Studentizine

Studentizine 34

Eerste vakantienummer!

Het weer helpt bij het schrijven van weerom een Studentizine. Druilerig en fris het weer, hopelijk sprankelend en fris van de lever, het Studentizientje. Voor de samenstelling van dit eerste vakantienummer is er in elk geval alweer een behoorlijke hoeveelheid materiaal ter verwerking komen binnendwarrelen. Jammer genoeg komt binnendwarrelen, in sommige gevallen, zoals het schokkende nieuws dat ons bereikte vanuit de KSA-Vichte. Op het ogenblik dat je dat soort berichten te horen krijgt, is de verbijstering te groot om de ware omvang ervan te beseffen. Er sterven weliswaar dagelijks jongeren, overal ter wereld, door allerhande oorzaken, maar in dit geval is het zo overbodig, zo hemeltergend stom, dat woorden gewoon tekort schieten. Meteen zie je ook een hoop andere berichten in een heel ander perspectief, en soms is dat perspectief dan, zo mogelijk, nog schrijnender.

Katholieke monsterfusie.

De KUL en de KUB, gaan samen met vrijwel alle katholieke hogescholen een associatie aan, gecentraliseerd rond de KUL. Daarmee ontstaat een associatie die in meerdere opzichten afwijkt van de oorspronkelijke bedoeling van de associaties van universiteiten en hogescholen. De bedoeling was het hoger onderwijs regionaal te structureren om te kunnen voorzien in een ruimer en beter aanbod van opleidingen, dichter bij huis, kostenefficiënter en wars van verzuilde concurrentieneigingen. In die optiek zouden de universiteiten de regionale kernen van de associaties zijn, met één universiteit per associatie. De KUL haalt nu de KUB binnen, en dertien katholieke hogescholen van over heel Vlaanderen. Meteen rijst de vraag of er hier geen sprake is van hernieuwde verzuilingsdrang. De motivatie van rectoren De Ridder en Oosterlinck in de pers is trouwens ook vrij dubieus te noemen. Er is sprake van een “aandelenruil”(?) en een beroep op de vrijheid van vereniging.
De zinsnede: “als we om geld te krijgen een andere structuur moeten maken, doen we dat” (Oosterlinck in De Standaard) is treffend én tekenend. Wie danste er ook alweer voor de centen? Oosterlinck in élk geval ook, dat blijkt uit meerdere citaten (“als men de KUL nog geld afneemt, stapt zij naar het arbitragehof”…)
De studenten zijn in elk geval niet gekend in het hele fusieverhaal, dat zou in de tweede fase gebeuren, maar wat er van die beloften uiteindelijk in huis zal komen valt natuurlijk nog af te wachten. Ondertussen ressorteren alvast 40 % van alle Vlaamse studenten onder dit monsterverbond, of in absolute cijfers om en nabij de 66.000 leergierigen. Blijkbaar niet echt belangrijk genoeg om hen meteen bij het overleg te betrekken?

Drama bij KSA Vichte.

Voor de ogen van tientallen verbijsterde KSA-vrienden en kennissen werd de 19-jarige Jeffrey Ottevaere door “liefdesrivaal” Bruno vermoord met messteken. De verslagenheid was zeer groot, en alle zomerkampen van de KSA Vichte werden begrijpelijkerwijs meteen ook afgelast. In wezen ging het om een banaal gegeven, een relatie die een tijd geleden tot een einde was gekomen, en een nieuwe relatie die enige tijd daarna was ontstaan. Niets wereldschokkends dus, ware het niet dat Bruno zowel zijn ex Isabel als haar nieuwe vriend Jeffrey reeds meermaals had bedreigd. Bovendien was Bruno reeds drie keer in een Kortrijkse psychiatrische instelling in behandeling geweest, de laatste keer vlak na het einde van de relatie met Isabel. De vraag die wel moet gesteld worden is of Bruno, ondanks een eerdere ontsnapping en duidelijke tekenen van agressiviteit, niet al te vroeg ontslagen werd uit de Kortrijkse kliniek. Psychiatrie blijkt eens te meer nog lang geen exacte wetenschap te zijn… Hoe dan ook, blijkt het weerom rijkelijk te laat dat deze vraag wordt gesteld. Hopelijk kunnen er toch lessen worden getrokken uit de conclusies, om in de toekomst dergelijke drama’s te helpen voorkomen.
Ons medeleven gaat nu uit naar de ouders en zussen van Jeffrey, naar Isabel en haar ouders, naar de vrienden van de KSA, en ook naar de familie van Bruno. Voor hen allen is dit een traumatisch gebeuren, dat maar moeizaam verwerkt zal kunnen worden, en dat zelfs voor eeuwig in hen zal voortleven. Hopelijk vinden zij troost in de mooie herinneringen die zij aan “Jefke” zullen bewaren.

Zomerse openluchtcantus op de Antwerpse Stadswaag.

Vorig jaar werd ermee begonnen, dit jaar moet de bevestiging worden van een nieuwe Antwerpse traditie, die hoe dan ook in z’n eerste jaar al meteen levensvatbaar is gebleken.
Op 26 juli, om 19.00 uur start op de Antwerpse Stadswaag de zomerse openluchtcantus, ondertussen geschraagd door een tiental Antwerpse clubs. Voor wie de vakantie te lang duurt zonder studentikoos kwelen, voor wie eens een studentencantus wil bekijken of meemaken, voor de novieten die zich volgend jaar in het studentenleven gaan storten, voor de oudgedienden die nog wel eens willen kijken hoe het jonge geweld het er vanaf brengt, voor zovele kan een dergelijk zomers zangintermezzo een aangenaam evenement ànders wezen. Waar je bij activiteiten als Antwerpen Zingt voornamelijk populaire evergreens hoort, zullen de studentikoze kroegtijgers hun stembanden beproeven op klassiekers uit de eeuwenoude studentenliederenschat, maar ook op nieuwe(re) klassiekers uit codex en kroeg.
Het studentenlied is gelukkig opnieuw bezig aan een opleving, met clubs die zich zijn gaan wijden aan de betere zangprestatie, statements maken als een wereldrecord cantus neerzetten, bij mekaar gaan zitten tijdens cantorenconventen om opnieuw juist te leren zingen en de historische achtergrond van de liederen te leren kennen en tradities in ere te herstellen. Achter de schermen wordt intensief gewerkt om de historisch waardevolle traditie van meer dan 600 jaar studentenliederen opnieuw in volle luister te laten schitteren.
Voor al diegenen die de vorderingen van de Antwerpse studenten met een zwak voor het cantusgebeuren willen volgen, zijn dit soort openluchtevenementen een schitterende gelegenheid. Als het weer nu ook nog een beetje meewil… Er zijn uiteraard voorzieningen getroffen om de cantus toch te kunnen laten doorgaan ingeval van “Belgisch zomerweer”!

League of European Research Universities.

Onder die vlag gaan twaalf prestigieuze Europese universiteiten nauw samenwerken om de belangen van fundamenteel onderzoek constant onder de aandacht te brengen van de beleidsmakers van het verenigde Europa. De betrokken universiteiten: Oxford, Cambridge, Edinburgh, Heidelberg, Genève, München, Straatsburg, Milaan, Leiden, Stockholm, Helksinki en Leuven. Het permanent bureau van de League komt trouwens in Leuven, vlak bij de Brusselse Europese instellingen. Als voorzitter werd Colin Lucas, de rector van Oxford gekozen, met als ondervoorzitters Breimer van Leiden en Oosterlinck van Leuven. De twaalf behartigen in sé de belangen van de circa zestig Europese topuniversiteiten, die zich bezig houden met fundamenteel onderzoek. De deelnemers willen vermijden dat het onderzoek louter en alleen gestuurd wordt door de behoeften van de industrie en economie, omdat daardoor de toekomstvisie uit het wetenschappelijk onderzoek zou worden gehaald. EU-commissaris voor onderzoek Busquin heeft ondertussen reeds uitdrukkelijk zijn steun aan het opzet van de League betuigd.

VUB richt een eigen spin-off fonds op!

Een spin-off is, zoals we allemaal natuurlijk allang weten, een rendabele afsplitsing, onder vorm van een bedrijf of bedrijfsparticipatie, van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. De Antwerpse, Gentse en Leuvense universiteiten hebben reeds geruime tijd een eigen investeringsfonds voor spin-offbedrijven, en nu heeft ook de Vrije Universiteit van Brussel de trend gevolgd. De VUB investeert zelf 250.000 € in het participatiefonds, KBC Investco en Fortis Private Equity elk twee miljoen Euro en Omob, Mercator en de Brusselse Investeringsmaatschappij samen ook nog eens 1.750.000 €. Daarmee kan het investeringsfonds beschikken over een werkingskapitaal van zes miljoen Euro, wat zou moeten volstaan om een tiental spin-offbedrijven op de rails te kunnen zetten. Universiteiten geven de voorkeur aan een actieve participatie in de commercialisering van de resultaten van hun onderzoek, omdat zij op die manier de octrooirechten en de werkelijke commerciële waarde van hun realisaties beter kunnen opvolgen. Op die manier kan een universiteit ook substantiële extra middelen verwerven voor de werking van de instelling en de researchafdelingen.

Stages beter betaald

Nederlandse rechtenstudenten verdienen dit jaar veel meer tijdens hun stage dan in 2001. De gemiddelde vergoeding van stagiairs bij een advocatenkantoor is met een kwart gestegen vergeleken met vorig jaar. De juristen ontvangen nu 375 euro per maand, dat is een stijging van meer dan 72 euro. Bovendien is er nog maar een kantoor dat helemaal geen stagevergoeding betaalt. Vorig jaar waren dat er nog vier. Dit blijkt uit een onderzoek van rechtenstudie.nl onder dertig grote advocatenkantoren en gepubliceerd door Trouw. Volgens de site is de stijging opmerkelijk aangezien de advocatensalarissen stabiel zijn gebleven. De verklaring zou kunnen liggen bij het rapport 'De stand van de studentstage' in 2001. De top drie van de bestbetalende stageverleners zag na verschijning van dit rapport het aantal stagiairs toenemen. Tevens zijn de verschillen in beloning tussen de advocatenkantoren sinds dat rapport uitkwam drastisch verkleind.

90 seconden tekenen de rest van je leven!

Dat is zo bij Chinese kandidaat-studenten. Elk jaar in juli verschijnen miljoenen leerlingen op een examen dat moet bepalen of ze in aanmerking komen voor een hogere opleiding. Dit jaar waren er bijvoorbeeld 5,27 miljoen kandidaten voor 2,75 miljoen studievacatures. Logisch dat je daarvoor een toegangsexamen aflegt, maar de verbetering van de examens gebeurde nogal uit de losse pols. Voor de beoordeling van een verhandeling in het Chinees, werd bijvoorbeeld negentig seconden uitgetrokken. Eén corrector diende dus in minder dan twee minuten te oordelen of de ingeleverde tekst van voldoende maturiteit getuigde om toegang te verlenen tot hoger onderwijs. Wie afgewezen werd, bleef geweigerd en kon het volgende jaar niet opnieuw proberen, er stonden en staan immers opnieuw miljoenen kandidaten aan te schuiven. Na tientallen jaren protest tegen deze wel zeer arbitraire vorm van toelatingsbeoordeling, is er uiteindelijk een nieuw systeem ingevoerd. De verhandeling in het Chinees wordt ingescand en op computer door twee examinatoren beoordeeld. De toegekende punten worden met mekaar vergeleken en er wordt een gemiddelde van gemaakt. Dat gemiddelde is dan het eindcijfer, behalve wanneer de toegekende cijfers te ver uit mekaar liggen. In dat geval krijgt een derde examinator de tekst toegestuurd met verzoek te quoteren. Als de proef in Sjanghai meevalt, zal het systeem over heel China worden ingevoerd. Ook zal de examenperiode waarschijnlijk worden vervroegd met een twintigtal dagen. Zo wordt de heetste en meest vochtige periode van het jaar vermeden. Omwille van de stress rond de examens en de vochtige hitte wordt in China gesproken over “Zwarte juli”.

Ouders studeren mee af.

Ook nog na de ouderdag met je ouders in de collegebanken? Dat overkwam Wendy Asteleijner. Toen zij vertelde dat ze sociaal-pedagogische hulpverlening ging studeren, besloot vader Willie zich ook aan te melden voor deze studie. Toen moeder Marianne dit hoorde zei ze spontaan: "Dan doe ik ook mee", aldus De Telegraaf. Het drietal uit het Twentse Deldenerbroek studeerde onlangs af aan de Saxion Hogeschool in Enschede. En volgens de Hogeschool is het nog nooit eerder voorgekomen dat ouders en hun kind tegelijkertijd afstuderen.

Zweetvoetenboete.

In een eerder nummer hebben wij al bericht uitgebracht over de “zweetvoetenterrorist”, die met z’n onwelriekende onderdanen de Delftse universiteitsbibliotheek wist te doen leegstromen. Aan de zweetpatékessoap is voorlopig een eind gekomen met de uitspraak van de Haagse rechtbank. De 39-jarige Rotterdammer kreeg een boete van 250€, waarvan 100 effectief wegens huisvredebreuk. De rechtbank oordeelde dat de Rotterdammer zich te schikken had naar het verbod tot het betreden van de Delftse bibliotheek, na herhaalde verzoeken om zijn schoenen aan te houden in de bib. Op die manier bleef de stankhinder van zijn vijfenveertigers enigszins beperkt, maar TT stond op z’n “grondwettelijke recht” zijn schoenen uit te doen… Meteen na de uitspraak kondigde de Rotterdammer reeds aan in beroep te zullen gaan tegen de uitspraak, en verklaarde hij politiek asiel te willen aanvragen in Duitsland. Hij hoopt dat ze daar inschikkelijker zullen zijn inzake lijfgeuren als de zijne. De Delftse studenten zien alvast de toekomst nog niet al té rooskleurig tegemoet, want “Ranzige Tinus” kreeg geen formeel verbod vanwege de rechtbank om de bibliotheek te betreden. Wij houden jullie uiteraard in geuren en kleuren op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen ;-)

Toilet-tribulaties.

Een veel te dure kamer of juist helemaal geen kamer? Een optie is om je ouders een huis voor je te laten kopen en die dan te verhuren aan je medestudenten. Floris Veenendaal, hoofd particuliere financiering van de Rabobank in Utrecht, plaatst daar een kanttekening bij in het NRC Handelsblad. Hij waarschuwt de ouders dat studenten anders met een huis omgaan dan de bewoners van een eigen woning. Vooral het sanitair is een kwetsbaar punt. "Studenten gooien van alles door de wc" aldus Veenendaal. "Dus moet de loodgieter wat vaker langskomen". Het kan dus handig zijn dat wanneer je ouders een huis voor je willen kopen zij ook een beetje (veel) verstand hebben van klussen.

Studenten overwegen bankroet om onder studieschulden uit te raken.

In het Verenigd Koninkrijk komt binnenkort een nieuwe faillissementenwetgeving in voege, en er wordt gevreesd dat redelijk wat studenten daarvan gebruik zullen maken om onder terugbetaling van hun studieschulden uit te komen. De nieuwe wetgeving zal maken dat de toestand van bankroet gedurende één jaar zal bestaan, in plaats van gedurende drie jaar, zoals nu nog gebruikelijk is. De faling zou daarna nog zes jaar op de publieke documenten blijven voorkomen. Nu is het zo dat erg veel studenten in Groot-Brittannië op het ogenblik dat ze afstuderen een gecumuleerde studieschuld hebben van meer dan 15.000 €. Het is dan ook helemaal niet uitzonderlijk dat bepaalde mensen tot hun veertigste bezig zijn met hun studiekosten af te betalen.
Hoe langer hoe meer hoger opgeleiden komen nu in de verleiding om een persoonlijk faillissement aan te vragen. Zij hebben vaak immers nog niet erg veel bezittingen op het ogenblik dat zij hun studies beëindigen. Het treft hen daarom minder hard dat de rechtbank beslist om al hun persoonlijke bezittingen in beslag te nemen (tot en met Cd-collectie) en gedurende een jaar beslag legt op een belangrijk deel van hun inkomen. Na dat jaar zijn ze dan voorgoed verlost van de kosten die ze maakten om aan hun diploma te raken.
In het UK is het heel gewoon als student aanzienlijke bedragen te lenen om de opleidingen te betalen, die er veel duurder zijn dan bij ons. Ook het systeem van studiebeurzen kan de vergelijking met ons systeem niet doorstaan, waardoor de student zelf, of diens ouders, veel grotere investeringen moeten doen in een degelijke opleiding. Er gaan ondertussen al stemmen op om studieleningen uit te sluiten van de nieuwe wetgeving, om te vermijden dat tengevolge van het grote aantal gevallen van misbruik, het zo goed als onmogelijk zou worden om nog zonder aanzienlijke borgstelling aan een studiefinanciering te raken.

Maatregelen tegen geweld bij universitaire activiteiten.

Sport zou, naar verluidt, de zeden verzachten, maar daar is soms weinig van te merken bij het publiek. Hooliganisme is een verschijnsel dat hoe langer hoe meer voorkomt, bij hoe langer hoe meer verschillende sporten. Zo ook in de Verenigde Staten, waar de problemen bij sportcompetities op universitair niveau ook de bijzondere aandacht krijgen. Zo waren er incidenten na een basketwedstrijd tussen Maryland en Duke University, waarbij voor honderdduizenden dollars schade werd aangericht, en een toeschouwer gedeeltelijk blind werd na een slag met een stomp voorwerp.
In een poging paal en perk te stellen aan dat soort en andere vormen van rellen en incidenten, heeft de raad van bestuur van de Universiteiten van Maryland een hele rits aanpassingen aan de reglementen ingevoerd. Wie zich schuldig maakt aan eender welke vorm van vandalisme of geweld tijdens, of naar aanleiding van, activiteiten aan de universiteit, of in de buurt van de universiteit, mag meteen zijn of haar bullen bij mekaar zoeken, en elders proberen verder te studeren. Vermits zoiets in de praktijk zeer moeilijk is in de States, gaat het om een zeer krachtig argument om elke vorm van wangedrag te beteugelen. Uiteraard worden daders en mededaders verder ook nog strafrechterlijk vervolgd én aansprakelijk gesteld voor alle schade die werd aangericht.

Diploma’s te koop op internet!

We hadden het een tijd geleden in het Studentizine ook al eens naar voor gebracht, maar deze week haalde deze praktijk van diplomahandel via het internet dan toch de pers. Diplomavervalsingen zijn moeilijk uit te sluiten, eender van welke universiteit of welk diploma dan ook. Aan de Universiteit van Leuven zou hiernaar al een onderzoek bestaan. Het Nederlandse bedrijf DBA-Intermediair zou tegen betaling van zo’n forse 15000 EUR diploma’s op bestelling afleveren. “Diploma’s en titels zonder studie” en “prijzen op aanvraag” zouden zij op hun site aankondigen. Zij beweert zelfs hiervoor samen te werken met een aantal belangrijke universiteiten, zoals de VUB.
Bij de VUB nochtans denken ze eraan juridische stappen te ondernemen als blijkt dat door deze praktijken hun goede naam in opspraak komt. En zeker net nu de periode van inschrijvingen volop bezig is.
En blijkbaar gaat het dan nog niet eens over recente papiertjes, het bedrijf had namelijk aan De Nieuwe Gazet een voorbeelddiploma opgestuurd, toen deze krant de rector van de VUB dit diploma toonde, wist deze te melden dat het minstens tien jaar oud moet zijn, daar de bijzondere licentiaten vermeld op het vod sinds 1991 niet meer bestaan. Er stond trouwens maar één gekende handtekening op, de rest zou gewoon vervalst zijn.
De zaakvoerder van DBA-Intermediair zegt verbaasd te zijn over de commotie die zijn diplomahandel teweeg brengt. Volgens hem biedt hij al sinds 1997 diploma’s aan via het internet. Volgens hem gaat het niet alleen over louter kopen. Iemand die enkel middelbaar onderwijs heeft gedaan zou niet aan een gekocht diploma geraken. (Maar zeg nu zelf, als je een vervalst diploma wil hebben, dan zeg je toch dat je verder gestudeerd hebt ook? En als dit bedrijf geen diploma’s aflevert omdat je enkel middelbaar onderwijs genoten hebt, dan zal een ander bedrijf je dan weer wel aan een “geschikt” diploma helpen.) Ook de Universiteit Antwerpen denkt er inmiddels over gerechtelijke stappen te zetten.
Daarnaast bestaat er ook nog de (blijkbaar florissante) kanker van de dubieuze mailaanbiedingen zoals deze:
U N I V E R S I T Y D I P L O M A S
Obtain a prosperous future, money earning power,
and the admiration of all.
Diplomas from prestigious non-accredited
universities based on your present knowledge
and life experience.
No required tests, classes, books, or interviews.
Bachelors, masters, MBA, and doctorate (PhD)
diplomas available in the field of your choice.
No one is turned down.
Confidentiality assured.

In dit soort van gevallen gaat het eerder om volksverlakkerij dan om fraude, de commercialisering van de “speekmadolle”.
Op deze manier kan de hond van uw redacteur zelfs aan een universitair diploma raken, maar ja, bobtail Boris was indertijd toch ook directeur van de Zwarte Komedie?

Nieuwe wetten en decreten

Vanaf 1 juli 2002 treden een aantal nieuwe wetten, decreten en reglementen in voege in België. Wij hebben er hier een aantal uitgepikt die ook voor de student interessant kunnen zijn:
  • extra steun voor jonge starters: In het kader van het Rosetta-Plus-plan voor jonge zelfstandigen werd beslist dat wie jonger is dan 30 jaar, nog geen zelfstandige activiteit uitoefent en werkzoekend is, een goedkope startlening mag aanvragen.
  • premie voor opleiding: laaggeschoolde werkloze jongeren krijgen een federale premie van 1115 EUR als zij een opleiding volgen om zo hun kansen op werk te vergroten.
  • studentenarbeid: studenten die tijdens het schooljaar buiten hun schooluren reeds bij een werkgever aan de slag waren, mogen nu ook in juli, augustus of september bij deze werkgever blijven werken. De bijdrage voor de sociale zekerheid kan dan verlaagd worden.

Was het nu 10/20 of 12/20?

Onlangs verscheen in de pers het bericht dat men aan de hogescholen, in navolging van de universiteiten, reeds vanaf 10/20 een vrijstelling kon genieten. Deze nieuwe maatregel zou nu al van kracht zijn.
Maar wat blijkt? Een groot aantal hogescholen past deze regel nog niet toe. En blijkbaar is dit aan een aantal universiteiten ook alles behalve ingeburgerd. Normaal gezien zouden de hogescholen inmiddels een schrijven hebben moeten ontvangen waarin gemeld werd dat de nieuwe regel nu al van toepassing is. Is dit wel tijdig verstuurd geweest/geraakt? De Belgische “ambetantenarij” kennende… of is men van gedachten veranderd? Of vegen de hogescholen en universiteiten gewoon hun broek aan deze nieuwe regel?
Feit is, dat de meerderheid van de studenten hier niet echt van wakker ligt, zij redeneren namelijk dat, indien de regel 10/20 wordt, de proffen gewoon strenger gaan quoteren, dus wat is dan uiteindelijk het verschil?
Overigens moet je bij het veranderen van onderwijsinstelling of studierichting nog steeds 12/20 kunnen voorleggen om van een vrijstelling te kunnen genieten, daaraan verandert beslist niets.

Spijbelbesluit goedgekeurd

Door het nieuwe spijbelbesluit dat onlangs door de Vlaamse regering werd goedgekeurd, zou een einde moeten komen een de briefjes van ouders of dokters die spijbelaars een excuus geven om niet in de les te moeten verschijnen.
Het besluit geldt voor de basisscholen en het secundair onderwijs. Mits de school de spijbelaar begeleid en een dossier over de persoon aanlegt, kunnen de afwezigheden als geldig beschouwd worden. Op deze manier zal ook de school de subsidie voor deze leerling niet kwijtraken. Ook voor de Centra voor Leerlingenbegeleiding is een belangrijke rol weggelegd.

Filippijnse docenten mogen studenten arresteren.

Drugs zijn in de Filippijnen ook aan hogescholen en universiteiten een serieus probleem, en de overheid is vastbesloten om de kwaal met wortel en tak uit te roeien. Docenten en bestuurders zijn vanaf heden verplicht om drugsmisdrijven op de scholen of in de onmiddellijke omgeving ervan, te signaleren, en indien mogelijk de daders te arresteren. Wie verzuimt zulks te doen staat zelf aan vervolging bloot. In beslag genomen drugs moeten binnen de 24 uur op een erkend labo afgeleverd worden voor een expertise, die op z’n beurt binnen de 24 uur moet afgerond worden. Daarna worden de drugs verbrand om te vermijden dat ze uit de bewijzenkamer terug in de handel belanden. Wie betrapt wordt op het handelen in of smokkelen van drugs riskeert zijn of haar hachje, de doodstraf wordt uitgesproken en uitgevoerd.

Nog niet te negeren, Nigeria!

We hebben het in de vorige Studentizines al gehad over de “geweldige” sfeer aan de Nigeriaanse universiteiten, en ook in de laatste weken ontsnapten we niet aan “verwarmende” berichtgeving uit dat land.
Universiteitsstudenten vielen zopas namelijk een concurrerende universiteit in Ondo binnen ter vergelding van de kidnapping van een medestudente in de dagen daarvoor. Vijf studenten van een “concurrerende” studentenvereniging werden gevankelijk meegevoerd, gekneveld, overgoten met benzine en levend verbrand.
De politie is een onderzoek begonnen, maar vecht tegen de bierkaai. In het geweld tussen studentenverenigingen in Nigeria zijn sedert 1990 al verscheidene honderden doden gevallen. Moeten we dit in feite ook nog als “studentenleven” omschrijven?

Oeps, vergissinkje over examenresultaat.

Kleine foutjes hebben soms grote gevolgen, dat is in Calcutta nog maar eens gebleken. Een studente hoorde van klasgenoten dat haar naam niet terug te vinden was op de internetlijst van de geslaagde examinandi. Zij trok daaruit de conclusie dat ze voor de tweede keer gebuisd was in haar laatste jaar, en besloot dat het leven zinloos was. Zij verhing zich. Ondertussen was haar moeder even de hogeschool binnengewandeld, en had daar de naam van haar dochter op de officiële lijst van geslaagden gezien. Moeder dus huiswaarts om haar (intussen dode) dochter te feliciteren.

Op reis met Studiant en Liberty TV.

Als Student wil je ook wel eens een stukje van de wereld zien, maar je wil of kan daar geen fortuin aan besteden. Via Studiant kan je sedert een paar weken van op je computer snuisteren in stapels voordelige reisformules, dichtbij en héél ver weg, maar héél belangrijk: budgetvriendelijk. Online staan een ruim aantal promoties, maar je vindt er ook een zoekrobot, waarmee je aan de hand van allerlei criteria je (betaalbare) droombestemming kan vinden. In een behoorlijk aantal gevallen kan je trouwens een videoreportage zien over de bestemming die je aanspreekt. Onze vrienden van Liberty tv zorgen voor een bestendige aanvulling van het aantal beschikbare opnamen. Het is trouwens via hen dat Studiant deze studentvriendelijke promoties kan realiseren. Ook boeken kan je online, lekker makkelijk, en met alle gelegenheid tot bezinning.
Kijk maar eens een keertje op Studiant-Liberty.

Eerste winnaars Club Nokia bij Studiant.

Voor de bezitter van een Nokia gsm die zekerheden wil, of die verzot is op gratis ringtones, té gekke bellogo’s wil downloaden én allerhande plezierige extra’s tot de zijne (hare) wil maken, bestaat er een prachtinstelling: Club Nokia. Wie gratis lid wil worden van deze bruisende club, kan dat via de Studiant-site doen. Bovendien maak je dan nog eens extra kans op een droom van een fleece of een gloednieuwe gsm Nokia 3410! De eerste gelukkigen ontvangen trouwens eerstdaags bericht over hun nieuwste aanwinsten!
Wees er de volgende keer gewoon bij!

Eva wordt opgegraven!

Eva is een Franse studente, die vorig jaar bij Carcassonne struikelde over een paar bovenmaatse mergpijpen. Vermits zij zich geen soeppot kon voorstellen waar de beenderen in zouden kunnen passen, maakte zij de paleontologische dienst van het museum van Espéraza attent op haar vondst. Die vond in het begin ook alleen maar wat opmerkelijke én oeroude soepbeenderen, maar naarmate de opgravingen vorderden bleek dat het wel degelijk om iets speciaals ging. Het bleek namelijk een volledig skelet van een Ampelosaurus te zijn, met een lengte van 12 meter en een hoogte van ruim 2,5 meter. Meteen ook een bijzondere primeur, want het allereerste volledige dinoskelet ooit gevonden in Frankrijk. Als eerbetoon aan de eerlijke studente werd de dino naar haar genoemd: Eva. Alvast heel de zomer wordt er verder gegraven om 72 miljoen jaar oude Eva te bergen. Na de reconstructie zal Eva dan in volle glorie prijken in het museum van Espéraza.

Toelatingsproeven medische richtingen, meer geslaagden!

Niet alleen het aantal deelnemers aan de toelatingsproeven voor de studies voor arts en tandarts is spectaculair gestegen (van 763 vorig jaar naar 1266 dit jaar), maar ook het aantal geslaagden is de hoogte ingegaan. In totaal slaagden 37,1 % van de deelnemers (470). Van de Belgen slaagden 38,1 %, van de Nederlanders 35,7%, en van de andere nationaliteiten 10%. Voornaamste barrière bij deze laatste categorie zou de taal zijn. De betere resultaten zouden het gevolg zijn van een betere voorbereiding op het toelatingsexamen, maar ook van een algemene stijging van het vormingsniveau van de kandidaten.

Afgestudeerde ingenieurs komen dadelijk aan de bak!

De VDAB zag in vier jaar tijd het aantal vacatures voor ingenieurs en technici verdubbelen van 7.646 naar 15.202. Dat schijnt een algemene tendens te zijn, in die mate dat er hoe langer hoe meer een gebrek aan ingenieurs ontstaat op de Vlaamse arbeidsmarkt. Voor afstuderende ingenieurstudenten is het niet zo zeer kwestie om uiteindelijk een job te kunnen vinden, maar wel om de beste job te kunnen bemachtigen. Reden te meer om tijdens het laatste jaar indien mogelijk een jobseminar of sollicitatietraining van Studiant te volgen! Wil je weten waar er alvast seminars gepland zijn, of wil je weten hoe je als studentenorganisatie zoiets kan opzetten op jouw univ of hogeschool? Neem dan als de gesmeerde bliksem contact op met onze Sofie! Laat de kaas niet op ingenieuze wijze van jullie aanstaande ingenieursbroodje halen!