Studentizine

Studentizine 148

Gentse farmastudenten komen in aanvaring met GAIA.

De dierenrechtenorganisatie GAIA fulmineert al vele jaren tegen het visjes zwelgen op het Krakelingenfeest in Geraardsbergen, en nu gaat GAIA frontaal in de aanval tegen de Gentse studentendopen. Volgens de organisatie moesten schachten van de faculteit Farmacie van de UGent met hun mond levende goudvissen vangen die in een kinderzwembadje zaten.
"Oorspronkelijk was naar verluid de opdracht: “bijt de kop van de vis af”, maar de studenten vonden dit te ver gaan en namen de vissen enkel in hun mond om ze naderhand terug in het badje te spuwen. “Traditioneel namen de schachten ook een bloedbad en tongzoenden ze een dode varkenskop", aldus GAIA.
Volgens de gedragscode voor studentendopen van de UGent mogen geen (levende) dieren of slachtafval gebruikt worden tijdens een studentendoop, net zomin als gevaarlijke of al te stinkende producten. De dienst Studentenactiviteiten spreekt wel van 'richtlijnen'. "De Stad Gent noch de Ugent wil een vermanend vingertje uitsteken en verenigingen allerlei beperkingen opleggen voor hun dopen. Maar om alles vlot te laten verlopen en de overlast voor buurtbewoners in te perken, vragen we wel rekening te houden met deze richtlijnen, zeg maar: regels van het gezond verstand", aldus de dienst.
GAIA-voorzitter Michel Vandenbosch vindt de gedragscode niet duidelijk genoeg. "Dieren zijn geen gevoelloze dingen waarmee, puur voor het plezier, gesold kan worden." GAIA vraagt in een brief aan de rector om de studentenvereniging die de doop in De Salamander heeft georganiseerd, te straffen.
De nieuwe rector van de Universiteit Gent, Paul Van Cauwenberge, keurt studentendopen met levende dieren of slachtafval "absoluut af". "Een doop moet steeds ludiek zijn, maar dergelijke opdrachten passen niet meer in de waarden en normen van de Universiteit Gent". De rector wil van de huidige gedragscode, die dergelijke praktijken verbiedt, nu een heus reglement maken.
Eens te meer blijkt de behoefte aan een duidelijk doopcontract met bijbehorend reglement, maar heb je ooit al eens geprobeerd een goudvis met je blote handen te vangen in een vijvertje? En dan met je mond??????
Wreed klein vijverke, wreed groot viske, of wree widde muyle!!!

Zing mee!

Mis ze niet, deze onvergetelijke zangfeesten!

Op maandag 11 december 2006 organiseert CASC (Convent der Antwerpse StudentenClubs) de derde editie van een heropgevist studentenmonument, namelijk het Antwerps Studentenzangfeest in Zaal Harmonie (aan de Mechelsesteenweg).
De inkom bedraagt 5 euro, maar hier krijg je al een zangboekje en wat biero's gratis voor ! Drank is uiteraard aan uitermate democratische prijzen (pils @ 1 euro!) en er rijdt sowieso nog een tram terug naar't centrum tegen't einde van de zangstonde !! Kom dus gezellig mee zingen en drinken om een traditie in ere te herstellen !!!
Meer info vind je binnenkort op www.studentenzangfeest.be

14 december : Brussels Vrijzinnig Zangfeest

Het Vrijzinnig zangfeest van Vlaanderen is elk jaar opnieuw een van de studentikoze hoogtepunten op de Vrije Universiteit van Brussel. Elk jaar opnieuw strijden de verschillende studentenkringen om met hun eigen gezang en muziek het publiek en de jury te bekoren.
Dit jaar is het thema van het zangfeest "Middeleeuwen" Iedereen die in tenue, aangepast aan het thema komt, zetelt in de publieksjury. Naar aloude traditie wordt het zangfeest afgesloten met een optreden van een al dan niet bekende groep. Dit jaar mogen we Kadril verwelkomen. Sfeer verzekerd dus! De deuren gaan open om 18h45 en we beginnen eraan om 19h30. Vanaf december zijn er elke middag voorverkoopkaarten te verkrijgen in het restaurant op de campus van Etterbeek. Verder zijn er ook voorverkoop kaarten verkrijgbaar in het Zap-café, de Confrater, Luigi's café en op de kringlokalen en de Boerkens. De prijs van de voorverkoopkaarten bedraagt 7,5 euro. Aan de kassa betaalt u 8,5 euro.

20 december : Massacantus Gent

Naar ondertussen jaarlijkse traditie wordt in Gent opnieuw de grootste Vlaamse Cantus georganiseerd. De 14de editie van de Gentse Massacantus zal dit jaar plaats vinden op woensdag 20 december 2006 op het vernieuwde Sint Pietersplein. Er worden wederom een kleine 1600 studenten van over gans Vlaanderen verwacht om deze vernieuwde Massacantus-editie andermaal een succes te laten zijn.
Studentenverenigingen kunnen reeds hun kaarten bij het comité bestellen vanaf woensdag 13 december 2006. Verkooplocatie is nog steeds de Salamander en de ganse avond drank, pot, boekje inbegrepen aan 14 euro.

Franstalige studenten vragen herfinanciering.

De Franstalige studentenvakbond FEF (Fédération des étudiants francophones) heeft tijdens zijn federale raad beslist om gedelocaliseerde acties te houden. Ze eisen van de Franse Gemeenschap de herfinanciering van het hoger onderwijs via een wijziging van de financieringswet van de Gemeenschappen.
Een eerste actie is voorzien half december in Luik, waar de studenten naar de partijbureaus van de PS en cdH zullen optrekken. Dat zijn net de partijen van de twee ministers van de Franse Gemeenschap die belast zijn met onderwijs, Marie Arena en Marie-Dominique Simonet.
Op 17 november laatstleden hebben al zowat 250 studenten betoogd voor de zetel van de regering van de Franse Gemeenschap in Brussel voor een herfinanciering. Ondertussen onderhandelen de vakbonden en de regering nog altijd over het sectoraal akkoord 2007-2008.

Universiteit biedt gratis cursussen aan.

De Open Universiteit Nederland is vanaf 5 december gestart met het gratis aanbieden van universitaire cursussen via het internet. De cursussen hebben een universitair niveau en kunnen deel uitmaken van een universitaire studie. De universiteit wil het aantal internetcursussen binnen een half jaar verhogen tot zestien.
De universiteit start met drie cursussen over programmeren, duurzame ontwikkeling en rechten. De cursussen hebben een studielast van 25 uur. Volgens de Open Universiteit is het initiatief bedoeld om 'een breed publiek kennis te laten maken met hoger onderwijs'. Internetcursisten kunnen ook een officiële toets afnemen, schrijft de universiteit op haar website. (novum)
http://www.ou.nl/

Overlastontmoeting Antwerps stadbestuur met de studentenclubs.

Op 12 december organiseert stad Antwerpen in samenwerking met Studiant vzw en de Federatie Horeca Vlaanderen (afdeling Antwerpen) een infomoment 'Wat is eigenlijk overlast?'. Van 14u tot 15u geven enkele vooraanstaande sprekers uitleg over wat studentenclubs en cafés kunnen doen om geluidsoverlast te beperken en wat terzake hun plichten zijn. Nadien is er ruimte voor vragen en wordt er een receptie met drankjes en versnaperingen aangeboden.
Waar en wanneer? dinsdag 12 december van 14u tot 17u in Jongerencentrum KAVKA - Oudaan 14 A'pen.
tot dan!
meer...

Opsporingsbericht!

Schooldirecteur m/v/o
De job van schooldirecteur is zo onaantrekkelijk dat één op de zeven scholen dit schooljaar is begonnen met iemand die de job tijdelijk waarneemt als opperkaas.
Op 1 september waren in het Vlaamse onderwijs nog zo'n 560 directeursplaatsen vacant. Dat zoveel scholen met een directeur ad interim het schooljaar zijn ingegaan, heeft alles te maken met de jobinhoud, aldus een onderzoek van Geert Devos, hoogleraar aan de Vlerick-managementschool. De baan van directeur komt daaruit als een absolute hondenstiel. "Directeurs van een basisschool moeten bijna het onmogelijke doen". De werkdruk is zeer hoog. Daardoor voelen weinigen zich aangetrokken tot de job en het is meteen ook de reden waarom veel directeurs vroegtijdig afhaken.

quizt het of quizt het ni?

Ben je student in Antwerpen? En houd je van quizen? (of is het kwissen, quizzen, kwispelen?)
Trommel dan je vrienden, vriendinnen, kot-, klas- of clubgenoten op en schrijf je quizploeg in voor de Students Quiz League.
8 wedstrijdavonden (en 16 wedstrijden van 40 vragen) lang strijden de strafste studentenquizploegen van Antwerpen om de eerste plaats in de Antwerpse SQL.
Op het einde van het seizoen spelen de knapste koppen uit Antwerpen tegen de knapste koppen uit Gent in een spetterende finale.
Inschrijven kan nog tot 15 januari 2007 via info@studentsquizleague.be
Het volledige reglement vind je op de voorlopige webstek : www.studentsquizleague.be

Twee kilometer spookrijden per fiets op een snelweg...

Een dronken student is de voorbije week gearresteerd nadat hij twee kilometer in de verkeerde richting op een Italiaanse autosnelweg fietste. De 22-jarige Spaanse student werd door de Italiaanse verkeerspolitie aan de kant gezet op de Autosnelweg del Sole, dichtbij Parma. De student, die -volgens bloedtests- meer dan vier keer de toegelaten maximale hoeveelheid alcohol in zijn bloed had, kon zich wonderlijk genoeg niet herinneren hoe hij daar beland was.
"We hebben hem van de weg kunnen plukken voordat er een zwaar ongeval gebeurd is", zei de politie.
Ah ja, met al die spookrijders op dat brede fietspad!

Stoelwerpen voor 125.000 Europese ballen.

Het hof van beroep in Luik heeft een oud-leerling van een school in Verviers in een burgerlijke procedure veroordeeld tot betaling van 125.000 euro schadevergoeding voor een incident dat zich in 1998 voordeed met de lerares tekenen.
Mourad, een student aan het IPES in Verviers, werd door de lerares uit de klas gezet. Pas na de tussenkomst van een tweede leerkracht gehoorzaamde de balorige jongeman. Hij gooide wel nog een stoel naar de lerares en bedreigde haar voor hij de klas verliet.
De leerkracht werd weliswaar niet geraakt door de stoel maar liep een trauma op en was, ten gevolge daarvan, drie jaar werkonbekwaam. Haar klacht kreeg strafrechtelijk geen gevolg. De Franse Gemeenschap stapte echter naar de burgerlijke rechter en eiste terugbetaling van het loon, en kreeg nu gelijk. De thans 27-jarige Mourad moet 125.000 euro terugbetalen aan de Franse Gemeenschap.
De jongeman begrijpt niet waarom men hem dit nu aandoet… Tekeningetje nodig?

Dodelijke turnles.

Een Indonesische jongen van zestien jaar is gestorven na een opgelopen verwonding tijdens de turnles. Oorzaak van het plotselinge sterfgeval is niet een hartstilstand door overmatig sporten, maar een steen die op het hoofd van de jongen terechtkwam. De leraar van Nur Ikbal Caraka stoorde zich aan het ongedisciplineerde gedrag van zijn leerling en vond er niets beters op dan met een steen naar de jongen te gooien.
De turnleraar ergerde zich eraan dat zijn leerling zijn beurt niet kon afwachten voor hij met een basketbal naar het net mocht mikken. Hij nam een steen en gooide hem naar de jongen. De steen kwam op het hoofd van de leerling terecht die een wonde opliep die drie hechtingen vergde.
Het leek erop dat de jongen er met de hechtingen en wat hoofdpijn vanaf zou komen, maar 's anderendaags moest hij de hele tijd overgeven. Uiteindelijk overleed de zestienjarige scholier.
Het onderzoek moet nu uitmaken of het impact van de steen van dien aard was dat het overlijden rechtstreeks gevolg kan zijn van de "opwerping" van de steenharde leraar... (belga)

Waalse scholen melden minder geweld.

In de periode 2000-2005 is het aantal -door de politie geregistreerde -delicten tegen schoolgebouwen of leerlingen in het Waalse gewest gedaald van 4.759 tot 3.643, goed voor een vermindering met 25 procent, in het Brusselse gewest daalde het aantal aangegeven feiten van 1.418 tot 1.358.
De daling zou vooral te danken zijn aan de maatregelen die in alle politiezones werden getroffen, waaronder de installatie van alarmsystemen, politiepatrouilles en ontradende arrestaties, evenals aan de dialoog tussen de overheden en de schooldirecties.

Scholieren "bezeten"...

Op een middelbare school in de Indonesische stad Makassar in Sulawesi raakten vorige week zo’n veertig scholieren bezeten. Hysterisch gillend en wild om zich heen slaand vielen ze één voor één flauw.
Volgens een team van moslimpredikanten met paranormale gaven waart al sinds de Nederlandse tijd een geest rond in het pand. Die was erg boos, omdat zijn rust is verstoord door een renovatie van het schoolgebouw, dat in de Nederlandse tijd dienst deed als opleidingscentrum voor officieren van justitie.
Om de verstoorde geest te bedaren werd in een klaslokaal wijwater gesprenkeld. Tot op heden hebben wij geen rapporten ontvangen over de effectiviteit van de remedie, maar indien het hielp, kunnen wij met -aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - stellen dat het betrokken fantoom geen "verscheiden" oud-student kan zijn geweest. Geen enkele welopgevoede spokende student zou zich immers laten afschepen met enige druppels H2O...

Erasmus te duur?

Voor een op twee studenten vormt geld nog steeds een levensgroot obstakel om deel te nemen aan het Europese uitwisselingsprogramma Erasmus. Dat blijkt uit een van de studies die is gepubliceerd in de marge van de lancering van de feestelijkheden naar aanleiding van de twintigste verjaardag van Erasmus.
"De beurs blijft veel te laag om studenten uit minder gegoede kringen de kans te geven om te genieten van de voordelen van Erasmus. Dat is een van de belangrijkste uitdagingen die er nog zijn", gaf Europees commissaris voor Onderwijs Jan Figel toe. De Slovaak riep de lidstaten op om meer geld ter beschikking te stellen.
De Commissie stelt niettemin dat de voorbije jaren inspanningen zijn geleverd om de financiële drempel te verlagen. De voorbije vijf jaar steeg de deelname van studenten uit de lagere inkomensklassen al van vijftig naar zestig procent. Bovendien zullen de gemiddelde beurzen op aandringen van de Europarlementsleden de volgende jaren stijgen van 150 naar 200 euro.
Sinds 1987 genoten meer dan 1,5 miljoen studenten van een beurs. De Commissie wil tegen 2012 de kaap van drie miljoen overschrijden.
Een grotere toegankelijkheid van het programma vormt voor Figel een prioriteit, want het programma biedt volgens studies en peilingen niets dan voordelen. Bijna negentig procent van de studenten beschouwt de ervaring als positief. De talenkennis van de deelnemers stijgt aanzienlijk en het verblijf aan een buitenlandse universiteit of hogeschool vormt een enorme troef op de arbeidsmarkt. Bijna veertig procent van de ondervraagden claimt dat Erasmus rechtstreeks verantwoordelijk was voor het vinden van een eerste job.
Erasmus werd gelanceerd in 1987 en 3.244 studenten namen dat eerste jaar deel. Dat aantal steeg tegen 2005 tot 144.032 studenten, goed voor één procent van de Europese studentenbevolking. Auteur Jeremy Rifkin gewaagde in zijn bestseller 'The European Dream' zelfs van een Erasmusgeneratie. "Erasmus is uitgegroeid tot meer dan een onderwijsprogramma. Het heeft de status van een sociaal en cultureel fenomeen bereikt", bevestigde Commissievoorzitter José Manuel Barroso.