Studentizine

Studentizine 16

Redactioneel.

De lintenavond van Studiant is alweer een beetje verteerd. De onnavolgbare sfeer van “onder ons”, met alleen maar praesidiumleden leverde weer een memorabele avond op. Was het de drank die rijkelijk vloeide, waren het de contacten en gesprekken die rijkelijk werden aangeknoopt, waren het de tests in de Bob-bus (wedstrijd met glans gewonnen door de “DC Intoxico”), of had de “Full Monty on the dance floor” er iets mee te maken? Feit is dat de traditionele presentatie van het vademecum van studentenorganisaties (6e editie) weer een bijzonder aangenaam evenement is geworden, dat bij sommigen diepe sporen heeft nagelaten. Bij uw inktkoeliedienaar deed het haar nog pijn, en jeukten de tanden al even hardnekkig, tot twee dagen na het esbattement (vrij naar H. Elsink).
’s Anderendaags reeds, (masochisme kent écht géén grenzen) is de Studiantcrew alvast overgegaan tot een kritische nabeschouwing van de voorbije editie, en meteen ook begonnen aan de voorbereiding van de volgende uitgave, voorzien voor april 2002, en voorbehouden aan de kersvers verkozen praesides en aankleven.
In het Studentizine zullen daarover de nodige details wel weer tijdig kenbaar gemaakt worden.
Ondertussen verzamelde de redactie toch alweer wat interessante, grappige, of nuttige berichten om dit nummer van jullie favoriete mailnieuwsbrief te stofferen.
Het lijkt er bovendien op dat de goedheiligman uit Spanje weerom in de buurt is, want er wordt weer heel wat weggegeven in dit nummer van het Studentizine.
Veel leesgenot!

De redactie

Gentse studenten gratis naar Gent-Luik (voetbal).

De Luikse supporters zijn niet bijster welkom bij AA Gent, en dus zit een deel van de tribunes leeg bij de wedstrijd op 27 november aanstaande (ja hoor, dinsdag). De Gentse studenten worden opgeroepen deze leemte GRATIS op te vullen. Wie zich met zijn of haar Gentse studentenkaart aanmeldt aan het stadion, krijgt toegang tot de tribunes voor nop! Er is geen numerus clausus voorzien, maar vol is uiteraard vol. De Gentse Studentenfanfare zal in elk geval present zijn, om er net als vorig jaar de sfeer in te brengen. De leden van de Studentenfanfare verzamelen (uiteraard) in hun stamlokaal, de Salamander, Overpoortstraat 64.

Nog nooit was opera zo brandend actueel!

Nabucco komt naar de 21ste eeuw. Een indrukwekkend en aangrijpend verhaal dat de eeuwen doorstaat en vandaag meer dan ooit als een bliksemschicht door de operawereld gaat.

Centraal staat het thema van de jodenhaat. Een tragisch liefdesverhaal speelt zich af tegen de achtergrond van politieke en militaire strubbelingen tussen de Hebreeërs en het strijdlustige Babylonische volk onder leiding van de dictator Nabucco. Een eeuwenoude geschiedenis, maar… een eigentijdse aanpak maakt het spektakel bijzonder vernieuwend.
Na de succesvolle vertoningen van La Bohème, Carmen en Aida presenteert Music Hall de nieuwe Opera Hall productie Nabucco in Vorst Nationaal van 22 tot en met 24 november.

· Donderdag 22 november 2001 – 20u (première)
· Vrijdag 23 november 2001 – 20u
· Zaterdag 24 november 2001 – 20u
· Zondag 25 november 2001 – 14u (optie) / 19u30 (CERA)

Nabucco begeestert! Nabucco verrast!

..... Studiant geeft 5 x 2 gratis kaarten weg! => Klik Hier

Studentenpromo : Je hebt niet gewonnen? Niet getreurd. Als student kan je voor slechts 600BEF (inclusief 100BEF reservatiekosten) je ticket reserveren. Bel naar 0900/00.991 (18BEF/min) en vermeld het codewoord “STUDIANT”. Wees er snel bij want er is een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor deze actie!!! (normale prijzen 2350 – 1950 – 1650 – 1350 – 950, exclusief reservatiekosten).

URGent is verhuisd.

De Gentse studentenradio (Uw Radio in Gent) is wegens een herstructurering van de gebouwen van de Gentse universiteit verhuisd. De oude studio in de Korte Meer werd verruild voor een ruimere locatie naast De Brug. De zender, die draait op vrijwilligers uit hogeschool en universiteit, kreeg de lokalen ter beschikking gesteld vanwege de universiteit. De nieuwe behuizing is niet alleen ruimer, maar ook veel centraler in de studentenbuurt gelegen, waardoor een beter contact met studenten en hun clubs zeker in de lijn der verwachting ligt.
URGent zendt iedere werkdag uit tussen 19.00 en 6.00 uur op 107.7 FM, en is continu te beluisteren op http://URGent.rug.ac.be/ .

Fanfare der Vlaamse studenten te Leuven.

De Leuvense studentenfanfare geeft nog eens van jetje tijdens de cantus van de Antwerpse Gilde, op dinsdag 20 november, om 22.00 uur in de Peroket, Tiensestraat 72, te Leuven.

Studentenfanfare Ghendt.

De Gentse fanfarebrigade heeft voor de komende weken een aantal optredens voorzien. Op zaterdag 24 november geven ze present in groot ornaat op het galabal van de Zwinneblomme, in de Windsor (Charles De Kerchovelaan 451) in Gent. Op 28 november luisteren ze de cantus van de VgesK op, en op 29 november bevolken ze de peerdekar tijdens de VDK-doopstoet (De Salamander, Overpoortstraat 64, Gent), vanaf 17.00 uur.

Billijke vergoeding.

In ons nummer van 6 oktober hebben we er al enige aandacht aan besteed, maar de vragen bleven ons toestromen betreffende de regeling van de billijke vergoeding.
Even recapituleren: Polyvalente zalen, waaronder parochiezalen en lokalen uitgebaat door de gemeente, betalen een jaartarief, en kunnen daarmee een onbepaald aantal activiteiten organiseren. De uitbater betaalt het tarief, en verrekent aan de betrokken huurders/organisatoren. Een polyvalente zaal van 500 m2 betaalt zo jaarlijks 318,42 euro. Is er geen billijke vergoeding betaald door de zaalhouder, dan moeten de organisatoren de “honneurs” waarnemen. Wie een fuif organiseert in een zaal van 500 vierkante meter, betaalt 3.700 frank wanneer de entreeprijs lager ligt dan 4 euro. Voor een inkomprijs van 4 tot 8 euro wordt dat voor dezelfde zaal 6.400 frank, en bij een entreeprijs van meer dan 8 euro 8.800 frank. Voor tijdelijke of eenmalige buitenactiviteiten bestaan drie tarieven, een tarief dans, een tarief drank, en een resttarief. De nieuwe tarieven gelden vanaf 1 december aanstaande voor de tijdelijke binnen- en buitenactiviteiten en vanaf 1 januari 2002 voor de polyvalente zalen. De inning van deze vergoeding is in de handen van Honebel C.V., Sint Goriksstraat 10, te 1000 Brussel. Daar kan men je ook meer informatie bezorgen. Telefonisch bereikbaar op het nummer 02/514.27.33 of op hun site www.bvergoed.be . Op de website kan je alle tarieven en nuttige informatie terugvinden, ook formulieren om een aangifte te doen.

Universitairen aan het werk als kelner en bediende…

In Groot Brittannië vinden zowat 95 procent van de afgestudeerden binnen de zes maanden een job, maar ruim een derde van de betrekkingen vraagt helemaal niet om een universitaire graad.
Na vijf jaar werken nog een vijfde van de universitairen in een betrekking die helemaal niet beantwoordt aan hun opleidingsniveau, met als toppers bediende, secretaresse, verkoper, kelner en barpersoneel. De grootste kans om in een van die arbeidsgroepen tewerkgesteld te worden lopen gediplomeerden Engels, moderne talen, geografie, psychologie en biologie. Ook burgerlijke ingenieurs komen blijkbaar, zij het minder prominent, in dergelijke niet-relevante beroepen terecht.
Van de studenten die vorige zomer afstudeerden vond wel 70% een job, terwijl 20% kozen voor een postgraduaat of bijkomende vorming. Tien procent raakte zelfs niet onder het niveau aan het werk.

Met diploma’s aan de dop.

Hooggeschoolde jongeren komen hoe langer hoe minder makkelijk aan de bak. De slabakkende economie inspireert werkgevers niet bepaald om duurbetaalde jongeren met diploma’s van universiteit of hogeschool toe te voegen aan hun loonlijst. Zelfs bij interim-kantoren ervaren de hoger opgeleidden al meer en meer problemen om hun CV geregistreerd te krijgen. Terwijl de werkloosheidsgraad bij laaggeschoolden systematisch blijft dalen (-6%), is deze bij afgestudeerden met een hogeschooldiploma (+8%) en universitairen (+16%) de laatste maanden spectaculair gestegen. In Limburg is er zelfs sprake van een dramatische evolutie, het contingent stempelende universitairen is er op één jaar tijd met veertig procent aangegroeid!
Studenten hebben er dus alle belang bij zichzelf zo goed mogelijk voor te bereiden op hun nakende sollicitaties.
Clubs die voor hun leden én collega-laatstejaars een jobseminar of sollicitatietraining willen organiseren kunnen steeds een beroep doen op Studiant voor support en beschikbaarstelling van mensen uit de recruitmentsector. Stuur voor meer info een mailtje naar Sofie@studiant.be .

St V

Jaarlijks wordt aan de VU Brussel Pierre Theodore Verhaegen herdacht ( 1796-1862 ), vooraanstaand liberaal politicus, logemeester en de voornaamste promotor van de Vrije Universiteit. Deze vrijmetselaar kreeg tegen alle logica in toch een kerkelijke begrafenis, waarna zijn bijnaam gauw was gevormd : “ Saint-Verhaegen “.
De studentikoze feestelijkheden die onder zijn naam plaats vinden zijn in de loop der jaren eerder berucht geworden. Wie zich in het feestgewoel wenst te storten, kan maar beter niet zijn beste goed aantrekken…
St.V wordt traditioneel gevierd op 20 november. De dag voordien is er gewoonlijk al een stevige avant-StVé, maar op 20 november stroomt de Sablon vol studenten en praalwagens, die dan onder oorverdovend kabaal, en in een grandioze sfeer afzakken naar het standbeeld van Verhaegen. Wat vooral opvalt is de grote hoeveelheid “oudgedienden” die nog present geven. Hier blijkt pas echt overduidelijk dat je nooit te oud bent om je onder te dompelen in studentikoos jolijt! Elk jaar wordt de stoet georganiseerd rond een bepaald thema.
Ook dit jaar weer zal de Sablon het toneel zijn van studentikoze ambiance. Dit jaar geldt echter wel een speciale regeling. Het is ten strengste verboden om met bloem te gooien. Het is een traditioneel onderdeel van St V, op bedeltocht te gaan langs middelbare scholen. De minst vrijgevige scholieren krijgen dan een lading bloem over zich heen. Dat is nu, in verband met de antrax-psychose, verboden. Op de Zavel zullen alle deelnemende studenten vooraf gefouilleerd worden (BSK).
De Brusselse politie benadrukt nog eens dat al wie ongewenst paniek zaait, kan worden veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar, en een boete van minimum 20.000 frank.
St V: dinsdag 20 november, 15.30 uur, verzamelen aan de Grote Zavel, in vol studentikoos ornaat, maar zeker bloemloos! (ook andere poederkes beter thuis laten)… Zelfs de kleinste straf is een stevige aanslag op het gemiddelde studentenbudget!

Student doorbreekt Big-brother isolement.

Een van de essentiële onderdelen van het verkleuterprogramma “Big Brother” is het totale isolement van de bewoners voor nieuws uit de buitenwereld. Daartoe is het gluurhuis omringd door een aantal afsluitingen, die belangstellenden uit de buitenwereld op minstens vijftig meter van de plaats van de “actie” moeten houden. Steven Meulemans, een student sportmanagement, heeft er alvast iets op gevonden. Sedert enkele weken weet hij de deelnemers op een even eenvoudige als spitsvondige manier op de hoogte te brengen van de sportuitslagen. Hij schrijft met een dikke viltstift zijn boodschappen op oude tennisballen, en slaat die met een tennisracket over de reeks afsluitingen heen tot in de reservaattuin. Ook persoonlijke boodschappen werden zo al afgeleverd. Endemol heeft al gevraagd te stoppen met deze acties, heeft reeds aangemaand via een advocaat en kondigt aan vanaf volgende week maatregelen te gaan nemen. Steven neemt zich voor gewoon verder te gaan met zijn nieuws guerrilla.

Knap van Crap.

CampusRAdio Plantijn is z’n tweede jaar ingegaan. Sedert de verhuis naar de nieuwe gebouwen aan de Meistraat heeft de Antwerpse Plantijnhogeschool eindelijk een echte campusradio. Zo’n 25-tal vrijwilligers zorgen voor de uitzendingen tijdens de middagpauze, vier dagen op de week. De radio zorgt voor een zeer gevarieerd aanbod, verwerkt in verschillende programma’s. Waar vorig jaar het geluidsvolume in de gangen te laag diende afgesteld, zodat de uitzending nauwelijks hoorbaar was, is er goede hoop dat dit tijdens dit academiejaar aanmerkelijk zal mogen verbeterd worden. En ze hebben ambitie, bij CRAP! Zo wordt er gedacht aan een verbetering van de inhoud, en de technische installatie, om –hopelijk volgend jaar al- op het internet te gaan. Zo zouden de uitzendingen ook te horen moeten zijn in alle gebouwen van de Plantijn Hogeschool, en, waarom niet, in alle hogescholen van Antwerpen. Want dat is het ideaal dat de bezielers van de radio voor ogen staat, een eigen radiozender voor alle (hogeschool)studenten in Antwerpen, met een eigen frequentie en een ruimer programma-aanbod.

It's a dirty job, but an antibody's got to do it.

Een film die "live action" en tekenfilm combineert. Het is niet de eerste keer dat we dit tegenkomen (denk maar aan de capriolen van Roger Rabbit), maar het is wel de eerste keer dat je van de tekenaars zo'n verdraaid beeld krijgt van wat er allemaal in dat lichaam van jou gebeurt. Denk aan je eerste anatomieles en gooi die maar meteen overboord. Deze visie is véél leuker. De Farelly broers (Dumb and Dumber, There's something about Mary) hebben hun krachten gebundeld met tekenfilmspecialisten Piet Kroon (The Iron Giant) en Tom Sito (The Lion King, Antz, Shrek) om hun ietwat vreemde visie op het menselijk lichaam aan het publiek te tonen. Het resultaat is de nieuwe film Osmosis Jones, wat het verhaal vertelt van een niet zo gezonde jongen (gespeeld door Bill MURRAY) en zijn onorthodox wittebloedlichaampje Osmosis Jones (stem van Chris ROCK), die zich van zijn beste kant moet laten zien om zijn heer van een verschrikkelijke dood te redden, waarbij hij slijmmodderstromen en andere, minder aantrekkelijke zaken moet trotseren.
Voor de avant-première van deze film (op 10 december in Metropolis Antwerpen) zijn 100 vrijkaarten te winnen. Ben je student en heb je wel zin in een dolkomisch filmpje, ga dan naar de Studiant Homepage en klik op "Gratis Bioscoop" in het vakje "In de kijker".

En, wie weet, misschien ontdek je nu eindelijk waar de pancreas voor dient.

Universiteit van Cambridge overweegt klacht neer te leggen tegen consultants.

De Universiteit van Cambridge investeerde vorig jaar liefst 9 miljoen pond in een “state-of-the-art” computersysteem. Men liet zich op deskundige wijze adviseren, door de nodige experts, en na vier jaar planning bleek van bij de start dat het “Capsa” computer systeem niet voldeed. Nu, bijna zestien maanden later, is er nog steeds sprake van een rampzalige configuratie. Twee onafhankelijke, neutrale expertises adviseerden beiden “onmiddellijke én krachtdadige” stappen te ondernemen. De universiteit overweegt nu gerechtelijke acties te ondernemen tegen de consultants die betrokken waren bij de configuratie en de planning.
Een van de geviseerde firma’s, KPMG ( Jo, Pol, waar hebben we die naam eerder nog gehoord?), heeft al aangekondigd zelf klacht te zullen neerleggen tegen de onafhankelijke deskundigen en hun rapportage. Lijkt ons logisch, de boodschapper met slecht nieuws terechtstellen, en wég onheilstijding…. (hoewel dit ook weer vertrouwd klinkt). Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Britse meisjesstudenten aan de drank.

Na een reeks artikelen in de Britse kranten, waarin het overmatig alcoholgebruik van de studenten op de korrel werd genomen, blijkt uit een onderzoek dat verscheen in “The British Medical Journal”, dat het grootste probleem ligt bij meisjes van 18 tot 24 jaar oud. Blijkbaar zijn die aan een verschroeiende eindspurt begonnen om hun achterstand op de mannelijke collega’s in te halen, want uit het onderzoek bleek dat meer vrouwen dan ooit – in de genoemde leeftijdscategorie – hetzij ernstige alcoholproblemen hebben, of er dreigen te krijgen.

Studentenverenigingen van Enschede organiseren een happietaria.

Van 24 november tot en met 25 december organiseren de vier christelijke studentenverenigingen van Enschede opnieuw – voor de vierde keer - een happietaria. Dat is een tijdelijk restaurant, waarmee geld wordt ingezameld voor een goed doel. Mensen kunnen er voor een spotprijs dineren, en geven daarbij nog een kleine extra gift. Dit jaar gaat de opbrengst naar een vluchtelingenproject in Ethiopië.
Ongeveer 150 studenten werken mee aan dit project, die worden begeleid door professionele koks (ook vrijwilligers) en een groot deel van de kosten wordt gedekt door sponsoring in natura. Er wordt gemikt op een netto opbrengst van 25.000 gulden, bedrag dat door de overheid zal worden verdubbeld.
De opening is op 24 november om 15.00 uur aan de Lipperkerkstraat 25 in Enschede. Zie ook www.happietaria.nl/enschede .

Dronken studenten moeten toiletten schoonmaken.

St John’s College, in Cambridge heeft een aantal studenten publiekelijk aan de schandpaal gezet door aan de valven de strafmaat uit te hangen na een uit de hand gelopen studentenfuif. Aanleiding voor de straffen was een onderzoek betreffende incidenten tijdens een feestje van een meisjesdrinkclub, bijgestaan door hun mannelijke tegenhangers. Er waren food-fights, er werd zowat overal gekotst en gezeken (door beide seksen) dat het niet meer leuk was om dat deel van Cambridge te betreden. Twee leden van de “Muff Divers” werden veroordeeld tot een week latrinedienst. Drie meisjes die laveloos dienden afgevoerd, kregen de opdracht de met kots besmeurde toiletten schoon te maken, en twee aanstooksters van het voedselgevecht kregen de taak toegewezen om eetzaal en belendende schoon te maken, op een dag en uur naar keuze van het personeel, en tot volledige voldoening van de staf.

De rector van Cambridge heeft dit jaar heel wat te stellen met zijn studenten. Hij verzet zich tegen de scabreuze tekst van het clublied van de meisjesclub “Alley Catz society”, en liet de studentenbar van Corpus Christi sluiten na klachten over seksuele intimidatie vanwege meer dan twintig vrouwelijke bezoekers. Alle studenten kregen nu een schrijven van de rector, om de nadruk te leggen op de ongehoorde ernst van de diverse vormen van wangedrag. “Shape up, or ship out” is nog net niet aan de orde.

Drankaccijns

In de Universiteitsraad van Utrecht worden heus wel zaken besproken die studenten aangaan. Zo diende studentlid Carlo van Dijk vorige week een motie in die ervoor moest zorgen dat studenten voortaan nergens in Utrecht meer accijns hoeven te betalen op wijn en bier. Onder het mom 'wijn en bier geven plezier' zou volgens Van Dijk de accijnsopheffing bijdragen aan de promotie van Utrecht als gezellige studiestad. Hij wees erop dat in het verleden (van 1643 tot 1657) deze regel ook in Utrecht van kracht was. Helaas voor armlastige studenten werd de motie met tien stemmen tegen en zes stemmen voor naar de prullenbak gewezen.

Prostitutie

Een lucratief bijbaantje of bittere noodzaak? In Groot-Brittannië is het aantal vrouwen dat hun lichaam verkoopt om een opleiding te kunnen bekostigen de afgelopen jaren sterk gestegen. Zo zou in de stad Leeds zestig procent van de vrouwen in de seksindustrie studente zijn. Onderzoekers van Kings College in Londen denken dat landelijk zo'n drie tot vier procent van de studentes zich prostitueren om extra inkomsten te krijgen. Volgens de onderzoekers is de voornaamste boosdoener het onderwijsbeleid van de regering Blair.

Perskaart

Een van de voordelen van journalistiek studeren was altijd dat je vanaf je eerste jaar in het bezit bent van een perskaart. Veel studenten gebruikten deze echter niet om ergens binnen te komen en een verhaal te schrijven, maar gewoon om gratis naar een concert te kunnen. Na klachten van uitgaanscentrum Tivoli, in Utrecht, over misbruik van de kaart heeft de school voor de journalistiek het studenten nu moeilijker gemaakt die perskaart te gebruiken. Ze moeten eerst een goedkeuringsbriefje van de directie krijgen om gratis naar Tivoli te kunnen gaan.

Studentencomputer voor een habbekrats.

Het gemiddelde studentenbudget is niet zo vreselijk ruim uitgemeten, en daar proberen we dan ook het beste van te maken. De aankoop van een computer is zo al te vaak een stevige hap uit de beschikbare koek, en daar hebben Studiant en Net4All gemeend iets aan te moeten doen. Met de Book-PC kan elke student voor een héél erg schappelijke prijs een meer dan degelijke PC in huis of op het kot halen. Je moet het gewoon zien om het te geloven http://www.studiant.be/aankondigingen/ of binnenkort http://www.bookpc.be. Op beide adressen kan je regelmatig het aanbod volgen van schitterende configuraties vanaf 25.000 frankskes.

Spycam

Het lijkt wel een grap uit een slappe Amerikaanse highschool film, maar vier bewoonsters van een studentenflat in Groningen konden niet echt om de actie van hun twee mannelijke huisgenoten lachen. Die hadden met een camera in de luchtafvoer van de douche de dames maandenlang gefilmd. De gluurders kregen aanvankelijk een boete van 750 gulden, maar een van de gefilmde vrouwen diende hiertegen een klacht in. De twee moeten nu alsnog voor de rechtbank verschijnen. (UK)

Vernieuwde Studentenjobsite !

De Studiant-site studentenjobs.com heeft in de loop der jaren al een behoorlijke reputatie uitgebouwd als dé referentie voor studentenjobs en aanverwante. Daarbij kwam echter ook de laatste tijd de aanvulling "niet echt overduidelijk". Natuurlijk heeft Studiant een luisterend oor en na vijfentwintig voorstellen, driehonderdachtenveertig programmaties, en enkele maanden noeste arbeid buiten de lesuren, staat hij er dan: De nieuwe site Studentenjobs.be. Speciaal gemaakt om studenten nog sneller en gemakkelijker aan het gewenste vakantie-, weekend- of interim-werk te helpen, of zelfs om ze te lanceren in hun eerste echte startersbaan !
Op de nieuwe site wordt in de nabije toekomst ook een volledig nieuw CV-systeem ingebouwd. Hou dus de site en dit Studentizine alvast in de gaten.

Voorlopig zullen studentenjobs.com (de oude) en studentenjobs.be (de nieuwe) nog tegelijkertijd beschikbaar zijn, aangezien het onmogelijk is om de jobs zomaar automatisch van de ene naar de andere site over te zetten. Van de oude site zal echter in de nabije toekomst met een toepasselijke plechtigheid afscheid genomen worden. Alle voorstellen zijn welkom.

Apen apen apen na.

Napraten is irritant, zou je denken. Maar een Nijmeegse psychologiestudente ontdekte dat het haar als serveerster wel meer fooi opleverde. Behalve dat, bracht het haar ook een mooi scriptieonderwerp over het 'kameleoneffect'. Volgens die theorie beschouwt een nageaapte persoon degene die hem imiteert automatisch als aardig. (Vox)

Eetpiramide.

'Als een medestudent of een vriend bij jou komt met een uitnodiging om gratis uit eten te gaan en hij betaalt voor jou, wees dan alert', staat op de site van de Hogeschool voor Economische Studies in Rotterdam. De waarschuwende woorden zijn niet bedoeld om potentiële Julia's voor te bereiden op al te opdringerige Romeo's. De hogeschool waarschuwt voor het piramidespel van de Freedom Travel Club, waar verschillende studenten slachtoffer van zijn geworden. (Starters)

Ook in België zijn dergelijke “bedrijven” actief, en de Rotterdamse waarschuwing geldt dus evengoed bij ons. Het piramide”spel” beperkt zich overigens niet tot de restaurantsector. Ook het internet is een ideaal vangweb voor dubieuze scenario’s. Als je een aanbieding krijgt om veel geld te verdienen om niks (of zo goed als niets) te doen, kan je er vergif op innemen dat er str… aan de knikker is.

Haagse dumbo’s?

Volgens het Haagse Hogeschoolblad zijn hun eerstejaars niet al te slim. Ze ontberen namelijk 'elementaire kennis over Europa en de euro'. Slechts een kwart van de eerstejaars weet dat Zweden en Denemarken landen zijn die niet meedoen aan de euro. Geschiedenis is volgens het blad een witte vlek in de breinen van menige eerstejaars. Slechts 18 procent weet dat koningin Juliana regeerde van 1948 tot en met 1980. (TC/Tub)

Steeds meer rechtszaken tegen universiteiten in Nederland

Bij de Universiteit van Amsterdam plofte onlangs een dagvaarding op de mat. Studenten en ouders willen hun geld terug, omdat de opleiding communicatiewetenschap van de UvA slechte kwaliteit heeft geleverd. Is dit de eerste van vele rechtszaken tegen het hoger onderwijs?

'Ik mag hopen van wel', zegt hoger onderwijsspecialist Erik de Groot van advocatenkantoor LAOÛT in Baarn. 'Studenten mogen zich er best bewuster van worden dat universiteiten en hogescholen een product leveren waarvoor zij betalen. En dat ze dus een claim kunnen indienen als dat product niet voldoet.' Vader Jack Weil nam het voortouw. Zijn twee dochters studeren communicatiewetenschap aan de UvA. Begin dit jaar bracht de onderwijsinspectie een vernietigend rapport over deze opleiding uit. Er was sprake van 'langdurige ernstige tekortkomingen'.

De UvA heeft onrechtmatig gehandeld, vindt de vader, die inmiddels dertig ouders en studenten achter zich heeft staan. De universiteit heeft niet aan de inspanningsverplichting voldaan om goed onderwijs te leveren.
Volgens advocaat Arthur Kaspers van Van Schoonhoven In 't Veld gaat het om een 'kansrijke zaak'. 'Uit het onderzoek van de inspectie blijkt dat de universiteit tussen de visitatieronde in 1993 en 1999 niets heeft ondernomen om de kwaliteit te verbeteren. Sterker nog: het is er in die periode alleen maar slechter op geworden.'

bron: UT Nieuws 32

Britse universiteiten openen hun studentendossiers.

De Britse universiteiten hebben beslist al hun persoonsgegevens van studenten ter beschikking te stellen van onderzoekers die zich bezig houden met antiterrorisme. Zij hopen op deze manier de politiediensten te kunnen helpen bij het blootleggen van de systemen en contacten achter de bekende terroristische organisaties. Zoals is gebleken, bedienden de daders van de aanslagen op 11 september zich graag van het statuut van student om internationale reizen en tijdelijke verblijfsvergunningen te regelen. Het vermoeden bestaat dan ook dat aan universiteiten en hogescholen nog potentiële terroristen wachten op het ordewoord om in actie te komen.

De beslissing van de universiteitsraden is vrij uitzonderlijk, vermits de persoonsgegevens tot dusver steeds werden beschouwd als beroepsgeheim.

Studenten niet vies van "smeergeld"

ENSCHEDE - Zeg aan studenten dat ze een gratis gebakje kunnen afhalen, en je creëert chaos. Dat bleek toen een ware stormloop uitbrak op de traktatie van de Universiteit Twente (UT). Alle studenten waren per e-mail persoonlijk uitgenodigd. Een dag later stonden ze graag in de rij. Binnen een kwartier waren alle 600 slagroomtaartjes op, zodat nog gauw alle bakkers uit Enschede moesten worden gemobiliseerd om de ‘lekkere trek’ van de studenten te stillen.

De gulle bui van de UT was ingegeven door het recente onderzoek van weekblad Elsevier. Daaruit bleek dat Twente door studenten als beste universiteit wordt gezien. Ze beoordeelden vijf UT-studies als de beste: bestuurskunde (rapportcijfer 7,1), communicatiewetenschap (7,2), werktuigbouwkunde (7,0), elektrotechniek (7,1) en technische bedrijfskunde (6,8). Studenten betrokken bij hun beoordeling zaken als faciliteiten (zitplaatsen, computers), docenten (zijn ze bekwaam en bereikbaar), inrichting opleiding (keuze- en stagemogelijkheden), onderwijs (kwaliteit colleges en verschillende vaardigheden) en organisatie.

De rapportcijfers vielen op bijna alle fronten hoger uit dan vorig jaar. De door Elsevier ondervraagde hoogleraren toonden zich tevreden over de studies bestuurskunde en communicatiewetenschap van de UT. Over de technische studies zijn de professoren minder te spreken. Alleen technische bedrijfskunde is in Twente beter dan bij de concurrenten in Eindhoven en Delft.

Het onderzoeksresultaat was in elk geval reden genoeg voor gebak, vond rector magnificus Frans van Vught. Hij gaf - met een knipoog - meteen aan dat de traktatie de functie had van smeergeld. ‘We gaan er van uit dat jullie ons na dit gebak volgend jaar opnieuw een hoog cijfer geven.’ Ook overweegt Van Vught om het maandelijkse gratis ontbijt, waarbij studenten onder het genot van een kop thee en een croissantje hun gedachten kunnen delen met de rector magnificus, te vervangen door een sessie met gebak. ‘Als het dan ook zo druk is, moeten we misschien uitzien naar een andere ruimte.’

Bron: De Twentsche Courant Tubantia