Studentizine

Studentizine 30

Redactioneel

Het studentikoze bestaan sputtert, valt haast stil…. De blokperiode die nu zowat overal is aangebroken teistert als een snel om zich heen grijpende besmettelijke ziekte de oorden van pilselijke lafenis. Af en toe kan je de gemiddelde student nog wel eens aantreffen op een terrasje of aan de toog, maar het gaat nu echt om het zoeken naar lafenis; de dorst lessen is geen excuus meer, maar een echt doel op zich. Het warme weer van de laatste dagen doet een zekere loomheid neerdalen, die door de droefenis, inherent aan de dreigende examens, nog wordt geaccentueerd. De ontspanningstechnische apathie wordt (rijkelijk) gecompenseerd door het oplopen van de adrenalinemeter.
Hoe studentikozer het sujet was in de voorbije maanden, hoe koortsachtiger de drang tot informatiegaring woedt. Onvolledige of ontbrekende cursussen moeten “hash/dash” nog worden aangevuld of aangeschaft, voorheen waardeloze notities blijken ineens van goudwaarde, en de gelukkige makers/bezitters van die notities zijn plots gestegen in de populariteitspolls. De laatste practica en labo’s blijken zich plots te mogen verheugen in een voorheen ongekend grote schare van belangstellenden. Naarmate de maand van de waarheid nadert zie je van langsom meer opvallend keurig uitgedoste examinandi door de straten dwalen. Verzopen smoeltjes hebben plaats gemaakt voor verzorgde slaapkoppen, de overdaad aan alcoholische versnaperingen is ingeruild voor een chronisch gebrek aan rust. De voetbalminnende student zal nog een extra beproeving moeten doorworstelen: de verlokkingen van een verlokkelijke wereldbekermatch zullen regelmatig te groot wezen, met een nog grotere slaapschuld als gevolg. Waarom moet zo’n wereldbeker nu ook net tijdens de examenperiode vallen? Verdomde sadisten!
De redactie blijft tijdens deze tijden van beproeving op post, en wenst alle examinandi veel succes. De examinatoren onder onze lezers wensen wij veel sterkte, want wat zij allemaal zullen moeten lezen en aanhoren!… Daar kan je pas boeken mee vullen!
Je examenstress kan je kwijt op ons forum, en “sappige verhalen” over je examens, of de straffe stoten van de “bietekwieten” die bij jou examens moesten komen afleggen, zijn van harte welkom bij de redactie.

Censuur op studententijdschriften?

In Pennsylvania had de Board of Education plannen om de School Code te herschrijven. Met name de chapters 7, 11 en 12 zouden ingrijpend gewijzigd worden. Laat dat nu net de hoofdstukken zijn, waarin de vrijheid van meningsuiting en de vrije studentenpers worden omschreven. De nieuwe regels zouden volgens waarnemers in elk geval zeer vatbaar zijn voor interpretatie, wat meteen zou betekenen dat de schooldirecties veel meer invloed zouden kunnen uitoefenen op de inhoud van de studentenbladen. De studenten, gesteund door de beroepspers, protesteerden hevig, met alle middelen die ter beschikking stonden, tot grote verbazing van de wetshervormers. Uiteindelijk zal de School Code wel degelijk worden hervormd, maar in alle artikels waar sprake is van de studentenpers, wordt de klok teruggedraaid naar de bestaande reglementering. De studenten mogen dus zonder censuur verder publiceren.
Het lijkt wel een wereldwijde ziekte, die onhebbelijke neiging om te trachten de vrije meningsuiting van studenten te beteugelen. In een jaar van Studentizines hebben we al een aantal keren dergelijke pogingen gesignaleerd, gelukkig meestal zonder blijvend gevolg. Studenten moeten, door de aard van hun huidige en toekomstige sociale status, het absolute recht hebben te observeren, te signaleren en kritische bemerkingen te ventileren. Dat zij zich daarbij dienen te houden aan de spelregels van de maatschappij is vanzelfsprekend, dat zij zouden moeten instemmen met wantoestanden of twijfelachtige praktijken zou echter steeds -even vanzelfsprekend- ondenkbaar moeten zijn!

Aanvraag studiebeurs vereenvoudigd

Nogal veel mensen deden in het recente verleden de moeite niet eens om een studiebeurs aan te vragen, alhoewel zij hierop wel degelijk recht hadden. Veel zou te maken hebben gehad met de onoverzichtelijke administratieve rompslomp die gepaard ging met zo’n aanvraag.
Daar zou nu eindelijk verandering in komen. Het Ministerie van Onderwijs heeft gekozen voor een nieuwe aanpak, wat niet alleen inhoudt dat de studiebeurs bekender gemaakt gaat worden, maar ook dat er voor het secundair onderwijs en het hoger onderwijs nu aparte formulieren gaan komen. De aanvragen worden vereenvoudigd, en eens het ministerie de nodige gegevens al heeft, zou je deze niet meer moeten invullen op een volgende aanvraag. Er gaat ook gewerkt worden met gezinsdossiers, zodat de ouders niet telkens dezelfde papieren moeten binnenbrengen. Wil je meer informatie? Vanaf volgende week liggen er infobrochures in de krantenwinkels. Je kan ze ook aanvragen op studietoelagen@vlaanderen.be .

Moeder moet boeten voor spijbelende dochters.

In Engeland is zopas een moeder veroordeeld tot zestig dagen gevangenisstraf omdat zij het vertikte iets te doen aan het spijbelgedrag van haar twee dochters. Spijbelen is sinds kort één van de prioriteiten van de Britse regering. Niet enkel kunnen ouders van spijbelende jongeren gevangenisstraffen oplopen tot drie maanden, maar zij kunnen ook beboet worden van 1000 tot 2500 pond. Premier Blair denkt er zelfs aan om het kindergeld af te nemen van ouders die niets aan het spijbelgedrag van hun kinderen willen doen.

Mota bestaat in 2003 vijftig jaar!

Velen onder jullie zullen nog nooit van Mota gehoord hebben. Nochtans was deze club bijzonder actief in het Antwerpse studentenleven tot midden jaren negentig. Zij was de studentenclub van het Hoger Instituut Sint-Lodewijk (nu Karel de Grote Hogeschool campus Groenplaats), later opgesplitst in Mota, Abacus, Assurantia en Expeditia.
Sinds 1997 heeft Mota het over een andere, maar niet minder studentikoze, boeg gegooid, en werd de club omgevormd tot “Archief en Museum van het Studentenleven, Mota vzw”, beter gekend als ‘t Studentenmuseum. Volgend jaar bestaat Mota vijftig jaar, en dat willen zij feestelijk herdenken. Daarom doen zij een oproep aan allen die ooit lid geweest zijn van deze club, want alhoewel Mota sinds begin jaren negentig zelf gestart is met de opbouw van een ruim archief, hebben zij van de vroege jaren van het eigen bestaan bitter weinig beeldmateriaal, verhalen, affiches, en dergelijke… Ben jij dus een oud-lid van Mota, of ken je iemand die ooit bij Mota geweest is, aarzel dan niet en neem eens contact op met voorzitter@mota.org . Wat juist georganiseerd zal worden n.a.v. deze vijftigste verjaardag, zal grotendeels van de reacties afhangen.
Wil je weten waar Mota zich momenteel mee bezig houdt, surf dan eens naar studentenmuseum.be .

Aan de slag als jobstudent.

De zomervakantie zit eraan te komen, en traditioneel gaan er dan erg veel studenten aan de slag in een vakantiejob om hun pecuniaire toestand te verstevigen in het vooruitzicht van een decadente reiservaring. Even traditioneel is dan dat er heel wat vragen komen opzetten omtrent de voorschriften en reglementen terzake. Onze vrienden van Jobwerking vzw hebben daarin voorzien, en een bijzonder handige brochure online gezet. Je kan die hier consulteren.

Zet je CV online en laat je vinden!

Studiant heeft als studentenorganisatie ook bijzonder veel aandacht voor de zoektocht naar dé droomjob! Op studentenjobs.be en startersbanen.be kunnen bedrijven gratis hun vacatures kwijt.
Dat betekent meteen ook dat studenten en afstuderenden daar een heleboel kraakverse jobs kunnen vinden. Om het zoeken voor iedereen nog wat makkelijker te maken, lanceert Studiant nu ook een CV-database. Als student of jonge werkzoekende kan je in een beveiligde omgeving van onze jobsites jezelf aanprijzen. Zo worden onze – nu al zeer efficiënte – jobsites nog meer hét middel bij uitstek om snel aan de slag te kunnen gaan!

Stripbeurs voor het goede doel.

Op 26 mei aanstaande gaat in Antwerpen “strips met een hart voor kinderen” door. Deze beurs heeft als doel geld in te zamelen voor bijzondere projecten waarin kinderen centraal staan. Studenten-stripliefhebbers kunnen door een bezoek aan deze beurs én veiling hun steentje bijdragen. Alles over dit initiatief kan je hier vinden.

Na de "kroket", kunst uit de muur!

Heelder horden consumenten halen hun levensnoodzakelijke spullen uit automatieken in de muur: cash, brood, drank, condooms, ballen gehakt met kledder, je noemt het maar. Geoffrey de Beer, een laatstejaarsstudent aan de Antwerpse academie, heeft bij wijze van examenopdracht een reeks van vijf “kunstautomaten” voorzien. Onder de titel Artomic-Artomatique, kan je in de periode tussen 23 en 30 mei, 24 uur per dag kunstwerken van een vijftigtal kunstenaars uit de muur halen. De prijzen variëren tussen de 2 en de 20 €. Geoffrey wil met dit project jongeren een platform bieden, om het publiek rechtstreeks in contact te brengen met hun werk, zonder de voorafgaande (arbitraire) selectie door marchands en galerijen.
De automaten staan opgesteld op vijf plaatsen in de Antwerpse studentenbuurt, tussen de Ossenmarkt (Studiant Plaza) en de Academie.
Meer informatie en reservering (voor geleide wandelingen): 0486/56.62.82 of 03/636.37.50.

Verhofstadt pleit voor een Erasmusprogramma met Latijns-Amerika.

In Madrid had onze premier maar drie minuten nodig om een opvallend initiatief te lanceren. Hij stelde dat een programma, naar analogie met het Erasmusprogramma, moet worden opgezet met de landen van Latijns-Amerika. Zoals eerder, tijdens het Belgisch voorzitterschap van de EU, bepleit, moeten de culturele, economische en universitaire banden met Zuid-Amerika aangehaald worden. Beide regio’s kunnen voor mekaar een bijzondere verrijking betekenen, in velerlei opzichten. Bovendien kan de reputatie van de Europese universiteiten, die nu verbleekt bij het Amerikaanse marketinggeweld, enkel baat hebben bij uitwisselingsprogramma’s in de trant van het Erasmusprogramma.

Geen tortilla’s gooien!

Aan de universiteit van Arizona hebben ze een beetje een rare gewoonte. Iedereen kent wel een filmscène, waarin de pas gegradueerde studenten hun “mortarboard” (zo heet zo’n hoofddeksel met kwast zoals de zoon van Nero draagt) de lucht in gooien. In Arizona vinden ze hun (dure) hoofddeksels te goed voor dat gebruik, en daar worden tortilla’s de lucht in gegooid. Of beter werden, want de academische overheid heeft nu gevraagd (met aandrang) om deze traditie niet langer te prolongeren. Men redeneert dat het een stuitende verkwisting is het eten te gebruiken voor dergelijk vertoon, terwijl elders mensen omkomen van de honger. De universiteit voorziet bij alle plechtigheden een onthaalbalie van de voedselbank, om meegebrachte tortilla’s in te zamelen.

Senatoren bemoeien zich met drinkgedrag studenten.

Het Amerikaanse congres buigt zich dezer dagen over het drankgebruik van studenten. Aanleiding tot deze démarche is een initiatief van Senator Liebermann, als rechtstreeks gevolg van het recente overlijden van zes studenten na slemppartijen op de campus in Connecticut. Vier studenten kwamen om in ongevallen veroorzaakt door overmatig alcoholgebruik, ééntje stierf ten gevolge van acute alcoholvergiftiging, en een andere stortte laveloos te pletter uit een faculteitsgebouw. De schade die door zuipschuiten wordt aangericht blijkt tegenwoordig zo groot te zijn, dat gesproken mag worden van een belangrijk nationaal gezondheidsprobleem. Daarom gaat men dan ook (nog maar eens) bekijken hoe daar paal en perk aan gesteld kan worden. Een aantal maatregelen zijn al genomen, zoals het inrichten van alcoholvrije studentenhuizen, het verbieden van “zware” studentenclubs, het vast laten patrouilleren van twee politieagenten op de campus om zatladders uit circulatie te nemen, het verzwaren van de straffen op intoxicatie,… maar alles blijkbaar zonder ingrijpend gevolg.
Men gaat nu naar verluidt proberen, de studenten ertoe aan te zetten om minstens hun gezond verstand te gebruiken.

Openbaar vervoer...

In de buurt van de universiteit van Franca, Sao Paulo, is een bus met studenten in een bocht door de betonnen vangrails geramd en een achttal meter lager terecht gekomen. Daarbij kwamen de bestuurder en twintig studenten om het leven. Nog 21 andere student raakten gewond, waaronder 12 levensgevaarlijk. Het ongeval gebeurde rond middernacht. De studenten waren onderweg naar huis na een avondlijke les. De universiteit van Franca heeft drie dagen de deuren gesloten bij wijze van rouwperiode.
In dit geval is het echt: “openbaar vervoer, geen problemen…meer”.

Kadavermemoriaal.

In Chicago, aan de Northwestern University’s Feinberg School of Medicine hebben ze voor het zesde jaar op rij een kadavermemoriaal georganiseerd. Het oorspronkelijke idee is van een student geneeskunde, die verder nadacht over het belang van de lijken die door medische studenten worden versneden, om hun weg in het menselijke organisme te leren kennen. Hij bedacht dat de geneeskundestudenten wel heel veel te danken hebben aan de personen, die hun lichaam ter beschikking stellen van de wetenschap. Zij ploegen zich een weg doorheen de organen van hun snijobject, en verliezen al te vaak uit het oog dat het hier gaat om een mens die een tijdje daarvoor nog op straat rondwandelde, vrienden had, familie…
De studenten leerden deze keer voor het eerst ook de voornaam kennen van hun kadaver, en brachten op ingetogen wijze hulde aan dit bijzondere voluntariaat. Alle 36 lichamen werden gehuldigd, er werden zelfgeschreven gedichten en redevoeringen gedebiteerd.
Een student sprak zeer emotioneel over Eva, de vrouw waarop hij en vijf medestudenten geoefend hadden: “zij is mijn gids geworden, en ik zal voor altijd voortbouwen op de investering die Eva in mij deed. Haar uittreden markeert mijn binnentreden, haar laatste stap is mijn eerste reuzenstap”. Docenten zijn zeer te spreken over dit soort van huldigingen. Voorheen werden de kadavers al te vaak aanzien als een collectie onderdelen en organen, nu worden zij op het eind opnieuw mensen.
Het idee is ondertussen al ingeburgerd geraakt aan meerdere universiteiten doorheen de US.

206 studenten met consileum abeundi.

Aan de Lagos State University in Nigeria zijn zopas 206 studenten tegelijkertijd buitengeschopt. 182 werden op groot verlof gestuurd wegens examenfraude en magische praktijken, 18 wegens het plegen van gewapende overvallen, en zes waren betrokken in de moord op een leider van een studentenvereniging. Die laatste 24 lieverdjes werden dan ook overgedragen aan de politie voor verdere vervolging. De anderen kregen het verzoek onmiddellijk de campus te verlaten.
Aan elk van de circa dertig Nigeriaanse universiteiten worden jaarlijks honderden studenten uitgesloten of geschorst wegens examenfraude en andere onoirbare praktijken.

Smiley van pijpbommen.

Luke J. Helder, een 21 jarige student uit Pine Island, Minnesota, heeft een weeklang een ware angstpsychose veroorzaakt bij eigenaars van een typisch Amerikaanse brievenbus langs de openbare weg. Hij vond het een goed idee om in dergelijke brievenbussen pijpbommen te installeren, die ontploften bij het openen van de bus. Zijn actieterrein omspande vijf staten: Illinois, Nebraska, Iowa, Texas en Colorado. In totaal zijn 18 van zijn bommen gevonden. Jammer genoeg werden bij de explosies ook zes personen vrij ernstig verwond. De zanger van een punkband maakte de bommen zelf met behulp van kruit voor patronen, spijkers, paperclips en glazen kerstballen. Bij elke bom zat een antiregeringsnota met daarop de slogan: “mailboxes are exploding”.
Hij werd uiteindelijk opgepakt op aangeven van zijn vader, die de nota’s aantrof op de kamer van zijn zoon. In z’n wagen had hij nog zes pijpbommen klaarliggen. Zijn uiteindelijke doel was zeer verheven: over vijf staten een reusachtige smiley vormen van exploderende brievenbussen. Zouden er kosten zijn aan deze student beeldende kunst?

Harvard past reglementen seksuele misdrijven aan.

Aan de universiteit van Harvard eisen ze in de toekomst ooggetuigen, fysieke bewijzen en ander neutraal bewijs alvorens nog in te gaan op klachten omtrent seksuele aanranding. Aanleiding daarvoor is het groeiend aantal klachten van studenten en studentes die hun ex-liefje een pee willen stoven. Daardoor dreigen ernstige klachten niet meer te worden geloofd. Wanneer er geen getuigen zijn of materiële bewijzen, zal de universitaire disciplinaire raad zich onbevoegd verklaren en de zaak doorverwijzen. In de eerste plaats wordt dan een periode van bezinning voorzien, waarna de zaak nog altijd voor de district Attorney kan worden gebracht.
Gedurende het vorige academiejaar waren er zeven klachten van de serieuzere categorie. Elke klacht nam tussen de twee en vier maanden in beslag om tot een uitspraak te komen. In twee gevallen was de conclusie dat de klacht ongegrond was, in vier gevallen was er sprake van drankmisbruik aan beide kanten, wat resulteerde in het onmogelijk maken van een objectieve uitspraak ten gronde. In één geval werd de beschuldigde student verzocht zich tijdelijk van de campus terug te trekken. Een ruimer aantal klachten werd onontvankelijk bevonden na het horen van de betrokkenen (meestal ex-minnaars) en vrienden van de protagonisten.

Infobel, de ultieme telefoongids.

Kapitol werd opgericht in Brussel in 1995. Het is een van de allereerste Europese ondernemingen die een telefoongids op cd-rom uitbracht. Het bedrijf creëerde als eerste in de wereld een internetsite met een telefoongids van particulieren (onder de merknaam Infobel) en gaf als eerste een Europese telefoongids op dvd-rom uit. Met al deze media samen (internet, cd- en dvd-roms), beheert en ontwikkelt Infobel een gegevensbank - die voortdurend wordt geactualiseerd - van ongeveer 130 miljoen Europese telefoonabonnees, en stelt deze vrij ter beschikking. Nu lanceert het bedrijf de nieuwste editie van haar befaamde Infobel Belgium cd-rom.
Infobel Belgium 2002 richt zich zowel op particulieren als op professionelen. Het telefoonboek stelt beide groepen in staat om het even wie, om het even waar, terug te vinden in België. De cd-rom vormt daarmee een ideaal werkinstrument voor al wie op een snelle en efficiënte manier iets wil opzoeken. Professionele gebruikers kunnen bijvoorbeeld gemakkelijk lijsten aanmaken en etiketten drukken om mailings voor te bereiden voor marketing- of prospectiedoeleinden. Particulieren van hun kant, kunnen Infobel Belgium 2002 gebruiken om vrienden terug te vinden, nabijgelegen handelszaken op te sporen of, waarom niet, een genealogisch onderzoek aan te vatten.
Infobel Belgium 2002 is beschikbaar in vier talen (Frans, Nederlands, Engels en Duits). Gebruikers kunnen opzoekingen doen in een bestand van 4 500 000 adressen en telefoonnummers op basis van verschillende criteria: naam (familienaam of naam van het bedrijf), adres, gemeente of postcode, telefoon- of faxnummer en beroepscategorie (er bestaan 1850 verschillende categorieën). Infobel is een van de weinige telefoongidsen die ook een omgekeerde opzoeking mogelijk maakt, op basis van het abonneenummer.
Vanuit de cd-rom kan de gebruiker naar een reeks internetdiensten (raadpleging van internationale telefoongidsen, vluchtschema’s, etc.) springen. Een andere functionaliteit die onlangs aan de cd-rom werd toegevoegd is zeer opmerkelijk : de geolokalisatie. Elk adres dat zich in het bestand bevindt kan gelokaliseerd worden op een plan. De gebruiker van de cd-rom kan inzoomen om een overzicht te krijgen van de omliggende straten of om het adres te situeren in functie van een wijdere geografische zone.
Infobel Belgium 2002 biedt nog een heel gamma van andere mogelijkheden én is bijzonder makkelijk en handig in het gebruik. Voor wie regelmatig opzoekwerk moet doen een onmisbaar instrument, nu beschikbaar in de winkel aan een adviesprijs van 69 EUR. Infobel.