allergieën. De onderzoekers stelden een duidelijke verhoging van de activiteit in het immuunsysteem vast, naarmate de stress toenam. Daaruit concluderen zij dat studenten die vatbaar zijn voor allergieën, tijdens de examenstress onderhevig kunnen zijn aan bijzonder hevige allergische prikkels, die hun symptomen verergeren.
In het onderzoek, uitgevoerd bij 41 medische studenten van het Karolinska instituut in Stockholm, Zweden, stelden de onderzoekers vast dat in de kalme maanden voor de examens, de proefpersonen allemaal relatief gewone hoeveelheden T-cellen in hun bloed hadden. Dat zijn witte bloedcellen die het immuniteitssysteem onder controle houden. Wanneer de waarden daarvan echter werden gemeten kort voor een belangrijk examen, bleek de hoeveelheid T-cellen drastisch verhoogd. Hoe meer stress de studenten volgens hun verklaringen voelden, hoe groter de toename van die cellen.
Tevens stelden de onderzoekers vast dat bij studenten met allergieën, het gehalte cytokines (moleculen die betrokken zijn bij de regeling van de ontstekingsrespons die allergische opstoten kan veroorzaken) drastisch was gedaald.

Eerste imamopleiding aan Belgische universiteit.

Met ingang van het naderende academiejaar organiseert de Université Catholique de Louvain (UCL) als eerste universiteit in België een universitaire imamopleiding. De universiteit doet dat in samenwerking met de Facultés Universitaires Saint-Louis en de Haute Ecole Galilée. De opleiding vindt plaats in het eerste semester van het academiejaar 2006-2007 en wordt gesubsidieerd door Franstalig Hoger Onderwijsminister Marie-Dominique Simonet. "Het is de eerste keer dat een hogere opleiding islamtheologie integraal plaatsvindt in een universitaire omgeving. De cursus geeft ook recht op een universitair bewijsschrift", aldus professor Felice Dassetto, diensthoofd van het “Centre interdisciplinaire d'études de l'islam dans le monde contemporain” van de UCL.
Vandaag bestaan er in België al opleidingen voor imams en islamleerkrachten, maar enkel privé. In het Franstalig landsdeel zijn er zo bijvoorbeeld een viertal privé-initiatieven.
Aan Vlaamse kant geeft de Erasmushogeschool een lerarenopleiding aan islamleerkrachten.

Wetenschappen weer in de lift.

Aan alle Vlaamse universiteiten wint de richting Wetenschappen terug aan populariteit. Dat blijkt tenminste uit de eerste inschrijvingscijfers. In Gent hebben zich al 25 procent meer jongeren dan vorig jaar ingeschreven voor de studierichting Wetenschappen. Aan de KU Leuven noteert men een stijging met 21 procent. Ook in Brussel (+30 pct), Antwerpen (+29 pct) en Hasselt (+39 pct) is er een aanzienlijke toename.

Bier op school?

De VZW Leuvense Biertherapeuten roept bij de start van het nieuwe schooljaar de scholen op leerlingen tafelbier aan te bieden ter vervanging van frisdranken. "Het beste alternatief voor frisdranken is water, maar als het dan toch smaak mag hebben is tafelbier een veel betere keuze dan frisdranken. Enkele decennia geleden was het schenken van tafelbier overigens normaal op scholen", aldus de VZW.
Uit experimenten blijkt dat tafelbier veel minder dan softdrinks de insulineconcentratie in het lichaam doet stijgen en dus minder risico op overgewicht en kanker inhoudt. Bij de jongeren die in het kader van een experiment na 12 uur vasten 33 cl tafelbier dronken, werd geen alcohol in het bloed vastgesteld. Tafelbier bevat zo weinig alcohol (slechts 1,1 procent) dat er ook geen gevaar voor verslaving is.

De gevaren van het studentenleven...

Junkfood
Schets: Je kunt er niet omheen, als student wordt je blootgesteld aan alle verleidingen van de stad. Om er voorbij te komen, moet je door een smakelijk smakkende mensenmassa, gehuld in een geur van frieten, hamburgers, hotdogs en pita.. Zonder na te denken, graai je in je broekzak naar kleingeld.
Risico: Zwaarlijvigheid en op termijn doktersbezoek. Hangbuik en love handles zijn immers niet alleen onaantrekkelijk, maar naar verluidt ook slecht voor de gezondheid.
Remedie: Wandel iets minder door de bruisende horecawijk, ga sporten of ontwikkel je zelfdiscipline.
Drank
Schets: Tot de verleidingen van de studentenstad behoren niet alleen smakelijk ruikende voedingsmiddelen, maar evenzeer de abundantie van tapperijen allerhande. Of het schuimende gerstenat nu in glazen, kruiken of plastic bekers wordt geschonken, meedoen is bon ton, en hoe meer je consumeert, hoe groter je dorst wordt.
Risico: Aanvaringen met straatmeubilair, innige omhelzingen met sanitaire gebruiksvoorwerpen, gootkruipen, hardnekkige katers en wakker worden naast de draak van het jaar (of in het lokale politiekantoor).
Remedie: Geloof nooit dat je met je maten een kafaat kan droogzuipen. Spaar je lever en probeer aan een gezapiger tempo te drinken. Je gaat langer mee, en hebt er naderhand veel minder last van. Bovendien herinner je je daags nadien nog waarmee je zo moest lachen.
Kotgenoten
Schets: Er zitten ondefinieerbare vlekken in je bed als je na een weekendje thuis weer op je kot komt. Op andere dagen zitten Dvd’s niet meer in hun oorspronkelijke hoesje, geld verdwijnt op miraculeuze wijze, als sneeuw voor de zon.
Risico: Blut en uitgemolken eindigen op het kleinste kot van het huis, of erger, op straat.
Remedie: Praat eens met je huisgenoten en let vooral op diegene die zijn huur al drie maanden niet heeft betaald.
Studentenjob
Schets: Het begon met tien uur in de week, maar voor je het weet, ben je onmisbaar voor het bedrijf. Je baas belt steeds vaker om te vragen of je kunt werken, en je zegt geen nee. Dit is wat je wilt, dus waarom nog studeren?
Risico: Vroegtijdig student af raken. Vervolgens heb je kans dat je ontslagen wordt voor je echt carrière hebt gemaakt. Zonder diploma moet je dan misschien genoegen nemen met de mindere banen.
Remedie: Er is niks mis met bijverdienen, maar in de meeste gevallen is het toch raadzaam om je studie af te maken. Al is het dan misschien in een wat kalmer tempo.
De 24-uurseconomie
Schets: In andere gebieden gaan in het uitgaansleven om een uur of drie ‘s ochtends de lichten onverbiddelijk aan, maar in de meeste studentensteden kun je knus en warm de nacht doorkomen. Als zelfs een suffe toerist zichzelf om acht uur tegenkomt in de kebabzaak, hoe moet het dan gesteld zijn met de fuiflustige student? Precies, die maakt zijn 24 uur vol tussen universiteit, job en kroeg. Een bed gebruik je alleen voor de one-night-stand. Nog beter: ga naar het dichtstbijzijnde toilet. Minder kans om tijdens de esbattementen in slaap te vallen en condooms komen er zo uit de muur.
Risico: Verminderde studeerprestaties en verzwakking van de natuurlijke afweer.
Remedie: Zo nu en dan een rustmoment. Je hoeft echt geen volle nachten te maken, maar een uurtje in de bioscoopstoel op college kan je net door de nacht helpen. Treinen doen het ook altijd goed, probeer wel wakker te worden voor de trein de Russische grens oversteekt.
De deurwaarder
Schets: Je hebt de inhoud van de brievenbus linea recta doorgesluisd naar het oud papier. Ergens weet je dat het geen gezonde situatie is: geld uitgeven zonder dat er iets binnenkomt. Toch houd je de stank liever in de donkere beerput.
Risico: Op een dag kom je thuis en lijkt je kamer opgeruimd. Even ben je blij verrast. Dan besef je dat alle waardevolle spullen weg zijn. Je kotgenoot vertelt je dat de deurwaarder is langsgekomen.
Remedie: Ga langs bij de bank. Open de beerput en draai op voor je schulden. Of bouw anders een illegaal bestaan op in Verweggistan.

Bijna drieduizend studenten bankroet in zeven jaar.

Sedert 1999 zijn minstens 2732 Schotse studenten failliet gegaan ten gevolge van de betalingslast van hun graduatie.
In Schotland zijn de inschrijvingskosten aan de universiteit vervangen door een graduatievergoeding. Dat is een eenmalige, maar bijzonder substantiële betaling na het verlaten van de universiteit. Die betaling moet dan tezamen gebeuren met de eventuele afbetaling van andere studiekosten, waarvoor vaak een lening werd aangegaan.
In 1998 gingen 75 studenten bankroet, het jaar daarop waren dat er al 142, om in 2004 te pieken met 811. Vorig jaar ging het iets beter met 677, maar studentenorganisaties en politici van de oppositie betogen terecht dat het om een bijzonder onrustwekkend signaal gaat. De overheid voorziet weliswaar in laagrentende leningen, maar het afschaffen van studietoelagen heeft duidelijk een bijzonder hoge drempel gecreëerd, wat de democratisering van het Schotse onderwijs beslist niet ten goede komt.
Volgens de regerende coalitie is er geen formeel bewijs van enig verband tussen de faillissementscijfers en het afschaffen van studiebeurzen en het invoeren van de graduatievergoeding.

Te weinig leerlingen in bouwopleiding.

De bouwsector zoekt jaarlijks ongeveer 13.000 bouwvakkers. In het bouwonderwijs studeren per jaar echter slechts zo'n 1.540 leerlingen af. Bovendien daalt de opleidingskwaliteit van deze jongeren, zo stelt de Bouwunie in een mededeling. De federatie van de kleine en middelgrote bouwondernemingen blijft daarom aandringen op een opwaardering en hervorming van het bouwonderwijs.
Beroepsrichtingen in het secundair onderwijs worden nu te weinig gepromoot als waardevol. "Nochtans verdient een bouwvakker goed zijn boterham." Voorts moeten leerlingen volgens de Bouwunie al in het basisonderwijs in contact komen met bouwactiviteiten, zoals dat nu gebeurt met naaien en koken. "Onbekend maakt immers onbemind."
De inhoud van de opleiding in het bouwonderwijs staat "te ver af van de beroepsbezigheden", aldus de Bouwunie, die voorstander is van sterk sectorgebonden scholen en ook hamert op het belang van de stageverplichting. "Het zou trouwens beter zijn radicaal af te stappen van het ASO-TSO-BSO-hokjessysteem", vindt de federatie, verwijzend naar het algemeen secundair onderwijs, het technisch secundair onderwijs en het beroeps secundair onderwijs.

Wetterse politie treedt op tegen pesters op school.

Pesters uit scholen in de regio Wetteren kunnen voortaan op het matje geroepen worden bij de lokale politie. Dat was al zo voor spijbelaars. Dat de regel nu ook voor pesters geldt, is een primeur voor Belgische scholen.
Bedoeling is dat gepeste kinderen al dan niet via een vertrouwensleerkracht contact met de politie kunnen opnemen. Die gaat vervolgens achter de pester aan. Er wordt op gerekend dat de interventie van de politie op heel wat tieners behoorlijk diepe indruk zal maken. De politie zal in eerste instantie proberen om de jonge pester de gevolgen van zijn gedrag te doen inzien. Lukt dat niet, dan kan er een proces-verbaal opgesteld worden en doorgestuurd worden naar de jeugdrechtbank. Het initiatief in Wetteren gaat uit van de lokale politie.
Het is een goed initiatief om het vaak escalerende wangedrag van bepaalde groepen jongeren tijdig in te tomen. Zeker in de grotere steden zou men moeten overwegen om dit voorbeeld snel te evalueren en na te volgen, aangepast aan de lokale noden. Voorkomen is nog altijd beter dan genezen.

Gedragscode voor studenten na zware rellen.

Aan de Otago universiteit in Nieuw-Zeeland is een nieuwe gedragscode voor de studenten afgekondigd, en wordt een verbod op de verkoop van flessen drank in de buurt van de universiteit overwogen, dat alles in een poging om het studentengedrag binnen aanvaardbare normen te leiden.
Eerder deze week werden ijlings opgeroepen politieagenten geconfronteerd met rebellerende straalbezopen studenten, die vochten, flessen gooiden en zetels op straat in brand staken. Uiteindelijk werden de rellen bekoeld, en een vijftigtal studenten ingerekend.
De universiteitsraad van Otago vergaderde meteen daags daarna achter gesloten deuren om een nieuwe gedragscode op te stellen. Voorlopig is de nieuwe regelgeving nog niet bekend gemaakt, maar wel lekte al uit dat de universiteit veel strenger zal kunnen optreden bij studentenwangedrag buiten de campus. Met de overheid zou een absoluut verbod op de verkoop van drank in flessen worden afgesproken voor de gehele studentenwijk. Op die manier hoopt de overheid alvast het probleem van het flessenwerpen en de verwondingen door gebroken glas in te perken.
Enkele winkeliers in de buurt verklaarden ondertussen al grotendeels financieel afhankelijk te zijn van de verkoop van spiritualiën in flessen aan studenten, en bijgevolg de nieuwe wetgeving meteen aan te zullen vechten voor het hooggerechtshof.

Vice-rector gestenigd.

De vice-rector, Prof Errol Tyobeka, van de Tshwane University of Technology, in Zuid-Afrika, werd door de studenten gestenigd nadat hij hen eerder had toegesproken. Volgens een woordvoerder van de Pan Africanist Student Movement of Azania, voorzitter Mametlwe Sebei, had Tyobeka geen enkele concrete toegeving gedaan inzake de onderwerpen van de meeting, waardoor de studenten “opgewonden” raakten.
Er werden stenen gegooid naar de man, maar hij werd daarbij niet ernstig gekwetst, aldus nog Sebei.
Eerder op de dag hadden de studenten een ultimatum gekregen om uiterlijk tegen 2 uur ’s middags de toegang tot de universiteit vrij te maken. Die was door de studenten gebarricadeerd met brandende banden en gewapende stakingsposten. Op het ogenblik blijven de onrusten nog voortduren en is er geen sprake van normale academische activiteiten.

300 Nigeriaanse studenten vermoord in 5 jaar.

De Nigeriaanse senaatscommissie voor onderwijs heeft vorige week verklaard dat minstens 300 studenten in 62 verschillende onderwijsinstellingen werden vermoord gedurende de voorbije 5 jaar. De moorden kaderen in het cultusgeweld dat heel Nigeria in z’n greep houdt.
De voorzitster van de commissie, Senator Joy Emordi, verklaarde verder nog dat meer dan 2000 studenten in verband met hun cultusactiviteiten werden aangehouden door de politie en/of werden uitgesloten door de onderwijsinstellingen.
Volgens haar is de bedreiging door het cultusgeweld ondertussen zeer ernstig geworden, en de belangrijkste bedreiging, niet enkel voor het onderwijsnet, maar ook voor de gehele Nigeriaanse samenleving. In het land zijn zo’n 60 verschillende religieuze groeperingen actief die elk door afpersing, diefstal, moord, verkrachting en andere “overtuigingsmiddelen” niet alleen hun visie willen opdringen aan de rest van de bevolking, maar in een moeite ook hun kassa willen spijzen en hun lusten botvieren.
De senaat neemt nu opnieuw het initiatief om door een veel restrictievere wetgeving het cultusgebeuren aan banden te leggen, maar of dat zal lukken is nog maar zeer de vraag. Eerdere acties hebben alvast niet veel zoden aan de dijk gebracht.

Leerling-agent schiet student neer.

Een Ivoriaanse student is donderdag in Abidjan doodgeschoten tijdens gevechten tussen politieagenten in opleiding en universiteitsstudenten. Tien anderen raakten zwaargewond, zo verklaarde een woordvoerder van de studentenvakbond Fesci. "Twee van de tien zwaargewonden zijn door de politieagenten meegenomen en zijn misschien overleden. Ze waren er ernstig aan toe," aldus de woordvoerder.
Volgens getuigen volgt het incident nadat twee leerlingen van de politieschool door studenten waren aangevallen, dinsdag op een busstation in de wijk Adjamé. De studenten en de leerling-politieagenten hadden ergens ruzie over gekregen. Als vergelding bestormden leerlingen van de politieschool donderdag de universiteitscampus van Cocody, die zich naast de politieschool bevindt.
Ze waren gewapend met onder meer ijzeren staven en houten stokken. Ze onderbraken de lessen en vielen studenten aan. Ook een AFP-journalist ter plaatse werd aangevallen. Meerdere studentenwoningen werden volgens de mededeling geplunderd.
Wie roep je in zo’n geval nu eigenlijk op om de boel te onderzoeken en vervolging in te stellen?