Studentizine

Studentizine 56

GEZOCHT: EEN GEDREVEN EN ENTHOUSIASTE VOORZITTER (M/V)!

VVS, Vlaamse Vereniging van Studenten, is de overkoepeling van de studentenraden in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Voor het academiejaar 2003-2004 is VVS op zoek naar:
een gedreven en enthousiaste voorzitter (m/v)
De voorzitter coördineert de inhoudelijke werking en het dagelijks beheer van VVS, daarnaast vertegenwoordigt hij/zij VVS naar de buitenwereld toe. Coördineren houdt in de dagdagelijkse werking op het kantoor in goede banen leiden, de raad van beheer en de algemene vergadering van VVS voorzitten, de initiatieven van VVS helpen uitvoeren en opvolgen, de verantwoordelijkheden van VVS tegenover ESIB (de Europese studentenoverkoepeling) coördineren en opvolgen. Vertegenwoordigen houdt in enerzijds VVS bekend maken bij studentenraden, belangenorganisaties en de overheid. En anderzijds VVS vertegenwoordigen op onderhouden met ministers, bij officiële aangelegenheden en als contactpersoon fungeren voor de nationale en internationale pers. De voorzitter wordt hiervoor bijgestaan door de raad van beheer en de vier stafmedewerkers op het kantoor te Brussel.
De voorzitter van VVS is in staat om zelfstandig én in team te werken. Daarnaast beschikt hij/zij over voldoende communicatieve vaardigheden, organisatietalent en initiatief. De voorzitter kan een juist evenwicht vinden tussen inhoud en beheer. Hij/zij moet bereid zijn zich in te werken in de brede thematiek waar de student als jonge intellectueel mee geconfronteerd wordt (zoals onderwijsgebonden materies, studiefinanciering, maatschappelijke thema's). Ervaring in de studentenvertegenwoordiging (en VVS in het bijzonder) is onontbeerlijk.
Interesse?
Stuur zo snel mogelijk (voor 6 mei) een motivatiebrief met CV naar vvs@vvs.ac. De voorzitterverkiezingen vinden plaats op de Algemene Vergadering van woensdag 7 mei om 19u te Brussel.
Voor meer info kan je steeds terecht bij Joris Roos (huidig voorzitter) op 0486/51.66.83 of joris@vvs.ac.
Daarnaast is VVS eveneens op zoek naar gedreven beheerders (m/v)
De Raad van Beheer is het uitvoerend orgaan van de vereniging en verzorgt o.a. de algemene, financiële en dagelijkse leiding van de vereniging. VVS heeft drie vaste werkgroepen: onderwijs, sociaal en internationaal. Elk van deze werkgroepen wordt inhoudelijk voorbereid, ondersteund en opgevolgd door een RvB-lid en een stafmedewerker.
Profiel
Als RvB-lid vragen we het nodige engagement en voldoende tijdsinvestering om je in te werken in de inhoudelijke en praktische werking van VVS. In het begin zal je daarvoor bijgestaan worden door de ‘oudere’ RvB-leden en de stafmedewerkers. Je bent gemotiveerd en ervan overtuigd dat je VVS een inhoudelijke meerwaarde te bieden hebt. Je hebt verantwoordelijkheidszin en eenmaal je jezelf voor iets engageert, ga je er voor de volle 100% voor. Je hebt reeds enige ervaring opgedaan in een studentenraad en je kent VVS. Je hebt bij voorkeur reeds enige ervaring met of je bent bereid je in te werken in de werkgroepen onderwijs, sociaal of internationaal. Regelmatig vergaderen schrikt je niet af en je beschikt over voldoende tijd om die vergaderingen voor te bereiden en op te volgen (2x per maand een RvB behalve tijdens de examens en zomervakanties, 1x per maand een Algemene Vergadering en ten slotte nog vaste en ad-hoc werkgroepen).
De nieuwe RvB-leden worden verkozen tijdens de eerste twee Algemene Vergaderingen van het volgende academiejaar. Indien je geïnteresseerd bent heb je dus nog wat bedenktijd.
Voor meer informatie kan je steeds contact opnemen met de voorzitter; Joris Roos, op 0486/51.66.83 of mailen naar vvs@vvs.ac.

Studenten en verkiezingen.

Dat we met z’n allen binnenkort naar de stembus mogen (lees moeten) dreutelen om onze zegen of banvloek te geven aan hen die ons de komende vier jaren zullen gaan bestieren, weet zelfs het grootste kalf. Voor studenten blijven er vaak toch nog een aantal vragen, en een degelijk antwoord daarop kan je vinden in het dossier op www.politics.be/dossiers/235/.

Praesidia ontmoeten elkaar...

www.estudiant.be/lintenavond2.htm Elk academiejaar organiseert Studiant twee lintenavonden voor de praesidia van de Vlaamse clubs. De eerste, bij het begin van het academiejaar is alweer een tijd achter de rug, ondertussen zijn er in vele clubs al nieuwe praesides verkozen, dus wordt het tijd om het nieuwe geweld weer eens bij mekaar te trommelen voor een kennismaking en het stemmen van de violen voor het volgende academiejaar. Op 28 april aanstaande is het weer zover! Zoals steeds combineren we het nuttige met het (uiterst) aangename. Informatie over gratis webhosting, een maximale bekendmaking van de georganiseerde activiteiten, opname in het vademecum van studentenclubs, liederenbeheersing en cantorenconventen en wat dies meer zij worden bondig toegelicht. Een exclusieve avant-première ontspant en zorgt voor de juiste stemming én dorst. Waar dorst is moet ook bier zijn, en uiteraard is ook daarvoor gezorgd. Tijdens de lafenis is er dan ruim gelegenheid tot verbroederen en verzusteren, en voor het leggen van nuttige contacten voor de goede werking in het volgende academiejaar. 28 april in Metropolis Antwerpen: be there!

Harvard...

Studeren aan een universiteit of hogeschool is nooit goedkoop, maar dat is nog niets vergeleken met het collegegeld van de Amerikaanse universiteit Harvard. Het collegegeld daar wordt verhoogd met 5,5 procent. Vanaf september betaalt de eerstejaars student het bescheiden bedrag van 37.928 dollar per jaar. Dit is overigens wel inclusief kost en inwoning. Het is de grootste stijging van de afgelopen tien jaar. De zwakke economie en de gestegen kosten maken de stijging nodig, aldus de prestigieuze universiteit. (Delta)

Tippelzone

Studenten die pleiten voor een tippelzone. Het klinkt als een melige studentengrap, toch is het bittere ernst. De Leidse vereniging Augustinus heeft zeshonderd handtekeningen verzameld om van het Vrouwenkerkhof (sic) een tippelzone te maken. Studenten voelen zich onveilig in deze buurt en er zijn enkele seksuele delicten geweest. Door prostitutie aan te bieden zou het aantal delicten omlaag gaan, denken ze.
(Mare)

Studenten gestraft voor webmisbruik ...

De Utrechtse woningstichting SSH treedt streng op tegen huurders die misbruik maken van het supersnelle SSH-netwerk.
Wekelijks worden de internetaansluitingen van ongeveer tien studenten afgesloten, omdat zij illegaal films of muziekbestanden aanbieden op Internet. Ook het overmatig belasten van het netwerk wordt bestraft.
"Er komen steeds meer meldingen binnen van misbruik", zegt Coby de Vries van de SSH. "Daarom moeten we wel hard optreden." De meldingen komen bij de SSH binnen via het Computer Emergency Response Team (CERT). Het CERT controleert of er geen onrechtmatige zaken plaatsvinden op computers die zijn aangesloten op het universitaire netwerk, waar het netwerk van de SSH ook onderdeel van is. Wanneer het CERT ziet dat bewoners illegale muziekjes, films of spelletjes aanbieden of bijvoorbeeld een spelletjesserver draaien op hun netwerk, geven zij dit door aan de SSH. Het CERT heeft een speciaal programma om misbruik op te sporen en bekijkt ook de hoeveelheid netwerkverkeer die computers genereren. "Als dat de spuigaten uitloopt, wordt de verbinding direct afgesloten", aldus De Vries. Het overmatig belasten van het netwerk zorgt er nu eenmaal voor dat dit voor alle gebruikers trager wordt. Afhankelijk van ernst en omvang van het misbruik kan de afsluiting variëren van een week tot permanent. Het kost de huurder sowieso tweehonderd euro om opnieuw aangesloten te worden.
"Een pittig bedrag", zegt een bewoner die een maand geleden werd afgesloten van het netwerk. Op zijn computer stonden duizenden illegale films en mp3-tjes. Ook hield hij een server draaiende voor commerciële doeleinden.
De student had niet verwacht dat de SSH zijn illegale praktijken zou opsporen: "We hadden een paar maanden geleden wel een brief gekregen met een waarschuwing, maar dat nam ik niet zo serieus", zegt de student, van wie de internetverbinding nog twee maanden afgesloten blijft. "Ik heb gewoon pech gehad. Iedereen hier heeft illegale zooi op z'n computer staan. Het hele Uithofnet staat er vol mee!"
FB/U-blad

Studenten maken drugs om hun studieschulden te betalen.

In het Verenigd Koninkrijk is grote opschudding ontstaan, nu is gebleken dat misdaadorganisaties in steeds toenemende mate een beroep doen op studenten om ecstasy en andere chemische drugs te fabriceren. De strikte controle op import en handel van de basisproducten nodig voor de aanmaak van de roesmiddelen heeft gemaakt dat de linke handelaars andere wegen zoeken om hun klantjes te kunnen blijven vergiftigen tegen betaling. De laatste tijd lopen regelmatig scheikundestudenten tegen de lamp, die in de labo’s van de universiteiten, vaak met de basisproducten van de instellingen, aan het “brouwen” geslagen zijn. Studenten zijn in Groot Brittannië extra geneigd in te gaan op lucratieve voorstellen vanuit de misdaadhoek, omdat de gemiddelde (en vaak onbemiddelde) student er tijdens zijn studietijd een stevige schuld opbouwt door het systeem van studieleningen (in de plaats van studietoelagen zoals bij ons). Sommige van de aangezochte studenten slagen er zelfs nog in uit de handen van justitie te blijven, ondanks het feit dat ze op heterdaad betrapt worden. Ze verzinnen “gewoon” nieuwe varianten van de drug, die door de overheid nog niet zijn opgenomen op de lijst van de verboden substanties. Volgens experts kunnen ze zo nog wel even doorgaan, vermits er zo’n 179 hoofdvarianten van XTC mogelijk zijn, waarvan de meerderheid technisch nog steeds legaal zijn. Andere studenten worden ingeschakeld om nieuwe productiemethoden te bedenken, waarbij gewone huishoudproducten kunnen gebruikt worden om chemische drugs in mekaar te flansen.

Weer pif, poef, paf op school!

Het ging een beetje verloren in de berichtgevingsstorm over Irak, maar ook in New Orleans werd er weer geschoten. Er waren zo’n tweehonderd leerlingen in het gymnasium toen vier jongeren het gebouw binnenkwamen. Ze gingen recht op een 15-jarige af die op een bank zat, temidden van een groot aantal anderen. Met een AK-47 (Kalashnikov) en een pistool werd het vuur geopend. Meer dan 30 kogels werden afgeschoten. De jongen werd geraakt in het hoofd en het lichaam, en was op slag dood. Een meisje van 15 werd door beide benen geschoten, twee 16-jarige meisjes werden door schampschoten geraakt, een ander 16-jarig meisje liep ernstige verwondingen aan de ingewanden op doordat ze vertrappeld werd door vluchtende medestudenten. De vier daders gingen daarop aan de haal, maar konden (waarschijnlijk) in de kraag gevat worden. Het gaat om kwibussen van 15 tot 19 jaar jong. De reden voor de slachtpartij zou een eerdere ruzie zijn. De leerlingen denken aan een streetgang afrekening.

Bier, kwartaalrekeningen en dreigbrieven.

Utrecht heeft er sinds maart elf nieuwe bierbrouwerijen bij. Samen goed voor honderdduizenden kratten bier. Helaas kan de dorstige liefhebber het gerstenat niet proeven; de brouwerijen bestaan alleen op papier. Het Instituut voor Informatiekunde en Informatica op De Uithof is dezer dagen een conglomeraat van brouwerijen die onderdeel zijn van een managementgame voor het vak strategisch management.
Zenuwachtig staan elf derdejaars studenten voor de deur van zaal 513 van het Buys Ballotlaboratorium. Vandaag zullen de eerste kwartaalcijfers van de brouwerijen worden gepresenteerd. Alle Chief Executive Officers (CEO’s) hebben zich voor deze vergadering in het pak gehesen. Ze nemen plaats aan een reusachtige tafel met op elke plek een flatscreen monitor met bijbehorend toetsenbord. Het lijkt het kantoor van de toekomst. Ronald Batenburg en Johan Versendaal presenteren de cijfers. "Zo, dat is mooi", is het rustige antwoord van Maarten Wijnen, CEO van Glasnost Gersten. Zijn bedrijf is de tweede 'marktplayer' met een marktaandeel van twaalf procent.
Vier weken geleden zijn twee docenten en 65 studenten informatiekunde met de managementgame begonnen. De elf virtuele bierbrouwerijen strijden met elkaar om de efficiëntste brouwerij met het grootste marktaandeel te worden aan het einde van het cursusblok.
"Een half jaar geleden zijn we begonnen met de voorbereidingen", vertelt docent Batenburg. "Wij hebben een computermodel ontworpen dat alle gegevens van de bierbrouwerijen zo realistisch mogelijk verwerkt. De keuzes die de brouwerijen maken, vertalen zich via het model in een bedrijfsresultaat. Er zijn tal van factoren die met elkaar samenhangen - de prijzen van grondstoffen en de beslissingen van concurrenten bijvoorbeeld - waardoor een bedrijf het goed of minder goed kan doen."
Voor de studenten begon het spel met solliciteren naar functies binnen de directie van een bierbrouwerij. De docenten beoordeelden sollicitatiebrieven en bepaalden welke functie bij welke student past. Daarna mochten de studenten zelf kiezen met wie ze wilden samenwerken. Eén van de brouwerijen die hier uit voort kwam, is Glasnost Gersten. Chief Information Officer Wicky van Wely legt uit waarom het zo prettig werken is bij dit bedrijf: "Wij zijn erg gemotiveerd om er iets van te maken. Ik denk dat we elkaar goed aanvullen en dat er goed wordt nagedacht voordat we belangrijke beslissingen nemen. Door deze consensus is ons marktaandeel na het eerste kwartaal sterk en draait ons bedrijf met winst."
Alle bierbedrijven staan in het fictieve land Gersten dat als oud-communistisch land de liberalisering maar gedoseerd tot zich laat komen. Om er op toe te zien dat het land niet afzakt tot een kapitalistisch lustoord is de Gerstense Vereniging van Bierbrouwers (GVVB) in het leven geroepen. Deze vereniging staat onder leiding van de heren docenten Batenburg en Versendaal. Beide grijpen in als brouwerijen over de schreef dreigen te gaan. "Elke brouwerij start met een beginkapitaal van zes miljoen euro en wil direct alles. Lenen, uitbreiden, licenties voor alle soorten bier, noem maar op. Wij remmen het enthousiasme een beetje en zorgen ervoor dat de jonge ondernemingen verstandiger beleid gaan voeren. Verder bemoeien wij ons nergens mee. De studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen bedrijf", legt Batenburg uit.
Tijdens de vergadering van brouwerij Glasnost Gersten is de grens tussen werkgroep en raad van bestuur weg. Hier zijn echte managers aan de gang: "Oké niet allemaal tegelijk, even centraal!", roept CEO Maarten beslist. De studenten zitten goed in hun rol. "Iedereen heeft een duidelijke taakomschrijving en kan daardoor niet zijn snor drukken. Je zou kunnen spreken van ‘gedwongen betrokkenheid’. Ik ben erg voor de combinatie van theorie en praktijk. Op de universiteit gebeurt dit nog te weinig. Ronald en Johan laten zien dat dit heel goed kan!" Een van de keuzes die Glasnost Gersten moet maken is of een consult nodig is. Hie

Griekse schoolreis kent tragisch einde.

13 April was echt een pechdag voor een buslading humaniorastudenten die terug huiswaarts keerden na een weekend in Athene. De bus werd op de autoweg Athene-Saloniki verpletterd door een vrachtwagenlading hout. 21 Tieners bleven op slag dood, 24 werden zwaar gewond. De chauffeur van de vrachtwagen werd aangehouden, in zijn bloed werden sporen van cannabis aangetroffen. Waarschijnlijk verzuimde hij het om zijn lading behoorlijk aan te sjorren, waardoor ze op de autobus kon belanden. Griekenland heeft een trieste reputatie wat betreft de veiligheid op de weg. In februari nog kwamen 16 mensen om het leven toen hun autobus in een rivier belandde nadat een vrachtwagen hen de weg afsneed.

Scholier op hondenmenu.

De stedelijke overheid van Bangkok heeft 29 wilde honden laten vangen, die in een collegecomplex leefden. Dat gebeurde nadat een elfjarige scholier door de honden werd aangevallen en verscheurd. Tijdens het academiejaar worden de honden gevoederd door de studenten, maar tijdens vakanties worden ze agressief van de honger. Vermits in Bangkok nu de grote vakantie van twee maanden bezig is, was de hongerrazernij in feite heel begrijpelijk. Wilde honden zijn in Bangkok een levensgroot probleem, vooral ook omdat het volgens de Boeddhistische overtuiging van het merendeel van de bevolking niet acceptabel is de honden af te maken. De zwerfhonden worden gevangen, gecontroleerd op hondsdolheid, gesteriliseerd, en dan weer vrij gelaten. Naar schatting leven er 120.000 wilde honden in de stad.

Brandstichting in studentenhuis.

Voor een student die z’n 21ste verjaardag vierde met een stel vrienden, bracht het uiteindelijk toch ongeluk dat hij op een 13e april geboren werd. Zijn verjaardagsfeest in het studentenhome in Columbus, Ohio was amper een half uur afgelopen toen er brand uitbrak. Die brand bleek na onderzoek aangestoken, zodat het gerechtelijk onderzoek nu verder gaat als een moorddossier. Niet enkel de jarige kwam door verstikking om het leven, maar ook nog vier medestudenten. Voorlopig heeft de politie geen spoor van de dader(s).

Chinoiserie.

Dat China de bakermat is van SARS, weten we ondertussen wel uit de wereldpers. Dat heeft zo ook zijn gevolgen voor studenten uit en in China. Chinese studenten vinden steeds moeilijker een gelegenheid om in het buitenland te gaan studeren, en degene die in het buitenland zitten, vinden het steeds minder aantrekkelijk om naar huis terug te keren. In omringende landen maakt men zich dan weer grote zorgen over de terugkeer van hun eigen studenten uit China. In Zuidelijk China zijn immers een groot aantal scholen gesloten wegens het besmettingsgevaar, maar dat betekent wel dat de buitenlandse studenten terug naar huis moeten. (met alle besmettingsgevaar vandien)
Ook eten lijkt in China niet altijd even veilig te zijn. Op vrijdag 18 april werden zo’n 100-tal leerlingen van de basisschool Shuiguohu (Wuhan, provincie Hubei) bij hoogdringendheid afgevoerd naar het Zhongnan-ziekenhuis. De tieners hadden smakelijk hun schoolse snack (met uiterste houdbaarheidsdatum in 1999) opgesmikkeld, en kregen vrij kort daarna last van misselijkheid, koorts en hoofdpijn. Overal stonden, zaten of lagen leerlingen te braken, dus moest er wel str… aan de knikker zijn. De opgeroepen hulpdiensten hadden hun handen dan ook meer dan vol met het leegpompen van geteisterde magen. Op het einde van de dag dienden 20 leerlingen met ernstige symptomen in het academische ziekenhuis te blijven. Het fabriekje van de bonensnack is ondertussen wel gesloten.
Drinken bleek nog iets minder veilig in Haicheng, Noordoostelijk China. De sojamelk die daar door de acht basisscholen werd geserveerd aan de leerlingen bleek vergiftigd (waarschijnlijk door een concurrerend bedrijf), waardoor een kleine drieduizend leerlingen in diverse ziekenhuizen belandden. Zij hadden last van duizeligheid, buikpijn, hoofdpijn en misselijkheid. Voor een groot aantal onder hen is nu, ruim een maand na de vergiftiging, het leed nog lang niet geleden, want de meerderheid heeft last van ernstige complicaties. Sinds de vergiftiging, op 19 maart, is men er blijkbaar nog niet in geslaagd het toxine positief te identificeren. Dat maakt het natuurlijk wel heel erg moeilijk om de bedlegerige patiënten effectief te behandelen.

Wettelijke regularisatie van klinisch psycholoog, orthopedagoog, seksuoloog en psychotherapeut.

Vandaag is ons ter kennis gekomen dat het wetsvoorstel dat eindelijk zou leiden tot het wettelijk kader van onze latere beroepen niet eens door de kamercommissie Volksgezondheid is gekomen. Sterker nog, door de onverzettelijkheid aan Franstalige zijde zijn de inhoudelijke debatten zelfs niet degelijk kunnen beginnen. De grootste Vlaamse oppositiepartij was wel gewonnen voor het voorstel, wat toch de degelijkheid van het dossier aantoont, het voorstel kreeg de steun van de academische wereld, van de beroepsverenigingen en van ons, studenten.
Al jaren krijgen wij de kritiek dat wij onprofessioneel te werk zouden gaan, er zou geen controle mogelijk zijn, elke kwakzalver kan zich psychotherapeut noemen. Klinisch psychologen, orthopedagogen en seksuologen oefenen hun beroep momenteel illegaal uit. Wie onlangs het programma Kwesties-Lesbos op Canvas heeft gezien zal perfect de nood begrijpen waarin psychosociale zorgverleners en patiënten/cliënten zich momenteel bevinden.
Waar in andere landen zulke essentiële omkadering reeds lang voorhanden is, blijkt dit in een land als België nog steeds onmogelijk. Hebben onze politici enig idee wat voor een grote nood er bestaat aan deze mensen wie ze in feite verhinderen hun beroep legaal uit te oefenen ? Wat zou deze maatschappij doen zonder ons ? Het beroep dat wij beoefenen vraagt een grote kennis en kunde in bepaalde, zeer specifieke vormen van kennis. Onze politici bevestigen in hun stellingname eigenlijk het oude, maar blijkbaar nog heersende idee over onze beroepsgroepen, namelijk dat we maar wat natte vingerwerk doen, zonder echt wetenschappelijke onderbouw.
Wij hebben ons als studenten steeds bewust afzijdig gehouden in heel deze discussie omdat wij het volste vertrouwen hadden in onze politici. Wij vertrouwden erop dat zij de ernst van de situatie inzagen waarin zowel de hulpverleners als de patiënten/cliënten zich momenteel bevinden. Wij vertrouwden erop dat zij het werk en het belang van onze toekomstige collega’s in het veld erkenden. Dat vertrouwen is nu ernstig geschaad en wij zijn diep ontgoocheld over de manier waarop dit dossier is behandeld. We hebben 20 jaar moeten vechten om onze titel beschermd te krijgen. Moeten wij nu weer eens 20 jaar vechten om ons beroep legaal te mogen uitoefenen, zodoende dat wij meer mensen hulp kunnen bieden ? ! En dit voor een regering voor wie geestelijke gezondheid zo’n belangrijk punt was!
Wij wensen iedereen te bedanken voor het harde werk dat nu helaas voor niets blijkt te zijn geweest en wij eindigen met een woord van één van hen : “Ooit zal het lukken, omdat het noodzakelijk en onvermijdelijk is: ten behoeve van kwaliteit van zorg voor de patiënt en ter ondersteuning en erkenning van de psychosociale zorgverlener.”
Koen Lowet, Linda Heirbaut, studentenvertegenwoordigers klinische Psychologie, K.U.Leuven
Sven Pans, studentenvertegenwoordiger orthopedagogiek, K.U.Leuven
Voor verdere inlichtingen:
Koen Lowet Koen.Lowet@student.kuleuven.ac.be GSM:0476/383454
Linda Heirbaut Linda.Hierbaut@student.kuleuven.ac.be GSM:0477/676971
Sven Pans Sven.Pans@student.kuleuven.ac.be GSM:0475/710835