Studentizine

Studentizine 41

Lierse kiekskes...

Wat is er toch aan de hand met (sommige) praesidia? Altijd is er wel ergens een “verlicht” bestuur dat het warme water opnieuw wil uitvinden voor wat betreft studentendopen. Eigenwijs modderen ze maar raak en staan dan beteuterd te kijken als het misgaat of uit de hand loopt.
In de vorige Studentizines hebben we al de nodige aandacht besteed aan de doopperikelen van Veritas en Unitas, maar dat bleek klein bier vergeleken bij de persaandacht die de Lierse Goeferkes wisten los te weken met hun “doop der onschuld”. “37 slachtoffers bij studentendoop”, geef toe, het kopt lekker op de frontpagina van een landelijke krant, en de goegemeente wordt zo weer maar eens gesterkt in de overtuiging dat studentendopen onveilige SM-vetzakkerijen zijn die zo spoedig mogelijk moeten worden verboden! Dank u wel praesidium van ’t Goeferke!
Al het positieve werk dat talloze goedmenende praesidia in de voorbije jaren hebben verricht om het negatieve beeld van de dopende student bij te sturen, is dank zij jullie weggeblazen, en het negatieve beeld is sterker dan ooit! In alle ernst wordt er nu zelfs overwogen het dopen te verbieden. Knap gedaan hoor, faut le faire!
Bepaalde clubs hebben al het twijfelachtige genoegen mogen smaken op te moeten draaien voor jullie “ongelukkige samenloop van omstandigheden”.
Gelukkig treft jullie geen échte schuld…of toch?
Wat mij, als redacteur met een zeer studentikoze instelling, maar met een wreed slecht karakter, vooral heeft getroffen, is de constante evolutie van de verschillende versies van het relaas zoals de echte verslaggevers optekenden uit de monden van de betrokkenen. De grote lijnen van het verhaal blijven wel dezelfde, maar de essentiële zaken lijken zeer kneedbaar te zijn.
Even overlopen: de schachten worden overgoten met een “doopcocktail”, krijgen last van een branderig gevoel, worden onder de douche gezet en daar wordt het nog erger. Hulpdiensten opgeroepen en een paar tientallen naar spoed. Medische rampenplannen blijken voor iets goed te zijn. Uiteraard komt de pers zich op de hoogte stellen van het gebeurde.
Uit de eerste verklaringen onthoud ik: “de schachten brachten zelf de ingrediënten voor hun doop mee: ketchup, eieren, tabasco, pili-pili, zout, azijn en meer, alles samen een dertigtal producten. Alle producten werden met mekaar vermengd en de studenten kregen het goedje over zich heen. Maar toen merkten we dat één en ander uit de hand liep…” “…sommigen zakten in mekaar van de pijn.” “Een dag na de dramatische doop hangt de walm nog altijd over het Schapenkoppenplein. Een niet te harden geur van look, azijn, tabasco en rotte eieren die zich vastbijt in jassen en truien. De brandweer moest persluchtmaskers gebruiken en de ziekenwagens moesten van kop tot teen ontsmet worden” “zelfs enkele omstaanders waren misselijk geworden door de geur, die tot 500 meter ver reikte..” Dat schetst natuurlijk wel een plaatje. Praeses Sofie H. verklaart aan de journalisten van de Nieuwe Gazet: “Alle gebruikte ingrediënten zijn door de schooldirectie goedgekeurd, alledaagse producten die in elke keuken te vinden zijn. Laag na laag smeerde de doopmeester de schachten ermee in, eerst mayonaise, dan ketchup, bloem en tot slot een mengsel van gedroogde look, zout azijn, tabasco en pili-pili” en “ we vermoeden dat iemand voor de grap een paar producten aan dat mengsel heeft toegevoegd”.
Bijzonder origineel was deze uitspraak: “Wie had nu kunnen denken dat een combinatie van keukenproducten zo’n gifcocktail zou vormen? Dàt leren ze ons niet op school”.
Waarschijnlijk kan je dat wel terugvinden in de handboeken voor opleiding van terroristen, bij het maken van kunstmeststofbommen en andere leuke chemische experimentjes, lieve Goefertjes!
De politie vond ook nog flessen ontstoppingsmiddel voor een “douchegrap” op het einde van de doop! Waarschijnlijk geleerd van Andras Pandy?
Naarmate duidelijk wordt dat er verzekeringstechnisch wel eens fameus wat str… aan de k

Studio Brussel plant studentencafé.

Radiomaker Studio Brussel wil in het voorjaar in Gent een studentencafé openen. De openbare zender is aan het onderhandelen om in de Gentse studentenbuurt een café om te vormen tot een eigen concept van studentenkroeg. De zender wil daarmee meer voeling opbouwen met het jongerenpubliek. Er wordt voor gewaakt niet zomaar een café als alle anderen te worden.
Indien het Gentse project een succes wordt, is het niet uitgesloten dat later ook in andere studentensteden een StuBru-café wordt geopend.

VLHORA dreigt met staking.

In een open brief aan het Vlaamse parlement, waarschuwde de Vlaamse Hogescholenraad voor het laatst minister Vanderpoorten dat er dringend meer geld moet worden vrijgemaakt voor de hogescholen. Als zou blijken dat er bij het opmaken van de begroting geen extra middelen zijn ingeschreven, zullen er publieke acties komen, zoals stakingen en betogingen.
De volledige brief kan u nalezen op www.estudiant.be/studentizine/open_brief.htm
Daar is ook de link voor de follow-up van deze actie te vinden.

Lintenavond in aantocht!

Op 4 november aanstaande is het weer zover! Alle praesidia van Vlaanderen zijn weer uitgenodigd op de lintenavond van Studiant in het vertrouwde biotoop van de Cinema, Lange Brilstraat 12 in Antwerpen. De nieuwe editie van het vademecum van studentenclubs zal er worden voorgesteld, en een aantal van de nieuwe projecten worden toegelicht. Uiteraard zal er weer ruimschoots de gelegenheid zijn voor het leggen van contacten en de nodige portie studentikoze leut!
Zeker niet te missen!

Hulplijn voor gepeste scholieren zelf slachtoffer van pesterijen.

De Nederlandse gratis hulplijn voor scholieren die gepest worden heeft zich genoodzaakt gezien de toegankelijkheid voor mobiele bellers af te sluiten. Het grote aantal treitertelefoontjes, gescheld en gevloek werkt uiterst demotiverend op de vrijwilligers, en brengt de permanentie van de opvang in het gedrang. De hulplijn die opvang biedt voor studenten die last hebben van pesterijen, geweld, discriminatie of seksuele intimidatie, is in 1998 ook al eens geblokkeerd voor mobiele bellers. Pas sedert begin van dit jaar was het opnieuw mogelijk met een GSM in te bellen.

Erasmus viert één miljoen!

Deze maand viert Europa z’n miljoenste Erasmusstudent. Het project ging vijftien jaar geleden van start met de bedoeling zo veel mogelijk jongeren van het hoger onderwijs in de gelegenheid te stellen om een tijdje in het buitenland te studeren. Op het ogenblik gaat jaarlijks zowat 1,8 procent van de studenten in op de gelegenheid over de grenzen te gaan studeren, maar het is de bedoeling mettertijd tot 10 procent uit te groeien. Opvallend is dat Erasmusstudenten blijkbaar hoofdzakelijk uit de betere milieus komen. In 69 procent van de Vlaamse gevallen heeft een van de ouders een managementfunctie, en in 85 procent van de gevallen heeft minstens één van de ouders zelf hoger onderwijs gevolgd. Om een democratisering van het Erasmusproject in de hand te werken moet er dringend iets gedaan worden aan de betoelaging onder de vorm van studiebeurzen. Zoals het er nu voorstaat is het voor studenten uit minder gegoede middens financieel niet haalbaar om voor langere tijd in het buitenland te verblijven. Zes maanden kosten immers al snel 4.000€.

Muzikaal verantwoord studentikoos zingen, het kan!

Dat de kwaliteit van de modale cantus er niet bijster goed uitziet is nauwelijks nog een geheim voor trouwe zanglustige studenten. Honden mogen al een tijdje niet meer meegebracht worden naar de modale cantus, omdat die beesten gewoonlijk tot de betere zangers behoren. Daar willen we iets aan gaan doen. CASC, Studiant, ANZ en Studentenmuseum organiseren op 19 november aanstaande het eerste cantorenconvent. De bedoeling is cantoren en leden van praesidia opnieuw vertrouwd te maken met het correct gezongen lied, en de rijke traditie van cantusjolijt. Het convent gaat door in Antwerpen, in den Aalmoezenier, Aalmoezenierstraat 46. Op voorhand inschrijven kan je op www.cantorenconvent.be , en is aanbevolen. Vol is immers vol, en dan wordt het wachten op deel twee. Op de site kan je trouwens ook al wat meer informatie vinden.

Extra bisjaar voor kansarmen?

Minister Vanderpoorten denkt eraan om studenten uit bepaalde doelgroepen (kansarmen, gezinnen bij wie het Nederlands niet de thuistaal is, gehandicapten, kinderen uit éénoudergezinnen…) een extra bisjaar te gunnen zonder het verlies van hun rechten op studietoelagen. Nu is het zo dat beursstudenten één keer mogen bissen met behoud van hun studiebeurs, maar dat zou voor de doelgroepen dus verdubbeld worden. Een andere denkpiste is het versoepelen van de pedagogische voorwaarden voor die categorieën, naar analogie met de regeling voor topsporters. Ook zou je met een Vlaamse toelage in het buitenland mogen studeren. Het kabinet van de minister hoopt de definitieve ontwerptekst in april volgend jaar in het parlement te krijgen. Het decreet op de studiefinanciering zal tegelijk met het structuurdecreet op het hoger onderwijs in werking treden in het academiejaar 2004-2005.

Student wil LPF-voorzitter worden

"Ik word minister-president van dit land", heeft hij al gezegd in een interview. Maar vooralsnog staat hij kandidaat voor het voorzitterschap van de imploderende LPF: Andy van den Hurk, student personeel & arbeid aan de Tilburgse Fontys Hogescholen.
Hij is 27 en hij geeft zichzelf een jaar of tien de tijd om premier te worden. "Ik heb de levenservaring en de capaciteiten om deze belangrijke functie te vervullen", zei hij vorige week tegen het dagblad BN/De Stem. Die levenservaring heeft hij onder meer opgedaan in een studie maatschappelijk werk en een baan in diezelfde hoek.
Van den Hurk is sinds juni LPF-lid en landelijk coördinator van de Jonge Fortuynisten. En nu wil hij dus voorzitter worden, net als tien anderen. Wat wil Van den Hurk? Op de website van zijn partij schrijft hij in hoofdletters dat wij "terug moeten naar de normatieve waardecultuur waar dit land haar groei en status op het wereldtoneel aan te danken heeft." De overheid moet zich weer om de burgers bekommeren, vindt hij. "De politiek mag van mij de voortuin van de burger in."
Over onderwijs heeft de kandidaat-voorzitter ook zo zijn opvattingen. Kan er nog bezuinigd worden op hoger onderwijs, vroeg de Fontys-website hem vorige maand. "Absoluut", vindt hij, "door collegegeld te verhogen of naar een vorm van thuiswerken toe te gaan waarin de student kan inloggen op een netwerk van school." Ook het lerarentekort oplossen is een peulenschil. Maak internet bereikbaar voor elk huishouden, dan kun je veel problemen "zonder meer uitbannen."
Acht hij zich kansrijk voor het voorzitterschap? "Het partijbureau doet veel moeite om dat te ontkennen. Dan zal ik wel kans maken, anders zouden ze zich niet zo druk maken", zegt Van den Hurk desgevraagd. Hoe leuk is het om je in zo'n wespennest te steken? "Ach, iemand moet het doen. Ik doe het niet voor m'n eigen hachje, zoals veel anderen, maar voor 1,6 miljoen kiezers." En bestaat de LPF nog tegen de tijd dat hij premier wordt? "Haha, laten we het hopen."
HOP, Hanne Obbink

Filmfestival speciaal voor studenten

Studenten krijgen volgend jaar in Utrecht hun eigen filmfestival. Dat hebben de Universiteit Utrecht, Het Nederlands Film Festival en de gemeente vorige week samen besloten. "Er wordt op cultuurgebied te weinig gedaan voor studenten", zegt cultuurwethouder T. Gispen. "Dit is een stap in de goede richting." Het filmfestival voor studenten moet een jongerentegenhanger worden van het Nederlands Film Festival (NFF), dat drie weken geleden werd afgesloten. Het is de bedoeling dat het nieuwe filmfestival minder breed wordt dan het NFF: "Het NFF is leuk voor alle mensen die zich ook maar enigszins interesseren voor films", aldus Gispen. "Dit festival wordt echt toegespitst op studenten." Cultuurwethouder Gispen werkt mee aan het festival omdat hij vindt dat er in Utrecht relatief weinig culturele activiteiten worden georganiseerd voor studenten. "Een op de vijf inwoners van Utrecht volgt een studie. Dat is een heel groot aantal. Op cultuurgebied wordt op dit moment weinig gedaan voor deze groep. Dit festival moet cultuur voor jongeren een extra stimulans geven." Er zijn nog geen vastomlijnde plannen met betrekking tot de inhoud van het festival. De wethouder denkt aan films die bedoeld zijn voor een jonger publiek. "Dat kunnen art-films zijn, maar ook films gemaakt door studenten filmwetenschap. We zitten nog in de beginfase van alles. Het enige wat vaststaat is dat het festival volgend jaar gaat komen."
Details over de financiering, datum en plaats van het festival zijn ook nog niet bekend. In eerste instantie laat de gemeente de organisatie over aan het NFF en de Universiteit Utrecht. Over een samenwerking met de Utrechtse School voor Film-, Theater- en Televisiewetenschap is nog niet nagedacht. "Maar alle ideeën en plannen zijn welkom."
Vierdejaars student Film-, Theater en Televisiewetenschap Roel van Bekkun is in ieder geval erg enthousiast over het festival: "Het is een erg goed initiatief. Er zijn veel studenten die filmpjes maken. Alleen kunnen ze die alleen laten zien in kleine kring, niet op het grote doek. Dit is dus een geweldige kans. Ik ga me zeker inzetten om dit festival tot een succes te maken."
FB

De studiefinancieringskruik is eindelijk gebarsten

In het kielzog van het structuurdecreet dat ons hogeronderwijslandschap zal hertekenen pakt minister Vanderpoorten ook de studiefinanciering aan. Op zich een logisch gevolg: het hoger onderwijs zal door dit decreet dermate veranderen dat een aanpassing noodzakelijk is. Maar eigenlijk moeten we het structuurdecreet gewoon dankbaar zijn, een hervorming van de studiefinanciering was immers gewoon niet meer te vermijden. De decretale regelgeving van haar twee grote pijlers zijnde het studiebeurzenstelsel en de studentenvoorzieningen (de studentenrestaurants, de huisvesting en de dienstverlening) is immers zo verouderd dat zij al veel langer dan vandaag niet opgewassen blijkt te zijn tegen de eisen van het hedendaags onderwijs.

Wat de studiebeurzen betreft is het zeker niet enkel de nakende bachelor-master-structuur die tot aanpassen noopt. Het vervagen van het jaarsysteem, het levenslang leren, de internationalisering en de groeiende groepen van de zogenaamde mozaïekgezinnen en de zelfstandige studenten zijn allemaal uitdagingen waar het huidige beurzenstelsel geen afdoend antwoord op kan bieden. Maar het probleem gaat nog verder. Ondanks het feit dat elk decennium gekenmerkt werd door nieuwe uitdagingen vanuit de maatschappelijke en de onderwijskundige evoluties is het beurzenstelsel niet meer structureel aangepakt sinds de jaren ’70. Tot nu toe heeft men zich steeds beholpen met oplapwerk, correcties en aanpassingen van de correcties omwille van onvoorziene implicaties. Het resultaat is nu een kluwen van regels waar vooral de studenten met fiscaal intelligente en creatieve ouders hun weg goed in vinden. Omgekeerd zijn er veel behoeftige studenten die door dit systeem uit de boot vallen, of zelfs niet aan hoger onderwijs beginnen omdat ze niet weten waar ze recht op hebben.

De studentenbeweging heeft daarom steeds gepleit voor een basisbeurs voor elke niet-bissende student van de eerste maand dat hij zijn studies aanvangt tot behalen van het basisdiploma, aangevuld met een extra beurskrediet op te nemen voor bissen, persoonlijke vorming of aanvullende opleidingen. De voordelen van dit systeem zijn legio. Het bevordert de zelfstandigheid en zodoende de vrije studiekeuze van de student. Het beperkt op die manier ook de druk en het beïnvloeden door het gezin. Het erkent kortom de volwassenheid van elke 18-jarige en zorgt er tegelijk voor dat de financiële mogelijkheden onafhankelijk zijn van de thuissituatie Het maakt ook abrupt een einde aan de complexiteit en onduidelijkheid die eigen is aan andere systemen. Door de duidelijkheid zal het ook makkelijker zijn het systeem bekend te maken aan de doelgroepen. Ten slotte maakt het ook komaf met datgene waarvan onderzoeken stellen dat het de belangrijkste financiële drempel vormt voor de toegang tot het hoger onderwijs, namelijk de inkomensderving.

Op elk debat binnen of buiten de studentenbeweging waar grondig over deze materie wordt gediscussieerd komt men, minstens principieel, tot een dergelijke conclusie. Het grote tegenargument is dat een dergelijk systeem te duur zou zijn. Als dit al waar zou zijn, moet men beseffen dat een democratisch onderwijs nu eenmaal zijn prijs heeft en de maatschappelijke winst enorm zal zijn. Maar de vraag stelt zich of de kost wel zo groot zal zijn. Dit systeem zou immers het kindergeld en de fiscale voordelen voor ouders van studerende kinderen overbodig maken, twee zaken waar enorm veel geld naartoe gaat zonder dat zij de democratisering van het onderwijs echt ten goede komen. De fiscale voordelen hebben dan nog als bijkomend nadeel dat zij aan de groep die het meest nodig hebben volledig voorbijgaan, simpelweg omdat deze geen belastingen betalen. Zelfs als men niet overweegt om een basisbeurs in te voeren, zou men deze systemen wegens hun matig nut voor de democratisering en hun onrechtvaardig allure moeten afschaffen en de gelden gebruiken voor instrumenten die dit democratiseringsnut wel hebben. Het markante is trouwens dat

Nieuwe leden Veritas slaan terug

De nieuwe Veritasleden vinden de berichtgeving over 'hun' introductie opgeklopt en overdreven. Ze hebben daarom een brief met 250 handtekeningen van tevreden aspirant-leden gestuurd aan het college van bestuur (CvB) van de universiteit. Ze zouden graag zien dat het CvB de sancties terugdraait.
Drie aspirant-leden namen het initiatief voor de brief aan het CvB. Zij willen graag hun kant van het verhaal over de introductie vertellen. Volgens de briefschrijvers vonden de meeste kandidaatsleden de bruistablet in de mond eerder grappig dan vervelend. Daarbij stellen ze dat het ging om een vitaminepil. Ze zeggen genoeg te drinken gehad te hebben en volop plaspauzes. Het tegen de zin eten van marmite en levertraan vonden zij geen ramp. Een van de schrijvers is Annemarie Schoonhoven. Ze zegt de brief op persoonlijke titel te hebben geschreven naar aanleiding van de publiciteit rondom de introductie waarin verschillende misstanden werden beschreven. Als gevolg daarvan stelde de universiteit een onderzoek in en concludeerde dat Veritas over de schreef was gegaan. De subsidie werd voor een jaar ingetrokken. "Wat mij echt tegen de borst stuit", zegt Schoonhoven, "is dat er door de afhakers telkens wordt gesproken van 'we moesten dit en we moesten dat'. Dan vergeten ze erbij te zeggen dat de introductiecommissie, de patronen, en de ouderejaars ons herhaaldelijk hebben gezegd dat wij altijd onze grenzen moesten aangeven."
De brief is ondertekend door 250 andere kandidaatsleden. Dat niet alle 350 nieuwe leden hebben getekend, heeft volgens de briefschrijfster enkel te maken met het feit dat de handtekeningen zijn verzameld tijdens een paar borrels, waar niet iedereen aanwezig was. Schoonhoven hoopt dat het college van bestuur de brief met zorg leest. Het liefst zou ze zien dat het college de sancties terugdraait. Maar ze beseft dat deze wens vast niet erg reëel is.
Collegevoorzitter Veldhuis heeft de brief nog niet gelezen, maar is op de hoogte gesteld van de inhoud. En die inhoud bevestigt de indruk die hij al had, namelijk dat negentig procent tevreden is over de introductie en dat deze nieuwe leden nu een mooie tijd hebben bij Veritas. Dat neemt echter niet weg dat hij nog steeds vindt dat er te veel afvallers zijn.
CN

Concurrentie om studentensubsidies

De Utrechtse studentenorganisaties zullen een deel van hun subsidie voortaan moeten verdienen door het leveren van duidelijk omschreven prestaties. Ook nieuwe initiatieven kunnen meedingen naar het beschikbare subsidiegeld. Met deze meer flexibele aanpak wil het college van bestuur de Utrechtse studentenorganisaties aanzetten tot nieuwe initiatieven en hen tevens aanmoedigen om meer leden bij de organisatie van activiteiten te betrekken. Volgens het college is de geldende subsidieregeling zo statisch dat er nauwelijks prikkels voor de organisaties vanuit gaan. Een eenmaal verleende subsidie wordt, net als het aantal toegekende bestuursbeurzen, beschouwd als een verworven recht. De conserverende werking die van deze status-quo uitgaat, moet door de nu aangekondigde aanpak worden doorbroken.
In de nieuwe opzet kunnen studentenorganisaties weliswaar nog steeds op een basissubsidie rekenen, maar daartoe moeten zij zowel een overzicht van verrichte activiteiten indienen als een werkplan voor het volgende jaar. De basissubsidie, die kleiner is dan het nu uitgekeerde bedrag, wordt voor drie jaar verleend. Daarna wordt besloten of de steun zal worden voortgezet. Om voor extra geld in aanmerking te komen, zullen de organisaties zogeheten pluspunten moeten scoren. Die kunnen worden verdiend als een vereniging meer UU-studenten binnen haalt of activiteiten organiseert met een positieve uitstraling voor de UU. Ook deelname aan het maatschappelijk debat over ethische en wetenschappelijke vraagstukken kan extra punten opleveren.
Behalve bestaande organisaties komen ook 'nieuwe veelbelovende initiatieven' van individuele studenten of groepjes studenten in aanmerking voor steun in de vorm van projectsubsidies.
Een belangrijk pluspunt is volgens het college de bijdrage die een organisatie levert aan de academische vorming van haar leden. Die moet niet alleen in, maar ook buiten het onderwijs gestalte krijgen en het georganiseerde verenigingsleven 'met zijn brede palet aan activiteiten' wordt daartoe een bij uitstek geschikte omgeving genoemd. In zijn voorstel, dat deze maand door de Universiteitsraad wordt besproken, maakt het college de hoogte van de financiële bijdrage dan ook mede afhankelijk van het aantal leden dat binnen de vereniging bestuurlijk of organisatorisch actief is.
EH

Student scheikunde blijkt dader bomaanslag Helsinki.

De bomaanslag in het winkelcentrum van Vantaa, een voorstad van Helsinki, die het leven koste van zeven mensen, blijkt het werk van een negentienjarige student scheikunde. De politie breekt zich nog het hoofd over de motieven van de dader, die geen strafblad had, blijkbaar in z’n eentje handelde en geen uitgesproken politieke overtuiging had. De student knutselde een bom in mekaar met 1,8 kilo springstof en metaalsnippers, bedoeld om zo veel mogelijk slachtoffers te maken. Bij de aanslag werden nog minstens 80 personen gewond, waarvan een aantal ook ledematen verloren. Het grootste probleem bij de behandeling van de slachtoffers blijken de metaalsnippers die in de lichamen doordrongen.

Overvaller van Luikse student zelf gekeeld.

Fabrice Aulu, een 27-jarige overvaller, heeft niet veel plezier gehad van de buit die hij maakte bij de gewapende overval van een student. Aulu bedreigde de student met een mes, en dwong hem z’n GSM af te geven. Die bleek echter defect te zijn, en de student moest zijn zakken leegmaken. De twee gingen uit mekaar, maar de student keerde op z’n stappen terug, net op tijd om te zien hoe Aulu op z’n beurt werd overvallen door een man die hem prompt de keel afsneed. Fabrice overleed tijdens de overbrenging naar het ziekenhuis. Afrekening door een “ontevreden klant”?

Task force studietoelagen

In aansluiting op het vorige artikel: Het stelsel van studietoelagen heeft zijn relevantie in het kader van de democratisering van het hoger onderwijs, bewezen. Op 16 februari 2001 werd een nieuw decreet inzake studietoelagen hoger onderwijs goedgekeurd. Toen werd reeds gesteld dat het een overgangsdecreet betrof en dat een grondige herziening zich opdrong om tegemoet te komen aan een aantal noden en behoeften die ontstaan zijn ten gevolge van de gewijzigde maatschappelijke context, waarop de huidige wetgeving onvoldoende antwoord geeft. Daarnaast werd het ontwerp van structuurdecreet van het hoger onderwijs goedgekeurd, met onder andere de implementering van de resolutie van Bologna. Ook dit decreet heeft een belangrijke impact inzake studiefinanciering. De opdracht van de Task Force is het optimaliseren van de studiefinanciering en nagaan hoe studiefinanciering en sociale voorzieningen zich verhouden. In de hele nota wordt studiefinanciering beschouwd als een instrument dat bedoeld is voor personen met weinig bestaansmiddelen of ontplooiingskansen. Zie de volledige tekst betreffende de task force online: www.estudiant.be/Studentizine/task_force_studietoelagen.htm
Vlaamse Vereniging van Studenten.