Studentizine

Studentizine 40

Redactioneel

Er is alweer een nieuw academiejaar geboren, het studentenleven neemt opnieuw een aanloop voor een spetterend nieuwe negen maanden van studentikoos jolijt en noeste vlijt (stipt op tijd). De redactie stort zich ook pas op het allerlaatste nippertje op dit nummer van het Studentizine, omdat de Konincklijke Roeiregatta ons tot de thrillerfinale wist te boeien. Daarover echter meer hierna, maar wel even meegeven dat de volgende editie met voorronden in april en mei zal betwist worden in vier Belgische en vier Nederlandse universitaire centra. De grote finale wordt weer geroeid in Antwerpen, als een derby van de lage landen.
Het studentikoze deel van de academische bevolking stort zich ondertussen (opnieuw) op de diverse aspecten van het bestaan op de zelfkant van colleges en practica. Die schemerzone van het hooggeschoolde bestaan kan de mooiste herinneringen van een turbulent jongerenbestaan opleveren, zolang iedereen maar een beetje redelijk blijft. Met Studiant proberen we de mooie tradities zo veel mogelijk in stand te houden, en nieuwe initiatieven te ondersteunen. Er hoort immers zoveel meer bij het studentenleven dan zuipen, feesten of vogelen. Als je het goed aanpakt, blijven de vriendschapsbanden uit je studententijd meegaan voor de rest van je leven. De kakelverse praesidia staan dan ook voor de geweldige uitdaging ervoor te zorgen opdat hij zich vernauwe: der trouwe vriendschap heilige band…
Dat is nog veel meer dan een gezond budgettair beheer de taak die zij voor de club op zich genomen hebben.

Konincklijke Roeiregatta: spannende ontknoping studentencup

Goed uitgewaaid, maar gelukkig niet geheel uitgeregend, zijn jullie Studentizinereporters net teruggekeerd van een dagje Antwerp Yachting Days. Zeg maar, het op stal zetten van de yachts voor de winter in de jachthaven van het Willemdok in Antwerpen, waar een aantal feestelijkheden en sportieve activiteiten aan gekoppeld worden.
Zo ook de Konincklijke Roeiregatta die in het Kattendijkdok georganiseerd werd. Wat ons vooral interesseerde was uiteraard de studentencup die ditmaal voor het eerst plaatsvond. In het vorige Studentizine werden de studenten opgeroepen om zich hiervoor in te schrijven, en hoewel dit in extremis nog zeer vlug moest gaan, hebben zich toch 8 studentenclubs aangemeld. Een teken aan de wand dat, wat in Nederland en in Engeland een ware studententraditie is, hier in België toch ook een mooie toekomst heeft.
Dat sommigen meedoen belangrijker vonden dan winnen, en op deze manier toch de Olympische gedachte hoog in het vaandel droegen, bewees Vada in een reeks tegen Argonaut. Zij peddelden een zeer merkwaardige prestatie voor mekaar, en op een gegeven moment vreesden we oprecht dat ze rondjes zouden blijven draaien. Mits oefenen en maat houden zit er beslist toekomst in deze ploeg. ASK Stuwer mocht het opnemen tegen Winak, de enige studentenploeg die een heuse, gutturale strijdkreet ten gehore bracht. Dit heeft hen wel doen winnen van ASK Stuwer, maar het leverde geen plaatsje op in de finale. Hopelijk heeft de prestatie van Toerisme II geen weerklank op de toeristische sector. Zij kwamen maar moeilijk op gang in hun strijd tegen Prisma van Ufsia. De Koninklijke Marinekadetten haalden – uiteraard – de finale, zij zijn het immers aan hun reputatie verplicht!
De eigenlijke studentenfinale werd dus uitgevochten tussen Argonaut en de Koninklijke Marinekadetten. Aanvankelijk kwam Argonaut maar moeilijk op gang (al teveel bollekes genuttigd misschien?), maar ze slaagden erin om toch tegelijk met de Kadetten te draaien (wat gezien de achterstand die ze initieel hadden een opmerkelijke prestatie is!), en dit hield er natuurlijk de spanning in. Zij haalden uiteindelijk op 10 cm na gelijk de finish. De Koninklijke Marinekadetten werden als winnaar uitgeroepen, Argonaut kreeg de troostprijs. Volgende afspraak, volgens welingelichte bron, zou in april aan ‘t zeetje zijn, voor de eerste voorronde. Dus beste studentenclubs, zorg ervoor dat jullie present zijn. Tussen nu en april zit nog genoeg tijd om te oefenen. Meer info komt binnenkort online.

Binnenkort 1 Universiteit Vlaanderen?

Volgend jaar zijn het weer verkiezingen, en dat laat zich voelen aan de stroom nieuwe ideeën die meerdere partijen nu plots hebben. De Universiteit Antwerpen zit nog maar in de startblokken (samenbundeling van UIA, Ufsia en Ruca), of de SP.A komt al met één enkele Vlaamse Universiteit aandraven. Het idee hierachter? Om concurrentieel te blijven en een hoog niveau te kunnen blijven bieden heeft het geen zin om op een oneindig aantal plaatsen dezelfde studiemogelijkheden aan te bieden. Een instelling dus, waarin de bestaande universiteiten autonoom blijven werken, en waar een bepaalde richting op maximum twee plaatsen gedoceerd wordt.
Rector Oosterlinck van de KUL vindt dit geen slecht idee. Volgens hem mag je met zoiets wel niet overhaast te werk gaan en moet je voor de overbevolkte studierichtingen wel meer dan twee plaatsen voorzien. Het beste zou het volgens hem zijn om alvast eens te beginnen met enkel de specialisaties. Een bijkomende hindernis, en misschien al een reden om een studierichting op verschillende plaatsen te organiseren, is de “K” die in sommige universiteitsnamen voorkomt. (maar dan moeten ze maar eens een voorbeeld nemen aan de UA).
In een artikel verderop in dit Studentizine reageert de VVS op dit voorstel.

Vanaf 1 oktober 2003: Antwerpse Universiteit!

Op 5 juli werd overeengekomen dat RUCA, Ufsia en UIA vanaf 1 oktober 2003 één universiteit, UA oftewel Universiteit Antwerpen, zouden vormen. Het laatste woord is echter aan het Vlaams Parlement. Dit komt omdat de UA als juridische vorm “autonome openbare instelling” heeft gekozen. Maar veel problemen hierover verwacht de UA niet echt.
Dankzij deze fusie zou de UA veld winnen op gebied van het onderwijs- en het onderzoekslandschap en wordt zij de derde grootste universiteit in Vlaanderen. Met deze fusie bewijst de UA toch dat diverse strekkingen samen kunnen gaan. Om dit op te vangen komt er in elke opleiding een levensbeschouwelijk vakkenpakket en wordt er een multidisciplinair, pluralistisch centrum voor levensbeschouwelijke vraagstukken in het leven geroepen.

Scheepsrampen en andere instortende trappen...

Tim Boury en Niels Vermote, beiden afkomstig uit Oostende, zijn hun nieuwe academiejaar beeldhouwen aan de Gentse Hogeschool spijtig genoeg niet kunnen beginnen. Wat voor hen een droomreis naar Senegal moest worden, is helaas op een nachtmerrie uitgedraaid. De veerboot die zij moesten nemen om tijdig in Dakar te zijn om hun terugreis aan te vangen, is door een zware storm gekapseisd. Meer dan duizend opvarenden van de - overigens overladen - boot zijn verdronken.
De reden dat deze boot overladen was? Doordat in Senegal op 30 september het nieuwe schooljaar van start ging, zaten er zeer veel studenten op die hun vakantie in het binnenland bij hun familie hadden doorgebracht...
In China dan weer is een trap ingestort doordat alle scholieren deze tegelijkertijd afkwamen. Het gebouw telde vier verdiepingen. 21 scholieren overleefden deze ramp niet, 47 werden gewond. De oorzaak van dit ongeluk wordt nog onderzocht.
In Frankfurt, Duitsland, werd een elfjarig bankierszoontje door de 27 jarige Magnus G. die hem bijles gaf, ontvoerd en vermoord. Blijkbaar zijn bij deze rechtenstudent de stoppen doorgeslagen, over een motief is niets bekend.
In de buurt van Brisbane, Australië, is na een vrijgezellenfuif een Belgische uitwisselingsstudent om het leven gekomen bij een verkeersongeval. Deze student, en de andere inzittenden studeerden aan de University of Queensland’s St Lucia campus. Enkel de bestuurster van het voertuig bleef in leven, de overige vier passagiers vonden de dood.

Vakantiejob in de States.

Vorig academiejaar zijn we begonnen met de promotie van het Camp America project, en de eerste “proefkonijnen” zijn inmiddels terug in de heimat uit de States. Tijd dus voor een kritische evaluatie! Vijf Belgische studenten zijn deze zomer voor hun studentenjob afgereisd naar de USA, en hebben er aansluitend rondgetoerd en er de toerist gespeeld. Hoe is het hen bevallen?
“Ik zit al een hele tijd bij de jeugdbeweging, en feitelijk kan je het werk voor Camp America best vergelijken met de leiding van een scouts- of Chirokamp. Het grote verschil is wel dat je voor een langere periode veel verder weg bent, en dat je voor je inzet betaald wordt”.
“Het is mij alleszins bijzonder meegevallen, als het kan ga ik de volgende zomer terug. Er is nog heel veel in de States dat ik graag een keertje zou bezoeken. “
“Wat mij altijd zal bijblijven is de sfeer. Ik heb ervan genoten.”
Ook voor de volgende zomer worden er in België weer kandidaten gezocht. Wie er meer over wil weten kan surfen naar www.campamerica.be. De eerste interviews zullen waarschijnlijk al georganiseerd worden in januari 2003.

Cantorenconvent.

Voor het eerste cantorenconvent op 19 november aanstaande in Antwerpen kunnen belangstellenden zich nog steeds inschrijven via www.cantorenconvent.be.

Wetenschappelijke publicaties moeten op Internet

Een groep Europese universiteiten en uitgevers wil wetenschappelijke artikelen op het Internet publiceren. Het 'Figaro-project' zou het monopolie van de grote uitgeverijen moeten doorbreken. Wetenschappelijk publiceren moet sneller, makkelijker en goedkoper, vindt een groep wetenschappers en uitgevers. Op het Internet is vreemd genoeg nog geen goed georganiseerd netwerk voor wetenschappelijke publicaties. Het Figaro-project wil daar verandering in brengen.
Figaro laat zich nog het best omschrijven als een soort archipel van wetenschappelijke tijdschriften op internet. De achtergrondondersteuning wordt gegeven vanuit de Universiteit Utrecht, de publicaties kunnen van allerlei onderzoekers komen.
Het project komt onder meer voort uit onvrede met de hoge abonnementskosten van grote wetenschappelijke tijdschriften en de monopoliepositie van hun uitgevers. In wetenschappelijke kringen is sympathie voor het initiatief. Professor T. Maschmeier van de universiteit Delft: "Ik krijg wekelijks ongeveer acht papers toegestuurd van een pagina of dertig. Ik print ze uit, lees ze, beoordeel ze en stuur alle weer op naar het tijdschrift. Dat kost tijd en geld. De commerciële tijdschriften betalen er niets voor. Dan krijg je wrevel." Ziet Maschmeier brood in het initiatief? "Het gaat erom druk te zetten", zegt hij. "De muzieksite Napster veranderde de muziekwereld. Die invloed kan Figaro ook hebben. Maar het probleem is de 'peer review'. Ik krijg zeker een keer in de maand een artikel toegestuurd van iemand die een antizwaartekrachtmachine heeft gebouwd, of zoiets. Ik moet alles geheim houden, zeggen ze, want de CIA zit hen op de hielen. Zulke gekken zitten ook op Internet en die moet je zien te weren."
Elsevier Science is ook bezig met publiceren op Internet. Directeur marktontwikkeling J. Regazzi: "De vraag bij initiatieven als Figaro is uiteindelijk hoe de financiering rondkomt."
PR-medewerkster J. Smith kan over de financiële toekomst nog niets zeggen. Ze sluit niet uit dat uiteindelijk ook grote uitgeverijen als Elsevier een front office kunnen worden, "want het staat niet vast wie de front offices kiest als we na de beginperiode verder uit gaan breiden." De Europese Commissie subsidieert het project met een som van 1,4 miljoen euro. Figaro loopt tot oktober 2004. Dan moet het systeem op eigen kracht verder.
HOP, Bas Belleman

'TU Delft vermoordt de Nederlandse taal'

De Technische Universiteit Delft pleegt een "moord-op-termijn" op de Nederlandse taal. Dat zegt de Stichting Natuurlijk Nederlands. Zij heeft een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman. "Het gevaar is dat het Nederlands als volwaardige cultuurtaal verdwijnt", zegt ad interim voorzitter Arno Schrauwers van Stichting Natuurlijk Nederlands. "Universiteiten gedragen zich steeds meer als bedrijven. We vinden het vreselijk om buitenlanders met onze taal te besmetten, maar buitenlandse studenten leveren geld op. Dus praten we Engels. Dat is een heel provinciale gedachte. Delft had vroeger een goed taleninstituut waar buitenlandse studenten snel Nederlands konden leren."
De website, pardon: webstek, van de technische universiteit barst overigens van de Engelse termen. De strategienota heet Engineering the future, Delft moet - om een leidende universiteit te blijven - run fast to stand still en de speerpunten van het beleid staan er in het Engels. "Maar er bestaat geen wet die dat verbiedt", zegt Schrauwer. De meeste universiteiten bieden tegenwoordig veel onderwijs in het Engels aan. Delft is tamelijk willekeurig uitgekozen, want de aanklacht had feitelijk tegen elke onderwijsinstelling kunnen worden ingediend, erkent de stichting. Karen Collet, woordvoerder van de universiteit Delft, reageert laconiek. "We moeten wel. Engels is de internationale voertaal. Het bachelor-masterstelsel is erop gericht dat studenten uit de hele wereld gemakkelijk in kunnen stromen en bovendien doen we aan internationale peer reviews mee. De regel is dat het onderwijs in principe in het Nederlands gegeven moet worden, tenzij er een gedragscode is die uitlegt waarom je daarvan afwijkt. Wij hebben zo'n gedragscode."
"De uitzondering mag niet de regel wegvagen", aldus Schrauwers, "Toen Ritzen voorstelde om het Engels de voertaal te maken, kwam de Tweede Kamer in opstand. Nu lijken de universiteiten alsnog op het Engels over te stappen. Je kunt de Wet op het hoger onderwijs natuurlijk terzijde schuiven, maar dan wil ik dat horen. Delft heeft zelfs wegwijzers in het Engels."
De Nationale Ombudsman heeft de klacht inmiddels terugverwezen naar de stichting, omdat die eerst bij de TU Delft de klacht in moet dienen. De stichting beweert dat al te hebben gedaan, "maar we hebben geen antwoord gekregen". Het ministerie laat weten dat Engels in het hoger onderwijs "gewoon mag". De Stichting Natuurlijk Nederlands is eventueel bereid naar de rechter te stappen.
HOP, Bas Belleman

Ontgroening voor jan met de korte naam?

In het vorige Studentizine hebben we al aandacht besteed aan de tribulaties bij de studentenverenigingen Veritas en Unitas naar aanleiding van incidenten bij de doop en ontgroening.
De deuren van studentenvereniging Veritas blijven potdicht. "U heeft geen afspraak? De praeses kan u telefonisch te woord staan. Wij doen verder geen uitspraken", zegt een pinnige dame die het verenigingsgebouw bewaakt. Alleen leden mogen naar binnen. Zij ogen verward: "Weet jij eigenlijk wat er nu precies aan de hand is?" De eerstejaars student commerciële economie Rens Schellers, staat in paniek voor het pand van Veritas te wachten tot de deur opengaat: "Ik ben maar een feut, weet jij meer?" Hij is samen met zijn moeder naar Utrecht gekomen, om 'de stemming op de vereniging te peilen'. "Ik ben net lid geworden. Het zou toch flink balen zijn als Veritas nu gelijk ter ziele zou gaan. Heb ik die rottige ontgroening voor jan lul gedaan," mokt hij. "Kan ik nu eindelijk naar binnen? Het lijkt hier wel een fort zeg."
Kirsten, tweedejaars commerciële economie, is beter geïnformeerd dan Rens. "Ik vind de sancties verschrikkelijk onterecht. Er is geen gedegen onderzoek geweest en de beschuldigingen zijn gebaseerd op klinkklare onzin." Zo heeft ze nooit gezien dat iemand poep in z'n haar kreeg en is het verhaal over uitdroging pertinent niet waar: "tijdens de introductie krijg je de hele tijd water." Dat er mensen flauwvallen tijdens de 'zangles' klopt wel. "Maar is dat schokkend? Tijdens popconcerten gebeurt dat toch ook?"
De leden lijken het erover eens dat de media de grote schuldigen zijn in het hele verhaal. Daarom pakt de universiteit Veritas zo hard aan door de banden met de vereniging te verbreken en de subsidie stop te zetten. "Het besluit van de universiteit is ontzettend mediagericht", zegt Koen de Bont, derdejaars rechten. "De Universiteit Utrecht staat bekend als slechtste onderwijsinstelling van Nederland en wil op deze manier z'n imago een beetje oppoetsen."
Volgens de studenten hebben de kranten het hele verhaal 'ontzettend opgeblazen': "Verhalen over ontgroeningen zijn altijd interessant voor de pers", zegt Kirsten. "Alleen was er nu niks aan de hand. Dus hebben ze gewoon zelf een lekker sappig verhaal verzonnen, aan de hand van twee brieven." Ook Guy Roukens, vijfdejaars farmacie, denkt dat de Utrechtse universiteit zich teveel heeft laten leiden door sensatieverhalen van de pers: "Het is raar dat Veritas veel strenger bestraft is dan Unitas, terwijl er bij Unitas ook dingen zijn gebeurd die niet door de beugel kunnen. En bij het Utrechtse Studenten Corps ook trouwens, maar daar hoor je nooit iets over." Het steekt de leden dat het corps er 'zoals altijd weer makkelijk vanaf komt'. Volgens Pieter Uri, oud-Veritijn (1991-1996) zijn de sancties van de universiteit volledig terecht. Hij denkt dat het voor het bestuur geen kwaad kan om zich een jaar te bezinnen. "In mijn tijd was Veritas een gezellige vereniging. Soft. Het leek in niets op het corps, terwijl het nu steeds extremer en heftiger lijkt te worden. Veritas moet weer gezellig worden." Uri denkt niet dat het opheffen van de subsidie echte invloed zal hebben op het reilen en zeilen bij Veritas: "Ze verdienen genoeg aan biercontracten, sponsoring en lidmaatschappen. Maar komen ze toch in de problemen, dan zou ik ze zeker financieel gaan steunen."
Fleur Baxmeier

Komt Veritas wel de winter door?

Niet eerder verbrak de Universiteit Utrecht de banden met een gezelligheidsvereniging. Behalve het verlies van de goede naam, verliest Veritas hierdoor een aanzienlijk bedrag aan subsidie. Maar liefst 59.000 euro. De vraag rijst: komt Veritas in zwaar weer?
Het gerucht gaat dat Veritas al voor de sancties financieel krap zat. De recente grote en dure opknapbeurt van de sociëteit aan de Kromme Nieuwegracht zou hiervan de oorzaak zijn. Het verlies van de subsidie van de universiteit zou daarom een extra harde klap zijn. Het gonst door de stad dat Veritas misschien wel failliet gaat.
Het kersverse bestuur gaat niet in op dit geluid. Het enige dat praeses Marjolein Kort kan zeggen, is dat er inderdaad een financieel gat te dichten is. Ze vervolgt, enigszins vermoeid: "En nee, concrete plannen hebben we nog niet. We zijn ons nog aan het beraden."
Vorige week toen iedereen nog in afwachting was van het besluit van de universiteit over het vermeende wangedrag opperde een Veritijn nog: "Ach, als we minder geld krijgen, dan maken we het bier toch gewoon wat duurder." De vraag is of het zo simpel is. Alleen het biertje duurder maken is wellicht niet toereikend, maar Ruud Keulen denkt dat het financiële leed wel mee zal vallen. De oud-Veritijn was lid van de commissie Stoelinga die twee jaar geleden een onderzoek naar de introductie van Veritas heeft gedaan nadat een ouderejaars een peuk uitdrukte op de arm van een eerstejaars. De sancties doen hem zeer en hij is verbaasd dat Veritas weer in opspraak is geraakt, terwijl er naar aanleiding van het onderzoek interne maatregelen zijn genomen om problemen tijdens de introductie te voorkomen.
Hij vreest echter niet voor een faillissement van Veritas. Zo heeft de vereniging een eigen pand, ondergebracht in de Stichting Huisvesting. Voor de verbouwing is weliswaar een extra hypotheek afgesloten, maar dat valt geheel binnen een gestelde veiligheidsmarge. En hij kan het weten, want hij heeft Veritas indertijd financieel geadviseerd over de verbouwing.
Verder bestaat Veritas uit de Stichting Exploitatie. Hieronder vallen de horeca-activiteiten. Hij maakt zich absoluut geen zorgen over de drankomzet. Alleen de vereniging met de leden is financieel getroffen. Keulen rekent voor: "Als je het verlies aan subsidiegeld, die 59.000 euro, deelt door de 1750 leden, dan kom je per lid uit op bijna 34 euro dat gecompenseerd moet worden." Dat vindt hij nog te overzien. Keulen kent de begroting van de vereniging niet, maar hij zegt dat er grote variabelen mogelijk zijn. Zo kan Veritas bijvoorbeeld tien keer per jaar een band inhuren, maar ook zes keer. Volgens hem is het denkbaar dat Veritas het contributiegeld iets verhoogt in combinatie met het beknibbelen op enkele activiteiten. Het doorsluizen van geld van de Stichting Exploitatie naar de vereniging, dankzij het duurdere biertje, behoort ook tot de mogelijkheden om het verlies aan gelden te compenseren.
Het financiële gat kan echter ook nog groter worden. Dit als de sponsors ook breken met de studentenvereniging. Veritas praeses Marjolein Kort zegt dat het op dit moment nog niet duidelijk is wat de sponsors gaan doen. Het eventueel terugtrekken van sponsors zou Keulen jammer vinden. "Maar dan nog", zegt Keulen. "Over het algemeen genomen zijn het bij Veritas vele kleine beetjes." Hij gaat er niet van uit dat alle geldschieters zich zullen terug trekken. Al zou het hem niet verbazen dat een aantal het wel doet, puur uit opportunistisch oogpunt, namelijk: de economische malaise. Hij verwacht niet dat de iets grotere geldverstrekkers als Rabobank en het uitzendbureau Mise en Place zich zullen terugtrekken.
Een oud-Veritijn noemt het geld een groot gemis, maar belangrijker nog noemt hij de eerbeschadiging. En daar is collega oud-Veritaslid Keulen het helemaal mee eens. Hij denkt dat het bestuur meer wakker ligt van de aantasting van de goede naam dan van de financiële gevolgen.
Ondertussen hebben de Raboban

Ontgroeningsperikelen

Zowat overal ter wereld kennen we de nodige perikelen bij de ontgroening, de doop, de schachtenverkoop of de introductietijd. Niet zelden is daarbij sprake van ernstig letsel, soms een tragische afloop. Er kan niet genoeg de nadruk op worden gelegd dat de doop en wat daar rond hangt geen s/m-partijtje is, en nog veel minder een videogame of een geweldfilm. De doopmeesters dienen zich te houden aan bepaalde spelregels (stel een doopreglement samen, waarin je specificeert wat kan en wat écht niet kan), dopelingen moeten beseffen én weten dat ze op elk ogenblik mogen afhaken als het hen te gortig wordt, en er dienen altijd een paar mensen bloednuchter te blijven om het geheel te superviseren, en in te grijpen als de regels geschonden worden. Anders loop je als club het risico in toekomstige lijstjes te gaan figureren, en bedenk wel, als praesidiumlid ben je juridisch aansprakelijk voor eventuele geleden schade….
*1965: Tijdens de ontgroening van het Utrechtsch Studenten Corps krijgt een student een roetkap over zijn hoofd, waardoor deze astmapatiënt stikt.
*1997: Een student in Groningen drinkt voor de ontgroening van een Vindicat-huis een fles jenever leeg en sterft aan een alcoholvergiftiging.
*1998: Twee leden van het Rotterdamsch Studenten Corps drinken zoveel dat ze in coma raken.
*1999: Een Maastrichtse student belandt tijdens de ontgroening bij de vereniging Cerberus in een greppel en moet met een gebroken neus en een hersenschudding naar het ziekenhuis.
*1999: Twee ouderejaars van het Delfts Studenten Corps mishandelen een aspirant-lid op krukken, zodat hij zich tijdelijk in een rolstoel moet verplaatsen.
*2000: Een Nieuwe Revu verslaggever gaat undercover bij het Utrechtsch Studenten Corps, waar hij verslag doet van diverse mishandelingen tijdens de ontgroening.
*2000 Een kampleider van Veritas zou tijdens de ontgroening bij een eerstejaars een sigaret in de arm hebben uitgedrukt.
*2000 De Erasmus Universiteit in Rotterdam stopt de subsidie aan het Rotterdamsch Studenten Corps voor een jaar nadat bekend is geworden dat tijdens de ontgroening eerstejaars zijn mishandeld en twaalf uur lang niet mochten drinken.
*2001 Tijdens een reünie van oud-leden bij het Leidse Minerva breken enige 'ordercommissarissen' hun polsen.
*2001 Het Utrechtsch Studenten Corps en Vindicat uit Groningen zeggen een claim van 25.000 gulden te eisen, als er weer journalisten undercover met ontgroeningen gaan meelopen. Eerstejaars moeten voorafgaand aan de ontgroening een document tekenen waarin ze verklaren geen journalist te zijn.
*2002 Veritas en Unitas raken in opspraak naar aanleiding van twee brieven van ouders van aspirant-leden van Veritas en Unitas. De Universiteit Utrecht stelt een onderzoek in en naar aanleiding hiervan verbreekt de universiteit al haar banden met Veritas, en schrapt de subsidies.

Open universiteit Nederland sluit studiecentra

De Open Universiteit sluit per 1 september 2003 een derde van zijn studiecentra. Er blijven er dan twaalf over. De OU benadrukt dat het niet om een bezuiniging gaat.
"Het totale budget voor de studiecentra blijft gelijk", zegt woordvoerder Miranda de Kort. "We gaan de ICT verbeteren, het meubilair aan de arbo-normen aanpassen, de openingstijden verruimen en het niveau van de begeleiding en het mentoraat verbeteren."
Er staan in totaal 22.000 studenten bij de centra ingeschreven. Vijfhonderd van hen wonen straks op meer dan tachtig kilometer afstand van het dichtstbijzijnde studiecentrum of ze moeten meer dan anderhalf uur reizen. De OU hoopt dat de meeste van de vijfhonderd studenten zich eroverheen kunnen zetten. "We geven tenslotte onderwijs op afstand", zegt De Kort. "Gemiddeld komen studenten een keer in de vijf, zes weken naar een studiecentrum. En dan rekenen we alles mee: begeleiding en tentamens, maar ook feestelijke bijeenkomsten of afspraken met medestudenten."
De centra die gesloten worden, zijn Den Bosch (793 studenten), Deventer (661 studenten), Emmen (273 studenten), Leeuwarden (725 studenten), Venlo (285 studenten) en Vlissingen (512 studenten).
HOP, Bas Belleman

Al tezamen één ?

De idee van minister Vande Lanotte (SP.A) om alle universiteiten in Vlaanderen samen te voegen tot één universiteit lijkt voor VVS weinig doordacht. Hij argumenteert dat de huidige concurrentie versnippering in de hand werkt en de kwaliteit van ons hoger onderwijs niet ten goede komt. De Vlaamse Vereniging van Studenten meende aanvankelijk dat deze idee op weinig persaandacht zou kunnen rekenen, maar aangezien dit niet het geval was, willen we niet achterblijven.
VVS is ervan overtuigd dat concurrentie helemaal niet slecht is voor de kwaliteit. Integendeel zelfs, diversiteit in het universitaire landschap komt ten goede aan alle betrokkenen. Docenten, onderzoekers en studenten kunnen enkel voordeel halen van hetgeen waar ze mee bezig zijn indien er een confrontatie van ideeën kan plaatsvinden. Vande Lanotte schijnt te vergeten dat net hier de voedingsbodem van wetenschappelijk onderzoek ligt. Discussies en meningsverschillen vormen immers een stimulans voor de creativiteit in de denkprocessen en bevorderen zo de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. De rector van de KULeuven, André Oosterlinck, valt de vice-premier hierin bij vanuit een eng-economisch standpunt, nl. dat Vlaanderen anders Europees niet concurrentieel kan zijn. Beide heren schijnen te vergeten dat zelfs de ingrijpende Bologna Verklaring benadrukt dat de diversiteit van het onderwijs en de eigenheid van de onderwijstraditie bewaard moet blijven. De idee om één universitaire ruimte te organiseren kan dus bij VVS op geen bijval rekenen.
Anderzijds erkent VVS dat een al te grote diversiteit ook niet langer te verantwoorden is. Het aanbod van verschillende opleidingen mag niet leiden tot zodanige versnippering van middelen dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek in het gedrang komt. Er moet daarentegen voor VVS gewerkt worden aan een rationalisering van het aanbod, dat zo goed mogelijk aan de behoeften van vooral de Vlaamse jongeren beantwoordt. De best mogelijke kwaliteit moet hierbij het eerste argument zijn om tot een optimalisatie te komen, regionale en ideologische argumenten mogen hierin niet meer meespelen. Bovendien is VVS voorstander om het (overblijvende)aanbod van de verschillende instellingen beter op elkaar wordt afgestemd, zodat er zeker voor de kleinere richting wordt samengewerkt. Joris Roos, voorzitter van VVS 2002-2003 gebruikte hiervoor de uitdrukking 'Dillemans uit de koelkast': er moet dringend terug worden nagedacht over rationalisering en optimalisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen.
Maar men moet daarbij blijven aandacht hebben voor de rijkgeschakeerde diversiteit en eigenheid van opleidingen, ook binnen associaties. Geen rekening houden met de complementariteit en de relevante verschillen tussen opleidingen zou immers rechtstreeks leiden tot een inhoudelijke verschraling van het Vlaamse hoger onderwijslandschap.
JOHAN DE ROCKER
02/502.01.22.

Te laat !

Vorige week verscheen er in de Vlaamse kranten een uitgebreid opiniestuk over 'Het schandaal van Bologna', oorspronkelijk ondertekend door 129 docenten uit het hoger onderwijs -intussen 201-, voornamelijk van universitaire zijde. De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) wil met deze reactie wijzen op een aantal onnauwkeurigheden in hun tekst.
Ten eerste beweren de 129 dat de decreten die de invoering van de BaMa-structuur moeten regelen nog niet gekend zijn. Een flagrante misvatting: binnen het hoger onderwijs en de politiek zijn de ontwerpen van het nieuwe structuurdecreet wel degelijk gekend. Meer nog, de minister van onderwijs heeft op Vlaamse niveau duidelijke medewerking en inbreng verkregen van de drie belangrijkste hoger onderwijsverenigingen (VLIR, VLHORA en VVS), die trouwens zelf het voortouw hebben genomen in de discussie over de Bologna hervormingen. Ten tweede verwijten ze dat de media uitsluitend over deze materie berichtten "wanneer de discussie in totaal achterhaalde termen gevoerd wordt". Ook dit klopt niet. VVS heeft door haar pro-actieve aanpak zelf de discussie in de media aangewakkerd, wat ondermeer blijkt uit de berichtgeving in de maanden februari tot en met mei 2001 naar aanleiding van de bijeenkomst van de onderwijsministers in Praag en uit de regelmatige verschijnende artikels over wat er op Vlaams niveau gebeurt.
Ten derde zijn ze van mening dat "een beslissing over het aantal studiejaren genomen [moet] worden op Europees niveau", en niet op Nederlands of Vlaams niveau. Ook hier zijn ze verkeerd: dergelijke beslissingen zijn intussen al lang en wel degelijk op Europees niveau genomen.
In de laatste zin stellen de 129 dat "de stem van de studenten, docenten, onderzoekers en burgers in de hele besluitvorming onvoldoende gehoord [is]". Wederom een verkeerde voorstelling van zaken.
De Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) heeft zelf van in het begin het initiatief genomen om de discussie onder studenten aan te wakkeren. Vanuit onze doelstellingen hebben we de toenmalige Bolognateksten bekeken en geïnterpreteerd om tot een eigen standpunt te komen. Daarbij stonden de democratisering van het onderwijs, kwaliteitsvol onderwijs en de mobiliteit van studenten en afgestudeerden voorop. In verband met dit laatste pleit VVS voor een performante en mobiele studiefinanciering, die door de studenten kan worden meegenomen naar het buitenland. Verder is VVS een groot voorstander van toegankelijke sociale voorzieningen in gans Europa, waarbij alle Europese studenten gelijkwaardig behandeld worden. Maar het belangrijkste blijft de vrije algemene toegang tot het hoger onderwijs in Europa. Er mogen geen nieuwe hindernissen worden gecreëerd voor studenten. VVS is daarom een fervent tegenstander van toelatingsexamens en verhoogde inschrijvingsgelden. Het onderwijs dat studenten in Europa volgen moet natuurlijk echt kwaliteitsvol onderwijs zijn. Studenten hebben nood aan informatie over kwaliteit en dit kan enkel d.m.v. een transparant kwaliteitszorgsysteem waarbij ook studenten expliciet betrokken worden, én waarin er een internationaal perspectief aanwezig is.
Waar de 129 echter wel een punt van gelijk hebben, is hun opmerking dat de Bologna-hervorming "op geen enkele manier onderwerp uitmaakt van een publieke discussie". Inderdaad, er heeft nooit een echte volwaardige en open, discussie plaatsgevonden in Vlaanderen over het hoe en waarom van Bologna. VVS zelf heeft steeds gewezen op het democratisch deficit in de besluitvorming rond Bologna. Ondanks de indrukwekkende draagwijdte van de Bologna Verklaring, is er voor noch na een fundamenteel debat of bespreking geweest over de fundamentele principes die aan de basis ervan liggen. Om zulks in de toekomst te vermijden pleit VVS er samen met de Europese studentenoverkoepeling ESIB voor dat nieuwe landen die de Bologna-groep willen vervoegen vooraf een parlementaire bespreking organiseren over 'het waarom van Bologna'.
Bovendien merkt VV