Studentizine

Studentizine 39

Redactioneel

Voor de meesten zit de tweede zit er bijna op, en hopelijk hebben jullie het schitterend gedaan. Het is immers bijzonder jammer en pijnlijk, de hele zomer te hebben opgeofferd om uiteindelijk een teleurstelling te incasseren. Hoe dan ook, het leven gaat verder, de herfst is begonnen, en het nieuwe academiejaar gaat van start. Binnenkort zien de brave burgers van de universiteitssteden weer groepen vreemd toegetakelde jongeren door de straten huppelen, kruipen of tijgeren, onder luidruchtige leiding van in labojassen getooide bietekwieten met brede linten over de schouder. An sich is daar niks mee mis, maar de jongste jaren lijkt er een tendens te zijn om van de traditionele, ludieke doop een SM-happening te maken, waarbij het risico op lijfelijke malheuren imperatief schijnt. Die evolutie is er mede voor verantwoordelijk dat het aantal schachten bij vele clubs bestendig daalt, en dat is bijzonder jammer. Een initiatieritus behoort tot de geplogenheden van vele maatschappelijke groepen en verenigingen. Wie zijn of haar eerste duikkamp meemaakt en het brevet haalt, wordt gedoopt door Neptunus, zo ook wie voor het eerst aan boord van een schip de evenaar oversteekt. De meeste van die dooprituelen beperken zich tot wat gesmos en gepros, waar iedere deelnemer een prettige herinnering en een getuigschrift aan over houdt. Bij studentendopen is er echter in de loop der tijden een cyclische beweging te merken, waarbij de dopen schommelen tussen ludiek en amusant voor alle deelnemers en toeschouwers, tot gortig, brutaal, boertig en agressief, en enkel voldoening schenkend aan doopmeesters met sadistische neigingen. Dooprituelen kunnen creatief aangepakt worden (maar daar moet je natuurlijk wel voor nadenken) en een feest zijn voor alle betrokkenen, en als je als club dan ook nog eens probeert de overlast voor de omwonenden te beperken of liefst geheel te vermijden, dan ben je aardig op weg om opnieuw een succes te maken van deze jaarlijkse traditie. Probeer vooral niet om wat je zelf hebt ondergaan nog extra te verzwaren om je frustraties van die tijd af te reageren. Denk liever even na over wat er toen fout liep of hoogst onaangenaam was (neen, in natte kleren in de vrieskou staan is niet grappig, toen niet en dit jaar ook niet). Geef aan de doop een ludieke functie, die de actieve creativiteit van de nieuwelingen prikkelt, en je zal even zovele nieuwe clubambassadeurs gewonnen hebben. Zorg ervoor dat een paar clubleden steeds nuchter blijven en toezicht houden op het verloop, en laat die stomme schachten de rommel die ze veroorzaakt hebben opruimen. Probeer het eens, en je zal zien, een studentendoop kan ook een écht feest zijn.

EUSC Logo wedstrijd

Nu de European Union Student Council (EUSC) met zijn werking is begonnen, zijn we op zoek naar een logo. Op zijn eerste bijeenkomst in Parijs heeft de EUSC besloten hiervoor een wedstrijd te organiseren.br> Neem de uitdaging aan en win een uitnodiging om er bij te zijn in Nederland, waar de EUSC tijdens het laatste weekend van november weer bijeenkomt. Het logo waar we naar op zoek zijn moet:
  • - de naam „EUSC“ bevatten;
  • - eenvoudig zijn (het moet kunnen gefaxed en gekopieerd worden);
  • - twee kleuren bevatten.

Enkel studenten uit de Europese Unie mogen hun ontwerpen inzenden. De uiterste datum om je ontwerp in te zenden is 1 Oktober 2002 om middernacht (CET). Het bestuur van de EUSC zal 10 ontwerpen selecteren en de EUSC zal hieruit een winnaar kiezen. De uitslag zal op 15 oktober worden bekend gemaakt.
Stuur ons je ontwerp via email office@eusc.net of via post (EUSC Theaterstrasse 1 D-30159 Hannover, Duitsland).
Veel succes.
The European Student Council.
eusc.net
MEN ZEGGE HET VOORT!
Voor meer info: Rafael MONDELAERS, Vice-President EUSC
rafael.mondelaers@gmx.net
+32 486 52 68 30

Inschrijven als studententeam voor de Konincklijke Roeiregatta!

(Antwerpen, 5 oktober 2002) In het kader van de Antwerp Yachting Days wordt er een roeiwedstrijd georganiseerd voor studententeams. Een team bestaat uit zes roeiers. Er wordt in reeksen en een finale geroeid op het Kattendijkdok. Studententeams die zich inschrijven betalen een waarborgsom van 30 Euro, die door de organisatoren wordt terugbetaald op het ogenblik van aanmelden bij de inschrijving. Deelname is dus geheel gratis en volledig verzekerd. Alle deelnemers worden om 8.30 uitgenodigd voor een gratis ontbijt. Er bestaat de mogelijkheid in te schrijven voor het middagmaal. Het winnende team krijgt een prachttrofee en een versterkende prijs van vaten bier voor een eigen activiteit. Ook voor de tweede en derde plaats is een troostend vaatje voorzien. Inschrijven kan nog tot 29 september op de site www.estudiant.be/regatta/studentenroeiregatta.htm zowel voor de race, als voor het middagmaal.
Vanaf dit academiejaar wordt de regatta trouwens een klassieke wedstrijd op de kalender, met selectiewedstrijden in vier Belgische en vier Nederlandse universiteitssteden. Die preselecties zullen doorgaan in april en mei 2003. De grote finale België-Holland zal dan in oktober 2003 geroeid worden in Antwerpen.
Meer inlichtingen: herman@studiant.be;david.claeys@skynet.be

Cantus, weer een muzikaal feest!

Wie vertrouwd is met het studentenmilieu weet het maar al te goed, het gaat niet zo schitterend met de cantusvaardigheid van de modale student. Daar willen CASC, Studiant en het ANZ een mouw aan proberen te passen door het inrichten van cantorenconventen.
De eerste editie gaat door op 19 november aanstaande, in den Aalmoezenier, Aalmoezenierstraat 46, in Antwerpen.
We beginnen eraan om 20.00 uur en voorzien een initiatieprogramma van ongeveer drie uur. Daarna is er dan nog gelegenheid voor vragen, vrije babbel, rolling en een verfrissende pint tot besluit.
Op het programma staat het aanleren van een aantal klassiekers uit het cantusgebeuren die in onbruik zijn geraakt, meestal gewoon omdat niemand precies wist hoe ze ook weer moesten gezongen worden. Verder gaan we een aantal bekende liederen, die tegenwoordig totaal fout gezongen worden even proberen bij te sturen. We zullen ook aandacht besteden aan een aantal geplogenheden van de cantus die van langsom meer in onbruik geraken (een avé confrater, bierspelen, bloemkoolrede...) maar die mits correct toegepast, leven en ambiance in een cantus kunnen brengen. We voorzien ook nog achtergrondinfo over een aantal liederen, zodat duidelijk wordt waarover het lied gaat, een brochure met partituren... De verschillende zangwijzen worden ook bekeken: koor, canon en driestemmig, en een aantal versies worden beluisterd als voorbeelden.
Uiteraard is dat niet gratis! Per deelnemer wordt de immense bijdrage in de onkosten gevraagd van 1,00 € (ja een héle Euro). Daar is geen drank in voorzien. Iedereen kan drinken naar believen aan 0,75 € per pint of soortgelijke (systeem met bonnetjes).
Er moet wel vooraf ingeschreven worden (online op www.cantorenconvent.be ). Reserveren doe je best zo snel mogelijk, vermits wij maar een beperkt aantal mensen toegang kunnen geven. Het moet immers een beetje beheersbaar blijven.
Het ligt in onze bedoeling mettertijd op diverse locaties soortgelijke initiatieven op gang te brengen of mee te ondersteunen. Meer info vind je op www.cantorenconvent.be. Je kan ons ook contacteren op herman@studiant.be.

Het nieuwe academiejaar...

Het nieuwe academiejaar staat voor de deur. Enkelen onder jullie zullen nu al wel begonnen zijn, voor een aantal is het nog eventjes wachten tot begin oktober. Neemt niet weg dat er in de loop van september reeds een aantal tendensen vastgesteld kunnen worden.
Zo blijkt dat steeds meer studenten-to-be wachten tot op de laatste moment om zich in te schrijven, en dat niet alleen, degenen die nu in de rij staan om zich in te schrijven moeten ter plekke soms nog kiezen waarvoor. Hierop heeft de VUB ingespeeld, en zij is dan ook de eerste geweest om infodagen in september te organiseren.
Een van de redenen zou zijn dat de jongelui er zeker van willen zijn dat ze de juiste richting kiezen en dat ze later een goede job zullen hebben die genoeg opbrengt. Vermits de huidige economische situatie momenteel niet zo goed loopt, is het dus niet verwonderlijk dat dit twijfel zaait.
Lang wachten zou volgens sommigen zo slecht nog niet zijn, je zou hierdoor meer tijd hebben om de pro’s en contra’s tegenover elkaar af te wegen. Je loopt dan wel het risico dat er voor deze laatbeslissers geen plaats meer is, en dan kunnen ze opnieuw beginnen kiezen. Anderen willen het studentenleven nog geen vaarwel zeggen, en beslissen dan maar om iets extra te gaan studeren. Ook vinden sommigen dat er echt wel een heel groot aanbod aan studiemogelijkheden is, waardoor de keuze moeilijker wordt.
Aan de universiteiten blijkt dan weer dat een aantal richtingen, wegens de economische situatie die serieuze tegenslagen kreeg/krijgt te verwerken, aan populariteit moeten inboeten. Economische richtingen en informatica lijken momenteel het grote slachtoffer te worden. De traditionele richtingen mogen dan weer gerust zijn, zij moeten niet inleveren aan inschrijvingen. Gelukkigen zijn o.a. rechten, dat de laatste jaren een terugval kende, maar dat lijkt nu te beteren, en medische wetenschappen. Tot 35% meer inschrijvingen voor die richting aan de KUL bijvoorbeeld, en dat is toch wel de moeite.

Vervroegde verkiezingen voor studenten?

Blijkbaar heeft Marianne Thyssen, van de CD&V een beetje schrik dat haar partij aan stemmen zal inboeten. Van haar komt immers het voorstel om de komende verkiezingen van juni 2003 te vervroegen met 4 weken omdat anders, zo luidt het, gevreesd kan worden dat de studenten te veel tijd gaan verliezen met hun stem bewust uit te brengen. En dat in volle examenperiode. Foei toch! Als de verkiezingen voor de examens vallen, hebben de studenten meer tijd om het beleid “kritisch te evalueren”. Geen nood echter, uit het vorige artikel blijkt dat de student gewoon is om pas op de laatste moment te beslissen, en of dat nu net in de examenperiode valt of niet, wat maakt dat nu uit?

Universiteit tilt zwaar aan wangedrag.

Gezelligheidsvereniging Veritas moet zich tegenover de Utrechtse universiteit verantwoorden voor haar activiteiten tijdens de Kennismakingstijd. Dit na verhalen over flauwvallende mensen en het insmeren van het haar van nuldejaars met stront. Eerder werd Unitas al op het matje geroepen.
De universiteit is deze week begonnen met een onderzoek naar vermeend wangedrag bij de gezelligheidsverenigingen Unitas en Veritas. Aanleiding hiervoor zijn klachten van twee ouders en uitlatingen van nuldejaars over de Kennismakingstijd (KMT) in het Utrechts Nieuwsblad van afgelopen zaterdag. In de krant werd beschreven dat studenten werden opgesloten, gedwongen werden bruistabletten te eten en flauw vielen tijdens een appel.
Inmiddels is met informanten van zowel Unitas als Veritas gesproken. Later deze week staan nog een paar gesprekken gepland. Het college van bestuur verwacht volgende week maandag met een verklaring te komen, waarin duidelijk wordt wat de volgende stap zal zijn.
J. Kessels, woordvoerder van de universiteit in deze zaak, verwacht niet dat het college van bestuur zelf nader onderzoek gaat doen. Tot de mogelijkheden behoort wel dat de universiteit een extern samengestelde commissie opdracht geeft de zaken nader te bestuderen.
Unitas rector P. van Geffen wilt het onderzoek in eerste instantie intern houden, maar als de universiteit het anders wilt, zal de vereniging zich daarin schikken. Het gesprek met de universiteit had een inventariserend karakter, zegt hij. Er is gepoogd een feitenlijstje te maken.
Van Geffen noemt de sfeer op de sociëteit naar aanleiding van de publicaties in het Utrechts Nieuwsblad (UN) en U-blad 'bezorgd'. Temeer omdat in het UN de voorvallen bij Unitas en Veritas op een grote hoop worden gehoord, zoals de kwestie van het insmeren van poep in de haren van nuldejaars. Dat is zeker niet bij Unitas gebeurd. En het verhaal over de zangles waarbij de aspirant-leden vastgebonden zouden zijn, is bijvoorbeeld pertinent niet waar. Wel staan mensen dichtbij elkaar tijdens de zangles.
De vraag wanneer gesproken kan worden van geestelijk geweld jegens een aspirant-lid kan Van Geffen niet beantwoorden. Hij stelt dat de noemer maar eens gepreciseerd moet worden. Kessels noemt het ondoenlijk om alles te gaan benoemen wat wel en wat niet door de beugel kan, maar benadrukt dat het college van bestuur heel helder voor ogen heeft wat de letter en de geest is van de gemaakte afspraken.
Terwijl zowel de universiteit als Unitas een persverklaring hebben afgegeven, hult Veritas zich in zwijgen. De kersverse praeses M. Kort weigert ieder commentaar.
Een van de informanten, een afgehaakt aspirant-lid, had niet verwacht dat de universiteit de zaak zo hoog zou opnemen,zegt hij. "Het gaat toch al jaren zo?" De jongen heeft maandag met een studentdecaan gesproken,. Het UN diende bij dit gesprek als checklist. "Het enige wat ik heb willen bereiken met mijn klacht, is dat eerstejaars weten wat hen te wachten staat. Meer niet."
CN

Bouwfraude op universiteit?

Nu de bouwfraude in Nederland bijna dagelijks de kranten haalt, gaan de gedachten in Utrecht als vanzelf terug naar begin vorig jaar, toen duidelijk werd dat de bouw van de Universiteitsbibliotheek ineens 55 miljoen gulden duurder bleek te zijn. Het college van bestuur houdt scherp in de gaten of dat wellicht door frauduleus gedrag kwam.
De berekening kwam van Bureau Berenschot. Wat grote verbazing wekte was dat de deskundigen er zo ver naast zaten. Inmiddels heeft de Universiteitsraad gevraagd of de universiteit wellicht ook slachtoffer van bouwfraude is geworden.
"Het is een voor de hand liggende gedachte dat ook in dit geval sprake is geweest van prijsafspraken", antwoordde collegelid Kardux vorige week in de Universiteitsraad. "Wij vonden het althans heel opvallend dat de offertes van de vier deelnemende bedrijven minder van elkaar verschilden dan het salaris van onze bibliothecaris. En dat op zo'n enorm bedrag. Maar ja, we hebben alleen een sterk vermoeden. Er is geen enkel concreet bewijs."
Het lijkt dan ook onhaalbaar om een claim neer te leggen bij de bouwers, zoals raadslid Andre Manders suggereerde. "We zullen de zaak alert volgen", beloofde Kardux. "Maar ten aanzien van claims geldt dat je die niet op vermoedens maar alleen op harde bewijzen kunt baseren. En nogmaals, die hebben wij niet."
EH

'Ik had verwacht dat mensen mee zouden leven'

De drie bewoners van het studentenhuis aan de Amsterdamsestraatweg 118 in Utrecht werden een half jaar geleden ineens dakloos. Na een brand in de vroege ochtend werden alle kamers onbewoonbaar. Nu nog kunnen ze niet terug in hun oude kamer: "Ik zwerf van logeeradres naar logeeradres." Tom Nuss (20) klom op de ochtend van de brand met zijn twee logés uit het raam. Met behulp van een touw met knopen, dat zijn moeder een paar maanden eerder voor dit soort noodsituaties aan hem had gegeven. "Toen deed ik er nog lacherig over. Vond ik het onzin. Maar het bleek onze enige uitweg te zijn, anders hadden we vier meter moeten springen. Ik heb mijn moeder uitgebreid bedankt." Hoewel de kamer van de rechtenstudent in februari niet was 'afgefikt', was er veel waterschade. "Ik maakte me vooral druk om mijn foto's maar die waren gelukkig onbeschadigd. Maar veel van mijn andere spullen heb ik weg moeten gooien. Meubels, studieboeken: allemaal onbruikbaar."
Huis- en studiegenoot Tim Helsma (20) was niet thuis en werd later die ochtend door Tom uit bed gebeld. "'Je bent per direct dakloos', zei hij Ik had eigenlijk verwacht dat mensen mee zouden leven en me een kamer aan zouden bieden, maar dat viel tegen. Ik 'zwerf' nu al maanden van logeeradres naar logeeradres. Het is niet echt leuk om na het uitgaan altijd ergens brak op een bank wakker te worden. Gelukkig kan ik vaak terecht bij mijn ouders of mijn vriendin."
Tim ligt nog steeds met zijn verzekeringsmaatschappij in de clinch. "Het is een enorm gezeik. Alle papieren zijn getekend maar de procedure is zo omslachtig. Echt bureaucratisch." Omdat hij kort voor de brand een verzekering had afgesloten, kon hij zijn spullen laten reinigen en opslaan. Tom daarentegen was niet verzekerd en heeft in totaal twee- a drieduizend euro schade geleden. "Alles is verloren gegaan. Gelukkig woonde ik er nog niet zo lang en hebben mijn ouders me ondersteund. Het is wel zonde van mijn spullen maar van zo'n gebeurtenis schrik je zo, dat je de materiele schade wel kunt relativeren."
Op de huisgenote bij wie de brand was begonnen toen een kledingrekje tegen de kachel aanviel, kan de schade niet worden verhaald. Het meisje zit nu een jaar in Laos. Haar overbuurmeisje en vriendin Hannah Jansen: "Het was een ongeval, dus kan ze niet aansprakelijk worden gesteld. Maar ze vond het natuurlijk wel vervelend. Nu is ze er niet meer zo mee bezig. Ze had die reis voor de boeg en had zoiets van 'laat maar zitten.' Ze wil ook niet meer in dat huis wonen." Toen Hannah zag hoe de vlammen uit het huis van haar vriendin en neef Tim sloegen is ze geschrokken. Maar nu is ze ook boos. "Studentenhuizen worden vaak zo slecht onderhouden. Verhuurders nemen hun verantwoordelijkheid niet en er wordt ook veel te weinig gecontroleerd. Nu weet ik wat er kan gebeuren." Ondertussen wachten Tim en Tom tot de beloofde verbouwing van nummer 118 eindelijk gereed is zodat ze terug naar hun kamer kunnen. Tim: "Het is echt een grote kamer, zoiets vind ik nooit meer." Door ingewikkelde verzekeringszaken kan dat misschien nog wel even op zich laten wachten. "We zouden er per een augustus weer in kunnen, maar dat is weer uitgesteld. Wel vervelend, want nu beginnen de colleges weer en moet ik mijn studieboeken overal heen zeulen." Tim haalde vorig studiejaar, ondanks alle problemen, toch zijn propedeuse en is dit jaar een nieuwe studie begonnen.
Tom heeft nog een tijdje geprobeerd een andere kamer te vinden. "Toen merkte ik dat ik toch op de brandveiligheid ging letten. Ik heb er ook wel kamers om afgewezen. Terwijl ik voor de brand toch meer lette op de grootte van de kamer en de gezelligheid van het huis. Nu weet ik hoe belangrijk rookmelders zijn en trouwens ook hoe goedkoop die dingen eigenlijk zijn."
Eva Houtsma

Europees geld op de tocht

De Brusselse geldstroom naar universiteiten komt in gevaar door ruzie binnen de Europese Unie. Tot woede van het Europees Parlement wil de ministerraad een moratorium op het gebruik van menselijke ongeboren vruchten. Lukt het de ruziënde partijen niet om tijdig tot elkaar te komen, dan wordt de start van het Zesde Kaderprogramma uitgesteld. Dat onderzoeksprogramma van de Europese Unie is goed voor 17,5 miljard euro tot 2006, waarvan een groot deel terechtkomt bij de universiteiten.
Het Kaderprogramma staat op de tocht omdat parlement en ministerraad het niet eens kunnen worden over het gebruik van ongeboren vruchten voor onderzoeksdoeleinden. Het Europees Parlement heeft daar geen bezwaar tegen, zolang de embryo's maar niet speciaal voor onderzoeksdoeleinden zijn gekweekt. Maar de ministerraad is fel gekant tegen gebruik van overtollige embryo's. Italië, Duitsland, Portugal en Oostenrijk noemen dit een 'immorele' manier om Europese onderzoeksgeld te gebruiken.
Het parlement, dat het Zesde Kaderprogramma kan tegenhouden, voelt zich door de onderzoeksministers genegeerd indien het moratorium doorgaat. Als gevolg daarvan wordt er nu onder leiding van voorzitter Denemarken naarstig onderhandeld, want voor dertig november moeten de eerste oproepen voor onderzoeksvoorstellen voor het Kaderprogramma de deur uit. Voor die tijd moet er een compromis komen.
HOP, Peter Hanff

Tafeltennis

Het Nederlandse team heeft op het WK tafeltennis voor studenten in het Poolse Wroclaw de zilveren medaille gewonnen in de landenwedstrijd. Na overwinningen op Tsjechie (3-0), Taiwan (3-0), Egypte (3-1) en Japan (3-1) verloor Nederland in de finale met 3-0 van China.

Gewapende overval op studentenhuis.

Aan de universiteit van North Carolina zijn verscherpte veiligheidsmaatregelen afgekondigd na een gewapende overval op een van de studenten in z’n kamer in het studentenverblijf. Rond 19.00 uur werd de 19-jarige student verrast in z’n kamer door een man met een revolver in de hand. Onder bedreiging van het vuurwapen moest de student z’n laptop, z’n GSM, z’n horloge en het beetje cash dat hij op zak had afgeven. De academische overheid en de politie tillen bijzonder zwaar aan deze overval, vermits ze vrezen dat een tendens die zich elders in de USA aftekent, nu ook opgang gaat maken aan de UNC. In bepaalde staten is het overvallen van studenten op de campus en in de studentenhomes een ware plaag geworden. Overvallers gaan ook steeds driester tewerk.

Klasfoto: minstens 9 doden!

In de zuidelijke Argentijnse provincie Chubut is het maken van een klasfoto wel bijzonder dramatisch afgelopen. De leraar en z’n leerlingen gingen daarvoor poseren op een houten hangbrug over een snelstromende rivier. Hoewel de brug was voorzien op het dragen van drie volwassenen, wat ook op de waarschuwingsborden viel af te lezen, loodste de leraar heel zijn klas mee op de brug, en wat wel moest gebeuren, gebeurde dan ook. De touwen knapten en de constructie donderde acht meter lager het ijskoude water in. Acht leerlingen van 12 en 13 jaar jong en de leraar werden dood uit het water gehaald. Nog vier leerlingen bleven vermist, en er bestaat weinig hoop dat die nog levend zouden kunnen worden teruggevonden.

Geef je leraar of docent punten!

In Winnipeg zijn ze niet erg gelukkig met het succes van een bepaalde website. Het is leerlingen en studenten zelfs expliciet verboden van op de computers van de onderwijsinstellingen in te loggen op de site in kwestie. www.ratemyteachers.ca en www.ratemyprofessors.ca hebben daar blijkens hun bezoekscijfers echter in het geheel geen last van. 57695 leraars en docenten van 1826 onderwijsinstellingen in heel Canada staan bloot aan de (vaak ongezouten) kritiek of kritische beoordeling van hun talenten als lesgever zoals die door leerlingen en oud-leerlingen wordt toegevoegd. De grappigste commentaren worden in een aparte sectie vermeld, en daar herken je als bezoeker van de site beslist wel een paar stereotiepe definities van een van je eigen docenten bij. Dagelijks worden er toch een 700-tal nieuwe quoteringen toegevoegd door een enthousiast publiek. De instellingen vinden het unfair dat de docenten publiekelijk aan de toetsing van de kritiek worden onderworpen, zonder enige kans op weerwoord. Maar zoals een verdediger van de site stelt: “een goede docent krijgt enkel goede quoteringen”. De makers van de site argumenteren dat het een middel is voor studenten-in-spe om op een objectieve manier de best mogelijke onderwijsinstelling voor hun studies uit te zoeken. Zij kunnen immers aan de hand van de quoteringen van de docenten op voorhand te weten komen welk vlees zij in de kuip zullen krijgen.

Schooljaar begint goed, 12 leerlingen gearresteerd.

In Godchaux Junior Highschool (New Orleans) zullen ze het prille academiejaar niet licht vergeten. Op twee dagen tijd braken drie vechtpartijen uit onder de leerlingen in een leeftijdscategorie van 14 tot 17 jaar, ten gevolge waarvan liefst 12 leerlingen achter tralies belandden. Het eerste gevecht brak uit op maandagnamiddag, tussen vier leerlingen, die door de politie uit mekaar dienden gehaald te worden. De aanleiding daarvan blijft een raadsel. Op dinsdagochtend was het alweer bonje. Bij het ontbijt kregen twee meisjes het met mekaar aan de stok, ze raakten slaags en kregen “bijstand” van zes jongens. Ook deze keer moest de politie aanrukken om de acht aflappers op te pakken. De aanleiding voor de gevechten blijft een raadsel, de leerlingen zijn niet erg mededeelzaam. De schooldirectie kan in elk geval niet lachen om de incidenten, en zal de raad van bestuur van de school vragen allen definitief weg te sturen.

Langer studeren = zuiniger worden.

Dat blijkt alvast op te gaan voor onze Nederlandse collegae. Bij een onderzoek van de Universiteit van Rotterdam is gebleken dat mensen met een hogere opleiding in de supermarkt vaker kiezen voor koopjes of aanbiedingen dan mensen uit lager opgeleide bevolkingsgroepen. De mensen die over het ruimste budget beschikken blijken het meest te letten op de prijs van de koopwaar, en de prijzen van verschillende merken zorgvuldig tegen mekaar af te wegen. Uit het onderzoek bleek ook dat mensen met een hogere opleiding meestal pas in het warenhuis beslissen over wat ze nu precies aan voedingswaren gaan aankopen, zij bedienen zich minder vaak van een boodschappenlijstje.

Scholieren lijden vaak onder stress.

Uit een Britse studie is gebleken dat niet enkel leraren, maar ook leerlingen hoe langer hoe meer te kampen hebben met overmatige stress. Liefst 90 procent van de Britse scholieren zou te maken hebben met schoolgerelateerde stress. Dit hoge cijfer vindt men gelukkig niet bij ons, maar toch zou één op drie scholieren in België te kampen hebben met stressproblemen. Prestatiedruk zou de belangrijkste factor zijn, maar ook studiebelasting, relatieproblemen tussen leerlingen onderling of leraars en leerlingen en het gebrek aan opvang voor problemen op school spelen blijkbaar een rol. De overgangen tussen de verschillende onderwijssystemen (van kleuter- naar lager onderwijs, of van middelbaar naar hoger onderwijs) zouden extra stressbelasting met zich meebrengen. Niet zelden uiten de stressproblemen zich bij jongeren in wangedrag, overmatige agressie of vandalisme.

Erasmus geen huismus in Leuven.

We hebben het al eerder gehad over het dreigende tekort aan studentenkamers in Leuven, en door de grote toevloed van Erasmus-studenten dit jaar zit het inderdaad al mis. Zo’n 250 buitenlandse studenten hebben in Leuven nog geen huisvesting kunnen vinden, zo meldt de sociale raad van LOKO. Er moet op korte termijn een oplossing worden gevonden. Als voorlopige maatregel roept de huisvestingsdienst van de universiteit het universiteitspersoneel op om gedurende een jaar één of meer Erasmus-studenten een kamer aan te bieden. Een aantal huisvestingsprojecten zullen versneld moeten worden opgestart om het hoofd te bieden aan de toevloed van internationale studenten, waarvan verwacht wordt dat die volgend jaar nog veel groter zal zijn.

Promo’s.

Prijswinnaars Studiant/Club Nokia.
Voor de bezitter van een Nokia gsm die zekerheden wil, of die verzot is op gratis ringtones, té gekke bellogo’s wil downloaden én allerhande plezierige extra’s tot de zijne (hare) wil maken, bestaat er een prachtinstelling: Club Nokia. Wie gratis lid wil worden van deze bruisende club, kan dat via de Studiant-site doen. Bovendien maak je dan nog eens extra kans op een droom van een fleece of een gloednieuwe gsm Nokia 3410! Zopas zijn de gelukkigen van de tweede reeks winnaars verwittigd, en heel binnenkort vallen er weeral prijzen te verdelen.
Halloween in Eurodisney voor 69 of 74 €!
Via onze site kan je boeken voor een uitzonderlijke Halloween! Voor een belachelijk lage prijs heb je de reis heen en terug, het entreeticket voor Eurodisney én het toegangsticket voor de speciale halloweenavond. Misschien iets om een keertje met de club naartoe te gaan?

Data om te onthouden:

  • 4 november : Studiant lintenavond, Antwerpen (Vergeet de clubgegevens niet door te geven!)
  • 13 november : Gravensteenfeesten, Gent
  • 19 november : Cantorenconvent in den Aalmoezenier, Antwerpen
  • 20 november : St.V op de Sablon, Brussel
  • 3 december : St. Nicolas, Luik
  • 18 december : Massacantus, Gent