Studentizine

Studentizine 150

Nieuw semester, nieuwe richting?

Dezer dagen start aan de hogescholen en universiteiten het tweede semester. Sinds dit jaar kunnen studenten, die het eerste semester te zwaar vonden of voelen dat ze niet op hun plaats zitten, vanaf het tweede semester een heel nieuwe studierichting aanvatten. KaHo St.-Lieven, een hogeschool in Gent die veel industriële ingenieurs opleidt, geeft deze "overstappers" alvast een extra steun door een individueel traject uit te dokteren voor het tweede semester. "Vroeger stopte men en ging men een half jaar werken of zat men een half jaar met zijn vingers te draaien", zegt Heidi Poelman, woordvoerster van KaHo St-Lieven. "Dat hoeft niet langer". Sommige studenten kunnen probleemloos instappen in een nieuwe opleiding, omdat in het tweede semester gestart wordt met nieuwe opleidingsonderdelen. Bij andere studenten moet, afhankelijk van de richting die ze al hebben gevolgd, gezocht worden naar een meer individueel traject. "In theorie zou een student zelf zijn studiepakket kunnen samenstellen, maar wij hebben een beter zicht op de inhoud van de vakken en op de voorkennis die hij nodig heeft. Het vraagt wel veel administratief werk en niet alle hogescholen en universiteiten zijn bereid dat te doen", aldus Poelman.

GSM belangrijker dan eten en drinken?

Australische jongeren hebben een zeer intieme relatie met hun gsm. Studenten kopen geen nieuwe kleren en slaan zelfs maaltijden over om hun telefoonrekening toch maar te kunnen betalen. De populariteit van een student(e) hangt dan ook in belangrijke mate af van het type gsm dat hij of zij bezit.
Onderzoekster Diana James ondervroeg 2.500 gsm-bezitters. Een deel van hen geeft bijna heel hun budget uit aan de telefoonrekening. De onderzoekster beweert dat ze zelf trouwens ook ooit verslaafd was aan de gsm. "Ik ben toen voor een tijdje gestopt. Ik ben afgekickt en heb geleerd verantwoordelijk met de mobiele telefoon om te gaan."
Zijn het de Australische afstanden, of bestaat dat ook in ons maduradammige Belgenlandje?

Studenten dwingen hoorzitting in het parlement af.

VVS, de Vlaamse Vereniging van Studenten, heeft vrijdag haar verzoekschrift over het financieringsdecreet ingediend bij het Vlaams Parlement. Met de 18.000 handtekeningen kan VVS namens de ondertekenaars een hoorzitting afdwingen over deze belangrijke kwestie. Zo wil VVS voorkomen dat er zich een serieus democratisch deficit stelt wanneer blijkt dat het decreet niet meer afgewerkt geraakt voor het zomerreces.
VVS vraagt het Vlaams Parlement met aandrang om het financieringsdecreet op enkele punten bij te sturen in een democratischer en studentvriendelijkere richting. Om hun eisen kracht bij te zetten, trok een delegatie van studentenvertegenwoordigers door Brussel. De petitielijsten werden in een winkelkarretje vervoerd. Met slogans als ‘Vlaams Parlement, je keert tevreden terug’ en ’18 000 handtekeningen, dat moet je verdienen, elke dag’ trokken ze naar het parlement alwaar de handtekeningen werden overhandigd.

Sinds de Vlaamse Regering op 14 juli 2006 haar principieel akkoord gaf aan de derde conceptnota financiering van minister Frank Vandenbroucke, is er nog maar weinig gebeurd in het dossier en wordt er steeds minder en in kleinere kring overlegd. Het is zelfs erg onzeker of het decreet nog voor de zomervakantie gestemd raakt. VVS vreest dat de regering haar toevlucht zal zoeken tot weinig democratische methodes om vooralsnog te zorgen dat de instellingen tijdig een nieuw budget krijgen voor de opmaak van hun begroting voor 2008. Zo zou er gewerkt kunnen worden met een politiek akkoord of minidecreet (met enkel de bedragen erin) waarbij het parlement het eigenlijke financieringsdecreet pas in het najaar zou behandelen.
Voorzitter Hans Plancke zegt over deze scenario’s: ‘ Mocht men zijn toevlucht zoeken tot deze scenario’s dan getuigt dit niet van goed bestuur. Wij zouden het onaanvaardbaar vinden mocht de parlementaire democratie op die manier buiten spel gezet worden’. Daarom hoopt VVS met het verzoekschrift het parlementaire debat aan te zwengelen en te versterken. VVS vraagt dat het parlement de huidige plannen van de Vlaamse Regering bijstuurt in een meer democratische en studentvriendelijke richting. Concreet eisen we:
• dat de financiering wordt gecorrigeerd door de introductie van studentenkenmerken voor alle doelgroepen: ook allochtonen en studenten met een vooropleiding in BSO/TSO;
• dat het budget voor het aanmoedigingsfonds stevig wordt opgekrikt en openstaat voor alle kansengroepen;
• dat het leerkrediet wordt beperkt tot het inputgedeelte (het eerste jaar) en uitgebreid wordt tot 3x 60 studiepunten (mits heroriëntering);
• dat de verhouding onderwijs-onderzoek gecorrigeerd wordt ten voordele van het onderwijsluik en dat er outputparameters worden gezocht die de noodzakelijke wetenschappelijke omkadering van het academisch onderwijs uitdrukken;
• dat de rationalisering bijdraagt tot de maximalisatie van onderzoekskwaliteit en maatschappelijke relevantie en daartoe de visitatierapporten, de student/stafratio en het democratiseringsprofiel van opleidingen in rekening worden gebracht. Er moet meer rekening worden gehouden met regionale overlap en studenten moeten actief worden betrokken in het proces. Daarnaast moeten flankerende sociale maatregelen (studiefinanciering, huisvesting, mobiliteit) nefaste gevolgen voor de democratisering vermijden;
• dat er meer middelen dan de huidige voorziene middelen worden uitgetrokken voor het hoger onderwijs. Deze moeten prioritair gaan naar het aanmoedigingsfonds, naar de ondergefinancierde hogescholen, naar een open end financiering en naar de sociaal flankerende maatregelen.

Het moet gedaan zijn met de creatieve en krenterige indexatie!

WWF zoekt jobstudenten!

De berggorilla dreigde uit te sterven door de ongecontroleerde jacht, de vernieling van zijn boshabitat en de vangst voor de illegale huisdierenmarkt. Dankzij baanbrekend werk van onder meer WWF waren er in 2002 weer 674 berggorilla’s (tegenover 620 in 1989) en is de populatie nu nog steeds groeiend.
WWF wil helpen bouwen aan een toekomst waarin de mens en de natuur in harmonie leven, en de generaties na ons een leefbare planeet nalaten. Daarom zet WWF zich elke dag in om…
- planten en dieren, bossen, rivieren en oceanen te beschermen
- de klimaatverandering te beperken
- vervuiling en verspilling te voorkomen
Om die strijd verder te kunnen zetten heeft WWF o.a. jou nodig!
Vind jij ook dat er dringend iets moet veranderen?
Sta jij ook achter de doelstellingen van WWF?
Heb jij ook zin in een job mét inhoud?
Spring dan even binnen in een DDF-kantoor in je buurt en solliciteer voor de (vakantie)job van je leven. Samen met een DDF medewerker ga je op zoek naar jouw ideale werksituatie als fondsenwerver voor WWF.
We zijn op dit moment op zoek naar enthousiaste mensen die 1 of meerdere dagen per week óf in de vakantie de straat op willen voor WWF. Je motiveert in teamverband zo veel mogelijk mensen om lid te worden van WWF. Dit doe je in winkelstraten (11u-17u30) of van deur tot deur (week: 14u-20u30, zaterdag: 11u-17u30). In ruil bieden we je een competitief uurloon, flexibiliteit, trainingen en bovenal de kans om een verschil te maken voor WWF!
DOEN!
DDF Antwerpen
St-Jacobsmarkt 57
Bij Rooseveltplaats
Joke: 0475/282 007
antwerpen@ddf.be
DDF Gent
Stalhof 7
Zijstraat Overpoort
Ine: 0473/852 978
gent@ddf.be
DDF leuven
Tiensestraat 170
Bij elke student bekend
Hilde: 0473/962 861
leuven@ddf.be
Of schrijf je in op onze website. Op www.ddf.be vind je het sollicitatieformulier onder ‘werken voor DDF’.

Ontslagen wegens horrorfilm...

Een onderwijzeres uit Pittsburgh is haar job kwijt omdat ze tijdens de weekends stiekem een horrorfilm opnam in haar school. Ze speelde daarbij onder één hoedje met haar echtgenoot, die onder meer kettingzagen het gebouw binnensmokkelde. De directie kon echter niet lachen met het misbruik van hun infrastructuur en verplichtte de juf op te stappen. Studenten namen geen deel aan de verfilming van 'The Killer Inside You', al werkte één van hen achter de schermen wel actief mee. Volgens de echtgenoot had het koppel wel degelijk toestemming om na de uren in het schoolgebouw te filmen, maar daar wil het schoolhoofd niet van weten.

Had je tien miljoen, wat zou jij dan doen?

Deze vraag heeft iedereen wel beziggehouden de voorbije week, toen Gert Verhulst liet weten dat hij voor 1500 mensen een feestje gaf met chocolade en limonade, zoals hij lang geleden in het overbekende Samson&Gertliedje had beloofd, en dit allemaal omdat een Antwerpse student tijdens zijn examens een site had gemaakt waarin Gertje werd gevraagd om zijn beloftes na te komen nu hij het bovenvermelde bedrag bereikt heeft.
Ondanks de examens en de bijhorende studieperikelen vond Studiant nog even de tijd om niet Gert Verhulst, maar Bert, de bedenker van de site even te vragen hoe de vork in de steel zit.
Voor Bert was het alleszins een spannende week, aangezien hij overspoeld werd met mails en media-aandacht ondanks het feit dat hij er amper zelf promotie voor had gevoerd. Natuurlijk had hij gehoopt op reactie van Studio 100, maar het is pas nadat een van de informatici bij Studio 100 de website opmerkte dat de bal aan het rollen ging. Gert Verhulst liet weten dat hij het beloofde feestje zou organiseren, 1000 kaarten aan Bert zou geven om uit te delen (met een wachtlijst van 3000 mensen tot gevolg) en 500 kinderen uit kansarme gezinnen en weeshuizen ook zou uitnodigen om de chocol- en limonade op vakkundige wijze weg te werken.
Ondanks al deze aandacht blijft Bert er vrij nuchter in. Eerst en vooral omdat hij, net als haast elke student, nog in de examens zat, maar vooral ook omdat de aandacht sowieso van korte duur zal zijn en het eigenlijk bedoeld was als één grote grap die indrukwekkend uitdraaide.
Het bewijst alleszins dat in deze tijden van internet en massacommunicatie iedereen zijn five minutes of fame kan krijgen en dat alles mogelijk is, zolang je het maar op een creatieve manier aanpakt !
www.gertje.info

Waalse leerlingen in de markt voor extra jaar.

In de eerste graad van het secundair onderwijs van de Franse gemeenschap zullen leerlingen die een aantal basiscompetenties zoals lezen, schrijven en rekenen onvoldoende beheersen binnenkort een bijkomend jaar moeten volgen. De eerste graad zullen zij dan spreiden over drie jaar. De Franse gemeenschapsregering heeft daarover zopas een ontwerpdecreet goedgekeurd.
Minister Marie Arena hoopt met het decreet dat de schoolloopbaan van leerlingen niet langer sputtert door een gebrek aan basiscompetenties. Bedoeling is dat zoveel mogelijk leerlingen die op 14 jaar toch behoorlijk onder de knie hebben. Het systeem is verschillend voor leerlingen met of zonder getuigschrift lager onderwijs. Leerlingen die een getuigschrift hebben, maar toch nog moeite hebben met lezen, schrijven of rekenen, kunnen een extra jaar volgen. Voor scholieren zonder getuigschrift moeten één of twee aangepaste jaren volgen, waarbij ze dan alsnog hun getuigschrift lager onderwijs krijgen.

Zo gek als een wortel...

Hayley Davison is geen zware brommende tweewieler met rijke traditie, maar een ranke 19-jarige psychologiestudente van de Northumbria University, die zichzelf op een dieet van uitsluitend carotten gezet heeft. Zij eet, drinkt en droomt gedurende een maand uitsluitend wortelen, om aan haar vrienden te bewijzen dat ze daardoor de verschijnselen van carotenemia kan opwekken. Deze aandoening veroorzaakt een verkleuring van de huid, en wordt gemeenlijk toegeschreven aan het overdadig consumeren van wortelen, sinaasappelen en zoete aardappelen. Zij begon haar nobele queeste naar aanleiding van een artikel dat ze las over een jonge vrouw die ten gevolge van de aandoening oranje was geworden.
De studente wil voor eens en altijd uitvissen of dat wel klopt, en zal ons tegen 11 februari terzake uitsluitsel kunnen geven. Naar verluidt wachten de merchandisers van supportersgadgets voor het Hollandse elftal met een visadempje op de resultaten.

Studentengrap levert strafblad op.

Een grap met een Duitse kentekenplaat levert een Haagse student waarschijnlijk een strafblad op. De 26-jarige man monteerde in juni vorig jaar een Duitse nummerplaatop zijn Toyota en scheurde daarmee twee keer langs een flitspaal op de Haagse Copes van Cattenburchlaan, vlakbij het hoofdbureau van politie. Eventuele bekeuringen zouden bij een onbekende Duitser belanden, dachten de student en zijn vrienden.
Het filmpje dat ze erover maakten, belandde enkele weken later op het weblog GeenStijl. Omdat andere lezers van de site de identiteit van de student onthulden, had de politie hem snel te pakken. Binnenkort moet hij zich voor de rechter verantwoorden.
De studenten legden verschillende verklaringen af over de herkomst van de kentekenplaat. De student werd in verdenking gesteld van het bemoeilijken van de herkenning van een kenteken en snelheidsovertredingen. De student had hier niet op gerekend. "Ik ben nooit eerder met de politie in aanraking geweest, en dan dit", verklaarde hij tegenover de politie. "Ik had liever een hoge boete betaald dan dat ik moet voorkomen."

Griekse universiteiten tegen particulier onderwijs.

Docenten en hoogleraren van Griekse universiteiten hebben gisteren het werk neergelegd uit protest tegen plannen van de regering om particuliere universiteiten toe te staan. Onderwijsinstellingen zijn de komende week gesloten.
Het hoger onderwijs in Griekenland ligt al langer plat door aanhoudende studentenprotesten tegen de voorgenomen hervormingen. De examenperiode, die normaal gesproken in januari en februari valt, is daardoor al afgelast. Het protest richt zich vooral op plannen om particuliere instellingen voor hoger onderwijs in Griekenland toe te laten en de diploma's die zij verstrekken te erkennen. Volgens tegenstanders leidt dat ertoe dat er straks minder geld beschikbaar is voor de staatsuniversiteiten en dat de diploma's van die instellingen minder waard worden.
Om de hervormingen door te voeren is een grondwetswijziging nodig, die pas na de volgende verkiezingen in 2008 van kracht wordt. Voor donderdag staan massale demonstraties gepland in Athene en Thessaloniki. (novum)

Dalai Lama wordt prof.

De Dalai Lama, de geestelijke leider van Tibet heeft voor het eerst een aanstelling aanvaard als professor aan een universiteit. Emory University in het Amerikaanse Atlanta smaakt het genoegen, zo maakte de instelling gisteren zelf bekend.
In oktober zal de in 1959 uit Tibet gevluchte Nobelprijswinnaar een rede uitspreken voor de universiteit. Hij zal dan tevens deelnemen aan een conferentie over wetenschap en spiritualiteit.

Opsinjoren, feest in de studentenbuurt!

Omdat het stadsbestuur er van uitgaat dat bewonersinitiatief in Antwerpen op een passende en vlotte manier ondersteund moet worden, werd Opsinjoren in het leven geroepen. Want een propere en gezellige woonomgeving met overal bloemen en planten, keuvelende buren, dollende studenten en spelende kinderen. Het kan in elke straat!
Dus ... wil je een poetsontbijt organiseren? Een knutselactiviteit? Paaseieren rapen? Een burencantus op het getouw zetten? Volksspelen organiseren? Een winterbarbecue houden? Een (café)speelstraat voor studenten en bewoners van de studentenbuurt opzetten? Meedoen met de Lentepoets? Laat het ons weten, de koekestad helpt je namelijk graag met logistieke en/of financiële steun.
Studenten zijn ook buurtbewoners, ook studenten kunnen buurtinitiatieven ontplooien, daarvoor starten we zelfs met een heuse wedstrijd met toffe prijzen!

De opdracht: bedenk een realiseerbaar concept voor een gezellig evenement in je straat of buurt. Als je concept bij de winnaars behoort moet je het ook nog wel in de praktijk omzetten in april of mei.
Voorwaarden: het evenement moet open staan voor alle buurtbewoners, het mag niet te grootschalig of duur zijn (behalve indien je daar zelf de benodigde budgetten voor zou kunnen vinden). Het indienen van projecten gebeurt steeds op persoonlijke naam, los van de eventuele betrokkenheid van verenigingen. Zowel studenten als andere buurtbewoners kunnen een voorstel insturen.
Vorm: Werk je idee ook een beetje uit, zodat wij er bij de jurering meteen een goed beeld van krijgen wat je precies voor ogen staat. Het meest overzichtelijke is een document met daarin:
1. Een leuke naam voor het evenement
2. Een beschrijving van wat je allemaal wil doen en/of laten gebeuren
3. Een lijst van alle attributen die je denkt nodig te hebben (kraampjes, BBQ, mobiele tap, tafels, bekers, gadgets…)
4. Een schatting van de kostprijs, liefst opgedeeld per item, maar dat mag ook als bijvoorbeeld: hapjes en drankjes => 300 euro.
5. Een overzichtje van de mensen die je denkt nodig te hebben om alles vlotjes te laten verlopen.
6. Eventueel een project om de plaatselijke horeca bij jouw evenement te betrekken.
Insturen: Je project kan je insturen, voor 12 maart 2007 als Worddocument of PDF aan de buurtregisseur: Jef.Cuyvers@stad.antwerpen.be
Uitwerking: Opsinjoren helpt je graag bij de praktische uitwerking van je feestconcept. Dat betekent onder andere dat een straat, indien nodig, verkeersvrij gemaakt kan worden, dat je gratis een beroep kan doen op materiaal (tafels, stoelen, tenten, vuurmanden…) van de stedelijke diensten etc. Bovendien krijg je een budget van 400 euro ter beschikking, die je mag spenderen aan het feestje (gratis bier, gratis hotdogs, gadgets…)
Prijzen: De bekroonde inzendingen krijgen het realisatiebudget van 400 euro, al meteen een mooie start! Maar de inzenders van de twee allerbeste concepten vliegen er meteen uit! Zij krijgen beiden een duo-ticket van Thomas Cook Airlines voor een vliegvakantie!
Jurering: De inzendingen worden beoordeeld op hun originaliteit en haalbaarheid door de buurtregisseur, de verantwoordelijke van Opsinjoren, een studentenambtenaar, een vertegenwoordiger van Studiant en een studentenafgevaardigde.

Cantorenconvent op 26 februari.

De liefhebbers van het studentenlied kijken alweer reikhalzend uit naar 26 februari, datum van het volgende Antwerpse Cantorenconvent.
Opnieuw nemen we een aantal oude en nieuwe studentenliederen onder de loep, en verdiepen ons in beter en prettiger zingen!
Neem ook wat extra bagage mee naar de volgende cantus, en kom naar de Wagetol, op maandag 26 februari, om 20.00 uur.

Duitse scholieren gaan verplicht een instrument leren bespelen.

Het Ruhrgebied moet over drie jaar niet alleen als een dichtbevolkte streek vol industrie bekendstaan, maar ook als het allermuzikaalste gebied van Duitsland. Alle 212.000 leerlingen van de ongeveer 1.000 basisscholen moeten voor 2010 een instrument leren bespelen. Ze mogen het instrument zelf kiezen en krijgen ondersteuning van de plaatselijke muziekschool.
Minister-president Jürgen Rüttgers van de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen en Bernd Neumann, binnen de Duitse regering verantwoordelijk voor cultuur, hebben dat in Bochum gezegd bij de presentatie van het project 'Voor elk kind een instrument'.
De nationale regering en de regering van de deelstaat stellen samen 50 miljoen euro beschikbaar. De Duitse raad voor cultuur spreekt van een uniek project, dat duidelijk maakt dat de Duitse autoriteiten grote waarde hechten aan culturele vorming.
In 2010 is de stad Essen in het Ruhrgebied culturele hoofdstad van Europa. De deelstaat wil dat jaar afsluiten met een groot concert van alle leerlingen in het stadion van voetbalclub Schalke 04 in Gelsenkirchen.
Deelname aan het project kost ouders ongeveer 20 euro per maand per kind. Wie daar het geld niet voor heeft, kan rekenen op subsidies.