Studentizine

Studentizine 21

Redactioneel.

Er gloort licht aan het einde van de tunnel der partiëlen. Het krokusverlof komt eraan, en de student kan weer even opbloeien van tussen de dorre cursussen. De nieuwjaarskater, door de examens in leven gehouden tot nu, maakt eindelijk aanstalten om het geteisterde studentencorpus vrij te geven voor nieuwe geneugten. Ongetwijfeld zullen de eerste “aprésfeestjes” weerom aanleiding geven tot het nodige lichamelijke onheil, maar de euforie om een geslaagde reeks beproevingen schijnt een wondermiddel te zijn. Wie zijn of haar verdriet verdronk, zal weeral tot de vaststelling komen dat zorgen verbluffend goede zwemmers blijken te zijn. Daarom niet getreurd, alles is nog mogelijk!
Traditioneel worden bij het einde van de partiële examens de nodige goede voornemens gemaakt, om verder onheil te bezweren, maar zeg eens eerlijk, wie heeft zich tot nu toe al aan zijn goede voornemens voor het nieuwe jaar weten te houden?
De redactiebende neemt zich in elk geval voor van koppig door te gaan zoals we bezig zijn. Uit alle mogelijke hoeken krijgen we signalen dat we dat vooral moeten doen, en vermits we van het brave soort zijn…;-)
Veel leesgenot!
De scribenten.

Schotse studenten strijden voor “happy hour”.

In Groot-Brittannië ligt een wetsvoorstel ter bespreking, ter afschaffing van het “happy hour” in pubs. Volgens de indieners van het wetsvoorstel zou dit principe excessief drinken in de hand werken, mede door de tijdsbeperking eraan verbonden. De Schotse studenten hebben zich meteen radicaal tegen het voorstel gekeerd. Volgens hun argumentatie zijn studenten, als financiëel minder draagkrachtig deel van de bevolking, vooral op happy hours aangewezen om ook eens te kunnen doorzakken. Ondanks het feit dat lang niet alle studenten regelmatig aan de toog hangen, is de pub een wezenlijk onderdeel van het sociale leven van de modale Britse student (waar niet?). Het studentenheir is dan ook maar zelden aan te treffen in de pubs buiten de happy hours, wanneer de drank voor de helft van de prijs over de toog gaat.
De studenten krijgen (uiteraard) de volledige steun van de sector der lafenis. Zij argumenteren dat de studenten tijdens de uren van “soldendrinks” zorgen voor een marktondersteunend effect, wat maakt dat de pubs en clubs überhaupt open kunnen blijven.
Het studerende volkje zal natuurlijk altijd wel alcohol blijven drinken, en het is nog maar de vraag of het duurder maken van de drank een positief effect zal hebben. De drooglegging in de VS was ook geen denderend succesnummer, en de grootste zatladders huizen in Scandinavië, waar alcohol door belastingsmaatregelen verschrikkelijk duur is.
In Glasgow zijn de studenten alvast op straat gekomen om hun steun aan de bedreigde sector te betuigen.

Semesterexamens lijden aan kinderziekten.

Leuvense studenten en profs moeten duidelijk nog even aan het idee wennen, maar sinds dit jaar zijn er daar voor de eerste keer ook semesterexamens.
Wat in andere studentensteden als vrij normaal wordt beschouwd, vinden ze in Leuven toch maar niets. Niet alleen de studenten hebben het hier moeilijk mee, maar ook de profs. Zo zou er eentje zijn die het klaarspeelde om de studenten hun cursus in de kerstvakantie te laten afhalen terwijl het examen al voor eind januari gepland is, simpelweg omdat hij het niet tijdig besefte dat er in januari al examens zouden zijn. Studenten konden trouwens ook kiezen of ze enkel in juni, of ook in januari, examens wilden afleggen. En omdat nu het ene jaar wél en het andere net geen examens heeft, maakt dit de toestand er niet minder chaotisch op. Volgens de coördinator van het onderwijsbeleid heeft men nu vooral met kinderziektes te maken, maar langer wachten kon echt niet, zo’n project moet in één keer uitgevoerd worden.
Ook volgens de overkoepelende studentenvereniging zouden er problemen zijn. Volgens hen is het nu moeilijker om nog praesidiumleden te vinden, en komen er ook minder studenten naar fuiven en thema-avonden.
Dit systeem zou er ook voor zorgen dat aan kwaliteit ingeboet wordt. Zo zouden de verhandelingen al in december binnen moeten zijn i.p.v. in april, zijn werkjes en uitstappen allemaal naar het eerste semester verschoven, enzovoort…
Mogen we hier stellen dat Leuven nog heel wat leergeld moet betalen?

Bijklussen financieel interessanter voor studenten

Omdat de huidige regeling wat vakantiewerk betreft aanzet tot zwartwerk, heeft minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke beslist hier wat aan te veranderen. Studenten die in het schooljaar bijklussen, moeten vanaf 1 juli 2002 geen sociale zekerheidsbijdrage meer betalen voor hun vakantiejob in de maanden juli, augustus of september. Normaal moet de bijdrage betaald worden wanneer je tijdens het schooljaar en gedurende één maand van de zomermaanden bij dezelfde werkgever ging werken. Volgens de minister gaat het om een aanpassing aan de realiteit.
Studenten gaan meer en meer werken. Niet alleen tijdens de vakanties, maar ook tijdens het jaar. De huidige wetgeving stak echter wel een stokje in de wielen van werklustige studenten: tijdens het jaar werken, en daarna nog een zomermaandje bij dezelfde werkgever, zonder afhouding van RSZ, kon niet. Wie tijdens het jaar en in de zomer voor eenzelfde werkgever werkt, moet ook in de zomer volledige RSZ-bijdragen betalen.
De oude regeling gaf aanleiding tot veel zwartwerk. We hoorden vaak dat jobstudenten tijdens het jaar ergens in het zwart gingen werken om dan tijdens een zomermaand als jobstudent te gaan werken met een minimumafhouding van 2,5%.
Een nieuw ontwerp-KB zou komaf maken met deze regeling. Vanaf 1/7/2002 wordt het anders: een student kan dan én ’s avonds én in het weekend én in een schoolvakantie werken zonder dat hij/zij de vrijstelling van RSZ tijdens een zomermaand kwijtspeelt.
De VZW Jobwerking deelt de mening van minister Vande Lanotte dat dit een win-winsituatie is voor zowel de werkgever als de jobstudent. We hopen wel dat er nauwgezet zal gecontroleerd worden of de nieuwe regeling wel toegepast wordt.
jobwerking@jeugdwerknet.be
http://www.jobwerking.be

*Week van de jobstudent (11 t.e.m. 15 maart).

Advocaten bedanken voor strafrecht

Advocatenkantoren hebben het er steeds maar moeilijker mee om hun vacature van strafpleiter aan de man te brengen. Niet enkel heeft dit te maken met het feit dat minder en minder studenten kiezen voor rechtenstudies, maar degenen die dan al rechten gaan studeren, kiezen ook steeds minder vaak voor een loopbaan als strafpleiter.
Van de enkelingen die voor dit beroep kiezen, zijn er uiteindelijk velen die afhaken. Het is dan ook geen erg aantrekkelijk beroep. Erg arbeidsintensief, zelden op kantoor omdat je moet pleiten, een gevangenisbezoek moet afleggen en dergelijke meer. De kans dat je je centen ziet is ook al gering, tenzij het om economische of financiële zaken gaat.
Komt er dan ook nog eens bij dat, eens je als advocatenkantoor al een strafpleiter hebt kunnen inhuren, deze uiteindelijk vaak in Brussel gaat werken omdat de verloning daar interessanter is.

Vier studenten in de cel in verband met dodelijke drug.

Studenten opgepast! Als je moet kiezen tussen een goeie pint gerstenat of één of ander capsuletje, kies dan alstublieft voor het gerstenat! met mate(n) natuurlijk... Volgens het Leuvense parket zouden er immers nog steeds levensgevaarlijke PMA-capsules in omloop zijn.
Een en ander kwam aan het licht toen een Leuvense jongeman eind december stierf nadat hij een combinatie van PMA, XTC, amfetamines en cannabis had ingenomen. Het slachtoffer was kort daarvoor met een aantal vrienden nog uitgeweest in de omgeving van Gent. Na uitvoerig verhoor van deze “vrienden” werden er ondertussen al twaalf arrestaties verricht, waaronder die van vier studenten. Naar verluidt zouden deze uit “gegoede kringen komen”. Het gaat onder andere om een student communicatiewetenschappen uit Diest, een student uit Riemst en één uit Antwerpen. Worden dus vervolgd…

Marleen wil geen langere studies aan univ.

Aan de faculteiten letteren en wijsbegeerte zouden een aantal decanen gevraagd hebben de studieduur van o.a. Germaanse talen, Romaanse talen en geschiedenis te verlengen naar vijf jaar i.p.v. de huidige vier jaar. Onderwijsminister Marleen Vanderpoorten zou hiertegen, en ook tegen eender welke vorm van studieduurverlenging aan de universiteit, gekant zijn.

Microsoft jaagt onderwijs op kosten, of toch niet?

Naar aanleiding van de gelijkschakeling van zijn Europese tarieven, heeft Microsoft beslist om vanaf 1 februari 2002 zijn tarieven aan te passen. Dit betekent dat scholen die een licentie hebben op het softwarepakket Microsoft Office Professional, het prijskaartje hiervan zien stijgen met 30 tot 40 % per computer waarop dit geïnstalleerd werd. In sommige landen betekent dat zelfs een stijging van 250 %. De prijsstijging zou voor alle scholen een onverwachte extra uitgave betekenen.
Angst en beven, en krampen in de portefeuillestreek, uit vrees dat de prijsaanpassing verrekend zal worden naar de studenten toe?
Niet té snel panikeren!
Onderwijsminister Vanderpoorten en Microsoft Belux hebben ondertussen reeds de koppen bij mekaar gestoken, en er zou een overeenkomst bereikt zijn. Details in het volgende Studentizine.

Smakelijk?

De Leidse studentenvereniging Catena bedacht een origineel thema voor klagers en zuurpruimen. Zij organiseerden een huis-'kutfeest'. Aan de, met roodgeverfde tampons versierde, bar kon je een 'bloederige zaadslurper' bestellen. Volgens de voorzitster van Catena past het feest perfect bij vereniging. 'Ten eerste omdat het gewoon ranzig is en ten tweede omdat het zelfreflectief is.' (Mare) Nou moe…(red.)

Braai…

Niet alle huisbazen zijn even zuinig op hun huis en de studenten die er wonen, bleek tijdens een rechtszaak in Zwolle. De brand in een groentewinkel dit voorjaar, kostte de zeven kamerbewoners erboven bijna het leven. Nu blijkt dat hun eigen huisbaas de brand waarschijnlijk heeft aangestoken. De eigenaar sloot kort voor de brand een dure verzekering af, terwijl de winkel nauwelijks iets omzette. Zijn handlanger werd bij de brand gewond aangetroffen met sporen van benzine op zijn kleding. (HSK)

Dure kerst.

Een Nederlands student moest maar liefst 32.000 gulden ophoesten om kerst bij zijn ouders te kunnen vieren. Zo kwam hij op borgtocht vrij uit de Griekse gevangenis waar hij 35 dagen in de cel zat op verdenking van spionage. Volgens de vader van de student had zijn zoon een officiële uitnodiging voor een luchtshow op de vliegbasis. Op het 'illegaal verzamelen van informatie', waar de student nu voor aangeklaagd wordt, staat in Griekenland nog steeds maximaal vijf jaar celstraf. (Ad Valvas)

Meeliftende studenten, bron van ergernis…

Bijna iedere universiteit of hogeschool heeft er last van: “meelifters”. Daarmee bedoelen we niet karpoolende , maar wel luie studenten die hun punten behalen door te parasiteren op het harde werk van medestudenten. Uit onderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat bijna tweederde van de Groningse studenten wel eens met meelifters te maken heeft gehad.
Meelifters chatten en surfen liever op het internet of liggen nog een uurtje in hun nest. Als ze maar niet hoeven te werken aan de groepsopdracht. De overige groepsleden moeten maar iets harder werken. De meelifter maakt zich geen zorgen, het uiteindelijke groepsproduct zorgt immers voor de benodigde studiepunten.
De opgediste smoesjes voor het niet gedane werk wekken irritatie op binnen de groep en de sfeer wordt gaandeweg verziekt. Toch is het in Groningen nooit zo ver gekomen dat een luie student uit een werkgroep werd gegooid. In slechts twee procent van de gevallen werd hier mee gedreigd en dan alleen bij meelifters die het echt te bont maakten.
De Groningse onderzoekers van de faculteit bedrijfskunde willen dat hun onderzoek het meeliftprobleem bespreekbaar maakt. 'Veertig procent van de 148 ondervraagde studenten praat wel onderling over het probleem, maar overleg met de docent vindt nauwelijks plaats,' stelt onderzoekster Aukje Nauta. Het probleem ligt niet bij lakse studenten alleen. Nauta: 'In sommige gevallen is het één student die al het werk naar zich toe trekt, waardoor weinig overblijft voor medestudenten. Pas bij het examen krijgt de docent inzicht in de individuele prestaties.' HOP/ MvK

Studenten willen af van lullig imago.

Het Utrechtse Studenten Corps (USC) is een strijd begonnen tegen zijn “lullo-imago”. Daarvoor hebben de corpsleden zelfs een professioneel adviesbureau ingeschakeld. Deze communicatiedeskundigen moeten de vereniging helpen om een meer positief en open beeld naar de media en de maatschappij uit te dragen. De vereniging vindt dat de positieve kanten van het corps onderbelicht worden. Het beeld van studenten die zich alleen interesseren voor seks, drank en slap gelul vinden de corpsleden onterecht.

Laatste guldens.

Zes Nederlandse economiestudenten hadden in het voorjaar al slim in de gaten dat aan de komst van de euro wel eens geld te verdienen kon zijn. Dus ontwierpen zij voor hun minionderneming het 'vergulde doosje', een goudkleurig doosje waar alle laatste Nederlandse munten in zitten. De echte 'final edition', zoals ook boven op het doosje vermeld staat.
'Een districtsmanager van De Koninklijke Nederlandse Munt vond het zelfs zo'n leuk idee, dat we de munten iets goedkoper konden krijgen', vertelt pr-manager Marco Faessen. De minionderneming had overigens niet veel later met het plan moeten komen. 'We kwamen bijna in de knoei. Want half december waren de munten helemaal op. Via de vader van een van ons hebben we echt de allerlaatste vijfhonderd setjes met munten uit 2001 op kunnen kopen.'
Overigens lijkt het geen drama als zij niet alle doosjes verkopen. De vijfgulden munt uit 2001 is op dit moment volgens Faessen al meer dan dertig gulden waard. Terwijl de vergulde doosjes waar zij inzitten voor slechts 12,50 euro over de toonbank gaan. Faessen is voorlopig niet van plan om zich gek te laten maken door de waardevolle vijfgulden munten uit het doosje te halen en ze snel te verkopen aan verzamelaars. 'Dan verzadig je de markt. En bovendien is dat ook niet onze bedoeling.'
De vergulde doosjes worden door kennissen van de studenten vooral gekocht als relatiegeschenk. Bovendien liggen ze te koop in een supermarkt in Culemborg, waar al zowat vijftig stuks verkocht zijn. In totaal zijn er een 150 'final editions’ verkocht. In het voorjaar wordt de onderneming geliquideerd. Om iedereen de waarde van zijn aandeel van vijfentwintig gulden terug te kunnen betalen, moeten de studenten tweehonderd doosjes verkopen. Faessen heeft er alle vertrouwen in dat zulks gaat lukken. 'We hebben een leuk team, dat hoort voldoende te zijn.'

Student veilt zichzelf als echtgenoot

Nadat vorige maand een Britse dame zichzelf veilde als echtgenote, biedt nu een Zweedse student zich online aan voor een huwelijk. De 26-jarige man stelt als eis dat de bieders tussen de 18 en 40 jaar oud zijn en beschikken over een normale gezondheid.
De Zweed, die zichzelf heeft aangeboden op de veilingsite QXL.com, zoekt een Europese of Amerikaanse vrouw. Bieders dienen wel rekening te houden met een minimumprijs van 200.000 pond.
De 26-jarige student zegt het volgens de Britse nieuwssite Ananova echt serieus te menen. Hij voegt eraan toe dat hij niet alleen seks verkoopt, maar het 'totale pakket'.
Het hoogste bod op de Britse zakenvrouw, die zich in december vorig jaar te koop aanbood, was een miljard pond. Dit bod was overigens niet serieus. De dame overweegt om zichzelf nogmaals op de site van QXL in de aanbieding te gooien.

Student richt bloedbad aan op Amerikaanse universiteit

Een schietpartij op een universiteit in Grundy in de Amerikaanse staat Virginia heeft woensdag drie mensen het leven gekost. De slachtoffers zijn de decaan van de juridische faculteit, een docent en een student. Er zijn drie zwaargewonden.
Volgens de politie is de schutter de 43-jarige buitenlandse student Peter Odighizuma, die woensdagochtend te horen had gekregen dat het faculteitsbestuur hem wegens zijn aanhoudende slechte prestaties niet langer als student wilde handhaven.
De man heeft de decaan en de docent van zeer korte afstand doodgeschoten in hun werkkamer. "Het was net een executie", zei een politiearts tegen de nieuwszender CNN. Op de kleding van de slachtoffers waren kruitsporen te zien, een bewijs dat de schoten van zeer dichtbij zijn afgevuurd.
Nadat hij de decaan en de docent had doodgeschoten, ging de schutter de trap af en schoot in de hal van het gebouw vier studenten neer met een .380 semi-automatisch wapen. Een van de vier overleed ter plaatse. De anderen zijn zwaargewond in een ziekenhuis opgenomen. Uiteindelijk slaagde een aantal studenten erin de dader te overmeesteren en hem aan de politie over te dragen.
Een arts die de verdachte onlangs had behandeld wegens stress, zei op de televisie dat hij de man beschouwde als een 'levende tijdbom'. Hij zou in geestelijke problemen zijn geraakt toen hij voor de tweede maal dreigde te mislukken in het eerste studiejaar.
Op de faculteit, de Appalachian School of Law, zijn ongeveer 240 studenten ingeschreven. De omgekomen decaan van de faculteit is Anthony Sutin, die tijdens de ambtsperiode van Clinton op het ministerie van Justitie werkte.
De schietpartij deed zich voor daags na een gelijkaardig incident in een New-Yorkse school, waar twee gewonden vielen.

UvA-studenten en hun drugs

Bezorgde ouders die hun kind liever niet naar het ‘gevaarlijke’ Amsterdam willen sturen krijgen zowaar nog gelijk ook. Uit een uitgebreide enquête onder studenten van de Universiteit van Amsterdam, uitgevoerd door het weekblad Folia, blijkt dat vier op de tien studenten drugs gebruikt. Het jointje is daarbij veruit het populairst, maar een op de vijf studenten gebruikt ook geregeld XTC, en een op de tien cocaïne.
Uit wetenschappelijk onderzoek was al bekend dat cocaïne steeds populairder wordt; de UvA-student blijft terzake niet achter. Een parallel onderzoek onder studenten van de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat het percentage hasjgebruikers daar nog hoger ligt.
Vier procent van de geënquêteerde drugsgebruikers geeft aan verslaafd te zijn. Het overgrote deel van de drugsgebruikers ziet niet of nauwelijks problemen - al vinden ze wel dat de gevaren niet onderschat moeten worden. Gebruiken doen ze vooral in het weekend; slechts een van de bijna duizend geënquêteerde studenten zei regelmatig stoned in de collegebanken te zitten.

Stage valt in het water, suggesties?

Ik ben K VdB , student aan de hogeschool Antwerpen , waar ik de richting Grafische en digitale media volg met als keuzepakket digitale vormgeving. Nu zit ik in het laatste jaar. Naast grafische toepassingen voor dtp, layout, opmaak en prepress (fotografie, reprografie, photoshop, illustrator , quarkXpress, Pagemaker, Streamline, scannen, drukken) , krijgen wij ook een flinke dosis multimediatechnieken . Vorig jaar zagen we Xhtml , javascript Director en flash5 . Dit jaar kwam er Java , asp en opnieuw flash met veel actionscript bij. Ook heb ik vorige zomer bij Tcc Interactive een vakantiejob gedaan , waar ik de site voor het weekblad blikweetmeer en best harvest mee in elkaar mocht steken .
http://www.blikweetmeer.be
http://www.best-harvest.com
Nu is het zo dat we in ons laatste jaar een 2 maanden durende stage zouden moeten doen met daaraan gekoppeld een eindwerk .Deze stage loopt van 4 februari tot 29 maart. Als stageplekje mocht ik opnieuw bij Tcc komen , maar zij verenigen zich nu terug met het moederbedrijf in Breda, met als gevolg dat ik op de valreep geen stageplek meer heb. Dus vol goede moed weer op zoek : telefoonboek open , zoeken op het internet e.d.
Vermits K. op korte termijn een oplossing moet proberen te vinden, nemen we deze boodschap op in het Studentizine. Alle nuttige tips en suggesties mag je sturen naar redactie@studentizine.be , wij sturen dadelijk door.

Sollicitatiesimulatie Absoc.

Op 5 februari aanstaande organiseert Absoc in samenwerking met Studiant een sollicitatietraining voor de studenten handelswetenschappen aan de Lessius Hogeschool/Handelshogeschool Antwerpen. Met een groep van zo’n 25 studenten worden een aantal proefsollicitaties in detail bekeken, om daaruit de nodige lessen te trekken voor de eigen carrièrestart. Deze zeer praktijkgerichte simulaties en analyses zijn erop gericht de studenten optimaal voor te bereiden op hun toekomstige sollicitaties. Het is immers niet meer zo dat je met een goed diploma als het ware van de schoolbanken wordt weggekocht. Wie de job van zijn of haar dromen wil bemachtigen, moet zich zo goed mogelijk weten te verkopen op de arbeidsmarkt, en dat kan je leren!
Wil je meer inlichtingen over dit of gelijkaardige evenementen, neem contact op met sofie@studiant.be.

Jobseminar Groep T.

Op 13 februari aanstaande, in de voormiddag, organiseren Groep T en Studiant een jobseminar in een aula van de Hogeschool Leuven. Op dit seminar, dat kadert in de jaarlijkse ondernemersdag van Groep T, worden eerst en vooral de verschillende aspecten van de zoektocht naar een geschikte job behandeld.
Wat wil je graag gaan doen, hoe zie je jouw professionele toekomst, hoe stel je een goede sollicitatiebrief op, wat zet je zeker wel of zeker niet in je CV, en hoe bereid je jezelf voor op een sollicitatiegesprek; het komt allemaal aan bod.
Aansluitend volgt dan de bespreking van een aantal sollicitatiegesprekken, vooraf opgenomen met een aantal vrijwilligers uit de doelgroep. De bedoeling is, om aan de hand van de videoregistraties, snel spijkers met koppen te kunnen slaan. Aan de hand van échte voorbeelden kan je immers veel meer leren dan ooit mogelijk is aan de hand van theorie.
De studenten die dat willen, kunnen naderhand nog altijd hun CV’s inleveren ter evaluatie door deskundigen uit de rekruteringssector.
Studiant heeft daaromtrent afspraken gemaakt met onder meer Expectra en Insel.
Wanneer je jezelf dan echt op de arbeidsmarkt gaat storten, weet je alvast zeker dat je CV perfect in mekaar zit!
Meer inlichtingen? sofie@studiant.be

Japanse universiteiten en Chinese studenten.

In Tokyo werden twee Chinese studentes aangehouden wegens activiteiten die zij op grond van hun visa niet mochten uitoefenen. Zij werden opgepakt tijdens een raid in een “sex parlor” in het Kabukicho district van de hoofdstad. Het zijn niet de eerste arrestanten van Sakata Junior College. Eerder was ook al een Chinese studente aangehouden omdat zij als “hostess” werkte. Het management college, dat zich hoofdzakelijk richt op Chinese studenten heeft redelijk wat problemen met z’n studenten. De campus in Tokyo werd namelijk vorige maand gesloten, maar tot dusver weigerden 136 van de 198 Chinese studenten naar het hoofdzetel van de universiteit te verhuizen.

Utrechtse rechtenstudenten kunnen maar beter niet meer spieken.

De disciplinegroep van de Utrechtse universiteit heeft te kennen gegeven dat in de toekomst nog scherper zal worden gecontroleerd op fraude bij tentamens. De straffen zullen ook aanzienlijk zwaarder worden. Rechtstreekse aanleiding zijn de evenementen van de voorbije decembermaand. Bij elf studenten staats- en bestuursrecht werden aantekeningen aangetroffen in hun wettenbundel. Een van de betrapte studenten had zelfs de moeite genomen om zijn aantekeningen af te printen in een lettertype en opmaak zoals gebruikelijk in de wetboeken. Hij had de nota’s ingekleefd in een weinig gebruikt deel van het wetboek. De betrapte studenten kwamen er nog relatief goed vanaf. Zij werden verzocht de tentamenzaal te verlaten, en zich als niet aanwezig te laten registreren. Dat zou echter wel de allerlaatste keer zijn dat er van enige mildheid sprake kan zijn. In de toekomst zullen de formele straffen strikt worden toegepast.

Resort America, studentenjobs in de VS.

In een vorig nummer hadden we het al over de mogelijkheid om een vakantiejob in de States te regelen via Camp America. Een gelijkaardig programma is Resort America. Daar ligt de nadruk geheel op vakantiejobs in de hotelsector.
http://www.resortamerica.co.uk/
Door een tijdlang te werken in een country club, een hotel of in een camping resort in een van de talloze toeristische streken van Amerika, betaal je de reis, je verblijf en heb je naderhand de gelegenheid om op eigen houtje de States te verkennen.
In België neem je contact op met Alberto Lo Bracco, die je wegwijs kan maken, en je eventueel kan helpen bij je kandidatuurstelling. Hij studeert in Hasselt, en je kan hem bereiken via alblobr@yahoo.com.
Het programma is onderdeel van het uitgebreide pakket van het American Institute for Foreign Study (AIFS) waar je meer over kan te weten komen op hun website: http://www.aifs.com/ .