Studentizine

Studentizine 161

Redactioneel

Onze talrijke trouwe lezers hebben zich misschien wel afgevraagd waarom het Studentizine in tegenstelling tot de vorige jaargangen dit jaar niet verscheen tijdens de vakantieperiode. Zowel de vakantiestemming als een schromelijke onderbezetting van de redactie hebben daar hun rol in gespeeld, elk op hun eigen manier. De vakantie is voorbij, de onderbezetting helaas nog niet. Wij zijn bijgevolg op zoek naar journalistieke talenten, die willen meehelpen bij het samenstellen van de toekomstige nummers van het Studentizine, om op die manier de toekomst van deze succesvolle publicatie te verzekeren. Wie zich aangesproken voelt kan zich aanmelden op voorzitter@studiant.be.
Ondertussen proberen wij de continuïteit toch nog een tijdje te verzekeren, om jullie, onze verknochte lezers, tweewekelijks op de hoogte te houden van wat belangrijk is en wat leeft en beweegt in het soms knettergekke studentenmilieu. Veel leesgenot!

Infomoment voor Antwerpse clubs.

Het Antwerpse stadsbestuur organiseert ten behoeve van alle betrokken partijen bij het studentenleven een infomoment over het thema ‘Overlast rond studentenclubs’.
Dit infomoment gaat over wat een cafébaas of een studentenclub concreet kunnen doen tegen overlast, wat hun plichten zijn en welke initiatieven ze kunnen nemen om problemen te voorkomen.
Wanneer? Maandag 8 oktober 2007 van 17.30 tot 20.30 uur
Waar? Jongerencentrum KAVKA, Oudaan 14, 2000 Antwerpen
Programma:
17.30 tot 18.30 uur: sprekers
Freddy Rottiers (coördinator lokale politie leefmilieu)
Cathy Vermeulen (algemene bestuurlijke politie)
Toelichting over Opsinjoren voor studenten (feestsubsidie en doopattributen)
18.30 tot 20.30 uur: mogelijkheid tot het stellen van vragen en het nuttigen van een hapje en een drankje

Dooppolitie bij Gentse studentendopen.

De jaarlijks terugkerende ellende van uit de hand gelopen doopincidenten noopt de overheden tot ingrijpen. Hoewel redelijk wat studentenclubs en organisaties al lang een degelijk doopreglement in gebruik hebben, blijven er clubs die vastbesloten zijn zelf het warme water opnieuw uit te vinden en hun doop drenken in de goorste vetzakkerij die een mens zich maar kan voorstellen. Doden en gewonden, en veel ongenoegen bij omwonenden behoren helaas tot de regelmatig terugkerende gevolgen.
Zwijnerij bij studentendopen in Gent wordt daarom strafbaar. Wie zich er toch aan te buiten gaat, riskeert zelfs van de universiteit te vliegen. De studentenorganisaties in Gent onderschrijven een echt doopreglement. Daar staat expliciet in dat er geen slachtafval mag worden gebruikt, noch kadavers, bloed of levende gewervelde dieren. Ook alle mogelijke schadelijke chemische stoffen zijn verboden. (naar analogie met het doopreglement op de Studiant website)
Alle verenigingen die een doop willen organiseren, moeten op voorhand een draaiboek maken. Op basis van dat draaiboek komen er controles bij alle dopen, door een soort 'dooppolitie'. Kringen die over de schreef gaan, kunnen hun subsidies kwijtraken. Individuele studenten die in de fout gaan, kunnen in extreme gevallen zelfs van de universiteit verwijderd worden.
Ook in Antwerpen verandert er terzake wat. Studentenclubs die zich keurig houden aan de voorgeschreven regels inzake aanvraag en zelfopgelegde doopdiscipline kunnen gratis materiaal ontlenen van de stadsdiensten om hun dooplocatie naderhand op te ruimen. Clubs die geen aanvraag indienen en/of een zwijnenstal achterlaten op publiek domein zullen streng worden vervolgd, met niet alleen pikante boetes, maar ook bijzonder gepeperde rekeningen voor schoonmaak door de stedelijke reinigingsdienst tot gevolg.
Door het vergemakkelijken van de administratieve formaliteiten willen de stedelijke diensten de clubs stimuleren om zich met alles in regel te stellen (ze krijgen in principe steeds een toelating, mits tijdig aangevraagd)en hen bewust te maken van het belang van een goede verstandhouding met de buurtbewoners.

Stag. zkt werkg.

Studenten zoeken stageplaatsen en bedrijven zoeken stagiairs, maar vinden ze elkaar altijd zo goed? Stageforum zag anderhalf jaar geleden het levenslicht om het beide partijen wat gemakkelijker te maken. Het principe is hetzelfde als bij een vacaturesite: bedrijven en stagiairs-in-spe kunnen hun stagezoekertjes achterlaten of vrij zoeken op de website.
Stagiair vindt werkgever
Dat het stageforum rendeert, bewijst het verhaal van Tommie Harnie en Vicky Van Dyck. Tommie Harnie is mede-zaakvoerder van Cameleon Business training, een jong bedrijf dat opleiding op maat aanbiedt aan bedrijven. Vicky Van Dyck liep vorig schooljaar stage bij Cameleon in het kader van haar opleiding ‘Management assistant’ aan de Katholieke Hogeschool Mechelen. Ze vonden elkaar via het stageforum.
Vicky’s zoektocht naar een stage begon weliswaar niet op het stageforum. Ze kreeg een lijst potentiële bedrijven van haar school, maar hier stootte ze telkens op een negatieve reactie. Vicky: “Een vriendin vertelde me dat ze een stage had gevonden via stageforum. Ik was meteen overtuigd om het ook te proberen”. Ze liet een stagezoekertje achter maar ging ook zelf op zoek in de lijst van stageplaatsen. Zo vond ze Cameleon. “Ik nam contact op en één gesprek later had ik een stageplaats!”, aldus Vicky.
Win-win-situatie
Cameleon zet al langer dan vandaag zijn deuren open voor stagiairs. Tommie Harnie:“We vinden het onze taak als bedrijf om jonge mensen de kans te geven een eerste praktijkervaring op te doen en zo voeling te krijgen met het bedrijfsleven.” En voor Cameleon is het uiteraard ook lonend: “Mits de nodige investering van onze kant, kunnen we rekenen op een extra werkkracht”. Een win-win-situatie dus. Helemaal interessant wordt het als een geslaagde stageperiode kan uitmonden in een tewerkstelling. Zo liep het ook voor Vicky. Tijdens haar stage kon ze Cameleon overtuigen van haar capaciteiten en ze kreeg meteen na haar afstuderen een job aangeboden als management assistent.
Snel en efficiënt
Toen stageforum nog niet bestond, werkte Cameleon uitsluitend via contacten met scholen om zijn stageplaatsen in te vullen. “Dat levert stagiairs op, als je er voldoende energie in steekt. Zeker als je contacten met verschillende scholen wil onderhouden en goed wil afstemmen over het profiel van de stagiair die je zoekt. Met stageforum werken is in dat opzicht heel wat efficiënter. Je laat één keer een stagevacature achter en die is zichtbaar voor alle studenten in alle scholen.” aldus Tommie Harnie.
Zelf aan de slag?
Het aantal gebruikers van stageforum groeit gestaag. In september telde het stageforum 883 geregistreerde bedrijven en 2113 kandidaat-stagiairs. Wil je één van hen worden, surf dan snel naar www.stageforum.be, registreer je en laat je stagezoekertje achter. Je zoekertje verschijnt niet alleen op stageforum, maar je vindt het ook terug op de website van de bedrijvenzone in je regio (te vinden via www.zoneplus.be). Stageforum zal in de toekomst ook raadpleegbaar zijn op een aantal sectorgebonden websites.
Kijk uit naar de L van Stageforum!

Buitenlandse studenten blowen en zuipen zich suf in Nederland

Buitenlandse studenten in Nederland feesten en drinken behoorlijk wat af. Vooral de soepele Nederlandse wetgeving rondom drugs wordt nader 'bestudeerd' meldde De Telegraaf. VOX, het tijdschrift van de Radboud Universiteit Nijmegen, deed er een onderzoek naar. Voornamelijk de uitwisselingsstudenten bleken veel uit te willen proberen. Zo rookte 74 procent wel eens een joint, terwijl 27 procent zich ook aan paddo's waagde.
In eigen land zijn de studenten een stuk braver. Een op de vijf studenten zegt in Nederland dagelijks te blowen, terwijl slechts een op de twaalf dat thuis ook deed. Van de drie op de tien die in Nederland dagelijks alcohol drinken, had slecht een op de tien thuis dezelfde drinkgewoonte. Gemiddeld drinkt een buitenlandse student zestien pinten bier per week. Uit eerder onderzoek bleek al dat ook qua drugsgebruik de uitwisselingsstudenten niet onderdoen voor de Nederlandse studenten.
De integratie van studenten verloopt niet op alle vlakken goed stelt de studie ook nog. De studenten integreren voornamelijk met elkaar. 26 procent van de buitenlandse studenten bracht al een de nacht door met minimaal één Nederlandse vlam.

KUL-studenten willen digitale toegang tot onderwijsmateriaal.

De Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO) wil dat de K.U.Leuven al haar onderwijsmateriaal voor iedereen gratis digitaal toegankelijk maakt, niet alleen geschreven cursussen maar ook andere zaken zoals examens van voorgaande jaren, videomateriaal en dergelijke. Dit gebeurt momenteel al aan de Technische Universiteit van het Nederlandse Delft.
LOKO ziet heel wat voordelen. Studenten kunnen op die manier zelf beslissen of ze een cursus aankopen of deze al dan niet afdrukken. Het wordt ook makkelijker voor studenten om op voorhand na te gaan welke vakken hen het meest interessant lijken in het kader van hun opleiding. Onderzoek aan het Massachusetts Institute of Technology wees uit dat dit tot een grotere belangstelling leidt voor de universiteit en een verhoging van de slaagkansen.
De studenten zien ook voordelen voor de docenten. Deze zullen meer tijd en energie in hun cursussen steken vermits deze voor iedereen toegankelijk zullen zijn. Collega's kunnen makkelijker opmerkingen geven op de cursussen en aanbevelingen doen wat de kwaliteit zal verbeteren. De K.U.Leuven zal op die manier ook haar reputatie als sterke onderwijs- en onderzoeksuniversiteit kunnen versterken, zo stelt LOKO.

EHSAL, HONIM, KUB & VLEKHO worden één hogeschool-universiteit.

De Brusselse hogeschool EHSAL, de K.U.Brussel en de departementen HONIM en VLEKHO van de Hogeschool voor Wetenschap en Kunst worden één hogeschool-universiteit. De instellingen hebben daarover in juli een intentieverklaring ondertekend in de Warande in Brussel. Het geïntegreerde onderwijsaanbod startte al gedeeltelijk vanaf september.
De NBI, zoals de instelling voorlopig heet, wordt daarmee de eerste hogeschoool-universiteit in het Vlaamse onderwijslandschap. Doel van de samenwerking is het opleidingsaanbod in Brussel beter op mekaar af te stemmen. Zo worden de economie- en de taalopleidingen in elkaar geschoven.
De integratie levert ook de studenten heel wat voordelen op: onder meer een coherenter aanbod, betere begeleidingen en studieoriëntering en uitgebreider bibliotheekfaciliteiten.

Rotterdam sluit coffeeshops bij scholen.

Het Nederlandse Rotterdam gaat coffeeshops sluiten die binnen 250 meter van scholen liggen. Dat heeft de gemeenteraad besloten. Doel is niet het uitbannen van cannabis maar gebruik onder jongeren en overlast voorkomen. Het gaat om 27 van de 62 coffeeshops in de havenstad.
De coffeeshops in Rotterdam mogen zich vanaf 2009 niet binnen een straal van 200 meter hemelsbreed en 250 meter loopafstand van de scholen bevinden. De shops die gesloten worden krijgen geen vergoeding en mogen zich niet elders in de stad vestigen.
"We moeten jongeren het signaal geven dat cannabisgebruik niet normaal is", zegt raadslid Marco Heijmen. "We mogen niet accepteren dat jongeren belemmerd worden in hun toekomstperspectief, omdat ze - zeg maar - hun hoofd er niet meer bij hebben."

Volgens de stad gebruikt 13 procent van de jongeren in de stad softdrugs. Dat gebruik leidt volgens het stadsbestuur tot concentratiestoornissen en slechte schoolresultaten. Ook komt er overlastgevend en gewelddadig gedrag uit voort, aldus nog de gemeente.

Billijke vergoeding kan voortaan ook online worden aangegeven!

Organisatoren van fuiven en evenementen kunnen de aangifte van de billijke vergoeding voortaan via het internet afhandelen. Dat melden de beheersvennootschappen van de billijke vergoeding, SIMIM en URADEX.
De aangifteprocedure voor de billijke vergoeding bracht tot dusver heel wat administratieve rompslomp met zich mee. Organisatoren moesten een aangifteformulier downloaden, invullen, per post of fax opsturen en vervolgens wachten op een factuur. De website www.ikgebruikmuziek.be moet daar verandering in brengen. Organisatoren kunnen op de site berekenen hoeveel billijke vergoeding ze moeten betalen. Bovendien vinden ze er een tabel met ongeveer 100.000 locaties, waar ze kunnen nagaan voor welke locaties al billijke vergoeding werd betaald en waar ze dus zonder extra kosten voor de billijke vergoeding hun evenementen kunnen organiseren.
Iedereen die muziek gebruikt op een openbare plaats moet een billijke vergoeding betalen. De geïnde bedragen gaan naar de uitvoerende artiesten en producenten van de muziek

Tertiair onderwijs; een verkenning ...

Het lijkt alsof er in de structuur van het onderwijs een schakel ontbreekt tussen het secundair onderwijs en het hoger onderwijs in de BaMa-structuur. Er bestaan in dat grensgebied opleidingen in het volwassenenonderwijs (HOSP) en het secundair onderwijs (4de graad BSO, voornamelijk verpleegkunde). Maar hun plaats in de onderwijsstructuur is onvoldoende duidelijk en hun aantal klein.

Het boek Tertiair onderwijs; een verkenning bundelt negen artikels van specialisten die het thema vanuit diverse invalhoeken benaderen. De Vlaamse Onderwijsraad organiseerde de verkenning vorig schooljaar met een neutrale titel. “Tertiar” wijst er enkel op dat deze opleidingen na het secundair onderwijs komen. Intussen is “hoger beroepsonderwijs” gebruikelijk.
De bijdragen behandelen onder meer de vraag of de arbeidsmarkt nood heeft aan mensen met een competentieniveau dat tussen opleidingen secundair onderwijs en de professionele bachelor in ligt. Welke knelpunten in de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt zouden ‘hogere beroepsopleidingen’ kunnen verhelpen?
Er is bijvoorbeeld een artikel over manpowerplanning in de zorgsector. Daarin wordt de toekomstige behoefte aan verzorgenden en verpleeg-kundigen geanalyseerd en in verband gebracht met de bestaande beroepsopleidingen. Ook voor de bouwsector is een voorbeeld van een behoefteonderzoek opgenomen.
Andere cruciale vraag is welk type ‘lerende’ voor ‘tertiair onderwijs’ zou kiezen en hoe de opleiding eruit moet zien opdat de doelgroep ze aantrekkelijk genoeg zou vinden. Welke zesdejaars uit het secundair onderwijs kunnen geïnteresseerd zijn in een andere opleiding dan een academische of professionele bachelor? Hoeveel van hen stromen bijvoorbeeld meteen door naar de arbeidsmarkt, hoeveel na een specialisatiejaar en hoeveel haken af in de bacheloropleiding? En hoort een ‘hogere beroepsopleiding’ niet tegelijk een goede opstap te zijn naar een bacheloropleiding?

Er gaat ook aandacht naar de invoering van de Associate degree in Nederland, als een voorbeeld van een Intermediate level of Short Cycle. Is het juridisch trouwens mogelijk om een tussenniveau in ons onderwijs in te voeren? En wat zou een realistische aanpak zijn om dit in de praktijk in Vlaanderen te realiseren?
Dit soort vragen komen in het boek aan bod.
Tertiair onderwijs; een verkenning is verschenen bij de Vlaamse Onderwijsraad en Garant. Het boek kost 14 euro. Men kan het bestellen op www.vlor.be, kies ‘Publicaties’ en dan ‘Algemeen’. Telefonisch bestellen kan bij Mireille Pauwels op 02/227 13 44 of mireille.pauwels@vlor.be. Ook verkrijgbaar in de boekhandel.
Het boek bevat negen bijdragen geschreven door deze deskundigen: Patrice Caremans, Katleen De Rick, Eric Halsberghe, Gracienne Lauwers, Jozef Pacolet, Jan Van Damme, André Van Hauwermeiren en Hans Daale.

Britten lanceren "messteekresistente" schooluniformen.

Een Brits bedrijf heeft een nieuwe lijn schooluniformen ontworpen die verontruste ouders gerust moet stellen: de uniformen zijn namelijk bestand tegen scherpe voorwerpen. De laatste tijd is er in Groot-Brittannië een stijgend aantal incidenten met messteken tussen tieners prominent in de belangstelling gekomen. Sinds begin 2007 zijn namelijk al zeven jongens onder de zestien jaar doodgestoken in Londen.

BladeRunner, een onderneming uit Romford, ten oosten van Londen, voegde Kevlar-uniformen toe aan haar gamma, waarin reeds pulls, t-shirts en handschoenen opgenomen waren die bestand zijn tegen messteken.
Het bedrijf biedt de ouders aan om tegen de prijs van 191 euro een schooluniform zodanig aan te passen dat het messteken kan opvangen en op die manier ouders kan afhelpen van de dagelijkse schrik om hun kinderen naar school te sturen.

Klacht tegen verhoging inschrijvingsgeld lerarenopleiding.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft bij het Grondwettelijk Hof een verzoek ingediend om de verhoging van het inschrijvingsgeld voor de hervormde lerarenopleiding aan universiteiten en hogescholen nietig te verklaren. Studenten die zich inschrijven voor zo'n opleiding moeten vanaf volgend academiejaar meer dan 500 euro betalen in plaats van 134 euro, zoals vorig jaar.
De VVS vecht de verviervoudiging van het inschrijvingsgeld aan op basis van het VN-verdrag van New York uit 1966. Daarin engageert ons land zich tot de geleidelijke invoering van de kosteloosheid van het hoger onderwijs.
Volgens de Vlaamse studenten maakt de sterke stijging van het inschrijvingsgeld de specifieke lerarenopleiding, die de voormalige aggregaatsopleiding vervangt, minder toegankelijk. "De sterke stijging van het inschrijvingsgeld betekent een bijkomende financiële drempel voor studenten uit minder gegoede milieus. Het duurdere inschrijvingsgeld komt bovenop de andere studiekosten, die langer studeren met zich meebrengt", zegt de VVS woensdag in een persmededeling.

Een rondvraag bij de universiteiten leert intussen dat zij het inschrijvingsgeld voor de specifieke lerarenopleiding wel degelijk optrekken, zoals bepaald in het decreet betreffende de lerarenopleiding in Vlaanderen. De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) wijst er op dat de vernieuwde lerarenopleiding meer studiepunten telt en ook langer duurt dan vroeger en dat het inschrijvingsgeld daarom gelijkgesteld wordt aan dat van de andere universitaire en hogeschoolopleidingen. Maar volgens de VVS staat die studieduurverlenging helemaal niet in verhouding met de verhoging van het inschrijvingsgeld, dat volgens de vereniging een "democratische achteruitgang" betekent.

De studenten hopen nu dat het Grondwettelijk Hof hen bijtreedt in hun stelling en zal oordelen dat de verhoging strijdig is met het Verdrag van New York. Het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke reageert voorlopig niet.

Tekort aan ICT-studenten baart zorgen.

In vijf jaar tijd is het aantal studenten informatica naar schatting met een kwart verminderd, met een schrijnend tekort aan informatici tot gevolg. Volgens Agoria, de federatie voor de technologische industrie, raken 14.000 vacatures niet ingevuld.
Steeds minder studenten schrijven zich in voor de opleiding Informatica, hoewel informatici in België bijna zeker zijn van werk en goed betaald worden. Aan de KU Leuven schreven zich in 2003 nog 443 studenten in voor de opleiding Informatica, terwijl er dat in 2006 nog 279 waren. De Universiteit Gent stelt een gelijkaardige daling vast.
Ook in het volwassenenonderwijs is er een dalende interesse voor de opleiding: van 2.431 ingeschreven studenten in 2004 naar 2.136 vorig jaar.

Examen aanvechten kan de moeite lonen.

De Raad voor Betwistingen inzake Studievoortgangbeslissingen stelde in 2005, zijn eerste werkjaar, maar twee studenten volledig in het gelijk (op 36 verzoeken). Het jaar daarop trokken al zeventien van de 33 studenten aan het langste eind.
Bij de Raad kunnen alle Vlaamse studenten in beroep gaan tegen examenbeslissingen. Wie bijvoorbeeld vindt dat hij voor een bepaald vak onterecht is gezakt, kan een verzoekschrift indienen. Voorwaarde is dat de student de beroepsmogelijkheden binnen zijn hogeschool of universiteit heeft uitgeput en het verzoekschrift op tijd indient.
"Er is tegenover vorig jaar een opvallende evolutie merkbaar in het voordeel van de student", schrijft de Raad in zijn jaarverslag 2006. De studenten kregen vorig jaar zeventien keer volledig gelijk en een keer gedeeltelijk gelijk. In twaalf van die achttien dossiers deed de student trouwens geen beroep op een advocaat. "Het inschakelen van een advocaat is geen absolute noodzaak om met succes een beroep bij de raad in te stellen", aldus de Raad.
Het aantal verzoekschriften is de voorbije twee jaar min of meer stabiel gebleven. In 2006 waren dat er 43. Het jaar voordien waren er 48 verzoekschriften, waarvan er 36 ontvankelijk waren. In 2005 kregen de studenten maar in twee gevallen volledig gelijk, in zeven gedeeltelijk gelijk.

Steeds minder beursstudenten.

De inkomensgrenzen voor de studiebeurzen in het hoger onderwijs zijn niet aangepast aan de stijgende welvaart. Daardoor komen steeds minder studenten in aanmerking voor een beurs.
Aan de universiteiten had twintig jaar geleden een kwart van de studenten een beurs. In 2004 was dat nog maar 15 procent. Nog meer uitgesproken is de daling in de vierjarige opleidingen van de hogescholen. Daar is het aandeel beursstudenten gehalveerd, van 34 procent (1990) tot 17 procent (2004).
Onder meer de studentenbeweging vraagt al langer om de inkomensdrempel te verhogen, zodat meer mensen in aanmerking komen. Die drempel is niet meer aangepast aan de huidige welvaart. Hij stijgt mee met de index, maar niet met de lonen.
De minister van Onderwijs, Frank Vandenbroucke (sp.a), is evenwel geen voorstander van een verhoging. Hij oordeelt dat het beurssysteem in combinatie met de kinderbijslagen en belastingvermindering voor studerende kinderen als financiële tussenkomst volstaat. Bovendien rekent hij vanaf nu op initiatieven van de universiteiten en hogescholen. Die krijgen vanaf volgend jaar een hogere subsidie per ingeschreven beursstudent.
De gegevens van de universiteiten van Gent en Leuven tonen ook duidelijke verschillen tussen studierichtingen. Zo trekken de faculteiten Letteren en Psychologie relatief meer beursstudenten aan dan andere richtingen. In de farmacie zitten dan weer heel weinig beursgerechtigde studenten.

Dali noopt leraar tot ontslag.

Een leraar van een Amerikaanse school in Monessen (Pennsylvania) moest opstappen omdat hij een date had met een pornoster. Zijn afspraakje leidde tot zoveel commotie dat hij zelf zijn ontslag indiende wegens gezondheidsproblemen. De school accepteerde dat, meldt RTL.nl.
De man, al 14 jaar leraar kunstgeschiedenis op de middelbare school, is gek van de schilder Salvador Dali. Hij aarzelde dan ook geen moment toen hij op de radio hoorde dat je een date kon winnen in St. Petersburg (Florida). In die plaats staat namelijk het Salavador Dali Museum van de Morse foundation.
Hij won de wedstrijd en dus vetrok hij naar St. Petersburg. Hij had echter niet goed nagedacht over het feit dat aan het reisje ook een date met pornoster Akira vast zat. Die ontmoeting werd gefilmd door medewerkers van het radiostation en dat leidde bij thuiskomst tot zoveel commotie dat de man, die overigens in een rolstoel zit, uiteindelijk ontslag nam.

Overlast in Tiensestraat bedreigt fakbars.

Zoals in elke studentenstad is er in Leuven bij het begin van het academiejaar een piek in de overlast veroorzaakt door straalbezopen studenten.
De overlast aan de fakbars in de Tiensestraat is er al enkele jaren een heikel pijnpunt. Ondanks alle preventieve maatregelen veranderde de straat tijdens de voorbije twee weken opnieuw in een slagveld van gesneuvelde glazen, beschadigde auto’s en opengereten vuilniszakken. Zowel studenten als buurtbewoners slaken nu een noodkreet en vragen een harder (lees repressiever) politie-optreden.
Ondanks het inzetten van stewards die de feestneuzen aanmanen hun veel te grote klep te dimmen, en de inzet van preventieve en repressieve politiepatrouilles, loopt de situatie van jaar tot jaar meer uit de hand.
Een minderheid balorige minkukels met een kwade dronk dreigt nu de leute voor de hele studentengemeenschap te hypothekeren. De fakbars hebben immers een nachtvergunning, maar die zou wel eens tijdelijk of definitief kunnen worden ingetrokken als het probleem niet opgelost raakt.
De verantwoordelijken van de fakbars vragen daarom onder andere ook dat elke student die iets met het kringleven te maken heeft om mee op te treden tegen de keetschoppers. Zij hopen dat meer sociale controle zal helpen om de overlast te doen afnemen.
Een meer uitgebreid artikel van de hand van An Moerenhout over dit thema verscheen bij onze collega's van Veto: Fakbars wensen harder politie-optreden