Studentizine

Studentizine 26

Redactioneel

Het studentenbestaan moet toch een bijzondere aantrekkingskracht hebben. Sommigen, zoals bijvoorbeeld mijn ouders, slagen er gewoonweg niet in af te kicken van het studentenleven. Zij blijven gewoon doorgaan, in de beste traditie van de praesidiumleden die niet versagen voor het laatste vat is leeggezopen. Sommige studenten én oud-studenten dweilen de galabals af, anderen frequenteren eerder de clubavonden en cantus, maar het magnetisme van het studentikoze heeft op sommigen onder ons een wel héél bijzondere aantrekkingskracht.
En of het gezellig en groots kan zijn in het studentenwereldje! Het feit alleen al dat we er telkens weer in slagen om een hoop teksten in classeurs te foefelen, zonder ze te gebruiken in het Studentizine, illustreert de levendigheid en de levensvatbaarheid van dit eigen wonderlijke biotoop. De periode van de galabals broebelt ondertussen rustig verder, tot meerdere scha en schande van duizenden geteisterde levers en katergekwelde hersenkwabben. Maar de veerkracht van het studentikoze gestel is nauwelijks te bevatten, geen week na een legendarisch zatsel, zal hoe dan ook een recordverbetering worden ondernomen, met bewonderenswaardige zelfopoffering, tot stichting en vermaak, en ook een beetje tot nut van het algemeen…. De sirenezang van het studentikoze cohort reikt nu blijkbaar ook tot de opperste regionen onzer instellingen. Het koninklijk hof is begonnen met een nooit gezien charmeoffensief met lintjes, bullen, visites, invitaties en buitensporige interesse voor het wel en wee van het studentikoze mormeldier. Het lijkt er een beetje op alsof in Laken het besef is gegroeid dat ze het in Soestdijk nog niet zo slecht bekeken hebben. Immers, geen prins of prinses van Orange of ze hebben hun sporen nagelaten in diverse studentencorpora ten lage lande. De eretitel “Prins Pils” is slechts ten koste van ettelijke aanslagen op de lever verworven, en niemand kan én mag de titel voeren van Markgraaf van Antwerpen (en koning of koningin van Nederland) zonder spitsroedenloop door studentenland! En zo hoort het ook!
Afwachten nu maar of het om een Saksische bevlieging gaat, of om een oprechte poging tot integratie…
Ondertussen loopt het galabalseizoen stilaan ten einde, en lonkt de paasvakantie, de voorlaatste oase in de examenswoestijnoversteek. Nog een wijle kan het studentschap zich onbekommerd koesteren in een “dolce far niente”, alvorens door de harde realiteit van de slinkende scheurkalender tot de orde te worden geroepen.
We laten het echter niet aan ons hartje komen, de toekomst behoort de student!
Boo.

Akkoord over software op school.

De soep wordt uiteindelijk niet zo heet gegeten als ze oorspronkelijk werd geserveerd. Er was sprake van dat het voor de onderwijsinstellingen beduidend duurder zou worden om software van Microsoft op de school pc’s te laten draaien, maar daar is ondertussen een mouw aan gepast. Het vergde wel enige onderhandelingen, maar met het departement Onderwijs, de Vlaamse onderwijskoepels en Microsoft is een mooie consensus bereikt. Vanaf nu kunnen alle scholen een huurcontract aangaan van 1 tot 3 jaar, waarbij de basislicenties voor Windows XP, Office XP, Encarta en Frontpage tegen een basisprijs van 27 € per klas vrij kunnen worden gebruikt. Het contract vaart onder de vlag “KISS” wat staat voor Keep It Simple Schoolcontract. Voor andere pakketten zoals CAD is een huurprijs bedongen van 1 € per maand en per computer.
Minister Vanderpoorten herhaalde nog eens dat ze op elke school mensen wil die ervoor moeten zorgen dat de hard- en software optimaal operationeel blijft. Dit jaar wordt daarvoor nog 5,4 miljoen Euro vrij gemaakt, voor de komende jaren wordt dat telkens 18,8 miljoen.

Studiebeurzen met vertraging.

De dienst studietoelagen is het slachtoffer van de jokerbeurzen. Waar men in het recente verleden een toonbeeld was van efficiëntie en stiptheid, moet de dienst nu noodgedwongen een achterstand in de behandeling van de dossiers toegeven. Daarvoor zijn twee oorzaken; de eerste is, zoals al aangegeven de invoering van de jokerbeurzen, die ervoor gezorgd hebben dat het aantal aanvragen steeg van 43.000 tot 55.000. Als tweede oorzaak geldt het recentste decreet, dat meer controle op de toelagen voorschrijft. Daardoor is er een vertraging van om en nabij de zes weken op de afhandeling van alle studiebeursaanvragen.
Toch zet de dienst studietoelagen een prestatie om U tegen te zeggen neer. Elk der dossierbehandelaars verwerkt zowat 2.500 dossiers, waar men in Nederland bijvoorbeeld maar duizend dossiers per ambtenaar haalt. Door computerproblemen was ook een vertraging opgelopen, maar die is al weggewerkt. Alle aanvragen worden hoe dan ook binnen dit en zes weken beantwoord. Op het ogenblik zijn al meer dan 44.000 dossiers verwerkt en uitbetaald of afgewezen. Met de sociale diensten van de universiteiten is trouwens een afspraak gemaakt dat de wachtenden makkelijk een voorschot kunnen krijgen. Via de Vlaamse Infolijn kunnen studenten de stand van zaken van hun dossier opvragen (0800-30203). De mensen van de telefoonpermanentie hebben enkel toegang tot “niet-privacy-gevoelige” informatie.

Student krijgt kunst op kot

“Kunst in huis” heeft het al in Leuven opgestart, en nu zijn ze naar Antwerpen afgezakt om daar de studenten kennis te laten maken met kunst. Volgens de woordvoerder van “Kunst in huis” heeft kunst zijn weg naar het brede publiek nog niet gevonden. En omdat de Antwerpse Universiteit zelf al gevraagd had een aantal werken te mogen lenen, had men zoiets van “en waarom ook meteen niet aan studenten verhuren?” In de refter van de UIA kan de student dus terecht om een kunstwerk(je?) te huren. Mits het neertellen van 4.96 EUR huur per maand (maximum 3 maand) en 24.79 EUR waarborg natuurlijk. En in het bezit zijn van een stevige haak aan de muur zou ook helpen.
Voor meer inlichtingen bellen naar de UIA: 03.820.20.57 of eens binnenstappen in het Antwerpse filiaal van Kunst in Huis in de Lange Nieuwstraat, tel: 03.204.70.00.

Universiteit en stad koppelen bibliotheken

De openbare bibliotheken van Antwerpen en de bibliotheken van de Universiteit Antwerpen zullen tegen het einde van het jaar samen consulteerbaar zijn, dan worden zij immers beide op het softwaresysteem van de UA bibliotheken aangesloten. En dit is nog maar het begin, want op termijn zouden ook de boekencollecties van musea, het stadsarchief, heemkundige kringen en dergelijke meer in dit systeem opgenomen worden. Het ziet er dus naar uit dat niet enkel de student, maar ook de Antwerpenaar na verloop van tijd gebruik zal kunnen maken van een wel zéér uitgebreide verzameling van zeer omvangrijke academische bibliotheken.

Studenten kinesitherapie betogen tegen instroombeperking

De Vlaamse overheid wil wel geen beperking van het aantal kinestudenten opleggen, maar die gasten van de federale regering (Aelvoet en Vandenbroucke) zijn wel zinnens om een beperking op te leggen na de studies. Als je dus kinesitherapie gestudeerd hebt, ben je nog niet eens zeker of je wel als kinesitherapeut aan de slag kan. Waarschijnlijk zullen er in 2005 zo’n 360 kinesisten afstuderen, als de federale regering zijn zin krijgt, zullen er slechts 270 afgestudeerden een RIZIV-erkenningsnummer krijgen. En hier zijn de studenten kinesitherapie niet over te spreken. Daarom ook dat de Vlaamse kinestudenten onlangs in Brussel zijn gaan betogen, zij willen namelijk absolute zekerheid dat zij later het beroep zullen kunnen uitoefenen waarvoor zij gestudeerd hebben. Marleen Vanderpoorten heeft zich ondertussen aan de zijde van de studenten geschaard.

VS ontmantelen Israëlisch studentenspionagenetwerk

Ben je tussen 22 en 30 jaar en heb je zonet je militaire dienst achter de rug? Wordt dan Israëlisch spion. Volgens de Franse krant Le Monde zou in Amerika dergelijk spionagenetwerk opgerold zijn. Zo’n 120 spionnen, die zich voordeden als studenten grafische vormgeving, werden uitgewezen of aangehouden. Hun bedoeling was om binnen te dringen in een aantal Amerikaanse strategische gebouwen en de meest kwetsbare plaatsen van de USA te observeren. Mogelijk waren zij zelfs op de hoogte van de plannen voor de aanslagen van 11 september, maar ze vonden het blijkbaar niet nodig om de Amerikaanse autoriteiten hierover te informeren. Een aantal studenten woonden in Florida en Hollywood, daar waar ook een aantal Al Qaeda-leden gehuisvest waren. De FBI en het ministerie van Justitie doen het verhaal af als larie en apekool. Onafhankelijke (en doorgaans betrouwbare) bronnen bevestigen het verhaal echter. Waarschijnlijk wil de Amerikaanse overheid de relaties met Israel niet extra gespannen maken door dit soort "akkefietjes".

98968 uitzendjobstudenten aan de slag in 2001

Zoveel studenten zijn er vorig jaar dus via een uitzendbureau aan de slag gegaan, en dan wordt er nog niet gesproken over de studenten die zelf een studentenjob vinden. 98968 is wel iets minder dan het jaar ervoor, maar er zou per student wel een stijging zijn van het aantal gepresteerde uren. Alhoewel het aantal studenten ingeschreven als bediende aan een stijging toe is, werken de meeste uitzendjobstudenten in een arbeidersstatuut. En blijkbaar zijn de Vlaamse studenten ijveriger dan de Waalse of Brusselse studenten om als jobstudent aan de slag te kunnen.

Zoek je een geschikte studentenjob? Ga dan regelmatig eens kijken naar studentenjobs.be of startersbanen.be !

Achtervolging

Eerstejaars studenten in Groningen hebben in het kader van een onderzoek een vrouw danig de stuipen op het lijf gejaagd. De vrouw liep 's avonds rond acht uur door het centrum toen ze merkte dat ze achtervolgd werd. Even later werd ze aangesproken door een studente die haar vroeg hoe het aanvoelde om achtervolgd te worden. "Ik was woest, zo ga je niet met mensen om", zegt de vrouw in het Nieuwsblad van het Noorden. Ze heeft direct de politie gewaarschuwd. Het betrof hier een eerstejaars practicum voor de vakgroep Sociale Psychologie, en de groep wilde het fenomeen angst op straat onderzoeken.
Twee jaar geleden liep het practicum ook al stevig uit de hand. Studenten gingen toen bewegingloos op straat liggen. Het gevolg was dat politie en brandweer uitrukten nadat een vrouw 112 belde omdat ze dacht dat er iemand vermoord was.
De sociale psychologen in spe zijn blijkbaar niet erg sociaal vaardig…

Nieuwe brochure Jobwerking beschikbaar.

Jobwerking vzw houdt zich al jaren bezig met de voorlichting van en hulp aan jobstudenten. Daarvoor geven ze ook elk jaar weer een nieuwe brochure uit met daarin alle broodnodige en nuttige informatie over contracten, regels, rechten en plichten, fiscale aspecten en dergelijke. Belangstellenden kunnen de nieuwste brochure voor 2002 nu downloaden op http://www.studiant.be/jobwerking/ .

Late beslissers, vroege stoppers.

Aan de KU Leuven en de VU Brussel heeft men in 1999-2000 de traditionele afvallingskoers van het eerste academiejaar gevolgd aan drie hogescholen en twee universiteiten. Zowat de helft van de eerstejaars overleven dat eerste jaar niet; tien procent houdt het voor bekeken nog voor de examens, dertig procent geven de pijp aan Maarten tijdens de examenperiode en nog eens vijftien procent geeft op na de examens.
Het percentage opgevers bleek het grootst bij late beslissers, studenten met een leerachterstand of faalangst, bij studenten met weinig sociale contacten of met te grote arbeidsdruk in studentenjobs.
Ook studenten die uit een technische richting komen, uit cultureel minder gevormde gezinnen en beursstudenten geven er gemiddeld sneller de brui aan. Wie vrienden heeft die stoppen, zou zelf ook eerder geneigd zijn de studies op te geven. Een groot aantal van de afhakers blijkt later wel weer de draad op te nemen, zo’n 85 % hervat een academiejaar later met verse moed in een andere studierichting.

Deadline voor jobs bij Camp America en Resort America.

In vorige nummers hebben we al enige aandacht besteed aan het studentenjobprogramma van Camp America. Wie deze zomer een vakantiejob in de States wil bemachtigen via deze organisatie mag nu echt niet meer talmen. Binnenkort worden de inschrijvingen onherroepelijk gesloten voor de komende zomervakantie. Dan wordt het minstens twaalf maanden wachten op de volgende gelegenheid. Je kan alle nadere informatie nog even nakijken op www.campamerica.be .

Teddybeer krijgt koning cadeau.

Of was het omgekeerd? In elk geval vertrokken ze samen, na het bezoek dat Koning Albert bracht aan het UFSIA in Antwerpen. De Antwerpse studenten vonden Bèrreke een “geestige pee” en tooiden hem met het lint van commilito honoris causa van Stuwer. De motivatie daartoe was dat de koning in z’n jonge jaren naar verluidt in het Leuvense zwaar de beest heeft uitgehangen, in die mate zelfs dat hij in sommige kroegen niet meer welkom was. De koning praatte in elk geval een hele tijd met de praesides van Stuwer en Unifac.

Rabbistudenten veroordeeld voor slagen en verwondingen.

Drie Amerikaanse rabbistudenten zijn in Melbourne veroordeeld voor de brutale mishandeling van een dakloze Australiër. De studenten van het “Australian and New Zealand Rabbinical College” in East St Kilda gingen bijzonder gewelddadig tekeer, zo bleek op het proces. Twee van hen hielden de dakloze zwerver in bedwang, terwijl de derde erop los schopte. Het trio kreeg twee maanden celstraf, en een boete van 1000 $ ieder.
De verdediging pleitte zelfverdediging, en benadrukte het trauma dat deze Joodse studenten meedragen door de verschrikkingen van de holocaust als verzachtende omstandigheid. De rechter vond dat maar een schamel excuus voor de schandelijke aard van het misdrijf, en benadrukte dat geen enkele rechtstaat dat soort gedrag kan tolereren of zonder meer vergeven. De rechter had evenmin oren naar het argument dat een strafrechterlijke veroordeling nadelig zou kunnen zijn voor de toekomst van de studenten als Rabbi, hun huwelijkskansen en hun standing binnen de Joodse gemeenschap. Getuigen verklaarden onomwonden dat de drie studenten in de rechtbank meineed pleegden om hun misdrijf te minimaliseren. Waren het misschien rabiesstudenten?

Zetelwinst voor studentenpartijen.

Het gaat in Nederland bijzonder goed met de studentenpartijen.Tijdens de recente regionale verkiezingen hebben de twee studentenpartijen uit Groningen en Delft winst geboekt, zo meldt het Nieuwsblad van het Noorden. De Groningse partij “Student en Stad” haalde op 6 maart met vijf procent van de stemmen voor het eerst twee zetels. De collega's van “Student in Stad” in Delft, de partij “Stip”, gingen van twee naar drie zetels in het stadsbestuur.
En dan te bedenken dat studenten in België niet eens mogen stemmen in de stad waar ze negen maanden per jaar resideren.

Onderwijs moet veranderen voor echte tweetaligheid.

De vereniging Prolingua, die ijvert voor de tweetaligheid van studenten stelt dat het onderwijssysteem moet worden aangepast om iedereen de kans te geven de tweede taal beter aan te leren. Vooral het feit dat een leerling op school slechts zeer weinig kans krijgt om in de praktijk de tweede landstaal te oefenen is een grote handicap. De vereniging pleit er dan ook voor om bepaalde cursussen in Vlaanderen in het Frans, en in Wallonië in het Vlaams te geven. Zo zouden de leerlingen van jongs af aan worden getraind in het begrijpen van Franse teksten en lezingen, en worden verplicht om die taal ook effectief te gebruiken voor het stellen en beantwoorden van vragen. Op het kabinet van onderwijsminister Vanderpoorten wordt dit plan afgedaan als onuitvoerbaar om wettelijke redenen.

Familie van doodgeslagen student krijgt 80 miljoen yen schadevergoeding.

De familie van Takakazu Take, een 16-jarige student heeft van de rechtbank in Osaka een schadevergoeding toegewezen gekregen van 80 miljoen Yen, twintig miljoen minder dan was gevraagd. Tijdens een festival op zijn school kreeg Take het aan de stok met een stel studenten van de nabije universiteit. Na de woordenwisseling had Take wel zijn verontschuldigingen aangeboden, maar de anderen wachtten hem op aan de schoolpoort. In een nabije steeg werd hij dan in mekaar geslagen. De jongeman stierf tengevolge van de opgelopen hoofdwonden. De voornaamste en brutaalste belager werd eerder reeds geïnterneerd, maar nu, vijf jaar na de feiten, heeft de rechtbank ook inzake de schadevergoeding een definitieve uitspraak gedaan. De schooldirectie kon geen enkele nalatigheid verweten worden, oordeelde de rechtbank.

Fraude breekt zuur op

Een 25-jarige Tilburgse ex-studente is door de rechter veroordeeld tot zes maanden celstraf voor fraude met het systeem van studiefinanciering. Na het beëindigen van haar studie in 1997 ontving ze gespreid over vier jaar ten onrechte nog eens 85.000 gulden. Hiervoor gebruikte ze de collegekaart van een vriendin en kopieerde het betalingsbewijs daarvan. Door de fotokopie te vervalsen en op te sturen naar de Informatie Beheer Groep ontving ze al die tijd verder studiefinanciering. Bovendien kon ze gratis gebruik maken van een jaarkaart voor Openbaar Vervoer.

Nederlandse Kamer wil meer invloed van studenten

Minister Hermans moet zorgen dat studenten en personeel meer te zeggen krijgen aan de universiteiten. Bij een debat over de nieuwe wet op de universitaire besturen pleitte een meerderheid van de Tweede Kamer voor aanpassingen. De invoering leidde destijds tot felle protesten. Studenten vreesden monddood te worden gemaakt en waarschuwden voor een te grote invloed van het bedrijfsleven op de academia. Toenmalig onderwijsminister Ritzen zegde toe de wet na een aantal jaren te zullen evalueren.
Tot ongenoegen van de Kamer mochten de universiteiten dat van Hermans zelf doen. Hun 'bezinning' liet lang op zich wachten, en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) kwam uit ongeduld en onvrede over de milde toon van het resultaat met een zwartboek. De kernwoorden hieruit zijn 'regentencultuur', 'achterkamertjes' en 'gebrekkige informatievoorziening'.

Religieuze politie verhindert reddingsoperatie.

In Dubai in de Verenigde Arabische Emiraten zijn bij een schoolbrand veertien studentes omgekomen, terwijl er nog ruim vijftig gewond werden. Er waren 835 studenten en 55 leraars aanwezig toen de brand uitbrak, een half uur na het begin van de lessen. Er ontstond paniek, en iedereen wilde zo snel mogelijk buiten raken. Dat lukte niet, volgens de eerste versie omdat de conciërge de deuren had afgesloten, en nergens te vinden was. Later bleek echter dat de vork heel anders aan de steel zat. Zo bleek de religieuze politie de meisjesstudenten in het gebouw te hebben opgesloten, omdat ze niet de voorgeschreven sluier en lange soepjurken droegen, nodig om zich in het openbaar te begeven. Zelfs toen reddingswerkers probeerden hen te overtuigen volhardden de idiote geloofsmaniakken nog altijd. De gewone politie is zelfs slaags geraakt met de religieuze politie, om zich toch een toegang tot de brandende gebouwen te forceren. Dat lukte uiteindelijk, maar veel te laat voor minstens veertien van de opgesloten meisjes. Het hoofd van de religieuze politie ontkent glashard, maar de getuigenissen stapelen zich op, en voor het eerst in de geschiedenis van de lokale pers wordt er openlijk van leer getrokken tegen dit apparaat dat eerder thuishoort in de duistere middeleeuwen dan in de eenentwintigste eeuw.
Amnesty International eist een openbaar onderzoek naar deze schandelijke gebeurtenissen.

Koehandel in "diploma's".

Ook graag in het bezit komen van een mastertitel maar geen zin om door te studeren? Voor 1790 euro levert het Nederlandse bedrijf DBA-Intermediair een MBA-titel achter je naam. Tegen betaling kunnen er via de site van het bedrijf verschillende wetenschappelijke kwalificaties gekocht worden. Het gaat daarbij om beroepsdiploma's, bachelors, masters, doctoraten en Ph.D.-degrees. De prijzen variëren van 1290 euro voor een associatediploma tot 2268 euro voor een doctoraat. Volgens het bedrijf kan een dergelijk diploma zonder problemen worden toegevoegd aan een persoonlijk curriculum vitae. DBA-Intermediair biedt ook aan om de verkregen papieren te laten 'authenticeren' door de Amerikaanse en Nederlandse overheid voor een kleine extra bijdrage van 680 euro. Volgens het bericht op de site managersonline.nl is het verstrekken van diploma's en titels op deze wijze in veel landen volstrekt legaal.
Hoe dan ook kan men zich vragen stellen over degenen die een beroep doen op de diensten van het bewuste bedrijf om zich te voorzien van een “wassen neus”. Wie zich bedient van een getuigschrift, waarin verklaard wordt dat hij of zij een welomschreven aantal cursussen heeft gevolgd, zonder dat zulks overeenstemt met de werkelijkheid, maakt zich in zekere zin schuldig aan valsheid in geschriften. Op de website van het bedrijf mag dan wel de slogan prijken: “Where extraordinary people get extraordinary education…”, zo’n gekochte titel blijft toch behoorlijk ordinair.

Studiepunten voor bierbrouwen.

Studenten hebben iets met bier, en in Colorado kunnen ze er nu nog studiebaat bij halen ook. De studenten van het Metropolitan State College kunnen zich inschrijven voor een zes weken durende cursus om hun eigen bier te leren brouwen. De kosten voor de cursus, vijfhonderd dollar per student, worden gesponsord door de brouwerij Coors. De studenten van de richting horeca moeten wel 21 jaar zijn vooraleer ze zich kunnen inschrijven. De nadruk ligt op de brouwproces zelf, maar er wordt verder veel aandacht besteed aan proeven en beoordelen van biersoorten, en het verwerken van bieren in de bereiding van gerechten. Ook wordt bestudeerd op welke manier maaltijden perfect kunnen begeleid worden door bier in plaats van door wijn. De studenten kunnen dankzij deze smakelijke cursus extra punten verdienen voor hun eindbeoordeling.

Online solliciteren geniet de voorkeur

Jongeren maken liever gebruik van internet dan de krant als ze zoeken naar een nieuwe baan. Dit blijkt uit een onderzoek dat Willem Sterks van de Hanze Hogeschool Groningen afgelopen maand heeft uitgevoerd. Negentig procent van 450 jongeren tussen 20 en 25 jaar gaf aan online-vacaturebanken te gebruiken. Terwijl 82% (ook) de krant als bron gebruikt. 23% van de jongeren heeft zijn of haar cv op de vacaturebanken geplaatst. De voordelen van online solliciteren zijn volgens de respondenten het gemak, de selectiemogelijkheden en de snelheid. Op de vraag wat de jongeren belangrijk vinden bij een goede vacaturebank wordt met name een goede zoekmachine en een groot actueel vacatureaanbod genoemd.

Gentse studenten stemmen schoorvoetend in met kotbelasting

Eind februari waren ze nog op straat gekomen om tegen de geplande kotbelasting te protesteren. Maar nu zouden ze toch van gedachten veranderd zijn… mits een aantal voorwaarden natuurlijk. De overkoepelende studentenvereniging van drie hogescholen en de universiteit is met een voorstel komen aandraven. Kotbelasting moet socialer worden, door bv de homes vrij te stellen en duurdere koten hoger te belasten. Tevens vragen zij een schepen van studentenbeleid, die moet zorgen voor een beter kotbeleid, meer openbaar vervoer voor de studenten en steun voor het studentenstemrecht.
Zou deze meningsverandering te maken hebben met het feit dat de Gentse schepen van financiën verzekerd heeft dat een modelcontract voor koten opgesteld zou worden zodat de kotbelasting niet aan de studenten doorgerekend kan worden?

Leuvense studenten protesteren tegen prijsstijgingen in universiteitsrestaurants

De directie van de Leuvense Universitaire Catering heeft beslist om na de paasvakantie prijsstijgingen door te voeren in de mensa’s. De studenten van de Leuvense Sociale Raad beweren nochtans dat de directie beloofd heeft dat de maaltijdprijzen, nadat deze in 2001 al eens gestegen waren, dit jaar niet zouden stijgen. Reden dus voor de Leuvense Sociale Raad om te protesteren. En dat hebben ze gedaan door aan het studentenrestaurant Alma III gratis broodjes uit te delen.

Amerikaanse moslimstudenten geweigerd in U.K.

Zes Amerikaanse tieners, die vanuit de V.S. naar Birmingham waren gevlogen om in Groot Brittannië studies Islamiek te beginnen, hebben daar voor regelrechte terreurpaniek gezorgd. De immigratiediensten weigerden hen toegang tot het Verenigd Koninkrijk en wilden hen linea recta terugsturen naar de V.S. Maar de piloten van de vlucht naar de States weigerden de studenten aan boord te nemen. Uiteindelijk werden de studenten gearresteerd. In de cel werden zij ondervraagd, onder meer over eventuele sympathie voor Osama B.L. Zij werden uiteindelijk daadwerkelijk uitgewezen, omdat de autoriteiten twijfelden aan hun motivaties. Volgens een woordvoerder van American Airlines weigerde de gezagvoerder de studenten aan boord toe te laten, wegens hun "aanstootgevend gedrag".
Uiteindelijk werden zij toch in twee groepjes van drie teruggevlogen naar de States.

Legionella bacterie in Tilburg

In de waterleiding van Fontys Sportacademie in Tilburg is opnieuw een te hoge concentratie van de legionellabacterie aangetroffen. De douches zijn tot nader order buiten werking gesteld en alle studenten en andere gebruikers van de accommodatie zijn ingelicht. Twee jaar geleden is er flink geïnvesteerd in een nieuwe installatie en zijn bij de laatste aanpassing waterleidingen vervangen. Zo zijn er op aanwijzing van experts zogenoemde dode bochten verwijderd. De recente besmetting kwam aan het licht na een routinecontrole.

Drugtests voor studenten die hogescholen of universiteiten willen vertegenwoordigen.

In de Verenigde Staten heeft het hooggerechtshof zich gebogen over de wettelijkheid van een besluit om tests op druggebruik en doping uit te voeren op studenten die hun instelling op enigerlei wijze willen vertegenwoordigen in sportactiviteiten of op representatieve missies.
Het initiatief ging uit van een landelijke school in Oklahoma, die het druggebruik onder de leerlingen wil aanpakken. Al vrij snel werd dat initiatief overgenomen door andere scholen, maar even snel ook aangevochten voor de rechtbank door allerhande belangengroeperingen, die stellen dat het hier gaat om een inbreuk op de integriteit van het individu. Met name het artikel dat de burger beschermt tegen willekeurige onderzoeken en/of arrestatie, zonder grond van verdenking wordt ingeroepen. De scholen en hogescholen argumenteren echter dat het ontradende effect van systematische controles groot genoeg zal zijn om druggebruik terug te dringen. Zij argumenteren dat de studenten of scholieren, door zich in te schrijven voor buitenschoolse vertegenwoordiging meteen ook een morele verplichting aangaan tegenover die instelling, en daarom moeten instemmen met een kritische beschouwing van hun gedrag en levenswijze.
Scholen dwingen de drugtest reeds af door studenten die geen tests hebben ondergaan niet op te nemen in hun sportploegen. De definitieve uitspraak ten gronde is nog niet gevallen, maar de scholen hebben alvast wel de toestemming gekregen om hun tests gewoon verder te laten zetten. Het lijkt er dus sterk op dat de aanklagers in het ongelijk zullen worden gesteld.

MTV University in de maak.

Muziekzender MTV wil een speciaal op Amerikaanse studenten gerichte televisiezender in de lucht brengen. De 24-uurs service moet via het kabelnetwerk van de campus studenten in cafés en woonhuizen bereiken. “MTV University (MTVU)” zal een concurrent worden van de al bestaande studentenzender “Burly Bear” die te zien is in 450 instellingen. “Burly Bear” zendt opvallende programma's uit waarin bijvoorbeeld een vrouw een camera tussen haar borsten verstopt om te zien hoeveel mannen er naar kijken. MTVU zal waarschijnlijk met een show als “Jackass” de concurrentie aangaan. Het media conglomeraat Viacom dat eigenaar is van MTV wil hiermee adverteerders trekken die zich willen richten op de uiterst lucratieve maar volgens The Times moeilijk doordringbare en te beïnvloeden studentenmarkt. De zender zal alleen in Amerika te ontvangen zijn.

Bengali student buitengeschopt wegens bedsport.

In Bangladesh mag je eigenlijk wettelijk gezien geen pornografie kopen, maar ongetwijfeld hebben vele studenten toch wel de nodige rukplaatjes in hun bezit, maar een en ander mag natuurlijk niet uit de hand lopen.
De universiteit van Dhaka, de grootste van het land, heeft dan ook resoluut actie ondernomen tegen Rokonuzzaman Khan, een van hun studenten, die op eigen houtje een pornografische film had uitgebracht, waarin hijzelf en een vriendinnetje de hoofdrollen speelden. Het vriendinnetje bleek niet eens op de hoogte te zijn van het feit dat hun capriolen vereeuwigd werden voor het nageslacht. De zaak kwam aan het licht door de filmbesprekingen die over de prent verschenen in de lokale dagbladen. De universiteit voelde zich in het kruis getast, en wees Roko “linea erecta” het gat van de timmerman. De politie ving hem echter liefdevol op, en naar verwacht mag hij zo’n zes maanden blijven logeren. Als de hoofdrolspeelster tenminste geen klacht tegen hem neerlegt, want dan zou zijn verblijf in “hotel de houten lepel” nog wel even langer kunnen duren.

Onafhankelijk onderzoek naar fraude in Nederlands hoger onderwijs.

In Nederland wil een ruime kamermeerderheid dat de Algemene Rekenkamer een onafhankelijk onderzoek instelt naar gesjoemel met inschrijvingen van studenten. Met het 'zelfreinigende' onderzoek dat minister Hermans samen met de universiteiten en hogescholen heeft gestart, neemt de Kamer geen genoegen. PvdA, D66 en CDA vinden dat minister Hermans in de kwestie van de hbo-fraude veel alerter had moeten zijn. Dat bleek bij een spoeddebat in de Tweede Kamer van 19 maart.
Er was veel te bespreken: het onderzoeksrapport naar fraude bij zes hogescholen, de uitbreiding van het onderzoek naar mbo en wo, compleet met een 'opbiecht-operatie', en de uitgelekte brieven en rapporten, waaruit zou blijken dat Hermans al zeker twee jaar geleden voor gesjoemel is gewaarschuwd. Nog voor het debat was al duidelijk dat de meeste fracties geen genoegen nemen met het 'zelfreinigend onderzoek' alleen. Alle universiteiten, hogescholen en mbo-instellingen krijgen daarin zes weken de tijd om 'onduidelijkheden' of gesjoemel op te biechten. Maar volgens alle grote fracties behalve de VVD is een onafhankelijk onderzoek de enige manier om de problemen snel en adequaat op te lossen. Want de sector heeft de schijn al tegen. Als uit het 'zelfreinigend' onderzoek blijkt dat er nog meer mis is, moet er alsnog een onafhankelijk onderzoek komen.
Hermans' idee om de resultaten van dat zelfonderzoek door de onderwijsinstellingen te laten toetsen door de eigen accountantsdienst en de Algemene Rekenkamer, kon niet op warm onthaal rekenen. PvdA, CDA en D66 vroegen zich af of deze aanpak er niet op gericht is om al te grondig onderzoek te voorkomen. De Kamer wil een onafhankelijk onderzoek niet beperken tot de onderwijsinstellingen. Ook op het ministerie van Onderwijs zou de Rekenkamer aan de slag moeten.

Camera doet studenten de das om.

Het galabal van de “University of Essex Law Society” vond plaats in het stadhuis van Colchester. Het bureau van de burgervader bleek echter niet slotvast afgesloten en een aantal studenten amuseerden zich daar kostelijk. Ze verzamelden souvenirs (waaronder bijvoorbeeld een antiek bureaustel), verkleedden zich met de ambtsgewaden van de burgemeester, en wuifden van op het balkon naar voorbijgangers, en hingen eens lekker het varken uit.
Ten bewijze van hun heldendaad werden overal foto’s van gemaakt met een digitale camera, maar blijkbaar was het feestje toch iets te uitbundig besproeid, want de souvenirs werden wel meegenomen, maar de camera bleef achter op het bureel.
Het personeel van het stadhuis vond de rotzooi én de camera, en had meteen schitterende plaatjes van de daders om te overhandigen aan de rector van de universiteit. Daar werden de bewijzen bestudeerd, de betreffende studenten op het matje geroepen, en alvast flink de levieten gelezen. De verzamelde souvenirs werden grotendeels terugbezorgd, verontschuldigingen aangeboden, maar daarmee is de kous nog niet af.
De disciplinaire commissie moet zich nog beraden over de strafmaatregelen, en dat zou voor een aantal van de haantjes de voorsten wel eens op het einde van hun carrière aan de Universiteit van Essex kunnen uitdraaien. De academische overheid tilt in elk geval zeer zwaar aan de feiten.

Mogelijk studiepunten voor bestuurswerk in praesidium.

Nederlandse studenten kunnen in de toekomst wellicht studiepunten verdienen met bestuurswerk in studentenorganisaties. Dat schrijft het college van bestuur aan het Utrechtse Overlegorgaan Studentenbeleid (OSRU) dat vreest dat studenten na de invoering van het bachelor en masterstelstel geen tijd meer zullen kunnen steken in bestuurswerk.
Het OSRU denkt dat na invoering van “bama” de studiedruk toeneemt, zeker als het aantal herkansingen voor tentamens afneemt. Het gevolg zou kunnen zijn dat de actieve deelname van studenten aan het verenigingsleven zal afnemen; met name tijdrovende bestuursactiviteiten zouden het kind van de rekening kunnen worden.
Om besturen aantrekkelijker te maken, vindt het OSRU het wenselijk om bestuursactiviteiten te belonen met studiepunten en om de bestuurservaring vast te leggen in het bij “bama” behorende portfolio.
Het college van bestuur staat niet onwelwillend tegenover de verzoeken van het hoogste studentenadviesorgaan. Het CvB wil echter alleen studiepunten toekennen als de bestuursactiviteiten zichtbaar hebben bijgedragen aan de academische vorming van de student. In het bestuursjaar moet bijvoorbeeld het academisch denken en handelen zijn toegenomen en moet de student kunnen communiceren in de eigen en in tenminste een vreemde taal. De beslissing over het al dan niet toekennen van studiepunten voor dit soort vaardigheden ligt overigens bij de examencommissie van de opleiding, stelt het college.
Ook met de suggestie om bestuurservaring vast te leggen in het portfolio vinden de studenten het CvB aan hun zijde. Collegevoorzitter Veldhuis staat welwillend tegenover dit advies en wil de mogelijkheid onder de aandacht van de faculteiten brengen. Ook in dit geval blijft het laatste woord echter aan de opleidingen.

Maleisische student riskeert gevangenisstraf.

Een Maleisisch student dacht niet echt goed na toen hij de bevlieging kreeg een schelmenstreek uit te halen. Hij stopte een brandende voetzoeker met trage lont in de lessenaar van een leraar, die daarop de schrik van z’n leven kreeg. Lachen geblazen natuurlijk, maar niet voor lang…De leraar Engels raakte niet gewond, maar hoorde wel een tijdje niks meer. Ook in de omliggende straten was iedereen opgeschrikt van de oorverdovende knal. De school overweegt natuurlijk disciplinaire maatregelen, maar wacht eerst de strafmaat van de overheid af. Wegens inbreuk op de explosievenwetgeving riskeert de zestienjarige namelijk zeven jaar gevangenisstraf. Tegen betaling van een aanzienlijke waarborgsom is hij wel in voorlopige vrijheid gesteld, maar het is wel duidelijk dat de politie en de rechtbank niet kunnen lachen om z’n knalgrap.

Studente op het menu.

Geloof geen enkele reisgids die Lake Challa in Kenia omschrijft als een veilige en aangename plaats om te zwemmen en dat er in dit meer enkel “mythische monsters” zouden wonen. De Britse studente Amy Nichols kan namelijk niet meer navertellen dat ze in Lake Challa gezwommen heeft. Het meer zit namelijk vol met slangen en krokodillen, en alhoewel men tegen haar en haar reisgenotes vertelde dat die dag alles volkomen veilig was, werd het meisje gegrepen door een krokodil en onder water gesleurd. Een vriendin van haar heeft haar nog proberen te redden. Een andere jongen die haar achterna gesprongen was heeft enkel nog haar sandalen teruggevonden. Drie dagen later is de studente komen bovendrijven: één arm was opgegeten en de rest van haar lichaam was erg toegetakeld. Jachtopzichters oordeelden dat enkel een (relatief kleine) krokodil dergelijke verwondingen kon hebben veroorzaakt. Amy was in Kenia voor een brugjaar, waarbij ze assisteerde in een observatiestudie van de leeuwen en olifantenpopulatie in het gebied.

Canadese scholen herbeginnen met hoofdrekenen.

De scholen van Novia Scotia in Canada keren terug naar de traditionele funderingen van het wiskundeonderwijs. Bij een systematisch onderzoek van de resultaten van leerlingen van 11 en 12 jaar oud, bleek dat de gemiddelde score bij tests in wiskunde niet hoger kwam dan 42 procent. De verantwoordelijken voor onderwijs trokken hieruit –terecht- de conclusie dat leren rekenen op een rekenmachine of computer, niet noodzakelijk leidt tot enig reëel inzicht in elementaire wiskunde. Men grijpt daarom terug naar “voorbijgestreefde” methoden, die hun nut in het verleden ruimschoots bewezen hebben. Zo zal ook hoofdrekenen opnieuw deel gaan uitmaken van het basispakket in het lager onderwijs.
Overigens was niet alleen wiskunde een pijnpunt bij de nationale tests; qua leesvaardigheid was de score ook al bedroevend laag, met 51%. Laatstejaarsstudenten humaniora scoorden iets beter met 55% inzake kennis van de eigen taal. Zei sgreiven al miender fauten :-p

11 september sluipt binnen in jongerentaal.

Een rommelige slaapkamer is “ground zero”, een moeilijke leraar “a terrorist”, een bolwassing “total jihad” en een outfit die nergens op lijkt een “burkha”. Een populaire jongen is “firefighter cute”, een onaantrekkelijke student een “taliban” en wie er wat raar uitziet wordt al snel gevraagd of hij of zij antrax heeft, en moslimstudenten noemen zichzelf schertsend Osama of fundamentalist.
De traumatische gebeurtenissen van vorig jaar hebben duidelijk hun stempel gedrukt op de jongerencultuur en het idioom van de studenten in de Verenigde Staten. Door het ridiculiseren van de typische woorden die associaties oproepen met de aanslagen van 11 september verwerkt de Amerikaanse jeugd het impact van de gebeurtenissen op het wereldbeeld en het veiligheidsbesef. Sommige docenten maken zich zorgen dat de taalgrapjes misschien wat te ver gaan, maar de studenten zelf geven aan wel degelijk rekening te houden met gevoeligheden van de verschillende etnische groepen. In een school waar effectief meisjes in burkha rondlopen worden daarover geen grapjes of woordspelingen gemaakt. Onderzoek wees trouwens uit dat het vaak de moslimstudenten zelf zijn die het meeste woordspelingen gebruiken.
Schreef Godfried Bomans ooit niet “humor is overwonnen droefheid”?

Schots student valt dood van regenpijp.

In Edinburgh is de 22-jarige student Karol Crawley dood teruggevonden in een tuintje achter zijn studentenkot.
Hij was een avondje uitgeweest, en in de loop van de nachtelijke esbattementen zijn sleutels kwijt geraakt. Blijkbaar heeft hij dan geprobeerd om via een regenpijp naar binnen te klimmen, met een fatale val tot gevolg.
Bezorgde kotgenoten hadden hem op woensdagochtend reeds opgegeven als vermist. Zijn lichaam werd uiteindelijk kort voor de middag gevonden door de schoonmakers. De onderzoekers hebben zijn overlijden ondertussen geklasseerd als een tragisch ongeval.