Studentizine

Studentizine 18

Redactioneel.

Het is een bekend gegeven. Met het afwerken en verzenden van elk Studentizine, blijven er altijd wel een aantal artikeltjes verweesd achter, voorbestemd om in het volgende nummer te worden opgenomen, en daarom zelden in dat nummer verschijnend. Want de actualiteit, en de toevoer van nieuws in het algemeen, steekt daar steeds weer een stokje voor. Het is telkens weer snoeien om een prettig leesbare oogst over te houden. Hopelijk is ons dat deze keer eens gelukt (of weer eens gelukt). Ook deze keer is er redactioneel wrakhout overgebleven, en ook deze keer nemen we ons voor om daar in het volgende nummer wat meer aandacht aan te besteden. Of dat ervan komt? We zullen wel zien, nieuws is immers niet (altijd) voorspelbaar.

I.N. K. T’ Koelie.

Universiteiten anders gefinancierd.

Het Vlaamse parlement heeft een decreet goedgekeurd dat de universitaire financiering regelt tot 2004, op forfaitaire basis, en dus eindelijk losgekoppeld van het aantal ingeschreven studenten. De bedoeling is de kwaliteit van het aangeboden onderwijs te verhogen. Op dit ogenblik durven universiteiten nog wel eens de nadruk leggen op de kwantiteit in plaat van de kwaliteit van het aangeboden lessenpakket. Ze worden immers betoelaagd op basis van het aantal ingeschreven studenten. Vanaf 2005 zal de kwaliteit van het aangeboden onderwijs echter bepalend zijn voor de subsidiëring van het hoger onderwijs. In afwachting is dus deze overgangsregeling gestemd. De goedkeuring gebeurde met unanimiteit van stemmen, met één onthouding (Sonja Becq, CD&V, die daarmee de bezorgdheid van haar partij omtrent de toekomst van de Katholieke Universiteit Brussel wou onderstrepen).

HE-Studenten krijgen Sociëteit

Een lang gekoesterde wens is in vervulling gegaan: de drie studentenverenigingen Tabula Rasa, S.V. Magisterium en E.H.T.S.V. van de Hogeschool Enschede krijgen hun gezamenlijke sociëteit aan de Oude Markt in Enschede. Aan de achterzijde van café De Geus, in het voormalig IKB-gebouw, krijgen zij de beschikking over 600 m2. De Hogeschool Enschede heeft het gebouw met ingang van september 2000 gehuurd van eigenaar R. Scholten. De studenten kunnen er nu, na de noodzakelijke verbouwingen en aanpassingen, hun vergaderingen en lezingen houden, maar vooral ook hun feesten geven of gewoon een gezellig avondje kletsen. De Hogeschoolstudenten zochten al een aantal jaren naar een pand in de binnenstad waar ze hun gezamenlijke sociëteit kunnen huisvesten. Door de overspannen onroerendgoedprijzen, brandveiligheidsvoorschriften of torenhoge verbouwingskosten was het vinden van een geschikt pand erg moeilijk. Ook de Hogeschool Introductiecommissie (HOI) kreeg een eigen kantoor in hetzelfde pand. Vanuit dit kantoor kunnen zij de voorbereidingen treffen voor de jaarlijkse introductie voorafgaand aan de start van het studiejaar. Café De Geus, nu al een populair studentencafé, blijft wat het is: een biercafé.

Voordelige studenten-PC.

Studenten (en hun sponsors/ouders) moeten meestal redelijk budgetbewust omspringen met de beschikbare middelen. Als je in die situatie verkeert, en toch dringend aan een nieuwe én degelijke PC toe bent, kijk dan eens even op http://www.bookpc.be.

Massacantus Gent.

Na veel getreuzel en gebeuzel vanwege de Gentse ambetantenarij, kregen de organisatoren een absoluut “nolle prosecui” voor het organiseren van de negende massacantus op het Gentse Sint-Pietersplein. Dat weerhield de organisatoren niet van het inrichten van dit schitterende evenement op de traditionele datum: de laatste woensdag voor het kerstverlof. De locatie is (net als vorig jaar) de Pedro de Gantezaal in het Internationaal Congrescentrum in het Citadelpark.
De massacantus is toegankelijk voor alle studentenverenigingen, maar er mogen slechts 1800 deelnemers binnen, dus wees zeker op tijd om in te schrijven. Voorinschrijving is absoluut noodzakelijk, en hou er rekening mee, laatkomers blijven buiten tot de eerstvolgende tempus!
Kort samengevat: woensdag 19 december om 19u30 (deuren 18u30) massacantus in het ICC, meer info op http://www.student.rug.ac.be/mcantus/.

Met Studiant naar Kuifje.

Op zaterdag 15 september beleefde de musicalproductie ‘Kuifje – De Zonnetempel’ haar wereldpremière. En het is een waar feest geworden ! Niet alleen het publiek was razend enthousiast, maar ook de pers was unaniem lovend. Een greep uit de recensies :

« Prachtig. Meer nog : prachtig ! » (De Standaard) ; « Ik zou zelfs meer zeggen : verbluffend » (De Morgen) ; « Hergé zag dat het goed was » (Het Volk) ; « Kuifje verlegt de lat » (Het Nieuwsblad) ; « Hondje Bobbie steelt de show » (Gazet van Antwerpen) ; « Tonnerre… d’applaudissements pour ‘Tintin , le temple du soleil » (La Libre Belgique) ; « Bekend Vlaanderen is Kuifje - gek » (Het Laatste Nieuws / De Nieuwe Gazet).

Dankzij Studiant kunnen alle studenten van Vlaanderen deze musical bewonderen op volgende data:

Donderdag 20 december: 20u.
Donderdag 24 januari: 20u.

Natuurlijk zijn er ook studentikoos gereduceerde prijzen voorzien. Voor de helft van de normale prijs kan elke student nu een ticket kopen voor een van deze 2 voorstellingen. Dit betekent dat men voor een ticket van eerste rang 20 euro betaalt en voor een ticket van tweede rang 17,5 euro. Deze prijzen zijn inclusief reservatiekosten en BTW, maar zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe reserveren? Bel 03/320 84 34 en vraag naar Mieke Vansteenbeeck of mail naar mieke.vansteenbeeck@medinafact.com Zij zal alle verdere informatie verstrekken.

Kijk ook alvast eens naar de website op www.musicalkuifje.com

Kinderen van een alleenstaande ouder mogen voortaan meer bijverdienen.

Mede dankzij acties van de VZW Jobwerking bevat de recente hervorming van de personenbelasting een paar wijzigingen aan de regeling voor kinderen van een alleenstaande ouder die als jobstudent aan de slag gaan. Het duurde even voor die nieuwe reglementering helemaal duidelijk was.
De vroegere regeling was vaak discriminerend voor kinderen van alleenstaande ouders die alimentatiegeld ontvangen. Zij zaten al gauw aan het plafond van wat ze mochten verdienen om fiscaal ten laste te blijven van hun ouder. Ze mochten dus minder verdienen dan kinderen van gehuwde ouders, en werden dus in feite nog eens gestraft omdat hun ouders gescheiden waren.
De nieuwe regeling maakt deels komaf met die onrechtvaardigheid: kinderen van alleenstaande ouders mogen voortaan maximum 136.953 Bfr (3395 €) netto belastbaar verdienen om fiscaal ten laste te blijven (kinderen van gehuwde ouders 79.066 Bfr of 1960 €, gehandicapte kinderen van alleenstaande ouders 158.015 Bfr of 3917 €). Het gaat telkens om inkomsten op jaarbasis.
Voor de berekening van deze bedragen wordt geen rekening gehouden met de eerste 83.504 Bfr of 2070 € (netto) aan onderhoudsgelden.
Voor alle duidelijkheid: als een kind fiscaal niet meer ten laste is van zijn of haar ouder(s), dan betalen die ouders meer belastingen (d.w.z. ze zijn een zekere ‘belastingskorting’ kwijt.).
Een grote stap in de goeie richting!

Meer info bij de VZW Jobwerking, Dr. L. Colensstraat 7, 8400 Oostende, 059/55.25.25, fax 059/55.25.31, jobwerking@jeugdwerknet.be, www.jobwerking.be Maarten Brys, verantwoordelijke vzw Jobwerking.

Camp America.

Een avontuurlijke manier om de Verenigde Staten te exploreren… Je bent jong en je wil wat van de wereld zien, je wil werken voor de kost, je houdt van een uitdaging en je spreekt een aardig mondje Engels, dan is dit misschien iets voor jou.

Camp America is a cultural exchange programme, which is run by the American Institute for Foreign Study (AIFS). For over thirty years, Camp America has been placing people from all around the world in positions in American Children’s Summer Camps. Last year, Camp America arranged for some 8,500 people from 39 countries to travel to the USA for the summer months.

Camp America places the participants in a camp, pays a flight subsidy, sponsors their visa and provides orientations and support while in the USA. At the end of camp, participants get ‘pocket money’ which they often use to travel independently.

The American summer camp is a long established tradition. They offer children of six to sixteen a largely outdoor experience of sports, arts and crafts and many other activities. Campers typically spend from two to eight weeks away from home. The camps are usually in the countryside, many miles from town and often sited in areas of outstanding natural beauty. Most of the facilities have a lakeside setting, allowing children to swim, sail and water-ski. Land-based activities include archery, field sports, science, nature study, crafts and the performing arts. The majority of camps are permanent structures featuring sleeping cabins, offices, medical and activity centres, a dining hall and an amphitheatre. There are more than 12,000 summer camps in the USA, looking after seven million children every year. Each camp has a different philosophy, but they all share the common aim of broadening their children’s outlook by encouraging them to share new experiences. As representatives from different cultures, Camp America participants are a fundamental part of the children’s learning process.

Participants in the Camp America programme can fulfil a range of different roles on Camp:
  • The term ‘General Counsellors’ refers to the staff in charge of campers well-being. Counsellors live and work very closely with the campers in their care over the summer months. The role usually involves living in a cabin with a group of children and acting as their mother/ father /sister /brother /best friend /role model /confidant.
  • Many participants who have skills in a particular area are placed as ‘Specialist Counsellors’. They may, for example be teaching canoeing, archery, arts and crafts, water skiing or life-guarding by the lake or pool.
  • There is also a large demand for staff to work with ‘special needs’ campers, a highly rewarding role. People who have experience in this area are very much sought after. Those without experience are often considered for this role if they demonstrate an enthusiasm and understanding of the task.
For many people, the end of camp is just the beginning of their travels. Past participants have used the time between camp and their journey home to travel across the continent. Whether they choose ‘the ultimate trip’, encompassing 10 states and 15 cities, or a relaxing beach holiday, there is something for every taste and budget in the USA. The J-1 visa that participants use allows them to stay in America until October 31st.

It is hard to explain the magic of camp to anyone who hasn't participated in the programme. The friendships you form and the bonds you make are of the strongest type. Camp Life is like nothing you have ever experienced. Everyone with time to spare and a sense of adventure should give it a go!

For more information log on www.campamerica.co.uk or write to Camp America, Dept. NA, 37a Queens’s Gate, London SW7 5HR, UK. You can also e-mail our interviewer Alberto Lo Bracco in Hasselt on www.stubru.be en gaat naar de pagina van de afrekening. Daar kan je klikken op een stempagina van de afvaardiging. Vervolgens geef je je stem voor Hylierica en de 16-uren cantus en klaar is kees.
Hylierica is er alvast van overtuigd dat het een groot feest zal worden en hoopt op een massa stemmen en een heleboel cantusliefhebbers ter plekke ! De cantus zal trouwens altijd doorgaan. Ook al winnen we de Stubru wedstrijd niet !!! 2002 here we come !

Praeses dixit.

Praktisch :
Aanvang cantus : za. 29 december, 20u (je kan op elk moment bij aansluiten)
Einde cantus : zo 30 december,12u
Inkom cantus : 300 BEF (Pro-Senioren, Praeses en Vice-Praeses mogen gratis binnen)
Locatie : café Prins Kardinaal – Kluizeplein – Lier

Sinterklaasje… Luiks kapoentje.

De eerste dinsdag van december vieren de Luikse studenten Saint Nicolas. Hiermee wordt de doop of initiatieritus van de “bleus”, die was begonnen bij het begin van het academiejaar, feestelijk afgesloten. Reeds van de dageraad af wordt de Luikse binnenstad overspoeld door hordes studenten in witte stofjas, die met bierkruiken in de hand een extra centje proberen bijeen te bedelen voor “l’oeuvre de la soif”. In de namiddag komen ze dan allen bij mekaar op de Place du 20-Août, waar een podium is opgesteld, en daar barst dan het feest in alle hevigheid los! Over het algemeen schorten de professoren die dag hun cursussen op (ze hebben trouwens niet veel keus). Ook dit jaar verzamelen de “guindailleurs” zich op 4 december. Een bezoekje méér dan waard!

Vrijzinnig zangfeest in Brussel.

Jaarlijks organiseert het Brussels Studentengenootschap, “Geen Taal, Geen Vrijheid”, Oudstudentenbond van de VUB, een groots opgezet zangfeest. Telkens in december, in 2001 voor de zestiende keer, komen een aantal studentenclubs bij mekaar in een aula van de VUB voor een wedstrijd, waarop ze eigen liederen ten gehore brengen. Behalve dit competitie-element is er die avond ook sfeer en feestgedruis, met de Studentenfanfare van Ghendt, samenzang met zangkoor en gastoptredens. Het BSG is erin geslaagd in zestien jaar tijd van dit vrijzinnige zangfeest een grote traditie te maken, naar analogie met het “Festival de la chanson Estudiantine” dat eveneens in Brussel wordt georganiseerd door de “Cercle Polytechnique” (zie het vorige Studentizine). Dit jaar is het verzamelen geblazen in Aula Q van de VUB, aanvang om 19u30, deuren om 18u45.

Rape drugs maken slachtoffers.

In de Nederlands-Belgische grensstreek en Antwerpen alleen al, zijn tot dusver zeven doden gevallen en zestig jongeren in comateuze toestand in ziekenhuizen beland. Bovendien wordt er een steeds groter aantal verkrachtingen gemeld, trieste balans van de steile opgang van pma en ghb, de nieuwe “partydrugs”. Koppeltjes worden in het uitgaansleven hoe langer hoe vaker “aangepakt”. De man krijgt een dosis pma in z’n drankje, een sterk oplosbaar roesmiddel, tot twintig maal sterker dan xtc. Binnen de kortste keren is hij groggy. Het meisje krijgt ghb in haar drankje, wat haar geheel apathisch en willoos maakt, niet in staat zich te verzetten tegen een (groeps)verkrachting.
De politie raadt meisjes die uitgaan daarom met nadruk aan om altijd hun drankje bij zich te houden, zélfs op de dansvloer, én altijd te eisen dat ze hun drankje rechtstreeks van de fles in het glas zien gieten. Wie derden iets in een glas of flesje ziet gieten, signaleert dat best aan de uitbater of security, die dan een oogje in het zeil kunnen houden en de politie verwittigen. Denk eraan, het volgende slachtoffer zou wel eens in jouw vriendenkring kunnen vallen….

New Year's Eve Party, Antwerpen.

Op 31 december 2001 kan je op de New Year's Eve Party weer feestelijk het nieuwe jaar ingaan... Je kan opnieuw genieten van de mix: Ambiance Party, House Party, Chill Rooms en Cocktailbar. Twee top- studenten-DJ's zullen het beste van zichzelf geven! Dj Ivan (ambiance party) is gekend van de studentenfuiven in 'De Cinema' en in 'Hill Diar' Dj Laurent (house party) draait op zowat alle Galabals van de grote Antwerpse Clubs en is resident dj in 'Biazaar'. Bovendien zijn de drankprijzen aan zeer studentikoze prijzen én is er een rode 'vodka- actie' : rode vodka - shark (=red bull) @ 150 bef (3.72 euro).
New Year's Eve Party @ INDOOR (Gijzelaarsstraat 23 - Antwerpen): The Most Magical Night of the Year!!
vvk : FNAC, INDOOR, Fish & Chips, Free Record Shop.

De ULB en de e-business opleiding: een catastrofe?

Laten we haar C. noemen. Werknemer bij de internet- en e-commercedienst van een groot verzekeringsbedrijf in Brussel. Ze besluit zich in te schrijven voor een opleiding die met groot lawaai is aangekondigd door de ULB: een Specialisatie in e-business. Een extra voor C. omdat ze perfectionistisch en ambitieus is. Een unieke gelegenheid ook om de dingen beter te begrijpen, een droom. Een droom die echter zal uitlopen op een nachtmerrie.
Het diploma van Gespecialiseerde studies (DES), gelanceerd door de ULB draagt fier de naam: e-business! Drie faculteiten hebben zich gegroepeerd om de inhoud te verzorgen: Toegepaste wetenschappen, de handelsschool Solvay en de afdeling Infodoc van Letteren en Wijsbegeerte. Het programma wordt grotendeels betaald door prestigieuze sponsors: Accenture, AGF Belgium Allianz Group, Belgacom, Bureau van Dijck, HP, De Post, Price-Waterhouse-Coopers, Siebel en Solvay. Deze sponsors zijn een belangrijk detail, ze hebben de mogelijkheid om –in ruil voor hun financiële steun- drie deelnemers te sturen. Normale toelatingsvoorwaarden: hogere studies, ervaring, twee aanbevelingsbrieven en een motivatiedossier van zes bladzijden. Klein detail: het inschrijvingsgeld loopt op tot 200.000 BEF voor een fysieke persoon en 250.000 BEF voor een onderneming. Het is niet evident om zo’n som op tafel te leggen: extreem gemotiveerd besluit C. het inschrijvingsgeld te lenen. De lessen beginnen op 15 januari 2001. Langzaamaan ontdekken C. en de andere leerlingen, zo’n dertig in totaal, dat er een probleem is. De eerste les, “digitale economie en financiën” interesseert de studenten niet, maar op een dag, terwijl C. door de rekken van de bibliotheek wandelt, ontdekt ze –verbijsterd- een boekje van 250 BEF dat gewijd is aan de e-business en dat, woord voor woord, de sleutelzinnen uit de les herneemt. Een eerste teleurstelling voor C., die dacht minstens recht te hebben, gezien de hoge inschrijvingsgelden, op een persoonlijke bijdrage van de docent.
Minder dan twee maanden na het begin van het programma, stuurden de studenten unaniem een protestbrief; belangrijkste verwijt: de ernst en kwaliteit van de lessen. De klachten gaan over de inhoud van de lessen, die de studenten beschrijven als "gepasseerd of naast de kwestie". Erger nog: sommige lessen zijn gebaseerd op commerciële presentaties door medewerkers van ondernemingen! Een les kan zelfs op niets meer lijken wanneer de professor er niet eens bij aanwezig is, en zijn eigen les die avond gegeven wordt door consultants. Als de lessen van marketing en CRM goed gaan, dan zijn de andere systematisch te mijden: zo komt het dat een assistent van de faculteit psychologie moet praten over usabillity (het maken van gebruiksvriendelijke websites) of dat eenzelfde les twee keer op rij wordt gegeven door dezelfde professor op een zaterdagochtend...
In mei verspreidt een gerucht zich door de gangen: de specialisatieopleiding zou niet erkend zijn, noch een vergunning hebben van de Franse gemeenschap. Het is het moment van de (eerste) echte ondervragingen en de eerste afzeggingen. In volle examenperiode eind juni, krijgen de studenten een officiële brief van de universiteit: de specialisatieopleiding is niet erkend (op het eerste zicht omdat het inschrijvingsgeld te hoog is). Dus circuleren de meest geschifte benamingen: men suggereert zelfs mastère (ja met een "è")… De rest van de sessie lijkt zich in dezelfde surrealistische omstandigheden af te spelen: een seminarie waarbij de studenten 's avonds naar huis moeten gaan en 's ochtends moeten terugkomen, eindwerken waaronder "Hoe de e-businessopleiding verbeteren" zelfs geaccepteerd werd (!), een sfeer van wantrouwen en rancune. Vandaag zijn er drie klachten neergelegd. Ondertussen gaat alles verder bij de ULB: de site is klaar om nieuwe kandidaten te ontvangen…. Voor een "gehekelde" en omstreden opleiding, hoeveel anderen zullen zich nog mispakken en bedrogen uitkomen?
Een reactie “in naam van de ULB” van Pierre Ga

Studeren aan Plantijn Hogeschool duurder.

Het leven wordt er niet goedkoper op, en dat zullen ze vanaf volgend jaar aan de Plantijn Hogeschool aan den lijve ondervinden. Het inschrijvingsgeld wordt daar namelijk vanaf volgend jaar gelijkgesteld met de andere Antwerpse hogescholen zoals Karel de Grote Hogeschool en de Hogeschool Antwerpen. De Plantijn Hogeschool kan dus zijn reputatie van “goedkope hogeschool” definitief vaarwel zwaaien. Eigenlijk best begrijpelijk als je weet dat de school gesubsidieerd wordt op basis van het aantal inschrijvingen van vorig jaar én als je weet dat het studentenaantal dit jaar met zesentwintig procent gestegen is, én als je er rekening mee houdt dat de middelen die de school krijgt bevroren gaan worden. Begrijpelijk is ook dat de studenten met deze maatregel niet echt akkoord gaan en liever zouden hebben dat het inschrijvingsgeld met stapjes wordt verhoogd. Al ziet het ernaar uit dat hieraan ook een mouw gepast kan worden: de betaling van het inschrijvingsgeld kan gespreid gebeuren, beursstudenten zouden een voorschot op hun studiebeurs krijgen, en de school zelf zou enkele individuele beurzen uitreiken.

Antwerpse universiteit krijgt een postzegel!

Postzegelverzamelaars opgelet! En misschien is dit niet echt studentikoos en vindt de huidige student een postzegelverzameling maar een saaie boel, dit kan voor de studenten aan Ruca en Ufsia misschien wel eens een mooi souvenir zijn van hun studentenstad als zij later in hun schommelstoel zitten: De Post brengt in februari 2002 (als ze dan niet staken) een postzegel uit naar aanleiding van de 150ste verjaardag van het begin van het universitair onderwijs in Antwerpen. Enkel jammer misschien, dat de afbeelding niet rechtstreeks naar het universitaire of studentenleven verwijst.

Albert II van België, commilito honoris causa.

Woensdag 28 november 2001 is een “memorabele dag” geworden voor de koning der Belzen. Bij zijn bezoek aan de Naamse universiteit kreeg hij een rijkelijk versierde “calotte”, de typische astrakan studentenpet van de Waalse katholieke studenten uitgereikt, waarmee hij meteen ook erelid werd van de uitreikende orde. Na de kroonprins (voor twee jaar), en de Paus (in 1985) meteen een nieuwe “scalp” aan de gordel van de Fedé.

Steeds minder kandidaten huisarts…

Uit een onderzoek aan de universiteiten van Leuven en Gent, gepubliceerd in het vakblad “De Huisarts”, blijkt dat minder en minder studenten geneigd zijn om na hun studies huisarts te worden. Niet enkel de eenzaamheid en de risico’s van de praktijk zou hierin een rol spelen, maar ook het feit dat ziekenhuisdirecties artsen-in-spe ronselen om oogarts of internist te worden. Dit maakt dat nog maar één derde van de geneeskundestudenten zou kiezen voor een opleiding tot huisarts. Na de tandarts binnenkort dus ook de huisarts op sterk water?

Dubbel zoveel jongens als meisjes dubbelen in het middelbaar onderwijs.

In het basisonderwijs is er geen verschil tussen jongens en meisjes wat hun schoolprestaties betreft en blijft van zowel jongens als meisjes 2.2% zitten. In het secundair onderwijs zouden dubbel zoveel jongens als meisjes blijven zitten, namelijk 8% tegenover 4.5%. En het wordt er niet beter op: alhoewel in het hoger onderwijs de verdeling van de geslachten evenwichtig is, in het universitair onderwijs halen de jongedames met 54% de bovenhand. Ook het slaagpercentage ligt hoger. Enkel wat het geslacht bij de staf betreft is dit omgekeerd evenredig. Heren, zijn jullie nog wel met jullie studies bezig? Dit alles is voor onderwijsminister Marleen Vanderpoorten (VLD) aanleiding geweest om een aantal professoren aan de KUL en VUB om een studie te vragen. De resultaten worden in het voorjaar van 2002 verwacht. Wordt ongetwijfeld vervolgd…

Studenten van het SISA genomineerd voor Griekse filmprijs.

Een groep studenten van het Stedelijk Instituut voor Sierkunsten en Ambachten van Antwerpen is genomineerd voor het internationaal filmfestival van Olympia in Griekenland. Vorig jaar won een team rond Philip VanDriessche al de prijs voor “jeugd en civisme” met hun film “Een trein naar de hel”.
Een delegatie van SISA reist eerstdaags naar het jongerenfilmfestival van Olympia, in de hoop op 9 december met een prijs terug naar Antwerpen te kunnen keren.

Studenten apathisch? Vergeet het maar!!!

Het is al langer bon-ton om de hedendaagse studenten af te schilderen als apathisch, individualistisch en niet geëngageerd. Ze zouden enkel nog aan hun eigen toekomst denken, en hun kot nog nauwelijks uitkomen. Een enquête van de KU Leuven maakt nu brandhout van deze vooroordelen. Vier op de tien Leuvense studenten zijn actief in het vrijwilligerswerk, en nog eens drie op tien zijn daarin actief geweest. Weliswaar zijn de studenten kieskeurig, en willen ze concrete, duidelijk omlijnde engagementen met veel variatie en weinig verplichtingen.
Duizend eindejaarsstudenten werden gevraagd mee te werken aan deze studie van het departement sociologie, en ruim drie vierden reageerden effectief. Zeventig procent van de deelnemende studenten bleken actief te zijn, of te zijn geweest, in het vrijwilligerswerk, waarbij wel dient aangestipt dat praesidumtaken en peter- of meterschap in een club ook in aanmerking kwamen als valabele projecten. Opvallend was ook de vaststelling dat heel veel jongeren bij het beginnen van hun hogere studies stoppen met hun vrijetijdsbestedingen, om zich geheel op het studentenleven te storten. Vanaf dan beginnen zij zelden nog aan projecten buiten het studentenleven, en de activiteiten die worden ontplooid binnen dat milieu zijn meestal typisch studentikoos: concreet, kortstondig en niet verplichtend. Als studenten zich niet vrijwillig inzetten, is dat “omdat ze er geen tijd voor hebben”, een maatschappelijk aanvaardbare uitvlucht.
Tevens bleek dat de omgeving van de student een bepalende rol speelt op het sociale engagement. Als ouders, familieleden of vrienden sterk geëngageerd zijn, heeft dat een zeer grote invloed. Negentig procent van de actieve studenten zijn daar door hun onmiddellijke omgeving toe aangezet of geïnspireerd.
De universiteiten en hogescholen zouden een belangrijke rol kunnen spelen in het aanmoedigen van vrijwilligerswerk en sociaal engagement door bijvoorbeeld aandacht te schenken aan het tijdsgebrek en een tijdskrediet te voorzien. Ook zou een vrijwilligersstage kunnen worden ingelast in het lessenpakket.

dj-world.be & studiant.be een uniek partnership

dj-world.be & Studiant.be leggen de Vlaamse studenten in de watten! Als student of studentenclub kan je een gratis dj-world.be studentenkaart aanvragen, met deze kaart krijg je fikse kortingen op bijna al onze producten. Voor meer info, of indien je meteen een dj-world.be studentenkaart wenst aan te vragen, neem je best contact op met onze studentenverantwoordelijke (kevin@djworld.be)

dj-world.be, de goedkoopste DJ shop van België... http://www.top-events.be/djworld/shop/index2.html

Alle prijzen op onze site zijn gelijk aan de, door de leveranciers vooropgestelde, minimumprijzen. Mocht u elders een bepaald product goedkoper* vinden, verlagen wij voor u meteen onze prijzen. Zo garanderen wij u steeds de laagste prijzen en de beste service.

Ondanks het feit dat onze nieuwe site reeds gelanceerd is, moet er nog zeer veel gebeuren. In de voorgaande fase zijn wij overgeschakeld op een nieuw database platform en hebben wij de site een snelle facelift gegeven. In de komende fases zullen extra modaliteiten (search engine,...) worden toegevoegd, tevens zijn we volop bezig met het grafische aspect van onze site.

let op!Ook wat de producten op onze site betreft moet er nog veel gebeuren... Dagelijks zullen nieuwe producten worden toegevoegd aan onze site. Mocht u een bepaald product, dat nog niet of onvolledig op de website staat, zoeken... aarzel dan niet om onmiddellijk contact met ons op te nemen. Wij bezorgen u onmiddellijk onze prijs en meer informatie. info@djworld.be
*Enkel geldig voor België, verkoop onder identieke voorwaarden, zonder terugwerkende kracht en uitgezonderd speciale acties.

“Culture & Texts: Interrelations & Subversions"

In maart 2002 organiseert de Baskent-Universiteit, departement Amerikaanse cultuur en literatuur hun “2nd International STUDENTS’ CONFERENCE”.
Zij lanceren een oproep tot deelname van studenten van bij ons. Hieronder volgt de transcriptie van de kennisgeving. Meer info kan je vinden op hun website : http://www.baskent.edu.tr/~amer/

BASKENT UNIVERSITY, 27-29 MARCH 2002
ANKARA,TURKEY

In light of the framework of the above title, we aim to enlarge the concept of the two terms “culture” and “text” in an interrelated manner. In our title, the term “text” encompasses all fields of humanities i.e. Performance and Theatre, Film and Media, Poetry (Musical lyrics), Prose and Fiction. On the other hand, the sub-topics of “Interrelations and Subversions” enable the participants to explore culture through not only a single framework but through exploring a vast array of cultural artefacts and their connections to/with one another.
Students may focus on any aspect of American or English Culture and Literature, from any historical period. The papers must reflect personal perspectives and they should present a focused argument –even provocative. The time is restricted, though. Please keep the presentations to 15-20 minutes which approximately comes down to 1200-1500 words or 4-6 double-spaced pages . THE DEADLINE for proposals is 1 FEBRUARY 2002.
We look forward to hearing from you, the Organization Committee.
Please return the registration form to our address by post, or fax it to the given number.
Those who wish to present papers may send their (approximately 150 words) presentation proposals to these e-mails:amerconference@baskent.edu.tr amerbaskent@yahoo.com