Studentizine

Studentizine 52

Ook in Antwerpen hangen ze (soms) het varken uit.

Wij hier, op de Studentizineredactie, hebben meer dan zo maar een zwak voor de mooie en rijke tradities van het studentenleven. Regelmatig pleiten we voor méér en béter inzake initiatieven en af en toe moeten we eens zout op een open wonde strooien ingeval van flagrante wantoestanden of kiekenstoten. Onder de titel “j’accuse” zullen jullie in dit Studentizine opnieuw een aanklacht vinden tegen de wantoestanden die kunnen ontstaan als zelfverklaarde deskundigen het varken en/of de kleine dictator gaan uithangen op een introductiecantus voor laatstejaars studenten uit de humaniora. Betere antireclame voor het studentenleven valt weerom moeilijk te bedenken. Is het dan zo moeilijk om met een breed lint over je schouder gedrapeerd ook nog eens meer dan tien milligram hersenmassa te mobiliseren? In sommige gevallen zou je het nog gaan geloven ook! Gelukkig zijn dit excessen die tot de uitzonderingen behoren.

Bolognadebat in Antwerpen

Elk student heeft wel gehoord dat de naam van hun diploma gaat veranderen in bachelor of master, maar waarom weten ze meestal niet. Gaat dit veel invloed hebben op hun beroepsleven, gaat dit effect geven op het niveau van lesgeven, een andere invulling van hun diploma, wordt hun studie 4 of 5 jaar, gaat dit allemaal meer kosten aan de scholen, zal studeren meer kosten, gaat het niveau van het Vlaamse onderwijs omhoog of omlaag, moeten wij ons studieniveau aanpassen aan Europa of past de rest zich aan onze standaard aan, is het accridatiesysteem rechtvaardig, wat vindt de industrie hier van, zijn de docenten tevreden met de veranderingen, gaat dit meer werkdruk geven of juist niet?
Bologna waarom? Daarom is geen antwoord!!!
Het is de eerste keer, sinds lang, dat de studentenclubs in samenwerking met een studentenraad, hier een antwoord proberen op te formuleren.
Wij nodigen u graag uit om een keertje te komen luisteren.
 • Moderator: Jan Trommelmans Algemeen directeur Karel de Grote hogeschool
 • KdG: Machteld Verbruggen Directeur strategisch beleid Karel de Grote hogeschool
 • VVS: Stephan Neetens Raad van Beheer VVS (Vlaams verbond voor studenten)
 • COC: Rudy Van Renterghem Nationale staf (Christelijke onderwijs centrale)
 • Ministerie: Noël Vercruysse Afdelingshoofd Universiteiten (afgevaardigde departement onderwijs)
 • Groep van 240: Geert Lernout (groep van docenten die tegen Bologna akkoord zijn)
Woensdag 26 februari om 19.00 Campus ZUID SAW KdG Brusselstraat 23, 2018 Antwerpen (tegenover het nieuw gerechtshof)
19.00 Verwelkoming
19.05 Uiteenzetting Vlaams Structuurdecreet (gericht specifiek naar de opleidingen van de hogeschool) Stephan Neetens (VVS)
20.00 Pauze
20.15 Debat: moderator Jan Trommelmans (ev interacties met het publiek)
21.45 Einde
Voor meer info
Voorzitter Studentenraad KdG Kurt.smolderen@pandora.be , 0479/91.38.56
Voorzitter KdG_clubs diederik.van.alsenoy@pandora.be 0497/67.20.07

Tandenborstel

Wat zouden Amerikanen de belangrijkste uitvinding vinden? De auto of de computer? Het Massachusetts Institute of Technology onderzoekt dit elk jaar onder de Amerikaanse bevolking. Met dit jaar een opmerkelijk antwoord: de belangrijkste uitvinding stamt al uit de vijftiende eeuw en is de tandenborstel. Eenderde van de ondervraagde jongeren en bijna driekwart van de volwassenen verkoos het toiletartikel boven de auto, de pc, de mobiele telefoon en de magnetron. Of er veel waarde aan deze bevinding moet worden gehecht valt overigens sterk te betwijfelen: de ondervraagden kregen alleen de genoemde vijf mogelijkheden voorgeschoteld en konden dus niet bijvoorbeeld de gloeilamp of het wiel kiezen. (TU Delta)

Nekka, studentvriendelijk!

Op 25 en 26 april 2003 gaat in het Antwerps Sportpaleis de 10de editie van de Nekka-Nacht door. Centrale gast dit jaar zijn DE KREUNERS. In 2003 staan deze pioniers van de Vlaamse rock 25 jaar op de planken en gaan ze er nog eens stevig tegenaan met een nieuwe cd en een grootse jubileumtournee. De Nekka-Nacht krijgt de première. Naast nieuw werk brengen ze samen met tal van muzikale gasten ook nog eens hun beste nummers. Nekka zou Nekka niet zijn, mochten daar niet enkele muzikale verrassingen, leuke invalshoeken en speciale combinaties bij zijn.
Zullen ook van de partij zijn: DE MENS , GORKI, THÈ LAU, BLØF, BRAM VERMEULEN, JO LEMAIRE, ARMAND, URBAN TRAD, de broers Kolacny met SCALA, Wigbert Van Lierde, dirk Blanchart en Jan Hautekiet als DE FLANDRIENS en de onovertroffen RAF COPPENS . Kortom, de Nekka-Nacht staat weer garant voor een uniek concert met heel veel ambience op het podium en in de zaal.
Momenteel zijn er al meer dan 20.000 kaarten verkocht. Wie er nog bij wil zijn, zal zich dus moeten haasten. Reserveren kan op het nummer 078/15.51. 51. Studentenverenigingen (vanaf 20 man/vrouw) krijgen 5,00 euro korting. Studentenverenigingen, aangesloten bij het CASC, kunnen rechtstreeks bij het CASC bestellen. De SOVO's van de Antwerpse Hogescholen bieden hun studenten op deze kaarten nog eens 5,00 euro extra korting.
Voor meer info kan je terecht op de Nekkafoon 03/248.63.43 of op www.nekka.be.

J’ accuse!

Wat ik gisteren heb moeten beleven tart werkelijk álle verbeelding! Zelden –of zeg maar: nóóit– heb ik een gerenommeerd presidium zo in de fout zien gaan!
De gegevens: de leerlingenraad van het Brasschaatse Sint-Michielscollege wilde zijn laatstejaars de kans bieden om eens mee te maken hoe het er in ‘het échte studentenleven’ aan toe gaat.
Een lovenswaardig initiatief uiteraard en daarom gingen zij te rade bij de UFSIA-club Andoverpia.
Na heel wat heen-en-weer gepraat werd gekozen voor de optie: een heuse cantus, geleid door het presidium van voornoemd Andoverpia.
Een cantuskelder werd contractueel vastgelegd en een cantusbrochure ontworpen… een kopie hiervan bevindt zich ter inzage in het Archief en Museum van het Studentenleven… Ik ga van de veronderstelling uit dat de Cantor van Andoverpia deze brochure heeft samengesteld en daarvoor verdient hij dan ook een pluim. Maar hij is dan ook de enige.
Voor het overige heeft het presidium van Andoverpia zich hoogst onwaardig gedragen: zij hebben niet getracht de nieuwelingen de regels van een cantus degelijk uit te leggen, nee, Andoverpia heeft gewoon een beestencantus gehouden op de kosten van (en ten koste van) een leerlingenraad die haar vertrouwde…
Zo besliste de senior dat aan de clubtafel enkel bier mocht worden gedronken. Water werd zelfs niet toegestaan. Wie een fout maakte kreeg onmiddellijk een ad fundum opgelegd. Nodeloos te zeggen dat dit voor de meeste nieuwelingen (die nog lang geen doorwinterde bierdrinkers zijn) faliekant moest aflopen.
Vergeeft u mij de uitdrukking maar ik heb nog nooit in mijn jarenlange carrière in het studentenleven zoveel zeventien-achttienjarigen bezopen en al kotsend door de zaal zien laveren! Het zou mij niet verwonderen dat sommigen er een alcoholvergiftiging aan over hebben gehouden.
Om het geheel compleet te maken: toen de cantus afgelopen was (en dit vind ik helemaal onvergeeflijk!) zijn alle Andoverpialeden gewoon met de noorderzon verdwenen. Zij lieten het aan de verantwoordelijke van het Sint-Michielscollege over om:
 • a) iedereen die voor pampus lag thuis te krijgen…
 • b) te zorgen dat iedereen zijn/haar bezittingen terug kreeg (of zal krijgen)
 • c) de cantuszaal op te ruimen (en u kunt zich inmiddels wel voorstellen dat dit geen aangenaam werkje was…)
 • d) de ongeruste en/of woedende ouders te woord te staan…
 • e) drie gsm-batterijen leeg te bellen teneinde haar taak toch maar tot een goed einde te brengen.
De voorzitster van die leerlingenraad, de zeventienjarige Ilse Meeus, heeft dit nog voor elkaar gekregen ook, al heeft het haar bloed, zweet en tranen gekost. Haar komt dan ook de hoogste lof toe! Presidiummateriaal, dit meiske!
Ten besluite:
Mocht ik beschikken over enig juridisch rechtsmiddel om de op deze dag instrumenterende leden van het Andoverpiapresidium uit hun functie te ontzetten, ik zou het zonder aarzelen aangrijpen!
Bruno van Brabant,
Abactis Castrum 1991-92
Preses Castrum 1992-93
Abactis Castrum 1993-94
Quaestor Castrum 1994-95
Commilito Honoris Causa
22 februari 2003.

Nvdr.
Enig stof tot nadenken:
 • Einde paragraaf 1 van de brochure college-cantus: “…Daartoe is een cantus geen democratie maar een dictatuur”. Zo hadden we het nog nooit bekeken, en na het nalezen van artikel 22 en 23 uit de codex zien we het nog altijd niet zo
 • Artikel 66 van de codex: De praeses heeft de dwingende plicht het overdadig drinken tegen te gaan met alle tot zijn beschikking staande middelen…. …Niemand, ook de praeses niet, heeft het recht een lid van de corona te dwingen boven zijn krachten te drinken.
 • En ook wel nuttig om weten: Het drinken en schenken van alcoholische dranken zijn gereglementeerd in de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van de dronkenschap. Die is ook van toepassing op een cantus. Het is straf

  Dronkemansgebral

  Grappenmakers klagen steen en been: hedendaagse politiek lijkt dermate op een komedie dat er geen fatsoenlijk mopje meer over te verzinnen valt.
  Het woord komedie is afgeleid van het Griekse 'komoidia'. Het bestaat uit de delen 'komos' en 'aoidos'. Komos werd gebruikt om een luidruchtige groep feestneuzen aan te duiden, die onder invloed van drank de straten onveilig maakte. Een soort kroegentocht dus, ware het niet dat dergelijke optochten in vroeger tijden werden gehouden ter ere van de god Dionysos, de god van de vruchtbaarheid. Vandaar dat dergelijke gezelschappen nog wel eens met een enorme fallus rondsjouwden. Het woord aoidos staat voor zanger of gezang en komoidos verwijst dus naar het het gezang van dronken feestvierders. Volgens de meest gangbare theorieën, kwamen uit deze vorm van volksvermaak (overigens strikt voorbehouden aan het mannelijke deel van het volk) de eerste toneelstukken voort. Aristofanes (450 388 v.C.) is een van de vroegste komedieschrijvers waar nog werk van is bewaard. In zijn toneelstukken wordt gezongen en gedanst en ze staan bol van de platte grappen over seks en drank, elementen die zouden zijn overgebleven van de komos. De relatie tussen politiek en komedie blijkt al heel oud, want ook Aristofanes zette de machthebbers van zijn tijd graag voor schut.
  In de loop van de Griekse beschaving worden de komedies minder politiek beladen, maar worden sociale gebeurtenissen, met name de liefde in al zijn stadia, het centrale onderwerp van de komedies. De Romeinen nemen deze vorm van komedieschrijven over. Met de ondergang van het Romeinse Rijk raakt het droef gesteld met de komedie. In de middeleeuwen zijn toneelstukken nauwelijks om te lachen, maar vooral om op te voeden. Het woord komedie blijft weliswaar gangbaar, maar staat nu voor een stuk met een 'happy end' - bijvoorbeeld Dantes Goddelijke Komedie, waarin de held uiteindelijk in het paradijs arriveert (joecheidi!).
  Pas tijdens de Renaissance wordt het werk van de Grieken en Romeinen herontdekt, en raken grappig bedoelde toneelstukken weer in zwang. Geïnspireerd door de Klassieken schrijft William Shakespeare aan het eind van de zestiende eeuw de vermoedelijk beroemdste komedies ooit, als 'The Taming of the Shrew' en 'A Midsummer Nights Dream'. Meteen mag er weer gelachen worden en ontstaat de mop ook als loslopend literair (rand)verschijnsel.
  Bij Studiant besteden we ook aandacht aan cultuur en daarom kan wie een treffelijke hedendaagse mop kwijt wil aan de goegemeente, terecht op www.studiant.be/mopjes. Wie daarentegen inspiratie wil opdoen voor de volgende moppentappersconventie kan allicht ook eens op die url gaan snuisteren. Onze moptimisten zijn dynamische creaturen, die voor een regelmatige toevloed van lachvoer zorgen. De ideale ontspanning tijdens blok of baalperiode!

  Studeren en topsport: is dat te combineren?

  Deze vraag werd gesteld aan Sofie Giffon. Sofie (23) is naast Tine Bossuyt een van Antwerpens topzwemsters. Ze nam deel aan de Olympische Spelen in Sydney, maar raakte nadien zwaar ziek en kon acht maanden niet trainen. Ze is nog steeds meervoudig Belgisch recordhoudster en wil zich nu kwalificeren voor de Spelen van 2004 in Athene. Ze behaalde eenmaal brons op de 4x100 m vrije slag op het EK in 2000. Nina Van Koeckhoven is haar voornaamste concurrente. Sofie traint vier uren per dag; ’s morgens van zes tot acht en ’s avonds nog eens twee uren. Dit drukke sportleven combineert ze met haar studies. Sofie studeert radiojournalistiek op de Plantijn Hogeschool in Antwerpen.
  Ze zit nu in haar laatste jaar en is volop bezig met haar stage. “Studenten met een topsportstatuut moeten in feite alle lessen volgen en kunnen alleen maar regelingen treffen i.v.m. taken, die moeten worden afgegeven, en examens, die desnoods vervroegd kunnen worden. Het is niet zo dat zij hun diploma cadeau krijgen. Zij moeten ook werken voor hun punten,” aldus de woordvoerder van de Plantijn Hogeschool. Opvallend is dat studenten met een topsportstatuut meestal zeer goede studenten zijn. Zij scoren hoog door een zekere wilskracht. Hoedje af voor ‘topsportstudenten’.
  Kim Van den Ackerbroeck

  Studiefinanciering

  De Nederlandse Informatie Beheer Groep heeft vorig jaar 2700 studieschulden van in totaal vijftien miljoen euro kwijtgescholden. Het afbetalen van studieschulden begint in principe twee jaar na beëindiging van de opleiding en duurt hooguit vijftien jaar. Daarbij wordt rekening gehouden met het inkomen van de debiteur. De gelukkigen verdienden niet genoeg geld om rente en aflossing te voldoen en kwamen dus niet (helemaal) van hun schuld af. Gemiddeld leverde dat een voordeel van 5600 euro op. De grootste mazzelaar was in één klap verlost van een studieschuld van 38.135 euro. Een record is dat niet. Een jaar eerder werd bij een oud-student een schuld van een halve euroton (50.000 €) kwijtgescholden.

  Bierbuik

  Dacht jij altijd dat je prominent ontwikkelde embonpoint werd veroorzaakt door het nuttigen van te veel pils? Dat hoeft echter niet per se de oorzaak te zijn van je horecaspoiler. Italiaanse wetenschappers hebben namelijk ontdekt dat sommige mannen veel meer aanleg hebben voor een “verhoogde knuffelbaarheidsfactor” dan anderen. Een team van de universiteit van Napels bestudeerde drie genvarianten bij 959 proefpersonen en kwam tot de conclusie dat mannen met het zogenaamde 'DD'-gen twee keer zo veel kans hebben op een buikje dan mannen met een ander type gen.

  Britse regering promoot orale seks.

  Zoals waarschijnlijk wel bekend, heeft Groot-Brittannië – veel meer dan de andere landen van de Europese gemeenschap – af te rekenen met een bijzonder groot aantal ongewenste tienerzwangerschappen. De overheid wil daar nu iets aan gaan doen, en organiseert lessen op school die jongeren onder de 16 jaar moeten stimuleren om zich te concentreren op (of zich vast te bijten in) orale seks. De leerlingen moeten op die manier leren dat er verschillende niveaus van intiem contact zijn. Gezinsverenigingen vrezen echter dat het resultaat net het tegenovergestelde zal zijn van het beoogde.
  Na de blabla/boemboem-campagne van moe Vogels in Vlaanderen, nu de liklik/slurpslurpcampagne van Tony en Chérie in het Verenigd koninkrijk?

  Van amulet tot EHBO

  Archeologen halen hun plezier uit vreemde bezigheden; als kinderen in een gigantische zandbak zoeken naar wat jaren daarvoor verstopt werd of verloren raakte. Daarna willen ze die opgegraven stukjes per sé aan de mensheid tonen. Dat de microbe die deze vreemde gedragingen veroorzaakt de studenten archeologie ook heeft gebeten staat vast.
  Negen vaste krachten en minstens evenveel losse helpers uit verschillende jaren van de Leuvense opleiding archeologie hebben onder coördinatie van Ludo Janssens uit eerste licentie, een tentoonstelling op poten gezet, in samenwerking met professor Provoost en professor Clarysse. Het past in een traditie die startte in 1980, met de tentoonstelling 'Leuven graaft naar zijn verleden'. Sindsdien hebben verschillende studenten zich ingezet om te tonen wat hen boeit: het verleden. Deze keer is geopteerd voor de geneeskunde over de eeuwen heen, de lichaamscultuur en de hygiëne. Oorspronkelijk was het idee te werken rond de Griekse god van de geneeskunde Aesculapius, maar wegens beperkte mogelijkheden, stapte men over op het onderwerp van het gezonde lichaam en de geneeskunde.
  "De studenten hebben alles zelf gedaan," vertelde professor Provoost in zijn welkomstwoord, "het aanbrengen van het idee, het zoeken en kiezen van de stukken. Niet enkel met de rede, maar ook vanuit het hart en de buik." En het resultaat mag gezien worden. De tentoonstelling is kleinschalig, maar informatief en bijna gezellig te noemen, zeker onder het gewelf van de inkomhal van de bibliotheek. In de vitrines zijn, naast de eigen stukken, ook prestigieuze artefacten te zien uit musea en een privé-collectie. De opgestelde werken worden ter informatie vergezeld van het verhaal achter de zaken, hoe de menselijke verwachtingen waren omtrent leven en dood, vooral in de Oudheid. Maar ook de geschriften van Vesalius en EHBO-handleidingen vindt men er terug. De sprong naar het heden wordt echter nogal bruusk gemaakt, van een hele periode is heel weinig te merken, misschien door beperkte informatie. Het hiaat is echter wel duidelijk en daardoor jammer.
  Voor wie in de vitrines niet genoeg van zijn gading vindt, zijn er nog altijd de twee computers die via eenvoudige prenten en beknopte uitleg meer vertellen over de besproken periodes. Hier komt men meer te weten over kleine zaken, zoals hoe men in de Oudheid muizen buitenshuis hield of waar Vesalius de mist in ging in zijn beschrijving van de anatomie. Deze interactieve methode van informatieoverdracht miste zijn doel niet: verscheidene aanwezigen vonden wat ze wilden weten of stootten op iets waarvan ze niet eens wisten dat ze het graag wilden weten.
  De tentoonstelling loopt nog tot vijftien maart en je hoeft niets af te weten van geneeskunde of geschiedenis om ervan te kunnen van genieten. Volgens professor Provoost is de tentoonstelling -- en hopelijk daarmee ook zijn organisatoren -- "met grootste onderscheiding geslaagd". We gunnen het hen van harte.
  Hanne Vermeiren, Veto

  4711-paniek!

  Op de luchthaven van Philladelphia is even paniek uitgebroken. Een Saoedi-Arabische student wou het vliegtuig op voor een vlucht naar Europa. Bij de bagagecontrole vonden de beambten een verstuiver eau de cologne. Om de douanemensen ervan te overtuigen dat het écht Keuls water was liet de student hen even ruiken, pufje en opgelost, weet je wel? Nou neen, niet écht, de drie douaniers waren niet bepaald kenners van parfums en werden prompt onpasselijk van de geur. De conclusie lag voor de hand: een besmette vloeistof! Student uitgeschakeld en opgepakt, drie douaniers met loeiende sirenes naar het dichtstbijzijnde hospitaal, alle andere patiënten afgeleid naar andere ziekenhuizen, personeel van ziekenwagens en spoedafdeling drie uur in quarantaine, kortom “the works” met toeters en bellen. Na grondige analyse van de verdachte sproeistof bleek het…om eau de cologne te gaan. Alarmfase afgeblazen, quarantaine beëindigd, student uit de gevangenis gelost. Hij miste wel zijn vlucht. We konden niet achterhalen of hij op de volgende vlucht naar Europa zijn verstuiver heeft kunnen meenemen.

  Pers en co...

  Het Leuvense studentenweekblad Veto veroordeelt middels een persmededeling in de meest krachtige bewoordingen de poging van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) om de persvrijheid van Veto te fnuiken. De voorbije week haalden militanten van de NSV namelijk op diverse plaatsen de Veto-editie van 17 februari uit de verdeelpunten. Deze actie zal waarschijnlijk wel geïnspireerd zijn door een artikel in het betreffende nummer over de ALS (Actief Linkse Studenten) ALS-stichter Sven De Deken roept op het einde van het betreffende artikel op om massaal deel te nemen aan een anti-NSV betoging, en rekent op een 1000-tal betogers. De antiactie heeft blijkbaar een antiactiereactie uitgelokt… Arme redactie…
  De Nationalistische Studentenvereniging (NSV) zal zelf trouwens op donderdag 27 februari opnieuw in Leuven betogen. Sinds vorige week ontsieren slogans die mobiliseren voor deze protestactie onder het motto "Leuven Vlaams" enkele universitaire gebouwen. Tegenstanders waren er echter als de kippen bij om deze slogans om te toveren in een oproep tot tegenbetoging. Mei '68 lijkt te herleven.
  Tijdens de vorige NSV-betoging, ondertussen vier jaar geleden, was Leuven even een belegerde stad. Het NSV slaagde er toen niet echt in een grote groep te mobiliseren, een honderdtal betogers daagden op. De tegenbetoging die door de politie verboden was, kon wel rekenen op massale belangstelling met ongeveer duizend personen.
  Zowel de betoging als tegenbetoging kregen deze keer groen licht. Beiden bereiden zich nu grondig voor om massaler in het Leuvense straatbeeld te verschijnen.

  Bloedserieus

  Bloedserieus, de jaarlijkse Leuvense bloedinzamelactie van Landbouwkring en Medica, heeft in november vorig jaar ongeveer 1.800 bloedzakjes opgeleverd. Toch zijn de kringen van de studenten bio-ingenieur en geneeskunde nog niet tevreden.
  De bloedvoorraden van het Rode Kruis zijn momenteel namelijk erg laag en het bloed van al dan niet maagdelijke studenten -- zoals u daar, ja -- wordt ten zeerste gewaardeerd. Daarom organiseren LBK en Medica, zoals elk jaar overigens, een vervolg op Bloedserieus. Deze editie is wel iets kleiner van opzet: naar de fuif en de optredens is het vergeefs zoeken. Organisatrice Greetje Vande Velde legt uit: "We willen vooral benadrukken dat het echt gaat om bloed geven, en niet zo zeer om het evenement dat erbij hoort." "Dat wil niet zeggen dat we alleen mikken op een publiek van diehard-bloedgevers. We hopen echt dat iedereen komt: mensen die in november al bloed gaven, mensen die er toen niet konden zijn, echt iedereen. Ervaren bloedgevers weten trouwens dat we nooit iemand laten gaan zonder een kleine attentie mee te geven." Een ander verschil met de eerste Bloedserieus van het jaar is dat de tweede versie langer loopt en op meer locaties: waar je in november maar twee dagen tijd had om bloed te geven, kun je nu terecht op niet minder dan vijf locaties op evenveel dagen. Maak eens een vampier blij, en doe mee aan deze 'prikactie'! Belangstellenden kunnen hun bloed nog kwijt op 25 februari van 10u tot 14u u in de hal van Gasthuisberg en op 26 februari van 10u tot 15u in De Valk lokaal 00.32.

  Onbeperkt internetten.

  Net4All verhoogt het aantal telefooncentrales waarop het, in december gelanceerde, ADSL2FIT-abonnement kan aangeboden worden gevoelig. ADSL2FIT zal binnenkort niet langer exclusief beschikbaar zijn in de grootste steden van België. De bedoeling is om uiterlijk tegen het einde van dit jaar een volledige nationale “dekking” van ADSL2FIT te kunnen aanbieden.
  ADSL2FIT is hét ultieme ADSL-abonnement zonder addertjes onder het gras; “internetten” voor een vaste prijs per maand aan de maximale snelheid van de ADSL-technologie (8Mbps), zonder beperking op verbruik of aantal gebruikers, de vrijheid om eigen servers te draaien en zelfs zonder extra telefoonabonnement. De inhoud en prijzen van de verschillende ADSL2FIT abonnementen mogen best baanbrekend genoemd worden binnen de Belgische Breedbandwereld.
  Met de “onbeperktheid” van ADSL2FIT wil Net4All eindelijk komaf maken met het gedoe rond beperkingen en allerhande extra tariferingen die opgelegd worden door derde partijen en die noodgedwongen ook aan de klant moeten doorgerekend worden. Voor zover we weten zijn de producten van het ADSL2FIT-gamma momenteel de enige op de Belgische ADSL-markt waar geen andere limiet dan de technische aard van de ADSL-technologie zelf van toepassing is.
  Als promotie krijgen klanten die een ADSL2FIT-abonnement nemen tussen 03/03/03 en 03/04/03 de eerste maand ADSL2FIT volledig GRATIS.
  Meer informatie op www.adsl2fit.be

  Voorhoofdreclame.

  Studenten in Groot-Brittannië kunnen een zakcentje bijverdienen door met een logo van een bedrijf te gaan lopen. Dit logo wordt op hun voorhoofd aangebracht met plantaardige kleurstoffen. De voorhoofdreclame moet minimaal drie uur per dag te zien zijn. De studenten dienen zich dan wel in het openbaar te vertonen. De vergoeding bedraagt per week 132 euro. Het reclamebureau Cunning Stunts komt met het idee. Omdat veel studenten schulden hebben, en ze een maximale beloning krijgen voor een minimale inspanning, is deze manier van reclame bedacht. (adformatie)

  Schooltoiletten zijn pestplekken.

  Uit twee simultaan uitgevoerde onderzoeken in Zweden en Groot-Brittannië blijkt dat schooltoiletten dé pestplekken bij uitstek zijn. Kinderen hebben een heidense schrik van de sanitaire faciliteiten van de scholen. Meestal zijn ze ronduit smerig, hopeloos verouderd en alles behalve privaat te noemen, en daar komt bovenop dat de grootste pestkoppen van een school zich vaak als roofdieren op jacht ophouden in de buurt van de “waterplaatsen”. Niet zelden worden kinderen met hun hoofd in de onappetijtelijke potten geduwd of anderszins belachelijk gemaakt en “te kakken gezet”. Over de situatie bij ons is nog geen echte studie gedaan, maar deskundigen menen dat het –zeker in Vlaanderen- nogal meevalt. De meeste scholen zorgen bij ons voor toezicht door leerkrachten, precies om ervoor te zorgen dat de toiletten niet op de kortst mogelijke termijn “vertimmerd” worden tot ramp- en overstromingsgebied.
  Onder invloed van het rapport uit Zweden en Groot-Brittannië wordt nu op Europees vlak wel luidop nagedacht over een verstrengde regelgeving, waarbij toezicht even goed zou moeten worden voorgeschreven als het formaat van de toiletten en het aantal daarvan in verhouding tot de leerlingenpopulatie. Belangrijkste argument is niet zozeer het voorkomen van de pesterijen, dan wel het voorkomen van gezondheidsproblemen die worden vastgesteld als kinderen systematisch proberen toiletbezoek uit of af te stellen (constipatie, incontinentie, infecties van de urinewegen e.d.).

  Loerbroer op school.

  We hebben het in het Studentizine al eerder gehad over het systeem dat wordt ingevoerd in scholen om ervoor te zorgen dat leerlingen geen cash meer op zak moeten hebben. Simpelweg door een plastic sleutel of pinkaart in de juiste gleuf te stoppen kan op die manier worden geregistreerd wie warm eten neemt, of een drankje uit de automaat haalt, en zo kan het ouderlijke gezag op objectieve wijze gefactureerd worden voor het voederwerk en de lafenis door de school verstrekt. Mooi systeem, én het werkt nog ook! Hoe langer hoe meer schooldirecties opteren voor een dergelijk systeem, maar sommige directies willen het aangeschafte systeem voor heel wat meer gebruiken en gaan gebruiken. Ter vervanging van een tikklok voor leraars én leerlingen bijvoorbeeld, of om het aantal kopies door een bepaalde leraar gemaakt te registreren, of om de toegang tot bepaalde lokalen enkel op bepaalde tijdstippen mogelijk te maken. Voor dergelijke vergaande controle is er echter een klein bezwaar: de nieuwe ontwerptekst over het leerlingenstatuut. Daarin staat namelijk:”schooloverheden mogen geen systemen gebruiken die de handelingen van de leerlingen registreren”. In het decreet was in feite het plaatsen van camera’s geviseerd, maar daar zal nu aan moeten gesleuteld worden om de nieuwe technologie in al z’n facetten te kunnen laten gebruiken. Voorlopig blijft het nog even wachten op een goedgekeurd decreet om te weten of de registratie van aanwezigheden überhaupt wel mag gekoppeld worden aan het betaalsysteem.

  Eurozorgen

  De meeste studenten (achtenvijftig procent) maken zich zorgen over de euro. Zij proberen structureel de broekriem aan te halen, zo blijkt uit een Mare-enquête. De harde feiten - wat studenten sinds de invoering van de euro nu precies uitgeven en verdienen - zijn overigens niet bekend. Het Nibud, de Nederlandse organisatie die zich bezighoudt met bestedingspatronen van consumenten, heeft geen informatie over studenten in huis. Persvoorlichter Saskia Sol: ‘We beseffen dat het nodig is, maar op dit moment hebben we geen geld om de inkomsten en uitgaven van studenten te onderzoeken.’ Ook de IBG (Informatie Beheer Groep) kan geen antwoord geven op de vraag of studenten meer zijn gaan lenen of wat hun inkomen is. Thea Jonkman hierover: ‘Uit de afgelopen jaren valt ons op dat studenten relatief weinig lenen. Als ze meer geld nodig hebben, putten ze blijkbaar uit andere bronnen.’ Jonkman denkt dat studenten meer gaan werken of meer financiële steun zoeken bij ouders. Ze verwacht de komende jaren dan ook geen stijging in het aantal leningen.
  De Mare-enquête bevestigt dit beeld. Vierentachtig procent is het afgelopen jaar niet meer gaan lenen bij de IBG. Wel heeft bijna de helft in 2002 vaker een beroep gedaan op ouders. ‘Ik vraag er niet om maar ik krijg vaak geld van mijn moeder. Dan geeft ze me bijvoorbeeld twintig euro om het weekend door te komen of gaat ze met me winkelen’, vertelt Lachmansingh. En als ze echt helemaal blut is, gaat ze bij haar moeder eten, voegt ze er lachend aan toe.
  Leningen bij banken zijn onder studenten ook niet populair. Uit de enquête blijkt dat tweeëntachtig procent niet meer is gaan lenen bij de bank. Eric van Nooijen (30), tiendejaars bestuurskunde, heeft tijdens zijn studie bewust nooit geleend. ‘Mijn vader heeft altijd gezegd dat ik dat niet moest doen. Hij werkt bij een bank en weet uit ervaring dat het moeilijk is om een lening van vijftigduizend gulden terug te moeten betalen. Het is een blok aan je been.’ Door twintig uur per week te werken, bekostigt Van Nooijen zijn studie. ‘Ik moet alleen mijn scriptie nog dus kan ik meer uren maken.’ Als hij alsnog tekort komt, kan hij altijd bij zijn vader terecht voor een lening. ‘Wanneer ik dat terugbetaal, is van latere zorg.’
  Van Vugt denkt er over om wel te gaan lenen bij de IBG. Hij werkt als parkeerwachter en verdient ongeveer tweehonderd euro per maand bij. ‘Ik heb rond de 420 euro per maand te besteden en dat is toch wel weinig. Ook al is mijn kamerhuur maar negentig euro per maand: ik sta voortdurend rood. Ik ben verschrikkelijk met geld. Elke keer moet ik aan het einde van de maand op een houtje bijten.’ Hoeveel hij er bij wil lenen, weet hij niet. ‘Honderd euro zou al veel schelen en is te overzien.’
  Volgens het onderzoeksbureau SEO, dat in opdracht van het Ministerie van OC&W de gegevens levert voor de Studentenmonitor, heeft een uitwonende voltijdstudent gemiddeld 794 euro te besteden. Naast de basisbeurs krijgen Nederlandse studenten 234 euro van hun ouders en verdienen ze 349 euro bij. Deze gegevens zijn gebaseerd op onderzoek dat in 2001 is uitgevoerd. ‘Die berekening lijkt me nogal optimistisch. Zoveel bedraagt het minimumloon niet eens’, meent Rolt. ‘Niet elk bijbaantje verdient evenveel en veel studenten werken in tentamenperiodes niet dus ik geloof niet dat ze per maand zoveel bijverdienen.’ Ook volgens Van Nooijen haalt de gemiddelde student dat bedrag niet. ‘Dan moet je bijna twee volle dagen per week werken. Dat slaat nergens op.’ Hij geeft wel toe dat de huidige student meer werkt dan vroeger. ‘Met elfhonderd gulden kwam je vroeger makkelijk rond. De meeste studenten konden leven van een zaterdagmiddagbaantje. Dat is allang niet meer zo.’
  Ook uit de enquête blijkt dat de meeste studenten minder dan 794 euro te besteden hebben. Maar liefst zeventig procent heeft een lager inkomen. Van twaalf procent komt hun inkomen in de buurt van die zevenhonderd vierennegentig euro. Inge Geijteman: ‘Ik verdien

  Seba in Amerika: Belgen aller lande verenigt u!

  Tot u spreekt jullie trouwe en nederige dienaar. Jawel, het is alweer twee weken geleden sinds ik de laatste keer mijn diepste gevoelens voor jullie heb mogen uitdrukken. Met spanning wachtte ik de dag af dat ik terug de geest uit mijn pen (of uit mijn toetsenbord, 't is maar hoe je het bekijkt) kon laten vloeien en jawel, het is zover! Doe die schoenen uit, trek die pantoffels aan, sit back, relax, want Seba in Amerika is BACK....
  Dat Belgie niet mee wil gaan vechten in Irak heb ik ondertussen wel mogen horen, op regelmatige basis hebben die yankees mij er op zitten wijzen dat ons landje niet mee wil doen. Iedereen is hier in staat van paraatheid gebracht (we krijgen zelfs berichten over wat je allemaal moet kopen om je voor te bereiden op een eventuele oorlog en dergelijke) terwijl op politiek niveau de leiders op volstrekt kinderachtige wijze elkaar trachten te overtuigen van hun eigen banaliteit. Maar ja, we zullen wel zien wat er gaat gebeuren he, ik heb alvast mijn voorraad drank en voedingswaren (vooral drank dan) ingeslagen, je weet immers maar nooit ...
  Wat de school betreft zijn we alweer flink opgeschoten. Deze week heb ik mijn midterms (dit is te vergelijken met partieels) en dus zal mijn bestaan herleid worden tot het verslinden van ettelijke hoeveelheden leerstof en het omzetten van voedsel in fecalien (die periodes hoeven er nu ook eenmaal te zijn he). Het leukste aan examens is dat je de week daarop verlof hebt en dit verlof is het alom bekende "Spring Break". Maar daar lezen jullie in mijn volgende mail wel meer over (een kwestie van wat anticipatieve verwachting op te bouwen...).
  Naar jaarlijkse gewoonte heb ik ook dit jaar valentijn niet echt gevierd. Ik heb weliswaar een vriendin, maar aangezien die aan de overkant van het water zit hebben we dat dus niet samen kunnen vieren. Wat ik ter vervanging van deze Hallmark feestdag heb gedaan was anders ook best wel leuk. Samen met een paar vrienden hebben we islands of adventure (dit is een deel van universal studios met alleen rollercoasters) onveilig gemaakt. 's avonds zijn we dan met z'n allen gaan eten, dus zo zie je maar dat ook eenzame zielen zich kunnen amuseren op zulke dagen. Vorige week was het dan zover, eindelijk de opening van het nieuwe poolparty seizoen.... Het weer is hier echt zalig (ik weet dat jullie dat niet willen horen maar toch...). Het is hier gemiddeld tussen de 20 en 25 graden en dat hebben we natuurlijk uitgebreid moeten vieren.
  De afgelopen week heb ik weinig speciaals gedaan, de meeste vrije tijd heb ik in mijn studies geïnvesteerd. Gisteren heb ik wel samen met Jim de halve finales van de Budweiser Regional Quarter Bouncing Championship moeten spelen. Helaas hebben we die niet gewonnen, anders hadden we een reisje (all expenses paid) cadeau gekregen naar Las Vegas.
  Zo, mijn literaire brein is uitgeput (aangezien mijn brein al niet te groot is gaat dat dus vrij snel)... Take care each and everyone of you... Miss u all and see you soon...
  Greetz,
  de vliegende reporter...
  Seba in Amerika