Studentizine

Studentizine 38

Redactioneel

Het “festijn” van de tweede zit is volop “aan de waggel”, voor velen onder ons is het ultieme moment van de waarheid aangebroken. Ondertussen herleeft gelukkig het studentikoze bestaan ook alweer. De openings-TD’s en tweede-zit-TD’s vermengen zich met de eerste kennismakingscantus. De activiteitenagenda begint stilaan weer gevuld te raken, en als vanouds zal onze Waddiswoar studentenkalender weer op heel veel plaatsen te vinden zijn. Nieuw is alvast dat we binnenkort ook de studentenkalender zullen verzorgen voor het nieuwe gratis stadsmagazine voor Gent, Zone09, geschoeid op de leest van het Antwerpse Zone03. Uiteraard blijft de Waddiswoar ook online bij Studiant, op MSN, op www.be en op diverse andere party- en studentensites. Als clubverantwoordelijke heb je er dus alle belang bij je activiteiten zo snel mogelijk toe te voegen op onze kalender. Het blijft –uiteraard- als vanouds gratis. Hoogstwaarschijnlijk komt er binnenkort nog een alleraardigst extraatje bij, maar daar hoor je in een van de volgende nummers wel meer over. Laat ons voorlopig volstaan met te stellen dat Studiant steeds voorop stond en staat als er nieuwe technologieën op de proppen komen.

In de meeste van de ons omringende landen is het nieuwe academiejaar ondertussen op gang gekomen. Het ligt dus een beetje voor de hand dat onze correspondenten uit Nederland in dit nummer royaal aan bod komen, zij hebben immers het meest te vertellen. Hun bijdragen zijn trouwens voor ons even genietbaar en “to the point”.
Wie zich overigens geroepen voelt om in de verschillende Vlaamse studentensteden aan “studentikoze slagveldverslaggeving” te gaan doen, mag steeds bijdragen insturen naar de redactie. Het brengt weliswaar geen cent op, maar je hebt wel de voldoening te kunnen rekenen op meer lezers dan veel van de auteurs die werken voor bekende namen in de tijdschriftenpers.
Ben je de gelukkige bezitter van een scherpe geest, een vurige pen, een sarcastische of satirische schrijfstijl, laat dan even iets van je horen. Wij willen dit Studentizine immers steeds verbeteren!!!
Praefectus scribae.

Leuvense studentenkamers alweer iets duurder

Uit steekproeven die onlangs gehouden werden door de huisvestingsdienst van de KUL, blijkt dat de studentenkamers in Leuven nog maar eens duurder geworden zijn, en dit met zo’n 6 tot 9 procent in vergelijking met vorig jaar. Spijtig genoeg zijn er in Leuven de laatste jaren geen koten bijgekomen, integendeel, een deel van de kotbazen haakt zelfs af.
Verschillende redenen liggen aan de basis: zo verkiest de stad Leuven voor een vaste bewoning, en weigert zij bouwvergunningen voor studentenkamers in het centrum van de stad (en dan nog zeggen dat zij de studenten als bewoners willen beschouwen). Minder koten zouden er ook zijn door de nieuwe normen waaraan studentenkamers sinds 1996 zouden moeten voldoen, een groot aantal verhuurders hebben hierdoor afgehaakt (niet moeilijk als je bedenkt dat deze normen op sommige gebieden zelfs strenger zijn dan voor het verhuren van een hotelkamer). En ook de universiteit zelf heeft het moeilijker om nieuwe studentenkamers ter beschikking te stellen: zij kan sinds jaren geen gunstige leningen meer krijgen om studentenkamers bij te bouwen.
Alhoewel er nog niet echt sprake is van een kotschaarste, zou aan deze situatie best toch iets moeten veranderen.

Studeren op kot moet goedkoper kunnen

Onlangs werd door volksvertegenwoordiger Georges Lenssen (VLD) een nieuw wetsvoorstel ingediend, waardoor studeren op kot fiscaal aantrekkelijker zou moeten worden. Hij stelt namelijk voor om voor studenten aan een hogeschool of universiteit de huurprijs van studentenkamers en de verplaatsingskosten fiscaal aftrekbaar te maken om zo jongeren te stimuleren om verder te studeren. En dan hebben we het hier eventjes over zo’n 1500 EUR fiscale aftrek, wat toch niet niets is. Je moet enkel kunnen bewijzen dat je ingeschreven bent aan een hogeschool of universiteit, en dat je op kot zit.
Ook voor wie te dicht bij school of univ woont, is er een oplossing voorzien: woon je op minder dan 30 km, dan kan je de dagelijkse vervoerkosten ook aangeven (met een maximum van 1500 EUR per jaar).
Er zijn verschillende motivaties: kotstudenten pendelen niet en zo zou er toch iets gedaan worden aan het mobiliteitsprobleem. Kotstudenten kunnen meer tijd aan hun studies besteden (onvermijdelijk zullen er een aantal meer tijd op café besteden, ach ja...).
Maar ook erg belangrijk volgens Lenssen: “België heeft geen grondstoffen, dus moeten we onze rijkdom halen uit hoogopgeleide werkkrachten”. En dan zeggen dat ze in Antwerpen de kinderen nog maar halve dagen op de schoolbanken willen...

Studenten zien komend schooljaar bepaald rooskleurig in

Het enquêtebureau Chi Kwadraat en de jongerensite Mine.be hielden onlangs via internet een onderzoek naar wat de studenten zelf dachten over hun slaagkansen. Blijkbaar ziet de meerderheid van de studenten die aan deze peiling meededen het komende academiejaar zeer positief, want slechts 20% onder hen geeft zichzelf geen kans. Bijna 30% is zeker dat zij gaan slagen. Degenen die negatief ingesteld zijn wijten dit aan de volgende zaken: de te verwerken leerstof, de eigen studiemethode, studiediscipline, moeilijkheidsgraad. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat kotstudenten meer studeren dat zij die nog thuis wonen. Het feit dat kotstudenten meestal hun studierichting zelf gekozen hebben, en dat de thuiswoners een studierichting door de ouders opgedrongen kregen, zou hier niet vreemd aan zijn. En bijna 50% van de studenten heeft een vast lief, hoe ouder, des te groter de kans op een vast lief (lijkt me een logische evolutie, maar soit).

Meer dan helft van studenten gaat in de fout bij condoomgebruik

Het mag dan misschien wel om een Amerikaans onderzoek gaan, maar wie zegt dat dezelfde fouten ook niet aan deze kant van de oceaan gemaakt worden? Uit een studie blijkt dat er meer aandacht besteed moet worden aan correct condoomgebruik, en dat niet enkel het gebruik zelf aangemoedigd moet worden, maar ook over hoe je ‘m correct opzet, want daar blijkt nog al te vaak iets mis te lopen. Even een korte samenvatting van de gemaakte fouten:
  • - het condoom pas aandoen nadat al penetratie geweest is (je kan namelijk ook al zwanger worden door spermacellen die in het voorvocht zitten, en HIV kan ook al overgedragen worden voorafgaand aan een ejaculatie)
  • - het condoom al afdoen nog voor de seks voorbij is
  • - geen ruimte laten aan het uiteinde van het condoom
  • - het condoom achterstevoren afrollen en daarna omdraaien om het nog eens te gebruiken (behoeft dit een tekeningetje??)
  • - niet letten op de vervaldag van het condoom
  • - niet nagaan of nadien het condoom beschadigd is
Oefenen is dus de boodschap...

Hoger onderwijs wacht armoede

Misleidend en beledigend. In ongekend harde bewoordingen hekelde collegevoorzitter Jan Veldhuis bij de opening van het academisch jaar de passages in het regeerakkoord over het hoger onderwijs.
De Utrechtse voorman liet bij zijn toespraak in de Domkerk weinig heel van het nieuwe kabinet. Onder het motto 'duidelijk en daadkrachtig' heeft men gekozen voor armoede op lange termijn, was zijn cynische visie op de aangekondigde bezuinigingen. Misleidend en bijna beledigend noemde hij het feit dat de aangekondigde korting wordt gepresenteerd onder de 'gemakzuchtige titel' efficiencykorting, zonder dat ook maar ergens wordt hard gemaakt waar het bij de universiteiten dan aan efficiency schort.
Fijntjes hield Veldhuis minister Van der Hoeven en staatssecretaris Nijs van onderwijs voor om eerst de hand maar eens in eigen boezem te steken. Als blijkt dat zestig procent van de afgestudeerde vrouwelijke artsen het vak nooit gaat uitoefenen, is het dan niet efficiënter om de beroepspraktijk te veranderen dan het aantal geneeskundestudenten te verhogen? En wordt het geen tijd om het collegegeld te verhogen, waar een academische opleiding zo zichtbaar financieel profijt oplevert voor afgestudeerden? En kunnen we dan niet meteen de studiefinanciering afhankelijk maken van de draagkracht van de ouders en de beurs voor kinderen van rijke ouders afschaffen? Veldhuis riep het nieuwe Zoetermeerse duo op om een kleine maar zware staatscommissie op te richten. Die zou serieus naar de positie van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek in Nederland moeten kijken en de minister advies uitbrengen over wat nodig is om de dreigende afbraak te voorkomen.
Of Veldhuis zijn zin zal krijgen is zeer de vraag. In Twente noemde Van der Hoeven de aangekondigde bezuinigingen 'onvermijdelijk'. Staatssecretaris Nijs zei in Delft dat Nederlandse universiteiten moeten samenwerken, "omdat de echte concurrenten de buitenlandse instellingen zijn". Het is een van de punten op haar agenda, liet zij weten. Nijs heeft begrip voor de boosheid van universiteiten. Om hen meer bewegingsruimte te geven, wil ze de instellingen wellicht een privaatrechtelijke status geven.
Een woordvoerder van ambtenarenvakbond AbvaKabo raakte niet opgewonden van die laatste suggestie: "De Vrije Universiteit en de universiteiten van Tilburg en Nijmegen zijn al private instellingen. Die lijken niet veel te verschillen van andere universiteiten. Volgens mij moet Nijs nog maar even haar dossier gaan lezen." EH

Unitas op het (doop)matje

De Universiteit Utrecht gaat onderzoeken of Unitas zich tijdens de kennismakingstijd (KMT) wel aan de gedragsregels heeft gehouden. Dit naar aanleiding van een boze brief van een vader van een aspirant-lid. Zijn zoon haakte tijdens de KMT af. De jongen vindt het onacceptabel dat aspirant-leden tijdens de KMT flauwvallen, niet meer op hun benen kunnen staan of aan het huilen worden gemaakt.
Het voormalige aspirant-lid, die niet met zijn naam in de krant wil, had tachtig procent van de introductie erop zitten toen hij besloot niet bij een vereniging te willen horen die zo respectloos met nieuwe leden omgaat. Afgebekt worden door ouderejaars dat valt nog in de categorie 'toneelstukje opvoeren', vindt hij, maar mensen die flauwvallen omdat ze meer dan twee uur samengeperst in een afgesloten ruimte moeten zingen of aspirant-leden die huilend uit de kamer van het sociëteitsbestuur komen omdat ze vieze dingen moesten drinken, vindt hij smakeloos. Temeer omdat ze op hun rug moesten liggen en hard werden toegeschreeuwd.
Volgens hem zijn er meer aspirant-leden tijdens de binnendagen afgevallen; zelfs meer dan andere jaren. Hij begreep van de noviciaatcommissie, dat de introductie dit jaar strenger was en dat het sociëteitsbestuur wel erg extreem was.
C. Kuijpers van het Studenten Service Centrum van de universiteit en contactpersoon voor de gezelligheidsvereniging heeft de brief net ontvangen en zegt deze serieus te nemen. Ze gaat op korte termijn contact opnemen met Unitas en de betrokken student. Pas daarna kan ze beoordelen of Unitas een van de afspraken tussen de verenigingen en de universiteit heeft geschonden. Zo is in de regels opgenomen dat er een verbod is op fysiek of geestelijk geweld jegens aspirant-leden.
Unitas wil nog niet officieel reageren. De gezelligheidsvereniging heeft de brief nog niet ontvangen. Wel wil Rector Yap kwijt dat er dit jaar niet meer afvallers zijn, juist minder.
In een reactie op genoemde voorvallen zegt een oud lid van Unitas die ook anoniem wil blijven, niet erg onder de indruk te zijn van het verhaal van het aspirant-lid. "Ontgroening hoort 'bitchy' te zijn, op appel staan hoort erbij en de zangles is al jaren zo. Je moet de liedjes leren." CN

Coca Cola Chachacha

Meer dan achthonderd eerstejaars studenten Sociale Wetenschappen kregen vorige woensdagochtend op De Uithof een massale spoedcursus country line dancing van professionals Harold en Carla Geenhuizen. Gekleed in gekke cowboyoutfits, compleet met hoeden en franjes, leerden zij de studenten in een uurtje de 'Coca Cola Cha', op de klanken van het bekende deuntje 'Always Coca Cola'. Studievereniging Alcmaeon, organisator van dit onderdeel van de introductie, is tevreden over het verloop van de activiteit: "De beentjes kwamen lekker van de vloer, na een ietwat onwennig begin", aldus Fieke Mangelaars van Alcmaeon. Het is in elk geval weer eens wat anders als doopopdracht…

Wasweb

Als het aan computermagnaat IBM ligt, is het beeld van wachtende studenten in overvolle wasserettes verleden tijd. IBM gaat in samenwerking met USA technologies wasmachines aansluiten op het Internet. Door dit nieuwe systeem kan je op afstand je was doen. Uiteraard moeten studenten hun vuile was nog wel zelf naar de wasserette brengen, maar zodra ze via het web zien dat hun was in een vrij gekomen machine is gestopt, kunnen ze de machine programmeren, zeep toevoegen en starten. Ook de betaling gaat op afstand. In eerste instantie zullen zo'n negenduizend machines en drogers op campussen en universiteiten op het nieuwe systeem worden aangesloten.

Bijbaan geeft blijkbaar toch studievertraging !

Een bijbaan van meer dan twaalf uur per week levert forse studievertraging op. Goede vwo-leerlingen zijn goede studenten. Dat staat in het proefschrift "Studeren (g)een punt" van Muriel van den Berg. Zij promoveerde zopas aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Van den Berg onderzocht de studievoortgang van 8500 studenten aan zestig opleidingen van vier universiteiten: de Universiteit van Amsterdam, de Universiteit Maastricht, de Universiteit Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de periode 1996-2000 is jaarlijks een enquête onder de studenten afgenomen.
Wat blijkt: een bijbaan tot acht uur in de week heeft totaal geen invloed op de studievoortgang. De studenten scoren dan nog steeds tweeëndertig studiepunten in het jaar (zo'n driekwart van de punten). Vanaf twaalf uur in de week werken komt er echter een scherpe kentering. Een bijbaan van vijftien uur in de week laat het aantal behaalde studiepunten zelfs dalen naar eenentwintig per jaar. Ruim driekwart van alle studenten heeft een bijbaan. Bijna een op de vier werkt meer dan twaalf uur in de week. Bijna een op de vijf studenten werkt in de horeca en een op de tien werkt aan de universiteit, bijvoorbeeld als student-assistent.
Het onderzoek nuanceert het beeld dat studenten met een royale bijbaan niet onderdoen voor andere studenten. Dat beeld ontstond afgelopen juli na een enquête van het U-blad onder driehonderd studenten van de Universiteit Utrecht. Verder blijkt het eindexamenresultaat een krachtige voorspeller van studiesucces: de goede vwo-leerling is een snelle student. Daarom pleit Van den Berg voor selectie van masterstudenten op grond van hun cijfers in de bachelorperiode.
HOP, Bas Belleman

Drukkosten proefschriften

De Utrechtse faculteit Biologie gaat de onkostenvergoeding voor de drukkosten van proefschriften variabel maken. Promovendi die erin slagen binnen vier jaar het manuscript te voltooien krijgen 2000 euro, twee maal het huidige bedrag. Het indienen van een manuscript binnen een half jaar na afloop van het dienstverband levert 1000 euro op. In andere gevallen wordt slechts 500 euro uitgekeerd. De maatregel past volgens de faculteit in het beleid meer promovendi op tijd aan de eindstreep te krijgen. De maatregel is niet uniek. De faculteit theologie heeft al een systeem waarbij de vergoeding varieert van nul tot 2500 euro.

Ezelliefhebber wil promoveren

De Universiteit Utrecht heeft inmiddels tweehonderdtwintig aanmeldingen binnen gekregen van hobbyisten die willen promoveren. De UU geeft deze hobbyisten een kans in het kader van de opening van het gerenoveerde Academiegebouw aan het Domplein op 2 en 3 november.
De meest opvallende hobbyist is een ezelliefhebber. Hij wil promoveren op het lange-afstandswandelen met een ezel. De man was zo enthousiast dat hij zich persoonlijk met zijn vrouw en zijn ezel aan de balie van het Bestuursgebouw in De Uithof kwam inschrijven. De man heeft samen met zijn pakezel al verschillende wandeltochten gelopen: van Nederland naar Rome, van Gibraltar naar Zeewolde en het Pieterpad van Groningen naar Limburg. Met deze tochten haalde hij geld op voor het Lilliane Fonds.
De universiteit haalde met de oproep voor hobbypromoties rond 1 augustus de landelijke pers. Sindsdien stromen de aanmeldingen binnen. Voor Germaine Custers van het Communicatie Service Centrum (CSC) van de UU is dit niet geheel onverwacht. Acht jaar geleden liepen de inschrijvingen voor een soortgelijke actie ook al storm. Die actie werd toentertijd verzonnen omdat het honderd jaar geleden was dat het Academiegebouw door de Utrechtse burgers aan de universiteit werd geschonken. Er promoveerden toen hobbyisten op onderwerpen als Ter land, ter zee en in de lucht en Queen.
Allerlei mensen, van afgestudeerde jongeren tot uitkeringsgerechtigden hebben zich inmiddels aangemeld met de meest uiteenlopende promotieonderwerpen. Enkele hobbyisten hebben kennis van tatoeages en anderen van het Britse Koningshuis of vooroorlogse buitenboordmotoren. Ook zijn er kenners van fossiele haaientanden die een nepbul in de wacht willen slepen.
De universiteit kan tijdens de heropening maar zes van de tot nog toe tweehonderdtwintig hobbyisten belonen met een bul. De selectie geschiedt door het CSC. De promotiecommissie zal net als op een officiële plechtigheid de bullen uitreiken. Hobbyisten konden zich nog inschrijven tot 1 september aan de balie van het Communicatie Service Centrum, maar men werd wel vriendelijk verzocht geen ezel mee te brengen.
KE

Britse universitieten (sic) lokken studenten met topless tieners.

In de jacht op nieuwe studenten heeft een aantal Britse universiteiten geadverteerd op een site met foto's van topless minderjarigen. Dat meldde The Times in z’n Higher Education Supplement.
In twee muisklikken van de informatie over een universiteit naar “Kinky Shannon” (17) of een andere rijpe tiener. Voor de universiteiten van Hertfordshire, Thames Valley en City (Londen) was het alvast geen beletsel om te adverteren op Bigwideworld.com.
Het internetmagazine richt zich op zestien- tot 24-jarigen. Volgens de makers stel je die doelgroep niet tevreden met alleen informatie over studeren, uitgaan, muziek en computerspelletjes. Daarom ook plaatjes van - soms topless - meisjes en teksten die zonder al teveel omhaal over seks gaan. Reden voor de meer behoudende elementen in de Britse universitaire gemeenschap om te protesteren tegen de normvervaging. Peter Hough (communications-editor universiteit van Ulster) bijvoorbeeld noemt de ontwikkeling 'symptomatisch' voor de groeiende concurrentie tussen universiteiten om de gunst van de aankomende student.
Genoemde instellingen lijken enigszins met de kwestie in hun maag te zitten. De universiteit City zou hebben verzocht terstond van de site te worden gehaald, wat overigens tot nu toe niet is gebeurd. Hertfordshire kondigde een onderzoek naar de website aan.

Maandverbandfraude bij geneeskunde

De vondst van spiekbriefjes op een damestoilet kwam eind april meer dan dertig geneeskundestudentes duur te staan. Het tentamen speciale farmacologie werd door de examencommissie geneeskunde ongeldig verklaard voor alle vrouwelijke deelnemers. Discriminatie vonden de studentes. Het universitaire beroepscollege gaf ze deze zomer gelijk.
De vier A4-tjes met de samenvatting van de leerstof en de antwoorden van vorige tentamens, alles zeer klein gefotokopieerd, werden aangetroffen in het bakje met maandverbandzakjes in een damestoilet in de foyer van het ziekenhuis. Surveillanten was op dat moment al opgevallen dat zo'n tien van de 33 aanwezige studentes tijdens het tentamen naar het toilet vertrokken.
Georganiseerde fraude, meende de examencommissie. In een e-mail werd een mededeling die al tijdens het tentamen was omgeroepen bevestigd: het tentamen was ongeldig verklaard voor alle vrouwelijke deelnemers. Voorzitter van de examencommissie Van Tweel: "Wij dachten met deze maatregel de groep getroffen onschuldigen zo klein mogelijk te houden." De studentes waren woedend. "Ik werd gestraft alsof ik fraude had gepleegd. En eigenlijk alleen omdat ik vrouw ben", zegt Gwendolyn van Gorkom.
Van Gorkom was een van de 21 studentes die tegen de beslissing van de examencommissie in beroep ging. Begin juli werden de studentes in het gelijk gesteld. De examencommissie had weliswaar het recht actie te ondernemen, maar heeft dat op de verkeerde manier gedaan, zo oordeelde het college van beroep van de universiteit. De faculteit geneeskunde had geen onderscheid mogen maken tussen de vrouwelijke en mannelijke studenten. Alle deelnemers hebben er immers belang bij dat er niet wordt gefraudeerd.
Hoewel de studentes in het gelijk zijn gesteld, vindt mr. B.J. van Putten, vader van een van de slachtoffers en vertegenwoordiger van de groep tijdens de beroepszaak, de uitspraak van het college niet ver genoeg gaan. "De studenten kregen al tijdens het tentamen te horen dat ze er waarschijnlijk voor niets zaten. Dat moet de resultaten hebben beïnvloed. Sommigen zijn ook eerder weggegaan. De studentes is een kans ontnomen het tentamen te halen. Het ware fair geweest als alle zakkers een extra mogelijkheid tot een mondeling tentamen zou zijn aangeboden."
XB

Bibkraak...

Eind juli werd bekend gemaakt dat de Utrechtse universiteitsbibliotheek het werk 'les lilacées' kwijt is. De acht banden met 486 gravures van de Fransman Pierre Joseph Redoute, met een geschatte waarde van 450.000 euro zijn in de nacht van 20 op 21 maart jongstleden gestolen uit de bibliotheek systematische plantkunde in het Van Unnikgebouw. De dader liet zich insluiten en forceerde vervolgens de toegang tot de betreffende ruimte en de vitrinekasten. Omdat het vermoeden bestaat dat de negentiende-eeuwse prenten in het buitenland zullen worden verhandeld is inmiddels Interpol ingeschakeld.

Fabienne gaat op kamers.

Het Nederlandse televisiestation V8 geeft in het nieuwe programma 'Fabienne gaat op kamers' zes studentenkamers weg in verschillende grote steden. Om in aanmerking te komen moet je eerstejaars student zijn en precies aangeven wat voor bizarre tegenprestatie jij over hebt voor een eigen kamer. Per aflevering worden drie studenten geselecteerd, die met een camera gevolgd worden tijdens het uitvoeren van hun 'ludieke actie'. Als voorbeelden worden 'een leuke kalender van jezelf', 'een mooie muurschildering' of 'iets spannends als een bungeejump' genoemd. Een 'jury' van drie plaatselijke studenten bepaalt wie de kamer krijgt. De huur van die kamer moet de winnaar overigens gewoon zelf betalen, dus van echt 'krijgen' is geen sprake. Toch is de belangstelling vrij groot, want in Nederland bestaat er geen kameroverschot. Het is er soms zelfs erg moeilijk om aan een geschikt kot te raken.

Kijk op studentenleven is 16.000€ waard.

De Nederlandse Volkskrant organiseert een wedstrijd waarmee studenten een jaar lang (bijna) gratis leven ter waarde van 16.000 euro kunnen winnen. Deelnemers moeten het studentenleven 'zo origineel mogelijk weergeven',in interviews, columns, reportages of cartoons. De beste inzending wordt rijkelijk beloond: gratis boodschappen, bier aan huis, zomervakantie, computer, gratis mobiel bellen, kamerinrichting en cash 250 euro per maand. Zie ook: de internetsite.

Nieuwe UIT verloopt vlotjes.

De Utrechtse Introductie Tijd (UIT) is volgens alle betrokken partijen naar volle tevredenheid verlopen. Het instellen van een avondklok en het terugdringen van 'het bier' heeft daar geen invloed op gehad. Ook de gezelligheidsverenigingen klagen niet. Vooraf vreesden zij dat de vernieuwde introductie hen leden zou gaan kosten.
In tegenstelling tot andere jaren speelden de gezelligheidsverenigingen dit jaar geen prominente rol tijdens de UIT. J. Veldhuis, voorzitter van het college van bestuur, wilde dat de verenigingen zich meer op de achtergrond hielden; de universitaire activiteiten van de UIT kwamen volgens hem in het gedrang door de overheersende rol van de verenigingen.
Hij stelde een avondklok in: de officiële activiteiten moesten om een uur 's nachts zijn afgelopen. Aanvankelijk stribbelden de verenigingen ernstig tegen, omdat zij vreesden dat de aanwas van nieuwe leden hierdoor drastisch zou dalen. Achteraf gezien was deze angst ongegrond, want de verenigingen haalden dit jaar evenveel nieuwe leden binnen als in voorgaande jaren.
Ook de heisa omtrent de avondklok bleek overdreven. Na een uur 's nachts gingen de feesten bij de verenigingen gewoon door. Volgens Jeroen Heydendael, lid van de Intro Commissie Utrecht, was dat ook de bedoeling: "Het officiële UIT-programma moest om een uur afgelopen zijn, de rest van de activiteiten niet." Voorzitter Veldhuis beaamt dit. "Ik ben tevreden over de gang van zaken."
Toch worden niet alle nieuwe afspraken nageleefd. Zo hebben niet alle studieverenigingen zich gehouden aan de maatregel dat hun introductie pas na het begin van het studiejaar mag beginnen. Hierdoor overlapt die introductie nu met de kennismakingstijd (KMT) van enkele gezelligheidsverenigingen. Praeses Bregje Muijlaert van Biton 'baalt hier enorm van'. "Onze KMT loopt nu in het honderd, doordat zij zich niet aan de regels houden. Belachelijk." De betreffende studieverenigingen vinden de opwinding van Muijlaert onterecht: "We hebben pas in december van deze nieuwe maatregel gehoord," zegt Deon Slachter, voorzitter van Drift '66 de studievereniging van de faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. "Toen hadden wij de accommodaties voor de introweek al gehuurd. Daarom hebben wij van de faculteitsleiding toestemming gekregen om toch een week eerder te beginnen." Ook de andere studieverenigingen mochten van de faculteit nog een laatste keer eerder op kamp. Volgend jaar zal het wel volgens de regels gaan, beloven zij.
FB

Nieuwe games online

Student zijn is niet alleen college lopen, blokken en de studentikoze filou uithangen, maar af en toe heb je ook gewoon eens een verzetje nodig. Computergames zijn zo een bron van verstrooiing, en daar zorgen we bij Studiant dan ook voor. De gamessite is in volle evolutie, en regelmatig komen er nieuwe games online. Bekijk ze maar eens!

Data om te onthouden:

4 november : Studiant lintenavond, Antwerpen
13 november : Gravensteenfeesten, Gent
19 november : Cantorenconvent in den Aalmoezenier, Antwerpen
20 november : St.V op de Sablon, Brussel
3 december : St. Nicolas, Luik
18 december : Massacantus, Gent

Indisch ontbijtprogramma: 2000 voedselvergiftigingen.

Het was een ambitieus programma, het Rajiv Gandhi Free Breakfast Scheme, dat op 14 augustus werd opgestart in het zuiden van India. De bedoeling is loffelijk genoeg: de scholieren dagelijks voorzien van een gratis ontbijt van brood en melk, iets wat ze thuis vaak genoeg niet kunnen krijgen. Begin september liep het echter al grondig mis, een goede tweeduizend scholieren werd ziek ten gevolge van voedselvergiftiging, en diende te worden afgevoerd naar ziekenhuizen in de buurt. Dankzij snel ingrijpen van de overheden bleven de gevolgen eerder beperkt. Vijf leerlingen dienden gehospitaliseerd te worden, de anderen konden na verzorging naar huis gestuurd worden. Het ontbijtprogramma is even opgeschort, tot men precies heeft uitgevist waar het is misgelopen.