Studentizine

Studentizine 31

Den blok erop, hier wordt geblokt...

Hoe naarstig er ook op los wordt geblokt, de redactie blijft op post, en blijft nieuws uit het academische wereldje garen en serveren. Wij zijn een (rots)blok in de branding. Op tijd en stond een streepje verstrooiing kan alleen maar een positief effect hebben, en daar willen wij voor zorgen. Voor soortgelijke gunstige invloed zorgt ongetwijfeld ook het ondertussen gestarte wereldbekertornooi. De studentenkroegen schermen alvast met het aanbod van televisieschermen vol balgenot om hun trouwe cliëntèle vooralsnog te verleiden tot het consumeren van een litertje hoppige troost.
Het zal er dus op aan gaan komen om een perfecte balans te vinden tussen studie, distractie, rust en het lief. Voorwaar geen simpele opdracht!

Joecheidie, de examens zijn weer daar! :-(

En dan regent het langs alle kanten weer goedbedoelde (cliché)raadgevingen. Ook wij kunnen het niet laten en geven jullie hier een samenvatting van wat we in de geschreven pers gevonden hebben, van het roddelboekje tot het serieuze(re) dagblad.
Denk aan je nachtrust. Als je niet gewoon bent om weinig te slapen, begin hier dan ook niet aan tijdens je blok en examens. Hoe beter je uitgerust bent, hoe beter je je kan concentreren. Want kan je je niet concentreren, dan lukt het blokken ook niet al te best. Of kan je niets onthouden omdat je de juiste blokmethode nog niet gevonden hebt? Of heb je faalangst?(dikwijls aangepraat door medestudenten of overbezorgde ouders, dus laat je zeker niet doen!) Voor sommigen is het ook aangeraden om op voorhand een planning te maken. Sta er dan ook bij stil dat je tijd maakt voor ontspanning. Hoeveel uur je moet studeren zal je voor jezelf moeten uitmaken, voor ieder is dit anders, de één kan zich al beter concentreren dan de ander, anderen kunnen dan weer alles beter onthouden en absorberen gegevens als een spons. Stressbestendigheid, concentratievermogen en afleiding spelen hierin ook een belangrijke rol. Zoek dus ook een rustige plaats voor het studeren. (vlak naast de wc studeren waardoor je alle “geluidjes” hoort is echt niet gezellig). Ben je gemakkelijk afgeleid? Zorg er dan voor dat je bureau netjes is en dat alleen die zaken die met je studies te maken hebben binnen handbereik liggen. Moet je metershoge cursussen studeren? Probeer dan je cursusinhoud in haalbare stukken te verdelen. Het kan ook nuttig zijn om je leerstof vlak voor je examens nog even te overlopen. Hou hiermee ook rekening bij het opmaken van je planning. Probeer je cursus niet vanbuiten te leren. Voor sommige blokbeesten is dit de enige oplossing, maar dikwijls zijn zij na het examen alles al vergeten. Beter is om met inzicht te leren. En begrijp je iets niet, vraag het dan aan een medestudent.
Denk vooral goed na voordat je met geneesmiddelen en pepmiddelen begint. Grijp hier pas naar als het echt niet anders kan. Raadpleeg een arts als je pepmiddelen wilt gebruiken, je kan er immers aan verslaafd geraken. Slaappillen is nog zo iets. Tijdens de examens sta je meer onder stress en daardoor zal je misschien moeilijker slapen. Maar er zijn nog andere middeltjes om de slaap goed te kunnen vatten.
Zorg ervoor dat je voeding gevarieerd is en dat je van alle voedingsstoffen voldoende binnen hebt, maar laat alcohol zoveel mogelijk achterwege. Is je moeder wat overbezorgd, laat haar dan een aantal gerechten klaarmaken die je makkelijk op je kot kan opwarmen, zo draagt zij ook haar steentje bij aan het welslagen van je examens.
Uit onderzoek blijkt dat sigarettenrokers minder zuurstof naar hun hersenen doorgevoerd krijgen, en daardoor ook slechter kunnen onthouden. Dus als het kan, probeer op zijn minst toch te minderen met roken. (Vermits het afgeraden wordt om je leefgewoonte te wijzigen tijdens de examens, willen we jullie niet aanraden om nu te stoppen met roken, maar misschien dat dit nuttig kan zijn om weten voor de volgende examens) Maak tijd om te sporten, dit zou de zuurstoftoevoer naar de hersenen stimuleren en zorgt voor ontspanning.
Nog enkele nuttige zaken: www.overhoor.myweb.nl: een overhoormachine, misschien wel iets te laat om nu nog mee te beginnen, je moet namelijk zelf nog alle vragen en antwoorden eerst intikken. Kinder- en jongerentelefoon: je kan anoniem met deze dienst contact opnemen als je met faalangst zit of met een studieprobleem: alle dagen behalve zon- en feestdagen van 16.00 u tot 20.00 uur, tel 078-151413 Teleblok: Weet je niet hoe je aan een cursus moet beginnen of wil je een praatje maken? Zijn er ouders die niet weten hoe ze hun studerend kroost kunnen motiveren en steunen? Teleblok biedt in de eerste plaats een luisterend oor, maar ook voor praktische problemen proberen ze een oplossing te vinden. Indien nodig, w

Fancy a banana baby?

Baat het niet, het schaadt ook niet: volgens Britse leraren zouden studenten beter bananen eten dan naar koffie of pepdrankjes te grijpen. Bananen zouden namelijk voor extra energie zorgen en het stressniveau doen dalen.
Aan het Zuid-Afrikaanse Little Flower High School in Oostkamp denken ze daar nochtans anders over. Zeven leraressen hadden zoiets van “iedere dag een banaan eten begint ook maar te vervelen”. En ze vonden er niets beter op dan een vijftienjarig meisje, dat betrapt was op het bezit van pornografisch materiaal, de dwingen seks te hebben met een banaan. De directie van de school hangt klachten boven het hoofd wegens zedenschennis en aanranding en zit nu in voorarrest. Of de leraressen ondertussen geschorst zijn weten we niet.
Degenen die vertrouwd zijn met het Franstalige studentenlied moeten nu ongetwijfeld aan een fruitige versie van “la petite Charlotte” denken…

Tumult over hiv-positief bloed bij practica.

Utrechtse geneeskundestudenten hebben geschokt gereageerd op de vaststelling, dat het bloed waarmee zij tijdens practica werken niet vooraf is getest op het hiv-virus dat aids kan veroorzaken. Vlak voor Pinksteren kreeg een eerstejaars studente bij het uitvoeren van een proef besmet bloed in haar mond. "Ik vind het echt onbegrijpelijk dat er besmet bloed aanwezig was", zegt een eerstejaars Geneeskunde.
Het 'bloedincident' houdt de gemoederen behoorlijk bezig. Het voorval gebeurde drie weken geleden tijdens een les waarbij geneeskundestudenten al in de eerste twee jaar van hun studie praktische vaardigheden opdoen. In het betreffende practicum was het de bedoeling een druppel bloed toe te voegen aan een urinemonster om eiwitten daarin aan te tonen. Het bloed moest met een kleine pipet naar de urine worden overgebracht. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de onfortuinlijke studente het plasma met de mond, in plaats van met een knijppeertje opgezogen in de pipet. Daardoor kon het gebeuren dat het bloed in haar mond kwam.
Het gebruikte bloed werd na het ongeluk direct gecontroleerd op het hiv-virus. Daaruit bleek dat het om besmet bloed ging. De studente werd meteen onder behandeling van een internist gesteld. Pas over een half jaar zal met zekerheid kunnen worden vastgesteld of de betrokken studente besmet is geraakt. Volgens het ziekenhuis is de kans zeer klein dat ze het hiv-virus heeft opgelopen. Andere universiteiten reageerden de afgelopen weken vol ongeloof op het incident. Vooral het feit dat eerstejaars studenten al met bloedproducten werken, wekt bevreemding. De Utrechtse woordvoerster meldt echter dat de risico's nihil zijn wanneer de voorschriften worden nageleefd. "De voorlichting is goed geweest. Studenten leren te werken alsof het besmet bloed betreft. Er was een schriftelijke handleiding en er zijn mondelinge instructies gegeven. Bovendien was de begeleiding voor de zeventig studenten voldoende. Naast een docent waren er tien student-assistenten en twee analisten aanwezig." Waarom en in welke gevallen er van niet-gecontroleerd bloed gebruik werd gemaakt, blijft onduidelijk. Volgens de woordvoerster van universiteit en ziekenhuis gaat het om een nooit aangevochten beleid. Het UMCU heeft nu echter besloten het gebruik van bloedplasma bij practica voorlopig zoveel mogelijk te beperken. Verder kondigt het ziekenhuis een onderzoek naar de huidige procedures aan. Het ligt in de bedoeling protocollen op te stellen voor practica waar met bloed gewerkt wordt. "Maar je kunt nooit elk risico uitsluiten. Studenten moeten op een gegeven moment ook elkaar gaan prikken." De arbeidsinspectie heeft inmiddels gemeld op korte termijn een eigen onderzoek te beginnen. Het UMCU is verantwoordelijk voor de gang van zaken rondom de universitair studente, aldus de woordvoerster. Eventuele claims zouden ook bij het ziekenhuis moeten worden neergelegd.
Volgens de zegsman van de studente, de Groningse jurist Van der Burgh, worden gerechtelijke stappen vooralsnog niet overwogen. Met de studente die heeft aangegeven anoniem te willen blijven gaat het naar omstandigheden goed, aldus Van der Burgh. "Ze neemt preventief medicijnen, maar volgt verder gewoon het reguliere onderwijs."

Ziekenhuis en universiteit hebben de studenten geneeskunde op verschillende manieren ingelicht over de gebeurtenis van drie weken geleden. De zeventig studenten die aanwezig waren bij het practicum waarbij een meisje besmet bloed in de mond kreeg, zijn na afloop daarvan bij elkaar geroepen. Zij hebben toen te horen gekregen wat de mogelijke consequenties van het voorval waren. Studenten die kort na het incident practica volgden, werden ook op de hoogte gebracht van het ongeluk. Overige geneeskundestudenten zijn op een later tijdstip via e-mail ingelicht. Ook is een nieuwsbrief verspreid.

Verkiezingen Europese Studenten Raad geen succes.

In een vorig nummer besteedden wij uitgebreid aandacht aan de verkiezingen van de European Student Council. Dertig vertegenwoordigers zijn ondertussen gekozen, maar het ontbrak duidelijk aan informatie! Aan de internetverkiezing deed minder dan één procent van de twaalf miljoen Europese studenten mee. (Wie van onze lezers bracht trouwens zijn/haar stem uit?) Als democratisch forum dus gewoonweg een te verwaarlozen minderheid. Om een geloofwaardig orgaan te worden, zal er nog heel wat ruchtbaarheid moeten gegeven worden aan het bestaan en de modaliteiten van de ESC. De eerste bijeenkomst van de raad vindt plaats op 29 juni in Parijs alwaar een president wordt gekozen.

Record datatransmissie.

Een team van wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam en van de Universiteit van Alaska heeft 625 MB (een volledige CD-rom) van Alaska naar Amsterdam verstuurd in slechts dertien seconden. Daarmee heeft het team een record gevestigd. Voor deze recordpoging werd gebruik gemaakt van Internet 2 en het Nederlandse SURFnet, netwerken die gebruikt worden voor wetenschappelijke doeleinden. De afstand tussen Fairbanks, en Amsterdam bedraagt ongeveer 12.300 kilometer.

Plagiaatdetector.

Dat een bijbaantje slecht kan zijn voor de studie blijkt uit het verhaal van een Amerikaanse studente. Doordat zij door haar werk vrijwel nooit op college kwam, miste zij essentiële informatie en viel uiteindelijk door de mand als fraudeur. Haar ingeleverde werkstuk werd samen met die van haar 179 medestudenten door de twee Amerikaanse hoogleraren door de Essay Verification Engine (EVE) gehaald. Met deze software worden tekstbestanden automatisch vergeleken met teksten die op internet en in digitale bibliotheken te vinden zijn. Een op de acht studenten bleek stukken tekst zonder bronvermelding te hebben overgeschreven. De hoogleraren meldden het grote aantal plagiaatgevallen en gaven een tweede paperopdracht. De schrik zat er behoorlijk in bij de studenten. Slechts één student durfde weer te zondigen en dat was dus het meisje dat door haar bijbaantje nooit bij college was geweest en niet op de hoogte was van de opsporingsmogelijkheden via EVE.

Fraude, tu quoque...?

Bij de Nederlandse verkiezing van Studente van het jaar hebben hackers de uitslag proberen te beïnvloeden. Dat zegt Heinrich Naumann van het organiserende internetbedrijf Studenten.net in het Dagblad van het Noorden. De inbrekers hadden een computerprogramma waarmee uren achter elkaar op een kandidaat gestemd kon worden. Naumann meldt overigens dat de fraude geen invloed heeft gehad op de einduitslag. Tijdens de finale kon alleen via sms worden gestemd. Er werd vijftienduizend keer gestemd. Geneeskundestudente Maaike uit Groningen werd het mooist gevonden. Volgend collegejaar krijgt de verkiezing een vervolg in de vorm van Student van het jaar.

Studenten bezuinigen op eten.

De 'arme student' is een bijna spreekwoordelijk archetype. Een Nederlands onderzoek van de studentenbond ISO bevestigt dat beeld: veertig procent van de ondervraagden bezuinigt zelfs regelmatig op eten om de eindjes aan mekaar te kunnen knopen. De bond ondervroeg 200 studenten van diverse hogescholen en universiteiten over hun financiën. Gemiddeld gaven zij volgens het ISO maandelijks 217 euro meer uit dan het normbudget (427,24 euro) waarop het ministerie van Onderwijs de hoogte van de studiefinanciering heeft gebaseerd. Bezuinigen is dus een must. Dat doen studenten in de eerste plaats op kleding (82%), maar de helft zegt ook de uitgaven voor studieactiviteiten te beperken. Verreweg de meeste studenten proberen bovendien hun inkomen aan te vullen met bijbaantjes.
Voorzitter Jonathan Zondag van de studentenbond is geschrokken van de resultaten. Hij noemt het 'schandalig' dat studenten op primaire levensbehoeften als eten moeten beknibbelen. Volgens Zondag lijden de studieresultaten bovendien onder de tijd en energie die studenten noodgedwongen in bijbaantjes steken.
Het ISO wil dat de basisbeurs flink wordt verhoogd. Bovendien zou het gedeelte dat bestemd is voor levensonderhoud niet onder de prestatiebeurs mogen kunnen vallen. Nu moet een student zijn hele beurs nog terugbetalen als de resultaten tegenvallen. "Studenten zijn de enige bevolkingsgroep die geld voor brood en onderdak moeten terugbetalen als ze niet bepaalde prestaties behalen", zegt Zondag. Eerder dit jaar bleek uit een onderzoek van het Nijmeegse instituut IOWO al dat veel studenten onder de armoedegrens leven.
HOP, Wieland van Dijk

EU-miljarden

De Europese Commissie besteed de komende vier jaar 17,5 miljard euro aan wetenschappelijk onderzoek. Dit keer gaan er weer relatief grote bedragen naar biotechnologie, ICT en energieonderzoek. Dankzij de MKZ- en BSE-problemen is er nu ook veel geld voor onderzoek naar voedselveiligheid. Verder gaan er miljarden naar biomedisch onderzoek, maar onder druk van het Europarlement niet naar klonen en genetische manipulatie.
De spraakmakende wetenschapsorganisaties in Europa zijn niet tevreden. De nadruk op toepassingsgericht onderzoek is te groot. Wil Europa een concurrerende kenniseconomie blijven, dan moet er meer geld naar fundamenteel onderzoek.

De Lounge

Het Antwerpse studentenleven krijgt een extra pleisterplaats aan de Groenplaats. De Lounge, het eetcafé met ruim terras heeft zwaar geïnvesteerd in de uitrusting van z’n eerste verdieping. De schitterende negentiende-eeuwse bovenzalen, voorzien van een aparte ingang, zullen in de weekends fuifnummers van allerlei slag gaan ontvangen. Op maandagen en woensdagen kunnen studentenclubs de zalen afhuren voor nul Euro! De voorwaarden zijn ronduit adembenemend. Het moet wel gaan om een grote activiteit, de ruimte is namelijk aan de (erg) grote kant (maar opdeelbaar). Op dinsdagen organiseert het Loungeteam zelf een studentenavond. Wie wil kennismaken met deze nieuwste aanwinst voor het studentenleven kan alvast de première meemaken op 18 juni aanstaande.
· 2 euro entree in ruil voor een loterijlot
· loting elke dinsdag avond om 1 uur
· bier & fris 1,25 euro
· mix & Breezer 2,50 euro
· alleen toegang op vertoon van studentenkaart
· consumpties worden betaald met De Lounge muntjes
· munten worden verkocht aan de balie van de garderobe
Loting
· prijzen :
*hotel overnachting in Antigoon *koeler met Flugel *2 flessen champagne *diner bon *sponsor artikelen *4 vrijkaarten voor clubnight *2 bioscoopbonnen *een dag een huur auto *een motorrijles *een autorijles *uurtje zonnebank *muntjes
Shot time
· 2 mensen op de bar, hoofd naar achter, keel open en aan de fles zetten totdat het uit hun oren er weer uitkomt
Laars
· laars met de naam van de vereniging erop gegraveerd · op een laars krijgen ze een bier gratis · laars met clubnaam krijg je als iemand van de club hem in een keer kan leegdrinken
Andere acties & promo’s
· Flugel · Coca cola · C-dance · Red bull
info@delounge.be

Club Nokia +!

Voor de gelukkige bezitters van een GSM van het merk Nokia bestaat er een prachtig instituut, Club Nokia gedoopt. De leden daarvan krijgen allerhande voordelen, veel teveel om binnen het kader van dit studentizine op te sommen. Omdat Club Nokia en Studiant een boontje (of een pond bonen) hebben voor studenten en jongeren, kan je nu ook via Studiant lid worden van deze gratis club. Je kan er trouwens nog leuke extraatjes mee verdienen ook: wij mogen fleeces van Nokia weggeven, en ook nog eens een gloednieuwe Nokia 3410 !!! De gelukkige winnaars zijn zij die op het juiste moment lid worden. De winnende inschrijvingsnummers zijn al bepaald, en neen de redactie weet niet wanneer je moet inschrijven om zeker te winnen…
Gratis tickets en speciale gadgets zullen overigens ook gul rondgestrooid worden. Voor het komende academiejaar plannen we nog wat leuke acties naar de praesidia toe. Hou ons in de gaten!
Meer info over Club Nokia/Studiantversie kan je vinden via de doorklikbutton op de Studianthomepage!

Examenstress

Je kan je frustraties of bemerkingen over de examens kwijt op ons online-forum! Deel je mening met de Studiantsurfers! Studiantforum

Verkoop jezelf goed!

Op Studentenjobs.be kan je sedert een tijdje nu ook je CV zetten om makkelijker aan een studentenjob of startersbaan te kunnen raken. In het volgende nummer van het Studentizine besteden we extra aandacht aan het CV en de sollicitatie in het algemeen. Een goede sollicitatie en een goed CV zijn de helft van het werk in je streven om een werkgever te overtuigen om net jou in dienst te nemen! Maakt er dus werk van, en verkoop jezelf goed!

Afgestudeerd? ...Opkrassen!

In Nederland moeten studenten na het behalen van hun diploma zo snel mogelijk verhuizen. Zo komen er veel meer kamers vrij voor eerstejaars. Staatssecretaris Johan Remkes (VVD) van Volkshuisvesting wil onderzoeken of dat mogelijk is. De studenten krijgen in het plan van Remkes een huurcontract voor de duur van hun studie. Als ze afstuderen, moeten ze binnen een jaar vertrekken. Door onder meer deze extra maatregel moet de traditionele Nederlandse kamernood in 2008 zijn geledigd.

Student die buis vreest, verhangt zich!

James Lewis, een student in Edinbugh vreesde voor de tweede keer te falen in zijn eindexamen. Na een avondje uit met vrienden verhing hij zich op z’n studentenkot. Zijn vrienden hadden niets speciaals opgemerkt, hij had hen zelfs nog gesproken over zijn voornemen om een postgraduaat te gaan doen aan de Durham universiteit. Een van zijn kotgenoten (waar ook een telg van de prinselijke familie van Liechtenstein toe behoort) vond hem om twee uur ’s ochtends. Ondanks reanimatiepogingen legde James toch het loodje. Vermoedelijk was de vrees te falen, en z’n ouders teleur te stellen de reden van zijn wanhoopsdaad.
Een voorbeeld om zeker niet na te volgen!

Studente pleegt gewapende overval om haar cijfers te veranderen.

Julie Wintersgill, een rechtenstudente aan de Swansea universiteit in South Wales, vreesde het verdict van haar examenresultaten. Zij kwam op het lumineuze idee om een gewapende overval te plegen op een schoonmaker van de universiteit om zo aan de sleutels van alle lokalen te raken. Om die overval “onverdacht” te maken ontfermde ze zich ook over het nodige geld dat ze kon vinden. Veertien dagen later verschafte zij zich opnieuw toegang met behulp van de sleutels, en paste haar resultaten naar boven aan.
Het geknoei kwam echter aan het licht, zij werd aan de tand gevoeld en in staat van beschuldiging gesteld voor fraude, gewapende overval (het wapen bleek nep) en diefstal. Zij werd wel vrijgelaten in afwachting van het proces, maar kon blijkbaar niet leven met de gedachte veroordeeld te worden, en aldus elke kans op een carrière als advocaat in het water te zien vallen. Zij reed naar de kust en bediende zich van een (echte) tweeloop om de schande te ontvluchten. Haar vader heeft nu klacht ingediend tegen de universiteit en tegen de gerechtelijke instanties, omdat die zijn dochter onvoldoende zouden hebben opgevangen en begeleid. (nou moe)
De ironie van de zaak is dat Julie zich helemaal geen zorgen had behoeven te maken over haar cijfers, ze was met vlag en wimpel geslaagd…

Moordspel

Bij de Utrechtse roeivereniging ORCA zaten ze na de gebeurtenissen van de zesde mei enigszins in hun maag met een nieuw ludiek initiatief: het moordspel. Bij dit spel krijgen deelnemers een lijst met tien namen van personen en tien woorden. De personen worden 'vermoord' wanneer zij een van de woorden op de lijst in de mond nemen. Na rijp beraad werd besloten het spel gewoon doorgang te laten vinden. Wel heeft de organiserende commissie gezegd bij het samenstellen van de woordenlijst rekening te houden met de moord op Pim Fortuyn. ORCA-leden kunnen een maand lang meedoen aan het spel.

Hitchcock: 3 studenten plannen bomaanslag!

Met zo’n naam voor je stad vraag je toch gewoon om sensatie? Hitchcock is een Texaans stadje waar drie 15-jarige leerlingen van een school werden “verlinkt” door een medestudent. Zij hadden van het internet de instructies gehaald, en waren volop bezig de ingrediënten te verzamelen om een knallende indruk op de stad te maken. De drie werden in staat van beschuldiging gesteld op grond van het plannen van afpersing, een “first-degree” aanklacht vergelijkbaar met moord met voorbedachten rade, en wegens bedreiging van de medestudent die hen verklikte. De bedreiging vond plaats tijdens een kruisverhoor door de politie, en levert hen een extra aanklacht op, vergelijkbaar met correctionele zaken bij ons.
Hoogstwaarschijnlijk zullen de drie “buskruiteniers” tot hun meerderjarigheid gastvrijheid genieten in een Texaanse jeugdgevangenis.

Ik zweer niet te zullen spieken!

Aan de universiteit van Maryland onderschrijven alle studenten deze eed, en de formule komt ook terug op alle examenpapieren. Het is een initiatief van de studentenleiders om te proberen hun falanx te beïnvloeden door een beroep te doen op hun moraliteit. Het is twijfelachtig of deze eed de fanatieke spieklustigen zal verhinderen te spieken, maar het kan in elk geval inwerken op het onderbewustzijn van de occasionele spiekers.
Aan de universiteiten van Virginia, Washington, North Carolina en de gerenommeerde Princeton-universiteit schrijven de studenten deze eedformule eigenhandig op hun examenpapieren. Wie daar betrapt wordt op meineed mag ogenblikkelijk definitief zijn of haar “spitgerei schoonmaken”.

Verkeerskegelamnestie in St Andrews.

Aan de oudste Schotse universiteit (1411), waar ook een koninklijke spruit studeert, hebben studenten iets met verkeerskegels. Geen kot is compleet zonder roodwitte puntmuts, waardoor het stadsbestuur telkens weer aankijkt tegen een fikse extra kost ter vervanging van de gepikte exemplaren. Door de studenten in staat te stellen de kegels terug te geven zonder gestraft te worden, hopen de autoriteiten te voorkomen dat de gegeerde decoratieve stukken naar jaarlijkse gewoonte in grote getale bij het huisvuil en in stortcontainers belanden. Niemand laat immers zo’n bezwarend bewijsstuk achter bij het ontruimen van het kot na de eindexamens. Vermits er aan St Andrews een goede 5000 studenten ingeschreven zijn, kan het effect op de stedelijke begroting aanzienlijk zijn.

Organen invriezen spaart proefdieren !

Diepgevroren en ontdooide plakjes van dierlijke organen voorspellen hoe het hele lichaam reageert op medicijnen. Dat ontdekte milieuhygiëniste Inge de Graaf.
Haar ontdekking kan het aantal proefdieren terugdringen. De afbraak van medicijnen in het lichaam is uitstekend te voorspellen aan de hand van plakjes lever, nier of dunne darm. Zelfs plakjes die ingevroren geweest zijn bij 196 graden onder nul en weer worden ontdooid, kunnen gebruikt worden om te zeggen hoe het lichaam reageert op nieuwe medicijnen.
Dit beschrijft milieuhygiëniste Inge de Graaf van het Platform Alternatieven voor Dierproeven in haar proefschrift, waar zij vorige dinsdag op promoveerde. Het resultaat van De Graaf's onderzoek betekent dat er minder proefdieren nodig zijn om medicijnen te onderzoeken. Het ijskoud stockeren (cryopreservatie) van dunne plakjes of 'slices' van organen zoals de lever en de dunne darm, waar medicijnen afgebroken worden, in een orgaanslicebank kan een deel van het proefdieronderzoek overbodig maken. In plaats van een medicijn aan een dier toe te dienen is het mogelijk de stof op de plakjes aan te brengen. In het plakje vinden dezelfde chemische reacties plaats als in het dier zelf. Daardoor is het mogelijk te voorspellen wat er met een medicijn gebeurt aan de hand van een weefselplakje. Schadelijke bijwerkingen komen zo aan het licht. Behalve orgaanslices van dieren zoals ratten en muizen, is het ook mogelijk menselijke plakjes, van orgaandonoren, in de bank op te slaan. De Graaf onderzocht drie verschillende methoden voor cryopreservatie. Langzaam invriezen; invriezen terwijl de plakjes geïmpregneerd zijn met een beschermend oplosmiddel en 'rapid freezing'. Langzaam invriezen blijkt geen optie te zijn, want daarbij ontstaan ijskristallen die de cellen in het weefselplakje kapot maken. En hoewel vooral leverslices nog van zeer goede kwaliteit zijn na 'rapid freezing', is deze invriesmethode toch ook niet zo geschikt. Plakjes van de nieren en van de dunne darm waren er na het ontdooien namelijk slecht aan toe. De beste diepvriesmethode is het gebruik van plakjes die behandeld zijn met een mengsel van beschermende oplosmiddelen. Oplosmiddelen voorkomen het ontstaan van schadelijke kristallen maar zijn zelf giftig. Het gebruik van een combinatie van oplosmiddelen die elkaars giftigheid opheffen blijkt de beste vorm van cryopreservatie te zijn.
Rinze Benedictus

De kathedraalbeklimming door Democratia!

Na een nachtje vieren in ons kersverse clubcafé “De Woody’s”, konden we de moed bijeen rapen om ons om 11 uur ‘s ochtends naar de kathedraal van Antwerpen te begeven.
Vandaag was het dan eindelijk de grote dag! Sinds de jaren tachtig heeft niet één studentenclub het voor mekaar gekregen de toren van onze trotse, statige kathedraal te mogen beklimmen. Het heeft ons dan ook 2 jaar brieven schrijven, telefoontjes plegen en zagen gekost! Maar dit was wel de moeite waard! Democratia kon op zaterdag 11 mei 2002 eindelijk de trappen op!
Ondanks enkele onvoorziene omstandigheden, zoals de begrafenis van Rika de Backer, hebben we ons toch kunnen laten meeslepen in het verleden en ons laten overdonderen door de schoonheid van onze stad, waar we als Antwerpse studentenclub toch zo fier op zijn. Onze gids kon dan ook pittige anekdotes vertellen over de bouw, de groei van onze kathedraaltorens en de geschiedenis van onze stad die zich hierrond afspeelde. De 274 trappen die ons via een steile, smalle wenteltrap naar de 5 niveaus brachten, dompelden ons onder in de sfeer van Walt Disney’s “Hunchback of the Notre Dame”. Vanuit de toren liepen we als het ware op het dak van de zijbeuken. We konden van op de speciale loopbruggen de machtige houten draagstructuur van het dak bewonderen. De gids wees ons ook op enkele gaten in de vloer, die in feite het binnenplafond van de kathedraal is. De holle gewelven waren vanuit ons gezichtspunt bol en de gaten dienden vroeger om er koorden doorheen te laten zakken, waarop men dan planken legde. Deze primitieve stelling diende om de glasramen te kunnen poetsen. Deze acrobatentoeren moeten de huidige poetsers van dienst gelukkig niet meer uithalen.
Er werd ons ook duidelijk gemaakt dat er heel wat personeel constant voor de kathedraal werkt (van schoonmakers tot een notaris). Dat had niemand verwacht. Op het hoogste niveau konden we in elke windstreek via een kleine deur de stad vanuit de hoogte bewonderen. De St-Pauluskerk leek wel van legoblokken gebouwd en de Schelde leek nu plots zo dichtbij en ontzettend groot. Iedereen werd er stil van. De beiaard, die zich in de andere 123 meter hoge toren bevindt, stoorde zich niet aan ons. Dat konden we beslist niet zeggen van de duiven. Deze beestjes waren helemaal het noorden kwijt van al die belangstelling! De volledig afgewerkte (hoogste) toren konden we niet beklimmen omdat daar reëel gevaar bestaat voor het loskomen van brokstukken van het stenen kantwerk. Eenmaal terug op begane grond, kregen we nog een snelle rondleiding door de kathedraal zelf. De crypte en de sacristie zullen spijtig genoeg voor een andere keer zijn. Omwille van het uitlopen van de begrafenis van de oud-minister hadden we minder tijd ter beschikking, er werden trouwens reeds voorbereidingen getroffen voor de volgende eucharistieviering. Dus waren we genoodzaakt om de gids sneller dan verwacht te bedanken voor de boeiende uitleg en konden we onze belevenissen doorspoelen met een natje. (een goeie pint dus!)
Liesbeth Lemmens (ab-actis / scriptor)