Studentizine

Studentizine 163

Voorstelling Antwerps StudentenOverleg.

Het Antwerps studentenoverleg (ASO) gaat haar vijfde werkjaar in. Tijd om even stil te staan bij de verwezenlijkingen. Daarom nodigt ’t ASO per studentenclub twee vertegenwoordigers uit op de voorstelling van het overleg in het Stadhuis op 27 november om 16u.
Dit overleg werd onder impuls van de schepen voor onderwijs, Robert Voorhamme, opgericht en dient als officieel overlegorgaan tussen Antwerpse studenten en het stadsbestuur.
Antwerpen Studentenstad is een begrip waar het Studentenoverleg met plezier gewicht aan geeft. Zo werd op 27 september voor de vierde maal het mega-evenement StuDay georganiseerd, zijn de stadsdagen, StuDay on Stage, de Fietshaven en de tijdelijke plakborden een feit, en kunnen studenten tegen voordeeltarief van cultuur genieten! Weldra zal er een Huis van de Student openen in de studentenbuurt, dé plek voor de student met vragen over de stad.
De uitbouw van een studentenstad vereist vele partners, daarom hopen we je interesse te hebben gewekt om elkaar beter te leren kennen. Naast een hapje en een drankje, geven we uitleg bij de realisaties van het overleg en de toekomstplannen rond Antwerpen Studentenstad.
Indien je nog meer informatie wenst, kan je altijd terecht bij Kevin Kaers, woordvoerder van het Antwerps Studentenoverleg op 0486 77 52 99.
Opgelet: Wegens beperkte capaciteit kunnen er slechts twee leden per studentenclub aanwezig zijn!

Vlaamse studenten zijn te weinig ondernemend.

Vlaamse studenten richten in vergelijking met hun buitenlandse collega's amper ondernemingen op tijdens hun studies. De overgrote meerderheid denkt er evenmin aan ooit een eigen bedrijfje op te starten. Dat blijkt uit een onderzoek van het Centrum voor Ondernemerschap, verbonden aan de Vlerick Leuven Gent Management School.
Het Centrum voor Ondernemerschap onderzocht namelijk hoe ondernemend studenten in het Vlaamse hoger onderwijs zijn. De steekproef toont aan dat amper 2 procent van de jongeren een eigen bedrijfje opricht tijdens zijn studies. Dat cijfer ligt duidelijk onder het internationale gemiddelde van 3,2 procent. Ook onze hogescholen en universiteiten blijken geen positieve invloed te hebben. Nergens anders voelen de studenten zich door hun hogeschool of universiteit zo weinig gestimuleerd om een eigen zaak op te starten. Uit het onderzoek blijkt dat, van de dertien bestudeerde landen, België en Vlaanderen helemaal onderaan bengelen.
Dit beeld wordt uiteraard enigszins vertekend door het feit dat Vlaamse studenten veel minder noodzaak hebben aan een eigen handelsbedrijvigheid dan hun collegae uit sommige andere landen, omdat de kosten voor hogere studies bij ons gewoon veel lager zijn dan in die landen. Studenten uit die landen hebben vaak veel meer behoefte aan een bijkomend inkomen, om te verhinderen dat ze hun feitelijke beroepsleven met een enorme financiële put van hun studiefinanciering moeten beginnen. Ter illustratie kan het volgende nieuwsitem uit UK Student News van 17 november dienen.
I sold sex to pay £40k uni bill- 17 Nov. 2007
------------------------------------------------
NERVOUSLY sipping a glass of vintage wine, student Bethany Lee shuddered as she looked at the middle-aged man sitting across the table. Her podgy dinner companion had just suggested they retire to his £1,500-a-night penthouse suite for hours of no-holds-barred sex. But this was no simple case of first date nerves. In his pocket was a fat wad of £50 notes with Bethany's name on. And it was payment for the use of her body— which she was about to sell to start tackling her £40,000 university debts.

Betoging tegen financieringsplannen.

Minister Vandenbroucke heeft een financieringsplan klaar. En wat voor één! Vanaf 1 januari worden universiteiten en hogescholen gefinancierd op uitgereikte diploma's en bepaalde creditbewijzen.
Kansengroepen die moeilijker doorstromen worden daardoor financieel minder aantrekkelijk om in te investeren. Bovendien bestaat het gevaar dat er kwistig diploma's uitgedeeld zullen worden.
Bijna de helft van het universiteitsbudget wordt verdeeld op basis van onderzoeksprestaties, wat de aandacht van de proffen voor onderwijs nog zal doen verslappen. De overheid wil ook maar een handvol manama's en banaba's financieren. Voor de rest moet je 5.600 tot 25.000 euro ophoesten! Het studiegeld verdubbelt voor wie niet snel genoeg afstudeert. Dat is uiteraard een probleem voor trager doorstromende groepen zoals allochtonen, chronisch zieken, studenten met laaggeschoolde ouders, ...
Het aanmoedigingsfonds voor gelijke kansen werd groots aangekondigd, maar is met zijn 1% van het totale budget een druppel op een hete plaat. Maar bovenal biedt het plan VDB geen oplossing voor de grootste uitdaging: de structurele onderfinanciering van het hoger onderwijs.
Gelukkig is het nog niet te laat!
Het parlement kan het plan nog afkeuren of bijsturen. Maar dan is er protest nodig en volk... veel volk! Daarom betogen de studenten en het personeel op 6 december. Afspraak om 13u30 aan het station Brussel Noord. Plan VDB, weg ermee! Alle informatie vind je op de actiewebsite www.vvs.ac/axie .

Op de Belgische pokertafels wordt het alsmaar spannender!

Daar doet Bwin nog een schepje bovenop, want alleen bij de Belgische pokerkampioenschappen van Bwin kunt u met een Freeroll een VIP-trip naar AC Milaan winnen!
De directe route:
speel tussen 13 november en 4 december 2007 bij Bwin mee in één van de zeven Freeroll-Qualifiers. De eerste 30 van elke qualifier gaan door naar de grote finale, waarin de winnaar een trip voor twee personen naar AC Milaan, inclusief vlucht, hotel en wedstrijdkaarten krijgt.
Dit moet u doen:
surf naar www.bwin.com/belgium en doe mee met de Belgische pokerkampioenschappen van Bwin. De deelname aan de online qualifiers is gratis – u heeft alleen maar uw Wachtwoord nodig. Die luidt: BELGIUM
Veel geluk gewenst!

Meeste leerlingen krijgen met geweld te maken.

53 procent van de jongeren tussen 14 en 18 pleegde vorig jaar geweld, 88 procent was er getuige van, 61 procent werd er het slachtoffer van. Dat meldde de krant De Morgen op basis van de resultaten van het preventieproject 'Jongeren tegen geweld... Geweldig!'.
Voor dat project van de Limburgse vzw Kinderrechtenhuis stelde het Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen een enquête op, die peilde naar de geweldbeleving bij jonge mensen. Vorig schooljaar werd die voorgelegd aan zo'n vierhonderd scholieren uit vier Limburgse scholen.
Waarschijnlijk zal het uiteindelijk wel niet zo’n vaart lopen, enige jeugdige stoere overdrijving zal de Limburgse adolescenten ook wel niet vreemd zijn, maar de cijfers nopen toch tot bezorgdheid. Wie er de kranten op naslaat, kan er niet onderuit, scholieren regelen steeds vaker hun conflicten met docenten of medeleerlingen door middel van stompzinnig geweld, bij voorkeur nog in bende, of gewapenderhand. Het wordt hoog tijd dat de overheid terzake bezint over gepaste maatregelen om daders op minder halfzachte wijze dan nu gebruikelijk lik op stuk te geven, en hen op die manier terug op het rechte spoor te helpen. Corrigerend knuffelen werkt immers niet, dat blijkt al veel langer, maar blijkbaar willen bepaalde betrokken partijen dat nog steeds niet inzien.

School schorst studenten wegens anti-drugsfilmpje!

In de Amerikaanse staat Pennsylvania heeft een school uit Waynesburg twee leerlingen tien dagen geschorst voor het maken van een filmpje tegen druggebruik. De leerlingen snuiven daarin valse cocaïne, wat de school absoluut niet door de beugel vond kunnen.
John DiBuono en een klasgenoot maakten een 'boodschap van algemeen nut'-filmpje voor een tv-workshop, meldt CBS. Het filmpje toonde DiBuono's klasgenoot die snoof, vergezeld van de tekst 'blijf weg van drugs'. Ze gebruikten geplette snoepjes als cocaïne. De school schorste de jongens vervolgens, "omdat het reglement ook het gebruik van dingen die op drugs lijken, verbiedt". De vader van DiBuono vindt dat alvast een hoop slap gelul, omdat het duidelijk gaat om een filmpje tégen drugs.
Zijn zoon kreeg bovenop de schorsing trouwens nog te horen dat hij moet langsgaan bij de hulpdienst voor drugsproblemen. "De enige woorden die te horen zijn in het spotje zijn 'blijf weg van drugs', en nu moet ik naar een toespraak over afkicken", zegt de schuldige. "Ik denk dat het lichtjes belachelijk is."
Het schoolhoofd zegt dat de leerlingen niet de opdracht hadden gekregen een boodschap voor algemeen nut te filmen, maar "dat ze zelf het initiatief namen om een filmpje te maken dat druggebruik afbeeldde".
Heb je al eens een mening tegen druggebruik, wil een overgereguleerde schoolhoofdfrik je nog op therapie sturen om je vooralsnog te….

Dit jaar al 240 Nederlandse jongeren bewusteloos door drank...

Alcoholvergiftiging onder Nederlandse jongeren van 12 tot 16 jaar neemt fors toe. Dit jaar zijn 240 kinderen bewusteloos door drank naar het ziekenhuis gebracht. In 2000 werden 50 gevallen geteld. Dat meldt de NOS.
In het televisieprogramma Zembla werden deze zondagavond de gegevens van 75 kinderartsen van 75 ziekenhuizen in kaart gebracht. Kinderen die met een alcoholvergiftiging naar de huisarts zijn geweest, werden uiteraard niet meegerekend.
Uit de gegevens van de ziekenhuizen blijkt dat het "coma-zuipen" overal in Nederland in toenemende mate voorkomt en in alle sociale klassen. Gemiddeld duurt een alcoholcoma ruim twee uur. Een minderjarige zatladder was zelfs zestien uur lang compleet van de wereld.

Vlaamse en Waalse studenten knuffelden in Leuven.

Naar schatting zo'n 400 Vlaamse en Waalse studenten hebben vorige woensdag op het Ladeuzeplein in Leuven onder het motto "België knuffelt. Les belges s'embrassent" een ludieke knuffelactie gehouden voor het behoud van de solidariteit tussen beide gemeenschappen in ons land. De actie ging uit van enkele KUL-studenten en had de steun van de studententenraad AGL van UCL en verschillende Leuvense faculteitskringen.
De aanwezigen werden uiteraard getrakteerd op een gratis pint. De Franstalige studenten waren in de meerderheid. Een aantal studenten droeg buttons met de tekst "I want you for Belgium". De studenten riepen ook op om de petitie "Red de solidariteit" te ondertekenen. "Het is niet de bedoeling om politieke ideeën te promoten, maar wel om een positief en warm signaal te geven in periode van crisis. Wat ons verdeelt, verzwakt ons", aldus organisator Sander Hereijgers.
Een twintigtal leden van de Vlaamse Volksbeweging deelden papiertjes uit met de tekst "Liefde is ... elkaar vrijheid gunnen". "België wurgt de toekomst van Vlaanderen en het zelfvertrouwen van Wallonië", aldus de VVB.
Een tiental leden van de Nationalistische Studentenvereniging (NSV) stond langs de kant met een spandoek waarop de onafhankelijkheid van Vlaanderen geëist werd. Er werd ook een incident gemeld met enkele personen die om onduidelijke redenen ballonnen gevuld met een vies goedje onder het publiek deden openspatten. De politie pakte uiteindelijk een viertal mensen op.

Franse studenten onderling op de vuist.

De Sorbonne heeft de voorbije week zijn deuren gesloten. Studenten die al enkele dagen bij de Parijse universiteit demonstreren tegen de hervormingsplannen van president Sarkozy, gingen op de vuist met studenten die gewoon naar college wilden. Het bestuur van de universiteit zei dat de demonstranten het anderen al enkele dagen onmogelijk maakten de universiteit te betreden. Nu ze ook fysiek geweld tegen de leergrage studenten beginnen te gebruiken is uit veiligheidsoverwegingen besloten de universiteit te sluiten.
Vrijheid van meningsuiting wordt door de demonstranten blijkbaar zeer eenzijdig geïnterpreteerd.

Man neemt stiekem foto's van plassende studentes.

Tijdens de jaarlijkse viering van Saint Vé, een optocht van studenten door de straten van Brussel, is een 57-jarige man opgepakt na klachten van voorbijgangers. Ze hadden gezien dat hij foto's nam van jongedames die tussen de geparkeerde auto’s neerhurkten.
Traditioneel wordt op St Vé een hele sloot bier door de duizenden dorstige studentenkelen gesluisd, en zoals bekend heeft pils de neiging bij de doortocht door het organisme zeer snel de letter “l” kwijt te raken, waarna de nood tot lozen acuut groot wordt. Er zijn in de buurt weliswaar voorzieningen getroffen, maar het aanbod van sanitaire voorzieningen is vele malen kleiner dan de piekbehoefte, waardoor de studenten al vrij vroeg op de dag imitaties van Manneke en Jeanneke Pis ten beste beginnen te geven. De ene is daarbij al wat discreter dan de andere, maar de regelmatige St Vé-deelnemer weet dat er in de Brusselse binnenstad op die dag minstens even veel afgeplast als opgezopen wordt.
De fotograaf van dienst wist dat blijkbaar ook, en zag een mooie gelegenheid om zijn enigszins bijzondere collectie uit te breiden. Bij een huiszoeking troffen de speurders bij de man immers aanzienlijke hoeveelheden pedopornografische videocassettes en foto's van urinerende meisjes aan. De man is naar verluidt eerder al veroordeeld door het Krijgshof wegens aanranding van de eerbaarheid. Hij is in beschuldiging gesteld maar werd vrijgelaten.

Amerikaanse studenten willen meer vuurwapens op de campus.

SAN MARCOS, Texas (AP) — Mike Guzman en duizenden Amerikaanse studenten met hem willen meer bloedvergieten op Amerikaanse universiteiten voorkomen door meer wapendracht bij de studenten toe te staan.
Ze noemen zich de “Students for Concealed Carry on Campus” en maken zich sterk dat universiteiten en Hogescholen in de toekomst hun studenten beter zouden toestaan een verborgen vuurwapen te dragen, natuurlijk op voorwaarde dat ze daarbuiten al een vergunning hebben om dat wapen te dragen. Hun betoog is gebaseerd op het feit dat personen van meer dan 21 jaar, met een volledige wapenvergunning, hun wapen overal bij zich mogen dragen, behalve op de campus (dus wel op een concert, in de kroeg, disco, bioscoop, theater…). Daardoor voelen zij zich het primaire recht op zelfverdediging ontzegd.
Klinkt misschien logisch, maar de overheid stelt dat de situatie op een univ nu ook wel danig verschilt van de buitenwereld. Op een campus lopen immers duizenden adolescenten rond, die niet alleen regelmatig met zichzelf in de knoop zitten, maar ook vaak in conflict komen met anderen. Ze experimenteren met seks, drugs, alcohol en andere “sociale vaardigheden”, en zijn daarom misschien niet geschikt om in die smeltkroes van ontwikkelende ego’s hun standpunt te kunnen verduidelijken met vuurwapens.
Waarom die adolescenten hun verborgen vuurwapen dan wel in de studentenkroeg mogen dragen gaf de geconsulteerde overheidsdienst helaas geen toelichting…
In het vuurwapenminnende Amerika is hierover beslist nog niet het laatste woord gezegd.

Kippenseks bij Nederlandse studentendoop of niet?

Hadden eerstejaarsstudenten aan de Universiteit Nyenrode in het Nederlandse Breukelen tijdens hun ontgroening nu seks met kippen of niet? We zullen het wellicht nooit weten. Het onderzoek van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) over schokkende praktijken belandde immers op een dood spoor. Leden van studentenvereniging De Compagnie van Verre zouden immers zwijgen "uit angst voor represailles". Dat meldde alvast De Telegraaf.
Nyenrode voelt zich echter in haar goede naam aangetast en eiste vorige week voor de rechtbank in Den Haag een dwangsom van 25.000 euro voor iedere keer dat de universiteit nog langer met het 'seksschandaal' in verband wordt gebracht. Hoewel de kippenseksaffaire nooit afdoende is bewezen, gaat de 'dierenpolitie' er nog altijd van uit dat de melding klopt. "De omschrijvingen zijn zo gedetailleerd dat we nooit aan de betrouwbaarheid hebben getwijfeld", aldus de woordvoerder van de LID.
De zaak ging aan het rollen door een melding van Emily uit Mijdrecht. Die hoorde het van een vriendin, de moeder van een student van Nyenrode. Emily vindt de reactie van Nyenrode hypocriet en snapt niet dat de universiteit niets onderneemt om het probleem definitief uit de wereld te helpen. "En ik weet honderd procent zeker dat het waar is. Ouders van de studenten zijn allemaal vrienden van elkaar. Het is daar ons kent ons."
In haar brief aan de inspectiedienst wijdde ze vol afgrijzen uit over de vermeende dierenmishandeling. "Bij de ontgroening kun je kiezen voor de zogeheten roeiers of de rugbyers. Als je kiest om bij de roeiers te horen, behoor je tot de nerds. De zoon van mijn vriendin wilde bij de rugbyers en moest voor zijn ontgroening stierenbloed drinken, een hele dag met een penis van een stier in zijn broekzak lopen en ook seks hebben met een levende kip!" Volgens Emily stonden studenten bij deze laatste actie op een rij, om stuk voor stuk de kip te penetreren. "Als een van de studenten dit niet goed deed, werd de kip omgedraaid, zodat deze in de pik van de student kon pikken."
Het onderzoek dat de dierenpolitie naar aanleiding van deze brief instelde, liep echter muurvast. "We botsten op een zwijgcultuur", volgens zegsman Jelko de Ruijter, die ook nog verklaarde "we krijgen jaarlijks zeker drie van dit soort meldingen, maar meestal durven de eerstejaars uit angst voor schorsing of een geldboete geen getuigenverklaring af te leggen." Dat zou, volgens hem, ook bij Nyenrode het geval zijn geweest. "Toch uit de biecht klappen zou neerkomen op een berisping, boete of zelfs schrapping uit de studentenvereniging. En dat hebben ze er niet voor over", meent de inspectiewoordvoerder te weten.
Volgens Nyenrode heeft de inspectiedienst de studentenvereniging “Compagnie van Verre” echter bewust beschuldigd van zaken die nooit goed zouden zijn onderzocht. "Er wordt gesteld dat niemand binnen de studentenvereniging durft te praten uit angst voor represailles. Ons is echter nooit om een reactie gevraagd. Ik heb vier dagen na de eerste berichten in de krant nota bene zelf met de LID gebeld om te vragen waar ze mee bezig zijn", aldus nog een verongelijkte voorzitter Klaas Kummeling van de studentenvereniging.