Studentizine

Studentizine 33

Oef, dat was het dan!

De wereldbeker is gespeeld, en voor het studentenheir geldt al evenzeer het “Alea iacta est”. We hopen maar dat niet teveel van onze lezers nu overwegen om een groothandel in buizen en flessen te beginnen; een overaanbod haalt namelijk de prijs naar beneden. Overaanbod is er beslist ook weer geweest in de sector van de alcoholische versnaperingen. Wie met vlag en wimpel de Rubicon van de examens heeft overgestoken vierde het succes, wie een haalbare tweede zit voor de boeg heeft kon vieren dat het water niet te diep lijkt, en wie kopje onder ging zal stellig wel geprobeerd hebben de sores te verzuipen. Zelf is ondergetekende ooit eens wakker geworden na een legendarische slemppartij, zonder nog te weten wat de precieze aanleiding was. Het vergde enig denkwerk (én een telefoontje) om opnieuw “au courant” te zijn: het was een viering “cum laude”, de eerste keer in de universitaire carrière dat ik in september zelfs niet mocht terugkomen. In elk geval is nu de tijd gekomen om even uit te rusten. De hersenkwabben mogen even afkoelen, de bleek geworden smoeltjes mogen weer een gezonde blos verwerven, en de stilaan ontwend geraakte levers mogen weer lichtelijk gemarineerd worden. De vakantie lonkt, en hopelijk ook de daaraan verbonden tijd van “dolce far niente”.
De inktkoelies van het Studentizine schakelen weliswaar een versnelling lager, maar blijven jullie informeren over het studentikoze en studentennieuws. Het is niet geheel en al uitgesloten dat we toch een keertje overslaan, maar dat horen jullie wel tijdig.

Examencommissies deugen niet !

Meer dan de helft van de examencommissies op hogescholen en universiteiten deugt niet. Dat stelt de Nederlandse onderwijsinspectie. Uit een recent onderzoek blijkt dat zestig procent van de commissies leden heeft die er niet thuishoren.
Het onderzoek was een vervolg op een eerdere steekproef vorig jaar. Die leidde tot de door de universiteiten heftig betwiste conclusie dat de kwaliteitsborging van examens in het hoger onderwijs niet in orde zou zijn. De examencommissies zouden op veel plekken in gebreke blijven.
De Wet op het Hoger Onderwijs stelt strenge eisen aan de samenstelling van de verplichte examencommissies. Zo moet de examencommissie bestaan uit docenten van diezelfde opleiding. Bij maar liefst zestig procent is dat niet het geval en treden ook mensen die slechts zijdelings bij het onderwijs betrokken zijn als gecommitteerde op. Bij bijna een kwart van de examencommissies blijkt tenminste een lid zelfs in het geheel niet verbonden aan de opleiding. Minister Hermans van Onderwijs is het met die kritiek van de inspectie overigens oneens. In een brief aan de Tweede Kamer kiest hij voor de uitleg van de opleidingen. Ook met een ander kritiekpunt van de inspectie is hij het niet eens: de examencommissies zijn volgens de bewindsman niet verplicht verslag te doen van hun werkzaamheden, en het wekt dan ook geen verbazing dat veertig procent dat nalaat.
Ernstiger vindt de inspectie de aanwezigheid van opleidingsdirecteuren in veel commissies. Sommige commissies zijn zelfs voornamelijk samengesteld uit leden van het management. Dat kan leiden tot belangenconflicten, waarschuwde de dienst al eerder dit jaar.
Op de Universiteit Utrecht heeft elke opleiding een examencommissie. Wel zijn er enkele opleidingen die een examencommissie delen. Over het algemeen bestaan de commissies uit docenten die ook les geven aan de opleiding. Wanneer docenten niet zijn aangesteld bij de opleiding zelf, zijn ze in de meeste gevallen betrokken bij nauw verbonden opleidingen. De aanwezigheid van leden van het opleidingsmanagement in examencommissies komt ook in Utrecht voor. HOP, Wieland van Dijk/XB

Studente verkracht op campus Arenberg.

Onlangs werd op de campus Arenberg een studente verkracht nadat zij rond halfvijf ‘s ochtends was thuisgekomen. De dader blinddoekte en verkrachtte haar toen zij zich wilde omkleden. Nadat hij vertrokken was, belde het slachtoffer een vriend op, ‘s morgens is zij dan klacht gaan indienen bij de politie, waarna het Leuvense parket een onderzoek begon.

Ladderzat op de rails.

Een aantal voorbijgangers merkten onlangs aan het station van Lede in Oost-Vlaanderen een tiener op die op de treinsporen aan het waggelen was. De politie werd er bijgehaald en die vonden nog twee andere studenten ergens op de grond liggen, al even bezopen. Alle drie werden ze naar het ziekenhuis gebracht, één van hen verkeerde ondertussen al in coma. Ook in Aarschot werd er een student naar het ziekenhuis gebracht, drie anderen mochten ten huize van het politiecommissariaat ontnuchteren, en nog enkele anderen werden naar huis gebracht.
Deze “oververhitte” toestanden zouden blijkbaar iets te maken hebben gehad met het einde van de examens en de extreme warmte.

Plan om spijbelgedrag in het lager onderwijs aan te pakken.

Uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde scholier 11 dagen per schooljaar afwezig is. Niet alleen ziekte heeft hiermee te maken, maar zo zouden een aantal sociale factoren zoals een begrafenis, echtscheiding, crisissituatie het spijbelgedrag beïnvloeden. Ongewettigde afwezigheden zouden dikwijls ook al een signaal van dieperliggende problemen zijn, dus zou er ook meer communicatie tussen de scholen en de ouders moeten komen.
Omdat gebleken is dat kinderen die in het secundair onderwijs veel spijbelen dit meestal al doen sinds ze in het basisonderwijs zaten, werd besloten dit probleem in dat basisonderwijs al aan te pakken. Er zijn dus plannen om een doktersbriefje al na drie dagen afwezigheid verplicht te maken, en ouders zouden nog maar vier keer per jaar zelf een afwezigheidbriefje mogen schrijven.

Deleuze verliest CO2-weddenschap (met plezier).

Wie herinnert zich “The Bet” nog? Een weddenschap die de Vlaamse Vereniging van Studenten met staatssecretaris van Energie en Duurzame Ontwikkeling Deleuze had afgesloten? De weddenschap ging van start op 1 november 2001 en eindigde op 30 april 2002. Doel: in zes maanden tijd 8 procent minder CO2-uitstoot veroorzaken. Inzet: als de staatssecretaris won, moesten de studenten hem een week lang met een taxifiets naar al zijn vergaderingen in Brussel brengen. Dat kan hij dus vergeten, want verspreid over heel Vlaanderen lukte het 1 procent van de studentenbevolking (zo’n 507 koppen dus) om elk 8.6 procent minder aan broeikasgassen te fabriceren. Hoe zij dit deden? Door o.a. minder kilometers te rijden, de lichten te doven, computer en afstandsbediening uit te schakelen en met het deksel op de pot te koken. Deleuze kreeg dus het deksel op de neus, en beloofde om voor alle deelnemers een feest te organiseren in het najaar. Daar zal hijzelf dan als muzikant aantreden.

Antidrugsactie aan de Brusselse universiteit

Op verzoek van de raad van bestuur van de ULB (Université Libre Bruxelles) heeft de politie onlangs een antidrugsactie gehouden. Vooral een studentenrestaurant in de buurt werd gecontroleerd, en blijkbaar niet voor niets, want een zestal dealers werden voorgeleid. Zij waren in het bezit van kleine hoeveelheden cannabis. De universiteit was zelf vragende partij voor meer en gerichte controles.

Eerste volledig digitale examen.

In Genk hebben zestien leerlingen van het atheneum De Wijzer als allereerste hun examen op de computer mogen afleggen. Het ging over hun examen aardrijkskunde en blijkbaar zorgde dit soort van examen ervoor dat meer leerlingen geslaagd waren en ook beter scoorden.
Het ging om een meerkeuzeproef op de computer, waardoor zij ook direct na het examen hun resultaat kenden. En neen, afkijken was er niet bij, want alhoewel de vragen dezelfde waren, stonden de meerkeuzemogelijkheden telkens in een andere volgorde.
Ook de leraar is enthousiast, hij heeft nu niet enkel minder correctiewerk, maar kon nu ook vragen opmaken waardoor de leerlingen harder moesten nadenken.

Mechelse studenten ontwerpen reiswebsite als eindwerk.

Aan de afdeling Voortgezette Opleiding Toerisme aan de Katholieke Hogeschool in Mechelen knutselden zo’n tiental studenten als eindwerk een kortbijtrip naar East-Sussex in elkaar. Het thema kreeg de naam “Van Willem tot Winnie, East-Sussex op je sokken”. Willem, naar Willem de Veroveraar, en Winnie, naar Winnie the Pooh. Beiden hebben iets met de streek te maken. De studenten hebben maandenlang opzoekingwerk achter de rug, en zijn ook ter plaatse geweest. Het resultaat is een vierdaagse verkenning van Zuidoost-Engeland voor een breed publiek. Geïnteresseerd? Ga dan eens kijken naarwww.khm.be/vanwillemtotwinnie.

Het grote corpsballenonderzoek.

De Amsterdamse corpsballen en corpsballerina's bevestigen via een eigen onderzoek alle mogelijke vooroordelen. Zo stond in diverse kranten te lezen dat ze VVD stemmen, veel zuipen en een flinke studieachterstand hebben.
En het is natuurlijk weer ontzettend voorspelbaar van die kranten om het onderzoek zo eenzijdig te belichten. Dat vindt althans Bob Duynstee, hoofdredacteur van het gedenkboek 'Wij Amsterdamsche Studiosi', waarin de resultaten van de enquête zijn gepubliceerd. De media zouden zich moeten schamen, vindt hij, omdat ze aandacht hebben besteed aan slechts vijf vragen van de 65 uit het belevingsonderzoek. Duynstee vindt dat er wel degelijk opmerkelijke dingen uit het onderzoek komen. Bijvoorbeeld dat meer dan de helft van de leden ouders hebben die geen corpslid waren. Dat was vroeger wel anders. En neem nou het stemgedrag. Tweederde van de mannen stemt VVD en eenderde dus niet. Bij de dames stemt meer dan de helft op een andere partij dan de VVD. Dat is toch zeker opvallend?
Het Utrechts Corps is met reces. Gelukkig wil Aldo de Pape, aanstaand senaatslid (lid van het hoog praesidium), reageren. Hij denkt dat de media precies die punten uit het onderzoek gepikt hebben waarbij ze kunnen zeggen: 'zie je wel'. Hij kent het onderzoek overigens niet, maar vindt het goed dat het Amsterdamse corps reflectie niet schuwt. "Het is erg interessant te zien in hoeverre je als individueel lid nou origineel bent of niet." Unitaslid Laura Boudestein verzucht dat vooroordelen alle verenigingen ten deel vallen. "Niet-leden denken nog steeds dat we lid worden voor het goedkope bier. Ach, wij weten wel beter."
CN

Op reis met Studiant en Liberty TV.

Als Student wil je ook wel eens een stukje van de wereld zien, maar je wil of kan daar geen fortuin aan besteden. Via Studiant kan je sedert enkele dagen van op je computer snuisteren in stapels voordelige reisformules, dichtbij en héél ver weg, maar héél belangrijk: budgetvriendelijk. Online staan een ruim aantal promoties, maar je vindt er ook een zoekrobot, waarmee je aan de hand van allerlei criteria je (betaalbare) droombestemming kan vinden. In een behoorlijk aantal gevallen kan je trouwens een videoreportage zien over de bestemming die je aanspreekt. Onze vrienden van Liberty tv zorgen voor een bestendige aanvulling van het aantal beschikbare opnamen. Het is trouwens via hen dat Studiant deze studentvriendelijke promoties kan realiseren.
Ook boeken kan je online, lekker makkelijk, en met alle gelegenheid tot bezinning.
Kijk maar eens een keertje op www.studiant.be/libertytv.

Win een Nokia 3410 bij Studiant.

Voor de bezitter van een Nokia gsm die zekerheden wil, of die verzot is op gratis ringtones, té gekke bellogo’s wil downloaden én allerhande plezierige extra’s tot de zijne (hare) wil maken, bestaat er een prachtinstelling: Club Nokia. Wie gratis lid wil worden van deze bruisende club, kan dat via de Studiant-site doen. Bovendien maak je dan nog eens extra kans op een droom van een fleece of een gloednieuwe gsm Nokia 3410! Gewoon doen!

Studeren in buitenland aan banden gelegd...

Maximaal vijfduizend studenten per jaar mogen op een Nederlandse beurs een opleiding in het buitenland volgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft aftredend minister Hermans dat hij anders vreest voor misbruik door buitenlandse studenten.
Voor Hermans was de internationalisering van de studiefinanciering een gekoesterd wapenfeit. De bewindsman wilde studenten de mogelijkheid geven een volledige studie aan een buitenlandse universiteit of hogeschool te volgen met een Nederlandse basisbeurs. Tot nu toe konden studenten alleen bij uitwisselingsprogramma's en een beperkt aantal studies in Vlaanderen of Duitsland hun studiefinanciering meenemen.
Europese regelgeving gooiden echter roet in het eten: volgens uitspraken van het Europese Hof van Justitie zouden de regels zo ruim opgevat moeten worden dat alle inwoners van de Europese Unie, kandidaat-leden van de EU (zoals Polen) en geassocieerde landen (zoals Marokko) recht kunnen hebben op een Nederlandse beurs. Onderzoek van professor Mortelmans van Europa Instituut van de UU bevestigt dit. Zo kunnen Marokkaanse jongeren straks met geld uit Groningen in Spanje studeren als zijzelf of hun ouders enige tijd legaal in Nederland hebben gewerkt.
Hermans vreest dat de nieuwe regeling op grote schaal misbruikt zou worden, waardoor de kosten de pan uit kunnen rijzen. Hij stelt daarom teleurgesteld voor het aantal beurzen toe te kennen voor het volgen van volledige buitenlandse studies voorlopig te beperken tot vijfduizend per jaar, inclusief studies op mbo-niveau. Het nieuwe kabinet moet dan de komende jaren een sluitende regeling treffen.
Volgens het ministerie studeren nu jaarlijks ongeveer 2500 studenten met medeneming van hun studiefinanciering in het buitenland. Vooral opleidingen in België en Duitsland zijn geliefd.
HOP, Wieland van Dijk/XB

Vlaams IQ

Dat de dochter van de Utrechtse Nobelprijslaureaat niet in Utrecht maar in België studeert is geen toeval. Wat we eigenlijk al wisten, is nu bevestigd. Vlaamse kinderen scoren beter bij intelligentietests dan Nederlandse. Vooral als het gaat om feitenkennis waren de verschillen groot. Zo weten twee keer zoveel Vlaamse kinderen in welke richting de zon ondergaat. De Gentse onderzoekers schrijven de verschillen toe aan de schoolsystemen. Vlaamse scholen zijn gericht op het verwerven van kennis. Nederlandse scholen stimuleren de mondigheid van scholieren. "In een collegezaal met vijfhonderd Belgen en tien Nederlanders komen alle vragen van de Nederlanders", aldus een van de Gentenaren deze week in NRC Handelsblad.

Amsterdams feestje na winst Students Hockey Trophy

Amsterdamse studenten bouwden afgelopen zaterdag een feestje in Utrecht. De dames van de Amsterdamse Vrouwen Studenten Vereniging (AVSV) reden na het winnen van de Students Hockey Trophy in een witte limousine van de Kampongvelden naar het feest in de Woo. De Amsterdamse corpsstudenten wonnen het mannentoernooi. De twee teams kunnen nu met zijn allen op vakantie naar Turkije om het prijzengeld van 7000 euro te verbrassen. Het favoriete Utrechtse corps verspeelde zijn kansen door in de halve finale na strafballen te verliezen van 'underdog' Veritas.

Aanslag met spijkerbom op katholieke studenten in Belfast.

Op 24 juni werd een bomaanslag gepleegd op een studentenhuis in Zuid-Belfast. De daders gooiden een zelfgemaakte bom, gevuld met spijkers, door het raam in de woonkamer van het huis. De drie studenten die daar lagen te slapen werden als bij wonder niet geraakt. De muren van de kamer zaten vol scherven en spijkers. De bewoners van het studentenhuis verklaarden zo snel mogelijk te willen verhuizen.
In de voorbije jaren betrokken steeds vaker katholieke studenten een woning in de verarmde protestantse wijken nabij de Queens University. Sedert 1994 was daar nauwelijks nog sprake van enige dreiging. De spanningen liepen de laatste weken echter weer op en kenden hun (voorlopig) hoogtepunt met de recente bomaanslag.

Canadese studenten hangen de beest uit.

Een groep studenten van de Edward Milne High school in Sooke op Southern Vancouver Island is nu druk bezig met het treffen van minnelijke schikkingen. Een paar dozijn studenten leefden zich eens “lekker” uit op de wagens en woningen van 13 van hun docenten. De viering van hun gradering ontaardde in een regelrechte mobbing, waarbij de wagens en woningen van het onderwijzend personeel werden geviseerd. Behalve de schade aan de goederen, is er nu natuurlijk ook de factor angst bij de docenten en hun families.
De politie heeft in elk geval al een rechtsherstelforum belegd, waar de betrokken studenten zich zullen dienen te verantwoorden en verontschuldigen tegenover de betrokken leraars, hun families en de buren. Ze zullen ook moeten opdraaien voor de aangerichte schade en mogen gemeenschapsdienst tegemoet zien, wat héél misschien verdere strafrechterlijke vervolging zal voorkomen.

Ik maak je een kopje kleiner als je me durft buizen!

Les geven in de Australische Northern Territory University is ook geen lolletje. De prof Engels wordt met onthoofding bedreigd, als een aantal buitenlandse studenten niet slagen voor hun examen. De studenten volgen een intensieve taalcursus om zich voor te bereiden op een postgraduaat, en moeten geslaagd zijn, alvorens in aanmerking te komen voor die studies. De studenten betalen zo’n 5000 $ voor een semester van de cursus. In totaal 60 buitenlandse studenten dienden examen af te leggen.
De bedreiging kwam via fax binnen bij de decaan van de universiteit. De politie is gestart met een onderzoek. Alle resultaten worden zonder voorbehoud ter kennis gebracht van het ministerie van onderwijs, en de immigratiediensten. Tegelijkertijd is een onderzoek gestart naar de kwaliteit van het taalonderwijs. Er zal worden nagegaan of overal wel de opgelegde standaard wordt gehaald. Men vreest dat mogelijk nog meer docenten bedreigd zijn geweest, en daarom te makkelijk studenten zouden hebben laten doorstuderen.

Gsm van studenten kost Amerikaanse universiteiten miljoenen.

In plaats van 9 dollarcent per minuut te betalen voor de telefoontjes naar huis via de universiteitscentrale, opteren steeds meer studenten in de US voor het vaste tarief van 45$ per maand voor ongelimiteerd bellen binnen de States per gsm. Daardoor zien de universiteiten heel wat centjes aan hun neus voorbij gaan. Zij zorgen namelijk traditioneel voor de nodige infrastructuur én kopen beltijd in bulk bij de telefoonmaatschappijen. Daardoor verdienen de universiteiten behoorlijk wat geld in de telefoongekke Amerikaanse maatschappij. De University of California zag zo in de voorbije twee jaar 500.000$ verloren gaan, Chico State University raakte op een jaar tijd 400.000$ kwijt, en de Rhode Island University zag de inkomsten van telefonie dalen van 800.000 naar 100.000 $ per jaar over de laatste vijf jaar. Het verlies is zo belangrijk, dat een aantal universiteiten genoodzaakt zullen zijn hun inschrijvingsgeld te verhogen om te compenseren voor het verlies.

Geheime Nigeriaanse studentenclub maakt 17 slachtoffers.

Tenminste 17 mensen werden gedood, en nog een groot aantal gewond bij de aanval door een geheime studentenclub op de universiteit van Nsukka in Enugu state, een van de grootste Nigeriaanse universiteiten met zo’n 10.000 studenten. De aanval met vuurwapens was blijkbaar gericht tegen de ingenieurstudenten die op dat moment examens aan het afleggen waren. De schietpartij duurde verscheidene uren, alvorens de politie ter plaatste kwam. Twee verdachten zouden zijn aangehouden. De doden zijn overwegend studenten, maar ook twee docenten en een paar voorbijgangers raakten dodelijk getroffen. De universiteit is voor onbepaalde tijd gesloten.
In Nigeria zouden zo’n twintigtal geheime studentengenootschappen actief zijn, die zich bezig houden met allerhande activiteiten die het daglicht niet mogen zien. De clubjes worden verdacht van een groot aantal moorden, verminkingen, verkrachtingen en andere gewelddaden. In het laatste decennium zouden verscheidene honderden moorden op het actief van deze lieverds mogen geschreven worden.
De verenigingen zouden hoofdzakelijk een façade zijn voor georganiseerde misdaadorganisaties. De politie mag in Nigeria enkel een universitaire campus betreden op uitdrukkelijke uitnodiging of verzoek van de academische overheden. De meeste universiteiten geven er echter de voorkeur aan zelf de nodige maartregelen te nemen, blijkbaar met niet al te veel succes.
Deze regeling mag verwonderlijk lijken, maar in vroeger eeuwen genoten ook de universiteiten bij ons van een dergelijk privilegium fori.

Slimste student gezocht.

De slimste student van Utrecht had zeventien van de twintig vragen van de Grote Universiteitsquiz goed beantwoord. De nummer twee van Utrecht, psychologiestudent Sander den Oord, gaat echter naar de landelijke finale in Amsterdam.
De Utrechtse winnaar van de voorronde van de quiz is de 19-jarige Joost Sneller, tweedejaars student aan het University College. Met drie foute antwoorden en zeventien goede mag hij zich de slimste van de Utrechtse universiteit noemen. Sneller zou Utrecht in september verdedigen in een live-treffen met de andere lokale winnaars, ware het niet dat hij dan in Berkeley, Californië zit. Daarom heeft het U-blad geloot tussen drie inzenders die allen slechts één vraag minder goed hadden beantwoord. De gelukkige is geworden: Sander van den Oord, een 23-jarige vijfdejaars student organisatie psychologie. Hij gaat in september naar de landelijke finale. In Utrecht hebben in totaal zestien studenten en een medewerker hun antwoorden op de quiz ingezonden. De laagste score was van een student die zestien fouten had gemaakt. Hoe de quiz bij andere universiteitsbladen is gemaakt, is nog niet bekendgemaakt. De gemiddelde score van de beste deelnemers lijkt echter ook rond de vijftien vragen goed te liggen. CN

Genoeg vakantiewerk voor studenten

Door de afzwakkende economie zijn er dit jaar in Nederland 200.000 minder vakantiewerkers nodig in kmo’s. Toch hoeven studenten en scholieren zich niet af te vragen of ze deze zomer hun vakantie- en collegegeld nog wel bij elkaar kunnen verdienen.
Dat zegt MKB-Nederland. De ondernemersorganisatie onderzocht in mei de behoefte aan vakantiewerkers met een steekproef onder de 390.000 aangesloten bedrijven. Vorig jaar werkten daar een miljoen jongeren, nu is er plek voor ruim 800.000. Veel van de vakantiewerkers, naar schatting meer dan tachtig procent, is voor de extra zomerinkomsten afhankelijk van het midden- en kleinbedrijf (tot honderd werknemers). Tijdelijk werk blijkt alleen gevoelig voor het verslechterend economisch tij. Vooral in de zakelijke dienstverlening en de industrie wordt het eigen personeel meer ingeschakeld bij vervanging van vakantiegangers. "Toch denken we niet dat studenten en scholieren problemen zullen krijgen bij het vinden van vakantiewerk", aldus een woordvoerder van MKB-Nederland. "Er is niet meer de gigantische behoefte van vorig jaar, maar de arbeidsmarkt is nog steeds krap."
HOP, Wilmar Kortleever /CN