Studentizine

Studentizine 151

Studenten en verkiezingen.

Studenten moeten op verkiezingsdag zondag 10 juni niet gaan zetelen in de stem- en telbureaus. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (Open vld), beslist. Zondag 10 juni zijn het verkiezingen voor Kamer en Senaat, eigenlijk pal in de examenperiode. Dat zorgde logischerwijs voor veel ongenoegen bij de studenten.
Daarom stuurde Dewael een omzendbrief naar de gemeenten met de vraag om bij de opstelling van de kieslijsten duidelijk te vermelden wie nog studeert zodat de voorzitters van de kiesbureaus weten dat het om studenten gaat.
Later krijgen de voorzitters van de kiesbureaus de instructie om geen studenten op te roepen. Er komt ook een grote informatiecampagne waarin studenten wordt uitgelegd wat ze moeten doen om niet te zitten wanneer ze toch per ongeluk worden opgeroepen.
Waals minister voor Wetenschappelijk Onderzoek Marie-Dominique Simonet (cdH), die ook bevoegd is voor hoger onderwijs, zal hogescholen en universiteiten alvast in een brief vragen om geen examens te organiseren op maandag 11 juni, de dag na de parlementsverkiezingen. Met die verklaring geeft de minister gehoor aan de kritiek van FEF, de federatie van de Franstalige studenten.
Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke zal zelf niet aan hogescholen en universiteiten vragen om geen examens te organiseren op maandag 11 juni, de dag na de federale verkiezingen. Hij sluit zich dus niet aan bij het initiatief van Waals minister voor Wetenschappelijk Onderzoek Marie-Dominique Simonet. Aan de K.U.Leuven zal bij de planning van de examens wel in de mate van het mogelijke rekening gehouden worden met het de federale verkiezingen. Onderwijscoördinator Ludo Melis zal de verschillende faculteiten een brief sturen met de vraag om daags na de verkiezingen indien mogelijk en wenselijk geen examens te organiseren.

Startende huisartsen in beroepsopleiding pleiten voor beter statuut.

Het dreigende huisartsentekort in Vlaanderen laat ook de startende huisartsen in beroepsopleiding (HIBO) niet onberoerd. Voor het eerst verenigen de studenten van alle Vlaamse universiteiten zich om hun uitstervende beroepskeuze weer aantrekkelijk te maken! De herwaardering van het beroep start immers bij het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden. Het schijnzelfstandige statuut waaronder zij nu werken, is een sociale valkuil. De Belgische politiek is zich hiervan bewust en voorzag al een bedrag van 2.000.000 euro in de begroting van 2007 om een aantrekkelijker statuut te creëren. Voorlopig echter zonder concrete gevolgen. Nu maandag 19 februari wordt een petitie aan het kabinet van Minister Demotte overhandigd om het belang en de hoogdringendheid van deze aanpassing te onderstrepen. Hiermee maakt meer dan 90% van de laatstejaars studenten geneeskunde uit Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven, die ervoor kiezen huisarts te worden, kenbaar dat ze weigeren onder de huidige sociale voorwaarden in opleiding te gaan.
Al tien jaar wordt vanuit verschillende hoeken geijverd om de arbeidsvoorwaarden van de HIBO’s te verbeteren. Dit is een belangrijke stap om het actueel dreigende huisartsentekort aan te pakken. “In 2010 zullen we 700 huisartsen te weinig hebben, maar in 2020 zullen dat er tien keer zoveel zijn, of zo’n goeie 7.000. Ronduit dramatisch.”, aldus Piet Vanden Bussche, voorzitter van de Vlaamse huisartsvereniging Domus Medica.
Het contingent huisartsengeneeskunde wordt al jarenlang niet meer opgevuld. Volgens de studenten geneeskunde is dit voor een groot deel te wijten aan een ondermaatse vergoeding met een ontoereikend sociaal vangnet. De HIBO’s vallen officieel onder het zelfstandigenstatuut, maar werken in vast loonverband. Dit houdt in dat zij enkel de nadelen, maar niet de voordelen van dit statuut ondervinden. ¬Concreet: een arbeidsongeschiktheid van de HIBO van meer dan twee opeenvolgende maanden kan als ernstige reden tot opzeggen van de opleidingsovereenkomst beschouwd worden, wat betekent dat de praktijkopleider de HIBO niet opnieuw in dienst moet nemen [artikel 6 van de standaardopleidingsovereenkomst van het Interuniversitair Centrum voor huisartsenopleiding (ICHO)]. Om zich voldoende te beschermen is de HIBO bijgevolg genoodzaakt extra verzekeringen af te sluiten wat een hele hap uit zijn budget betekent. Zo wordt een brutoloon van 2059 euro al snel herleid tot een nettoloon van minder dan 900 euro per maand [berekening Prof. De Maeseneer, hoofd vakgroep huisartsgeneeskunde, UGent]. Dit na zeven jaren studie en met lange werkweken, een hoge werkdruk en veel verantwoordelijkheid in het vooruitzicht.
Ook de visitatiecommissie geneeskunde van de VLIR onderstreept het belang van de aanpassing van het huidige statuut omdat de opleider tevens de werkgever is. ”…de pedagogische relatie opleider-HIBO mag niet vertroebeld worden door aspecten uit de werkgevers-werknemersrelatie.”,[ Rapport visitatiecommissie 2005 (www.vlir.be)]
Na tien jaar ijveren, zond de politiek dit jaar eindelijk een positief signaal uit door een bedrag van 2.000.000 euro in de begroting vrij te maken. De uitwerking laat echter op zich wachten.
De startende HIBO’s ondertekenden daarom gezamenlijk een petitie om hun ongenoegen te uiten en te pleiten voor een snelle verbetering van de arbeidsomstandigheden. Wij vragen minstens een evenwaardig statuut als onze collega’s die tot specialist worden opgeleid in het ziekenhuis. Waarom wordt dit voorziene bedrag nú niet aangesproken? Waarom niet het Nederlandse voorbeeld volgen, waarbij een soortgelijke verandering tot een spectaculaire stijging van het aantal huisartsen in beroepsopleiding heeft geleid?
Indien de situatie niet snel verandert, zullen de eerstejaars HIBO’s van alle Vlaamse universiteiten zich genoodzaakt voelen om tijdens de komende sollicitatieperiode het tekenen van de arbeidsovereenkomsten met hun praktijkopleiders collectief te weigeren. Wij hopen dat het niet zover komt, maar de huidige arbeidsvoorwaarden zijn onaanvaardbaar!
• Op maandag 19/2 werd de petitie afgegeven op het kabinet van minister Demotte.
• In de week van 26/2 zullen door volksvertegenwoordiger L. Goutry parlementaire vragen gesteld worden aan de minister hieromtrent.
• Een bredere elektronische petitie voor andere studenten geneeskunde, huisartsen en specialisten in opleiding is op komst.

Levenslijn start met fietsatelier in het secundair onderwijs.

Specifiek voor het secundair onderwijs ontwikkelde het Levenslijn-Kinderfonds, in samenwerking met de Minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke, een nieuw initiatief: het fietsatelier.
Het stimuleren van het fietsgebruik vergt ook het stimuleren van het fietsonderhoud. Jonge mensen hebben op weg naar de school wel eens pech: een lekke band, een remkabel die het begeeft, een wiel dat los komt e.d.m. Een fietsatelier op school helpt de jongeren om dergelijke mankementen zelf te herstellen en ’s avonds op een veilige fiets weer naar huis te rijden.
Fietsateliers hebben evenwel nog meer voordelen: jongeren worden gestimuleerd om zelf het elementair onderhoud van hun fiets in handen te nemen. Het gaat dan ook niet om een eenvoudige dienstverlening door de school, het gaat om een educatieve ondersteuning waardoor leerlingen hun fiets kunnen herstellen met een minimum aan begeleiding van oudere leerlingen of leerlingen uit het technisch onderwijs en leerkrachten.
De lancering van het fietsatelier was een schot in de roos. Op zeer korte termijn schreven meer dan 130 scholen in voor zo’n atelier. Het Levenslijn-Kinderfonds richt voor hen, met de medewerking van Velo vzw, 11 workshops in. Daar worden van de ingeschreven scholen telkens één leerling en één leerkracht verwacht om de elementaire technieken (nog eens) in te oefenen en om de fietsherstelkoffer en fietsherstelfiches in ontvangst te nemen.
Nu reeds blijkt dat de scholen heel verschillend omgaan met het fietsatelier. Er zijn scholen waar leerlingen en leerkrachten de handen in elkaar slaan en enkele middagen per week het atelier open stellen. Andere scholen nemen gelijkaardige initiatieven maar benutten de ateliers ook tijdens de lessen technologie. En weer andere scholen zien in de ateliers ook een mogelijkheid om de fietsen, die de school zelf aanschafte voor klassikale verplaatsingen naar sportterreinen en andere te onderhouden, samen met de leerlingen.<
Het Levenslijn-Kinderfonds is erg tevreden met deze aanpak, onder meer omdat daarbij ook alle onderwijstypes binnen het secundair onderwijs aan bod komen. Naast het ASO nemen ook het technisch en het beroepsonderwijs deel. Bij de ingeschreven scholen zijn er ook Centra voor Deeltijds Onderwijs en heel wat scholen met buitengewoon onderwijs. Voeg daarbij nog dat de vzw Velo de workshops kadert binnen de doelstelling rond opleiding en tewerkstelling van risicogroepen en dan is het diversiteitsprentje van dit initiatief rond.
De Minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke ondersteunt het project met 53.500 euro. Hij woonde de eerste workshop bij in Diest, in het KTA1. 14 leerlingen en 15 leerkrachten afkomstig van 14 verschillende scholen leerden daar de knepen van het vak. De Minister overhandigde tevens de eerste fietsherstelkoffers en herstelfiches. De minister is enthousiast: "Het project sluit perfect aan bij de manier waarop we tegen verkeer en verkeersopvoeding aankijken. Ons beleid is gebaseerd op het STOP-principe: we stimuleren leerlingen om naar school te stappen of te trappen. Pas als dit niet mogelijk is, is openbaar vervoer of desnoods privé vervoer aangewezen. De fietsherstelateliers spreken bovendien de technische vaardigheden van de leerlingen aan."
De andere workshops, gespreid over heel Vlaanderen, worden nog voor de paasvakantie georganiseerd zodat de ateliers een vlotte start kunnen nemen tijdens het derde trimester, het fietstrimester bij uitstek.
Met dit initiatief realiseert het Levenslijn-Kinderfonds binnen het jaar zijn vierde grote project voor de promotie van het fietsgebruik. Tom Boonen sensibiliseerde autobestuurders en riep de jongeren op om massaal de fiets te gebruiken, aan de eerste graad van het secundair onderwijs werden 120.000 fietslichtjes uitgedeeld en nu wordt het gebruik en het onderhoud van de fiets ook gestimuleerd op school. Algemeen coördinator van Levenslijn, Marc Dupain, reageert zeer tevreden: “ Voor het eerst wordt een project van het Levenslijn-Kinderfonds ook gebruikt in lessen op school. Dit is een belangrijke realisatie en een nieuwe mijlpaal voor de actie. We sensibiliseren, produceren en doceren nu ook voor de verkeersveiligheid. “
Diezelfde tevredenheid klinkt ook bij Kristine Kloeck, voorzitter van het Bestuurscomité van het Levenslijn-Kinderfonds: “Het stimuleren van het veilig fietsen is een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Het thema staat centraal bij de Staten-generaal voor een betere opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers.”

26 februari, Cantorenconvent in Antwerpen!

Voor de liefhebbers van het beter gezongen studentenlied hoort er op 26 februari maar één afspraak met stip aangekruist te zijn in de agenda: het cantorenconvent in de Wagetol!
Weerom gaan we op zoek naar de oorsprong en de correcte zangwijze van bekende of veel minder bekende studentenliederen, verdiepen we ons in minder bekende varianten, leggen we ons toe op extra leutegarantie bij de volgende cantus. Mis het niet, we starten om 20.15 uur...

Vloeken leer je beter in de klas.

Een Oostenrijkse onderwijzer dreigt ontslagen te worden nadat hij een klas negenjarigen op een les vloeken trakteerde. De 57-jarige Michael Brechter had zijn leerlingen gevraagd een taak te schrijven over woorden als 'reet', 'shit', 'debiel' en 'trut'.
"Ik leerde hen niets dat ze nog niet kenden", luidde zijn verdediging. "Het was een poging de lessen levendig en tof te maken. Mijn uiteindelijke doel was te tonen welke woorden we beter niet gebruiken."
Shit man, riskeert hij met z'n kl...n buitengemieterd te worden voor een cursus krachttermen en scheldnamen die ongetwijfeld in het niet verzinkt bij tachtig procent van de modale Amerikaanse tv-reeksen.

Verklikker voor GSM-spieken.

De naam Mobysafe zal op het ogenblik oongetwijfeld nog niet al te vaak een belletje doen rinkelen, maar studenten die regelmatig gebruik maken van GSM-technologie om met de hakken over de examensloot te raken, zullen het Britse bedrijf waarschijnlijk binnenkort gaan vervloeken tot in de zesendertigste generatie. Het bedrijf brengt namelijk een budgetvriendelijk toestelletje op de markt, de "mobile phone detector" dat surveillanten bij een examen voor de schamele bijdrage van 135 euro alarmeert wanneer in een straal van tien meter een gsm-signaal wordt uitgestuurd.
Gedaan met even een breinbreker naar het thuisfront te SMS'en...
www.mobysafe.com

Spike Lee laat scholieren gevolgen Katrina filmen.

Filmregisseur Spike Lee heeft middelbare scholieren in New Orleans videocamera's gegeven om daarmee de gevolgen van orkaan Katrina vast te leggen. De filmpjes die de jongeren maken worden gebruikt voor een nieuwe serie van de Amerikaanse nieuwszender CNN.
Het is de bedoeling dat de jongeren in Children of the Storm laten zien hoe de orkaan hun leven heeft beïnvloed. Ook vertellen de scholieren hoe ze denken over de wederopbouw en toekomst van de stad. "Onthoud dat je dit niet voor jezelf doet, maar voor de wereld", zei Lee tegen de jonge filmers.
Als gevolg van de orkaan Katrina en de overstromingen die daardoor werden veroorzaakt kwamen in augustus 2005 meer dan dertienhonderd mensen om. De 49-jarige regisseur, die bekend werd met films als 'Malcolm X' en 'Do the right thing', maakte al een documentaire over de ramp. In 'When the levees broke: A requiem in four acts' ging hij vooral in op de politieke en raciale aspecten van de gebeurtenissen in New Orleans. (novum)

OXFAM-Solidariteit en WWF zoeken jobstudenten

Het begin van een nieuw jaar, het regent goede voornemens. Zoals: “Ik zal ietsje meer aan de anderen denken.” Solidariteit wordt steeds belangrijker om een goed draaiende samenleving te garanderen. Er is één organisatie die zich al jaren bezig houdt met het stimuleren van die solidariteit in Noord & Zuid : OXFAM-Solidariteit.
Maar ook zorg om het milieu en solidariteit met de komende generaties die deze aarde erven, is een hot item. 80% van de Belgen maakt zich zorgen over de klimaatsveranderingen. Ben jij daar ook één van? Ben jij ook blij dat WWF strijdt voor natuurbehoud en -herstel?
Zowel WWF als Oxfam-Solidariteit hebben handen tekort en kunnen jouw hulp goed gebruiken. Ben je meerderjarig? Barst je van enthousiasme?
Ja? Dan hebben wij de geknipte job voor je.
Je trekt de straat op om sympathisanten te vinden voor WWF of Oxfam-Solidariteit.br> Je kiest zelf de dagen en shifts die je wilt werken.
Je ontvangt een zeer competitief loon.
Je krijgt een aangepaste opleiding en je wordt gecoached.
Je werkt in een team, dus je staat er niet alleen voor!
Aarzel dus niet om jezelf en anderen een goede toekomst te verzekeren en surf naar www.ddf.be voor meer informatie en het sollicitatieformulier. Of spring even binnen in één van de regionale kantoren waar je zeker verder zal geholpen worden.
DDF Antwerpen, St-Jacobsmarkt 57, Bij Rooseveltplaats, Joke: 02/227.46.62, antwerpen@ddf.be
DDF Gent,, Stalhof 7, Zijstraat Overpoort, Ine: 02/227.46.64, gent@ddf.be
DDF leuven, Tiensestraat 170, Bij elke student bekend, Hilde: 02/227.46.67, leuven@ddf.be

Leuven helpt kansarme scholieren.

In Leuven staat een marshallplan voor kansarme leerlingen in de steigers. Alle secundaire scholen, de Katholieke Hogeschool Leuven, Groep T en de Katholieke Universiteit Leuven zetten samen met de stad een 'buddy'-systeem op voor kansarmen, vaak allochtonen.
Vanaf volgend schooljaar worden kansarme leerlingen in klasjes van vier begeleid door studenten uit het hoger onderwijs. De 'buddies' volgen een lerarenopleiding aan de Leuvense hogeschool of universiteit, of doen studies als psychologie, sociologie of geschiedenis. Als begeleider van een kansarme leerling kunnen ze hun stage doen. Leuvens schepen van Onderwijs Mohamed Ridouani (Spirit) rekent naast de secundaire scholen ook op de medewerking van de basisscholen.
"Het is een win-winsituatie", zegt de schepen. "De leerkrachten in de scholen worden ontlast en de leerkrachten in spe komen al tijdens hun opleiding in contact met diversiteit. Voor de leerlingen is er gratis begeleiding op maat." Ridouani hoopt volgend schooljaar al tweehonderd begeleiders te vinden. De KU Leuven, van haar kant, engageerde zich ook om in haar lessen, seminaries en stages voor de toekomstige leerkrachten de klemtoon te leggen op diversiteit.