Studentizine

Studentizine 149

Redactioneel.

Verstokte Studentizinelezers zullen het ongetwijfeld gemerkt hebben, de redactie heeft een nummer gebrost. Normaal was er eentje gepland op 24 december, maar blijkbaar is er rond die tijd ook nog wat anders te doen, zodat sociale verplichtingen allerhande, rondwarende katers, uit de hand lopende feestjes en plots opduikende griepaanvallen een ferme stok in de wielen konden steken. Nu alles weer een beetje op z'n vertrouwde plooi is gekomen, kunnen wij opnieuw een klodder berichten jullie richting uitsturen. Meteen het eerste Studentizine van het nieuwe jaar, geniet ervan!
Voor onze lezers die zich op het ogenblik naarstig op hun boeken hebben gestort, in het vooruitzicht van de ultieme beproeving: veel succes gewenst bij jullie examens.
Tot lering en vermaak, kan je misschien ook eens spieken op http://www.studiant.be/tips/ .

Beetje een maniac?

Ren je van het ene concert naar het andere? Groeit je muziekcollectie sneller aan dan je platenkast? Ben je op de hoogte van iedere noot die zelfs de kleinste garageband speelt? Kortom ben jij muzikaal maniakaal?
Dan zijn JIM en MusicManiacs op zoek naar jou! Samen met JIM organiseert MusicManiacs in 2007 fijne muzikale studentenfeestjes. Opzet: één JIM-band, één MusicManiacs-band, één HUMO’s comedy cup comedian en een afsluitend feestje met een JIM-DJ. Zin om met je studentenclub mee te doen? Style je dan nu al voor een fijne JIM tv-appearance en warm je op voor een super muzikaal feestje! Meer weten? Mail naar Johan.giglot@deadline.be .
www.musicmaniacs.be .

Mogen studenten binnenkort tot 8000 euro bijverdienen?

VLD-kamerlid Bart Tommelein pleit voor een verdere versoepeling van de wetgeving inzake studentenarbeid. Dat kan volgens hem het tekort aan arbeidskrachten in de horeca en bij andere zelfstandigen in de eindejaarsperiode opvangen.
Studenten zouden volgens de VLD'er jaarlijks 8.000 euro moeten kunnen bijverdienen. Tommelein berekende dat de student hierdoor kan werken tijdens één maand van de zomervakantie, de overige schoolvakanties en ieder weekend.
Sinds de recentste versoepeling van de regeling voor jobstudenten geldt een voordelig fiscaal tarief voor twee maal 23 dagen studentenarbeid. Bart Tommelein wil dit optrekken tot een pakket van 60 dagen en dringt erop aan dat dit voordeel behouden blijft indien de studenten meer dagen per jaar werkt. Volgens het kamerlid brengt studentenarbeid een win-win-relatie tot stand tussen werkgever en student. De werkgever kan immers het hele jaar beroep doen op een ervaren werkkracht, terwijl de student over een inkomen beschikt.

Studiefinanciering wordt op kritiek onthaald.

De Vlaamse regering heeft het voorontwerp van decreet over de studiefinanciering goedgekeurd. Dat zal het aantal leerlingen dat recht heeft op een schooltoelage de komende jaren bijna verviervoudigen. De Vereniging van Vlaamse Studenten (VVS) klaagt wel dat de studiebeurzen voor het hoger onderwijs te laag zijn. Onderwijsminister Frank Vandenbroucke zegt dat Vlaanderen het op dat vlak niet slecht doet.
Vorig schooljaar waren er 72.000 leerlingen met een schooltoelage. In het schooljaar 2008-2009, wanneer voor het eerst schooltoelagen in het basisonderwijs worden ingevoerd, worden dat er 273.000. Door de hervorming zal in het kleuter, lager en middelbaar onderwijs telkens een kwart van de kinderen recht hebben op een studietoelage. Doordat op alle onderwijsniveaus dezelfde voorwaarden zullen gelden als in het hoger onderwijs, kan er een "uniek gezinsdossier" worden ingevoerd.
De uitbreiding gebeurt in twee stappen: eerst in het secundair onderwijs, waar naast het aantal gerechtigden ook de gemiddelde bedragen van de toelages stijgen. Vanaf september 2008 komen er voor het eerst studietoelagen voor het kleuter- en lager onderwijs.

Voor de studiebeurzen in het hoger onderwijs blijft alles voorlopig bij het oude. De VVS is hierover niet te spreken en zegt dat de regering haar engagementen om de groep studenten met recht op een studiebeurs gevoelig uit te breiden niet nakomt.
"De huidige studiebeurzen in het hoger onderwijs zijn veel te laag en dekken de studiekosten onvoldoende", luidt het bij de VVS. "De dekkingsgraden komen uit een onderzoek gebaseerd op een kostenraming in 1998", zegt de VVS, die pleit voor een vijfjaarlijkse verplichte studiekostenraming en automatische aanpassing van de beursbedragen.
Onderwijsminister Frank Vandenbroucke verwijst naar een recente studie van professor Bea Cantillon over de studiekost van het hoger onderwijs. Die zegt dat het in Vlaanderen nog niet zo slecht gesteld is in vergelijking met het buitenland, tenminste wanneer je het volledige plaatje bekijkt. Daarvoor moet je naast de studiebeurzen ook de kinderbijslag, fiscaliteit, lage inschrijvingsgelden en steun voor sociale voorzieningen in het hoger onderwijs in rekening brengen.
De studiekost van het hoger onderwijs is beter gedekt dan in het middelbaar, luidt het op het kabinet. Bovendien is het aantal begunstigden voor een beurs de laatste jaren gestegen, terwijl het aantal mensen dat in aanmerking komt voor een toelage in het secundair al langer een dalende lijn vertoont.
Vandenbroucke verwijst ook naar de extra middelen die de regering uittrekt voor de sociale voorzieningen in de hogescholen (driemaal 3,6 miljoen euro per jaar) en naar de goedkopere treinabonnementen voor studenten. Vanaf februari bedragen die maar één vijfde van het basistarief, zo heeft federaal staatssecretaris Bruno Tuybens beslist.

Achterwerkkunst kost leraar schorsing.

Een Amerikaanse leraar staat minstens een maand op non-actief. Niet omdat hij geflirt heeft met een van zijn studentes, maar omdat hij een 'onzedelijke' hobby heeft: schilderen met zijn achterste. Stephen Murmer laat zijn kunstjes zelfs bewonderen op internet, een stap te ver voor de preutsere schooldirectie.
In de bewuste video nestelt hij zich met zijn kont in de verf en laat hij afdrukken achter op een stuk doek. De schilderijen, die meestal bloemen en vlinders moeten voorstellen, leveren de excentriekeling tussen de 375 en 670 euro op. Om bekendheid is het hem niet te doen, want Stephen gebruikt tijdens zijn kunstzinnige voorstellingen een pseudoniem en plakt zelfs een valse snor en bril op.
Directeur Kent Willis betreurde de pijnlijke beslissing die hij moest nemen. Hij noemde Murmer een zeer gerespecteerde en verantwoordelijke leerkracht die zijn job doet, maar dit gedrag kan volgens hem niet door de beugel. Door hem een tijdelijke schorsing op te leggen, wil hij een voorbeeld stellen voor zijn studenten.
http://www.flixya.com/ass-art-stephen-murmer
http://www.buttprintart.com

Twee studenten winnen de Darwin award!

De Darwin Awards zijn een bijzonder soort prijzen. Ze ontlenen hun naam aan de vader van de evolutieleer, en bekronen -traditioneel posthuum- de kwieten die er goed aan deden hun genetisch materiaal tijdig uit de beschikbare modellen voor het nageslacht te verwijderen.
Voor 2006 werd de Darwin toegekend aan twee 21-jarige Amerikaanse studenten, die er niet beter op vonden dan een grote publiciteitsballon naar beneden te takelen om met helium te kunnen spelen. Als je helium inademt krijg je namelijk al snel een stem als Donald Duck, en de lol die je daarmee hebt is maar de voorpret van de ultieme "dronkenschap" die je met het gas in kwestie kan beleven. Het koppel vond er dan ook niet beter op dan maar binnen in de ballon te kruipen, maar ze vergaten daarbij wel één klein petieterig detail, met name het feit dat een mens ook zuurstof nodig heeft om te kunnen blijven lachen. De lachebekjes werden dan ook morsdood aangetroffen in de ballon, met hun benen er nog uit.
Een 26-jarige elektricien uit Belize die tijdens een onweer ging vliegeren pakte net naast de hoofdprijs. Zijn vlieger bevatte stukjes koper en werd geraakt door de bliksem. De man stierf door elektrocutie.
Op plek drie eindigde een Braziliaan die een granaat onschadelijk probeerde te maken door er overheen te rijden met zijn auto. Toen dat niet lukte, waagde hij een poging met een voorhamer. Dat lukte, maar bij de explosie die volgde, kwam hij om het leven en werden zes auto's tot schroot herleid.
http://darwinawards.com/

Screening voor Chinese studenten.

Vanaf volgend academiejaar worden alle Chinese studenten die in Vlaanderen willen studeren vooraf gescreend door het Academisch Evaluatiecentrum (APS) van de Duitse ambassade in Peking. Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke wil zo misbruiken zoals illegale migratie bestrijden. De intentieverklaring over samenwerking met APS is vandaag op de Duitse ambassade ondertekend, meldt de minister. De screening wordt doorgevoerd op studenten die zich voor de eerste maal inschrijven of in het voorgaande jaar geen aantoonbare vooruitgang hebben geboekt.
Dit academiejaar zijn meer dan 2.000 Chinese studenten ingeschreven aan een Vlaamse universiteit of hogeschool. Het is de instelling zelf die moet nagaan of de student een goede vooropleiding heeft genoten en dus een redelijke kans maakt om te slagen in de studie. Dat is niet evident aangezien er in de sector malafide organisaties actief zijn, die diploma's en getuigschriften vervalsen met het oog op illegale migratie.
Vlaanderen is volgens minister Vandenbroucke erg kwetsbaar voor misbruiken, aangezien de buurlanden een voorafgaande academische screening aanbieden aan hun universiteiten en hogescholen. Daarom heeft hij nu een overeenkomst uitgewerkt met APS, dat ook al twee jaar voor Oostenrijk werkt.
De screening bestaat uit een interview waarin gepeild wordt naar de voorkennis en de kennis van het Engels. Daarnaast worden de diploma's en getuigschriften grondig onderzocht. Personeelsleden van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogeschoolraad (VLHORA) zullen tijdelijk meedraaien in het APS-team.
Het APS-certificaat wordt een noodzakelijke, maar niet voldoende voorwaarde om zich in Vlaanderen in te schrijven. De instellingen zelf beslissen immers nog altijd over de uiteindelijke toelating tot inschrijving.
Doordat het certificaat een vereiste wordt voor het verkrijgen van een studentenvisum of -verblijfsvergunning kan de Belgische ambassade het visum voortaan sneller afleveren. Ook de Franse en Duitstalige gemeenschap bereiden intussen een akkoord voor met APS.

Vuurfeest in de Antwerpse studentenbuurt.

Het Antwerpse stadsbestuur besteedt bijzonder veel aandacht aan het buurtleven. Buurtbewoners worden uit hun huiskamer gelokt voor activiteiten met hun buren, om op die manier het sociale weefsel van een bepaalde wijk te herstellen. Samen feesten, samen klussen, samen initiatieven nemen; het draagt ertoe bij dat buren elkaar beter leren kennen en begrijpen. Dat is in een kosmopolitische mengkroes als Antwerpen meer dan waar dan ook een noodzaak voor een aangenaam samenleven.
Ook studenten zijn buurtbewoners, tijdelijke buurtbewoners weliswaar, maar toch willen de stedelijke diensten er alles aan doen om ook hen actief bij het wel en wee van de buurt te betrekken.
Op maandag 22 januari organiseert het stadsbestuur tussen 18.00 en 21.00 uur op de Stadswaag een groot vuurfeest, met sfeer, leute, gratis drank en gratis hapjes voor buurtbewoners en studenten-buurtbewoners. Studiant zet op dat feest het grote vuurfeestspel op, waarbij teams van één student en één buurtbewoner samen kunnen deelnemen aan een quiz over Antwerpen en studentenleven.
Voor de winnaars zijn er vliegtuigtickets te verdienen! Deelnemen is de boodschap!
www.studentenbuurt.be

Urgent.fm presenteert

Pro Forma is de nieuwe "blokshow" op Urgent.fm. Vier weken lang, van 8 januari tot 9 februari zit Urgent.fm op je rechterschouder tijdens het blokken. Om je nieuws uit de buitenwereld te geven, om je antwoorden in te fluisteren, om tips te geven voor een geslaagd examen, en omdat we je graag zien. De uitgelezen kans voor niet-blokkers om met de anderen te lachen.
Bel al je frustraties door, 24u/24 en 7d/7 op het antwoordapparaat van onze stresslijn: 09/264 79 08 en luister elke weekdag tussen 17u en 19u.
Pro Forma, van 8 januari tot 9 februari op Urgent.fm, te beluisteren via 105.3 fm in Gent en via www.urgent.fm elders in de wereld.

Het stormt binnen de VVS.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft een roerig eindejaar achter de rug. Tijdens de algemene vergadering van 14 december verlieten vertegenwoordigers uit Leuven, Brussel en Gent de zitting. De fractie van de VUB meldde daarna:

“De VVS-fractie van de Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel is verbolgen over de werking van de VVS. Ze wenst haar ongenoegen te uiten over de inhoudelijke en instrumentele werkwijze die door VVS wordt gehanteerd in haar dagelijkse handelingen en in het bijzonder in haar contact met de Algemene Vergadering.
Deze aanslepende verontwaardiging bereikte een hoogtepunt tijdens de laatste Algemene Vergadering op 14 december 2006. Tijdens deze zitting werd de Fractie van de Studentenraad van de VUB op een schandelijke manier behandeld. Bovendien klaagt de Fractie de dictatoriale en inefficiënte besluitvormingsprocedure aan die werd gehanteerd. Omwille van deze redenen zagen de VUB-vertegenwoordigers geen redenen meer om de vergadering nog langer bij te wonen en stapten bijgevolg op.
De fractieleden hebben zich de afgelopen dagen intens beraad over de structurele en intense problematieken die zich voordoen bij de Vlaamse Vereniging van Studenten. Eveneens hebben wij kennis genomen van de verbolgenheid over VVS die heerst bij de Fractie van de Hogeschool Gent en de cruciale beslissing die LOKO, de studentenraad van de KU Leuven, heeft genomen. Wij vragen een bijzonder krachtig signaal van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Vereniging van Studenten om de huidige patstelling en de structurele problematieken tot een einde te brengen. We eisen een kentering in de structuur en de werkwijze van VVS. De situatie is té ernstig voor een weifelende reactie en halfslachtige maatregelen.
Bovendien dienen alle leden, bestuursleden én stafmedewerkers van VVS zich in de komende periode ernstig te bezinnen over hun rol binnen dit orgaan. Het is onduldbaar dat omwille van onwil of een gebrek aan visie, wij durven zelfs niet denken aan mogelijke onbekwaamheid, de slagkracht van VVS wordt belemmerd en een efficiënte werking geen kans krijgt.
Wanneer een krachtig signaal, dat we in de zeer nabije toekomst verwachten, uitblijft zal de Studentenraad van de Vrije Universiteit Brussel zich zeer ernstig bezinnen over haar rol binnen VVS en bekijken of haar aanwezigheid nog langer opportuun is.”

LOKO besliste ’s anderendaags reeds om de VVS te verlaten en meldde het volgende:

“LOKO, de Leuvense studentenraad, kan zich niet langer vinden in de manier van werken van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS). Aan de basis hiervan liggen diverse structurele problemen. De Algemene Vergadering die bestaat uit de verkozen vertegenwoordigers van de Vlaamse studenten kunnen quasi geen sturing geven aan de standpunten die worden ingenomen. Stafmedewerkers en leden van de raad van bestuur nemen op eigen initiatief eigengereide standpunten in die de studenten soms niet ten goede komen, alsook niet aansluiten bij wat leeft bij de studenten. De algemene vergadering wordt in deze optiek steeds vaker herleid tot een controle-orgaan in plaats van een echte ontmoetingsplaats voor studenten.
Daarnaast worden procedures om standpunten te bepalen gestuurd door de voorkeuren van de leden van de raad van bestuur… Als vertegenwoordigers van de Leuvense studenten laten wij ons hierbij niet leiden door eenmalige gebeurtenissen zoals door sommigen zou kunnen worden gesuggereerd (de valse begroting, het buitenzetten van de voorzitter van de Gentse studentenraad...).
Diverse generaties van Leuvense studentenvertegenwoordigers hebben jaar na jaar hun bezorgdheid geuit aan het adres van VVS en constructief getracht om de werking te verbeteren. LOKO betreurt dan ook ten zeerste dat al deze verhoede pogingen een maat voor niets waren. Het komt de geloofwaardigheid van de studentenbeweging niet ten goede.
LOKO heeft dan ook beslist om de Vlaamse Vereniging van Studenten met directe ingang te verlaten.”

Bij VVS betreuren voorzitter Hans Plancke en zijn Raad van Bestuur het alvast dat de grootste Vlaamse studentenvereniging VVS verlaat:
“Ik respecteer de beslissing van LOKO, maar met haar verliezen we een studentenraad die een zeer waardevolle inbreng had.”
Plancke staat alleszins open voor verdere discussie met LOKO. “Ik betreur wel dat er geen fundamenteel debat is geweest en dat de discussie niet intern is gehouden,” aldus Plancke. Wel benadrukt de VVS-voorzitter dat de kritiek op zijn werking dit academiejaar alleszins onterecht is: “We hebben al van bij het begin van ons mandaat verscheidene verbeteringen aangebracht. Dat de AV geen inhoudelijke input zou hebben, is onwaar: alle dossiers passeren werkgroepen waar ook leden van de AV in zitten en we zetten documenten die op de AV worden gebracht steeds minstens drie dagen op voorhand op de interne site. Wij werken aan een blijvende analyse en optimalisatie van de standpuntvorming en inbreng van de AV.” VVS vraagt zich wel af waarom er niet eerst intern overleg is gepleegd. Ook opmerkelijk is dat in plaats van een motie van wantrouwen meteen naar de zware middelen werd gegrepen.

“De maat is vol,” aldus LOKO-voorzitter Frederiek Vermeulen, “dus wilden we een krachtig signaal uitsturen om alles drastisch te veranderen. Bovendien zijn er in het verleden al dergelijke interne acties ondernomen, die blijkbaar nooit iets structureels hebben opgelost.”
Hoe dan ook, feit blijft dat de grootste studentenraad van Vlaanderen zich teruggetrokken heeft uit VVS en dat alvast enkele andere studentenraden zich eveneens vragen blijken te stellen bij de werking van VVS. LOKO zoekt op korte termijn contact met andere studentenraden om samen te werken, “zowel per dossier als structureel,” aldus Vermeulen. Hans Plancke reageert dat de studenten er alle belang bij hebben dat ze op Vlaams niveau door één actor worden vertegenwoordigd. “Vanaf het moment dat er twee zijn, word je onvermijdelijk tegen elkaar uitgespeeld.”

LOKO pleit voor gratis museumbezoek voor studenten.

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) wil dat de Vlaamse ministers van cultuur en onderwijs initiatieven nemen om studenten met het oog op hun studies en algemene vorming gratis toegang te verschaffen tot musea.
LOKO denkt hierbij aan studenten in de kunstwetenschappen, archeologie en geschiedenis voor wie regelmatig museumbezoek in het kader van de opleiding broodnodig is. Door de hoge toegangsprijzen worden studenten al te vaak afgeschrikt om musea te bezoeken. Voor bepaalde cultureel georiënteerde studierichtingen in het hoger onderwijs is het nochtans onontbeerlijk dit regelmatig te doen.
Heel wat kunstwerken, historische collecties of tentoonstellingen liggen immers aan de basis van papers, artikels en ander onderzoek en worden dan ook het best in realiteit bestudeerd. Musea dragen bovendien niet in geringe mate bij tot een brede algemene vorming.