Studentizine

Studentizine 143

Student Kick Off in Gent.

Niettegenstaande er in bijna alle andere studentensteden reeds grote studentenfeesten bestaan voor het verwelkomen van de nieuwelingen, bleef het – met uitzondering van het minder geslaagde “Gent ontgroend” enkele jaren terug – opmerkelijk stil rond dergelijke initiatieven in Gent. Tot dit jaar - onder impuls van de Gentse studentenraadvoorzitter - de Gentse Konventen samen werden geroepen om de mogelijkheid tot het organiseren van zo’n groots welkomstevenement te bespreken.
Op 27 september 2006 was het zover en het zo lang verwachte openingsgebeuren ging van start. Terwijl het gros van de medewerkers al enkele uren bezig was, kwamen rond de middag de eerstejaars universiteitsstudenten en praesidiumleden aan op de feestlocatie.
Start van dit feest was een grote barbecue voor de studenten, door de praesidiumleden van de Gentse Kringen. Een kleine 500 hongerige magen kwamen dan ook een hapje mee-eten om de namiddag – die voor de eerstejaars jammer genoeg niet lesvrij was – zonder buikgerammel of appelflauwtes door te komen.
De namiddag werd muzikaal ingezet met het optreden van de enige echt “geweldige” Eddy Wally. Er kan van deze 74-jarige zanger veel gezegd worden, maar het aanwezige publiek ging voor “the voice of Europe” haast letterlijk uit de bol.
De vrije uurtjes in de namiddag konden naast de optredens ook ingevuld worden door een bezoek aan de verschillende infostanden van onder andere de Stad Gent, enkele Kringen, Dienst Studentenactiviteiten, SK Ghendt, ... . Voor de meer actievere medemens was het ook mogelijk om levensgroot tafelvoetbal, Kolonisten van Catan, nagelklop en dergelijke meer te spelen.
Maar het bleef uiteindelijk uitkijken naar het muzikale avondprogramma, dat begon met het optreden van De La Vega. Speciaal voor de Gentse student gaven Elke Bruyneel en band nog eenmaal het beste van zichzelf tijdens hun laatste optreden van dit jaar.
Alhoewel het plein op dat moment nog vrij toegankelijk was, naderde voor velen het tijdstip om zich richting podium te begeven, alwaar alles in gereedheid werd gebracht voor het optreden van ‘t Hof van Commerce. Reeds een half uur voor aanvang van het optreden moest het plein afgesloten worden. Velen konden dan ook Rector Paul Van Cauwenberge als “voorprogramma” van ‘t Hof niet bewonderen. Begeleid met gitaar bracht hij het beste van zichzelf voor een enthousiast studentenpubliek.
En toen begon voor om en bij de 4000 bezoekers het optreden van West-Vlaanderens Raplegendes. Flip Kowlier en Serge Buyse weten als geen ander hun publiek te bespelen, en hebben dat ook nu weer met verve bewezen. Met opzwepende tonen en herwerkte hits leek het alsof het uur durende optreden in een zucht voorbij was.
Het was even stil gebleven rond de Gentse groep Das Pop tot deze populaire formatie dit jaar een nieuw album uitbracht. Zij hadden de eer om als laatste topband voor de set van DJ Maximum het feest af te sluiten. Veel volk verliet echter langzaam het plein richting uitgaansbuurt, om er in de overweldigende drukte nog verder na te praten.
Dat het op organisatorisch vlak niet altijd allemaal even vlot verliep (lange wachtrijen, een paar technische foutjes, …) kon het aanwezige studentenpubliek niet deren. Zij genoten ten volle van een alvast goeie start van het academiejaar, en de avond was ook na de optredens nog jong, waardoor de plaatselijk horeca waarschijnlijk de beste start in jaren heeft meegemaakt.

Jan-Bart De Muelenaere

Leuvense studenten verwachten meer van hun stad.

Naar aanleiding van de opening van het academiejaar wil LOKO, de Leuvense studentenraad, het inconsequente beleid van de stad ten overstaande van studenten en de afwezigheid van communicatie tussen de stad en de K.U.Leuven aankaarten. LOKO roept de stad en de universiteit op om samen de dialoog aan te gaan.
Leuven staat zowel in Vlaanderen als in het buitenland bekend als de studentenstad bij uitstek. De Leuvense realiteit blijkt echter aan te tonen dat de stad de studenten liever kwijt dan rijk is.
Zo worden bijvoorbeeld vergunningen voor evenementen georganiseerd door studentenverenigingen regelmatig door de stad geweigerd, daar waar voor evenementen van de echte Leuvenaars steevast uitzonderingen op de regels worden toegestaan.
Tekenend voor het beleid van de stad is het Buurtfeest dat door LOKO en de stad wordt georganiseerd om studenten en burgers dichter bij elkaar te brengen. De bijdrage van de stad tot dit evenement beperkt zich tot... het aankopen van drie kilo nootjes.
Daarnaast zijn voorbeelden waar Leuvense politici de studenten (om electorale redenen) als zondebok nemen voor wat misloopt in de stad legio.
Op dit ogenblik is studentenbeleid slechts een van de acht bevoegdheden van de zevende schepen. LOKO eist dan ook een schepen die zich uitsluitend op studenten toelegt. Er zijn genoeg steden in Vlaanderen die minder inwoners hebben maar over een eigen schepencollege beschikken.
LOKO wil de hand reiken aan stad en universiteit om samen de dialoog aan te gaan om te kijken hoe we door het op elkaar afstemmen van verschillende diensten en eventueel door het nemen van nieuwe initiatieven een oplossing kunnen bieden aan de huidige problemen.

Studay, start met de paukenslag!

Met een derde editie op rij, mag het openingsfestival van het Antwerpse academiejaar stilaan een klassieker genoemd worden.
Omdat het theaterplein echter herschapen is in een bouwwerf diende Studay dit jaar te verkassen naar de gedempte zuiderdokken, aanzienlijk verder weg van de studentenbuurt. Het was bijgevolg een beetje afwachten of de studenten in even grote getale hun weg zouden vinden naar de studentikoze openingsesbattementen. Al vrij vroeg stroomden de eerste duizenden studiosi toe, maar doordat het feestterrein veel groter was dan de voorbije jaren leek de opkomst aanvankelijk minder spectaculair.
Geen zorg echter, de homo ludens in elke studentenbast, het uitnodigende zonnetje, het aangekondigde muzikale entertainment en zeker ook voor een stuk de groeiende reputatie van het evenement zelf lokten dikke drommen feestlustigen, die in een opperbeste stemming rondflaneerden, verbroederend, verzusterend, zich informeerden en vooral ook amuseerden.
De sportcompetitie vond dit jaar veel meer ruimte en bijgevolg ook een beduidend betere opstelling, met heuse supporterstribunes en een steeple-chase circuit rond de terreinen. Het aantal attracties was helaas dan weer omwille van besparingen beperkter, wat een beetje jammer was voor de actievere betrokkenheid van de beslist spellustige studenten.
Het muziekprogramma met Fait d’Anvers, Bal Moderne, Syndicato Sonico en Magnus werd dan weer ten zeerste gesmaakt, en kreeg de massa probleemloos in beweging.
Rond 18.00 uur werd het aantal meefuivende studenten begroot op zestienduizend koppen, een verbetering van het vorige recordaantal met zowat 50 procent.
Een geslaagde Studay, dat zeker, maar vooral de exuberante bierprijs (1,50 euro voor een plastic bekertje) stuitte op studentikoos onbegrip. De terrasjes rond het terrein werden dan ook stevig bezocht voor een échte pint, terwijl ook de winkels in de buurt een spectaculaire omzetstijging mochten optekenen.
Voor het ontbreken van een studentenparade was er dan weer wel begrip, het werd betreurd, maar iedereen kon wel vatten dat het onbegonnen werk zou geweest zijn om de uitgelaten bende tot slot nog eens van zuid naar noord door de hele stad te loodsen.
Misschien toch maar eens een studentencarnavalstoet organiseren?
Foto's staan ondertussen online op http://www.studiant.be/foto

Stemrecht voor studenten.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, sluit zich aan bij de studenteneisen die Loko, de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie, formuleerde tijdens de opening van het academiejaar van de KU Leuven.
Met de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur, wil VVS de studentenvraag voor een schepen voor studentenzaken uitbreiden naar àlle steden met grote studentenconcentraties. VVS ondersteunt ook het belang van structureel overleg en samenwerkingsprojecten tussen studenten en stadsbestuur. Verder vraagt VVS dat de overheid de mogelijkheid creëert voor kotstudenten om te stemmen in de stad of gemeente waar ze studeren.
Loko vroeg aandacht voor de problematische houding van het bestuur van de studentenmetropool ten opzichte van studenten. Die uit zich in weinig begrip en openheid voor typische studentikoze activiteiten en in een overleg dat slagkracht en regelmaat mist.
Dat probleem is zeker niet uniek voor Leuven. Vele studentensteden kijken in de eerste plaats naar de student door een economische bril: studenten moeten de lokale middenstand doen floreren. De instellingen moeten een hefboom zijn voor de regionale economische ontwikkeling. Voor VVS is onderwijs echter in de eerste plaats een sociaal-cultureel gebeuren en pas daarna een economisch gegeven. Het wordt tijd dat de lokale (kandidaat-) politici inzien dat het studentenleven ook animo, cultuur, sociale controle en een potentiële bevolking naar de stad brengt. Naar aanleiding van de verkiezingen roept VVS op tot een studentvriendelijk stadsbeleid inzake fuiven, cultuur, sport, ruimtelijke ordening en vergunningen…
VVS wil dat lokale overheden zich ook volop bewust worden van het feit dat ze belangrijke bijdragen kunnen en moeten leveren tot de democratisering van het hoger onderwijs. Er is duidelijk nood aan een huisvestingsbeleid dat anticipeert op mogelijke kamertekorten, een mobiliteitsbeleid gericht op de student en een betere bediening van campussen door het openbaar vervoer…
Helaas werpen in de praktijk studentensteden vaak zélf financiële drempels op in de plaats van deze te bestrijden, denk maar aan de gemeentelijke kottaksen… Steden zouden daarom veel intensiever moeten samenwerken met de studentenvoorzieningen van hogescholen en universiteiten.
Tenslotte heeft volgens VVS een doordacht studentgericht stadsbeleid enkel kans op slagen wanneer er échte participatie van studenten mogelijk is aan het beleid. Een schepen voor studentenzaken is een noodzaak, structureel overleg tussen studentenraden en stad evenzeer. Maar alleen electoraal gewicht en daadwerkelijke politieke participatie kan de gevoeligheid van steden voor de specifieke studentenproblematiek verhogen.
Daarom vraagt VVS dat de overheid voor kotstudenten de keuze creëert tussen stemmen in de stad waar de student gedomicilieerd is en stemmen in de stad waar de student voor zijn studies verblijft. Politieke participatie in de vorm stemrecht voor kotstudenten moet de sleutel worden tot een duurzaam studentvriendelijk stadsbeleid!
Kort samengevat zijn de VVS-eisen naar aanleiding van de gemeenteraadverkiezingen:
- een studentenschepen met horizontale bevoegdheid
- structureel overleg tussen studentenraden en stad
- meer samenwerking tussen stad en studentenvoorzieningen
- stemrecht voor kotstudenten mogelijk maken in de stad waar ze verblijven

Antwerpse politici over studentenbeleid.

We kunnen er niet onderuit, willen of niet, op 8 oktober worden wij naar de stembus gevorderd.
In het fonkelnieuwe “Makiszien” verschijnt een overzicht van de visie van de belangrijkste Antwerpse politieke fracties op het studentenbeleid. De interviews die de basis waren voor dit overzicht waren een initiatief van CASC, Studiant, het VOS persbureau en Tv-id. Op deze laatste webtelevisie kan je de interviews trouwens in streaming bekijken op : http://www.tvid.be/ProgramDetail.aspx?article=6b57ebca-6926-462d-a236-6ae2e7aa7e55

Ludieke VVS-bedevaart naar Scherpenheuvel!

Vrijdag 29 september organiseerde VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, een ludieke actie om aandacht te vragen voor de studenteneisen inzake de financiering- en rationaliseringsplannen van de minister van Onderwijs.
VVS trok daarom op bedevaart naar Scherpenheuvel. Dat is de thuishaven van minister Frank Vandenbroucke, die zich voor de gemeenteraadsverkiezingen in Scherpenheuvel-Zichem presenteert op de lokale SP.a – lijst.
Omdat de minister tot nu toe weinig gehoor geeft aan de VVS–eisen inzake de financierings- en rationaliseringsplannen, zagen de studenten zich genoodzaakt om de hulp in te roepen van hogere machten.
De symbolische studentenbedevaart was een succes. Getooid in monnikspij ondernam een groepje studenten de tocht van Diest naar Scherpenheuvel. Onderweg werden er Marialiederen aangeheven, uiteraard in aangepaste versie. De tocht eindigde aan de basiliek waar de studenten Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel om voorspraak baden. Doel van deze bedevaart was dus het afsmeken van de voorspraak van De Heilige Maagd in het moeilijke dossier van rationalisering in het hoger onderwijs. De studenten willen dat de minister in zijn rationaliseringsvoorstellen meer rekening houdt met studentenbelangen. Opdat Onze Lieve Vrouw de minister van onderwijs tot inkeer zou brengen, gingen ze in processie driemaal rond de basiliek. In tegenwijzerzin om extra spoed achter hun smeekgebeden te zetten en snel inspraak te verkrijgen. De studenten hielden zich ook aan het gebruik om klinkende muntstukken te smijten opdat hun boodschap zou worden gehoord.
Waarom zagen de studenten zich genoodzaakt om de hulp van hogere machten in te roepen? In het huidige financieringsplan van minister Vandenbroucke (en de Vlaamse Regering) worden de bijkomende middelen voor het hoger onderwijs gekoppeld aan een rationalisering van het aanbod. Dat moet een einde maken aan de te grote versnippering van het opleidingenaanbod. In het plan zal de overheid per opleiding een norm opleggen die bepaalt op hoeveel plaatsen deze richting maximaal mag voorkomen in Vlaanderen. Op welke manier deze norm wordt gehaald, moet de sector zelf maar regelen door zelf een rationaliseringsplan per discipline op tafel te leggen. Vreemd is dat de studenten zelf er tot nu toe niet aan te pas komen.
De studenten onderschrijven de nood aan een optimalisatie van het hoger onderwijslandschap. VVS heeft echter haar bedenkingen bij de manier waarop de minister die wil organiseren. Een groot gevaar bestaat erin dat niet de kwalitatief slechtste, maar wel de kleinste opleidingen zouden verdwijnen. Nochtans leiden kleinere lesgroepen en meer begeleiding tot betere studieresultaten. Het gevaar bestaat dat kwaliteit uitsluitend wordt gezien in functie van de onderzoekszwaartepunten. En dat er geen rekening wordt gehouden met de voor de studenten belangrijke kwaliteitsfactoren zoals studiedruk, pedagogische kwaliteiten van docenten, bibliotheek en ICT-voorzieningen, begeleidingsaanbod… Studenten zijn het best geplaatst om te beoordelen wat onderwijskwaliteit is. Studenteninspraak is essentieel in een rationaliseringsproces waarbij onderwijskwaliteit een doorslaggevend criterium moet zijn.
Bovendien dreigen de studenten de eerste en belangrijkste slachtoffers te worden als er opleidingen verdwijnen. Met het openbaar vervoer pendelen naar een instelling die veel verder ligt, is veel duurder en vaak onmogelijk door de slechte verbindingen. Ook is het aanbod aan betaalbare studentenkamers in de studentensteden niet voorzien op nog meer kotstudenten. Rationalisering dreigt dus slachtoffers te maken, vooral onder de sociaal zwakkere studenten. En dat terwijl de minister een tweede democratiseringsgolf wil! VVS eist dat rationalisering gepaard gaat met sociaal flankerende maatregelen. Er moeten meer en hogere studiebeurzen komen, meer betaalbare studentenkamers, en goedkoper openbaar vervoer.
Uiteraard was er een fotograaf van Studiant van de partij. Zijn verslag is te vinden op www.studiant.be/foto .

Sluikplakkers gokken voor grof geld.

Het Antwerpse academiejaar gaat maar net van start, het studentenleven herneemt pas zijn doldwaze prettig gestoorde ritme, of het regent al meteen klachten over sluikplakken. Sommige clubs lijken zich voorgenomen te hebben heel de koekestad dicht te tapisseren met hun affiches, en zij kleuren daarbij op spectaculaire wijze buiten de lijntjes van het toegelaten plakgedrag.
Bepaalde clubs bestendigen daarmee hun beleidslijn van het voorbije jaar, waarin boetes voor sluikplakken werden verzameld als trofeeën aan de muur.
Het is hen mogelijk ontgaan, maar de politie en de stedelijke administratie hebben terzake een nieuw beleid uitgestippeld, waarbinnen bepaalde zaken oogluikend worden toegestaan, maar waarin daarnaast duidelijk wordt geopteerd voor een politiek van lik op stuk. De vervuiler zal moeten betalen, en zowel de boetes als de retributies voor opruimen en/of schoonmaken (prijs per vierkante decimeter) zijn in de hoogte bijgesteld.
Wie betrapt wordt riskeert bijgevolg een stevige streep door de rekening, en zelfs zonder betrapping mag de praeses zich aan de pikuur verwachten.
Misschien voor alle veiligheid toch maar eens nakijken wat toegelaten is, en dat meegeven aan de plakploegen?

Universitair koor Antwerpen zoekt…

Het 30-koppige universitair koor Antwerpen tracht al sinds 1989 op een ludieke manier de geesten te verruimen met klassieke muziek, oude polyfonie, musicals, wereldse liederen en religieuze muziek. Dirk De Nef, dirigent van het koor en tevens docent aan het Lemmensinstituut, staat borg voor minstens 3 uitvoeringen doorheen het academiejaar: de openingsviering in de kathedraal, het meer klassieke winterconcert en het meer wereldse lenteconcert.
Om kwaliteit te handhaven zijn we dan ook voortdurend op zoek naar enthousiaste zangers. Iedereen is welkom, of je nu student, assistent, personeel, alumnus, docent of buitenstaander bent. Specifieke vooropleiding of ervaring zijn niet vereist, mits deze gecompenseerd worden door muzikaliteit, inzet en enthousiasme. Kom eens kennismaken op onze open repetitie, 9 oktober 2006 van 18u00 tot 19u30 in het “Hof van Liere” (Prinsstraat 13, Antwerpen).
Meer informatie vind je op onze website: http://webhost.ua.ac.be/uka

Steeds meer studenten met een leefloon.

Het aantal studenten dat een leefloon krijgt, is in de periode 2002-2005 nagenoeg verdubbeld van 3.158 tot 6.197. De grootste stijging deed zich voor in Brussel (van 492 tot 1.239), gevolgd door Wallonië (van 1.952 tot 3.602) en Vlaanderen (van 714 tot 1.357).
In 2002 ontvingen in ons land maandelijks gemiddeld 1.804 samenwonende studenten een leefloon. In 2005 was dat aantal al meer dan verdubbeld tot 3.694. Bij de alleenstaanden was er een toename van 1.276 tot 2.337 en bij personen met gezinslast een stijging van 78 tot 162.

Politiek debat Lucernacollege brengt allochtone politici en jongeren rond de tafel.

Het Lucernacollege Antwerpen organiseert op woensdag 4 oktober 2006, pal voor de gemeenteraadsverkiezingen, een uniek debat tussen een aantal Antwerpse politieke kopstukken van allochtone afkomst en de leerlingen van de school, ook voornamelijk allochtone jongeren. Verwacht worden Ergün Top (CD&V), Fauzaya Talhaoui (Spirit), Karim Bachar (Sp.a), Hicham El-Mzaihr (VLD), Meryem Almaci (Groen!) en Öztürk Taspinar (Spirit). Op de agenda staan een aantal voor de stad hete politieke hangijzers, waaronder migrantenbeleid, onderwijs en sport, cultuur, en ontspanning.
Het debat is voor de leerlingen van de school, 12- tot 16-jarigen uit het ASO en het TSO, een unieke gelegenheid om vragen te stellen aan en in contact te komen met allochtone politici van de grootste Vlaamse partijen. De leerlingen hebben overigens zelf de thema’s van het debat gekozen.
“Met dit initiatief willen we twee zaken bereiken,” aldus Özkan Yilmaz, directeur van het Lucernacollege. “Enerzijds willen we aantonen dat allochtone, voornamelijk islamitische, jongeren, het politieke debat, inclusief een heikel thema als het migrantenbeleid, niet schuwen. Een tweede doelstelling is een algemene sensibilisering van de jongeren voor democratie, in de brede zin van het woord.”
Het debat kadert in een democratieweek die het Lucernacollege uit Antwerpen-Noord organiseert tussen 2 en 6 oktober 2006. Tijdens die week worden verschillende activiteiten georganiseerd die de leerlingen moeten sensibiliseren voor begrippen als democratie, rechten van de mens en in het bijzonder het kind. Het eerste hoogtepunt is het debat met de allochtone lokale politici. Daarnaast zal een delegatie van de schooldirectie een ‘dromenbrievenbus’, gevuld met wensen en dromen van de leerlingen, naar het Droompostkantoor in Antwerpen-Zuid (oude gerechtshof aan de Britse Lei) brengen. Tot slot zullen de leerlingen een liefdadigheidsproject steunen via diverse ludieke acties. De democratieweek valt immers in de ramadan-periode, die moslims aanspoort aan liefdadigheid te doen.

Van Brempt in de bres voor vrouwenstudies.

Vlaams minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt werkt aan een oplossing voor het stopzetten van de opleiding Vrouwenstudies. Ze start daarvoor overleg met de rectoren van de universiteiten van Antwerpen, Gent, Brussel, Leuven en Hasselt. De voortgezette opleiding Vrouwenstudies ontstond in 1995, maar kreeg nooit financiële steun van de universitaire overheden.
Van Brempt vindt een goede opleiding en wetenschappelijk onderzoek in genderstudies een noodzaak. "Het belang van een opleiding waarin expertise ontwikkeld en doorgegeven wordt over uitsluitings- en achterstellingsmechanismen gebaseerd op geslacht, mag niet onderschat worden. Vrouwen én mannen worden nog steeds het slachtoffer van vooroordelen en discriminaties", aldus de minister.

Hogescholen maken zich zorgen over inschrijvingen aan de universiteiten.

In hogescholen ontstaat onrust over het grote aantal inschrijvingen aan de universiteiten. Er schreven zich voor het nieuwe academiejaar behoorlijk wat meer studenten in aan de Vlaamse universiteiten.
Uit de hogescholen zijn de signalen minder eenduidig positief. Dat is nieuw, de jongste jaren zagen de hogescholen hun studentenaantallen net sterker stijgen dan de universiteiten. De hogescholen vrezen opnieuw het watervalsysteem, waarbij studenten na enkele jaren 'afzakken' naar een hogeschool.

Hogeschool wil Engels als onderwijstaal.

Professor Rudi Verheyen, voorzitter van de Hogeschool Antwerpen, vindt dat het mogelijk moet zijn om het Engels te kiezen als onderwijstaal. Verheyen meent dat een aanbod in het Engels een veel groter aantal internationale studenten zou kunnen aantrekken en verwijst daarbij naar de ons omringende landen, waar cursussen in het Engels al veel langer tot de geplogenheden behoren.
"Daar zien we steeds meer mogelijkheden voor internationale studenten om opleidingen in het Engels te volgen en dit blijkt een grote aantrekkingspool te vormen", aldus nog professor Verheyen in zijn toespraak naar aanleiding van de opening van het nieuwe academiejaar.
"Het Nederlands als verplichte onderwijstaal hindert de evolutie naar een ruime internationaliseringmogelijkheid. Hoewel we de bescherming van onze landstaal begrijpen en steunen, zou het mogelijk moeten worden om ook andere ontwikkelingen te kunnen volgen", stelde Verheyen nog in zijn toespraak.

Strippende leraar berispt.

Een Chinese kunstleraar heeft een officiële berisping gekregen van de overheid omdat hij zijn kleren had uitgetrokken tijdens een les over het tekenen van het menselijk lichaam. Dat melden plaatselijke media donderdag.
De 56-jarige Mo Xiaoxin zette zich in adamskostuum om de studenten te tonen hoe ze spieren moeten tekenen. De studenten voelden zich naar eigen zeggen "ongemakkelijk" bij het zien van hun naakte leraar en gingen klagen bij zijn oversten.
Het Chinese ministerie van Cultuur heeft de leerkracht nu een officiële berisping gegeven voor zijn gedrag. Volgens de autoriteiten is het "ongehoord om voor studenten te strippen".

Meer dan 10.000 proefschriften online

Sinds enkele weken staan er meer dan 10.000 proefschriften online op de website van DAREnet. De proefschriften zijn afkomstig van alle universiteiten in Nederland. De rector magnificus van de Radboud Universiteit in Nijmegen opende de Nationale Proefschriftensite namens alle rectoren van de Nederlandse universiteiten.
Proefschriften zijn documenten waarmee meestal jonge wetenschappers doorbreken in een bepaald vakgebied. Vaak gaat het om nieuw en soms om baanbrekend onderzoek van Nederlandse bodem. Elk jaar verschijnen er in Nederland ongeveer 2500 proefschriften. Voor studenten en geïnteresseerden is het vaak moeilijk om deze proefschriften op te zoeken. Vandaar de lancering van deze website.