Studentizine

Studentizine 55

Drank en geheugen

Na een avondje stevig drinken kunnen studenten een tentamen beter laten schieten. Zelfs als de alcohol uit hun bloed is, werkt hun lange-termijn geheugen de volgende dag namelijk slechter dan normaal, stelt de Utrechtse farmaceut dr. Joris Verster in het blad Neuropsychopharmacology. Verster liet ruim twintig studenten 's avonds een hoeveelheid alcohol met jus d’orange drinken, vergelijkbaar met acht à tien glazen bier. Een even grote groep kreeg alleen jus d’orange. Uit een geheugentest bleek de volgende ochtend dat het met het korte-termijn geheugen van de drinkers wel goed zat. Woorden die zij uit het hoofd moesten leren, bleken zij een paar minuten goed te kunnen onthouden. Een uur later hadden zij echter aanzienlijk meer moeite met het reproduceren van die woorden dan de niet-drinkers. Drank maakt meer kapot dan je lief is. Zelfs je lange-termijn geheugen is niet veilig, constateert Verster.

Vlees verstopt onder frietberg.

Steeds vaker wordt er eten gejat uit de mensa van de Twentse VU. Dat komt volgens het weekblad Ad Valvas door de nieuwe opzet van de universitaire eetgelegenheid, waarin studenten en medewerkers anders dan voorheen zelf hun eten opscheppen en drinken inschenken. Vervolgens worden de mensabezoekers geacht bij de kassa af te rekenen, maar steeds meer krenterige eters weten ongezien de kassa te passeren. En eetgasten die wel hun aangeschafte waar aan de caissière tonen, willen nog wel eens een stuk vlees onder een berg aardappelpuree verstoppen, of blijken hun beker melk al voor de kassa leeggedronken en vervolgens weer gevuld te hebben. Voor de facilitaire dienst van de VU is de maat vol: de pas verwijderde draaihekjes bij de ingang komen weer terug en in de mensa worden relingen geplaatst om de bezoekers in een vaste richting te sturen. 'De mensen kunnen blijkbaar niet met de openheid in de mensa omgaan,' aldus een teleurgestelde cateringmedewerker. Voorlopig zijn er geen plannen om het zelf opscheppen weer af te schaffen, maar het personeel gaat wel beter opletten of alles wordt afgerekend. 'Als kassamedewerkers een enorme berg frietjes op een bord zien liggen, mogen ze best vragen of daar niet wat anders onder ligt.'

Veritas verliest zaak tegen krant

De klacht die de Utrechtse studentenvereniging Veritas heeft ingediend tegen het Utrechts Nieuwsblad is ongegrond verklaard door de Raad voor de Journalistiek. Veritas vond dat de krant ‘tendentieus en onjuist’ had bericht over de kennismakingstijd van de vereniging. Dit meldt het U-blad van de Universiteit Utrecht.(zie onze eerdere berichtgeving terzake…) Het college van bestuur van de Universiteit Utrecht (UU) heeft ondertussen wel de maatregelen tegen de beide studentenverenigingen Unitas en Veritas gedeeltelijk opgeheven. De universiteit verbrak in september 2002 de band met Veritas en trok de bestuursbeurzen van Unitas in naar aanleiding van incidenten tijdens de introductieperiode van beide verenigingen. Over die introducties waren klachten binnengekomen bij de universiteit. Zo zouden er slechts tien tandenborstels zijn geweest voor vierhonderd mensen en moesten studenten met uitwerpselen in het haar in een kelder staan. De maatregelen waren voor Veritas strenger dan voor Unitas, omdat de incidenten bij Veritas volgens het universiteitsbestuur erger waren. De universiteit zou de maatregelen mogelijk intrekken als de verenigingen vóór 1 maart 2003 een adequaat verbeterplan zouden opstellen. Beide verenigingen hebben dat op tijd gedaan. De plannen zijn bovendien allebei goedgekeurd. De maatregel tegen Unitas is nu opgeheven. De band tussen universiteit en Veritas is hersteld, maar de beurzen voor de komende introductiecommissie worden pas uitgekeerd als de introductie goed is verlopen. Ook de activiteitensubsidie 2002/2003 is nog niet verstrekt. Mogelijk gebeurt dat alsnog na een goed verlopen introductie in september, bij het begin van het volgende academiejaar.

Studiekeuze.

De zon schijnt, de vogeltjes fluiten, de lente is in het land. Voor de zeventien- of achttienjarigen worden dit beslissende tijden. Oudercontacten, CSO, brochures, infodagen, allemaal dienen ze om de scholier inzicht te geven in zijn toekomstperspectief. Voor velen staat het al vast, voor anderen blijft het een raadsel. Voor diegenen misschien een kleine toelichting vanuit mijn eigen bescheiden ervaring…
Er was namelijk eens een meisje dat op haar achttiende levensjaar besloot om Germaanse (Engels-Duits) te gaan doen aan de Kulak (Kortrijk). Enthousiast deed ze mee aan de kennismakingsdagen in Anseremme, om zo haar medestudenten wat te leren kennen. Haar vriendenkring breidde zich uit met rasse schreden en al vlug begon het echte werk. Ze ging gedwee naar alle lessen, in de familiale sfeer van de Kulak. Werken in kleine groepen was wel leuk, en de proffen kenden haar bij naam. De Duitse grammatica bleef echter heel zwaar te zijn en voor haar moeilijk verteerbaar. Toch zocht ze steun bij haar pedagenootjes op de residentie de Groene Mote. Vele vrienden liepen er over de vloer en ze had een heel gezellig jaar. In juni bleek het misschien iets te gezellig zijn geweest...
Haar vrienden vanuit verschillende richtingen (het leuke concept aan de Kulak) moedigden haar aan om een tweede zit mee te doen. Een hele zomer lang studeerde ze hard, maar in september bleek alles tevergeefs. De proffen kenden haar en waren vastberaden dat ze niet geschikt was voor Germaanse.
Het meisje liet haar droom echter niet varen en liet de gezellige sfeer achter zich liggen en trok naar de grote stad Gent. Ze kwam er terecht in een grote groep, waar ze voor de proffen lekker anoniem bleef. Ze werd er geconfronteerd met een aantal nieuwe vakken. Germaanse in Gent verschilde duidelijk van Germaanse aan de Kulak. In Gent breidde ze haar algemene kennis uit met Historische Kritiek – kennis over de actualiteit en Kunstgeschiedenis. De andere algemene vakken toonden nog gelijkenissen met de vakken van de Kulak, maar dat waren alleen de grote lijnen. Aan de Kulak lag de nadruk echt wel op het grammaticale aspect, terwijl in Gent de nadruk lag op verschillende aspecten. Het meisje integreerde snel in de grote stad en ze maakte vlug nieuwe vrienden. Anders dan aan de Kulak, maar daarom niet beter of slechter. In juni had ze weer tegenslag, de grammatica deed haar weer de das om. Blijkbaar wordt die grammatica toch grondig onderschat.
Een heroriëntering drong zich op. Weer kamde ze de brochures uit en had ze gesprekken met het CSO. Ze zou het er nog eens op wagen. Ze miste echter de vrienden van aan de Kulak, die naar het mooie Leuven zouden trekken en ze wilde hen volgen. Ze trok naar Leuven, een echte studentenstad. Er was nog twijfel tussen Politieke en Sociale Wetenschappen en Geschiedenis. Uiteindelijk werd het pol en soc. Al vlug zag ze in dat ze nog steeds niet gevonden had, wat ze zocht. Ze voelde zich wat ongemakkelijk en keerde terug naar Gent, om daar een vergelijkende studie te doen in dezelfde richting. Opnieuw waren er een aantal verschillende accenten. In Leuven moest men Engels doen en lag de nadruk al op groepswerk, terwijl in Gent niet eens gesproken werd van een vreemde taal, noch van groepswerk. Ook de vakken verschilden opmerkelijk veel van elkaar. Het meisje voelde zich meer thuis in de grote stad Gent en keerde terug. Leuven was wel de moeite als studentenstad, maar er ging toch een andere visie rond studeren. Zelfstudie was daar wel belangrijk en de studiebegeleiding aan beide universiteiten verschilde grondig van elkaar. In Gent beschikte men namelijk over studiebegeleiding aan de eigen faculteit, waardoor eerste kan studenten pol en soc op de voet konden worden gevolgd. Ze had eindelijk haar thuishaven gevonden…
De moraal van het verhaal? Maak geen impulsieve beslissingen, vergelijken van de programma’s aan de verschillende universiteiten is zeker aan te raden. Bovendien volg je best je eigen interesse en hart,

Sofia cupwinnaar Students league!

Bengaals vuur, scheepshoorns, pomponettes en schorgeschreeuwde commilitones, het zijn de ingrediënten van een andere studentenactiviteit. Iedereen weet wel dat studentenclubs voor de studenten galabals, cantus en TD's organiseren. De meeste weten ook wel dat studentenclubs eerstejaars dopen en ontgroenen en daarmee soms in negatieve zin het nieuws halen. Weinige buitenstaanders van het studentenleven weten helaas dat studentenclubs ook zinvolle culturele en sportieve activiteiten aanbieden.
Zo nemen sinds enkele jaren alle grotere officiële studentenclubs (die een departement, opleiding of faculteit vertegenwoordigen aan een hogeschool of universiteit) van Antwerpen deel aan een overkoepelende veldvoetbalcompetitie: de Students League.
Students League is een organisatie van oud-studenten die het studentenleven trachten te ondersteunen op sportief vlak. Het zijn allen vrijwilligers die van overtuiging zijn dat het de plicht is van de studentenclubs om aan de studenten een complete en ontspannende kalender aan te bieden; en dat sport daar een niet onbelangrijke mogelijkheid toe biedt. Dat de keuze van de organisatoren op veldvoetbal viel heeft voor de hand liggende redenen: velen kennen de meeste spelregels, er kunnen veel spelers op hetzelfde ogenblik aan deelnemen, het is een ploegsport en creëert op die manier een groepsgevoel, er komt geen uitzonderlijk duur materiaal bij kijken, ze kan beoefend worden door zowel jongens als meisjes, ... Zo is de competitie ook opgevat met een aantal specificaties: onbeperkt vervangen van spelers, verplicht twee meisjes opstellen op het veld, inschrijving betaalbaar houden voor de studentenclubs, gratis uitlenen van uitrustingen, ... Het concept is met een behoorlijke ernst opgevat, geen jenevervoetbal, maar een pintje na de wedstrijd moet uiteraard kunnen, ... Belangrijk nog te vermelden dat deelnemen belangrijker is dan winnen; het moet studentikoos blijven ... Er nemen in totaal achttien studentenploegen deel aan de competitie. Die werken in drie poules van zes ploegen afzonderlijk een voorronde af. De beste acht ploegen beslissen vervolgens in een eindronde wie met de eer gaat lopen. Sinds enige tijd wordt de competitie afgewerkt op het voetbalveld van KV Luchtbalboys. De wedstrijden gaan traditioneel door op maandagavond, en dat van oktober tot april. Haast alle studentenclubs zijn laaiend enthousiast over het initiatief. Mede door de Students League is de verstandhouding tussen de Antwerpse studentenclubs aardig verbeterd. Jaar na jaar kunnen we rekenen op een hogere opkomst van spelers en supporters. Spreek maar rustig van een unicum voor Vlaanderen!
De laatste dag van maart was meteen ook de laatste dag van de lopende competitie, met een spetterende en felbevochten finale tussen Hermes en Sofia. Het sterke Hermes van de voorronden was onkennelijk en moest meestal het veldoverwicht van een tactisch goed georganiseerd Sofia lijdzaam ondergaan. De eindscore gaf dan ook een goed beeld van de verhoudingen op het veld. Sofia haalde het met 4-0 cijfers. “Eindelijk!” Was in hun kamp dan ook de meest gehoorde opmerking, want in de vorige finales moest Sofia het onderspit delven. Een kleine schermutseling, diep in de tweede helft, (sport is ook een klein beetje oorlog) kon uiteindelijk de sfeer niet verpesten, en het aansluitend zatsel om winst te vieren en verlies te verzuipen bekroonde alweer een geslaagde competitie.
Als de katers het veld geruimd hebben, kunnen de voorbereidingen voor het volgende academiejaar alweer beginnen. Meer informatie kan je altijd vinden op www.studiant.be/studentsleague.

Seba in Amerika

Gegroet dierbare lezers, drie weken zijn alweer voorbij gevlogen en het is weer tijd voor een update. Mijn eerste jaar zit er bijna op en dus is mijn terugkeer ook niet meer zo ver weg (da's wel een beetje relatief maar toch). Spring break zit er op (voor mij dan toch) maar dat betekent niet dat we stil gezeten hebben de afgelopen weken. Hier heb je een verslagje van wat ik allemaal heb uitgespookt. Ik heb ook nieuwe foto's op de site geplaatst dus zeker uitchecken: web.rollin.edu/~sbals/foto.htm
Het vertrek van ons Mieke stond ook gelijk met het einde van de vakantie en dus moesten we er meteen terug invliegen wat studies betreft. Ondanks het feit dat al onze projecten achter de rug zijn moeten we ons nu toespitsen op onze eindwerken voor alle vakken. Het begin van school betekende ook het terugkrijgen van mijn examenresultaten. Die punten waren eigenlijk veel beter dan verwacht (op marketing na dan), ik heb een 98 voor financial management, een 92 voor managerial accounting, een 87 voor operations management en een 82 voor marketing (yep, altijd in dalende lijn gaan hé). Buiten de school moeten we af en toe ook de tijd nemen om ons wat te ontspannen en wat aan sport te doen (in hoeverre kan je bowling natuurlijk een echte sport noemen). Samen met de rest van de bende hebben we een klein bowlingtornooi gehouden en zoals te verwachten was heb ik niet gewonnen (in het begin viel het nog mee maar naarmate de avond vorderde ging mijn spel ook achteruit).
Davids broer had de week na ons spring break en die heeft hij deels doorgebracht bij ons en deels in Vegas. Aangezien we allen een beetje jaloers waren besloten we ook een bezoekje te brengen aan het casino. In Florida is gokken verboden maar daar hebben die Amerikanen natuurlijk een oplossing voor gevonden. In Port Canaveral (da’s ongeveer een uurtje van bij mij) kan je een casino boat nemen (en dat is gratis, dus mooi meegenomen). De boot vaart dan uit in internationale wateren en dan kan het gokken dus beginnen. Zolang de boot vaart is ook alle drank aan boord gratis (nog smakelijker meegenomen) en daar hebben we natuurlijk gebruik van gemaakt. Voor de rest van het weekend heb ik mij bezig gehouden met mijn was en strijk (snif, snif, waarom woon ik alleen???).
Dan werd het ook St Patricks day. Dit is een soort van nationale feestdag in Ierland en dat wordt hier in de States ook in belangrijke mate gevolgd. Die week was er ook een zeer bekend golftornooi hier bij mij in de buurt, met name de Bay Hill invitational. Een vriend van mij had kaarten en dit was dus het uitgelezen moment om al de sterspelers (mijn toekomstige collega's dus, nee grapje), zoals Tiger Woods en zo, eens van dichterbij te zien. Dit bezoek ging echter ook samen met het einde van het mooie weer voor die week. De rest van de week en het weekend regende het vrij hard, en viel er dus niet veel te doen buiten studeren en wat naar de oorlog te kijken.
Het is echt wel grappig hoe de oorlog hier gevolgd wordt. De woensdag toen de aanvallen begonnen hadden ze hier op de televisie echt een countdown klok (zoals bij nieuwjaar) en toen die op nul kwam zag je ook de eerste bommen uit de lucht vallen. Buiten het feit dat je op elke zender live images ziet is er hier qua manier van leven niet veel speciaals te merken. Na al het kijken naar golf krijg je natuurlijk ook zin om het te spelen en dus hebben we de vorige week daar wat aan gewerkt. Net zoals op KdG houden ze bij mij op school ook de nodige opendeurdagen. Er is wel heel wat verschil met KdG: toekomstige studenten worden uitgenodigd en krijgen een hotelkamer voor gans het weekend en aan ons vraagt men dan om wat met die mannen “op schok” te gaan. Het leuke is dat de school dan voor je uitgaven betaalt (we moeten toch een beetje van hun goedheid profiteren). Dit weekend was het dan eindelijk zover om na het pool-seizoen ook het beach seizoen te openen. Samen met wat klasgenootjes (en wat d

Gedichten op het net.

Vanaf vandaag heeft Studiant ook een poëtische kant. Op www.studiant.be/gedichten/ staat een eerste collectie gedichten klaar voor degustatie. Wie na het grasduinen zin heeft gekregen om zelf een bijdrage te leveren, kan dat uiteraard via een link op die pagina’s. Laat eens zien dat studenten ook een dichterlijke roeping hebben!

Summer 2003 is rapidly approaching!

Have you thought what you will be doing this summer? Camp America offers you an excellent opportunity to learn all about America and the American way of life not as a tourist but as person living and working on a US children's summer camp side by side with Americans and people of many other nationalities.
Over 100,000 young people have experienced the Camp America promise of a summer of a lifetime! How about YOU?
How can you get involved? Camp America will be holding ITS LAST Interview Days in Antwerp on April, 26th & 27th, from 10am to 5pm! Make sure to be present and book via email your interview now!!! For all applicants who participate at interview on this day will: Receive a Free Amsterdam - NY free return flight !!! Completed Application for Interview Form can be downloaded from WWW.CAMPAMERICA.CO.UK/SERVERSIDE/HOWTOAPPLY/HOWTOAPPLY.ASP?ID=6 of the Camp America website at www.campamerica.co.uk will need to be completed in advance and sent together with suitable references and police check to:
Herman van Deuren
"Studio 50", Oudeleeuwenrui 50-52
2000 Antwerpen
Belgium
A GREAT opportunity!!! A GREAT deal!!! DO NOT MISS OUT!! THIS OFFER IS ONLY GOOD ON THE DAY!
For further information please see the Camp America website at www.campamerica.co.uk

Schaarste dreigt voor Leuvense koten.

Volgens de Sociale raad, onderdeel van LOKO, moeten de Leuvense universiteit en de stedelijke instanties zich dringend gaan bezinnen over hun studentenhuisvestingspolitiek. Studentenkamers worden in de Petermannenstee steeds schaarser en bijgevolg duurder. Daardoor komt de democratisering van het hoger onderwijs in het gedrang. Vooral de buitenlandse studenten dreigen daarvan het slachtoffer te worden, zij komen immers meestal pas in september in Leuven toe, en moeten dan op zoek naar een van de weinig overgebleven koten.

Zeg maar master!

Op 2 april ’03 werd in het Vlaamse parlement de wijziging van het hoger onderwijs goedgekeurd. Concreet houdt dat in dat vanaf nu elke licentiaat zichzelf ook master mag noemen. De eerste nieuwe diploma’s met daarop de master of bachelortitel worden uitgereikt na afloop van het academiejaar 2004-2005. Voor de details inzake het creditsysteem dat aan de grondslag ligt van het hervormde systeem verwijzen we naar onze eerdere berichtgeving terzake.

Row that boat!

6 april was een grote sportdag. Half Vlaanderen hing aan de kwelbuis gekluisterd voor de Ronde van Vlaanderen, maar ook in Groot Brittannië stond er een monumentale competitie op het programma.
Een studentenroeiwedstrijd die gemakshalve “The Boatrace” wordt genoemd. Voor de 149e confrontatie (sinds 1829) tussen Oxford en Cambridge werden langs de Thames 400.000 toeschouwers verwacht, op de Britse televisie rekende men op zes miljoen livekijkers, en wereldwijd keken ongeveer 400 miljoen kijkers in 180 landen. Bij de reserveboten won Cambridge makkelijk met drie bootlengten verschil, maar bij de eliteboten ging het er heel spannend aan toe. Oxford nam de beste start, maar na vijf minuten moest de scheidsrechter al tussenbeide komen, omdat een aanvaring dreigde. Oxford verloor daarbij waardevolle tijd, en na 7 minuten nam Cambridge de leiding over. Na 15 minuten wedstrijd kwam Oxford opnieuw aan de leiding. Er werd een voorsprong van driekwart bootlengte bijeengeroeid, maar in de laatste honderden meters zette Cambridge nog een sterke remonte in, om zo dichtbij te komen dat een fotofinish nodig was om uit te maken wie deze keer aan het langste eind trok. Uiteindelijk bleek Oxford voor de 71e keer de sterkste, met het allerkleinste verschil uit de geschiedenis.
In Kortrijk werd vorige week aan de Broeltorens op de Leie ook geroeid door studenten. Voor de tweede keer streden studenten van vijf universiteiten en hogescholen in hun kajakraces. Geen atletische topprestaties daar, geen livetelevisie, maar wel plassen leute en hopen studentikoze lol. Volgend jaar alvast de derde editie!

Eerst zeilen, dan pas feesten!

Op 7 april klinkt in de Rotterdamse Veerhaven het startschot voor de vijftiende 'Race of The Classics', een zeilwedstrijd op klassieke schepen voor studenten. Alle grote Nederlandse studentensteden zijn vertegenwoordigd in de race, die in drie etappes de route Rotterdam-Oostende-Ramsgate-Amsterdam aflegt.
In totaal zijn zo’n 20-tal klassieke schepen ingeschreven, wat ook wil zeggen dat je echt moet werken aan boord. Bovendien is het behoorlijk uniek dat er zoveel klassieke boten tegelijk aan een race deelnemen. Normaal varen ze allemaal in hun eigen gebied, bijvoorbeeld de Oostzee of rond Schotland. Studentenzeilen en feesten lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook The Race of the Classics ontkomt niet aan een dergelijk imago, niet in de laatste plaats dankzij de sponsoring door Nederlands bekendste bierbrouwer. “Natuurlijk wordt er ook gefeest, reken maar dat in Ramsgate en Amsterdam een en ander op het programma staat. Maar tussendoor houden we ons rustig, hoor. Je wordt namelijk meteen gestraft als je met een kater probeert je werk aan boord te doen. De Race is minder studentikoos dan vroeger. De organisatie probeert er een wat meer professionele draai aan te geven.” De schipper let natuurlijk ook op zijn schip en bemanning. Het is zonde om een klassiek schip tijdens zo’n race louter te gebruiken als decor voor een bacchanaal.

Illegaal kopiëren van muziek via universitair netwerk wordt aangepakt

In de strijd tegen het illegaal kopiëren van muziek richt de cd-branche haar pijlen op de universiteiten en hogescholen. Deze week gaat een brief de deur uit met het verzoek om studenten en medewerkers beter in de gaten te houden. De supersnelle internetverbindingen van de universiteiten en hogescholen lenen zich uitstekend voor het downloaden van muziek, waarvan geen stuiver aan auteursrechten bij de makers terechtkomt. Reden voor de NVPI, de brancheorganisatie van muziekproducenten, om de instellingen aandacht te vragen voor de schending van auteursrechten op muziek.
Twee jaar geleden leek het erop dat de internationale platenbusiness een belangrijke slag had gewonnen. Napster, de Amerikaanse site voor het gratis uitwisselen van muziekbestanden, werd van het net gehaald. Maar uitwisselprogramma's als Kazaa hebben nu het stokje overgenomen. Kazaa is een zogenaamd peer-to-peerprogramma, waarvan de gebruikers een netwerk vormen. Wie aangesloten is, kan muziek opzoeken en downloaden van andere gebruikers. Anders dan bij Napster komt er bij Kazaa geen centrale server aan te pas. Dat maakt het moeilijker om de illegale verspreiding aan te pakken. Volgens de NVPI is de uitwisseling van muziek ook een probleem voor universiteiten en hogescholen. Uit cijfers zou blijken dat het gebruik van peer-to-peerprogramma's beslag legt op vijftig tot honderd procent van de netwerkcapaciteit van buitenlandse universiteiten. En zou het eigenlijk wel een goed signaal zijn als een instelling plagiaat tolereert? De NVPI kondigt tevens aan de omvang van het illegale kopiëren op hogescholen en universiteiten in kaart te willen brengen. Daarna komen er eventuele juridische procedures tegen instellingen.
De Stichting Brein, een piraterijwaakhond, vroeg een dik jaar geleden aandacht voor de levendige illegale handel in software via computernetwerken van de universiteiten. De politie rolde toen een criminele organisatie op, die zich voor de illegale handel in software bediende van een netwerk van de Universiteit Twente. Twee studenten werden toen opgepakt.
HOP

Dief

De Hogeschool van Amsterdam huurt een dief in om spullen te stelen van haar studenten en medewerkers. De mystery guest sluipt door het HvA-Gebouw op zoek naar laptops en hij snuffelt rond in openstaande docentenkamers. Op deze manier wil de directie en de beveiliging nagaan hoe goed docenten en medewerkers op hun spullen letten. De opdracht van de dief was: 'Maak van de onbeheerde spullen een foto en leg er een rode kaart bij.' Slechts één kaart werd er uitgedeeld. Wel kon de man ongestoord het hele gebouw op en neer lopen, zonder dat iemand iets opviel.
(Havana)