Studentizine

Studentizine 29

Redactioneel

Precies een jaar geleden startte het Studentizine in z’n huidige vorm. Daarvoor had er wel een onregelmatig verschijnende nieuwsbrief van Studiant bestaan, maar dat project leidde een sluimerend bestaan. Dat zou veranderen, en hoe! Sedert het eerste nummer “nieuwe stijl” van 4 mei 2001 zijn er ondertussen 22 nummers verschenen, klokvast om de twee weken, met uitzondering van de vakantieperiode. Het ronduit verbijsterende aantal, en de reacties van jullie, lezers, geven aan dat we het nog lang niet zo slecht doen, en we proberen dan ook constant nog te verbeteren. De laatste vijf nummers hebben een transformatie ondergaan, die niet direct merkbaar was voor onze abonnees, maar wel heel belangrijk zal zijn voor onze online lezers. Die zijn namelijk ook bijzonder talrijk geworden, en het was en is onze betrachting het gehele concept aantrekkelijker te maken, vorm te geven als een virtueel “glossy magazine”. Heel binnenkort, als alles goed gaat zelfs met ingang van dit nummer, valt het resultaat te bekijken op www.studentizine.be. Meteen zullen daar dan ook de voorbije vijf nummers in hun nieuwe jasje te bekijken vallen. Wij broeden ondertussen nog op meer toekomstmuziek, wat maakt dat we nog wel even bezig zullen blijven.
Hopelijk vinden jullie dat goed…

Leraars rekruteren als examenvraag.

Op vraag van het Kabinet van Onderwijs kregen de studenten van de eerste licentie communicatiewetenschappen van de VUB dit jaar de opdracht een campagne te ontwikkelen die mensen zou aansporen om in het onderwijs te stappen. De studenten moeten niet op de klassieke manier een mondeling examen afleggen. Neen, zij worden ineens in de leeuwenkuil gegooid, in dit geval een aula, waar zij aan andere studenten, pers en vakjury hun project moeten voorstellen. Het vijfkoppige fictieve reclamebureau Advertease kwam met hun campagne als “winnaar” uit de bus. Met “God is a teacher” probeerden zij jong en oud ervan te overtuigen om in het onderwijzerswereldje te stappen. Centrale boodschap was: leraar zijn is saaie dingen doen, zoals verbeteren, maar ook jong en creatief blijven. Zij kozen er dus duidelijk voor om het lerarenschap niet mooier voor te stellen dan het is.
Onderwijsminister Vanderpoorten gaat nu uitzoeken of deze campagne misschien daadwerkelijk bruikbaar is, rekeninghoudend met het kostenplaatsje en de wetgeving terzake, wel te verstaan.

Sponsoring studentenleven: voor wat hoort ook wel wat!

Rabobank Utrecht sponsort sinds jaar en dag het studentenleven. In ruil daarvoor verkopen studenten- en studieverenigingen tijdens de algemene introductie (De UIT), actief studentenrekeningen. Maar sinds dit academiejaar werven de besturen het hele jaar door nieuwe klanten voor de bank. Hoe meer rekeningen de studenten verkopen, hoe hoger hun sponsorbedrag wordt. 'Zet je bank- of girorekening om naar de Rabobank Utrecht en ontvang het boek 'In de ban van de ring' of het spel de 'Kolonisten van Catan'.' Met deze mededeling in de faculteitsberichten van vorige week probeert de biologenvereniging UBV haar leden studentenrekeningen te verkopen. Deze actie staat niet op zichzelf. De Rabobank Utrecht heeft dit jaar de subsidiebedragen aan 'haar' elf studie- en studentenverenigingen verlaagd. Om toch aan het oude subsidiebedrag te komen, moeten de verenigingen meer rekeningen gaan verkopen. Per rekening krijgen zij een bonus. De Rabobank Utrecht wil hiermee een actievere houding van de verenigingen stimuleren. Ook heeft de bank een target ingesteld. Dit is het minimum aantal rekeningen die een club of vereniging moet verkopen. De target wordt in onderling overleg bepaald op basis van het aantal leden en het sponsorbedrag. "Het zijn geen grote aantallen, je moet denken aan gemiddeld 25 rekeningen per jaar, soms iets meer, soms iets minder", zegt Nathalie Rosenberg, marketing adviseur voor de studentenmarkt bij de Rabobank en initiatiefnemer van deze vorm van sponsoring. "Het is net even anders, maar echt verbaasde reacties hebben we niet gehad."
Het target en de continue werving van nieuwe leden, wordt door de bank aan het eind van het jaar geëvalueerd. Ook wordt serieus gekeken of het aantal verkochte rekeningen is gehaald. Al zegt Rosenberg direct toe daar zeker coulant in te zijn, want ze is er niet op uit samenwerkingsverbanden te verbreken. Mocht een vereniging zich niet actief ingezet hebben, dan behoort het beëindigen van het sponsorcontract wel tot de optie. De biologenvereniging UBV wil niet zeggen of de advertentie in de faculteitsberichten succes heeft opgeleverd. Ook hun target blijft geheim. Mebiose, de Medische Biologen Vereniging, die ook door de Rabo wordt gesponsord, is iets loslippiger. Zij wil wel kwijt dat zij met haar eerste actie tijdens haar Dies evenementenweek de target nog niet gehaald hebben, maar dat er in totaal acht rekeningen zijn verkocht. De kersverse rekeninghouders kregen daarvoor in ruil een gratis passe-partout voor de feestweek. Mebiose streeft ernaar op z’n minst quitte te spelen. Dat betekent minstens zoveel rekeningen verkopen dat ze op hetzelfde sponsorbedrag uitkomen als het vorige jaar.

Schoolslag.

Je bent jong, je bent student en je wil natuurlijk om vijf uur ’s ochtends naakt gaan zwemmen in de ijskoude Noordzee. Ver gezocht? Neen hoor, gewoon een jaarlijkse traditie ter gelegenheid van de eerste mei aan de St Andrews universiteit. Dit jaar was er extra veel publieke belangstelling voor deze klassieke zwempartij, omdat prins William aan St Andrews studeert. Maar de prins stuurde z’n kat. Zo niet een paar honderd andere enthousiastelingen die al om vier uur in de ochtend toestroomden op Castle Sands Beach, aan de voet van de ruines van St Andrews Castle. Ondanks het sombere weer, en de koude, waren er toch meer dan genoeg kandidaten voor een poedelpartij in het ijskoude Noordzeewater. Een aantal vonden het wel wat al te fris, en zij beperkten zich tot het verlenen van morele steun, het onderhouden van de vreugdevuren, en het uitgebreid toasten op de komst van de meimaand. Er werd ook uitbundig gezongen om de afgekoelde zwemlustigen terug op temperatuur te krijgen.
Zoals een aanwezig verslaggever terecht opmerkte: “je kan erom lachen, maar binnen enkele jaren besturen zij wel ons land”.

Democratia beklimt K 2!

De Antwerpse studenten van Democratia hebben besloten de K2 te beklimmen. Neen, zij reizen daarvoor niet af naar de knoop van Pamir, maar blijven lekker in de Koekestad. Hun klimobject is de tweede (onaffe) Antwerpse kathedraaltoren. De afgewerkte spits van de kathedraal kon vroeger beklommen worden, maar na de dramatische zelfmoord van een jong koppeltje, kwam daar een einde aan. De tweede spits, die om budgettaire redenen minder hoog bleef, heeft altijd minder aantrekkingskracht gehad, maar ten onrechte. Voor het eerst in lange tijd wordt die toren nu weer eens geëxploreerd, voor het eerst door een studentenclub. Die gaan meteen ook onder deskundige begeleiding de sacristie, de zolders en de bijgebouwen van deze gotische droom exploreren. Je kan nog mee, op 11 mei aanstaande. Afspraak in ’t Paeters Vatje om 11.15 u, de exploratie zelf zal een goede twee uur duren. Deelname in de expeditiekosten: 8 of 10 € (leden gaan uiteraard goedkoper mee). Let op! Beperkt aantal deelnemers…
Info? 0478/340.315, of homepage democratia

Studiebeurzen realistischer.

Naar aanleiding van het Bologna-akkoord zijn er al een aantal aanpassingen van het studietoelagesysteem ingevoerd. Het huidige systeem is al wat vereenvoudigd door het invoeren van de jokerbeurs en door rekening te houden met de nieuw samengestelde gezinnen. Toch zijn er nog een aantal knelpunten, want alles zou eigenlijk wel wat simpeler mogen, en kunnen.
Zo is niet iedereen het ermee eens dat de fiscaliteit als basis genomen wordt voor de berekening van de studietoelagen. Dit zou namelijk in het voordeel zijn van zelfstandigen en vrije beroepen. Hoewel het nog niet voor direct is, zou er in de plaats een soort “studieloon” moeten komen. Een ander probleem is de transparantie en de complexiteit. Men zou bijvoorbeeld enkel nog zijn belastbaar inkomen moeten aangeven en de rest wordt dan door de diensten gedaan in plaats van dat je zelf moet gaan zitten rekenen. Nog een knelpunt zijn een aantal onrechtvaardige situaties. Studiebeurzen worden berekend op het inkomen van vorig jaar, zonder rekening te houden met een echtscheiding of een sterftegeval.
Het zal nog wel even duren voordat we hierover iets definitief weten, de voorstellen moeten namelijk nog bekeken worden en een lange, lange administratieve weg afleggen.

Studenten die het varken uithangen mishandelen varken.

23 studenten van de Wake Forest University in North Carolina riskeren een gevangenisstraf van 90 dagen wegens een “beestachtig feestje”. De vervolging wordt ingesteld naar aanleiding van het aantreffen in het park van een dronken zwijn. Het ging hem niet over een van de leden van de club, maar over een echt rozig varken van om en nabij de honderd kilo. Het beest lag in een alcoholcoma, vertoonde schroeiplekken over het gehele lichaam, en miste de krulstaart. Onderzoek wees al snel uit dat de studentenclub het varken had gebruikt als attribuut tijdens een feestje in een picknicklokaal in het park. Het leek blijkbaar een goed idee om het andere zwijn flink te laten slobberen van alcoholische bereidingen, en de brandplekken waren blijkbaar het gevolg van aanraking met de gloeilampen van de sfeerverlichting. De staartamputatie wordt nog onderzocht.
In elk geval gaat dit feestje de fuifnummers zuur opbreken, want niet enkel wordt er een strafrechterlijke vervolging ingesteld, maar de rector heeft ook al laten weten zich te beraden over passende straffen als daar zijn tijdelijke schorsing of consileum abeundi.
Het varken herstelt ondertussen goed van z’n kater, maar de grootste varkens riskeren uiteindelijk een stevige kater over te houden aan het feestje.

Matrasduwen tussen Drift en Vugs

Het is een jaarlijks terugkerend element tussen de Utrechtse studievereniging van de fysisch geografen “Drift” en die van de sociaal geografen “Vugs”: het matrasduwen. "Vroeger lag er op de zolder van ons stamcafé De Dijk een matras waarmee we tijdens de introductie gingen matrasduwen", vertelt bestuurslid Femke van Vugs. Dit jaar schoot de wedstrijd er bij in en werd de tweekamp twee weken geleden gehouden. Er deden vier teams mee die elk uit vijf personen bestaan. De matras wordt rechtop gehouden door twee studenten. Na het startschot boren de twee teams zich in de matras en proberen die bovenop de tegenstander te laten belanden. Wie uiteindelijk bovenop de matras eindigt, is de winnaar. Helaas, zegt Femke, moest Vugs in Drift zijn meerdere erkennen. "Hopelijk winnen wij volgend jaar de wisselbeker terug."

RSI van bierdrinken…

Dat we van het herhalen van bewegingen een aandoening kunnen krijgen wisten we al. Een vorm van Repetitive Strain Injury is bijvoorbeeld de “muisvinger”. Een Engelse psychologiestudent heeft de “eer en het genoegen” de eerste te zijn met een diagnose van RSI wegens teveel drinken. De 26-jarige kreeg van zijn fysiotherapeut te horen dat hij een polsband moet dragen aan de rechterhand, en zijn pint regelmatig ook moet vasthouden met de linkerhand. De aandoening zou het gevolg zijn van het langdurig met een zware pint (met oor) aan de toog te hangen, en die aan de lippen te zetten. De student had al maanden last van zijn pijnlijke pols, maar het duurde dus even voor iemand de diagnose wist te stellen. Dat hij bij zijn toogvrienden nu voor “Jan met de korte naam” staat is een –al even pijnlijk- nevensymptoom. Hopelijk houdt hij daar geen geestelijk trauma aan over!

Geen geld voor KVHV Leuven.

Loko, de Leuvense Overkoepelende Kring Organisatie, weigert dit jaar het KVHV te erkennen. Daardoor kan de oudste Leuvense studentenvereniging geen aanspraak maken op subsidies voor haar activiteiten. Deze maatregel is een gevolg van de dubieuze ledenwervingmethoden die door het KVHV al een aantal jaren worden gehanteerd. (zie vorige Studentizines). Het KVHV kan nog wel beroep aantekenen bij de Raad voor Studentenvoorzieningen van de K.U. Leuven.

Introductie volgens plan…

Maandag 29 april moesten de Utrechtse studentenverenigingen hun definitieve plannen voor de introductietijd “de Uit” inleveren. De adviesraad zal controleren of de programma's voldoen aan de nieuwe eisen die door het college van bestuur zijn ingesteld. De programma's van de verenigingen zijn al eerder bekeken door de adviesraad en toen bleek dat het bij geen enkele van hen helemaal in orde was. Volgens de ICU was het erg wennen voor de verenigingen om aan de nieuwe eisen van de universiteit te voldoen. De activiteiten moeten te maken hebben met drie thema's: kennismaking met elkaar, de universiteit en de stad Utrecht. Er is een middag gereserveerd voor de verenigingen waar in de eerste versie van de programma's nog te weinig gebruik van werd gemaakt. 7 mei wordt een definitieve beslissing genomen over hoe de “Uit” eruit komt te zien, zodat op 15 mei de programmaboekjes kunnen worden opgemaakt.

Controle op reetveters.

Fatsoenrakkers zijn een speciale diersoort, dat hebben ze aan de Rancho Bernardo High School in San Diego aan den lijve mogen ondervinden. Om er zich van te verzekeren dat de meisjes op een TD geen “indecente” strings droegen, moesten zij in een rij wachten voor de ingang van de zaal, waar de vice-directrice hun rokken optilde om dat met eigen ogen te “kont-roleren”. Het feit dat de jongens en een groot aantal externe gasten de gehele procedure van nabij konden volgen maakte blijkbaar niet uit. Het geheel werd door getuigen omschreven als een beschamende peepshow. Meisjes met gewraakt ondergoed kregen overigens geen toegang tot de TD. Wat de “vieze-directrice” bezielde is een raadsel. Vreesde zij voor bilflitsen bij de boerinnekesdans? Heeft zij aandelen in een groothandel in flanellen bommabroeken?
Het menske was naderhand niet bereikbaar voor commentaar, maar een aantal van de “geviseerde” meiden en hun ouders zijn vastbesloten dit niet zomaar over hun kant te laten gaan. Zij eisen het ontslag van “madame Wilson”.
De ouders argumenteren dat de schooldirectie er geen zaken mee heeft welk ondergoed de adolescenten dragen (of niet dragen). Het bestuur argumenteert (eerder zwak) dat behoorlijke kledij verplicht is voor studenten, ook op activiteiten als een bal of TD. Daags na deze aanklacht kwam aan het licht dat nog andere studentes zich gedeeltelijk hadden moeten ontkleden, wanneer Wilson of andere leraars vermoedden dat ze geen BH droegen…
Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Belangrijke verkiezingen studentenvertegenwoordigers Europese Unie!

Elf studenten van het University College Utrecht zijn kandidaat voor de “European Student Council”. Dit nieuwe studentenorgaan gaat de Europese Commissie en het Europese Parlement in Brussel adviseren. De verkiezingen vinden plaats tussen 9 en 13 mei. Studenten kunnen via Internet hun stem uitbrengen.
De elf studenten maken deel uit van de lijst Students for Europe (SFE). Dit is een van de zes lijsten die mee doet aan de verkiezing. De andere vijf lijsten zijn Liberal Students, Communicating Europe, Eurofederalist, Antiprohibitionist Students en Europa Rediviva. SFE is echter de enige lijst waarop een groot deel van de studenten aan dezelfde Nederlandse onderwijsinstelling studeert. Geheel toevallig is dit niet, aangezien een lijst ten minste vijf verschillende nationaliteiten moet vertegenwoordigen en het University College een zeer multiculturele campus is.
Het idee voor het European Student Council - dat dertig leden krijgt - is in oktober 2000 ontstaan tijdens een bijeenkomst van Europese studenten met vertegenwoordigers van de Europese Unie. De adviesraad moet studenten in Europa meer invloed geven op de besluiten die in Brussel over het hoger onderwijs worden genomen.
De kandidaten van de zes lijsten kampen echter allen met een groot probleem. De verkiezingen zijn nauwelijks bekend onder studenten. De kandidaten vrezen dat bij een lage opkomst de adviesraad minder geloofwaardig zal overkomen in de Europese Unie. Zij hopen dat door publiciteit de verkiezingssite beter wordt bezocht en studenten zich opgeven als stemgerechtigde.
Op dit moment is het geheel onduidelijk hoe populair SFE is in vergelijking met de andere lijsten. De elf Utrechtse studenten van SFE maken zich daar ook niet al te druk om; ze concentreren zich nu vooral op het bekendmaken van de verkiezingen onder Europese studenten. Maar enig campagne-denken is hen toch ook niet vreemd. Zo denken zij dat het voor hen in Brussel een pluspunt is dat zij al bekend zijn met het onderwijssysteem bachelor-master. "In een groot deel van Europa moet het nog ingevoerd worden, maar wij weten al hoe bama werkt en kunnen dus goed advies geven", legt Desislava Stoitchkova uit, vijfde op de lijst en studente politicologie en rechten aan het UCU.
In het programma van Students For Europe wordt verder gepleit voor onder meer een nieuw fonds waarmee studenten in een andere Europees land fulltime kunnen studeren. Ook zijn ze ervoor dat meer hoogleraren in andere EU-landen gastcolleges geven en dat er een op studenten georiënteerde krant over de EU uitgebracht wordt.
Elke student kan deelnemen aan de verkiezingen online, via de speciale website: eu-studentvote.org.

Universiteit van Brasschaat.

Recent werd in Brasschaat, de parkgemeente bij Antwerpen, een nieuwe universiteit boven de doopvont gehouden. Initiatiefnemer is Peter Plagmeyer, een Nederlander die eerder ook al Eindhoven verrijkte met een private universiteit. Voorlopig worden zalen afgehuurd in het kasteel van Brasschaat voor de cursussen, die worden gegeven door zeven professoren, maar voor de nabije toekomst wordt uitgekeken naar een definitieve vestigingsplaats, waarbij bijvoorbeeld het kasteel Withof in beeld komt. De universiteit is op Angelsaksische leest geschoeid, en richt zich op de meer welstellende student, een volledige opleiding volgen gaat immers om en nabij de 10.000 € kosten. De lessen zullen in het Engels worden gegeven, want gericht op een internationaal studentenbestand. De initiatiefnemer benadrukt dat zijn initiatief niets te maken heeft met de European University die in Antwerpen heeft bestaan. Het oprichten van een universiteit is niet aan bepaalde regels gebonden, de term is namelijk niet wettelijk beschermd. university-executive.com .

Seropositieve student vrijt er wel lustig op los!

Een 18-jarige student van de Si Tanka-Huron universiteit in South-Dakota werd dinsdag gearresteerd op beschuldiging van het blootstellen van minstens vijf meisjes aan het HIV-virus. Hij wist dat hij seropositief was, maar ging even zo vrolijk “onbeschermd” van bil met alle vijf, en waarschijnlijk nog wel met meer vlotte medestudentes. Zijn seropositiviteit werd vastgesteld toen hij bloeddonor wou worden, maar dat bekommerde hem blijkbaar in het geheel niet. In elk geval veroorzaakt zijn vrijgedrag nu een ware schokgolf aan de universiteit. Blijkbaar wordt daar zeer vlot “gevogeld”, want ondertussen zijn al een zeventigtal studenten getest, omdat ze in de laatste maand seksueel contact hebben gehad met één van de vijf jongedames of met iemand die contact heeft gehad met één der jongedames. Het zal nog zeker zes maanden duren vooraleer iedereen zekerheid heeft over het al dan niet besmet zijn. De gouverneur verklaarde al dat waarschijnlijk enkele honderden personen moeten getest worden, alvorens de eventuele verspreiding van de infectie accuraat kan worden omschreven. De basketspelende “vrijschutter” riskeert in elk geval 75 jaar effectieve gevangenisstraf wanneer hij schuldig wordt bevonden. Sekspartners op deze manier blootstellen aan infectiegevaar is zowat te vergelijken met het spelen van Russische roulette; het is niet zeker dat het mis loopt, maar het moet wél zeker ooit eens misgaan. Er is dus onmiskenbaar sprake van voorbedachtheid.

10 jaar Cheobs.

De studiedag 'Veerkracht-Leerkracht' , op 26/4, naar aanleiding van het 10-jarig bestaan van de vzw Cheobs, was een groot succes. Meer dan 100 deelnemers, een feestelijke, luchtige stemming, en een gesmeerd lopend programma van wisselende workshops. Deelnemers hebben weer ideeën opgedaan die hun job kunnen kleuren en hen dus meer veerkracht geven. Studenten zullen er allicht wel bij varen en ondersteuning vinden in hun “leer-kracht”.
Toch zat er een ambivalente ondertoon in de boodschappen van diverse sprekers, en vooral van Ingrid Coosemans, coördinator van de vzw CHEOBS. Deze vorm van tweedelijns hulpverlening, waarbij de student kan aankloppen met een studieprobleem, maar gecoacht wordt in zijn totale functioneren, blijkt immers meer dan nodig (680 studenten per jaar, dat moet je verdienen !!), en toch kan deze dienstverlening niet verder volgehouden worden zonder financiële steun van de regering. Een centrum draaiende houden kost immers geld, meer nog dan een zelfstandige praktijk. En dat kan niet doorgerekend worden in de kostprijs aan de ouders. CHEOBS zoekt dus hulp : ieder die het centrum wil helpen draaiende houden en hiertoe een wezenlijke bijdrage kan leveren, (management, financiële zoektocht,...) is welkom om deel te nemen aan het beheer. In deze oproep richt Cheobs zich zowel tot ouders als tot diverse instanties, die interesse hebben in samenwerkingsverbanden.
Cheobs vzw, tel/fax: 016/20.76.55, www.cheobs.be

Studenten in Israël !

Door de escalatie van geweld in Israël hebben de verschillende Amerikaanse universiteiten hun uitwisselingsstudenten in Israël gevraagd hun spullen te pakken en het land te verlaten, staat in The Times. Niet alle onderwijsinstellingen halen hun studenten terug. Zo is de Joodse Brandeis University, die in 1996 een student verloor bij een bomaanslag in Israël, niet van plan om studenten te evacueren. De universiteit vindt dat de verantwoordelijkheid bij de student zelf ligt om te blijven of te vertrekken. Ook Europese universiteiten hebben hun studenten meestal teruggeroepen, of minstens aangemaand tot de grootste voorzichtigheid.

Zweedse studente criminologie heeft bijverdienste.

De kranten brengen het uit: dat is alvast het geval voor de lucratieve bijverdienste van een Zweedse studente criminologie. Zij gebruikte de schoolcomputers voor het ronselen van klantjes, waarmee zij afsprak onderweg naar haar studentenkot. Zij bood de belangstellenden geen cursus “Sherlockisme” aan, maar wel de betere wipbeurt en andere “versnaperingen”. Journalisten van het “Aftonbladet” kwamen haar op het spoor, en publiceerden het verhaal. De hogeschool twijfelt niet eens aan de juistheid van het verhaal, en doet nu het journalistieke speurwerk nog eens over, om de nijvere jongedame definitief te kunnen schorsen. Prostitutie is niet illegaal in Zweden, maar de wet van 1999 maakt het wel strafbaar seksuele “diensten” te kopen. Wie deel heeft aan een strafbaar feit is…….

Wereldrecord.

De universiteit van Southampton viert haar vijftigste verjaardag, en dat moet met de nodige luister gebeuren. Zo worden er een aantal beurzen voor internationale studenten uitgereikt, en moest er een of ander wereldrecord sneuvelen. Op 30 april wisten 114 studenten zich aan boord van een dubbeldekker te wurmen, wat meteen goed was voor een verbetering van het bestaande record met tien eenheden.

Drama in Erfurth.

In het vorige Studentizine maakten we melding van het initiatief van Amerikaanse studenten om geweld te voorkomen, vooraleer het de kans krijgt los te barsten. Het lijkt erop dat dit soort van studentenengagement ook bij ons in Europa moet worden aangemoedigd. Dat werd nog maar eens schrijnend geïllustreerd door de verschrikkelijke slachtpartij in Erfurth. Zestien leraars en studenten werden afgemaakt, alsof het niets was, door een gefrustreerde van school geschopte mafkegel van 19 jaar. Hij moordde volledig in de stijl van de “betere” geweldspelletjes en dito films, gedreven door redeloze haat, en geholpen door zijn technische onderlegdheid in het wapengebruik. Koren op de molen van de anti-wapenlobby, maar evenzeer op de molen van degenen die pleiten voor meer controle op het geweldniveau van films en computerspellen. In elk geval, voor elk redelijk denkend wezen, stof tot bezinning te over, zeker nu het zo dicht bij onze deur gebeurd is, en vooral in een tijd dat de spanningen tussen geloofsgemeenschappen sterk oplopen. Wij zijn op bijzonder pijnlijke wijze attent gemaakt op het feit dat dergelijke drama’s niet alleen in films gebeuren, of erg ver van ons bed. Het kan op ieder moment gebeuren, op eender welke plaats in de wereld. Je hebt er maar één gestoorde Pino voor nodig, die op de ene of de andere manier aan de nodige spulletjes kan komen om zijn (of haar) wraak vorm te kunnen geven. Het verbieden van wapenbezit zal daaraan niets veranderen. De illegale handel tiert welig, en bovendien leveren film én internet meer dan voldoende inspiratie om van heel eenvoudige producten de gevaarlijkste attributen te maken. Het aan banden leggen van de verspreiding van gewelddadige films en spelletjes zal al evenmin helpen.
Enkel een mentaliteitsverandering kan mogelijk effect ressorteren. Fictie en realiteit moeten opnieuw duidelijker van mekaar gescheiden worden, het respect voor anderen en hun mening moet opnieuw groter worden. De sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid dient een belangrijker plaats te krijgen binnen het ik-beeld van de moderne mens.
Daar kan het initiatief van de Amerikaanse studenten alvast bij helpen. Zij hebben zich geëngageerd om verdachte gedragingen, agressie, wapenbezit en dergelijke onder medestudenten te signaleren aan de directie. In de paar maanden dat die campagne ondertussen loopt, zijn al een aantal schooldrama’s kunnen voorkomen worden.
Ook bij ons kunnen studenten in deze hun verantwoordelijkheid opnemen, of ze tenminste niet ontlopen. Wie heel de rest van zijn of haar leven moet slijten met het besef dat hij of zij een drama mogelijk had kunnen voorkomen, zal zich nooit nog echt goed kunnen voelen. Wapens en agressie horen niet thuis op school, signaleer ze tijdig, voor het uit de hand loopt!

Eurorock: Von Magnet + Al Dente = gratis tickets te verdienen!

Andermaal stellen onze vrienden van Eurorock de Studentizinelezers in de gelegenheid om op 24 mei een gratis concertje mee te pikken!
Daarvoor vul je online het deelnameformulier in op onze wedstrijdpagina tussen 8 en 18 mei. Het concert gaat door in de schouwburg van het CC Luchtbal, Columbiastraat 8, 2030 Antwerpen, deuren om 20.00 uur. Tickets: presale € 13 Ticketphone: +32 16 62 48 50 Eurorock shop and Side-line.com Info: info@Eurorock.be

Het studentenleven met vrucht overleven…

Mensen worden niet graag in een bepaald hokje geduwd in die zin van “jij bent dat soort type en hoort bij die groep”. Studenten waarschijnlijk al evenmin. Nochtans stellen psychologen aan het Centrum voor Motivatiepsychologie aan de KU Leuven al vijftien jaar lang vast dat er vijf studententypes zijn. Bepaalde kenmerken kunnen steeds aan hetzelfde studententype worden toegeschreven. De combinaties van hoge en lage prestatiemotivatie en hoge of lage faalangst worden vergeleken. Onlangs is daar nog een zesde type bijgekomen. Dat blijkt uit een verhandeling door een studente psychologie opgesteld over wat 782 universiteitsstudenten wisten te melden.
De “optimaal gemotiveerde student” is met 33 % de grootste groep wat studententypes betreft: deze student hecht veel belang aan zijn studies zonder hierdoor asociaal te worden. Het zijn zelfzekere studenten die alles goed weten te plannen en geen pepmiddelen nodig hebben. Examens beschouwen zij als uitdagingen, en ah wat, als het eens een keertje tegenvalt, hebben ze toch gewoon pech gehad, geen reden dus om hierover in de put te zitten.
27% van de studenten behoort tot de “modale studenten”. Alhoewel zij hun studies wel belangrijk vinden, vinden zij de studentikoze nevenactiviteiten ook belangrijk. Tijdens het academiejaar ga je hen dan ook meer met hun neus in een glas bier zien dan met hun neus in de boeken. Pepmiddelen zoals sigaretten en alcohol gaan er natuurlijk altijd wel in, maar medicatie slikken is niet aan hen besteed. De modale student kent geen faalangst of diepe dalen.
De “actief faalangstige” studenten zijn met hun 22 % de derde grootste groep, die vooral uit meisjes bestaat. Het zijn echte blokbeesten die aangedreven worden door negatieve emoties en dit kan wel eens een ramp betekenen tijdens de examens. Bij deze studenten ga je dus wel pep- en kalmeringsmiddelen aantreffen doordat er voor ontspanning geen tijd is.
Het nieuwe studententype, met zo’n 15%, wordt de “pragmatische student” genoemd. Zij zijn niet geïnteresseerd in de studies an sich, maar zullen er wel voor zorgen dat ze niet buizen. Met zo weinig mogelijk inspanning door de studies geraken is al voldoende. Zij zijn meer bezig met praktische zaken, persoonlijke interesses enzovoort. Deze zelfverzekerde, praktische levensgenieter heeft geen medicatie nodig om de studies door te komen.
Een minderheid met zo’n 3.2 %, maar spijtig genoeg weer vertegenwoordigd door vooral meisjes (88%) zijn de “passief faalangstige studenten”. Door veel te studeren proberen zij hun angst te bedwingen (tevergeefs), maar gaan het studeren dan weer uit de weg door diezelfde angst. Enkel negatieve prestaties schrijven ze aan zichzelf toe, positieve niet. Niet echt verwonderlijk dus dat deze categorie al gemakkelijker naar medicatie grijpt.
En dan degenen nog die het echt niets kan schelen en nergens voor geïnteresseerd zijn. Noch voor hun studies, noch voor het leven. Gelukkig maar met zo’n 1.5 %: de “apathische studenten”.
Dat een grote groep studenten de studies positief aanpakken, is niet slecht. Maar daar waar faalangst gepaard gaat met negatieve gevoelens, heb je toch problemen. Op den duur zijn deze studenten wel zeer psychisch kwetsbaar. Er zou dus volgens psycholoog Depreeuw meer begeleiding moeten komen voor de faalangstigen.

Examenstress!

Zijn examens voor jou synoniem met een gezonde dosis adrenaline, een goede test voor je kennis, een marteling, een helse beproeving, een Tantaluskwelling of puur sadisme? Hoe ervaar jij de stress die rond een examen hangt, en hoe ga je daarmee om? Laat het ons weten, op ons stressforum!

Je houdt het niet voor mogelijk!

Een leraar van de Washington High School in Ohio heeft een grapje van twee van z’n studenten overleefd. Zij “versneden” de inhoud van de thermosfles van de leraar met een laxatief en een schoonmaakmiddel. Hij werd wel ziek na het drinken van het brouwsel, maar de smaak ervan had hem weerhouden van het drinken van een gevaarlijke dosis. De studenten zijn disciplinair gestraft, maar zullen zich ook nog voor de rechtbank moeten verantwoorden.

In Wheat Ridge, Colorado, heeft een meisje van 13 een acute alcoholvergiftiging overleefd. Zij had tequila gedronken van een waterfles op school. Het is niet ongebruikelijk dat oudere leerlingen op deze manier alcohol de school binnensmokkelen, maar in dit geval liep het wel bijna faliekant uit. De leerlingen mogen dit schooljaar alvast geen drankjes meer meebrengen naar school.

In Nye County, California, kaapte een 15-jarige de lege schoolbus, onder het zwaaien van een levensgroot samoeraizwaard. De kaping was deel van een plan om de school op te blazen. Na een spectaculaire achtervolging, kon de bus tot staan gebracht worden. De leerling en een kompaan van dezelfde leeftijd werden gearresteerd op beschuldiging van misdadige samenzwering. In de schooltas van “het vriendje” werden patronen voor een riotgun gevonden.

In Vlasenica, Bosnia-Herzegovina, had een student blijkbaar problemen met zijn geschiedenisleraar. De oplossing was snel gevonden. Hij wachtte de man op voor de school en schoot hem neer. Daarop moet het hem zijn ingevallen dat de wiskundelerares hem ook niet beviel, want hij wandelde haar klaslokaal in en schoot haar daar neer. Daarna schoot hij zichzelf door het hoofd. De wiskundelerares overleefde de aanslag. Of de dader een voorbeeld had genomen aan het drie dagen eerder gebeurde drama in Erfurth zal wel altijd een vraag blijven.

In Merida, Mexico is een onderzoek opgestart in verband met mishandeling van scholieren in een verbeteringsinstelling. Tientallen leerlingen in de leeftijdscategorie van 11 tot 16 jaar zouden daar geslagen zijn, uitgehongerd, seksueel misbruikt en gedwongen urine te drinken. De directrice zou het heel normaal hebben gevonden om de genitaliën van jongens te pletten om bekentenissen los te krijgen, en dreigde meermaals HIV te injecteren als strafmaatregel. Op het menu zou overigens ook regelmatig dierenvoeding gestaan hebben. De eerste arrestaties hebben ondertussen plaats gevonden, en de directie is alvast vervangen. De openbare aanklager heeft toegezegd tot op het bot te zullen gaan.

18 mei: Kopstukkendebat over onderwijs !

Op 18 mei organiseert de Vlaamse Scholierenkoepel i.s.m. Politics.be een kopstukkendebat rond onderwijs en participatie. Dit evenement gaat door in Vlaams Parlement (Brussel, IJzerenkruisstraat, vlakbij het Madouplein)
Je kan hier GRATIS op aanwezig zijn en zelf mee debatteren. Het enige wat je moet doen is je op voorhand even inschrijven. Ja, ik wil mij inschrijven...