Studentizine

Studentizine 24

Redactioneel

Studenten blijken een taaie en veerkrachtige diersoort te zijn. Ondanks de lamentabele omstandigheden op de skipistes zijn er opvallend weinig witte laarzen en aanverwanten in het academische beeld verschenen na de krokusvakantie. Gelukkig maar! Dansen op een galabal wordt met dat soort vestimentaire attributen een ware Tantaluskwelling (voor de danspartner), en vermits de hoogdagen van de galaballitis nu zijn aangebroken….
Wie studenten op hun paasbest wil aanschouwen komt nu ruimschoots aan zijn (of haar) trekken. In deze periode van het jaar etaleren de studentenclubs zich nog eens in groot ornaat, wars van nieuwlichterij of traditievervlakking.
Voor één keer mag, neen kan, of liever moet het nog eens volgens de regels van de kunst! Docenten, sponsors, oude zakken en ouders zijn voor één keer méér dan welkom op die clubactiviteit die het absolute orgelpunt van het academische jaar moet worden. Individuele studentikoze hoogtepunten zijn er waarschijnlijk al genoeg geweest in de loop van het jaar, maar in dit geval is het de club en de onderlinge verbondenheid die nog eens alle aandacht krijgt. Terecht, want al te vaak wordt vergeten dat het clubleven niet draait om de verheerlijking van het ego, maar net tot doel heeft een teamgeest te kweken, een groepsgevoel waar ieder van de betrokkenen wel bij vaart. De tijd doorgebracht bij een club, dient een band te smeden, die na jaren verwaarlozing, en zelfs vergetelheid, immer even sterk moet blijken.
Terzake kunnen wij in Vlaanderen nog heel wat leren van Nederland en Duitsland, waar de verbondenheid van de studentenclub levenslang in ere wordt gehouden en gekoesterd. Waarom ligt de nadruk dan bij ons op “wegwerprelaties”?
Waarom niet elk jaar, zo vaak als maar enigszins mogelijk, “acte de présence” van de “Oude Zakken” op de clubactiviteiten?
Als het jonge geweld dan teveel botten gebroken heeft, zijn er tenminste nog valabele danspartners ter beschikking op het galabal….
Voor het voortleven van de tradities, en het onbekommerd bestaan van de clubs zelve, kan het alleszins ook een goede zaak zijn. Op een galabal tref je nog een redelijk aantal mensen bij mekaar, misschien nuttig om eens een babbel mét inhoud te doen?

De redactie, ongebroken…

Studenten Kine betogen!

Op 21 februari kwamen de kinesisten massaal op straat om te betogen tegen de plannen van Vandenbroucke en Aelvoet. In Brussel waren ze met zo’n vijfduizend, maar ook in Antwerpen, Gent en Leuven werd ruim gevolg gegeven aan de oproep tot manifestatie. De ministers willen het aantal terugbetaalde sessies voor lichte aandoeningen drastisch beperken (van 60 naar 18) en onder meer op die manier 40.000.000 € besparen in de gezondheidszorg. Het aantal kinesisten zou ook drastisch verminderd moeten worden. Vanaf 2005 zouden nog slechts 450 studenten per jaar tot het beroep worden toegelaten. Waar er eerst sprake was van een loting om te bepalen wie toegelaten wordt tot de studies, zou er nu eerder geopteerd worden voor een federaal examen. De studenten fysiotherapie betoogden vooral tegen het principe van de loting. Minister Vandenbroucke legt de bal in het kamp van de onderwijsinstellingen. Hij benadrukte dat de instellingen reeds sedert 1999 op de hoogte zijn van de beperking van het aantal kinesisten, voorzien voor 2003. Dat wordt nu uitgesteld tot 2005, maar verwacht spoedig concrete actie vanuit de onderwijshoek. Zoniet moet de overheid zelf een beperkende maatregel uitvaardigen, waarbij mogelijk de uitloting weer tot de opties zou gaan behoren. Op 25 februari gaan de vertegenwoordigers van de sector opnieuw rond de tafel zitten.

RUG en drie hogescholen tekenen associatieverdrag.

De Gentse universiteit ondertekende een associatieovereenkomst met de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Hogeschool West-Vlaanderen. De bedoeling is alle mogelijke opleidingen en specialisaties te voorzien in één ruim kennis-, onderzoeks- en opleidingscentrum in de regio. Door dit samenwerkingsverband zullen de studenten om en nabij de 200 diverse basisopleidingen kunnen volgen en nog eens meer dan 160 voortgezette opleidingen voorgeschoteld krijgen om hun keuze uit te maken. De associatie overkoepelt ruim 45.000 studenten, zowat 28% van alle Vlaamse studenten. De vereniging is gestructureerd onder vzw-vorm, en alle betrokken partners kunnen vrijelijk beslissen om de associatie opnieuw te verlaten.

Brandonveilig!

Studentenhuizen zijn te vaak brandonveilig, dat vinden in elk geval een tiental studenten van de Haarlem Business School, en daarom hebben zij de stichting “Students Against Fire” opgericht. Met een sensibiliseringscampagne willen zij de studenten in Nederland bewust maken van het brandgevaar in huis. De “Students Against Fire” gaan verschillende hogescholen langs om studenten te laten voelen hoe het is om bijvoorbeeld je weg te vinden in een brandende omgeving. Zo hebben ze een rooksimulator, brandvoorbeelden en worden studenten gered van een bovenste verdieping. Op 6 maart staan de studenten met hun brandveiligheidshow in De Uithof bij de faculteit Communicatie en Journalistiek van de Hogeschool van Utrecht.

Beste universiteitswebsite van Nederland

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft de beste universiteitswebsite van Nederland. Dit oordeelde de jury van de “Webwijzer-Award 2001”.
De Webwijzer-Award is een onderscheiding voor de beste overheidssite. De prijs moet overheidsinstellingen stimuleren om goede internetpagina's te maken. Onder voorzitterschap van het voormalig PvdA-Kamerlid Marjet van Zuijlen werd http://www.rug.nl getoetst op de 'gebruiksvriendelijkheid', het 'informatief gehalte' en de 'dienstverlening'. De website van de Groningse universiteit voldeed voor 71 procent aan de drie gestelde eisen. De RUG-website liet daarmee de websites van de Erasmusuniversiteit (68 procent) en de Open Universiteit (64 procent) achter zich.

Noodklok in Nederland.

Een adviescommissie heeft deze week de noodklok geluid over de zogenoemde kleine letteren. Kleine studies als Keltisch en Semiotiek dreigen naar de mening van de commissie slachtoffer te worden van het begrotingsmodel van het ministerie. Door de betaling op basis van studentenaantallen en de geringe financiering van onderzoek zijn veel opleidingen als het ware ten dode opgeschreven. De universiteiten krijgen weliswaar sinds 1992 4,5 miljoen euro per jaar om de bedreigde studies in stand te houden, maar het is onduidelijk of ze dat geld nog altijd gebruiken waarvoor het is bedoeld, zo schrijft de commissie. Het rapport verschijnt officieel pas eind deze maand en zal dan aan de bevoegde minister worden overhandigd.

Tenenkaas.

De Delftse universiteitsbibliotheek wordt geteisterd door een trouwe bezoeker. Een Rotterdammer komt regelmatig de benen strekken onder de werktafels van de leeszaal, maar heeft daarbij de gewoonte ook de schoenen uit te trekken. Nu blijkt de man “gezegend” met een stel zweetvoeten, die qua geur kunnen wedijveren met een overrijpe Brusselse “stinkkeis”. Vanaf de openbaring van deze geurensymfonie ontvluchten de andere bibliotheekbezoekers dan ook “en masse” de leeszaal. Vermits ook het personeel lichtelijk onwel wordt van het kwistig rondgestuurde parfum, heeft het bestuur een aantal stappen ondernomen. Eerst werd de man gevraagd om tenminste zijn zweetvoetcontainers aan te houden, dat scheelt al een hap op een broodje al-te-edele Munster. Maar de trouwe bezoeker vindt het blijkbaar gewoon gezellig om de schoenen uit te schoppen onder tafel, en bleef daarin rabiaat volharden. Ondertussen is hem al een paar keer de toegang ontzegd geworden, maar “smelly feet” blijft terugkomen. Nu heeft men de geurmaker in arren moede voor de rechtbank gedaagd, om hem definitief de toegang tot de bib te laten ontzeggen. De geteisterde reukorganen van de vaste bibliotheekgangers hopen op een wijs oordeel van de rechter, liefst eentje zonder geurtje eraan.
De Delftse politie heeft naar verluidt al een openbare aanbesteding uitgeschreven voor geurvreters, deodorants en wasknijpers (of zou dat minstens moeten doen).

St.V foto’s op het net.

Een editie later dan eerder aangekondigd, maar een selectie van sfeerbeelden van de recentste editie van St.V staat nu online, kijk maar eens…

Dertig studenten met consilium abeundi.

Weet je helemaal niet wat Consilium Abeundi wil zeggen? Houden zo! Wanneer je immers al te zwaar in aanvaring komt met de academische overheden, kan je worden weggezonden van de universiteit of hogeschool, en dat heet dan “C.A. krijgen”.
In Harare, aan de University of Zimbabwe, kunnen ze daarover nu wel degelijk meespreken. Na een aantal ernstige incidenten kregen dertig studenten te horen dat ze niet langer gewenst zijn aan de universiteit.
Het wegzenden is een straf voor fysiek geweld, intimidatie, aanzetten tot geweldpleging, verstoring van colleges en examens, vernielingen aan de universiteitsfaciliteiten en plundering. De studenten verdedigen zich hoofdzakelijk door erop te wijzen dat de uitgesproken straf zwaarder is dan de door de aanklager gevraagde straffen.
Vorig jaar braken zware rellen uit aan de U.Z. omdat de studenten hun uitkeringen te laat kregen. Er werd voor duizenden dollars schade aangericht in de universiteitsgebouwen, een campussupermarkt werd geplunderd en een securitycontrolepost vrijwel geheel verwoest. Een aantal studenten werden gearresteerd omdat zij de examens verstoorden bij een protest naar aanleiding van de dood van een medestudent. Die viel uit een rijdende trein terwijl hij onderweg was naar Mutare. De examens dienden heringericht te worden, omdat de actievoerende studenten al hun examenafleggende collega’s manu militare verdreven uit de examenlokalen.
De voorzitter van de “Zimbabwe National Association of Students’ Unions” kondigde aan dat zijn organisatie de studenten zal bijstaan in de rechtszaken die aanhangig werden gemaakt. Hij verklaarde dat alle incidenten buiten proportie werden opgeblazen om de ZNASU te treffen. Bij de gestraften zitten namelijk twee bestuursleden van de Union. En zeggen dat spieken bij ons al tot soortgelijke straffen kan leiden….

Koeien op school!

In Oeganda vragen ze zich nu af “hoe kan da?”
Een studiegroep, samengesteld uit de minister van onderwijs, kabinetsmedewerkers van het ministerie van gezondheidszorg en een aantal parlementsleden, is er bezig met een reeks werkbezoeken aan de onderwijsinstellingen in de Sironko-provincie.
Bij hun bezoek aan de Atar Primary School wisten ze écht niet wat ze zagen. De school was verlaten, vervallen, en moest het blijkbaar stellen zonder leerlingen of leraars. Wat er wel in overvloed aanwezig was, was biefstuk in de originele verpakking. Alle lokalen waren ingepalmd door koeien. Een paar buurtkinderen, die de vloot wagens hadden zien halt houden, en daarom eens poolshoogte kwamen nemen, verklaarden tegenover de parlementairen dat er helemaal geen leraars waren, en dat de directeur zich hoofdzakelijk bezig hield met zich uitgebreid te bezatten.
Alle pogingen om het schoolhoofd te verschalken op zijn drinkplaats bleven jammerlijk zonder resultaat.
Vermits de directeur op 15 januari 2002 nog een aanvraag voor bijkomende subsidiëring had ingediend, kon hij (onder andere) worden aangeklaagd wegens valsheid in geschriften, en is er een aanhoudingsmandaat uitgevaardigd tegen “deze wegversperring tegen de vooruitgang”, zoals hij daarin wordt genoemd.
Op het ogenblik probeert men deze school (een van de grootste uit de provincie) opnieuw bruikbaar te maken en weer op te starten.
Nu de kinderen nog terug op school en de koeien in het veld, en het lijkt alweer ergens op. Zolang ze maar een goeie kracht vinden om het geheel te bestieren…

19-jarige student/burgemeester!

Zijn klasgenoten aan het Westminster College in Pennsylvania, waar de 19-jarige eerstejaarsstudent Christophe Portman cummunicatiewetenschappen studeert, dachten dat hij hen voor de gek hield toen hij hen vertelde dat hij burgemeester wilde worden van het 2391 koppen tellende dorpje Mercer in West-Pennsylvania. Pas toen hij hiermee op televisie kwam, drong het tot hen door dat hij het ook nog meende. De democraat nam het op tegen een 55-jarig gemeenteraadslid en ook een negentienjarige republikein mocht hij tot zijn tegenstrevers rekenen.
Alhoewel de jongeman (uiteraard) weinig politieke ervaring bezit, heeft hij er alle vertrouwen in om zijn streefdoelen te halen. Eén hiervan was burgemeester worden, maar zijn einddoel is om het ooit ook nog tot president te schoppen. Zijn eerste doelstelling heeft hij in elk geval al verwezenlijkt; de voorbije week legde hij de eed af als nieuwe burgemeester, én hoofd van de plaatselijke politie.

Franse studenten doodgedrukt op feest.

Op een technoparty is Brest zijn begin februari twee studenten om het leven gekomen. Alhoewel er al 2500 mensen op het feest aanwezig waren, veel meer dan de infrastructuur toestond, wilden toch nog honderden studenten binnen geraken. Hierop brak paniek uit, met uiteindelijk twee doden tot gevolg en twaalf jongeren die gewond raakten, waarvan twee in coma blijven. Het duurde ruim anderhalf uur vooraleer de hulpdiensten erin slaagden het gebouw te ontruimen.

Van deze student krijgt Gent geen cent!

Gent heeft te kampen met een begrotingstekort, en om dit kleiner te maken, zijn ze op het idee gekomen 75.00 EUR per studentenkamer aan kotbelasting te heffen. Menig student ziet dit niet zitten, wie zegt trouwens dat de kotbazen deze belasting niet gaan doorrekenen aan hun huurders? Onder andere om deze reden zijn de Gentse studenten op straat gekomen. Maar ook omdat ze van mening zijn dat Gent geen studentenbeleid met een visie voert. Hiermee bedoelen zij dat de studenten in de Arteveldestad geen extra voorzieningen zoals gratis openbaar vervoer of kotnet ter beschikking krijgen, daar waar dit in andere universiteitssteden wel het geval is.
Op www.kotbelasting.be kan je heel wat informatie vinden over deze Gentse strop, word je op de hoogte gehouden van acties en de stand van zaken, en kan je ook een petitie tegen deze bijkomende studiebelasting onderschrijven (DOEN!).
Dat Gent met zijn kotbelasting andere stadsbestuurders maar niet op ideeën brengt, de student als melkkoe….

KU Leuven laat waarnemers toe bij mondelinge examens.

Reeds voorzien in het universiteitsdecreet van 1991 over de openbaarheid van het examen en van de rechtspraak van de Raad van State, nu eindelijk ook in praktijk, want opgenomen in het examenreglement: een student heeft nu ook het recht om een waarnemer mee te brengen tijdens een mondeling examen. De waarnemer moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij mag geen jaargenoot zijn, hij mag in hetzelfde academiejaar niet door dezelfde examinator ondervraagd worden, en bloed- of aanverwantschap tot in de derde graad is uitgesloten. De waarnemer mag enkel schriftelijke notities nemen, en de voorzitter van de examencommissie moet wel zeven dagen op voorhand op de hoogte gebracht worden. Op vraag van de examinator kan een lid van het academisch personeel het examen ook bijwonen.
En wat met de schriftelijke examens? Na de proclamatie kan de student vragen om hiervan, samen met de waarnemer, een kopij in te kijken.

Koninklijke spruiten.

Het moet zijn dat het koninklijke zaad van uitmuntende kwaliteit is. De vruchten ervan scheren immers blijkbaar hoge toppen. Was het zopas nog de kroonprins die de landelijke pers haalde met zijn – niet geheel onbetwiste - doctoraat honoris causa, dan is het nu “slippertje” Delphine die de krantenkoppen haalde. Londens boëleke Delphine, kwam immers naar Antwerpen als gastdocente aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Op een persconferentie werden de gastdocenten voorgesteld, maar alle aandacht van het talrijk opgekomen journaille ging – uiteraard – uit naar de papier-maché knutselaarster. De studenten waren in elk geval lang niet allemaal even erg onder de indruk van het werk en de bezieling van deze creatrice van kakelbonte kitsch.
Voordeel aan het hele mediacircus is wel dat het HISK nog eens op ruime belangstelling mocht rekenen.
Doctor Filip kreeg overigens nog even een forum aangereikt in de Campuskrant, het infoblad van de KUL. In een openhartig interview benadrukte hij zijn aanvaardingstoespraak wél zelf geschreven te hebben, en betreurde hij de hetze, die zijn boodschap deed verbleken. Voor de KUL kwam een dergelijk diepzinnig vraaggesprek natuurlijk als hemelse manna neerdwarrelen, om te kunnen zeggen: “zie je nu wel?”. Naar verluidt zijn de criticasters toch niet erg onder de indruk.

Konincklijke bollekes.

Al zou je het - na het vorige artikel - kunnen denken, hebben we het niet over blauwbloedige private delen, maar wel over de onovertroffen Bollekes van brouwerij De Koninck.
Zoals de meeste brouwers ziet die de opmars van de alcoholische frisdranken met lede ogen aan. Daarom heeft de brouwerij besloten om nog meer de aandacht te richten op het publiek van studenten. Bier moet opnieuw een jong en hip imago krijgen. Daartoe gaan ze actief sport – en jeugdevenementen sponsoren, mag studentenclub Prosit Rex op nog méér steun rekenen, en worden op de jaarlijkse Bollekesnight nog meer vaten gegeven. Dit jaar schenkt de brouwerij liefst 50 vaten voor dit evenement. De Antwerpse student zal weer naar hartelust kunnen proeven op 28 februari in de Waagnatie, Rijnkaai 28.
Konincklijke ambiance royaal verzekerd!

Universitair Symfonisch Orkest concerteert in Roeselare.

Het USO van de KU Leuven is op maandag 18 maart te gast bij het Davidsfonds van Roeselare. Op het programma staan composities van Moessorgski, Tsjaikovski, Gershwin en Williams. Het concert gaat door in het CC De Spil, aan de H Spilleboutdreef, om 20.00 uur.
Kaarten kunnen worden besteld door overschrijving van 10 € per kaart op 061-5062810-69, Pieter Vanherpe, J Mahieustraat 11, 8400 Roeselare.

Studententarieven in het Fakkeltheater.

In het Fakkeltheater hebben ze een boontje voor studenten.
Op 1 maart geldt een speciale prijs voor leden van studentenclubs bij de voorstelling van “Je negeert de waarheid?”, een musical van Sam Verhoeven. Voor 10 € zit je gebeiteld in de rode zaal van het Fakkeltheater aan de Hoogstraat 12 in Antwerpen. Reserveren kan op 03/233 95 54.
Op 21 maart kan je voor even weinig geld terecht in de zwarte zaal van hetzelfde theater. Op het programma “De Vagina Monologen”, een toneelvoorstelling op tekst van Eve Ensler, gebracht door An Nelissen en Dorien Leyers. Het stuk heeft in vele landen reeds een ware cultstatus verworven, en wordt nu eindelijk ook in Vlaanderen opgevoerd. Reserveren kan op 03/ 232 14 69.
Voor de voorstellingen op andere data geldt de studentenkorting niet…

Filmquiz voor studentenclubs.

In samenwerking met Studiant en de Guido-Kinepolis Student Promotors, hebben Guido en Kinepolis een heuse filmquiz in elkaar gebokst. Hoe doe je mee en wat kan je winnen?

Vul op de quizpagina’s je gegevens in en verdedig de kleuren van je club bij het invullen van de 10 multiple choice vragen. Heel simpel: je kan maar 1 keer deelnemen, je krijgt één punt per juist antwoord (er zijn geen negatieve scores), de totalen per club duiden de winnaars aan, en moge de beste winnen. Er is echter één extra spelregel ingevoerd: de clubs die Guido-Kinepolis studentenkaarten aanmaakten of nog zullen aanmaken, krijgen deze aantallen bij hun puntentotaal van de quiz opgeteld.

De quiz is online van 24 februari tot 14 maart 24u.

Prijzen!!!
De winnende club mag zomaar eventjes met 100 man naar de meest moderne tempel van de hedendaagse cinema, Metropolis. Voor de nummer twee hebben we 70 plaatsen voorzien, en club nummer drie mag 30 mensen afvaardigen. Op 18 maart nodigen Guido en Kinepolis al deze studenten uit voor een gratis filmvoorstelling, gevolgd door wat gerstenat en ander lekkers. Hiernaast zal er ook nog met andere prijzen gesmeten worden, met bijvoorbeeld gratis toegangstickets voor Moviedance, een gedurfd en origineel event dat doorgaat op 22 maart in Metropolis. Vragen over de quiz kan je mailen naar Roan@guido.be
Z !
*** Maandag 11 maart: Nacht van het Examen, Metropolis ***

Camp America- infodagen.

CAMP AMERICA ROADSHOW PRESENTATIONS
Camp America is the largest and most respected Cultural Exchange organisation in Europe. We offer thousands of positions working at US Children's Summer Camps. We welcome you to come along to our presentation evening in Utrecht and Amsterdam. At these presentations you can learn all about the programmes offered by Camp America, watch our video, hear personal camp experiences, learn about camp activities, ask questions and have a FUN packed evening!

As well as learning more about the Camp America experiences you will have the chance to enter competitions? What more could you ask for in 2 hours!?! By attending one of our presentations you will gain valuable insight into life on a US summer camp and understand how you can have the summer of a lifetime! Presentations will be held in Utrecht on March 5th and Amsterdam on March 6th. For further details please see the Camp America website at www.campamerica.co.uk or e-mail: alanger@campamerica.co.uk.

19-jarige universiteitsstudente sterft tijdens bevalling op het toilet.

In Eau Claire, Wisconsin, werd een negentienjarige eerstejaarsstudente levenloos aangetroffen op het toilet in het studentenhome. Toen de bijgeroepen hulpdiensten haar lichaam uit de toiletruimte haalden, vonden ze een pasgeboren baby in kritieke toestand. De baby werd naar de dienst intensieve zorgen afgevoerd, maar overleed enkele dagen na de moeder.
De kamergenote van de overleden studente wist niet eens dat die zwanger was. Er bestaat twijfel over de vraag of ze het zelf wel besefte. De baby was niet prematuur.
De andere studentes die de badkamer in en uit liepen, hoorden weliswaar rare geluiden, en vroegen het meisje of alles wel in orde was. Zij antwoordde daarop steeds dat ze gewoon misselijk was.
De verslagenheid onder de collega eerstejaarsstudenten pharma was zeer groot. Mits tijdige hulp, zouden zowel moeder als kind het zonder problemen overleefd hebben, zo bleek uit de autopsie.

Hooggeschoolden meest bedreigd.

Waar het traditie is dat bij een economische recessie de lagergeschoolden eerst delen in de klappen, blijkt dat na de crash van de technologiemarkt een heel ander verschijnsel zich voordoet. In de hogere inkomstencategorie gingen in de VS bij de huidige recessie liefst 500.000 jobs verloren, waar dat bij de lagere inkomstengroep beperkt bleef tot 200.000 nieuwe werklozen.
In de Verenigde Staten zit de werkloosheid bij pas afgestudeerde universitairen nu boven het gemiddelde van 1994, het begin van de economische boomperiode.

Stibbe lanceert een cd-rom en een website voor studenten in de rechten

Het advocatenkantoor Stibbe lanceert deze week een cd-rom en een website voor studenten (‘Hier start je carrière >>>>’). Alle studenten in de rechten die momenteel in de licenties zitten krijgen de cd-rom toegestuurd of overhandigd. Rudy Nauwelaerts, executive partner van het Brusselse kantoor van Stibbe: “Met deze actie – een primeur voor de Belgische advocatuur – willen we ons kantoor voorstellen aan potentiële medewerkers.”
De cd-rom geeft de studenten de kans om een kijkje te nemen bij een van de grootste internationale advocatenkantoren van ons land. Jonge stagiairs vertellen openhartig over hun eerste werkweken bij Stibbe en vooral over hun passie: het beroep van advocaat op een internationaal niveau.
De cd-rom leidt de studenten naar een veel ruimere rekruteringswebsite (www.werkenbijstibbe.be) waar ook online kan worden gesolliciteerd. De combinatie van de cd-rom (met statische informatie) en de website (met dynamische informatie) is aldus bijzonder complementair.
Noël Depester, Human Resources Manager: “Om die toekomstige topjuristen te bereiken, werden de traditionele sollicitatiekanalen aangevuld met twee media die bij studenten fel in trek zijn: een cd-rom gekoppeld aan het internet. Op die manier kunnen de studenten zich vrijblijvend informeren en snel reageren via een sollicitatie of deelname aan campusdagen en kantoorbezoeken.”
Zo’n 6.500 cd-roms zullen de komende weken op grote schaal verspreid worden: op jobfairs, tijdens de eigen kantoorbezoeken, via een mailing naar alle licentiestudenten in de rechten of op de rechtsfaculteiten.
Stibbe is een van de belangrijkste advocatenkantoren in Europa. Stibbe’s internationaal georiënteerde praktijk met 371 advocaten richt zich nadrukkelijk op het ondernemingsrecht.
Er zijn vestigingen in Amsterdam, Brussel, Londen en New York.