Studentizine

Studentizine 160

Blokken, stress en vlieg er eens uit....

Hebben jullie dat nu ook? Dat onbestemde gevoel bij het end van de examenperiode? De stress voor de laatste loodjes, de opluchting voor het naderende einde, de knagende onzekerheid over de afgelegde examens, de sores en besognes omtrent vakantieplanning, de stijgende nood aan een toffe vakantiejob, de moeilijke planning voor wat betreft tickets voor festivals....
Aaaaaahrgggggg!
Soms heb je de indruk dat jouw persoonlijke burn-out net om de hoek zit te wachten om je ijskoud op de nek te vallen.
Maar, je staat niet alleen in je emotionele lijden, je ouders zweten mee onder het juk van jouw overladen programma. Je wist waarschijnlijk zelf ook wel dat jouw ochtendhumeur als stresskonijn nu niet bepaald de sfeerbuilder bij uitstek aan de ontbijttafel is, maar nu blijkt teleblok hoe langer hoe meer oproepen van ouders te krijgen, die zelf ook onder de spanning dreigen te begeven.
Vooral de "stimulerende medicatie" en de bijzonder ongezonde levenswijze van het specimen "homo sapiens examinandis" blijken de familie zorgen te baren.
Nou ja, een tweede zit hoeft niet meteen het einde te betekenen....
Misschien blijkt je tweede zit zelfs een zegen!
Thomas Cook Airlines en Studiant broeden zelfs op een plannetje om alle tweede-zitters te verwennen met een heuse ontstressreis!
Regelmatig nakijken op onze homepage is de boodschap, want misschien blijkt jouw tweede beproeving wel de sleutel tot een zàààààààààlige vakantie in extremis!

Scholingsgraad in België stijgt zienderogen.

De scholingsgraad van de Belgen blijft stijgen. Dat schrijft La Dernière Heure.
In twintig jaar tijd is het aantal houders van een universitair diploma verdubbeld, en ging het van 3,6 pct in 1987 naar 8,1 pct in 2006. Dat blijkt uit cijfers van het Nationaal Instituut voor de Statistiek.
Het aantal mensen met enkel een diploma lager onderwijs daalde daarentegen aanzienlijk: van 38,7 pct in 1987 tegen 21,4 pct in 2006.

Steeds meer leerlingen uitgesloten.

Het aantal jongeren dat als tuchtmaatregel weggestuurd wordt van een school uit het secundair onderwijs is de afgelopen jaren sterk gestegen. In het schooljaar 2003-2004 ging het om 844 leerlingen, in 2004-2005 al om 1.148, in 2005-2006 om 1.115 en in 2006-2007 (cijfer tot 18 mei 2007) reeds om 1.366. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Frank Vandenbroucke op een schriftelijke vraag van Kathleen Helsen (CD&V).
Onder degenen die "definitief uitgesloten" worden uit school zijn er telkens veel meer jongens dan meisjes. In het schooljaar 2006-2007 gaat het tot dusver om 1.055 jongens en slechts 311 meisjes. De studierichtingen waar tijdens dit schooljaar dergelijke maatregelen het vaakst genomen worden zijn kantoor (102), basismechanica (89), handel (58), verkoop (46), nijverheid (43) en verzorging-voeding (42).
Voor de oppervlakkige toeschouwer kunnen dit misschien verwaarloosbare aantallen lijken, maar wie uit de praktijk weet wat je tegenwoordig wel op je kerfstok moet schrijven om een stevige sanctie te krijgen, kan alleen zorgelijk fronsen, en zich ernstige vragen stellen.

Studenten willen steeds vaker werken.

Als jobstudent gaan werken wordt steeds meer de norm. Waar enkele decennia geleden studentenarbeid nog was "voorbehouden" aan jongeren uit minder gegoede families of nakomelingen van een ondernemersgezin (die het vak in de praktijk en van aan de onderste sport van de ladder moesten meemaken), is het tegenwoordig eerder uitzonderlijk als student niet te gaan bijverdienen.
Vorig jaar hadden drie op vier studerende jongeren tussen 15 en 25 jaar een vakantiejob tijdens de zomermaanden. Dat cijfer lag nog nooit zo hoog. Ook tijdens het schooljaar werken meer studenten dan ooit tevoren. Keerzijde van de medaille is dan weer dat het zwartwerk onder studenten opnieuw stijgt, zegt uitzendbureau Randstad, dat een onderzoek uitvoerde bij 1.000 studerende jongeren.
"Studenten die niet werken, zijn uitzonderingen", zegt Randstad. "Maar liefst 90 procent van de studenten werkt". Het gaat om jobs in bedrijven gedurende de schoolvakanties of tijdens het schooljaar, klusjes en vrijwilligerswerk. In de zomervakantie werken drie studenten op vier, buiten de vakanties gaat het om vier op tien.
De populairste studentenjobs in bedrijven zijn winkelbediende, productiearbeider, barman, keukenhulp of administratief bediende.
Voor velen is het geld de belangrijkste reden om een studentenjob te zoeken. Gemiddeld verdient een student 1.500 euro voor 30 werkdagen. Dat geld gaat vooral naar ontspanning (uitgaan, vakantie...) en persoonlijke spullen (gsm, kleding...). Toch wordt ook 20 procent van het loon gespaard, vooral dan bij de -18-jarigen. Een kleine groep jobstudenten werkt om studies te kunnen betalen. Dertig procent van de studenten werkt ook als vrijwilliger, bijvoorbeeld in een sportclub, ngo of jeugdbeweging. Hoewel heel wat studenten kiezen voor een studentenjob, weet nog altijd minder dan de helft van de studenten (48 procent) precies hoe de studentenregeling in elkaar zit. Sinds oktober 2005 is het mogelijk om twee keer 23 dagen aan sterk verminderd RSZ-tarief te werken. "Informatiecampagnes blijven dus noodzakelijk om te vermijden dat studenten de opgelegde termijnen niet overschrijden", aldus nog Randstad.
De ideale bron der wijsheid inzake studentenjobs en al even onuitputtelijke bron van vacatures voor werklustige studenten blijft uiteraard www.studentenjobs.be !

Studiebegeleiding aan herziening toe.

Leerlingen moeten opnieuw meer begeleid worden in hun studiekeuze zodat ze een juiste keuze maken en meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs en Werk Frank Vandenbroucke verklaard bij de voorstelling van de 22ste studie over schoolverlaters van de VDAB. De sp.a-minister heeft een reeks voorstellen om de leerlingen opnieuw meer te begeleiden.
Uit de VDAB-studie blijkt dat opnieuw meer schoolverlaters binnen het jaar aan werk raken. Van de 80.000 schoolverlaters zijn er bijna 10.000 die na een jaar nog werkzoekend zijn. Dat is, onder andere dankzij de economische hoogconjunctuur, beter dan in het vorige rapport.
Vooral voor de groep laaggeschoolden (11.000), vaak jongeren zonder enig diploma, blijft het echter moeilijk om een job te vinden. Wie zijn secundaire studies met succes afrondt -zeker wie beroeps of technisch secundair onderwijs volgde- heeft meer kansen op de arbeidsmarkt en zeker wie nog een zevende specialisatiejaar volgt, verhoogt zijn jobkansen nog gevoelig.
Toch waarschuwt minister Vandenbroucke voor "klaroengeschal en zegebulletins". Hij pleit ervoor leerlingen opnieuw meer te begeleiden bij hun studiekeuze. "De laatste jaren is de slinger misschien te veel doorgeschoten naar een aanpak waarbij de jongeren zelf hun weg moeten vinden", stelde Vandenbroucke terecht.
Volgens hem moeten de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB's, voorheen de PMS-centra) leerlingen opnieuw meer gaan begeleiden. Door die extra begeleiding en betere informatieverstrekking moeten meer leerlingen een "eindstation" bereiken dat het meest kans op slagen geeft op de arbeidsmarkt.

Knuffelverbod...

Studenten die op de Kilmer-school in het Amerikaanse Virginia een teken van affectie uitstralen, riskeren een straf. Zo kwam een knuffel de dertienjarige Hal Beaulieu op een verwittiging te staan. Als hij in het vervolg nog eens zo 'uitdagend' uit de hoek komt, mag hij zich gaan verantwoorden bij de directrice. Idem dito trouwens voor al diegenen die het aandurven elkaars handje vast te houden of een 'high-five' uit te delen.
Hal zelf snapt er niets van. "Knuffelen is iets positiefs. Ik legde mijn arm om haar schouders gedurende zowat 15 seconden. Wat is daar nu verkeerd mee?"
Heel wat, volgens schooldirectrice Deborah Hernandez. "In een school die bedoeld is voor 850 studenten maar waar er 1.100 op elkaar geplakt zitten, kan de minste aanleiding de lont aan het vuur steken. Duwtjes kunnen uitmonden in heuse knokpartijen, handdrukken kunnen bij bendes het sein zijn om misdaden te begaan,... En wat dan met meisjes die het eigenlijk niet zo prettig vinden omhelsd te worden maar daar niet voor durven uitkomen?" Hernandez heeft met haar strikte regel slechts één doel voor ogen: haar studenten op hun gemak doen voelen.
Zouden de gevangenen in Guantanamo Bay zich op hun gemak voelen? Hun regime vertoont enige gelijkenissen...
Mensch toch! Zou Frau Oberst Deborah ooit al eens een (normale) relatie gehad hebben?

ULB en Berkeley gaan intens samenwerken.

De Université Libre de Bruxelles (ULB) heeft een "bevoorrecht partnerschap" aangegaan met de Berkeley Universiteit in Californië, een van de meest vooraanstaande universiteiten ter wereld.
. "Dit partnerschap komt niet uit de lucht vallen. We hebben altijd nauw kunnen samenwerken op wetenschappelijk vlak, en Berkeley wordt net als de ULB gefinancierd door de overheid" aldus de ULB.
Op de campus van Berkeley vertoeven meer dan 32.000 studenten en geven meer dan 1.700 professoren les. De universiteit heeft ondertussen 19 Nobelprijzen op haar naam staan.
Het "bevoorrechte partnerschap" tussen beide universiteiten past perfect binnen de internationale strategie van de rector van de ULB, Philippe Vincke om de samenwerking met andere (vrije) universiteiten op te drijven.
Berkeley mag zich overigens tot de vijf beste universiteiten ter wereld rekenen. De top vijf van die ranglijst wordt vervolledigd door de universiteiten van Harvard, Cambridge, Stanford en Massachussets (MIT). Voorwaar een select gezelschap!

Ouders van spijbelaars moeten terugbetalen.

Ouders moeten binnenkort hun studietoelage terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs als hun kind meer dan dertig halve dagen heeft gespijbeld. Die maatregel geldt vanaf 1 september aanstaande in het secundair onderwijs.
Het eerste schooljaar waarin het problematische spijbelgedrag zich voordoet, zijn er nog geen financiële gevolgen. Vanaf het daaropvolgende jaar geldt de koppeling tussen toelage en spijbelen. Ouders die recht hebben op een toelage, worden daarmee onder druk gezet hun kinderen te controleren.
Ook in het basisonderwijs komen er studietoelagen en daar gaat dezelfde maatregel vanaf 1 september 2008 in voege.

Frequent afwezig = jaartje overdoen!

Eigenlijk sluit het een beetje aan bij het vorige bericht, maar ook in de VS hebben ze te maken met een toename van het spijbelgedrag. Daar willen ze nu paal en perk aan stellen, en het begint staatgebonden. Zo'n 2.025 studenten, voornamelijk leerlingen van de middelbare school, uit de Amerikaanse staat Connecticut moeten wellicht hun jaar dubbelen, omdat ze elk minstens 18 schooldagen afwezig waren. "Tenzij ik een goede reden hoor, moeten die jongeren hun jaar opnieuw doen. Punt, uit!", aldus de algemene voorzitter van de Amerikaanse onderwijsraad. In de Crosby High School spijbelde bijvoorbeeld zelfs een op drie studenten meer dan het wettelijke maximum.
Niet alle 2.000 studenten zijn professionele spijbelaars. Doktersbriefjes worden, in het nieuwe spijbelsysteem, enkel aanvaard als het om chronische ziektes gaat. Studente Sarah Welch bijvoorbeeld, onderging dit jaar een knieoperatie en verloor enkele maanden door het herstel en de revalidatie. Ook zij moet wellicht haar jaar overdoen, ook al had ze de nodige medische attesten voor de hele periode.