Studentizine

Studentizine 20

Redactioneel.

Het feestgedruis is uitgestorven, de mannelijke poes verjaagd met liters water, de algehele lichamelijke malaise uitgezweet en de kliekjes van de laatste maaltijd van 2001 aan vogels en huisdieren gevoederd, kortom, de redactie staat weer paraat voor een nieuwe vlaag van Studentizines en aanverwante verbijsteringen.
Onze uitgave kende in het voorbije jaar een onverhoopt grote bijval, en stiekem hopen we in het nieuwe jaar nog beter te doen. Daar gaan wij in elk geval voor!
Jullie lezers, kunnen ons daar uiteraard een handje bij toesteken door ons te “bestoken” met inzendingen en tips redactie@studentizine.be . Samen maken we van ons “virtuele tijdschrift” de revelatie van het palindromische jaar 2002.
Voor dat omkeerbare jaar wenst de redactie alle lezers, inzenders en medewerkers trouwens al datgene toe, waar ze zelf van dromen. Carpe annum!

Binnenkort studeren à la carte aan Universiteit Antwerpen

Op restaurant is het soms wel handig om een menu te nemen. Maar dikwijls maak je mee dat een aantal gerechten in dat menu niet echt je smaak zijn, of dat je die zaken niet lust of weet ik veel wat. Handig is het dan wel dat je ook “à la carte” kan kiezen. Zo kan je het menu naar je hand zetten.
Is dit het uitgangspunt geweest voor het verdrag van Bologna? Wie weet. Feit is wel dat vanaf oktober 2003 de studenten aan de Universiteit Antwerpen studierichtingen kunnen combineren. Zeg maar, je studies à la carte samenstellen in plaats van een studierichting te kiezen waarbij de vakken vastgesteld zijn zoals de gerechten van een menu. Hoe dikwijls maak je het niet mee dat in de door jou gekozen studierichting vaak vakken zitten waarvoor je je niet interesseert.
De faculteit Letteren en Wijsbegeerte is het eerst aan de beurt. Engels-Latijn, Frans-Nederlands, op termijn zelfs Frans-Informatica spreken nu nog tot de verbeelding, maar volgens het Verdrag van Bologna moet hier verandering inkomen. Bedoeling is natuurlijk ook om meer studenten aan te trekken. En niet alleen dat, maar bij de studenten zelf zou hier ook vraag naar zijn; de klassieke indeling in Germaanse en Romaanse talen zou door vele studenten als zinloos afgedaan worden.
Vanaf 2003 moeten alle opleidingen in Europa aan het verdrag van Bologna voldoen. Een aantal “combinaties” zullen nog wel wat langer op zich laten wachten, want het is geenszins de bedoeling om aan kwaliteit in te boeten.
Het Verdrag van Bologna zorgt ook nog voor een aantal andere veranderingen. Zo zal een studieloopbaan bestaan uit een Bachelor-opleiding van drie jaar (een volwaardig diploma dus), en een Master van één of twee jaren meer. Bedoeling is ook dat hogescholen en universiteiten naar elkaar toe groeien, en zittenblijven wordt onmogelijk. Je studeert namelijk niet meer in “jaren”, maar je bouwt credits op, omdat elk vak voor een “credit” staat. Als student kan je zelf kiezen hoeveel vakken je aflegt, en zo spaar je de credits totdat je “klantenkaart” vol is en je dus je diploma behaalt. (Ik ben te vroeg geboren).

UFSIA heeft eigen kredietkaart

Naar analogie met buitenlandse universiteiten brengt UFSIA nu ook een UFSIA-kredietkaart uit voor hun (oud-)studenten. Dit is een gewone MasterCard, die zich enkel onderscheidt door de vermelding “Universiteit Antwerpen. UFSIA” ergens in een hoekje. Deze kaart biedt geen voordelen, maar door ze aan te vragen ondersteun je wel het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek. Als je deze kaart regelmatig gebruikt, stort BACOB bank jaarlijks 5.8 EUR aan dit Centrum. De kaart kost 20 EUR (de normale prijs van een kredietkaart), en voor meer info bel je naar 02/285.38.89.

Oxford University Press gaat on line

Vanaf maart gaat de Oxford University Press zijn beroemde naslagwerken (waaronder The Oxford English dictionary) op internet zetten. Het zou hier over een miljoen definities, feiten, vertalingen en citaten gaan. Deze dienst is niet gratis. Dus als je geïnteresseerd bent, kijk eens naar: http://www.oup.co.uk/

Studenten zoeken ethische bedrijven

Niet enkel is ethiek een belangrijk criterium bij consumptie, ook wat de keuze van een job betreft zou ethiek meer en meer een rol spelen. Althans volgens de Franse barometer Novethis-Ipsos. Zij beweren namelijk dat 70% van de studenten van plan is om hier rekening mee te houden bij het zoeken van een baan. (in ‘t begin van een nieuw jaar ben ik ook van alles van plan… maar het komt er nooit van). Als bijvoorbeeld een bedrijf de oorzaak is van een ramp, zou 56% bereid zijn om hun ontslag in te dienen, terwijl 70% van de aandeelhouders hun aandelen maar al te graag van de hand zou doen.

Antwerpen Zingt Indoor.

Na de succesvolle zomeredities op de Grote Markt zingt Antwerpen op zaterdag 2 februari voor de tweede maal indoor. U mag rekenen op een pak meezingers en 100% pure en onvervalste ambiance in een lekker warm en droog sportpaleis. Als klap op de vuurpijl worden een aantal speciale gasten verwacht.
Boek met uw studentenclub een onvergetelijke avond in het Antwerpse Sportpaleis. Wij voorzien voor studentenclubs een bijzondere korting!
Vanaf 20 deelnemers kost een toegangskaart slechts 8 € ipv 10 €. Wie meteen 48 tickets bestelt, krijgt per bezoeker een consumptiebon en geniet uiteraard van dezelfde korting.
Duizenden studenten zingen op "Antwerpen Zingt" hun stembanden aan flarden. Uw studentenclub is toch ook van de partij?
Geen tijd om tijdens de kantooruren telefonisch tickets te bestellen? U kunt ons ook mailen : info@teleticketservice.com
Voor deze activiteit en anderen kijk ook op de website : http://www.sportpaleis.be

Studente geeft tropisch eiland terug.

Monique de Koning, een 25-jarige studente uit Waddinxveen, won eind november een heus tropisch eiland, Frenchman’s Cay, voor de kust van Nicaragua. Uiteraard was ze dolgelukkig, maar na een paar weken begon ze toch na te denken. De onroerende voorheffing viel nog wel te betalen, maar ze vond het eiland nergens terug op de kaart. Daarmee werd al duidelijk dat het niet eenvoudig zou blijken om ten volle te genieten van haar pas verworven domein. De logistieke problemen voor het verhuren van het eiland leken haar ook te groot, en daarom heeft ze de organisator van de wedstrijd laten weten dat ze het eiland wou teruggeven. Geen probleem, ze kreeg in de plaats een reis naar de Dominicaanse republiek, en voldoende Euro’s om een auto te kopen en een rijbewijs te halen.
Anders wel een gemiste kans: “de Koning van Frenchman’s Cay” staat altijd goed op een visitekaartje, en opent ongetwijfeld vele deuren….

Oppassen met aanplakken!

Antwerpen heeft al een tijdje beëdigde ambtenaren, die bij sluikstorten vaststellingen mogen doen en een PV kunnen opstellen. In de strijd tegen het sluikstorten ligt nu een voorstel ter tafel om naast verdubbelde boetes ook vervangende alternatieve straffen in te voeren. Zo zouden betrapte sluikstorters zelf mee de baan opmoeten om sluikstorten op te ruimen.
De beëdigde ambtenaren willen ook het fenomeen van het wildplakken met wortel en tak uitroeien. De organisatoren van fuiven zouden op dezelfde wijze als sluikstorters worden aangepakt wanneer hun affiches door overijverige medewerkers worden aangeplakt op niet toegelaten plaatsen. Als deze regeling effectief wordt doorgevoerd zullen vrijwel alle Antwerpse praesidia meerdere dagen per academiejaar bij de reinigingsdienst moeten gaan werken. Het is misschien geen slecht idee om als verenigd Antwerps studentencorps eens een keertje te gaan onderhandelen met het stadsbestuur om meer “wettelijke” aanplakruimte te bedingen….

Examen aan 165 per uur….

In de dikke mist op de E19 bij Mechelen merkte de federale politie een bestuurder op, die tegen 165 km/u richting Brussel sjeesde. Na enkele kilometers achtervolging stopte de bestuurder uit Schilde. Hij had een “perfecte” uitleg voor zijn haast: hij was namelijk op weg naar de ULB om daar een examen af te leggen. De verbaliserende hermandad nam echter geen vrede met deze “plausibele” verklaring en trok meteen het rijbewijs van de haaststudent in. Die moest dus ook zijn wagen laten staan, en zal waarschijnlijk wel niet op tijd geweest zijn voor zijn partieeltje. Naast een buis mag hij nu ook nog een stevige financiële optater verwachten.

RUCA-personeel mag thuiswerken

Sedert de eerste januari kunnen een groot aantal personeelsleden van het RUC-Antwerpen van één tot drie dagen per week thuis werken. De nieuwe regeling kadert in een reeks gezinsvriendelijke beleidsmaatregelen. Zo kunnen personeelsleden met jonge kinderen, met een fysieke handicap of een chronische aandoening toch hun beroep blijven uitoefenen. Uiteraard komt onderhoudspersoneel niet in aanmerking voor deze regeling, omdat hun job aan de gebouwen gebonden is, maar alle anderen kunnen na overleg met hun diensthoofd in aanmerking komen voor deze specifieke regeling en de daarbij horende controle. De thuiswerkers krijgen een computer met de nodige randapparatuur en de vereiste communicatielijnen ter beschikking. De universiteit hoopt op deze manier ook een bescheiden bijdrage te leveren aan het verminderen van het chronische infarct van de Antwerpse ring tijdens de spitsuren.

Studentenjob in de V.S.

In het Studentizine van 2 december brachten we al een berichtje over de mogelijkheid om een werkvakantie in de USA te beleven, zonder dat het je een cent hoeft te kosten, via het ronduit schitterende Camp America-programma. De belangstelling is groot, en daarom nog even de coördinaten:
De website van Camp America vind je op: www.campamerica.co.uk
Wil je meer inlichtingen en/of je kandidatuur stellen, dan neem je contact op met Alberto Lo Bracco, die je wegwijs kan maken. Hij studeert in Hasselt, en je kan hem bereiken via alblobr@yahoo.com.
De mensen van Camp America regelen je visum, je vlucht heen en terug, je verblijf en alle toeters en bellen. In ruil daarvoor speel je monitor in een jeugdkamp in de VS gedurende een welbepaalde periode. Na afloop van die weken, krijg je zakgeld, je ticket “back home” en kan je met je visum (geldig voor vijf maanden) naar hartelust rondreizen in de States. “Absolumente” de moeite waard! In het volgende Studentizine brengen we trouwens nog iets meer over een soortgelijk programma, specifiek gericht op studenten uit de richting hotelwezen, en jongeren die in de horeca de handen uit de Amerikaanse mouwen willen steken.

Brussels kot gezocht voor Fins student.

We kregen onlangs het volgende berichtje: “I'm a student in a university in Finland and I'm going to study next spring in Brussels (Haute Ecole de Galilee). I'm looking for a small apartment for rent in the centre of Brussels for February-May. Even a room will do but preferably a one-piece and with furniture. I really hope this message reaches someone, THANK YOU!!!!” Uiteraard willen we graag helpen, dus als je ergens nog een kot te huur weet in Brussel voor die periode, of je kan een tip geven wie daar nog bij kan helpen, geef ons een seintje redactie@studentizine.be .

Eredoctoraten RUG.

De Gentse universiteit heeft zopas bekend gemaakt wie dit jaar een eredoctoraat in ontvangst mag komen nemen. De gelauwerden zijn Dr. Jacques Rogge, IOC-voorzitter en orthopedisch chirurg op rust en Luc Huysse, emeritus aan de KUL, die gehuldigd wordt voor zijn vakkennis in de rechtssociologie en inbreng in het maatschappelijk debat inzake politieke vraagstukken. Voor de faculteit wetenschappen wordt de Amerikaanse professor Krystof Matyjaszewski bekroond, en zijn landgenoot Johnson-Laird voor de “mentale modellentheorie” in de psychologie en pedagogische wetenschappen. De faculteit toegepaste wetenschappen droeg de Zweedse professor Michael Tendler voor, van het Royal Institute of Technology van Stockholm, een autoriteit op het gebied van plasmafysica en kernfusie. Een zesde eredoctoraat in de economie en bedrijfskunde moet binnenkort nog toegekend worden.

KUL-eredoctoraat.

Ook in Leuven worden onderscheidingen uitgedeeld. Dit jaar wordt prins Filip eredoctor omdat: “hij de rol van het gezin in de hedendaagse samenleving beklemtoont” en “zich actief inzet voor de wereldvrede”. Hij krijgt dus een doctoraat “Honoris Causa” omdat hij getrouwd is en vader geworden is…. Wat de kroonprins heeft verricht in het kader van de wereldvrede is en blijft een raadsel, tenware “make love, no war…” uit de hippietijd ondertussen een gefundeerd politiek en maatschappelijk innovatief statement geworden is. Het is wel duidelijk dat de troonopvolger enkel deze onderscheiding krijgt, omdat hij de toekomstige koning is. Dat men dan de verdomde integriteit heeft om dat ook te zeggen! Waarom lapzwanzerige smoezen verzonnen om de uitreiking te verrechtvaardigen?
Dat is ook de mening van een groot deel van de studenten, die betogingen en acties plannen op de dag van de uitreiking, maar evengoed van ruim 150 docenten die zich aansloten bij een petitie om hun ongenoegen kenbaar te maken. Bepaalde alumni beschouwen zelfs hun diploma als ontwaard door deze “hofmakerij”.
In een reactie op de verhitte gemoederen pakt rector Oosterlinck graag uit met de goede banden tussen het koninklijk hof en de Leuvense universiteit, maar of dat een valabel argument is in de ogen van de tegenstanders is hoogst twijfelachtig. Het is zelfs opmerkelijk dat voorheen nooit enig bezwaar bestond tegen deze traditie, maar dat nu een ruime mate van afkeuring blijkt. De studenten vinden het trouwens heel opmerkelijk dat ze voortdurend worden aangemaand kritisch te zijn, maar in deze het verwijt krijgen véél te kritisch te zijn. In een televisiedebat op VTM kwam professor Blanpain op zeer emotionele wijze de Alma Mater verdedigen, maar zijn argumenten zouden voor geen enkele rechtbank stand houden, en dat moet deze eminente docent arbeidsrecht zelf ook beseffen. De hoogleraren De Grauwe en Storme, als advocaten van de duivel, haalden met sprekend gemak het gelijk aan hun kant.
Dit eredoctoraat wordt in elk geval verleend op twijfelachtige gronden, en in het beste geval véél te vroeg.
Het paleis heeft ondertussen al wel laten weten dat Monseigneur op 4 februari zijn eretitel zal komen ophalen, en daarmee is het doctoraat de kous af….

Studieschulden kwijtgescholden

GRONINGEN (ANP) - De Informatie Beheer Groep (IBG) heeft voor het eerst studieschulden van oud-studenten kwijtgescholden. Ruim 6300 oud-studenten worden verlost van in totaal 30 miljoen euro aan opgebouwde schulden. Het gaat om oud-studenten die hun studieschulden na vijftien jaar nog niet hebben afbetaald omdat ze te weinig draagkrachtig zijn. Het is de eerste lichting kwijtscheldingen sinds vijftien jaar geleden de Nederlandse wet op de studiefinanciering dit mogelijk maakte. Volgens de IBG hebben op dit moment ruim 300.000 oud-studenten een gezamenlijke schuld van 1,5 miljard euro. De IBG kan nog niet vertellen hoeveel studenten hun studieschulden niet binnen vijftien jaar afbetalen.

5000 versgebakken Eurootjes te verdienen!

Om beter te kunnen inspelen op de noden en behoeften van de bezoekers van onze website, heeft Studiant in samenwerking met Novatris een enquête samengesteld, die op het ogenblik loopt op www.studiant.be . In dit onderzoek proberen we onder meer het profiel van onze trouwe bezoekers te schetsen. Een aantal vragen beantwoorden kan overigens nog een leuk extraatje opleveren. Onder degenen die de vragenlijst online invullen worden enkele leuke prijzen verdeeld, in totaal voor een waarde van 5000 €, met als hoofdprijs 1500 fonkelnieuwe Euro’s.
Novatris is een professioneel bureau op Europees niveau, dat zich strikt houdt aan een welomschreven deontologische code, waardoor meteen ook gegarandeerd wordt dat de resultaten van de enquête enkel statistisch zullen worden verwerkt! Bekijk het eens, en waag je kans! Klik Hier

! ! ! !Dringend gezocht ! ! ! !
ENTHOUSIAST PUBLIEK VOOR IMPROVISATIEPROGRAMMA

Ik ben dringend op zoek naar een enthousiast publiek voor "De Rederijkers", een improvisatieprogramma voor Canvas. Onder de gedegen leiding van Johan Terryn (o.m "Onvoorziene omstandigheden" en "Blinde Vinken") brengen topacteurs als Pieter Embrechts, Jits Van Belle, Warre Borgmans, Adriaan Van Den Hoof, Ineke Nijssen, …, een niet te missen improvisatiepoëzie ten berde.

Dus als je zin hebt in een (gratis) avondje spitse humor, dan houd je best volgende data vrij:
 • Maandag 28/01: namiddag om 16u en avond om 18u30
 • Maandag 04/02: namiddag om 16u en avond om 18u30
 • Maandag 11/02: namiddag om 16u en avond om 18u30
 • Maandag 18/02: namiddag om 16u en avond om 18u30
 • Maandag 11/03: namiddag om 16u en avond om 18u30
 • Maandag 18/03: namiddag om 16u en avond om 18u30

De data staan vast, alleen met de uren kan misschien nog een beetje geschoven worden. De opnames gaan door in het VRT-gebouw, A. Reyerslaan 52, te Brussel.

Geef zo snel mogelijk een seintje.
siebe.dumon@sylvesterproductions.be of telefoneer naar 016/61.80.77 (en vraag naar Siebe of Katleen)

Volgende gegevens heb ik nodig:
 • Wanneer wil je komen?
 • Met hoeveel personen (trommel gerust je vrienden en familieleden op) kom je ?
 • Op welke naam moeten de plaatsen gereserveerd worden?
 • Je adres en telefoon (GSM, als dat je dat hebt)
 • Je mail adres
 • Eventueel je faxnummer

Als je ingeschreven bent, krijg je kort voor de opname een herinnering en routebeschrijving.

Wachttijden voor studentenkamers in Amsterdam lopen op tot 39 maanden!

De wachttijd voor studentenkamers in de stad is volgens het Amsterdams Steunpunt Wonen (ASW) vorig jaar opgelopen van elf tot 39 maanden. Hoewel de gemeente bijna 11,5 miljoen euro heeft toegezegd om meer kamers te realiseren, gaan het ASW, de ASVA-studentenunie en studentenorganisatie SRVU actie voeren tegen de kamernood.
De gemeente belooft veel, maar doet te weinig concreets tegen het gebrek aan woonruimte, zeggen de belangenorganisaties die studenten jaarlijks helpen bij het zoeken. ''Waar geen kamer is, valt ook niet te bemiddelen,'' stelt het ASW in zijn motto van de actie. Die houdt onder meer een staking in aan het begin van het komende studentenseizoen, waardoor een nog grotere chaos zal ontstaan dan die nu tijdens de massale speurtocht naar woningen al gebruikelijk is.
Naast hun staking organiseren de onbezoldigde kamerbemiddelaars ook discussies met gemeenteraadsleden en bestuurders van de stad. Het college van b. en w. heeft maatregelen beloofd om particulieren te stimuleren kamers aan studenten te verhuren. Met woningcorporaties wordt overlegd over het verhuren van 'loze' ruimtes als ongebruikte zolders en souterrains.
Daarnaast gaat de gemeente bij staatssecretaris Johan Remkes (VVD, Volkshuisvesting) lobbyen met het verzoek de huursubsidie van kamerhuurders met een uitkering niet te korten.
Het college heeft de genoemde miljoenen ook beschikbaar gesteld voor uitvoering van het plan van de PvdA-fractie in de gemeenteraad, om een of meer torens van de Bijlmerbajes én het voor sloop genomineerde onderkomen van het Andreasziekenhuis voor studenten geschikt te maken. Ook zou dertig procent van de sociale huurwoningen aan de Zuidas voor 'flexibele bewoning' door studenten moeten worden ingericht.
Een 'projectbureau' gaat alle maatregelen op elkaar afstemmen.

Kongolese studenten gemarteld!

In december werden op twee dagen tijd 632 studenten opgepakt in Kinshasa tijdens een betoging tegen het verhoogde collegegeld. Zeker veertig studenten zouden gemarteld zijn, en één seksueel misbruikt. De politie ontkent de aantijgingen en beschuldigt de studenten ervan drie agenten te hebben doodgestoken. Zo’n 6000 studenten zouden hebben deelgenomen aan de betoging die optrok van de universiteitscampus naar het centrum van “Kin-la-belle”. Door middel van barricades en grootscheepse arrestaties verhinderde de politie de doorbraak naar het stadscentrum.

Eén Vlaamse scholier = 100 kg vuilnis.

Deze uitspraak slaat uiteraard niet op de scholier zelf, maar wel op de gemiddelde productie van huisvuil op school. De VUB onderzocht de afvalberg van de scholen, en kwam tot de conclusie dat die zich nauwelijks bekommeren om het afvalprobleem. Er wordt vaak slecht gesorteerd, en de directies weten vaak niet eens welke milieuwetgeving van toepassing is op onderwijsinstellingen. Daardoor produceren scholieren veel meer afval dan de gemiddelde Vlaming. De zonzij van het verhaal is dat het vaak de leerlingen zelf zijn die een actie op het getouw zetten om hun school of klas “groener” te maken.

Studenten bezetten Gentse kerststal.

Dat de Gentse studenten een keer per jaar het Gravensteen innemen is sedert 1949 een goede traditie, en daar kijkt dan ook niemand meer van op. Dat voor de tweeënvijftigste editie van de Gravensteenfeesten, Deliria een heuse olifant liet aanrukken, was een gesmaakte én opmerkelijke stunt, helemaal in de lijn van de ludieke vieringen.
Een andere bezetting trok echter ook de aandacht. Studenten van Ronduit N-VA! bezetten namelijk de kerststal aan het Sint-Baafsplein. Zij protesteerden daarmee tegen de invoering van een kotbelasting. In het kader van de sanering van de stadsfinanciën was een kotbelasting van 3000 Bef (74,34 €) per student aangekondigd. De studenten vrezen, terecht, dat deze belasting aan de student-huurder zal worden doorgerekend, en daardoor vooral de minst kapitaalkrachtigen onder hen zal treffen. Op 7 januari was er een informele vergadering van Stugent over de kotbelasting. Als tegen februari – wanneer de begroting moet worden goedgekeurd – niet wordt afgestapt van het principe van die belasting, overweegt de Gentse studentenpopulatie grootscheepse betogingen te organiseren

Studenten jagen op staalvreter.

De Hogeschool Zeeland in Vlissingen wijdde onlangs een symposium aan het project ’Duurzaam schip’ voor de short sea, dat hier sinds september voorlopig twee jaar zal lopen. Twaalf groepen studenten zijn ermee bezig. Het zijn aankomende marofs van Maritiem Instituut De Ruyter en studenten van de hbo opleiding management, economie en rechten. De nautische studenten hebben al een beroep gedaan op studenten chemie voor het project corrosie door bacteriën, momenteel een hot item in de scheepvaart. Het ministerie van V&W heeft circa 110.000 euro beschikbaar gesteld voor een speciaal lokaal, dat een nationaal kenniscentrum voor de zeevaart moet worden.

Duitsland

De aanslag op 11 september in Amerika heeft ook gevolgen voor de Duitse universiteiten. De Duitse politie maakt namelijk gebruik van studentengegevens van universiteiten om terroristen te vinden. Een aantal van de verdachten van de aanslag op New York en Washington, onder wie Mohammed Atta, heeft gestudeerd aan Duitse universiteiten. Met het matchen van computerbestanden zoekt de politie mensen die aan een profiel voldoen. De universiteiten vinden het vervelend studentgegevens af te moeten staan en vrezen dat er alleen wordt gezocht naar Arabische studenten.

Kerstversiering

Opgevallen dat in Utrechtse cafés de kerstversiering minimaal is? Dat kan kloppen. Sinds de cafébrand in Volendam vorig jaar zijn de controles op brandveiligheid verscherpt. Volgens het Utrechts Nieuwsblad hebben vele Utrechtse horecaondernemers uit eigen beweging al maatregelen getroffen. Zo blijft het bij De Bacchant beperkt tot wat brandveilige versiering en wordt het café niet zoals vorig jaar omgetoverd tot een skihut met veel hout en kersttakken. Ook in de Witte Ballons en het Weeshuis hangen dit jaar geen kersttakken aan de plafonds. "Niet alles kan nog", meent de eigenaar, Rob Pietersen. "Dat besef is bij de meeste horecamensen in Utrecht wel doorgedrongen. Het ziet er misschien wel minder imposant uit in sommige cafés, maar je wil met Volendam in je achterhoofd toch zeker geen risico's nemen."

Sting

In Groningen moet Sting de studenten overhalen om zich thuis aan te melden bij het computernetwerk van de Rijksuniversiteit. Het gaat hier niet om de bekende popmuzikant maar de nieuwe naam voor wat eerder de 'studenten inbelvoorziening' heette. Sinds september kunnen studenten gratis vanuit hun huis gebruikmaken van het netwerk, maar het loopt niet storm. Daarom werd er een prijsvraag uitgeschreven om een vlottere naam te bedenken. Student Theunissen kwam met de afkorting voor Studenten Internet Groningen en won een laptop en digitale camera. Ruim 1000 van de bijna 20.000 studenten hebben inmiddels een aansluiting. De universiteit verwacht dat over drie jaar 12.000 studenten gebruik maken van Sting; hiermee kunnen ze het internet op, maar ook bij hun studiegegevens en leermateriaal.

Voordelige studenten-PC.

Studenten (en hun sponsors/ouders) moeten meestal redelijk budgetbewust omspringen met de beschikbare middelen. Als je in die situatie verkeert, en toch dringend aan een nieuwe én degelijke PC toe bent, kijk dan eens even op http://www.bookpc.be.

Met Studiant naar Kuifje.

Dankzij Studiant kunnen alle studenten van Vlaanderen deze musical bewonderen op donderdag 24 januari om 20u tegen studentikoos gereduceerde prijzen! Voor de helft van de normale prijs kan elke student nu een ticket kopen voor deze voorstelling. Dit betekent dat men voor een ticket van eerste rang 20 euro betaalt en voor een ticket van tweede rang 17,5 euro. Deze prijzen zijn inclusief reservatiekosten en BTW, maar zijn niet cumuleerbaar met andere kortingen.

Hoe reserveren? Bel 03/320 84 34 en vraag naar Mieke Vansteenbeeck of mail naar mieke.vansteenbeeck@medinafact.com Zij zal alle verdere informatie verstrekken.

Kijk ook alvast eens naar de website op www.musicalkuifje.com