Studentizine

Studentizine 49

Redactioneel

De redactie heeft het eindejaarsgewoel wonder boven wonder overleefd. Het team is zelfs aangegroeid, zij het wel enkel op de weegschaal, helaas… Ondanks het Sylvestergedruis zijn wij vlijtig blijven voortspeuren naar studentennieuws en aanverwante ongeregeldheden waarvan jullie de neerslag alweer in dit nummer kunnen terugvinden. Ondanks de relatieve rust is het toch best weer een gestoffeerd Studentizine geworden, “lo and behold!” Veel leesgenot én verbluf die profs!

Cantorenconvent

Op maandag 17 februari gaat alweer het tweede cantorenconvent door in den Antwerpse Aalmoezenier. De eerste editie werd alvast behoorlijk gesmaakt, en in deze tweede uitgave gaan we verder op het élan, met oog en oor voor de suggesties die de deelnemers aan het eerste convent aanbrachten. Ook nu is het weer de bedoeling om een aantal liederen opnieuw aan te leren op de correcte manier, met begeleiding en de nodige aandacht voor fouten en voetangels. We hebben een aantal schitterende studentenliederen opgesnord die in de vergetelheid geraakt zijn, maar gaan ook wat nieuws voorstellen en aanleren. Kortom, weer een ideale avond voor de liefhebber van het betere studentikoze zangwerk. Uiteraard blikken we vooruit naar de plechtigheden die er in het studentikoze bestaan zitten aan te komen (ontgroening en zwanenzang).
Ook deze keer zal er weer een cantemus worden samengesteld voor de deelnemers, en ook voor dit boekje zal er weer veel vraag zijn uit de hoek van de onfortuinlijken die andere verplichtingen hebben, en die er die dag niet bij kunnen zijn.
Inschrijven kan je net zoals de vorige keer door dat online te doen op www.cantorenconvent.be of via mail naar info@cantorenconvent.be . Op het mailadres kan je ook terecht voor vragen en suggesties over cantus en verwante traditie.

Interview Camp America

Een lonende studentenjob combineren met een verblijf in de States, het spreekt wel aan! Dat blijkt overduidelijk uit het aantal belangstellenden die zich reeds gemeld hebben voor Camp America. Voor de ingeschreven kandidaten wordt er binnenkort een interview georganiseerd in Antwerpen. Op het ogenblik dat dit Studentizine de deur uit moet is het weekend van 26 januari vooropgesteld, hoewel dat nog een weekje kan opgeschoven worden. De kandidaten zullen uiteraard persoonlijk verwittigd worden, maar zij zullen ook de coördinaten kunnen consulteren op de website www.campamerica.be . Wie vooralsnog zijn of haar kandidatuur wil stellen kan dat nog steeds via de contactgegevens op diezelfde website, waar je trouwens ook kan uitvissen wat Camp America allemaal te bieden heeft.

Leuvense studenten tevreden met vervroegde verkiezingen

De Leuvense studenten, verenigd in de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie (LOKO), juichen de beslissing om de federale verkiezingen te vervroegen toe. Hierdoor vallen de verkiezingen immers niet meer tijdens de examens aan universiteiten en hogescholen. LOKO roept de politici op ook in de toekomst structureel rekening te houden met de examenperiodes van de studenten. Het lijkt ons evident dat er geen verkiezingen worden gepland op een moment waarop het voor vele tienduizenden studenten erg moeilijk is om hun stem uit te brengen.
Het organiseren van verkiezingen tijdens examenperiodes, zoals ook al bij de verkiezingen van 1999 het geval was, is allerminst bevorderend voor de politieke participatie van de studenten, die toch een belangrijke rol zullen vervullen in de maatschappij. Enerzijds is het voor veel kotstudenten problematisch en tijdrovend om zich op de dag van de verkiezingen zelf naar het stemhokje in de wettelijke woonplaats te begeven. Anderzijds ontmoedigt een dergelijk tijdstip jongeren om zich zelf kandidaat te stellen voor verkiezingen, aangezien zij in die periode toch geen tijd hebben om campagne te voeren.
Bovendien wil LOKO het principe van het studentenstemrecht nog eens onder de aandacht brengen. De overheid moet dringend onderzoeken welke administratieve mogelijkheden er zijn om studenten te laten stemmen in de stad waar ze verblijven in plaats van op de plaats waar ze gedomicilieerd zijn. In een tijdperk waarin elektronisch stemmen de normaalste zaak van de wereld is, moet dit volgens ons zeker praktisch haalbaar zijn.
De studenten vragen begrip voor hun uitzonderlijke situatie. Met een beetje politieke goodwill kunnen ook hun democratische grondrechten maximaal gegarandeerd worden. De vervroeging van de federale verkiezingen van 2003 is alvast een stap in de goede richting.
LOKO-kringraad

Britse studenten krijgen plagiaattest

Vanaf deze tentamenperiode loopt er een heel belangrijke test voor alle Britse studenten die een verhandeling of bespreking moeten indienen.
Docenten van alle Britse universiteiten en hogescholen kunnen vanaf nu namelijk een beroep doen op de “Plagiaat Advies Service”, met thuisbasis op de Universiteit van Northumbria.
De beoordelende docenten of assistenten kunnen een elektronische kopie van het voorgelegde werkstuk doorsturen naar deze dienst, die vervolgens een matching gaat uitvoeren tegen alle beschikbare teksten op het internet. Uiterlijk vier uur na de toezending krijgt de afzender de resultaten terug. Het document is dan voorzien van kleurcodes die een verschillende graad van (mogelijk) plagiaat indiceren. Blauw betekent dat minder dan 10% van de tekst geleend of gejat is, maar rode fragmenten zijn klakkeloos (voor meer dan 75%) overgenomen van het web. De docenten of promotoren kunnen ook een listing krijgen van de bronnen op het net waar het knip en plakwerk vandaan gehaald werd.
Het – van oorsprong – Amerikaanse programma wordt in de States bij bepaalde universiteiten al een tijdje gebruikt in de strijd tegen het oprukkende kopieergedrag van studenten. Het internet heeft immers zeer veel materiaal beschikbaar gemaakt, en de trend is hoe langer hoe meer dat nog bitter weinig eigen teksten geschreven worden, maar dat naar hartelust wordt geoogst tussen andermans intellectuele pluimen.
Voor het eerst is er nu een centraal systeem in gebruik genomen door de onderwijsinstellingen van een volledig land. Als het systeem deze tentamenperiode goed doorstaat, verwachten de operatoren geen noemenswaardige problemen bij de examentijd van juni.

Seks op de bus

Een 15-jarige studente pijpte een “behulpzame” 16-jarige medeleerling onder luide aanmoedigingen van een aantal belangstellenden. Deze scène speelde zich af op een schoolbus van het Silver Lake School District bij Boston, en niet in een “aangebrand” filmke, maar in levende lijve, “in the flesh” om het zo maar eens te benoemen. Uiteraard werd het voorval op school in geuren en kleuren besproken en toegelicht, en zo kwam het dus ook aan de oren van de directie, die er op slag rode oortjes van kreeg en in arren moede justitie erbij betrok, vermits er twee minderjarigen betrokken waren bij dit geval van openbare zedenschennis. Het actieve stelletje was trouwens niet bepaald op vrijersvoeten, en daaruit spruitend “warm gelopen”. Evenmin ging het om een impressie van de politieke mores onder het presidentschap van Bill Clinton, volgens de herinneringen van Monica Lewinsky, de bevlekte ontvangenis. Het meisje wou gewoon een weddenschap winnen en het “lijdend voorwerp” was een vrijwilliger. Een aantal van de toeschouwers moest verifiëren of de zaak naar behoren werd geklaard. De inzet van de weddenschap blijft ons nog in het ongewisse.
De twee protagonisten riskeren ondertussen gerechtelijke vervolging, maar ook een schorsing op school, verplichte morele bijstand en eventueel ook het verlies van busgebruiksrechten. Moeten ze in het vervolg maar te voet door de bosjes naar school dreutelen, én braaf zijn onderweg hé….

School gebruikt retinascanner.

In september aanstaande gaat in Sunderland (West-Engeland) een nieuwe school open. De instelling zal een opleiding kunnen verstrekken aan een negenhonderdtal leerlingen. In een bekommernis om een systeem te vinden om te voorkomen dat leerlingen die gratis eten krijgen in het kader van een sociaal leerprogramma door hun klasgenoten geridiculariseerd zouden worden, is de directie gewonnen voor een identificatiemethode met toekomstperspectief. In het cafetaria zal een installatie voor het scannen van het oog van de leerling worden opgesteld. De retina is even uniek als bijvoorbeeld vingerafdrukken, en aan de hand van een vrij simpele scan kan iedere leerling aan de kassa worden geïdentificeerd. Het verschuldigde bedrag wordt dan automatisch bijgeboekt op een rekening die tweewekelijks of maandelijks naar de ouders wordt gestuurd. Ook de drankautomaten zouden op dit systeem worden aangesloten, zodat de hele school cashloos wordt. De leerlingen hoeven dus ook nooit geld op zak te hebben. De bibliotheek zal van hetzelfde systeem gebruik maken om het uitlenen van boeken te coördineren.

Examen van de tweede kans in Tienen.

In het Koninklijk Atheneum van Tienen hebben tachtig derdejaars vorige woensdag een vrije namiddag opgeofferd aan een (vrijwillig) tweedekans examen fysica. De eerste editie in december bleek niet echt een succes, want het gemiddelde bedroeg toen met moeite 38%. De leraar die het eerste examen opstelde –een interimair- had de vragen voor de eerste proeve duidelijk ietwat te zwaar gemaakt. Na de nodige klachten van ouders en leerlingen besloot de directie een herkansing op vrijwillige basis in te lassen, en dat was een succes, want zo’n 80 van de 84 leerlingen nam de handschoen op en probeerde betere resultaten te scoren. De algemene indruk was alvast heel wat positiever dan na editie 1. Een ongebruikelijke maar lovenswaardige oplossing voor een netelige situatie! Directeur Froidcoeur heeft duidelijk een warm hart voor zijn leerlingen….

Katholieke scholen plannen minder lesuren.

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs (VVKSO) heeft een project klaar om het aantal lesuren in het vijfde en zesde jaar middelbaar te beperken tot 32 uren per week. In de richting moderne talen zou zo bijvoorbeeld een uur taalonderwijs worden ingeleverd (van 10 naar 9), mogelijk ten koste van het Duits. In niet-wetenschappelijke richtingen zou een uur wetenschap wegvallen, en het uur esthetica zou enkel nog in het zesde middelbaar worden gegeven. Op de lessenrooster zouden een viertal vrij in te vullen uren voorzien worden. Het voorstel maakt deel uit van de plannen voor de algemene hervorming van het middelbaar onderwijs. Het wordt voorgelegd aan alle scholen, en zou met ingang vanaf volgend schooljaar reeds kunnen worden toegepast. Meer informatie op www.vsko.be/vvkso/

Levensechte uitbeelding maakt schoolkinderen ziek.

Van geweldscènes allerhande raakt de gemiddelde puber allang niet meer onder de indruk, en je hebt al een diareeks zoals die van Dr. Luc Beaucourt over weekendongevallen nodig om de modale adolescent nog witjes rond de neus te laten kleuren, maar in Chester hebben ze een andere manier om de jonge magen te laten revolteren. In deze Britse bakermat van de onvolprezen kaassoort hebben ze zoiets als het Dewa Roman Experience, waar het Romeinse leven uiterst realistisch wordt nagebootst. Ideaal voor schooluitstappen waar de leerlingen nog iets aan hebben ook. Nu hebben ze bij Dewa wel heel erg natuurgetrouw gewerkt, dus is er ook een tafereel van een Romeinse soldaat tijdens zijn bezoek aan de latrine. Het blijft niet bij een klank- en lichtspel, ook de geur van de latrine is levensecht weergegeven, net iets té voor de gevoelige neusjes van de modale Britse scholier, zo is echter gebleken. Jonge bezoekers werden “bedwelmd” door de geursymfonie, en droegen hun steentje bij tot de levensechte uitbeelding door hun ontbijt/respectievelijk lunch deels verwerkt terug op te hoesten en in de buurt te deponeren. De verantwoordelijke van de ultieme Romeinse ervaring heeft nu besloten de geurmaker (de firma Dale Air) te vragen een iets minder penetrante versie van de soldateske winderigheid te leveren.

Zat zijn zit in ’t koppeke!

Aan de Nieuw-Zeelandse Victoria universiteit weten ze graag alles over drinken, alcohol en intoxicatieverschijnselen, dus hebben ze daar een boeiende proef gedaan met 148 drinklustige exemplaren van hun studentencorps. Die werden uitgenodigd in een gezellige bar waar ze in twee groepen werden opgedeeld. De ene groep kreeg enkel softdrinks, terwijl de tweede zogezegd wodka-tonic geserveerd kreeg. De wodka in de flessen was echter gewoon platte tonic, en de alcoholimpressie werd versterkt door de rand van het glas even in te wrijven met een schijfje citroen (dat een tijdje in wodka was gemarineerd). De studenten kregen een aantal situatiefilmpjes te zien, waar zij later vragen over moesten beantwoorden.
De wodkadrinkers vertoonden na verloop van tijd alle kenmerken van dronkenschap of milde intoxicatie, en de meeste onder hen waren er zelfs heilig van overtuigd een ferm stuk in hun kraag te hebben.
Het beantwoorden van vragen over de film betreffende een winkeldiefstal maakte het trouwens duidelijk dat de wodkadrinkers veel minder aandachtig hadden gevolgd of veel minder hadden onthouden dan de officieel nuchtere acolieten. Het werd helemaal leuk toen opgenomen getuigenverklaringen op hun juistheid moesten worden beoordeeld. Foute verklaringen werden als manifest juist aangeduid en het eigen gelijk werd vrij hevig verdedigd.
Toen de resultaten werden besproken, en de wodkadrinkers hoorden dat ze geen druppel alcohol in hun kraag hadden waren zij hogelijk verbaasd. De meeste hadden zich echt dronken voelen worden, en waren ervan overtuigd een ferm stuk over de wettelijk toegestane normen te zijn gegaan.
Nu maar wachten op het wetenschappelijke bewijs dat je niet dronken wordt als je wodka drinkt en ervan overtuigd bent dat het plat water is, en er wachten ons nog schone feestdagen….

Waalse kleuters leren tweede taal op vijfde levensjaar.

Wie, zoals redacteur dezes, twee jaar de broek geschurkt heeft op Waalse lyceumbanken, hoort het waarschijnlijk in Keulen donderen, maar Jean-Marc Nollet (Ecolo), de minister bevoegd voor het basisonderwijs in de Franstalige gemeenschapsregering, heeft een voorstel gelanceerd om vanaf de derde kleuterklas te beginnen met het aanleren van een tweede taal. Het hoeft niet allemaal grammaticaal te zijn, maar de bedoeling is toch om op een speelse wijze te beginnen met het taalonderricht in het Nederlands, Duits of Engels, maar ook Pools, Zweeds, Swahili of Marokkaans moeten kunnen. Het project zou lopen tot de kinderen écht volwaardig onderwijs in een tweede taal krijgen. In Wallonië is dat het vijfde leerjaar, wanneer ze moeten kiezen tussen Nederlands en Engels. Als het plan doorgang vindt, zouden alle Waalse scholen uiterlijk tegen 2010 een tweede taal moeten onderwijzen vanaf de derde kleuterklas, hoewel het individuele scholen natuurlijk vrijstaat om eerder te beginnen.
Marleen Vanderpoorten, Vlaams minister van onderwijs, vindt het een sympathiek plan, maar zet wel vraagtekens bij de praktische haalbaarheid ervan.

Geneeskundestudenten en illegaal rectaal onderzoek.

In Groot Brittannië is er heisa ontstaan over een onderzoek naar de onderzoeksmethoden in het medisch onderwijs. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat ruim een kwart van de vaginale en rectale onderzoeken, uitgevoerd door studenten, gebeuren op verdoofde patiënten, zonder voorafgaandelijke toestemming (verplicht door de wet) van die patiënten. Een belangrijk aantal van de studenten bleek er zich niet eens van bewust dat een dergelijke toestemming nodig is voor dit soort van onderzoek. Zij voerden gewoon uit wat hun docent of stagebegeleider hen opdroeg. Een vierdejaars verklaarde zelfs dat de prof in z’n cursus voor het tweede jaar gezegd had dat de beste manier om praktijk op te doen inzake intieme onderzoeken erin bestond deze uit te voeren bij verdoofde patiënten. Die zouden het toch nooit weten.
De affaire heeft in Groot Brittannië ondertussen wel voor de nodige opschudding gezorgd, en er wordt aangedrongen op een strikte ethische regeling voor onderzoeksprotocollen.

Russische soldaten vermoorden drie studenten in Groszny.

Drie studenten van 18 jaar jong werden in Groszny opgepakt door soldaten en weggevoerd in pantserwagens van het Russische leger. Het drietal werd op 29 december teruggevonden nabij een busterminal in de buurt. Van alledrie was de keel overgesneden, en was van op korte afstand een kogel door het hoofd geschoten.
Ondanks uitdrukkelijke verzoeken van de directie van de hogeschool aan de hoogste autoriteiten is nog steeds geen onderzoek ingesteld.
Komt daar blijkbaar wel eens meer voor????

Café Cultuur à la crème.

Spit Spot organiseert op maandag 17 februari voor de derde keer Café Cultuur in de Bourlaschouwburg van Antwerpen. In samenwerking met Het Toneelhuis en studentenclub SKALD. Eén dag later, op dinsdag 18 februari, komt het programma als een passende "pousse-café" na Kulturama, voor het eerst naar de Stadsschouwburg van Leuven. Het Cultuurcentrum Leuven en studentenclub LBK verlenen Spit Spot graag hun medewerking omdat deze jonge vzw zich, niet alleen in zijn programmering, maar vooral ook via zijn inkomprijzen, richt tot een jong publiek. "Wanneer cultuur niet bepaald wordt door de prijs, is een cultuurprijs dik verdiend", is hun motivering. Spit Spot tekent ook voor OORcontact, Comedy Corner en Spotnight. Meer informatie over de evenementen van Spit Spot is te vinden op hun webstek www.spitspot.be.
Café Cultuur kunnen we omschrijven als een luchtige mengeling koffie verkeerd, samengesteld met literatuur om naar te luisteren en muziek waarbij de tekst belangrijk is. De aangezochte artiesten mogen we één voor één multidisciplinair noemen en zelden vrij van humor. Kees van Kooten is het grote voorbeeld. Televisiemaker, performer, schrijver, columnist. Op Café Cultuur zal hij voorlezen uit eigen werk, maar met een performer van zijn niveau zijn verrassingen nooit uitgesloten. Eveneens uit Nederland komt Ramsey Nasr, acteur, regisseur, dichter en schrijver. Zijn "27 gedichten & geen Lied" werd genomineerd voor de Pernathprijs en de C. Buddingh'-prijs, bekroond met de Mary Dresselhuysprijs en de Taalunie Toneelschrijfprijs. Maar wanneer hij voorleest uit zijn prozadebuut "Kapitein Zeiksnor" laat hij zeker de hilariteit over Antwerpen of Leuven los.
Ook Peter De Graef is een bekroond acteur (Lous D'orprijs) en auteur (ASLK Toneelschrijfprijs). De Graef, die als Vlaming vooral in Nederland werkt, schrijft monologen die niemand kan navertellen. De razendsnelle wisseling van gebeurtenissen verbergt samen met de humor vaak de hoofdlijnen van het verhaal. Op het einde valt alles samen. Verwarring, herkenning, opluchting, humor en troost.
Tussen al die duizendpoten van artiesten plaatst Spit Spot ook een debutant op de affiche : Helder. Een singer-songwriter uit Gent, die net zijn eersteling heeft opgenomen met medewerking van ondermeer Mich Walschaerts van Kommilfoo en van Pascal Deweze van Metal Molly. Op Café Cultuur treedt hij op het voorplan, maar voor wie Sukilove en Chitlin' Fooks kent, is hij geen onbekende meer.
De andere muzikale noot van de avond wordt gebracht door Pieter Embrechts, bekend uit vele (muziek)bezettingen en andere ensembles, denk maar aan de Kakkewieten en De Rederijkers op Canvas. Pieter is naast een muzikant ook een verteller, dat toont hij ten volle in zijn soloprogramma "eenvoudig kan ook". Het zijn meer dan kanttekeningen bij grappige liedjes. Het blijft een verrassing of hij zijn famös orkest meebrengt, maar hij garandeert ons alvast een aantal opzwepende ritmes en stiltes voor een stormachtig slotakkoord. De presentatie is in handen van het Antwerpse cultuurfenomeen, zanger, schrijver, nachtwinkelperformer Vitalski.
De deuren van Café Cultuur gaan open om 19u30. Op maandag 17 februari in de Bourlaschouwburg van Antwerpen en op dinsdag 18 februari, met de medewerking van cultuurcentrum Leuven, in de Leuvense Stadsschouwburg, Bondgenotenlaan 21. Kaarten kunt u reserveren bij Musicmania of bij CC Leuven 016/22.21.16 - Een ticket kost 10 euro.

Draadloos in de koers, een zegen?

Draadloos “puteren” tijdens de les, zààààlig toch… of niet? Het leek een zegen, een draadloze verbinding met het internet, waar en wanneer dan ook op de campus, maar waar het systeem werkt ontdekt men nu stilaan de nadelen van deze evolutie. Goed, het was een schitterend perspectief, studenten – die toch stilaan allemaal met een laptoppeke rondzeulen – die eender waar op de campus draadloos een verbinding kunnen maken met het net. Op die manier kunnen ze allemaal inloggen op een systeem als Blackboard, daarop de les volgen, en hun eigen nota’s toevoegen, werken aan hun thesis tijdens de pauses…. De praktijk blijkt echter iets anders uit te draaien….
De docenten van de universiteiten waar het systeem draait, zien zich geconfronteerd met een ongenadige beoordeling: een uitermate onderhoudende of interessante cursus “opdienen” of een aula vol met games spelende, e-mailende of pornosurfende studenten voor zich hebben.
Aan de American University in Washington zijn ze dat fenomeen eens een keertje nader gaan bekijken, met ronduit onthutsende resultaten. Tot driekwart van de studenten had na een half uur geen oor meer voor de prof, die bijgevolg maar een potje voor de kat z’n fluit aan het kleppen was.
In Yale hebben ze ondertussen al besloten beslist niet aan de draadloze internetgekte mee te doen: het internetten schaadt naar hun mening teveel de sfeer onder de studenten, en zou demoraliserend werken. Wie naast zich alleen nog vrolijk surfende studenten ziet, zou zich algauw asociaal of idioot voelen wanneer hij of zij nog aandachtig de les probeert te volgen.

Teenscreen op zoek naar suïcidale studenten.

In 1999 werden 17.000 Amerikanen vermoord, maar meer dan 30.000 pleegden zelfmoord. Daaronder een onbehoorlijk grote brok jongeren en studenten. Door de stress van examens, schoolsituaties, spanningen in het gezin en de onvermijdelijke eigen verwarring tengevolge van de hormonale adolescentenhuishouding, zijn precies jongeren uitermate vatbaar voor depressies en andere typische situaties die aanleiding kunnen geven tot zelfdoding. Aan de universiteit van Columbia heeft men daarom het Teenscreen programma samengesteld, dat ouders en onderwijzend personeel moet helpen om de risicofactoren voor zelfdoding en andere problemen tijdig te laten herkennen. Meer informatie kan je vinden op de website van de National Alliance for the Mentally Ill.
Een handige firma heeft ook onder de naam Teenscreen een programma lopen, maar dat is een testkit waarmee je in het ondergoed van je dochter op zoek kan gaan naar sporen van sperma; net iets anders!