Studentizine

Studentizine 32

2de ronde, 2de zit?

De algemene examenkoorts heeft dit jaar een bijzonder neveneffect op de studerende medemens. Tallozen onder hen worden gesignaleerd met vreemdsoortige uitstulpingen op hun hoofd, rood en geel en zwart aanlopend, en wie weet, misschien ook wel met een puntstaart? Of ze bokkenpoten hebben valt iets moeilijker vast te stellen, maar feit is dat na een zwakke confrontatie met examenstof of mundialitische tegenstrever, velen de bokkenpruik op hebben. De kwalificatie voor een samba in Kobe, bracht ten huize van de redactie in elk geval een studentikoze polonaise op gang, die zich tot voor het schrijfmeubel – twee verdiepingen lager – liet horen, en de kotgenoten trakteerden zichzelf op een stevige halve liter van het goudgele sponsorvocht. Dat het niet bij die eerste halve liter bleef, liet zich later op de dag aanzien bij de diverse studentenkroegen die nog steeds bevolkt bleken met een grote groep kakelbonte en bijzonder euforische supporterstudenten. De sores van de examinatoire scores bleken even ver weg, en “thank god it was Friday”…
De harde werkelijkheid dreigt op maandag, maar laten we proberen er het beste van te maken! Je weet immers maar nooit…
In tegenstelling tot de wereldbeker, bestaan er voor examens natuurlijk wel tweede kansen.

Voetbalmanie zorgt voor extra buizen.

De voetbalgekte slaagt naar vierjaarlijkse gewoonte weer toe langs alle kanten. Je kan rond de middag geen enkel studentencafé voorbijgaan of je ziet wel van die gekke supporters, met nog gekkere hoofddeksels (of wat ervoor moet doorgaan). Duidelijk is dat vele studenten hun examenschema aanpassen aan het voetbalschema. Degenen die juist tijdens een wedstrijd examen moeten afleggen hebben natuurlijk pech.
Menig student zal zich wel afvragen waarom net tijdens de examens dat verdomd wereldkampioenschap moet plaatsvinden. En net nu komen wetenschappers aanzetten met de bevinding, dat tijdens een wereldkampioenschap meer buizen gescoord worden dan tijdens andere jaren.
Toch zeker volgens professor Verschoren van het RUCA. Volgens hem zou het verschil in slaagcijfers oplopen tot 9 procent in een jaar dat de eerste zittijd tijdens een WK valt. En laat het nu net de studenten zelf zijn die de professor op het idee brachten om hier eens een onderzoek naar te verrichten. Een aantal studenten zouden namelijk tegen hem gezegd hebben dat ze dan minder studeerden.
Dit fenomeen zou in alle studierichtingen voorkomen. Wel zou het zo zijn, dat de laatste jaren het verschil vermindert, daar minder studenten op kot gaan en daardoor de sociale controle groter is. De studie liep over de voorbije twintig jaar.

Studies gaan voor voetbal

Dat is toch wat Femke Maes, een 22-jarige economiestudente, beweert. Zopas kreeg zij het allereerste Gouden Muiltje, tegenhanger van de Gouden Schoen. Femke speelt bij Eendracht Aalst, waar zij gedurende het afgelopen seizoen 15 doelpunten scoorde. Ondertussen heeft een ploeg uit Noorwegen haar al gevraagd om bij hen te komen spelen. Dit aanbod heeft ze geweigerd, want ze wil eerst haar studies achter de rug hebben. En misschien daarna, wie weet, een profcontract?

Steven Spielberg eindelijk afgestudeerd!

In 1965 had hij zich ingeschreven aan de California State University, maar na drie jaar hield hij het daar al voor bekeken en stapte hij het er zonder diploma af.
Onlangs mocht Steven Spielberg dan toch zijn diploma film en elektronische kunsten in ontvangst nemen. Niet alleen omdat hij hier al lang van droomde, maar ook om zijn ouders te bedanken voor de kansen die ze hem gegeven hebben. En om een voorbeeld te zijn voor zijn kinderen en de jeugd. Want, een diploma is toch wel belangrijk, vindt hij, alhoewel het niet echt nodig is om daar zo lang over te doen.
Spielberg had zich onder een pseudoniem laten inschrijven, en tot voor kort is dit een goed bewaard geheim gebleven. Als eindwerk diende hij Schindler’s List in, welke door zijn professoren met enthousiasme onthaald werd.

Goed nieuws voor de hogeschoolstudenten!

Een 10 op 20 voor de examens is nu voor hen ook al genoeg om aan een vrijstelling te geraken. De examens zijn al wel bezig, en het decreet dat deze nieuwe regeling vanaf dit academiejaar invoert is er nog niet, maar Vlaams minister van Onderwijs Vanderpoorten zal toch al een omzendbrief sturen zodat deze regeling al van kracht wordt. Ondertussen moet de tekst nog aan de Vlaamse regering voorgelegd worden.

Na de examens, welverdiende vakantie, of nog eerst wat bijverdienen?

Volgens de uitzendbureau’s zouden er dit jaar meer jobstudenten zijn dan vorig jaar. Een volledig beeld hebben zij nog niet, maar uit de cijfers waarover zij beschikken zouden zij toch kunnen besluiten dat het met de studentenjobs de goede richting uitgaat. Zoek jij ook nog een studentenjob, kijk dan zeker eens op www.studentenjobs.be Even nog kort een aantal zaken op een rijtje:
Wie mag jobstudent zijn? Ieder die is ingeschreven als student en vanaf de leeftijd van 15 jaar als je niet meer onderworpen bent aan de voltijdse leerplicht.
Zorg er steeds voor dat de arbeidsovereenkomst (overeenkomst voor tewerkstelling van studenten) op papier gezet wordt. Hiervan krijg jij één exemplaar, één is voor de werkgever, en één gaat naar de sociale inspectie.
Indien geen proefperiode in het contract vermeld wordt, dan gaat men ervan uit dat de proefperiode 7 dagen is. De proefperiode mag niet minder dan 7 dagen of langer dan 14 dagen duren. Tijdens de eerste zeven dagen kan de overeenkomst niet eenzijdig opgezegd worden, daarna, tot de 14de dag, kan je van de ene op de andere dag je opzeg geven, of krijgen. Wil je toch nog weg na je proefperiode, dan geldt voor een contract van één maand dat de student 1 dag opzeg geeft, en de werkgever drie dagen. Let wel: de opzeg loopt pas vanaf de eerstvolgende maandag. Je blijft van de kinderbijslag genieten als je niet meer dan 79 uur per maand werkt. Als schoolverlater kan je ook nog een studentenjob aannemen, hou er dan wel rekening mee dat je wachttijd met één maand verlengd wordt. Er wordt ook een sociale zekerheidsbijdrage, meer een solidariteitsbijdrage, afgehouden van 2.5 %. (als je niet meer dan één maand werkt), en, je werkgever is verplicht om een arbeidsongevallenverzekering af te sluiten. Voor meer info en om het hier kort te houden:
www.meta.fgov.be
www.acv-csc.be/jongeren
www.jobwerking.be
www.springplanknaareenjob.be
www.vdab.be

Studenten kraken e-mailsysteem van de politie

Toen een aantal Leuvense studenten vernamen dat de federale politie gebruik maakten van gratis hotmail-adressen, vonden zij er niet beter op om bij wijze van studentengrap deze adressen te kraken. Zo namen zij de controle over van een 15-tal mailboxen en kregen zij toegang tot vertrouwelijke informatie. De e-mailadressen werden ondertussen al buiten gebruik gesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Die zijn nu op zoek naar een veiliger systeem.

Te weinig studentenkamers in Leuven?

De huisvestingsdienst van de KU Leuven had het een aantal jaar geleden al zien aankomen. Het kameroverschot, dat in 1998 nog ruim duizend bedroeg, was in 2001 al naar 139 kamers gekrompen. De stad Leuven zou er goed aan doen snelle en efficiënte maatregelen te treffen zoals haar universitaire residenties uitbreiden en een soepeler houding aannemen wanneer privé-verhuurders nieuwe studentenkamers aanbieden. Volgens de wet van vraag en aanbod geldt nog steeds: hoe minder kamers er ter beschikking zijn, hoe meer de student hiervoor zal moeten betalen.

36 Studenten levend verbrand.

Openbaar vervoer: geen problemen…meer. Dat geldt voor ten minste 36 studenten van het Masvingo Teacher Training College in Zimbabwe. De studenten keerden terug naar hun hogeschool na een sporttornooi in Harare, toen hun autobus in botsing kwam met een vrachtwagen geladen met maïsmeel. Een hele stapel zakken meel kwam op de bus terecht en vatte vuur. Zowel de vrachtwagen als de bus brandden geheel uit. Een 35-tal studenten raakte nog wel uit de bus, maar onder hen zijn er heel wat zwaargewonden. Het wegverkeer in Zimbabwe geniet een zeer twijfelachtige reputatie. Vorig jaar nog, kwamen twee ministers om in het verkeer, binnen een periode van nauwelijks een maand. Overdreven snelheid en drankmisbruik vormen ook daar een dodelijke cocktail.

Computer stelt woordenboeken samen.

In de wereld worden zo'n vijf- tot zesduizend talen gesproken, terwijl er slechts enkele honderden goede woordenboeken bestaan. Het maken en bijhouden van woordenboeken voor kleine talen is slecht lonend monnikenwerk. Het promotieonderzoek van Maarten Janssen, afgestudeerd in de cognitieve kunstmatige intelligentie, brengt de automatisering van het maken van woordenboeken dichterbij.
Janssen maakte een computerprogramma dat aan de hand van een zogenoemde tussentaal woorden vertaalt van de ene naar de andere taal. Hij bedacht ook een oplossing voor het vertalerprobleem, met name dat er voor bepaalde woorden geen goede equivalenten in een andere taal bestaan. Wat bijvoorbeeld als het Nederlandse woord schimmel niet naar het Engels is te vertalen? De database van Janssen zoekt dan via de tussentaal de beschrijvende termen van 'schimmel' op, te weten 'wit' en 'paard'. De vertaling luidt dan 'white horse'. Het doel van Janssens database is niet het machinematig vertalen van teksten, want grammatica laat hij buiten beschouwing.
Hij wil vooral lexicografen, 'woordenboekenmakers', een steun in de rug bieden. Janssen: "Het Engelse girlhood kun je in het Frans het beste vertalen met 'adolescence'. Hoewel je dan de informatie verliest dat het om een meisje gaat, is dat voor een verhaal meestal niet erg. Mijn database levert als vertaling van 'girlhood' 'adolescence' plus 'fille'. Daar heb je niets aan als je de tekst automatisch wil vertalen, maar wel als je de tekst wilt begrijpen." Het maken van woordenboeken vanuit de database is eenvoudig. Met een druk op de knop kan het programma van twee talen een woordenboek maken. Het invoeren van een taal in de database kost overigens net zoveel tijd als het maken van een gewoon woordenboek, zo'n veertig manjaren. Janssen: "Toch heb je meer aan mijn database dan aan een gewoon woordenboek. Als je het niet-bestaande Hongaars - Maleis woordenboek nodig hebt, hoef je dat niet apart te maken, maar kun je dat uit de database halen." Rinze Benedictus

Dode beesten en verlijmde sloten.

Snohomish High School bij Seattle heeft “creatieve studenten”. Op de ochtend van 5 juni bleken een 45-tal deuren dichtgelijmd met cyaanacrylaatlijm, en er lagen dierenkadavers en vuilnis rondgestrooid over de campus. De poort was met een zware ketting afgesloten en een keramieken ezel vast gebetonneerd in het midden van het grasveld. Enig speurwerk leidde al snel tot de identificatie van de daders: 17 laatstejaars die “een grap” wilden uithalen. Hun gevoel voor humor kost hen in elk geval niet weinig: de schade werd begroot op minimum 10.000$, terug te betalen uit de spaarpotten. Bovendien liepen ze een schorsing op en 10 onder hen worden geweerd van de plechtigheden rond de graduatie. Vermits de schade groter is dan 250$ per deelnemer, zullen ze ook nog eens strafrechterlijk worden vervolgd wegens vandalisme. Een aantal onder hen, die ’s nachts betrapt werden terwijl ze een dienstvoertuig van de school wegsleepten om het te verstoppen, zullen mogelijk ook nog wegens diefstal vervolgd worden.
Het uithalen van grappen is een wijd verbreidde traditie aan de meeste high schools. Meestal blijft dat allemaal vrij ludiek (een auto op het schooldak takelen e.d.) maar elk jaar loopt het wel op een paar plaatsen uit de hand. In Massachussets zetten studenten een heuse rooftocht op poten, met punten per buitgemaakt item. Best betaald met 150 punten scoorde een politieauto. Zat de politie nog in de gepikte wagen? Feit is in elk geval dat ook daar 12 studenten voor de rechter zullen mogen gaan proberen uit te leggen dat hun plundering maar een grap was.

Voorlopig nog geen getuigen opgedoken.

In Leuven zijn er tot op heden nog geen studenten opgedoken met een getuige voor hun mondelinge examens. Sedert dit jaar is in die mogelijkheid voorzien, maar blijkbaar weten velen dat nog niet, of aarzelt men om een beroep te doen op dit recht. De vrees bestaat dat de prof dat als een signaal van wantrouwen tegenover zijn persoon opvat, en bijgevolg extra kritisch zal quoteren of moeilijker vragen zal stellen.

Aantal leerlingen gaat directeursloon bepalen.

Vanaf het volgende schooljaar zullen directeurs van basisscholen betaald worden op basis van het aantal leerlingen dat aan hun school is ingeschreven. Wie meer dan 350 leerlingen heeft mogen optekenen krijgt een beter loon dan collega’s van kleinere scholen. Daarmee wordt een analoge situatie gecreëerd met de betoelaging van de scholen zelf. Vanaf nu gaat de directeur dat dan ook zelf in de portemonnee voelen. Voor bijzonder onderwijs geldt een aparte regeling. Daar wordt gewerkt met een wegingscoëfficiënt, waarbij elke leerling al naargelang de problemen waar hij of zij mee kampt een aantal punten meekrijgt. Vanaf het ogenblik dat een school aan een getal van 850 of meer komt, heeft de directeur recht op bijkomende bezoldiging.

Studenten meer vatbaar voor depressies.

Patrick Luyten is een psycholoog van de Leuvense universiteit die een doctoraatsthesis schreef over normbesef en depressies. Hij kwam tot de opmerkelijke vaststelling dat de gemiddelde mens zo’n 15 procent kans maakt om ooit in z’n leven een depressie te ontwikkelen, maar dat percentage kan bij studenten oplopen tot liefst dertig procent. Bij studerende jongeren van 20 jaar ligt een piek in het aantal depressies, en het aantal studenten dat milde verschijnselen van depressie vertoont ligt ook opmerkelijk hoger. Een andere vaststelling is dat bij studenten de verdeling van depressies onder de geslachten ongeveer gelijk is, waar dat bij de rest van de bevolking voor twee derden op rekening van vrouwen dient geschreven te worden.
De oorzaak van dit verschijnsel zou moeten gezocht worden in een combinatie van factoren. Als belangrijkste elementen zouden de druk om te presteren (zowel uit zichzelf als ten overstaan van ouders en familie) en de onzekerheid van de periode (loskomen van de emotionele band met de ouders) kunnen gelden. De algemene psychologische risicofactoren bleken bij studenten bijna of soms zelfs even hoog te liggen als bij algemeen psychiatrische patiënten.
De noodzaak van verder onderzoek teneinde beginnende depressies bij studenten te herkennen en tijdig te kunnen aanpakken is dan ook duidelijk gebleken. Eén troost wel, hoger opgeleiden hebben in hun later leven veel minder kans op een depressie!

Sepuku

Een 18-jarige student in het Duitse Essen vond het blijkbaar zeer erg dat hij slechte cijfers had gehaald op z’n examens. Hij haalde in de klas een vlijmscherp Japans mes, met een lemmet van 21 centimeter, tevoorschijn en stak dat voor de ogen van de verbijsterde klasgenoten en de lerares tot twaalf maal toe in z’n buik. Daarop viel hij neer, om na overbrenging naar het ziekenhuis te overlijden. De lerares die hem het slechte resultaat overhandigde diende in shocktoestand te worden opgenomen in het ziekenhuis. De student inspireerde zich op de rituele zelfmoord van Japanse krijgers, sepuku, wanneer zij hun plicht niet naar behoren hebben kunnen vervullen of hun eer verloren hebben (bij ons vaak ten onrechte harakiri genoemd).
Best niet na te volgen, september kan altijd nog soelaas brengen.

Amerikaanse studenten blijven nu liever dicht bij huis.

Elf september heeft meer invloed op de Amerikaanse “way of life” dan je voor mogelijk houdt. Zo was het voor Amerikaanse studenten heel normaal om aan een universiteit te gaan studeren, zo ver van huis, dat ze pas de eerste keer weer naar huis gingen met de kerstdagen. Uit een artikel in Newsweek blijkt nu dat zich een ware metamorfose van het studiegedrag lijkt te hebben voltrokken.
De grote meerderheid van de nieuwe studenten schrijft zich nu in bij universiteiten die zo dicht mogelijk bij huis liggen. De studenten beseffen nu beter dan ooit dat ze dicht bij hun familie willen zijn wanneer er zich iets ergs voordoet. Nog een opmerkelijke vaststelling: hoewel was gevreesd dat de belangstelling voor studies in New York en Washington enorm zou afnemen, blijkt niets minder waar. Aan NYU is het aantal toelatingen voorlopig met 2 procent gestegen, en de George Washington University, vlakbij het Witte Huis, kreeg een recordaantal aanvragen voor inschrijving binnen.

Billosofie in Arkansas.

Rare jongens, die Amerikanen! In de thuisbasis van Bill Clinton, Little Rock, Arkansas, starten ze vanaf volgend academiejaar met een cursus “The Clinton Presidency”.
Professor Margaret Scranton, heeft de cursus voorbereid en zal in eerste instantie ook doceren. Alle aspecten van het politieke leven van Clinton zullen aan bod komen. De oud-president zelf zal de studenten ook een keer ontmoeten, en verscheidene van zijn voormalige medewerkers en tegenstrevers zijn aangezocht als gastdocenten. Alles samen zullen een vijftigtal studenten kunnen worden ingeschreven, waarvan de helft de cursus in Little Rock zal kunnen volgen, en de anderen interactief via internet. Professor Scranton heeft al aangekondigd dat geen enkel aspect onbehandeld zal blijven, dus de talloze amoureuze escapades van “Willing Willy” zullen dus ook aan bod komen.
Zouden er in de cursus dan hoofdstukken staan met als ti(e)tel: “how to suck seed in the White House” , “lay-out of the oral orifice”, “an insertion to cigar smoking” of “vlekkenwijzer van Tante Monica”?
Hyllarious…

OK-corall in Bangladesh

Twee rivaliserende studentengroepen hebben een shoot-out gehouden aan de Bangladesh University of Engineering and Technology in Dhaka. Daarbij werd een studente geraakt door een verdwaalde kogel. Zij overleefde het incident niet. Ooggetuigen verklaarden dat de studenten gebruik maakten van automatische wapens tijdens het vuurgevecht dat ruim een uur duurde. Beide groepen zouden deel uitmaken van studentenfracties van de regerende Nationalist Party.
Het gebeurt regelmatig dat het aan de universiteiten van Bangladesh tot een gewapend treffen komt tussen studentengroeperingen, met als inzet de controle over een campus. Op deze manier wordt de grondslag gelegd voor een politieke suprematie. De meeste studentenorganisaties hebben dan ook een gewapend “kader”. Eerdere voorstellen om politieke activiteiten te verbieden aan de universiteiten zijn allemaal een stille dood gestorven omdat geen (politieke) consensus mogelijk bleek.

Bij Nederlandse studentraden valt nog maar weinig te kiezen

Was er in Utrecht dit jaar nog sprake van een levendige verkiezingsstrijd, aan veel andere universiteiten was de dans rond de zetels in de Universiteitsraad bij gebrek aan kandidaten een wassen neus.
Zo ging de christelijke studentenfractie in de studentenraad van Wageningen uitsluitend van twee naar vier vertegenwoordigers bij de gratie van de opvolgingsproblemen bij de twee andere fracties. Wie op de lijsten stond, kon bij gebrek aan tegenkandidaten rechtstreeks de raad in. Sterker nog, op dit moment zijn maar elf van de twaalf zetels bezet. De partijen in Wageningen hebben daarom besloten tot een open sollicitatieprocedure voor de laatste zetel. Tot 15 juni kunnen belangstellenden zich bij een van de partijen aanmelden.
Zulke taferelen leken de Universiteit van Amsterdam aanvankelijk bespaard te blijven, maar de fractie UvAnders trok zich terug omdat die lijst de volksraadpleging van dit jaar een 'farce' vond. Daardoor werden de overblijvende kandidaten namens drie faculteiten automatisch benoemd tot lid van de centrale studentenraad.
Echte verkiezingen werden nog wel gehouden bij de andere Amsterdamse universiteit, de VU. Maar doorslaggevend voor de zetelverdeling was dat niet. Op voorhand stond vast dat de partij PS/SRVU haar meerderheid in de studentenraad kwijt zou raken. De progressieven, afgelopen jaar nog goed voor zes van de negen zetels, hadden maar twee kandidaten. Van de kiezers had de PS/SRVU met drie zetels mogen terugkeren, maar de derde stoel blijft leeg. Ook de winnende lijst VUSO/LSO moet nog zien of alle zes zetels vol komen. Vooral voor nummer zes schijnt de uitverkiezing als een donderslag bij heldere hemel te zijn komen. Deze had al andere verplichtingen op zich genomen, meldt Ad Valvas.
Bij de Katholieke Universiteit Brabant ontspon zich een stoelendans, met precies een serieuze kandidaat meer dan er zetels zijn. "Triest", vindt Klaas Dijkhoff, student-lid in de KUB-raad. "Je kunt wel roepen dat die studieprogramma's steeds zwaarder worden, maar er verandert niks als niemand er meer over mee wil praten.
Overigens is het niet overal kommer en kwel. In Groningen is de universitaire democratie nog springlevend, getuige althans de opkomst. Liefst 41 procent van de studenten bracht onder de Martinitoren zijn of haar stem uit.
HOP/EH

Alle universitaire docenten op ict-cursus

De ict-kennis en -vaardigheden van om en nabij de 25.000 Nederlandse docenten moeten de komende vier jaar op peil worden gebracht. Met die boodschap hebben universiteitenclub VSNU, de HBO-raad en ict-organisatie SURF zich een tijdje geleden tot informateur Piet Hein Donner gewend. Eventuele honorering van de claim zou de overheid in de komende kabinetsperiode 135 miljoen euro kosten. Zelf wil het hoger onderwijs nog eens 110 miljoen neerleggen.
De oproep van de instellingen komt niet helemaal uit de lucht vallen. Onlangs constateerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid al dat Nederland weliswaar stevig heeft geïnvesteerd in ict, maar nog niet goed weet wat het daarmee aan moet.
In zijn meerjarenplan 2003-2006 gooide SURF al eens een balletje op voor een 'ict-sabbatical' voor docenten, omdat zij nu een zwakke schakel vormen. Ze weten minder van computers dan hun studenten. Door de hoge werkdruk hebben ze geen gelegenheid om hun achterstand in te lopen.
Volgens het nu gepresenteerde plan zou iedere docent twintig dagen moeten worden getraind in de omgang met ingewikkelde elektronische leeromgevingen. Per opleiding moeten er bovendien een ict-specialist en twee ict-assistenten komen. Gebeurt dat niet, dan zullen eerdere investeringen in apparatuur en kabels weinig opleveren en blijft de gewenste onderwijsvernieuwing uit. Volgens de organisaties kan dat nooit de bedoeling zijn in een land, waar 'kennissamenleving' zo'n veelgebruikt woord is.
Demissionair onderwijsminister Hermans vond de docenten-sabbatical een onderwerp voor de komende kabinetsperiode, zo zei hij bij het SURF-congres van 29 mei.
Wel wil hij nog geld geven voor de voortzetting van het programma SURF-educatief. Dat betekent dat ook in 2003 geld beschikbaar is voor onderwijsvernieuwingsprojecten. Ter indicatie: met de nu lopende subsidieronde voor 2002 is 2,5 miljoen euro gemoeid, goed voor zes tot zeven projecten. HOP, Peter Hanff

Scheld(en)onderzoek.

Klootzak en andere verwijzingen naar de genitaliën zijn de meest populaire scheldwoorden onder Groningse studenten. Dit blijkt uit een onderzoek onder tweehonderd psychologiestudenten in Groningen van het vakblad Diemensies. Op de tweede plaats staan godslasteringen. Als derde worden verwijzingen naar domheid genoemd, zoals idioot en sukkel. Deze worden vooral door vrouwen gebruikt. Mannen verwijzen juist meer naar ziektes, bijvoorbeeld klerelijer (van cholera). Ook de Engelse termen zijn in zwang, zoals fuck en shit. In vergelijking met andere landen gebruiken Nederlanders minder scatologische scheldwoorden.

Bendes

Nigeriaanse bendes bestoken universiteiten en hogescholen in Nederland met e-mails waarin grote sommen geld wordt beloofd als de instellingen hun bankgegevens ter beschikking stellen. In zo’n mail krijgt een hogeschool 30 procent van 36 miljoen dollar aangeboden die op een bankrekening zou staan van de Nigeria National Petroleum Corporation. Wanneer de bankgegevens naar Nigeria zijn gestuurd, wordt binnen veertien werkdagen het beloofde bedrag overgemaakt. Tot nu toe heeft geen onderwijsinstelling toegehapt. In België worden vaak enige allusies op een familieband met de Mobutuclan gebruikt, om even spectaculaire netto verdiensten voor te spiegelen. Hoeft het nog verduidelijking dat rekeningen plunderen de enige doelstelling van deze “zwartverdieners” is.

Club Nokia +!

Nu kan de bezitter van een Nokia GSM ook via Studiant lid worden van deze gratis club. Je kan er overigens nog leuke extraatjes mee verdienen ook: wij mogen fleeces van Nokia weggeven, en ook nog eens een gloednieuwe Nokia 3410 !!! De gelukkige winnaars zijn zij die op het juiste moment lid worden. De winnende inschrijvingsnummers zijn vooraf bepaald, en neen de redactie weet niet wanneer je moet inschrijven om zeker te winnen…
Gratis tickets en speciale gadgets zullen overigens ook gul rondgestrooid worden. Voor het komende academiejaar plannen we nog wat leuke acties naar de praesidia toe. Hou ons in de gaten!
Meer info over Club Nokia/Studiantversie kan je surfend vinden via onze homepage.

Studenten avond, introductielunch voor praesides.

Beste Studenten,
Kort geleden is brasserie “De Lounge” geopend op de Groenplaats in Antwerpen. Op dinsdag 18 juni zal ook Club De Lounge op de eerste verdieping zijn deuren openen. De club zal geopend zijn op vrijdag en zaterdag en heeft elke week top dj’s. Elke dinsdag opent De Lounge vanaf 23.00 zijn deuren voor de studenten met daarbij toepasselijke prijzen.
Wat bieden wij:
- Zaal capaciteit van 700 - 900 personen
- 2 individuele bars (bij 900 man 3 bars)
- fantastische belichting en audio
- bier fris en wijn voor 1,25 euro gedurende de hele avond
- mixjes en Breezers 2,50 euro gedurende de hele avond
- dj’s
- geen zaal huur (ook niet bij TD’s)
Om de verenigingen kennis te laten maken met “Club De Lounge” en eventuele samenwerking te bespoedigen nodigt “De Lounge” van alle verenigingen één afgevaardigde van hun bestuur uit om op donderdag 27 juni om 12.30, bij ons te komen lunchen.
Wij verzoeken u gaarne voor woensdag 27 juni ons via e-mail of telefoon te laten weten of u aanwezig zal zijn bij deze lunch.
Wij kijken uit naar uw komst.
Met vriendelijke groet,
DE LOUNGE
Stephen van Es
Tel: 032268475
Fax: 032317754
info@delounge.be