Studentizine

Studentizine 19

Redactioneel.

Student zijn, dat wordt men niet; student zijn, dat leert men niet; student zijn, verleert men niet; dat is men, of men is het niet. De tekst van dit welbekende studentenlied wordt in de dagelijkse praktijk treffend geïllustreerd. De tweewekelijkse tribulaties van het studentenheir en zijn academische biotoop leveren telkens weer boeiend leesvoer op. Een kind kan de was doen (sic), het Studentizine stelt zichzelf samen. De redactie in z’n glansrol (aheum) van jager/verzamelaar, de primitiefste beschavingsvorm, die enkel bloeien kan in tijden van overvloed en weelde. En ook deze laatste weken waren er weer die dropen van het redactionele nectar. Als hemelse manna kwamen de berichten neerdwarrelen, de inspiratie was weer menigvuldig en verfrissend. Je kan er zo een soapserie mee samenstellen: moord en doodslag, in de ban geslagen, ontbonden door de rechtbank, onveilige seks, oplichting en bedrog, berouw en boete, censuur en een eredoctoraat, alcoholisme en buitenkansen, buitengeschopt en tot over de oren in het rood…. Goed voor jaren zeepplezier, vandaag goed voor één Studentizine…

Het schuim van de redactie.

Doctor Toots.

Dinsdag 11 december 2001 benoemden de Vrije Universiteit Brussel én de Université Libre Bruxelles tijdens een gezamenlijke, plechtige, academische zitting een kakelverse doctor honoris causa. Het (gelukkige) “slachtoffer” was Toots Thielemans. Met de gezamenlijke uitreiking wilden de universiteiten alvast hun hernieuwde samenwerking onderstrepen, wars van alle communautaire troebelen. Ket Toots werd voorgedragen, omwille van zijn muzikale verdiensten, zijn “universeel Brusselaarschap”, en zijn maatschappelijke voorbeeldrol. Tijdens de academische zitting zette Toots het lijflied van de VUB in op zijn “mondmuziekske”…
Voor wanneer de eerste jamsessie rond studentenliederen met Toots?

Studenten met Sabenakater!

Een vergeten groep slachtoffers van het faillissement van Sabena zijn de studenten! Het cleaningpersoneel was, in elk geval tijdens de weekends, grotendeels samengesteld uit jobstudenten. Sommige studenten werkten bij de nationale luchtvaartmaatschappij om hun studies te bekostigen. Op 6 november kregen deze studenten, net als alle andere Sabéniens, de melding dat zij zich vanaf 7 november niet meer hoefden te melden. Als bijlage, een brief van de VDAB en een afdrukje van het sociaal begeleidingsplan voor Sabena. Jammer genoeg hebben deze werklustige jongeren echter écht nérgens recht op. Er zijn dus alweer een hele hoop toekomstplannen in gruzelementen gevallen. Hopelijk vinden de studenten-Sabéniens snel elders een bijverdienste.

Studentenclub = feitelijke vereniging => linke soep!

Het haalde de landelijke pers met grote koppen! “Voetballertje van zes (!) moet half miljoen ophoesten!” en “BTW-ontvanger verhaalt openstaande schuld van voetbalclub op kinderen”. Wat heeft dat nu in hemelsnaam te maken met studenten? We horen het u al denken. Niets dus! Maar toch ook héél véél.
Wat is namelijk de kern van de zaak? De voetbalvereniging in kwestie is een “gewone” feitelijke personenvereniging, zoals er zoveel zijn, en zoals de meeste studentenverenigingen er zijn. Nu verzuimde de secretaris van de voetbalclub om de BTW-betalingen uit te voeren. Vermits elke poging tot minnelijke schikking spaak liep, heeft de ontvanger de vordering ingediend bij élk van de aangesloten leden, dus ook bij zes en zevenjarige kinderen. En daar is niets mee mis! Elk lid van een feitelijke vereniging is hoofdelijk aansprakelijk voor de gemaakte schulden van de club, wat ook zijn of haar leeftijd is.
Het is zelfs zo dat de wet voorschrijft dat de ontvanger MOET invorderen, of anders het verschuldigde bedrag zelf maar moet ophoesten; hij zal me een haartje betoeterd wezen!
Ondertussen is al wel een ministeriele interventie geweest, die maakt dat meerderjarigheid een vereiste is om aansprakelijk gesteld te kunnen worden, maar toch!
Stel eens even dat er op een doop of al té gekke TD een zwaar ongeval gebeurt. Het praesidium was toevallig even vergeten een verzekering af te sluiten, de rechtbank spreekt een “riante” schadevergoeding uit in z’n vonnis, wat dan? Niemand betaalt graag, dus de schadevergoeding zal wel niet betaald raken: er gaat bijgevolg ingevorderd worden! Op dat ogenblik kan ieder lid van de vereniging “hoofdelijk en ondeelbaar” aansprakelijk gesteld worden voor de betaling. De “gelukkige” moet maar zorgen dat hij de andere leden aan de kladden zit om die hun deel te laten bijdragen. Dat zoiets tot grote ergernis en zelfs regelrechte drama’s kan leiden hoeft waarschijnlijk geen betoog?
Voor sportclubs wordt sterk aangeraden om zich daartegen in te dekken door een andere juridische status aan te nemen, met name de vzw-vorm. Ook voor studentenclubs kan er niet genoeg de nadruk op gelegd worden dat aan de feitelijke verenigingsvorm belangrijke risico’s verbonden zijn, die in belangrijke mate kunnen worden vermeden door de oprichting van een verenigingsvorm met een beter omschreven wettelijk kader (uiteraard ook met meer verplichtingen). Wil je daar meer inlichtingen over? http://www.studiant.be/vzw/

Wit-Russische studenten, een bedreigde soort

Zoals werd verwacht, heeft het Wit-Russische Hooggerechtshof vorige week de Studentenvereniging BSA (Belarusian Students Association) ontbonden; zo meldt de Vlaamse Vereniging van Studenten. Tegen deze beslissing is geen beroep meer mogelijk. De BSA is de enige echt onafhankelijke studentenorganisatie in Wit-Rusland, een land onder leiding van ‘de laatste dictator van Europa’.
President Lukashenko is er immers in geslaagd om zowel de wetgevende als rechterlijke macht onder zijn bevoegdheden te brengen, waarmee het principe van de scheiding der machten met voeten wordt getreden. De gemanipuleerde en vervalste verkiezingen van enkele maanden geleden illustreerden dit alleen maar.
Elke vorm van kritiek, of elk initiatief om hieraan een einde te maken, wordt onmiddellijk en met harde hand de kop ingedrukt, zoals in het geval met de BSA. Hoewel de openbare aanklager nog tijdens het proces opstapte en zelf de aanklachten als belachelijk bestempelde werd de studentenorganisatie toch ontbonden. Bovendien was er een massale internationale respons op de gerechtvaardigde hulpkreet van de Wit-Russische studenten, waarbij hun ondemocratische overheid met brieven en faxen van over heel de wereld werd bestookt. Hiermee is duidelijk gebleken dat het dictatoriale regime van Lukashenko zich niets aantrekt van “futiliteiten” als democratische waarden en mensenrechten. BSA heeft intussen wel aangekondigd te zullen volharden, eventueel onder een andere naam.
Ook de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft zich aangesloten bij het internationale verzet tegen de handelswijze van het Wit-Russische regime, en blijft daarom de Wit-Russische studenten steunen in hun strijd tegen hun overheid. VVS protesteert uitdrukkelijk tegen de arbitraire en ondemocratische wijze waarop de lokale overheid haar eigen burgers onderdrukt, en de kritische jongeren in het bijzonder.

2004 wordt Antwerps jaar van de student!

Vraag de modale Vlaamse jongere naar de typische studentenstad, en de meeste zullen Leuven of Gent vermelden. Antwerpen, met meer dan 25.000 studenten, kampt duidelijk met een imagoprobleem. Daar willen ze in de “koekestad” iets aan doen! De talrijke bouwprojecten en herschikkingen rond de UFSIA-campus in het hart van de oude binnenstad zijn een perfecte gelegenheid om eens iets extra te doen aan promotie. Binnenkort zullen er immers meer dan 10.000 studenten, gecentraliseerd op minder dan een vierkante kilometer, bij mekaar komen. Tegen 2004 moeten alle bouwprojecten in de binnenstad opgeleverd zijn, en daarom werd beslist om dat jaar uit te roepen tot Jaar van de Student. De bedoeling is om Antwerpen, naast zijn mercantiele uitstraling, eindelijk ook eens rijkelijk in het zonnetje te zetten als eeuwenoud educatief centrum met een visie voor de toekomst. Hopelijk worden de studenten zelf ook betrokken bij de invulling van hun eigen jaar…

Citaat van de maand.

“In Korea is op studenten kloppen een nationale sport!”. (Voorbeschouwing bij het komende WK voetbal in De Nieuwe Gazet van 2 december…).Wanna buy any dirty pictures mate?

De Australische politie heeft vergeefs geprobeerd een student aan te klagen wegens oplichting. De student in kwestie richtte een bedrijfje op en plaatste een advertentie in een krant waarin geïmporteerde hardpornovideo’s te koop aangeboden werden. Aangezien de prijzen meer dan redelijk waren, plaatsten veel mensen “linea erecta” een bestelling. Na de betaling wachtten zij weken vergeefs in spanning op de bestelde pretbanden. Na een tijd ontvingen de klanten dan een brief van het bedrijf...
Hierin stond dat het gezien de Australische wetgeving absoluut verboden bleek de bestelde videobanden toe te sturen. Het bedrijf was daar zogenaamd pas kort daarvoor achtergekomen (een kutsmoes). Het bedrijf verontschuldigde zich in de brief voor het ongemak. Vanzelfsprekend kreeg iedereen die geld had overgemaakt zijn geld terug. Als bijlage bij de brief vonden klanten een cheque, die bij bank of postkantoor ter inning kon aangeboden worden. Omwille van de naam van het bedrijf hebben echter maar weinig mensen de cheque ook daadwerkelijk geïnd: 'The Anal Sex and Fetish Perversion Company'…
Wordt dus blijkbaar niet vervolgd…

Bekeerde oud-student stuurt theelepel terug

Een tot de “here Jezus” bekeerde ex-student van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) heeft na jaren van wroeging een snode wandaad rechtgezet. De kantine van de faculteit scheikunde ontving onlangs een enveloppe met daarin een oud theelepeltje en een begeleidende, berouwvolle brief.
"Ik ben mij bewust geworden van mijn daad omdat de Here Jezus Christus voor mij aan het kruis is gestorven", motiveert de anonieme zondaar zijn actie. Kantinemedewerkster Anne Marie van Zuilekom keek vreemd op toen ze het stukje roestvrijstalen RuG-bestek uitpakte. "In de tien jaar dat ik hier werk, heb ik zoiets nog nooit meegemaakt." In de maanden september en oktober is het op de universiteiten vaste prik dat servies en bestek verdwijnen als sneeuw voor de zon. "Het zijn voornamelijk eerstejaars die hun geld liever aan bier dan aan lepels uitgeven. Maar misschien dat met het teruggestuurde theelepeltje een nieuwe trend wordt gezet! Het zou de universiteit in elk geval aardig wat geld schelen als alle oud-studenten de ontvreemde spullen terug zouden sturen.

Universiteit slaat studentencorps in de ban!

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) trekt de erkenning van het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) in. Het College van Bestuur van de EUR neemt deze maatregel vanwege een aantal incidenten in de introductietijd. De ouders van twee aspirant-leden dienden klachten in omdat er verbaal en fysiek geweld tegen de 'feuten' zou zijn gebruikt. Een van de klagende ouders was Huub van ‘t Hek, broer van cabaretier Youp, wiens zoon voortijdig met het ontgroeningritueel is gestopt.

De maatregel, die in eerste instantie voor een jaar geldt, houdt in dat het corps geen aanspraak meer kan maken op subsidies en geen gebruik meer kan maken van de faciliteiten van de EUR. De vereniging loopt daardoor enkele tienduizenden guldens, voor bijvoorbeeld studiebeurzen, mis en kan geen gebruik meer maken van zalen en apparatuur van de universiteit. Het RSC zal ook niet meer worden uitgenodigd voor officiële gelegenheden.

Boodschap :Steun onze petitie tegen CENSUUR op de KH Mechelen !

Een hartenkreet uit Mechelen, onbewerkt overgenomen door de redactie…

“Nu is het toch wel ver gekomen met die zotten van 't school! RETABO en LIMBURGIA mogen de affiches van de KERST-TD op 19/12 NIET ophangen omdat er een kunstig naakte „Jungfraü“ opstaat!
Voor de rest maken ze er op 't school echter geen probleem van om "blote tetten" toe te laten als 't voor een affiche van een toneelstuk is of wietblaren op een affiche van een jeugdhuis!

En dan maar preken dat ze ten volle de Mechelse studenten steunen en promoten! TWEEZAKKEN verdoeme!
TEKEN NU DE PETITIE TEGEN CENSUUR op de websites van Retabo (www.retabo.be ) & Limburgia (www.limburgia.org )”

Wie zelf eens wil oordelen over het “pornografische” gehalte van de affiche in kwestie surf een keertje naar www.studiant.be/retabo/flyer.htm , een verfrissende kijk op censuur!

Haagse Studenten lichtzinnig met seks…

Studenten aan de Haagse Hogeschool (HHS) houden er een vrije seksuele moraal op na. Veilig vrijen is voor lang niet alle Haagse studenten vanzelfsprekend en de meerderheid doet niet moeilijk over een liefde voor een nacht. Dat blijkt uit een onderzoek onder 262 studenten van de Haagse Hogeschool. Tweederde van de ondervraagden is wel eens bang aids op te lopen. De studenten lijken daar alle redenen voor te hebben: bijna een kwart houdt zich zelden aan de regels van het veilig vrijen. Slechts 29.5% zegt altijd veilige seks te hebben.

Studenten worden gezapig.

Rotterdam: Studenten en hoogopgeleide starters houden er nauwelijks spannende toekomstdromen op na. Ze willen liever bij een baas werken dan dat ze een eigen bedrijf beginnen en zij willen zichzelf ontplooien, maar dan wel vanuit de bescherming van huwelijk en gezin.
'Ondernemingszin heeft plaats gemaakt voor gezapigheid', concludeert het tijdschrift O/N (ooit-nooit studentenblad) voor pas afgestudeerden. Ruim 90 procent van de starters op de Nederlandse arbeidsmarkt met een universitaire of hbo-achtergrond verkiest de zekerheid van een vaste baan boven een eigen bedrijf. Dat is in vergelijking met Europese leeftijdsgenoten volgens het blad erg veel. O/N noemt het dan ook des te opvallender dat van de 40.000 mensen die jaarlijks zelf ondernemer worden, het overgrote deel middelbaar of lager opgeleid is. Bij monde van staatssecretaris Ybema van Economische Zaken verwoordt O/N ook de oorzaak van het gebrek aan ambitie: het onderwijs besteedt te weinig aandacht aan het ondernemerschap. 'Want hoeveel decanen wijzen op het ondernemerschap als beroepsmogelijkheid? Waar leer je een bedrijfsplan maken?' vraagt Ybema zich af. Daar moet volgens hem verandering in komen.

Zweepslagen voor Britse onderwijzer

In Singapore ontvangt een Britse onderwijzer zijn verdiende loon: zes zweepslagen en twee jaar cel. Mark Astill, 36 jaar, bekende voor de plaatselijke rechtbank dat hij maar liefst 8 keer twee zesjarige meisjes lastigviel. De advocaat van Astill heeft alvast gezegd dat niet hij, maar de gevangeniscipiers de zweep zullen hanteren.

In Singapore is het gebruikelijk dat de gestrafte zweepslagen krijgt. In 1994 kreeg de Amerikaanse tiener Michael Fay de volle lading voor vandalisme. Maar ex-president Bill Clinton stak er, gelukkig voor Michael, een stokje voor. Zijn straf werd verminderd met twee slagen. Wie wil er nog stout zijn?
Joanna Leung

Studenten drinken veel!

Uit een onderzoek van het Nederlandse Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) onder 1349 studenten is gebleken dat mannelijke studenten veel meer alcohol gebruiken dan werkende leeftijdsgenoten.
Gemiddeld drinken mannelijke studenten 20 glazen alcohol per week. Lid zijn van een studentenvereniging lijkt dit aantal op te schroeven naar liefst 27 glazen per week. De dames blijken het rustiger aan te doen: zij houden het bij acht glazen per week. Het verschil tussen vrouwelijke studenten en werkende vrouwen is aanzienlijk minder. Werkende vrouwen drinken wekelijks gemiddeld zeven glazen alcohol.
Ook bij vrouwen is het bezoeken van de studentenvereniging aanleiding tot een hoger drankgebruik, zo'n dertien glazen per week.
Uit gesprekken met de studenten blijkt dat zij hun drinkgedrag niet echt als een probleem zien. Ze weten wel dat ze veel drinken. Regels in studentenbars lijken overmatig drankgebruik in de hand te werken. Bier moet vaak in hoeveelheden van meer dan één glas worden besteld, terwijl sterke drank alleen per fles verkocht wordt.
Het NIGZ heeft in de laatste introductietijd de campagne gestart: 'Ik ben zat... en wie ben jij?'. De introductieweken zijn zoals bekend een beruchte tijd inzake drankmisbruik.

Studenten buitengeschopt na Porto en Pal-feestje!

St John’s College in Cambridge haalt dit jaar wel héél vaak onze nieuwsbrief! In het nummer van 18 november meldden we nog over de studenten die kotskuiskorvee kregen van de rector na een liederlijke zwijnerij, nu diende het geplaagde hoofd nog radicaler op te treden. “The Swans”, een sport-en-zuipclub, hadden het lumineuze idee opgevat een feestje te bouwen met enkel porto en hondenbrokken in blik op het menu. De Pal werd opgediend in voederbakken, en doorgespoeld met royale hoeveelheden goedkope porto. Dat merk van hondenbrokken adverteert “for an active life”, en daar blijkt geen woord van gelogen te zijn. Een groot aantal van de “zwanen” werd ’s ochtend aangetroffen terwijl ze door de gebouwen waggelden, en links en rechts “ondeskundige verbouwingen” uitvoerden. Twee hyperactieve “swines” werden gevolgd naar hun kamer, waar de portiers werden geconfronteerd met “a quite disgusting sight” toen een van de protagonisten lichtelijk onwel werd. De ondertussen verwittigde rector kon zelf vaststellen hoe hondenbrokken zich vermengen met porto, en dat inspireerde de man blijkbaar.
Het ladderzatte duo mocht meteen de matten rollen en ophoepelen! Weliswaar kregen ze nog net geen Consileum Abeundi, ze mogen dus nog wel cursussen volgen en examens afleggen, maar ze zijn voor de rest persona non grata op St John’s College.
De buitengeschopte derdejaars zullen zich de rest van het academiejaar héél erg gedeisd moeten houden, willen zij nog een waterkansje op geslaagde examens hebben.
Valt hier geen weddenschap op te “ritselen”?

Studenten in het rood!

In Liverpool hebben zo’n 1500 studenten betoogd in een protest tegen de studentenschuld. De meeste studenten waren geheel of hoofdzakelijk in het rood gekleed, als symbool voor de cijfers op hun bankafschriften. In Groot-Brittannië bestaat er een systeem van studieleningen, die vaak worden aanzien als een degelijk equivalent voor studiebeurzen, maar het resultaat is voor de studenten in elk geval desastreus! De totale uitstaande studentenschuld in het Verenigd Koninkrijk is inmiddels opgelopen tot liefst 5.000.000.000 £ (320 miljard Bef, of 79,32 miljard €), meer dan de staatsschuld van Zambia, Mozambique en Madagaskar samen…
De bedoeling van de studenten was de aandacht te vestigen op deze alles behalve positieve ontwikkeling, en te pleiten voor een beter systeem van betoelaging.

Bericht voor praesidiumleden.

My name is Alberto Lo Bracco and I would like to advertise the Camp America Program, unfortunately not yet well known in Belgium.

What is Camp America about?
Camp America is the largest and most well respected provider of staff to US summer camps. While we do not own or operate any camps ourselves, we carefully select and monitor those where we place staff.
The organisation was born in 1969 when the American Institute for Foreign Study (AIFS) secured the approval of the US Department of State to place European College students in camp.
We are very proud of our record and are proud to 'bring the world together' by placing applicants from over 80 nationalities. More than thirty years on, Camp America now places more than 8,000 participants every year from Britain, the rest of Europe (both east and west), Africa, Asia, Australia and New Zealand.
Now that you got to know more about the Camp America program I would like to ask you, if your association has a newspaper/newsletter where it can be published either a small article or summer job ad.
If you think that it could be possible, please let me know under which circumstances (costs, number of words etc.) and I will make you available the content of the article/ad as soon as possible.
I am looking forward to hearing from you.
Best regards,

Alberto Lo Bracco, Bosstraat 195, B-3500 Hasselt
Tel. +32(0)498857033

For more information log on http://www.campamerica.co.uk
or write to Camp America, Dept. NA, 37a Queens_s Gate,
London SW7 5HR, UK.

Voordelige studenten-PC.

Studenten (en hun sponsors/ouders) moeten meestal redelijk budgetbewust omspringen met de beschikbare middelen. Als je in die situatie verkeert, en toch dringend aan een nieuwe én degelijke PC toe bent, kijk dan eens even op www.bookpc.be .Massacantus Gent.

Denk eraan! Tezamen met 1799 andere studentikoze zangers de eindejaarsperiode inzetten: woensdag 19 december om 19u30 (deuren 18u30) massacantus in het ICC, meer info op http://www.student.rug.ac.be/mcantus/.

Met Studiant naar Kuifje.

Dankzij Studiant kunnen alle studenten van Vlaanderen deze musical bewonderen op donderdag 24 januari om 20u tegen studentikoos gereduceerde prijzen! Voor de helft van de normale prijs kan elke student nu een ticket kopen voor deze voorstelling. Dit betekent dat men voor een ticket van eerste rang 20 euro betaalt en voor een ticket van tweede rang 17,5 euro. Deze prijzen zijn inclusief reservatiekosten en BTW, maar zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe reserveren? Bel 03/320 84 34 en vraag naar Mieke Vansteenbeeck of mail naar mieke.vansteenbeeck@medinafact.com Zij zal alle verdere informatie verstrekken.

Kijk ook alvast eens naar de website op www.musicalkuifje.com

De 16-uren cantus van Hylierica !

Het heeft niet mogen zijn, Hylierica heeft het niet gehaald met z’n project voor de “afvaardiging” (zie het vorige Studentizine) van Studio Brussel. Daarom echter niet getreurd, de 16-uren cantus gaat in elk geval wél door! Aanvang cantus : zaterdag 29 december, 20u (je kan op elk moment bij aansluiten)
Einde cantus : zo 30 december,12u
Inkom cantus : 300 BEF (Pro-Senioren, Praeses en Vice-Praeses mogen gratis binnen)
Locatie : café Prins Kardinaal – Kluizeplein – Lier

Studenten gedood bij betoging!

Een studentenbetoging in Lubumbashi (Kongo) is op zaterdag 8 december op een wel erg dramatische wijze afgelopen. De studenten betoogden tegen de verhoging van de collegegelden. Zo’n 500 universiteitsstudenten wilden naar de stadskern marcheren, maar de ordediensten verhinderden dat. De gemoederen raakten verhit, en er werd met stenen gegooid. Op een gegeven ogenblik is de politie met scherp op de studenten beginnen schieten. Daarbij werden verschillende studenten geraakt, waaronder twee dodelijk. Mede daardoor is het geweld verder beginnen escaleren. Voorlopige berichten maken melding van zware schade aan de universiteitsgebouwen. Het studentenprotest kadert in een hele reeks onlusten in het zuidelijke deel van Katanga.

Win gratis tickets voor de New Year's Eve Party, Antwerpen!

Op 31 december 2001 kan je op de New Year's Eve Party weer feestelijk het nieuwe jaar ingaan... Dankzij Studiant kan je zelfs gratis genieten van de mix: Ambiance Party, House Party, Chill Rooms en Cocktailbar. Surf naar : http://www.stud iant.be/wedstrijd/newyearseve/wed_newyearseve.asp En waag je kans om gratis tickets te winnen!
Twee top- studenten-DJ's zullen het beste van zichzelf geven! Dj Ivan (ambiance party) is gekend van de studentenfuiven in 'De Cinema' en in 'Hill Diar' Dj Laurent (house party) draait op zowat alle Galabals van de grote Antwerpse Clubs en is resident dj in 'Biazaar'. Bovendien zijn de drankprijzen aan zeer studentikoze prijzen én is er een rode 'vodka- actie' : rode vodka - shark (=red bull) @ 150 bef (3.72 euro).
New Year's Eve Party @ INDOOR (Gijzelaarsstraat 23 - Antwerpen): The Most Magical Night of the Year!!
vvk : FNAC, INDOOR, Fish & Chips, Free Record Shop. www.newyearseveparty.be

Dj-world.be studentenkaart

Dj-world.be & Studiant.be leggen de Vlaamse studenten in de watten! Als student of studentenclub kan je een gratis dj-world.be studentenkaart aanvragen. Met deze kaart krijg je fikse kortingen op bijna al de producten in de catalogus. Voor meer info, of indien je meteen een dj-world.be studentenkaart wenst aan te vragen, neem je best contact op met onze studentenverantwoordelijke kevin@djworld.be.

Dj-world.be, de goedkoopste DJ shop van België... http://www.top-events.be/djworld/shop/index2.html

Studentuitdrijving…

Geen exorcisme, maar de voorbereiding van de Olympische winterspelen in Salt Lake City, maakt dat het begin van de kerstvakantie meteen ook het moment is van inpakken en wegwezen voor een 1500-tal studenten van de universiteit van Utah. De studenten moeten verhuizen naar de oude studentenverblijven, die weliswaar wat opgefrist zijn, om plaats te maken voor de atleten van de komende Olympische spelen, die in februari beginnen. De riante campus wordt aangepast om zo’n 3500 atleten te kunnen opvangen, met 24-uren maaltijdservice en ruime ontspanningsmogelijkheden.
De studenten moeten verkassen, als onderdeel van een overeenkomst, waarbij het organisatiecomité van de winterspelen 28 miljoen $ bijdroeg aan de realisatie van de nieuwe universiteitsgebouwen.
De kosten van de verhuis worden door de universiteit begroot op 800.000 $, en in totaal moeten naar schatting 15.000 dozen persoonlijke spullen, met een gezamenlijk gewicht van om en nabij de 263 ton verhuisd worden.
Na de spelen worden de universiteitsgebouwen terug in orde gemaakt voor de opvang van studenten, en kan de hele mikmak nog een keertje versjouwd worden. Valt daar geen extra getuigschrift voor te regelen: “master in moving” of zo?

Proefles in nieuwe Antwerpse aula.

Met een eerste proefles voor studenten TEW is de grootste aula van Antwerpen voor het eerst gebruikt. 700 Studenten kunnen in de nieuwe schelpvormige aula onder ideale omstandigheden de les volgen. Er is afgestapt van het traditionele concept van de kleurloze aula’s, waardoor het geheel veel vrolijker en meer ontspannen aandoet. Een student die zich goed in zijn/haar vel voelt is immers veel meer bij de les dan een landerig individu van dezelfde species.
Op 13 februari aanstaande wordt de grote aula officieel ingehuldigd.