Studentizine

Studentizine 166

Win VIP-kaarten voor Novarock!

De organisatie van Novarock, ACW Midden- en Zuidwest-Vlaanderen, viert het zevenjarige bestaan van het indoorfestival met een nieuwe locatie, een nieuwe datum en een nieuw concept. Novarock wordt ook dit jaar weer een tweedaagse en gaat dit keer door op 25 en 26 april. Zoals gezegd is ook de locatie nieuw. Dit jaar trekt Novarock voor het eerst naar Kortrijk Xpo. Daarmee verlaten ze de Kleizaal om een nog professioneler festival te organiseren.
Het nieuwe concept maakt de zevende editie compleet. In een tijd waar festivals het moeilijk hebben, wil Novarock de concurrentie voor zijn. Hiervoor versterkt het festival zich door samen te werken met externe partners die heel wat ervaring hebben in de nationale event-wereld. Zo zal de inrichting van hal 5 en hal 6 zal volgens de organisatoren ongezien zijn.

Novarock heeft op vrijdag 25 april “Was het nu 70, 80, 90?” van Studio Brussel gestrikt. Het fuifconcept is een klassieker. Van jong tot oud leeft iedereen er zich uit op muzikale toppers uit de laatste decennia van de vorige eeuw.

Op zaterdag 26 april willen ze ook dit jaar opnieuw het beste van de Belgische rockscene op het podium brengen en dit jaar pakken ze zelfs uit met een internationale klepper. De organisatie van Novarock heeft dan ook in de loop der jaren een traditie uitgebouwd waardoor ze goed staan aangeschreven bij de grotere boekingskantoren in België.

. Info & Tickets: www.novarock.be.

Via de "Win"-button op de Studiant homepage kan je een duootje en een triootje VIP-tickets winnen voor vrijdag 25 april, goed voor respectievelijk 150 en 225 € onvergetelijk fuifplezier!

VUB-studenten kunnen 100 euro huursubsidie krijgen.

De Vrije Universiteit Brussel (VUB) kent vanaf volgend academiejaar een huurtoelage van 100 euro toe aan beursstudenten die op kot zitten. Ook niet-beursstudenten die het financieel moeilijk hebben, kunnen aanspraak maken op de toelage. Dat laat de VUB weten in een persbericht.
De financiële tussenkomst geldt zowel voor een kamer van de universiteit als voor een privékamer die gehuurd wordt via Quartier Latin. Dat is het samenwerkingsproject tussen alle Nederlandstalige hogescholen en universiteiten in Brussel dat over het hele gewest 4.000 wooneenheden in beheer heeft.
De VUB beschikt zelf over 1.300 studentenkamers verspreid over vijf studentenhuizen.

Relletjes op Saint Toré.

In de nacht van de tiende maart zijn er in Luik incidenten geweest tussen de politie en studenten die "Saint-Toré" vierden. De feiten gebeurden niet ver van de universiteitsgebouwen in Val Benoît, waar meerdere honderden studenten zoals elk jaar waren samengekomen om te feesten in twee tenten.
Rond 23 uur stormde het echter zo hard dat de brandweer en de dienst veiligheid van de stad Luik besloten de twee tenten te ontruimen omdat er gevaar dreigde. De evacuatie verliep aanvankelijk kalm, maar toen begon een aantal studenten de agenten te bekogelen met bierbekertjes en stenen. Ze slingerden de agenten ook beledigingen naar het hoofd.
De politie moest pepperspray gebruiken om de misnoegde studenten tot bedaren te brengen. De feestvierders verzamelden buiten de tent en werden nadien richting centrum geleid. Rond half twee was de kalmte teruggekeerd. Een persoon werd opgepakt. Er vielen geen gewonden en er is geen noemenswaardige schade vastgesteld.

Saint Toré : Elk jaar, meestal in de loop van de derde week van maart, vieren de Luikse studenten de terugkeer van de lente. Het is de laatste grote feestelijkheid van het academische jaar, die wordt georganiseerd door de “Ordre du Toré”, een folkloristische tak van de Union Royale de Etudiants Catholiques de Liège. Zij vereren de bronzen stier die op de Boulevard d’Avroy staat (toré is Waals voor stier). Het is traditie dat de studenten bij die gelegenheid de mannelijkheid van de bronzen stier feestelijk rood en purper schilderen, als getuige van het begin van het “mooie seizoen”. Uiteraard gaat het feestgedruis niet geheel en al alcoholvrij voorbij...

Nieuw schoolconcept getest in Luxemburg.

In Limerlé (nabij Gouvy in de provincie Luxemburg) start in september een proefproject met een alternatief onderwijssysteem. In de school zijn geen directeur, pedagogen, administratief personeel of arbeiders aanwezig.
De vereniging 'Périple en la Demeure' heeft het project, dat geïnspireerd is op een methode die wordt toegepast in 25 Franse scholen, uitgewerkt met de steun van de Luikse universiteit (ULg). Het alternatief onderwijssysteem werd voorgelegd aan Marie Arena, minister van leerplichtonderwijs in de Franse Gemeenschapsregering.
Het is de bedoeling dat deze nieuwe pedagogie getest wordt in vier klassen van twintig leerlingen van het derde, vierde, vijfde en zesde jaar secundair onderwijs. Alles wordt beslist in onderling overleg tussen leerlingen en leraars: het intern reglement, discipline en zelfevaluatie van de leerlingen. Het proefproject zou dit jaar in september in Limerlé moeten starten.

Vlaamse leerlingen scoren slecht voor Frans.

Vlaamse leerlingen uit het tweede jaar secundair onderwijs scoren slecht voor Frans. Amper een kwart slaagt erin de hoofdzaken te begrijpen na een korte tekst te hebben beluisterd en iets meer dan de helft begrijpt de hoofdzaken uit een tekst die ze hebben gelezen. Een van de oorzaken is dat Vlaamse jongeren steeds minder in contact komen met Frans. Dat blijkt uit de resultaten van een grote peiling bij 9.000 leerlingen naar de eindtermen Frans. Dat blijkt uit de resultaten van een grote peiling bij 9.000 leerlingen in 103 secundaire scholen naar de eindtermen lezen, schrijven en luisteren Frans, die Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke recentelijk bekendmaakte.

Voor lezen zijn de resultaten nog relatief goed. Meer dan negen leerlingen op tien begrijpt de samenhang in korte teksten en haalt de eindterm voor begrijpen van aanwijzingen, opschriften en waarschuwingen. Driekwart beheerst ook het opzoeken van informatie in functionele teksten. Maar slechts 54 procent bereikt de eindterm voor begrijpen van hoofdzaken in korte teksten.
Voor luisteren scoren de leerlingen duidelijk lager. Na beluistering van een authentiek fragment kan tweederde nog wel informatie vinden, maar slechts 43 procent haalt de minimumnorm voor begrijpen van aanwijzingen, instructies en waarschuwingen. Amper 23 procent begrijpt de hoofdzaken uit een korte geluidsfragment.
Voor schrijven halen de tweedejaars betere resultaten. Zo kunnen meer dan negen op tien een tekst overschrijven zonder al te veel fouten en kan zes op tien formulieren correct invullen. Zo'n 70 à 80 procent slaagt er ook in een korte tekst te schrijven waarin ze een boodschap aan de lezer overbrengen.

Het niveau van het Frans verschilt tussen scholen, maar ook tussen klassen onderling in dezelfde school. Dat is op zijn beurt vooral het gevolg van de grote verschillen tussen leerlingen. Zo hangt slechts 22 procent van de verschillen voor lezen en luisteren af van de school. Voor schrijven is dat 39 procent. Scholen uit het algemeen secundair doen het over het algemeen wel beter.
Een van de voornaamste oorzaken van de mindere resultaten zou zijn dat Vlaamse jongeren nog weinig in contact komen met Frans. Wie wel in contact komt met Franstalige media, of bijvoorbeeld een Franstalige pennenvriend heeft, scoort duidelijk beter. Voorts speelt onder meer ook de leescultuur thuis een rol, net als een positieve houding tegenover talen leren. Nochtans vindt 85 procent van de leerlingen uit de eerste graad secundair onderwijs het belangrijk om goed Frans te leren.
Leerlingen van wie de leerkracht meestal Frans praat in de les doen het ook merkelijk beter, net zoals leerlingen die in de les soms vertalende woordenboeken mogen gebruiken.

Vandenbroucke wil het taalonderwijs nu bijsturen en de eindtermen herzien. Zo wil hij meer aandacht voor luistervaardigheid en een betere overgang tussen het basis- en het secundair onderwijs. De minister wil zowel de kennis als de vaardigheden versterken, met meer communicatieve interactie en meer aandacht voor luisteren en spreken.

Steeds meer Leuvense studenten zoeken psychologische bijstand.

Het voorbije academiejaar kreeg het psychotherapeutisch centrum (PTC) van de K.U.Leuven 648 studenten over de vloer voor een intakegesprek. Daarnaast liepen nog 322 behandelingen van het jaar voordien door. In totaal zocht dus 1 student op 30 psychologische bijstand. Dit aantal is het voorbije decennium nagenoeg verviervoudigd. Dat meldde het studentenblad Veto.

Volgens het nieuwe diensthoofd Marleen Gheldof is het centrum, dat deel uitmaakt van de studentenvoorzieningen van de K.U.Leuven, al lang vragende partij voor meer financiële middelen. "Er zijn voor bepaalde periodes en bepaalde vragen wachttijden voor studenten. Momenteel is dat bijvoorbeeld het geval voor studenten met faalangst die een individuele psychotherapie wensen." Die wachttijden belopen enkele maanden zodat een deel van de studenten na het eerste gesprek afhaakt omdat ze niet onmiddellijk geholpen kunnen worden.
"De K.U.Leuven investeert nu al fors in therapeutische diensten, het aanbod is nu al veel hoger is dan aan andere instellingen. De toename van het aantal studenten dat zich tot ons wendt, heeft onder meer te maken met de uitbreiding van het aanbod aan laagdrempelige diensten zoals stressbehandeling", aldus nog Gheldof.
De toename van het aantal studenten dat bij het centrum komt aangekloppen is volgens Gheldof verder het gevolg van het feit dat psychologische problemen niet langer een taboe zijn. Vooral uit faculteiten waar studenten vertrouwd zijn met deze problemen komen er heel wat opdagen. Zo is meer dan 60 procent afkomstig uit humane wetenschappen en binnen deze groep zijn psychologiestudenten overtegenwoordigd. Bijna 70 procent van de consulterende studenten is vrouwelijk. www.veto.be

Universiteit Antwerpen test digitale laboboeken.

De Universiteit Antwerpen vervangt in een proefproject de papieren labboeken door een centraal beheerde elektronische versie. Ze is daarmee de eerste universiteit in Europa die zijn labboeken digitaliseert, weet het wetenschappelijk magazine Eos. Het project moet een oplossing bieden voor het tijdrovende procédé waarbij wetenschappers beschrijvingen van experimenten en tabellen nog manueel in hun labboek kleven.
Labboeken worden gebruikt door onderzoekers en laboranten om hun experimentele data en ideeën te noteren. Een labboek vormt ook een juridisch document en kan bewijsmateriaal zijn in patentprocedures en in procesvoering rond intellectuele eigendom. Papieren labboeken hebben het voordeel dat ze goedkoop zijn en gemakkelijk mee te nemen. Nadeel dan weer is dat de informatie in het papieren notitieboek niet wordt doorgegeven aan andere onderzoekers. "Iedere wetenschapper heeft immers zijn eigen manier van noteren en soms schrijven buitenlandse doctorandi details in hun moedertaal. Dan wordt het moeilijk als collega-onderzoekers of opvolgers de data willen raadplegen", zegt dr. Jurgen Joossens, die het project coördineert.
Daarom wil de Universiteit Antwerpen op termijn een elektronisch labnotitieboek invoeren op haar campus. Het e-labboek moet het onderzoeksgeheugen van wetenschapsteams worden. Collega's kunnen zo dus gegevens efficiënt uitwisselen.

De elektronische labboeken zijn al langer ingeburgerd in onder meer de farmaceutische industrie. Daar zouden ze een tijdswinst van 20 tot 40 procent opleveren. De Universiteit Antwerpen laat het elektronisch notitieboek nu een jaar lang testen door vijftien van haar onderzoeksgroepen.

Theoretisch rijbewijs binnenkort op alle Vlaamse scholen.

Het proefproject Rijbewijs op School, dat theoretische rijlessen en rijexamens gratis op school aanbiedt, wordt uitgebreid. Vanaf volgend schooljaar kunnen de 75.000 leerlingen van alle Vlaamse secundaire scholen hun theoretisch rijbewijs op de schoolbanken halen.
Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt bekend gemaakt tijdens een bezoek aan Stella Maris in Merksem waar 100 leerlingen hun rijexamen aflegden. De minister reserveerde een budget van vier miljoen euro voor het hele project.

Momenteel is het Rijbewijs op School nog een proefproject dat loopt in 25 scholen. Een op de drie leerlingen die deelnemen aan het project heeft het rijexamen ondertussen afgelegd. Het gemiddelde slaagpercentage ligt op 52 procent. In het ASO slaagt 73 procent, in het BSO is dat slechts 34 procent.
Volgens Van Brempt kan dat percentage opgekrikt worden indien de scholen extra inspanningen leveren. "Scholen die hun leerlingen extra motiveren en binnen de bestaande lessen verkeersreglementering en -veiligheid opnemen, behalen betere resultaten", aldus Van Brempt.

Het lessenpakket Rijbewijs op School, dat acht uur verkeerseducatie omvat, wordt opgesteld door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde in samenwerking met de rijscholen. Voor de lessen wordt beroep gedaan op de professionele lesgevers van rijscholen. Na het volgen van de lessenreeks kunnen de leerlingen in hun eigen school gratis het theoretisch rijexamen afleggen.

Studenten vragen maatregelen tegen gestegen studiekosten.

De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en hun Franstalige collega's van de Fédération des Etudiants francophones (FEF) vragen dat beleidsmakers dringend maatregelen nemen tegen de fors gestegen studiekosten voor hoger onderwijs. Die zouden jaarlijks tussen de 6 à 7.000 euro kosten voor wie thuis studeert en tussen de 10 en de 12.000 euro voor kotstudenten. Intussen volgen onder meer de studiebeurzen deze evolutie niet.

De FEF hield een onderzoek bij studenten naar kosten verbonden aan hun hogere studies. Naast het inschrijvingsgeld is dat onder meer ook huisvesting, vervoerskosten, voeding en vrije tijd. Een kot kost gemiddeld 3.150 euro en neemt veruit de grootste hap uit het budget. Dan volgt voeding met 1.316 euro per jaar, het inschrijvingsgeld (647 euro) en vervoer (298 euro).
De VVS beschikt enkel over cijfers van de Vlaamse studiekostenmeting van 2000 op basis van cijfers van 1998. De studentenvereniging eist daarom snel een nieuwe meting. "We voelen immers aan alles dat de studiekosten fors gestegen zijn", zegt Mattias Willems van de VVS.
"Zo zijn de gemiddelde kotprijzen fors gestegen en werken heel wat kotbazen enkel nog met contracten van een jaar, terwijl vroeger 10 maanden gangbaar was. Het inschrijvingsgeld is ook gestegen. En wat met kosten voor een computer en internet, software en stages. Dat was in 1998 niet onmisbaar, nu wel."

Vlaams minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke laat het volgende academiejaar een meting uitvoeren naar de kosten van studies hoger onderwijs. Dat verklaarde zijn kabinet in een reactie op de vraag van de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS).
Volgens het kabinet Vandenbroucke worden momenteel de indicatoren voor de studie bepaald. "We bepalen eerst wat we precies willen weten en gaan meten. Het effectieve onderzoek zal tijdens het academiejaar 2008/2009 lopen." Op basis van de resultaten zal de minister het beleid eventueel bijsturen.

Lerares voor de rechtbank wegens het wekken van een leerling.

Een student sleept zijn school in het Amerikaanse Danbury voor de rechter omdat een leerkracht hem te luidruchtig gewekt heeft tijdens de les. Volgens Vinicios Robacher (15) heeft hij gehoorschade opgelopen toen zijn leerkracht Melissa Nadeau met haar vlakke hand op zijn bank sloeg om hem wakker te maken.
Volgens zijn advocaat Alan Barry lijdt Robacher sinds de klap aan hevige pijn en suizingen in zijn linkeroor.
Dat je van een ferme "saflet" tegen je oor schade aan je trommelvlies kan oplopen was ons bekend, maar door met een vlakke hand op de werktafel te kloppen? Ergens bekruipt ons het gevoel dat de "overijverige" leerling droomt van een carrière als permanent uitkeringsgerechtigde.
Of is de juf een zusje van de Hulk?

Zweedse pikanterietjes...

Studente onterecht geschorst voor naaktfoto's.
De administratie van de unief in Göteborg is op de vingers getikt door de Zweedse Onderwijsraad. De universiteit schorste een studente psychologie omdat ze naakt geposeerd had in een pornoblaadje. "Ik kreeg te horen dat ik de verkeerde studiekeuze gemaakt had en dat ik een schande was voor de unief", zegt Lisa.

De Zweedse kon ook meteen een kruis maken over haar stage en stapte daarop naar de Onderwijsraad en die heeft nu een beslissing in haar voordeel genomen. De Raad maakt de unief duidelijk dat ze studenten niet kan sanctioneren voor activiteiten in hun vrije tijd. Lisa is dan ook vast van plan om haar studies opnieuw op te nemen en alsnog te beginnen aan haar stage,. Dat berichtte de Zweedse krant Punkt SE.

De foto's dateren van 2006. Een exemplaar van het magazine belandde "toevallig" in het postvakje van een van de professoren. De studente blijft het vreemd vinden dat het exemplaar in handen van een prof belandde omdat de publicatie alleen verkrijgbaar is op bestelling.

Ik zie het zo al voor me; zo'n ouwe rukker die ontzet een pornoboekje uit z'n postvakje peutert, en niet kan voorkomen dat de vleeswarencatalogus openvalt op de bladzij waar één van z'n studentes in volle glorie schittert! Zeer geloofwaardig beeld, inderdaad....

Tieners verspreiden masturbatiefilmpje van klasgenote.
Twee tieners hebben een filmpje van een masturberende klasgenote getoond op school. De Zweedse had het filmpje zelf met haar gsm gemaakt, wist de Zweedse krant Borås Tidning te melden.
De jongens waren bevriend met het meisje en een van hen zette het filmpje op zijn eigen gsm toen ze op bezoek waren bij het meisje. De jongens toonden de beelden aan hun klasgenoten en spoorden andere meisjes aan om ook een filmpje te maken. De jongens werden veroordeeld tot 50 en 20 uur gemeenschapsdienst en het betalen van een schadevergoeding van 5.000 euro aan het meisje.

Tja, wat moeten we in deze eigenlijk begrijpen onder gemeenschapsdienst?

Professor morrelt in broek tienermeisje.
Een professor aan het Karolinska Institutet in Stockholm heeft op een bus een tienermeisje lastiggevallen. Onder het voorwendsel dat hij een fotograaf was die lingeriemodellen fotografeerde, zat hij met zijn hand in de broek van het meisje, schrijft alweer de Zweedse krant Borås Tidning.(de krant met de vinger aan de pols).
Volgens het meisje sprak hij haar aan onder een andere naam en zei hij dat hij foto's maakte van modellen in ondergoed. Hij drong zich op en zat met zijn hand in haar broek. De rechter geloofde het verhaal van het meisje en veroordeelde de professor tot een voorwaardelijke straf en een boete van twee maandlonen. De prof (met de vinger aan de...ach laat maar zitten) is ook werkzaam (of bedrijvig) in het ziekenhuis van Södra Älvsborg. Het ziekenhuis beraadt zich over sancties.